Landstinget + Region Västerbotten = Regionkommun (Regionumeå)

Av , , 1 kommentar 15

Mitt första förslag är att byt namn från Regionkommun till Regionumeå!

Att nuvarande organisation Region Västerbotten måste bort verkar nu även politikerna ha insett. Under sin levnadstid på ungefär nio år har man bränt cirka 3 miljarder om jag fattat allt rätt. Till vems nytta och glädje? De kan själva inte redogöra för vad de uträttat.

Nu ska så Region Västerbotten, som är  Landstingspolitikernas skötebarn, få en nystart. Det IHOP med Landstinget. Två gigantiska organisationer ska ”krypa under samma täcke”. DET ÄR SÅ MAN (läs Umeåpolitikerna) VILL RÄDDA SKÖTEBARNET REGION VÄSTERBOTTEN!!!

Några besparingar ser man inte och ingen ska behöva vara orolig för att förlora sitt jobb. NÄHÄ!!! Vad blir bättre med sammanslagningen då kan man ju undra!? ”Den nya regionkommunen kommer att ha helhetsansvaret för sjukvård och regional utveckling, där fullmäktige kommer väljas i allmänna val”. Då kan man undra vilka som kommer att bli invalda i fullmäktige. Någon från Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Malå, Norsjö, Bjurholm? Nä knappast. Hur många väljare har dessa politiker! Det är exakt samma sak som med glesbygdspolitiken på nationell nivå  – det finns för få väljare i glesbygden för att vara intressanta! Invalda kommer fram för allt Umeåpolitiker att bli för där finns ju de flesta väljarna! Därför tycker jag att man skippar namnet Regionkommun och öppet går ut med RegionUmeå.

VK har intervjuat några glesbygdspolitiker som samstämmigt säger att de är positiva till konglomeratet. Men man har också vissa betänkligheter:

– ”Worst case är att vi hamnar i en situation där socialdemokraterna deklarerar att så ska det bli och att de inte lyssnar till andra partier, säger Mörtsell”.  (Kommunalråd Storuman (C)

– ”Hur fungerade det tidigare. Fick vi ett rundare län? Fick vi mer resurser? Bara säga att vi bildar något nytt utan att utvärdera det gamla känns inte bra, säger MatsErik Westerlund”. (Kommunalråd Dorotea, DKL)

”Det gäller att vi får platser och inflytande så att vi kan påverka i en sådan organisation. Annars är risken att det blir mycket kust och landstingsfrågor. Risken är att vi blir lite bortglömda, säger Kjell Öjeryd”. (Kommunalråd Sorsele (V).

Jag tror att våra glesbygdspolitiker behöver lite tid på sig för att tänka igenom den kommande situationen och framför allt prata med varandra. Det mest illavarslande är att allt verkar vara klart. Dessutom säger Peter Olofsson att ”– Detta innebär också att regionkommunen tar över de kvarvarande delarna av de regionala utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen, vilket även ger dem en tydligare roll, säger Peter Olofsson”. Han/de – Umeåpolitikerna alltså – ger sig väl inte förrän de även fått över Landshövdingen i SIN organisation!

Två kolloser till organisationer som även bestämt att de ska ta över mera från Länsstyrelsen. Var ska de rymmas? För självklart måste alla finnas under samma tak. Hur stor byggnad måste till för att få in alla där? De har säkert klart med bygglov redan!!!

Detta vansinne måste få ett stopp nu och de enda som på något sätt kan påverka är våra glesbygdspolitiker. Att agera MOT Umeåpolitikerna är meningslöst. Se till att ni innan de skickar in sitt förslag för påskrift till regeringen redan har skickat in en skrivelse där ni ifrågasätter hela processen som påskyndats UTAN någon som helst reflektion/utvärdering av nuvarande Region Västerbotten. Att bocka och tacka för de skärvor som eventuellt fallit till er av dessa 3 miljarder som organisationen omsatt under en nioårsperiod ska ni inte acceptera! Ska vi överhuvudtaget prata region, känna att vi alla tillhör en och samma region, så måste ni glesbygdspolitiker nu sätta ner foten. Regionkommun tror jag kommer att bli betydligt värre och dyrare än Region Västerbotten och Landstinget var för sig. Oavsett hur mycket Peter Olofsson retoriskt förklarar vikten av kommunmedverkan. Han söker väl mest ”samverkan” för egna (Landstingets) vinster. Och att kommunerna ska betala.

