Tack Länsstyrelsen

Av , , 3 kommentarer 8

”Nu i december sa länsstyrelsen nej till vindkraftverk i Norrbäck och motiverade det bland annat med höga naturvärden samt att det skulle påverka upplevelsen i det nu bildade reservatet”. (vk.se)

… DET SKULLE PÅVERKA UPPLEVELSEN i det nu bildade reservatet. Se där. Nu går till och med Länsstyrelsen ut med att vindkraft PÅVERKAR UPPLEVELSEN! Negativt kan man ana varför de vill stoppa etableringen.

Min fundering är om upplevelsen av dessa gigantiska snurror bara påverkar om man befinner sig inom ett reservat? Hur påverkas befolkningen i närliggande byar? Hur påverkas turistnäringen? Hur påverkas inflyttning?

JAG HAR INGET SVAR…bara funderingar (till Marcus med flera). Det finns konstigt nog ingen publicerad forskning omkring detta.

Det enda ”utredningar” visar på är att personer reagerar olika beroende på vem man är och vad man är ute efter. Är man ute efter sol, bad, party, utförsåkning och liknande störs man inte av snurrorna på samma sätt som de som söker naturupplevelser. Fast boende och de med fritidshus i närheten kan uppleva det negativt. Så har jag tolkat det jag kunnat läsa mig till.

Fortsättningen på mina funderingar är om Sandselehöjderna ligger i områden med ovannämnda aktiviteter eller inom området naturupplevelse.

VARFÖR FINNS DET INGET INTRESSE FRÅN VÅRA LEDANDE POLITIKER/TILLIKA MARKÄGARE ATT KOMMA UT OCH PRATA MED OSS SOM ”DRABBAS”?

 

 

 

Visst är Sverige fantastiskt

Av , , Bli först att kommentera 17

Hur viktigt av hälsoskäl är det att plocka bort 33 cl julmust från julbordet för skolelever? Hur kan någon överhuvudtaget komma på idén och hur kan någon överhuvudtaget mena på att det är logiskt att ta bort julmusten?

Visst är socker överrepresenterat i 33 cl julmust. Men hur många liter dricks inte utanför skolan? Hur mycket läsk dricks på årsbasis?

Ska vi skippa julskinkan på grund av att forskare tycker vi äter för mycket fläskkött?

Ska vi skippa sillen för att forskare tycker den är för salt?

Ska vi skippat nubben för att den innehåller alkohol?

Ska vi skippa julgranen på grund av allergikerna?

Ska vi skippa julklapparna på grund av att säljarna tjänar pengar på kommersen?

Ska vi skippa jultomten för att det är rent lurendrejeri för barnen?

Ska vi skippa julottan på grund av att det är inte muslimernas tradition?

och så vidare……

 

Ska vi helt enkelt skippa julen på grund av diskussionen som bottnar i 33 cl julmust?

 

VISST ÄR SVERIGE FANTASTISKT!

 

GOD JUL PÅ ER ALLIHOPA 

 

– oavsett om ni dricker julmust eller inte

– oavsett om ni äter skinka och/eller sill eller inte

– oavsett om ni tar nubbe eller inte

– oavsett vilken religion/icke religion ni tillhör

– oavsett om ni är för, tveksam eller emot mera vindkraft  i ”Europas sista vildmark”

– och alla ni andra som inte känner er hemma i någon av ovanstående uppräkningar

 

Hur mår politiken i Sorsele?

Av , , Bli först att kommentera 10

Ja man undrar ju. Efter valet 2014 slog sig vänstern och alliansen ihop. Politiskt logiskt? Nää! Men där finns en naturlig koppling – vindkraft i kombination med politiker tillika markägare. Naturligt vore väl att (S) och (V) samarbetat. Eller (S) och (C). Hmm……

Vilka POLITISKA intressen sammanför V och C? Jag har googlat och detta måste vara mer eller mindre unikt för svensk kommunalpolitik. Eller…?

Som jag ser det är det oerhört olyckligt att markägare som sitter på de tyngsta politikerposterna ska bedriva kommunal vindkraftspolitik i egensak. Det blir ju ingen trovärdighet i detta!

Nu har ett par tydliga bevis kommit fram hur dessa två politiker tillika markägare ser på saken kommunpolitiskt sett:

  1. Vi har en plan som togs fram 2011, det finns ingen anledning att revidera den i det här läget. Alla nya projekt ska ju upp i fullmäktige för beslut, om det då finns förändringar tas det slutgiltigt där. Det har ju inte hänt så många förändringar sedan 2011. Visserligen är verken högre nu, men man kan ju inte revidera så fort det blir en teknikförändring, säger Kjell Öjeryd. KÄLLA.
  1. Egen kommentar:det står i översiktsplanen ”FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I SORSELE 2010-04-26 OCH I STORUMAN 2010-06-22. Inte 2011 som Öjeryd påstod. Den är över fem år gammal och mycket har hänt. Malå reviderade sin förra måndagen! Skellefteås är från 2014!

