Har verkligheten redan hunnit ikapp?

Av , , 4 kommentarer 18

Nu verkar det som att Landstinget tycker att kommunen är för dyr för de tjänster eller vad det nu är man tänker köpa av dem!? Varför är man i så fall inte förvånadJ Det var ju solklart redan när de ville börja förhandla. Inte kommer de att ge kommunen full kostnadstäckning! Varför skulle de då förhandla? 

I stället för att hålla på och ifrågasätta detta ”samarbete” så tänker jag vara konkret och ”hjälpa” Sorsele kommun med en skrivelse till Regeringen och Socialstyrelsen. Den lyder som följer: 

Till

Regeringen och Socialstyrelsen 

Från Sorsele kommun 

Vi är en liten kommun i Lappland, Västerbottens län, med ca 2 700 innevånare. Ni hittar oss på hitta.se. Vi är bara en av flera små kommuner som nu drabbats av något vansinne från vårt landsting. De pajasarna ska skära ner vår redan minimala (men dock fungerande) sjukvård och plocka bort ambulanser för oss. Vi känner oss väldigt diskriminerade. 

S och V i vår kommun ser gärna ett samarbete med dem där man kan tänka sig att ta över ”ansvaret” för sjukvården och har inlett förhandlingar med dem. Men de rackarna försöker nog luras – tror vi. De vill inte ge oss full kostnadstäckning. Det trodde ju vi! Kommunmedborgarna betalar ju redan för sjukvård via landstingsskatten. Kan man verkligen göra så? 

Vi är ju som lite försiktiga av oss och vill inte stöta oss med dessa ”stora pojkar” för rätt vad det är kan de kanske lägga ner all sjukvård i de mindre kommunerna. Kan de verkligen det? Vi vet att de har problem att förklara varför de vill skära ner just i glesbygden och de har varken risk- eller konsekvensanalys. De kan inte heller redogöra för hur mycket pengar de kommer att spara på dessa åtgärder. Men ska sånt verkligen behövas? De säger ju att de har inte råd med oss längre så vi tror dem på orden. 

Eftersom landstingets primära uppdrag är att se till att det finns en fungerande och någorlunda likvärdig sjukvård över hela landet för alla medborgare så undrar vi vad landstinget mera lägger pengar på. Vi har hört att de satsar pengar i en massa olika projekt som till exempel kultur, infrastruktur, med mera. Eftersom vi inte har full insikt i hur de disponerar sina pengar primärt och sekundärt så vore vi tacksamma om ni tittade över hur det står till i Västerbottens Läns Landsting. Går verkligen ungefär 90% av deras totala budget till primärvården? Och hur fördelas det i så fall över länet? 

Tacksam för all hjälp vi kan få. 

Med vänliga hälsningar

N.N 

Skrivet med en ”glimt i ögat”J

Vilse i pannkakan!

Av , , 6 kommentarer 15

Så har vi nu i princip fått samma information som tidigare av Caisa. Denna gång i SorseleAktuellt. Och nu är jag helt ”på läktarn” som man brukar kalla det. 

Citat: ”I det förslag vi lagt förändras inget av detta (hon syftar på hur det varit tidigare – egen anm.) förutom att antalet vårdplatser blir färre”. – slut citat. Det följer hon upp med att de sex akutplatserna – fyra har väl kommunen ombesörjt sedan tidigare och två har varit VLL:s – haft för dålig beläggning, endast 68%. Jag undrar vad man har för mål där? För att komma upp i 100% så behövs bara fyra vårdplatser totalt. Förmodligen är det ungefär där man kommer att landa är jag rädd för. Detta ser jättebra ut vid skrivbordet men jag skulle vilja höra hur personalen ser på det. Ska man nå 100% så måste det bli ett spann mellan kanske 80 – 120% utslaget på ett år. Hur hanterar man situationen när det blir överbeläggning? Skrubbar? 

Lite senare i texten står det citat: ”Så det enda som förändras är antalet akutvårdsplatser” skriver Caisa. Alltså ibland pratas det vårdplatser och ibland akutvårdsplatser som att det vore samma sak? Innebär det att de fyra platser som omsorgen redan handhar inte kommer att förändras på något sätt? Medelåldern i kommunen pekar väl mera mot att det kommer att behövas fler platser?! 