Fördelarna med en regionkommun är enligt Bergkvist att organisationen blir som i resten av Sverige. De slipper förklara hur verksamheten är fördelad”. Ett jättebegåvat uttalande av vårt regionråd. Bevisligen behöver man inte vara speciellt smart/begåvad för att ha en månadslön på 125 000:-. Det viktiga är att man har rätt partitillhörighet!!!

Varför utvärderar man inte sin egen verksamhet – ej heller de verksamheter man ser upp till! DETTA ÄR RENT BEDRÖVLIGT!!! Region Västra Götaland var het initialt. Nu är den iskall!!! Det är vad våra Umeåpolitiker vill efterapa! Jo pamparna – och de är många – tjänar väldigt bra.

En sak jag grubblat är över hur Frimurarbroder Edward Riedl (M) röstades in som ordförande för revisionen av Region Västerbotten. Kan hans medverkan ha något med att man inte vill genomlysa verksamheten? Ingen vet.

NU HOPPAS JAG PÅ VÅRA GLESBYGDSPOLITIKER!!!

 

 

 

 

 

Äntligen kom det!

Av , , 2 kommentarer 10

Vi i facket Vision på Region Västerbotten vill dock med detta brev bekräfta att vi ser brister i arbetsmiljön på Region Västerbotten, att vi vid flera tillfällen har påtalat detta för arbetsgivaren och krävt åtgärder. Vi ser det som vårt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön, för våra medlemmar och för samtliga anställda på Region Västerbotten att berätta om att det faktiskt finns problem”.

Hela artikeln finns att läsa HÄR.

Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten, välkomnar Visions brev och besvarar detsamma i följande skrivelse.

Hennes svar är jag starkt misstänkt att Region Västerbottens chefskommunikatör Thomas Hartman medverkat i. Han är en fena på att få det negativa att se positivt ut. Dock inte i detta fallet!!! Till sist måste verkligheten övervinna retoriken!

”Region Västerbotten fångar in möjliga förbättringsområden genom bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan, vid medarbetarsamtal, vid löpande arbetsplatsträffar och genom medarbetarenkäter. Detta utgör grunden för ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete.

En följd av detta arbete är den organisationsförändring som genomförts från och med 1 mars 2016. Ett arbete som föranletts av bred dialog med medarbetare och fackliga organisationer. Denna organisationsförändring är också en del av arbetet för att fördjupa samverkan över olika interna organisationsgränser.

En del i detta förbättringsarbete är analysen av resultatet av medarbetarenkäten och framtagande av förbättringsåtgärder i en handlingsplan”.

Det är alltså nästan ett år sedan RV startade en organistionsförändring enligt ovan och NU, nästan ett år senare, går medarbetare och fack ut med klagomål efter det att Region Västerbotten vidtagit ”åtgärder”. De funkade tydligen inte om ambitionen överhuvudtaget funnits där! Fredrik Gunnarsson har nu fått backup från facket och det är jättebra. Den där medarbetarenkäten visar väl mest att några ”på golvet” trivs med varandra men för cheferna finns mycket bättre att önska. Eller tolkade jag det fel? Jag tror inte det. Intressant att läsa Lennart Holmlunds nästa blogg om han vidhåller att han har fullt förtroende för ”regeringen” i RV. Jag misstänker att han nu bara blir tyst. Han brukar funka så.

Vore jag nu Erik Bergqvist, efter att fackförbundet Vision gått ut med detta, skulle jag omgående avbryta RV-festen på Grand Hotel i Stockholm och samla alla direktörer och kommunikatörer runt sig och ställa frågan: HUR AVSLUTAR VI REGION VÄSTERBOTTEN I NUVARANDE REGI! Det MÅSTE bara göras innan valet 2018! Då måste vi väljare ha möjlighet att rösta in ledningen för ett fräscht Region Västerbotten med säte i Lycksele!!!

