Forts. Storregion – NEJ TACK!!!

Av , , Bli först att kommentera 9

Betänk att den tänkta storregionen ska styras av politiker som inte klarar av sin uppgift lokalt. Hur ska de överhuvudtaget kunna styra över en storregion? Läs HÄR och fundera själv. Umeå kommun har stora ekonomiska problem. Landstinget likaså! Och som arbetsgivare är dessa politiker – åtminstone i Landstinget – totalt inkompetenta. Liknande scenarier finns i de övriga tre länen som är tänkta att ingå i storregionen.

Tänk att dessa politiker ska styra över hela övre Norrland! DET VORE REN KATASTROF!

 

 

Storregion – NEJ TACK!!!

Av , , Bli först att kommentera 15

Att slå ihop de fyra nordligaste länen med så erbarmeligt dålig ekonomi (läs Landstingen) för att allt ska bli bättre – inte ens den som tror på tomten kan tro på detta.

Problemet vi dras med inom Landstingen är inte pengarna – det är POLITIKERNA!!! Alla dessa sossar, miljömuppar  och vänster som på skattebetalarnas bekostnad lever ett gott och rikt liv. Bevisligen är de totalt odugliga att utföra sitt uppdrag och som arbetsgivare är de en ren katastrof! Allt för ofta kan man i Västerbotten läsa om Lex Maria anmälningar men det finns ingen ansvarig för detta fiasko till sjukvård som våra politiker skall styra upp. Slå ihop fyra län med dålig ekonomi och inkompetent ledning – vad får man? EN KATASTROF VILL JAG PÅSTÅ!

Men  detta jobbas det för nu – till och med från regeringshåll. HUVVA! Region Västerbotten i Umeå skapades ju för att bli residensstad för denna storregion. Nu har man även av våra skattepengar skaffat ett kontor på Kungsgatan 60 i Stockholm. Vilken glädje har vi utanför Umeåregionen av den lokalen? Är de där för att skapa bättre vägar i glesbygden, rädda glesbygden från vindkraft, bättre mobil/internetmöjligheter i glesbygden och så vidare? Nää…de är där för att jobba med utvecklingen av Umeå. Norrbotniabanan och Kvarkentrafiken är prio ett inte minst nu när IKEA finns i Umeå. Någon som tror att ”Hela Sverige ska leva” blir verklighet av en storregion? En storregion misstänker jag skulle vara den definitiva dödsstöten för glesbygden! Den konkurrens det skulle skapa städerna emellan skulle helt och hållet stå i fokus för våra politiker!

FÖRSTATLIGA SJUKVÅRD/VÅRD AV ALL SLAG, SKOLA OCH OMSORG! Sätt därtill ledare som förstår, kan samt dessutom kan leda verksamheten. Hur många miljarders miljarder av våra skattemedel skulle inte kunna besparas in på detta vis och dessutom skulle vi få betydligt bättre verksamheter än vad vi har i dag. Fast det är klart att arbetslösheten även drastiskt skulle öka om man gjorde så. Vart skulle alla arbetslösa Landstings/Regionspolitiker ta vägen?

Dags att skapa folkopinion mot denna storregion? Folkomröstning i de fyra nordligaste länen? Hur som helst så hoppas jag innerligt INTE att Umeå blir residensstad! Fast är alternativen bättre? Alla verkar vara lika inkompetenta (S-politiker) och sitter i samma sjunkande båt! Alltså med en storregion kan den sjunkande båten bli ett sjunkande skepp!

 

 

 

Personliga funderingar efter folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 12

Nedanstående siffror, som jag hämtat från Sorsele kommuns hemsida, tycker jag är väldigt intressanta. Att det skulle finnas viss övervikt för NEJ i södra delen av kommunen var väntat – men inte så stort. Men att det var så fruktansvärt jämnt i Sorsele omröstningsdistrikt blev för mig en omtumlande överraskning. Därifrån hade jag trott på ett överlägset ja – vilket totalt sett utmynnat i ett JA för hela kommunen.