”Vi vill att kommuninnevånarna ska kunna erbjudas god akutsjukvård, god korttidsvård och god vård i livets slutskede”. Hur ska vi kommuninnevånare tolka detta? 

Citat: ”Slutligen så betalar kommunen inte för akutplatserna”. – slut citat. 

Man känner sig nästan ”idiotförklarad” när man anser att detta kommer att kosta kommunen – både pengar och/eller platser, totalt sett, om man ska ha ett ensidigt samarbete med VLL! Snacka om att känna sig ”Vilse i pannkakan”! Men om någon kan förklara allt det här för mig så att jag också får ihop det så vill jag gärna att ni gör det. 

Även om nu fokus hamnat på detta med vårdplatser och att det inte ska kosta kommunen något så är ju inte det den egentliga kärnfrågan i denna förhandling. Det jag – och många fler – sätter sig emot är att kommunen överhuvudtaget ger sig in i en förhandling med Landstinget om att börja ta över deras ansvar. Kommunen har vård och omsorg och Landstinget har sjukvården – akutvårdsplatserna då kanske. Nu suddas allt detta ut i och med att allt kommer att heta ”intermediär vård” och Landstinget vill ha EN huvudman för alltihopa! Kan verkligen kommunen vara huvudman för sjukvården? Vi betalar skatt till båda parter för olika slag av vård. Nu vill VLL förhandla till sig av våra kommunala medel! Men det kommer inte att kosta kommunen något??? 

I Dorotea har man fattat detta och kämpar emot! Varför har man inte fattat det i Sorsele? Och varför avvaktar man inte vad Socialstyrelsen kommer att säga om de anmälningar som inkommit angående VLL:s agerande? Verkar som att risk- konsekvensanalys saknas även i de svar som skickats till Socialstyrelsen. Enligt media i alla fall. Men sånt verkar inte vara speciellt viktigt för våra politiker?! Jag fattar bara inte!!! 

Nu har vi väl endast Kommunalfullmäktige kvar att hoppas på vilka verkar ska få information den 23 april – tror jag att det är – och då ta ställning till det tänkta samarbetet och hur avtalet är utformat. Fast om man då ser på hur stor majoritet S och V har där så är väl det inte heller så mycket att hoppas på. Om nu inte några av ledamöterna vågar använda eget sunt förnuft och inte bara följa ”partipiskan”. 

 

Till S och V i Sorsele

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag tänker ge er ett tips. Läs det som står i denna blogg  http://blogg.vk.se/ingridibellvik/2012/03/25/tararna-rann-tack-tack-vi-skall-kampa-vidare-665475 innan ni nu skriver på avtalen med Landstinget! Om ni inte redan gjort det förstås. Men det skadar nog inte att ni läser den ändå. Kolla även vilka som skrivit under och vad de jobbar med. Detta finns i tidningar nu också men inte med de personer som skrivit under.

När ni efter underskrifterna ska ta varandra i hand och få en klapp på axeln för att ni varit så "fogliga" – så hoppas jag innerligt att ni just vid detta handslag får upp bilden av skrivelsen som inkommit till "Doroteaockupanterna".

Så vänder vi på bladet…

Av , , 11 kommentarer 12

och vad hittar vi väl då där". – Owe Thörnqvist 

Jo vi hittar en Musikskola, Arena Sorsele, m.m. För det verkar ju finnas pengar i kommunen. Och om det inte skulle räcka till allt så kan ju Landstinget vara med och sponsra! För på sin ”sekundärsida” har de bevisligen pengar. Precis som Rune T. skrivit så är en förhandling att ”ge och ta” – slut citat. Alltså inte BARA att GE!!! 

Så innan ni nu skriver på allt ni ska ”ge”, antar det blir den 28:e, se då till att ni får nåt tillbaka så att ni i er tur kan genomföra Arena Sorsele och Musikskola:) Tror inte att de hitintills öst kulturpengar över er så det bör väl vara ett berättigat krav.

Varför är det så bråttom?

Varför lägga sig på rygg innan Socialstyrelsen sagt sitt?

Varför vilja jobba i ”det tysta” och ha ”arbetsro”?

Varför revidera budget och sedan gå ut med att den inte längre är aktuell?

Varför svika 8-kommungruppen och andra inlandskommuner?

Varför inte fråga oss om vi tycker det är ok att betala vår sjukvård med två skatter emedan Umeå och Skellefteå t.ex. inte kommer att behöva?

