Så har det då hänt

Av , , 5 kommentarer 15

Ett dödsfall i Åsele vilket kanske kunnat undvikas om de haft kvar sin ambulans. Känns inte så bra att skriva om ett sådant här konkret fall men vi kan inte bara vara tysta heller. Jag vill först och främst beklaga sorgen till den bortgångnes nära och kära. 

Alltså huruvida denne mans liv gått att rädda om ambulansen funnits kvar lönar det sig inte att spekulera i. Det är utopiskt. Vad vi vet är att det blev en onödigt lång väntan. Över en timme tog det för ambulansen att ta sig från Vilhelmina till Åsele och skjutsa mannen de 200 meter det verkar vara frågan om. Att man inte handlade på annat sätt – t.ex. bar mannen på en bår dessa 200 m eller kunde transportera dit honom på annat sätt – det framgår inte av artikeln. Men det är också irrelevant tycker jag. Hela denna tragiska händelse visar på hur utlämnade vi nu i inlandet är när det handlar om liv eller död. 

Nu kan man ju inte se detta som ett olycksfall utan detta har skett med ”berått mod” av våra inhumana och inkompetenta chefer på Landstinget. Vem bär då ansvaret för denna tragiska händelse?  Om man jämför med en arbetsplatsolycka så utreds ju en sådan och någon skall ju helst stå som ansvarig i slutändan. När golvet brast på Norrlandsoperan under en rockkonsert blev det ju operachefen som fick stå som ansvarig om jag inte missminner mig. 

Varför jag menar att detta handlar om ”berått mod” är att här har det begåtts ett jättestort fel i själva genomförandet av experimentet. Innan man säkrat upp med ett ”fungerande” alternativ till ambulansen så säljer man den!? Tror att det var i februari någon gång den såldes. Den 25 april var den nya akutbilen – det tredje försöket – på plats! Dödsfallet skedde tydligen mellan dessa datum. Jag vet faktiskt inte vad som skulle hända om det hänt efter den 25 april. Tycker det verkar vara oerhört oklart med den där akutbilen. Den får väl inte transportera prio 1 fall vilket det här väl borde ha varit så hur stor skulle skillnaden då vara? Rätta mig om jag har fel. 

Hur som helst så bör ju någon bära ansvaret för att Åsele saknat både ambulans och akutbil (fungerande iaf) i cirka två månader. Även om man är chef inom offentliga sektorn. Visst är det fler än jag som läst massor av spaltmeter i media om hur viktigt det är att även cheferna inom den offentliga sektorn ska ha sinneslöst höga löner och andra förmåner för det är ju ett sådant stort ansvar. Det ska bli väldigt intressant att se om någon av de högavlönade cheferna i Landstinget nu kommer att få ta ansvar för den situation man skapat? Jag hoppas innerligt på en polisanmälan och en utredning av detta! Då får vi se vad ”ansvar” betyder inom den offentliga sektorn. 

Sedan förstår jag inte Landstingsfullmäktige. Har de, med Nina Laughlin som ordförande, missat vad det är som pågår. Landstingsfullmäktige är väl det högsta organet inom Landstinget och har det yttersta ”ansvaret”. Hmm…! Sammankalla till ett extra fullmäktige och avskeda dessa inkompetenta chefer innan det är riktigt försent? 

Jag har grubblat på en annan sak också. Hur ser EU och FN på det som nu sker? Är inte det här en diskriminering av vår ursprungsbefolkning? Tänker på våra samer. Även om vi som i dag inte räknas till samer så härstammar nog väldigt många av oss därifrån. Rätt eller fel tanke vet jag inte – det är bara en tanke som slagit mig. 

Skulle kännas bra om den här 8-kommungruppen som Caisa åberopar kunde enas om att INTE förhandla med VLL i dagsläget. Någon som vet om Socialstyrelsen fått in risk- och konsekvensanalys? Har något svar från dem i så fall redogjorts? 

Mitt tips till de kommuner – inklusive Sorsele – som för närvarande förhandlar med Landstinget: LÄGG NER! Det här om något visar väl hur ogenomtänkt Landstingets spariver verkligen är! 

Tack för i dag – slut för i dagJ