 

Sorsele omröstningsdistrikt

Antal röstberättigade           1627 st

Antal avlagda röster             1000 st               61,5 %

Ja-röster                                487 st               48,7 %

Nej-röster                               481 st               48,1 %

Blanka röster                           28 st                 2,8 %

 

Gargnäs omröstningsdistrikt

Antal röstberättigade             378 st

Antal avlagda röster               254 st               67,2 %

Ja-röster                                  91 st               35,8 %

Nej-röster                               160 st               63,0 %

Blanka röster                             2 st                 0,8 %

 

Jag har full förståelse för den besvikelse som nu upplevs bland våra politiker – V och C (inkl M och Kd) – men kan man blunda för valresultatet – folkets röst? Man kan ju inte fokusera på antalet röster (vi är så få i kommunen) utan man måste ju tänka procentuellt.

Gargnäs omröstningsdistrikt tycker jag ska väga tungt när fullmäktige ska ta beslut i frågan. Där finns de som är närmast drabbade av allt det där som ingen vet – eller vill prata om. Det där som borde ha framförts till befolkningen i en uppdaterad översiktsplan och i en konsekvensanalys! Det där som våra politiker inte har någon aning om/eller bryr sig om – de negativa konsekvenserna!

Ljudet – det lågfrekventa – är bara ett exempel. HÄR får ni en länk att grunna över. Vattenfall förnekar såklart klagomål på störande ljud – man beräknar utifrån de statligt satta nivåerna 40 dB (vilken Hz vet jag inte) och anser att då följer man spelreglerna. Men det här med lågfrekvent ljud, terräng, väderlek är mycket mera komplicerat än så. Forskningen håller nu på med mätning. Man avser vara klara sommaren 2017 – alltså EFTER att våra politiker tagit beslut. Ni kan läsa om det HÄR

Sedan har vi det här hur det påverkar turism i skogslandet och inflyttning/avbefolkning i berörda byar. INGEN av våra politiker vet (vill jag påstå) något om det i dag för det finns vad jag förstått ingen forskning färdig där heller!? Man stirrar sig blind på alla de jobb Vattenfall utlovar och ser detta som en möjlighet för vår kommun. Till detta lägger man 3-4 barnfamiljer som kommer att flytta in och räknar in kommunala skattemedel även på dem!? Inte konstigt att det ser jättepositivt ut för kommunen. HUR MÅNGA GLESBYGDSKOMMUNER – OCH VILKA – HAR FÅTT ETT UPPSVING AV VINDKRAFTEN? Om någon kan komma med exempel så är kravet att en relevant/oberoende källa skall anges! Det Vattenfall framför skall överensstämma med vad politiker och lokalbefolkning upplever. Gissningarna och antagandena i positiv anda har varit alltför många och felaktiga innan omröstningen så de undanber jag mig här!.

Vore bra om våra politiker lyssnar på Magnus Blomgren, statsvetare Umeå universitet  Börjar vid 2:35.

Till sist så tycker jag det är bedrövligt av Lennart Holmlund, Umeå, och Håkan Rombe, Storuman, att i sina bloggar så förringa ”folkets röst”! De stirrar – liksom våra politiker – sig blinda på de arbetstillfällen Vattenfall presenterar – utan betänkligheter om jobben kommer att generera skatt i Sorsele eller inte. De ser – liksom våra politiker – inte heller till helheten = de negativa effekter som finns dolda. I Lennart Holmlunds fall antar jag det handlar om att vi ska flytta till Umeå för att öka på deras befolkningsstatistik och så kan han som sann sosse fortsätta suga ut det sista av glesbygden utan att behöva betala för det. Håkan Rombe är nog jättebesviken ifall KF följer valresultatet för då blir det inte de planerade arbetstillfällena för Storumanbor.

 

 

Sorsele – vi har ett resultat

Av , , 1 kommentar 9

Resultatet var för mig överraskande – NEJ i majoritet. Valdeltagande 62,5% var betydligt över min förväntan. Men självklart hade det varit bättre om det varit 100%. Men det finns inga val (mig veterligen) som är uppe i de siffrorna. Möjligtvis Nordkorea och några andra diktaturer.

Nu är detta ett preliminärt resultat – det slutgiltiga kommer i morgon (måndag). Nu vet jag inte hur man räknar valresultatet utifrån ogiltiga- och blankröster men jag har räknat ut en procentsats där enbart JA/NEJ röster ingår. 47,5% JA och 52,5 NEJ. Kvarstår hur våra politiker kommer att acceptera och hantera resultatet.

Det som gör mig väldigt konfunderad är Kjell Öjeryds (vårt kommunalråd tillika markägare) uttalande: ”Jag kan bara konstatera att jag misslyckats med min Ja-kampanj och att jag inte lyckats få folket att förstå hur oerhört viktig vindkraften kommer vara för kommunen framöver”, säger han till VK.