Varför är det så tyst från de andra partierna?

Varför…varför…varför…varför…Det kommer nya varför hela tiden så allt får väl ”mogna” och sedan får man väl sammanställa dem. 

Efter det kommer ni politiker att få möjlighet att besvara dem. Så ni kan ju börja grubbla på ovanstående redan nu – S och V. Det blir frågor som kommer att diarieföras och sedan kommer era svar att offentliggöras! Frågor kommer även att gå ut till övriga tysta och medhållande partier så ni kan ju också börja grubbla på hur ni har agerat i denna fråga! Eller rättare sagt – varför ni INTE agerat!

I dag känns det inte bra:(

Av , , 4 kommentarer 16

»Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra”! Lukas 23:34. Får av någon anledning den texten i huvudet när jag läser Caisas ”pressmeddelande” på www.sorsele.se i dag. 

Nu verkar det vara förhandlat och klart med Landstinget!

1. kommunen har förlorat 4 kortvårdsplatser – blev i stället intermediära vårdplatser åt VLL.

2. kommunen har åtagit sig att ”ansvara” för två akutvårdsplatser vilka VLL hädanefter ska köpslå om med kommunen.

3. politikerna har svikit glesbygden och framför allt de som kämpar för att detta är Landstingets ansvar. ”Fort va he gjort”.   

 

Kommentarer 

1. Landstingets sex akutplatser hade en sådan dålig beläggningsstatistik som endast 68%. Så om man skär ner till fyra platser så kommer man upp i 100%. Nu pratar vi statistik och inte verklighet. Hur ska vi kunna schemalägga våra sjukdomar så att det passar statistiken? Men vi får väl försöka hitta någon kontinuitet så att vi fördelar det så att alla fyra platser är uppfyllda 365 dagar/år. Varken mer eller mindre! Min slutsats blir också att beläggningen på dessa fyra platser när de fanns på omsorgens sida (kortvården) måste ha varit 0%!?

Inger Stenlund säger i VF 21/2: ”kommunen betalar inte för något som är landstingets ansvarsområde eftersom de bara flyttar befintliga platser till sjukstugan för att i samverkan med landstinget göra det möjligt med akutvård även efter kontorstid”.

Alltså om kommunen nu tar över patienter som landstinget tidigare ansvarat för har man inte då tagit över landstingets ansvar??? Nej, för nu heter det intermediär vård! Men det är samma typ av patienter. Och vad gör man med de som tidigare nyttjat kommunens korttidsplatser och som man rullar ur sängarna när de flyttas över till den intermediära sidan? Slänger man bara ut dem? Ja så måste det ju bara vara! Enligt statistiken kan de iaf inte flyttas över till den intermediära sidan för där är beläggningen redan 100%. Och det här samarbetet verkar ju inte heller ska kosta kommunen nåt!? 

2. Både Caisa och Inger trycker på att man betalar inget för akutvårdsplatserna! Fokus gentemot oss ligger där alltså. Dock tar man över ett ansvar inom akutvården eftersom VLL nu ska ”köpa” dessa två akutplatser av kommunen. Kommunen hamnar i ett fruktansvärt dåligt förhandlingsläge vill jag påstå! 

3.   3. Nu skäms jag att vara sorselebo. Jag känner det här som ett förräderi från våra politiker gentemot de tappra som kämpar emot landstingets diskriminering mot oss glesbygdsbor. Och då menar jag alla utom Karin Israelsson och Carina Selbrandt som så rakryggat stod emot och dessutom lämnade in en reservation i samband med att beslutet togs i Omsorgsnämnden. I övrigt har jag varken sett eller hört några protester från de övriga partierna?? 

Namnlistorna som lämnades in togs det ingen notis om! 

Fast man kanske bekymrar sig i onödan för det verkar ju som att från kommunens håll är man nöjda. Ja inte Karin och Carina då. Och det verkar inte kosta kommunen nåt heller? Det som stod i ett protokoll (antar Caisa menade det där man tillskapat en buffert på 1,1 milj för oförutsedda kostnader t.ex. akutvård) verkar inte gälla längre? Undrar vad som gäller nu!? Men det framgick inte vilket protokoll hon menade eller vad som hänt med de pengarna så nu får man ju gissa igen.

