Nya frågor till politikerna!

Av , , 10 kommentarer 15

Det händer mycket nu. Tyvärr ingenting officiellt från politiikerhåll!

Fadva ska utvisas, 59 nya flyktingar kommer, akutvård och ambulans läggs ner, Sorselebo AB återgår till kommunen och Karin Israelsson agerar. Och jag har säkert glömt nåt men det räcker så här långt.

1. Om vi börjar med Fadva så har den frågan från politiskt håll officiellt endast engagerat Karin Israelsson som i egen sak (som jag förstått det utifrån media) skickat en skrivelse till Migrationsverket i Boden.

Eftersom inga andra politiker officiellt reagerat, som jag då personligen märkt, så antar jag att ni accepterar utvisningen och detta kanske på grund av att ni aldrig besökt den verksamhet som bedrivs för dessa flyktingar och därför ej heller har någon som helst insikt av effekten av de beslut ni tagit/tar. Om man uttrycker sig på sorselemål så kanske ni fattar vad vi som jobbar med dem menar: ”fy fan för ert ointresse”! Men så kan man ju inte säga officiellt

Är det någon från kommunhuset som kan förklara varför ni inte kommer ut i verksamhete?? 

2. 59 nya flyktingar ska nu in i Sorseles miljö och verksamheter. Eftersom det totalt sett har skrivits avtal om 100 flyktingar så innebär det att när dessa 59 anländer finns endast 41 redan här! Kan detta stämma? Eller hur är avtalet utformat? 100 flyktingar per år? Vilket i teorin skulle innebära 500 flyktingar på 5 år. Hur är det avtalat?

Är det någon från kommunhuset som kan förklara?

3. varför står inga politiker på barrikaden när en sådan drastisk sak som nedskärningar i vår sjukvård är på gång??? Ni kan väl inte sitta på älgpass eller vara på fågeljakt hela er mandatperiod! Även ni måste väl ha fått den informationen! Hur agerar ni?

Är det någon från kommunhuset som kan förklara? Och kom nu inte med att Caisa ska sitta med på tisdag och svara på frågor!!!

4. och så är det Sorselebo AB. För att kommunen skulle få statligt stöd så krävdes det att man skapade ett fristående kommunalt bostadsbolag. Det fick jag till svar på en tidigare fråga till kommunen. Vad händer nu om man återför bolaget in i kommunen? Måste man betala tillbaka till staten då?

Är det någon från kommunhuset som kan förklara?

5. Världsarv!? Karin Israelssons motion och fortfarande inte nåt som kommer från kommunen. Är det bara Karin som är aktiv? Och detta mitt i all turbulens som nu är? Hänger allting ihop?

Nerdragningar inom sjukvård, nerdragningar av gatubelysning, lägga ännu mera död hand över Ammarnäsområdet med hjälp av Lst, m.m.! 

Min fråga till er politiker blir förutom ovanstående: jobbar ni aktivt för att avveckla oss eller finns det någon idé för utveckling av regionen?

SJUKVÅRD. JA TACK 2!

Av , , Bli först att kommentera 17

Förlåt Fredrik att jag "lånade" din rubrik men jag tyckte den var så bra. Likaså det du skrev. Har någon inte läst det så hittar ni det här  http://blogg.vk.se/fredrikgMp/2011/10/19/sjukvard-ja-tack-345607

Håller fullständigt med Fredrik och min funderation är vilket är Landstingets huvuduppdrag? Så här beskrivs det på deras hemsida http://www.vll.se/default.aspx?id=20209&refid=20210.

Landstingets uppdrag

Landstinget ska medverka till rättvis välfärd, fördelad efter behov och till största delen finansierad genom skatter. Det innebär att landstinget ska minska skillnader i hälsotillstånd och hälsorisker mellan befolkningsgrupper och geografiska områden. Landstinget ska, i huvudsak i egen regi, bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, omsorger om handikappade samt viss utbildning och forskning.

 

Genom ekonomiskt och annat stöd ska landstinget tillsammans med andra aktörer ta ansvar för bland annat kultur och kollektivtrafik. Ansvaret omfattar också viss näringslivsutveckling, framför allt inom områdena FoU samt vård och omsorg ur ett tillväxtperspektiv.

 

Allt detta är grund för landstingets verksamhetsidé: "Utveckling för hela Västerbotten – en god hälsa och en bra livsmiljö".

Uppdraget är alltså som ovan beskrivs och om man då bor i glesbygd så uppstår ju en massa frågor när nedskärningarna kommer.

Personligen tyder jag deras beskrivning som att det som står i första stycket är det primära. Ska det sparas så bör det väl bli på det som inte är huvuduppdraget. 

Sedan är det organisationen. Här får ni som är intresserade tre länkar till den. Den första är förtroendemannaorganisationen, den andra är tjänstemannaorganisationen och den tredje är verksamhetsområden. 

http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/Politik/Nedladdningsboxar/Filer/efc91595-bbb2-4fe6-964e-05ce1b930db4.pdf
Svårt att som oinvigd sätta fingret på vart man kan skära i dessa tre organisationer men det känns som att förtroendeorganisationen är stor och dyr. 

Hur som helst så har nu våra politiker ett gigantiskt och inspirerande jobb, som måste göras fort, framför sig. Nu gäller det att hitta argument och visa VLL på vart de kan spara i stället så att man räddar vår akutvård m.m.

Vad händer t.ex. med biltestföretagen om det inte finns tillgång till akutvård? Vad säger Migrationsverket om att skicka hit flyktingar om det inte finns akutvård? Vem vill flytta hit – eller vara kvar? Telefonförbindelser försämras! Postutdelning försämras! Sjukvården försämras! Vägarna försämras! 

Allt detta är politikerfrågor och som politiker ska man inte hoppas på befolkningen och namnlistor. NU MÅSTE DET AGERAS!!! Och det ska HÖRAS OCH SYNAS!!!