Har han drivit någon egen Ja-kampanj? I egenskap av politiker eller markägare kan man ju då undra. Vad menar han? (V) har kampanjat kraftfullt, mycket tack vare Inger Stenlund, både i SorseleAktuellt och på nätet. Likaså Vattenfall. Är det dessa han menar som sin egen ja-kampanj? Eller har jag missat nåt?

Hur som haver…nu står våra politiker inför ett intressant beslut. Ska man acceptera ett majoritetsbeslut från befolkningen eller ska man köra över dem? Över 50% (62,5%) av befolkningen har röstat och över 50% av de godkända rösterna har sagt NEJ i frågan.

Jag tänker när nu utfallet, mot min förmodan, blev NEJ att denna folkomröstning nu är nationellt uppmärksammad och absolut har våra närmaste kommuners politiker (glesbygd) följt detta. Vilka signaler ger det till dem!? Sorseles folkomröstning kan vara ett startskott på att nu har ni (staten) tagit nog av oss! Ska ni ta ännu mera av våra naturtillgångar och vårt landskap får ni allt börja betala för det! Och det ska absolut inte kvittas mot statsbidragen.

Jag hoppas innerligt att våra politiker ser möjligheter i detta NEJ och att övriga utnyttjade glesbygdskommuner ser samma sak. Man går ihop och börjar ställa krav mot staten helt enkelt. Samma goda förutsättningar finns kvar på Sandselehöjderna så jag tar hoten från (V) och Vattenfall ”nu eller aldrig” med en råge nypa salt.

Som sagt var, nu blir det väldigt intressant att följa fortsättningen på detta.

 

Ja så är det då dags att rösta

Av , , Bli först att kommentera 10

Någon mening med det? SJÄLVKLART!!! Jag skulle önska 100% valdeltagande för det här är möjligheten hur vi individer kan vara med och påverka utifrån vad vi personligen tycker. Självklart kommer det inte att bli så. Man kanske får vara nöjd om det blir 50% som röstar. Lägre får det bara inte bli.

Jag har bestämt att jag röstar NEJ. Visst kommer det att bli en hausse i samband med anläggningen men de siffror som presenteras för oss – från politiken, Vattenfall och anonyma Tyck tillare på vk.se – är ju rena fantasisummor. Eftersom ingen konsekvensanalys är gjord från kommunens sida har man ingen aning om varken det positiva eller negativ! Påminner mig om när barnen ska ha sin första kioskförsäljning – de ser bara intäkterna och drömmer om att göra en stor vinst.

Varför jag röstar nej är av många anledningar – nedan några utan rangordning:

1. hur miljövänlig är vindkraft? Jättestora arealer måste mer eller mindre kalhuggas för att ge plats för snurrorna, vägar och kraftledningar. För Sandselehöjderna handlar det väl om fem berg om jag förstått saken rätt. Man tar bort jättemycket växtlighet som binder/tar upp koldioxid. Dessutom tar ju växtligheten upp massvis med vatten. Hur stor orsak till översvämningar och högvatten står kalhyggen för? Har vi fått den infon? NÄÄ!

2. vad genererar etableringen kommunen? Ingen vet, vill jag påstå, även om man försöker presentera helt orimliga intäkter. Vad man kan förutse är att det under uppbyggnadsfasen behövs boende, mat, drivmedel t.ex. Uppförandepersonalen tas utifrån/utomlands och det är en begränsad tid – några år. Efter uppförandet är det ju bara drift och service! Kan någon som läser detta sätta sig och göra kalkyl över vad det kan generera kommunen i skatteintäkter under 25 år? Hur många anställda kommunbor och hur många flyttar in? Är eventuella inflyttare barnfamiljer? Nää – tänkte det. Men det kan Vänsterpartiet och dessa anonyma på Tyck till. Jag tror inte ens att sierskor skulle fixa det. Har vi fått den infon? JAA!

3. finns det risker med etableringen? Jag tänker nu på de turistföretag som satsat i södra delen av kommunen vilka totalt negligeras av ja-sägarna. Jag tycker det är ett fruktansvärt påhopp på våra utländska inflyttare som byggt upp och är på väg att bygga verksamhet som de kan leva på och tillföra skatteintäkter till kommunen. Ja det finns ju även svenska företagare som även de förmodligen kommer att drabbas på något sätt. Lägg till det negativ inflyttning – positiv utflyttning = snabbare avveckling av byarna. Har vi fått info om det? NÄÄ!