Rune T skriver att ”om utfallet blir, som Caisa beskriver det, så blir det utan tvekan bra lösning för alla”. Det blir det säkert OM det blir som Caisa beskriver detJ

Landstinget är säkert nöjda för nu när Sorsele ”öppnat dörren” för sådana här lösningar i glesbygden så behöver de inte kräva att Umeå, Skellefteå och Lycksele ska dubbelbeskatta sin vård! Betydligt enklare att förhandla med glesbygdspolitikerna då. Och så kan de kanske spara dessa 150 miljoner så att de inte behöver skära i alla andra sekundära saker de är involverade i.

Eftersom allt verkar vara klart så blir det nog lite lugnare med bloggningen från min sidaJ. Till Caisa & co:s glädje kan jag tro. Men ni har bara 2,5 år kvar att glädjas. Så passa på och njut av det ni har åstadkommit nu!!!   

”Tystnaden” – av Sorsele Kommun

Av , , 8 kommentarer 10

Så har ännu ett dygn i tystnadens tecken från våra folkvalda förlupit. Finns det någon opposition i Sorsele? Svar – NEJ! Om det funnits någon sådan så skulle de definitivt i denna otroligt viktiga och turbulenta fråga ha märkts av i media – här på webben eller i tidningar – på ett eller annat sätt. Min slutsats är att vi har bara ett parti i Sorsele och det är det parti som för tillfället sitter i någon form av majoritet! Fy fasiken vad tråkigt!!!  Och dessutom samhällsfarligt vilket påvisas just nu! VART FINNS C, M, KD och MP? Varför hörs och syns ni inte??? ”Är man tyst så håller man med” så ni står i mina ögon inte ett dugg högre i kurs än S och V. Jag tycker att det är fruktansvärt skamligt! OCH KONSTIGT? 

Kan det vara så att politiker i Sorsele bara är intresserade av röster och en kommunalrådsplats, så veckan före valet är man ute och visar upp sig och pratar lite. Ja om man inte sitter på älgpass då förstås! Man pratar om allt man vill göra och vård, omsorg och skola ska man verkligen satsa på! Apropå skola: hur går det med ombyggnationen? Och de stackare som då blir valda och ska måsta in i kommunhuset tappar totalt talförmågan så fort de stigit över tröskeln!!?? 

Karin Israelsson (C) reserverade sig enligt protokollet mot förslaget och det högaktar jag henne för. Jag har hoppats på att hon i sin blogg skulle klargöra för oss vad som egentligen händer nu. Men ingenting ännuL 

Eftersom ni politiker totalt ignorerar oss som valt er så känner jag personligen att jag kommer att göra likadant mot er. Det är val om drygt två år. Det kommer jag fullständigt att skita i. I alla fall som det känns nu. S och V är inget att överhuvudtaget tänka på!!! Men det finns ju inga alternativ?! Och jag vill inte höra att någon av er nämner ordet DEMOKRATI! För det existerar inte här! Vore det så skulle självklart oppositionen våga yttra sig offentligt! 

Jag är lite nyfiken på det här med en eventuell jävsituation. Det vet man ju inte säkert förrän det prövats i Förvaltningsrätten och då med tillhörande verkställandeförbud. 

Till dig Inger, som i mina ögon befinner dig i den eventuella jävsituationen, vill jag bara säga att detta är absolut inget personligt mot dig. Du är engagerad – och det är kanonbra och behjärtansvärtJ Det är själva situationen som bör synas, tycker jag. 

Vad är intermediär vård?

Av , , 6 kommentarer 15

Ni kan själva läsa här http://careeducationpunktse.blogspot.se/2011/04/vad-exakt-ar-intermediarvard.html 

Jag förstår inte att Caisa låter så positiv i sina uttalanden i media angående Landstingets nedskärningar i vår sjukvård och att man från kommunen har så bråttom att hitta en lösning med VLL. Jag ser inget positivt från kommunens sida med de förslag som nu Landstinget lagt fram till Sorsele kommun vilka våra politiker i S och V gladeligen bara verkar stå och bocka och tacka för. Men min tankeförmåga räcker förmodligen inte tillJ 

Nu undrar jag om jag har förstått saken rätt: 

Sjukstugan är uppdelad i två delar – en för sjukvård vilken finansieras av Landstinget och en för vård och omsorg vilken finansieras av kommunen!? Och det finns fysiska gränser? 