Om inte Erik Bergqvist gör det måste Landstingsledningen göra det! Peter Olofsson, Robert Winroth, Liselott Olofsson. Karin Lundström med flera verkar ha hur mycket tid som helst för det. De verkar i alla fall överhuvudtaget inte engagera sig något för att förbättra arbetssituationen inom vården. Deras fokus ligger mera på försämringar. Nu senast Vilhelmina som nu efter två år insett hur illa det ”samarbetet” VLL/kommunen blev. Varför tog det sådan lång tid för Vilhelminas politiker att inse att akutvård i lokaler där utrustning inte ryms och dörrar är för trånga kommer att skapa problem? Ja kommunalrådet Åke Nilsson såg bara möjligheter i detta vansinne. Kan det bero på att han har samma partitillhörighet som Peter Olofsson, Landstinget?

Landstinget, Umeå kommun och Region Västerbotten styrs ju av samma politiker. Hur kommer vi i från det?

Jo det är enkelt. Förstatliga Landstingen, sjuk- och tandvård. Regionens utveckling ska styras utifrån vilka väljarna väljer. Inte av vilka kompisar S-politikerna i Umeå vill gynna!

MIN UPPMANING TILL ERIK BERGQVIST PÅ GRAND I STOCKHOLM. AVBRYT FESTEN NU OCH TA DITT ANSVAR! AVVECKLA OCH AVGÅ!!!

 

 

 

 

Så har då Region Västerbottens tre veckor på Grand dragit igång

Av , , 2 kommentarer 18

I går var invigningen. Den streamades och jag försökte följa så gott jag kunde/orkade. Det jag såg imponerades jag inte ett dugg av! Ja möjligtvis av Carro och Lisa Miskovsky samt av Malou von Sivers som moderator tyckte jag var väldigt bra. Men vad fick man veta av alla tillresta föreläsare – inrikes och utrikes i från. Jo globaliseringen, urbaniseringen, dagens digitala möjligheter och hur viktigt det är att skapa ett tydligt varumärke. Det var som att föreläsningarna riktade sig till högstadieelever. Min tanke gick till dem som satt som åhörare – vad nytt? Hoppas innerligt att resten av dessa tre (dyrt bortkastade) veckor ger något till någon som ännu inte förstått att man till exempel kan kommunicera och samarbeta med varandra jorden runt via Skype t.ex.!!! Rent bedrövligt tyckte jag.

Jag reagerade kanske mest på det här med varumärke – vilket väl för varje vuxen i dag är en självklarhet. Mina tankar gick till ”KulturUmeå” som lade ner miljontals kronor för att bli kulturhuvudstad. Deras ”varumärke” var samer! Ett varumärke måste vara något med mycket substans i – trovärdighet. Tänk om Ishotellet i Jukkasjärvi 11 månader om året bara är en vattenpöl. Då finns ingen trovärdighet för det varumärket. Ungefär så byggde Umeå upp sitt varumärke för att bli Kulturhuvudstad! Man missade totalt de tillgångar som gör Umeå så kulturrikt och som ger/gett effekter internationellt.

En annan sak jag reflekterade lite över var hur lätt dessa föreläsare bara konstaterade att glesbygden kommer att dö för ALLA vill finnas där ”möjligheterna finns” – alltså i storstäderna. Hmm….och det där får nu våra styrande i regionen återigen höra och har man dyrt köpt in en föreläsare från Florida t.ex. så är det nog så. En sådan röst är mycket mera värd än en inlandsbos! I alla fall mycket dyrare – alltså bättre!

En intressant uppmaning kom från någon av föreläsarna till vuxenpubliken: se till att äta lunch eller ta ett fika med någon under 30 år. Och det ofta! Ett bra tips till våra kommunpolitiker tycker jag.

Det enda jag hörde som positivt med regionen Västerbotten var naturen, miljön, ytan, naturtillgångar (ren miljö), turism och möjligheter till serverhallar vilket man tror det kommer att bli stort behov av. Fast tekniken går ju framåt med stormsteg.  Hur ser Facebooks serverhall i Luleå ut om 10 år? Någon av föreläsarna eller om det var Malou som tyckte att Västerbotten stack ut från andra län med Grandveckorna och Almedalen. Jo det är säkert trevligt för medverkande och närvarande men dyrt. Följdfrågan vad det genererar kom självklart inte – bara det är trevligt och skattebetalarna står för kostnaderna!