4. jäv i frågan? Att våra två ”starkaste” politiker – ledarna för (V) och (C) är jäv i frågan i egenskap av markägare är en självklarhet och det förtydligar de själva. Dessutom har (V) ännu en som officiellt är jäv. Men nyss begärdes väl ännu en person som jäv i KF eller KS? Rätta mig om jag har fel. Enligt regelverket så är det ganska tydligt vem som är jäv. Jag kan ha viss förståelse för att i en liten kommun där alla känner alla och mer eller mindre är släkt med varandra kan det vara svårt att inom politiken dra den definitiva gränsen. Rätt vad det är finns inte underlag kvar i lokalen till att ta beslut. Har vi fått info om det? NÄÄ!

5. Baggböleriet. Utsugningen av glesbygden bara fortgår i gamla invanda fotspår utan något ekonomiskt tillbaka. Det som gör mig mest bekymrad är hoten vi får från Vattenfall och politikerhåll att tar ni inte chansen nu så är det kört. Vadå kört? Är inte Sandselehöjderna lika bra vindmässigt om det blir nej i omröstningen? Som det planeras utifrån de krav som finns att bygga vindkraft i Sverige (läs glesbygden) så kan det lika väl bli en vinst för Sorsele om vi är vindkraftsfria. Det finns en anledning till att folk söker sig till och även flyttar in i glesbygden – och den anledningen är definitivt INTE vindsnurror!!! Har vi fått info om detta? NÄÄ!

6. Omröstningen i sig. Som jag ser det skulle den och den kostnad den innebär inte behövts om våra politiker gjort en revidering av översiktsplanen, gjort en konsekvensanalys och därefter involverat byaföreningar, skoterföreningar, jaktlag….ja alla som eventuellt kan bli påverkade av den planerade etableringen. Men våra politiker förde fram Vattenfall/säljaren som informatörer och la sig själva under köksbordet och blundade och hoppades. Beklagligt!!!

7. Den ekonomiska föreningen…mutan från Vattenfall! 850 000 SEK/år som några privatpersoner skall fördela mellan diverse föreningar och näringsliv. Grunna på den!!!

Nu är vi där vi är och splittringen i södra delen av kommunen är uppenbar! Det kan vi tacka våra politiker för! Samtidigt vill jag tacka Jonas Forsgren för hans enorma kamp mot detta bedrövliga maktstyre. Nu får vi äntligen möjlighet att säga vad vi tycker om vindkraft vilket politikerna inte gav oss möjlighet att göra. Personligen tror jag på en jordskredsseger för ja-sidan. Bara markägarna med respektive, släkt och vänner kanske utgör 20-25% av de röstande (eventuellt betydligt fler beroende på röstdeltagandet). Sorsele och västerut tror jag inte är speciellt engagerade och de har läst SorseleAktuellt vad Vattenfall och (V) ”utlovar” för kommunen. Kan tänka mig ett 90% ja från det hållet – TYVÄRR.

Jag känner ett fruktansvärt obehag inför röstningen i morgon. Jag vill INTE ta bort inkomstmöjligheter för markägarna – självklart har jag full förståelse för deras entusiasm. Men….det här handlar om Sorsele kommun som helhet. Det handlar om de som investerat i turistverksamhet i denna del av kommunen, det handlar om vi som bor här, det handlar om att få nya inflyttare till de tomma husen, det handlar om att värna miljön, det handlar om att värna vårt vackra landskap, det handlar om att KOMMUNEN ska ha en ordentlig ersättning…..det handlar om sååååå mycket mera än om drömmen (V) har om 3-4 nya barnfamiljer flyttar in, fiktiva jobb och miljarders miljoner fiktiva pengar till kommunen!

Den föreslagna försoningsfesten tackar jag nej till. Den förändrar väl inte på något sätt verkligheten? Miljömässigt sviker vi hela världen och på förhand vet vi att KF kommer att säga ja oavsett utfall. Avtal är ju redan skrivna med markägarna och den ekonomiska föreningen är ju utlovad en miljon extra ifall att de kan påverka oss till ett ja. Inte svårt att rösta NEJ i morgon:)

Denna förbannade vindkraft – om vi ändå sluppit den!