 

  1. Jag tycker det är bortkastade pengar för en folkomröstning är ju bara rådgivande säger markägaren och tillika ordf. i KF ”KÄLLA

På Tyck till, Sorsele, är det en livlig debatt om för/nackdelar. Problemet är att INGEN vet det TOTALA utfallet för vår kommun. De anonyma påhejarna (markägarnas avkommor?) åberopar alla de arbetstillfällen det kommer att skapa. Så långt är det rätt! Men det finns INGA garantier att det blir lokala jobb i någon större utsträckning. Det uttryckte även Vindkraftscentrum tydligt! Man betonade att det handlade om regional, nationell och internationell arbetskraft. Det är stora jobb och krävs stora entreprenörer för anläggningsarbetet. Hur många sådana har vi i Sorsele? Hur många Sorselebor utbildar sig till vindkraftstekniker? Endast de anonyma under Tyck till Sorsele verkar ha koll på det!?

Det ENDA VI VET är att markägare kommer att tjäna på detta, närliggande (drabbade) byar, inte vilka, via föreningar och näringslivet i kommunen verkar kunna söka pengar från en årlig oidentifierad pott, gästnätterna kommer att öka under uppbyggnadsfasen och naturligtvis kommer gästarbetare att handla i affärerna. Så långt allt väl.

MEN VI VET INTE hur det slår mot turistnäringen i skogslandet, inflyttning och avbefolkning.

Ponera att turistnäringen i skogslandet drabbas negativt. OM turistföretagarna måste packa ihop och söka nya destinationer, inflyttningen avstannar och byarna därigenom naturligt avbefolkas fortare på grund av dessa snurror. Hur ser det ut i södra kommundelen då om 20-25 år vilket är vindkraftsverkens livslängd i dag? Hur mår kommunen OM scenariot skulle vara så? Varför finns det ingen forskning inom dessa områden? Varför går det inte att föra en relevant diskussion utifrån ett sådant scenario?

Varför finns ingen kommunikation från våra politiker (läs kommunalråd) med ortsbefolkningen i en sådan här stor sak som så påtagligt förändrar naturupplevelsen i en så stor del av kommunen? Min gissning är att han och Roland är livrädd för alla frågor som den eventuellt drabbade lokalbefolkningen har. 

Våra ledande politiker, tillika markägare till tilltänkt vindkraftspark, har under denna mandatperiod som nu varat endast i ett och ett halvt år, lyckats skapa en situation av oro, ovisshet och frustration bland många av oss som kommer att bli berörda av dessa snurror. Hur berörs de som bor i Sappetavan? Hur berörs de som bor i Sandsjön? Sandsjögården? Hur berörs alla andra omkringliggande byar? Nu menar jag inte bara visuellt utan även vilka effekter det får på byarna?

NU ÄR KOMMUNIKATION livsviktig för vår kommun!!! Som det nu är är det ”vi och dom”. Tyck till, Sorsele, talar sitt eget språk – vi markägare och ni andra.

Kjell – du MÅSTE ta med Roland och så många politiker som möjligt samt berörda tjänstemän – och komma ut till invånarna och informera om vad som händer i vår kommun nu angående vindkraft och allt annat. Gatlysena är bedrövliga och ALLA dessa strömavbrott har du kanske info om. Hur funkar det på sjukan – kommunen/VLL? Hur aktuella är vi byar som fått förfrågan om möjlighet till flyktingmottagning?

Ja det finns många fler frågor och funderingar….UT OCH KOMMUNICERA NU!:) Det är allt för många ”rykten och påståenden” i farten nu som bara måste rätas ut. Och detta skall absolut göras före folkomröstningen. LÅNGT FÖRE! Tiden är knapp nu!

Det blir en folkomröstning angående vindkraften i Sorsele

Av , , 6 kommentarer 8

Tack alla ni politiker som röstat för detta:) Själv var jag inte på plats för jag trodde faktiskt inte så många politiker skulle ha ändrat åsikt från förra gången omröstningen skulle ske. Jag högaktade (S) redan då – då var jag där – när de remitterade tillbaka frågan till KS för frågeställningen var väldigt luddig. Nu verkar det som att en eventuell omröstning kommer att handla om ja eller nej till nya vindkraftverk i kommunen. Personligen vet jag inte om det blir rätt. Alltså på grund av att det finns för lite forskning om effekterna – positiva liksom negativa.

För mig är inte folkomröstningen lösningen på problemet där vi står i dag. Vi alla, inklusive våra politiker, vet för lite om effekterna. En eloge till Bo Brydsten (S) där han till VK säger att ”planen om vindkraft kunde ha reviderats tidigare för att passa de nu mycket högre planerade vindkraftverken, samt att frågan borde ha diskuterats mer med folkinitiativet och att på den vägen kunnat lösa frågan”.  

Jag har ett förslag: skjut på folkomröstningen så länge – den kostar pengar och vilken insikt har vi som skall rösta? Vore det inte bäst att våra politiker och tjänstemän reviderar översiktsplanen – precis som man gjort i Malå. Befolkningen får vara delaktiga utifrån olika föreningar, organisationer samt näringslivet. Ge relevant information (vad som finns i dag) som får blötas och stötas ute i byarna i HELA KOMMUNEN. Om alla får möjlighet att vara delaktiga i denna omvälvande förändring av vår natur och utifrån bra information kommer man kanske överens om att det blir bra att bygga på Sandselehöjderna. Då blir det ju något positivt av det vi nu upplever.

Kjell Öjeryd – det vore inte så dumt med en kommunturné med politiker och tjänstemän nu. KOMMUNIKATION:)

Det sämsta scenariot jag nu ser är att våra politiker ignorerar folkomröstningen och bestämmer sig för att köra ”till vilket pris som helst”!

Jag har hittat en LÄNK som ALLA i vår kommun borde läsa som förklarar att det här med vindkraft är inte helt enkelt.