Men nu får Umeå och Region Västerbotten smaka på sin egen ”medicin”. Förslag ligger nu att Umeå Airport ska fjärrstyras från Arlanda från och med december 2019. Lilla Umeå är kanske inte så stort och märkvärdigt som vissa styrande där – lokalt och regionalt – verkar tro. Hur vore det om vi alla i den lilla regionen Västerbotten satte oss vid samma bord och tittade på hur vi kan bygga en framtid. Ett varumärke! Där Umeå inte är representerade. Skulle vara intressant se vad man kom fram till där.

Som ni förstår så ser jag Umeåpolitikerna som en belastning för regionen. De har bara Umeå i fokus och inte allt det som finns utanför. Att sådana ska styra över regionen är en ren katastrof! Inte minst Lennart Holmlund som nu äntligen (vilket jag antydde i någon tidigare blogg) tar sina adepter i försvar. Rent bedrövligt! Har ni inte läst det kan ni läsa det HÄR

Han fick ett mycket bra svar på tal. Det kan ni läsa HÄR

Avslutningsvis så kallar Vårdförbundet till möte i kväll – Läget är urakutTyvärr är väl alla ansvariga på Grand Hotel!!! Vore inte det bästa att de förblev där! Ifall att någon tycker att jag hoppar lite hit och dit så anser jag att jag inte gör det. Umeåpolitikerna, Landstinget och Region Västerbotten är samma personer! De gemensamt ansvarar över Umeås politik (med kransområden), Landstinget och Region Västerbotten (hela länet).

Frågan är: HUR SKAPAR VI FÖRÄNDRING? Jag tror inte på terrorism – typ spränga Grand Hotel eller Region Västerbottens kontor i morgon. Jag tror inte på några förändringar om det mot alla odds skulle bli partiförändringar i Landstingsvalet 2018. Frimurarna har säkert någon överenskommelse partierna emellan.

Sjuk- och tandvård skall staten ansvara för! Samma sak vad gäller skola och omsorg. Ett Region Västerbotten anser jag att vi ska ha. Med säte i Lycksele! Det är viktigt med centralisering anser jag. Och det skall vara personval till detta Region Västerbotten! På valsedeln skall framgå vem man är och vilka föreningar/styrelser man är involverad i.En valsedel per valbar person.

Kom på en sak till som jag reagerade på under invigningen. Någon av föreläsarna menade att Sverige har ett bra varumärke internationellt och inte minst på grund av att det inte finns korruption. Min första tanke var att detta måste vara ett uttalande som någon kommunikatör eller annan från Region Västerbotten beställt. I kväll kunde man läsa hur Sverige ramlat ner till fjärde plats vad gäller korruption som uppdagats. Tänk bara Kommunförbundet. Hur mycket dold korruption som finns vet ju ingen. Men bara VK fortsätter sitt grävande och vågar gräva djupare så tror jag att även Umeåpolitikerna/VLL/Region Västerbotten ligger dåligt till. Bara det här med Frimurarna ger massvis med funderationer hur saker och ting går till.

 

Vad är en Frimurare?

Av , , 1 kommentar 16

Inget jag grubblat på innan VK i våras tog upp det i samband med Umeåpolitikerna – både de kommunala och de i Region Västerbotten. Fast det är ju till stor del samma personer det handlar om. Min första tanke när jag läste om dem var liknelsen med blivande tonårstjejers pyjamaspartyn där bara tjejer låser in sig. Jag tänkte ”lika barn leker bäst”.

Frimurare är ENBART gubbar som låser in sig och klär ut sig och har en massa ritualer. De kan till och med ligga i likkistor. Varför finns dödskallar och skelettdelar med i ritualerna? Det är klart att gubbar kan vara mera avancerade än 10-12 åriga flickor. Det är väl så hemligt så att inte ens deras fruar har koll på vad de sysslar med? Men dessa ritualer – vad de nu består av – verkar vara ett sätt att lära känna sig själv och utvecklas. Sånt håller våra politiker på med! Aldrig mer en röst på en Frimurarpolitiker från mig!!!