  1. akutplatserna ska VLL avveckla. Hur har det tidigare varit?
  2. man tillskapar en intermediär avdelning med sex platser vilka ska lokaliseras på den tidigare akutvårdsavdelningen (i VLL:s del alltså)
  3. för att möjliggöra detta så plockar man bort fyra platser från vård och omsorgssidan (kommunens del)
  4. VLL står för kostnaden av två platser och kommunen står för fyra platser 

Rätta mig om detta är fel uppfattat av mig men eftersom jag ser det som ovan så tänker jag också utifrån det scenariot. 

Inte annat än vad jag förstår så flyttar man fysikt över fyra platser från kommunen till VLL men det är kommunen som står för kostnader – inkl. personal?! Och själv förfogar kommunen över fyra färre platser! Det kan vissa se som en rockad men är det verkligen det? Påverkar detta på något sätt vilken kompetens som krävs av personalen? Personaltätheten minskar väl på vård- och omsorgssidan? Men förslaget verkar dock gemensamt vara framtaget av kommunen och personalen på sjukstugan så de verkar ju vara överens. Här kan dock en del av jävigheten finnas, vilken jag misstänker finns i samband med att beslutet i Omsorgsnämnden togs. 

Sedan har man i kommunen redan reviderat budget för att frigöra 1,1 miljoner kronor till oförutsedda utgifter som till exempel akutplatser!? Dessa pengar tas från andra nämnder som i min värld då måste få mindre pengar att bedriva sina verksamheter! Kan man bara göra så utan att det går via KS? Jag vet inte! Eller har det gjort det? 

Vart tänker jag fel? För om det är så här så förstår jag inte hur vårt kommunalråd med flera kan tycka att det här är en bra lösning. Varför har man i stället inte hänvisat till Landstingets uppdrag och KRÄVT att de får lösa problemet på annat sätt? Våra kommunala pengar behöver vi till våra kommunala åtaganden!!! 

När nu kommunen är inne på VLL:s sida och börjar driva verksamhet åt dem, så har man också tagit på sig ett ansvar så det här är nog bara början vi ser nu. Dessutom öppnar man möjlighet för VLL att driva igenom samma sak i övriga inlandskommuner. Kommuner där man kämpar och kämpat emot!!! 

Socialstyrelsen håller ju nu på att granska alla de anmälningar som inkommit angående VLL:s agerande mot oss i glesbygden. Man inväntar även kompletteringar från VLL. Varför inte hejda sig och avvakta vad Socialstyrelsen säger! Det kan förändra situationen! Men inte om man redan ingått avtal! Är det därför det är så bråttom?

Ogiltig röstning i Omsorgsnämnden?!

Av , , 5 kommentarer 12

Jag kan inte förstå annat än att åtminstone en person var jäv i samband med omröstning som slutade med 3-2 till de som vill att kommunen ska ta över delar  av Landstingets verksamhet. V, V och S var för medan två C var emot. 

Nu visar det sig att en av personerna (V) arbetar på sjukstugan och har ju då direkt egna intressen (enligt lag) så inte annat än vad jag kan förstå så ska man nu förhandla utifrån en ogiltig omröstning. Och det går ju inte!!! Så vad händer nu?

 

Lagen säger att en förtroendevald eller en anställd är jävig om: 

1. Saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller

syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan

väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon

närstående,

2. han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken

angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av

ärendets utgång,

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är

knuten till,

4. han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i

saken, eller

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

 

Jävsreglerna gäller för alla

Jävsbestämmelserna gäller för var och en, alltså för den enskilde tjänstemannen

eller den förtroendevalde och inte för nämnden som kollektiv.

För verksamma inom kommunernas miljö- och hälsoskyddstillsyn är det

framförallt tillsynsjävet (punkten 3) och det så kallade delikatessjävet

(punkten 5) som är svåra att hantera.

 

Källa: SKL – Jäv och beroende.