Nu när VK aktualiserat det igen så har jag kollat runt lite och börjat undra varför man vill bli Frimurare. Fick man inte leka Ivanhoe och Frankenstein som liten? Indianer och vita? Tar man revansch för att man inte fick vara med på tjejernas pyjamaspartyn? Ja man undrar ju vad dessa personer ska ”förverkliga”. Varför ska det bara vara gubbar som ”leker” för att komma upp till någon nivå 11? Och hur kommer det sig att det finns flera toppolitiker där? Varför får inte kvinnor, judar och muslimer bli medlemmar i Frimurarorden?

”En annan kritik som riktats mot Frimurarna är de hemliga vänskapsbanden, att orden kan vara ett hot mot demokratin. Då maktens män möts i smyg och sluter hemliga politiska överenskommelser. I en loge i Småland sitter exempelvis både stadens rådman, kontraktsprost, en advokat och en skattekonsult i samma loge.

Statsvetaren Marie Demker har beskrivit frimureriet som ett elitfenomen och en kontaktyta som kan används för socialt och ekonomiskt avancemang. Liknande resonemang för statsvetarkollegan Anders Westholm som hävdar att frimurarna kan vara ett demokratiskt bekymmer men konstaterar samtidigt att dagens frimurarorden inte består av speciellt höga makthavare”. (LÄNK)

Hur som helst anser JAG att dessa, i mina ögon machofjantar, INTE ska finnas inom politiken. Vad jag förstått är detta inte tillåtet i många andra Europeiska länder. Jag kan inte längre med respekt läsa till exempel Edward Riedls eller Nicklas Sandströms bloggar eller ta till mig av deras olika kommentarer i media. Samma med Thomas Hartman. Vilka är de som dras till en machokultur enbart för ”kristna” män bakom låsta dörrar? Hur kristen är man då? Fast det passar väl politiker som i sin retorik till exempel kan få sjuka personer att bli en tillgång på arbetsmarknaden. Eller att en abborre egentligen är en älg.

Läste att Jimmie Åkesson skall ha möte i Väven och personalen känner olust för att jobba då. Men vadå…han leder det tredje största partiet i Sverige vilket kräver fler väljare än vad C, L, Kd, V, Mp och Fi separat kan uppvisa. Ja flera av dem tillsammans. Oavsett vad man tycker om Sd-politiken så har ju Åkesson verkligen lyckats med sitt parti. OBS! Jag röstar INTE Sd men var är demokratin?! Vem bestämmer vad som är demokrati och inte? Om jag jobbade på Väven skulle jag personligen känna mindre olustkänsla för Åkesson än för våra egna Frimurarpolitiker jag antar brukar finnas där. Fast nu finns de väl på Grand Hotel i Stockholm och lever gott och lyxigt på våra skattepengar!

HÄR är deras program för 24 januari – 12 februari 2017. Klokt av Länsstyrelsen att dra sig ur detta efter årets partaj. Hur många miljoner kostar dessa tre (3) veckor och vad genererar de?

Årets Västerbottning 2017 kan vi nog redan nu utse:)

Av , , 5 kommentarer 19

Namnet är Fredrik Gunnarsson f.d. anställd på Region Västerbotten. Om någon missat det så läs DETTA och tillhörande artiklar.

Personligen förvånas jag inte över det han berättar – vi har ju fortfarande Anna Lassinantti i färskt minne. Det jag förvånas över är hans mod att gå ut med denna information. Hoppas innerligt att fler på RV nu vågar informera oss om vad som händer bland dessa frimurare, direktörer, kommunikatörer och andra maktmissbrukare som förts ihop i en hög som bara växer och växer.

Nu är det bara att hoppas att media gräver, gräver och åter gräver i detta vuxna sandlådeprojekt. Vi ska tacka våra övre makter att det här med Stornorrland lagts på is. Förväntar mig att nästa blogg från Lennart Holmlund handlar om hur VK missleder sina läsare med falsarier. Och Hans Lindberg kommer inte att gilla rubriksättningen. Ja den stackaren, Hans Lndberg alltså. Först skrev VK om utsvävningarna av Umeå kommuns IT-avdelning. Det vill han tysta ner genom en intern genomlysning. Sjukt! Så kom det här med Svenska kommun försäkrings ABs utsvävningar där han sitter med i styrelsen. Där nämner han att en extern granskning ska göras. Varför görs inte det i Umeå också? Och så kom det här från Fredrik Gunnarsson som har skrivit ett öppet brev till regeringen om förhållandena på Region Västerbotten samt skrivit en insändare i VK. Och som sagt var Lennart Holmlund, Hans Lindberg och förmodligen Thomas Hartman kommer att slå ner på VK för att tysta reportrarna. Jag hoppas innerligt att VK nu står på sig och gräver, gräver, gräver…….

 

Jag skulle vilja läsa följande:

Fråga VK: Hur många direktörer finns det inom RV?

Svar Erik Bergqvist: det går inte att säga eftersom vi har så många olika titlar på våra anställda. Det viktiga är väl inte titeln och ansvar….det viktiga för oss är lönerna, vilka fördelar vi kan skapa oss samt lägenheten vi har på Kungsgatan 60 i Stockholm.

Fråga VK: varför är lägenheten i Stockholm så viktig?

Svar E Bergqvist: jo när vi (jag, politiker och de högre cheferna inom RV) vill åka till Stockholm för att äta och dricka gott på skattebetalarnas bekostnad innan vi går på någon trevlig föreställning är det bra att vi har någonstans att vara. Och nu när vi ska ner på Granddagarna är det ju jättebra med ett eget RV kontor. Vi är många som ska rymmas – därför är det ganska stort – 160 kvm.

Fråga VK: vad har det kontoret genererat till Västerbotten?

Svar E Bergqvist: det går inte att säga/mäta. Det får ni fråga någon av våra kommunikatörer om. Ni får inte ställa sådana svåra frågor för då skickar jag Lennart Holmlund på er!

Fråga VK: anser du själv att din lön som är skattemedel är befogad? Visst är det ungefär 1,2 miljoner per år? Och så tillkommer väl en massa på det. Inte minst under Granddagarna och Almedalsveckan?

Svar E Bergqvist: jag anser själv att jag är underbetald. Ju fler chefer man har under sig ju mera betalt ska man ha. Varför tror du det är så viktigt för oss att vi blir en jättestor organisation? Och du förstår väl vilket ansvar det innebär. Nu har jag inte tid med er längre – vi är på väg till Granddagarna! Synd att folket stoppade Stornorrland. Förstå vilka löner vi då skulle ha fått.

Fråga VK: En sista fråga. Vad har du för kommentar till Fredrik Gunnarssons agerande?

Svar E Bergqvist: jamen det är inte mitt ansvar…det får du fråga regiondirektör Anna Pettersson. Jag kan väl inte ta ansvar för sånt tjafs.

Fråga VK: jomen du har ju det yttersta ansvaret!

Svar E Bergqvist: hahahahaha….du förstår när man kommit sig upp som jag gjort inom politiken så har man inget ansvar!

 

Till Anna Pettersson

Fråga VK: din kommentar angående Fredrik Gunnarssons påstående och anmälan?

Svar Anna Pettersson: ja vilken gnällspik. Men tråkigt om han otrivts. Det kan väl inte jag göra något åt. Det var ju några gnällspikar som attackerade min företrädare Anna Lassinantti också. Hon kunde ju inte vara kvar så hon fick ungefär 2 miljoner av skattebetalarnas pengar för ”återhämtning”.

Fråga VK: men folk var ju sjukskrivna och otrivdes tydligen fruktansvärt

Svar A Pettersson: och…? Som jag tidigare sa…det finns alltid gnällspikar och det kan ju inte vi chefer göra nåt åt. Då måste man ju ha kompetens i ledarskap och sånt och det kan du väl ändå inte begära att vi ska ha.

 

Till Thomas Hartman – chefskommunikatör

Fråga VK: hur går anställningar till de högre tjänsterna inom RV till?

Svar T Hartman: det är ganska enkelt. Vi är många här på höga poster och vi har många kompisar/partivänner som behöver jobb.

Fråga VK: men kompetensen då?