 

Om någon vet så hjälp mig/oss

Av , , 7 kommentarer 8

Hur har egentligen beslutet att Sorsele kommun ska förhandla med Landstinget gått till? Jag har sökt i alla tänkbara protokoll men hittar ingenstans att något beslut är taget. Hittar överhuvudtaget ingenting om akut- och vårdplatserna. Jag är medveten om att jag är en dålig ”letare” – det kan grannen intyga omJ. Om någon vet i vilket/vilka protokoll det finns omnämnt så är jag oerhört tacksam att få veta det. Skicka länkarJ 

En annan sak jag också grubblar över är att i VLL så är det S och Mp som är överens om att påskynda avvecklingen av glesbygden med att skära ner på diverse vård i den. Vad jag förstått så är S och Mp i Sorsele inte tillsammans i majoritet. Vad är det som har hänt??? Hur har alliansen och V röstat i denna fråga? Det måste upp till ytan! Det är offentlig handling och kan man inte hitta det nånstans så får man väl gå till högre instans så får väl de se till att det publiceras. Det är inte ”skyddad verkstad” längre inom kommunhuset! Vi blir fler och fler som börjar ifrågasätta och kräva öppenhet. Och mitt tips är att ni börjar arbeta utifrån det. Varje beslut ska kunna offentliggöras och tåla granskningJ Och det kommer snart nya val!!! 

Sedan är det ju väldigt intressant att få veta vad varje vårdplats kostar. Någon som kan bekräfta siffran 600 tKr? En siffra som jag ”löst” hört så man kan inte ta ställning till den. Sedan vet man ju inte heller hur en sådan siffra är framräknad. Vad kostar de två akutplatserna? Någon som vet. 

Nu vill Caisa (S) så fort som möjligt förhandla med VLL, Peter Olofsson (S). Varför så bråttom???  Eller förresten … skulle politikerna förhandla överhuvudtaget? Det är väl delegerat till tjänstemännen!!! Hur kan det vara så??? Det accepterar inte jag som väljare! Det är ni politiker som är valda av oss som i sådana här stora och ödesdigra frågor vilka handlar om vår framtid ska förhandla! Jag har mycket stort förtroende för våra tjänstemän, det är inte det. Är det av feghet, okunskap, lättja eller något annat som gör att ni som politiker inte tar den förhandlingen. Nu hoppas jag innerligt att den inte blir av så då är ju frågan iofs irrelevantJ 

Men tänk er scenariot när Sorsele kommun har öppnat vägen för Landstinget att köra över alla glesbygdskommuner och det blir ett 8-kommunmöte. Doroteas och Åseles kamp är helt förgäves tack vare Sorsele. Då är mitt tips: skicka tjänstemännenJ 

Det kommer ut lite namnlistor i början av veckan. Handlar om att skriva under om du inte tycker att kommunen ska börja ta över Landstingets roll och kostnader. Kommer att finnas från Ammarnäs till Gargnäs. Alla namn blir jätteviktiga så se till att du skriver under om du är av den uppfattningen.

Ett konkret förslag

Av , , 15 kommentarer 7

Denna helg blev det många tankar runt våra akut- och vårdplatser. Har inte blivit så mycket annat. Jo igår hade vi ju växling i Vindelälvsdraget utanför mitt fönster så det var ju som fullt upp då faktisktJ Oj vad kämpigt de har det i detta före och blåsväder. Lugnare i dag dock. Men går säkert ändå tungt. 

Så här tänker jag i alla fall. Om nu Sorseles politiker sätter sig ner och förhandlar med VLL så är det ju som att sticka kniven i ryggen på Åsele- och Doroteaborna inklusive deras politiker. Vad händer om Sorsele accepterar någon form av överenskommelse att ta över både ansvar och ekonomi – vilket det ju blir?! Jo då har man givit VLL en ingång till att köra över alla inlandskommuner! 

Om nu våra Sorselepolitiker inte har råg i ryggen att stå emot Landstingets förslag (läs krav) så vore det kanske läge att göra en ”medborgaromröstning” eller vad det kan heta. Denna fråga är så stor och så avgörande för vår framtid att det kanske vore på sin plats. Och då kan politikerna mot Peter Olofsson och kompani hänvisa till vad deras väljare tycker. 

Caisa, det är inte så bråttom!!! Ni måste hinna tänka er för väldigt noga! Sedan förstår jag inte varför inga politiska röster hörs emot förslaget. Bara Lilian Holloway har jag märkt av. Och även Karin Israelsson satte sig emot det om jag förstod saken rätt. Vad tycker de andra politikerna? Från andra partier? Eller är det den där ”familjen” igen? 

Jag skulle hur som helst skämmas nåt oerhört som Sorselebo om det skulle bli vi som ”öppnar dörrarna” åt Landstinget!!!