Svar T Hartman: jomen kompetens finns. Vi är ju socialdemokrater! Och många av oss är Frimurare. Frimurare är en jättebra grej och där finns även Edward Riedl som är vår ordförande i revisionen. Allt blir så mycket enklare och smidigare om man kan samarbeta – även på fritiden.

Fråga VK: anser du att ni använder skattebetalarnas pengar på ett tillfredställande sätt?

Svar T Hartman: självklart! Alltså så här är det: även som vuxen behöver man bekräftelse. Det får man om man kommer sig upp inom RV. Vi har bra löner och förmåner och vi har jättetrevligt tillsammans, vi och Umeåpolitikerna. Två gånger per år fokuserar vi på värdegrund – Granddagarna och Almedalsveckan.

Fråga VK: vad har ni åstadkommit för positivt för regionen?

Svar T Hartman: (efter lång tystnad) ….vi var väl involverade på nåt sätt i telemedicin i Storuman. Men nu tycker jag du börjar ha löjliga frågor. Jag tycker att ni media ska lämna oss i fred så att vi får arbetsro. Se bara vad ni ställde till med angående Anna Lassinantti och nu senast IT-avdelningen i kommunen. Ni borde skämmas. Om ni inte lämnar oss i fred skickar jag Lennart Holmlund på er!

Fråga VK: anser du att ni svarar upp till vad ni kostar skattebetalarna i Västerbotten och landet i övrigt?

Svar T Hartman: Men nu får du väl ändå ge dig! Vad har de med oss att göra!? Nu ringer jag Lennart!

 

God fortsättning alla

Av , , 2 kommentarer 7

Julen, nyåret och Trettondagen är nu förbi. Vardagen är här igen med allt vad det innebär…för vissa negativt och för andra positivt.

Världsnyheterna består väl för det mesta av Trump och vad som komma skall samt eventuellt samröre med Ryssland. Intressant att han var involverad i en musikvideo där 2013! Fanns han i Sverige skulle han förmodligen finnas i ledningen för Sverigedemokraterna.

På det lokala planet har det varit rätt stillsamt under helgerna. På Tyck till Sorsele drivs frågan om en eventuell förundersökning av Nationalpark av någon ”Kommunbo”. Till viss del kan jag hålla med hen att det vore intressant att veta förutsättningarna. Dock har jag kollat lite och jag hittar inget positivt att lyfta fram från ”drabbade” områden. Men ett svenskt ”Yellowstone” skulle vara intressant. Fast förutsättningar för det finns dock inte inom Vindelfjällens naturreservat som jag ser det.

Det mest intressanta var kanske Förvaltningsrättens beslut att det är inget jäv bland våra politiker angående vindkraften. Jag tycker att det ordet nu kan strykas ur Svenska Akademins ordlista! Dock vet jag inte hur överklagan var formulerad. Jag kan hålla med Förvaltningsrätten att alla i Kf inte är jäviga. Men det finns tre/fyra stycken som definitivt måste vara jäviga.

Om man nu från kommunens sida offrar södra delen av kommunen till Vattenfall (staten), Energimyndigheten, Vindkraftscentrum och några markägare (tillika några av dem politiker) till förmån för vindkraft så hur kommer det att se ut med fast boende inom en 10/20-årsperiod? Samma sak gäller nog övre delen av kommunen om det skulle bli Nationalpark där.

Ni som ännu inte förstått vad det här med vindkraft handlar om läs DENNA artikel. Vi i Sorsele kommun ska vara en del i att dyrt betala energi till Tyskland bland annat. Inte bara att vi betalar via elcertifikat…vi ska även offra vår natur för deras skull! Kan inte Vattenfall bygga vindsnurrorna där? Eller blir det inte lika lönsamt där? Man får väl inte samma bidrag utomlands som i Sverige!?

Mot vindkraften står NATUREN. Läs DENNA artikel och när du läst båda kanske du förstår att det var fel att rösta ja i folkomröstningen vilken i sig var helt bortkastad eftersom våra politiker redan bestämt att de ska köra över befolkningen. Läs sista meningen flera gånger och fokusera på ” men det som kanske lockar allra mest är naturen och lugn och ro – och det har vi ju gott om i Gold of Lapland, säger Karin Fällman”. Om nu någon ja-röstare överhuvudtaget läser min blogg vilket jag tvivlar på:)