 

Förbaskade vk.se

Av , , Bli först att kommentera 19

Inför omröstningen har någon/några jasägare – anonyma förstås – påstått att det varit positivt med stor inflyttning i Fredrika tack vare vindkraftsetableringen. Jag har kollat upp det lokalt i Fredrika – två av varandra oberoende källor – och fått fram att det är två ”inflyttningar” i Fredrika. En ”inflyttare” har postadress dit (vet inte om hen är skriven där) och den andre är skriven i Mora. SÅ STOR INFLYTTNING HAR SKETT I FREDRIKA!.

Jag har två gånger försökt förmedla detta till väljarna under Tyck till Sorsele utan att vk.se publicerat det! Varför kan man undra?  Kan inte tänka mig att jag i något av inläggen brutit mot vk:s policy för publicering. Man publicerar hur mycket som helst som dessa anonyma ja-sägare vill framföra men när något bakslag för denna positivism framförs – vilket dessutom har ett underlag – publiceras det inte!? Finns det egenintressen i frågan bland redaktörerna? Ja man kan ju undra hur det kan bli så här!?

Tacksam för svar VK..

Vinnare eller förlorare?

Av , , 16 kommentarer 12

Sorsele kommun har nu ett otroligt bra läge att bli vinnare – att skapa ordentliga intäkter till KOMMUNEN tack vare vindkraftsetableringar! Det genom att:

1. gå och rösta i folkomröstningen

2. rösta nej

3. att våra politiker accepterar ett nejresultat och gör ett omtag i vindkraftsetableringen/kommande vindkraftsetableringar

Våra politiker har lyckats skapa en väldigt otrevlig situation i södra kommunändan. Bland andra har Jonas Forsgren (Folkinitiativet) på många sätt fört fram bra och väl grundade åsikter om mycket i denna etablering. Inte minst hans fotomontage – vilket skiljer sig från det Vattenfall visar upp. Det visar på hur etablerares information kan vilseleda oss. Vattenfalls fotomontage har placerat samtliga verk på baksidan Sandberget från Vindelälven sett samt gjort dem i en grå diskret färg. Vilken färg de kommer att bli har jag ingen aning om men jag har för mig att de i dagsljus är betydligt ljusare än de Vattenfall visar i sin bild. Jonas har utgått ifrån placering och höjdkurvor och på så sätt kommit fram till att flera snurror (220 m höga) kommer att stå på Vindelälvssidan. Och det verkar ju logiskt också. Varför ska man ställa dem enbart på en sida av berget?

Sedan har vi dessa fanatiska ja-sägare och kommunpolitiker som kommer med allt från ljug till ”tro, hopp och kärlek” till dessa verk. Det dessa verk på Sandselehöjderna genererar är en ”piss i Mississippi” för kommunen ekonomiskt sett. Även om det blir några arbetstillfällen och boende under anläggningstiden så skulle det kunna bli mycket, mycket mera OM vi väljare och våra politiker tillsammans tog till vara på möjligheten med Folkomröstningen.

Nu är man från regeringens håll ÄNTLIGEN villig att titta på det här hur ”Hela Sveriga ska leva”. Man har kommit fram till att det är inte bra att centralisera alla statliga verk till storstäderna (läs Sthlm). Skatteverket i Lycksele ska nu bli kvar. Varför blev det så? ”Civilministern Ardalan Shekarabi (S) ser beslutet om Skatteverket som en viktig symbolisk betydelse och ett trendbrott. – Jag ser det här som början på ett trendbrott. Den lokala opinionen har haft stor betydelse, säger Ardalan Shekarabi”. ”Det är också viktigt att understryka att opinionen – alla som har varit aktiva i debatten – har haft stor betydelse för utgången. Jag kan till exempel nämna personer som Malin Ackerman, anställda på skattekontoret och de regionala företrädarna som till exempel Lilly Bäcklund, säger Ardalan Shekarabi”. (vk.se 9 mars)

Glesbygden har ända sedan ”Baggböleriet” (slutet 1800-tal) utnyttjats på ett sätt som genererat väldigt lite tillbaka – på tok för lite! Skogen, malmen, vattenkraften och nu vindkraften vill man ha av oss – vad får vi? Grunna på det innan du går och röstar!

Vansinneskalkylen (V) presenterade i SorseleAktuellt är ju rent ljug! Det Kjell kraftfullt tryckte på i debatten att ”säger vi nej nu så säger vi nej för alltid” är bara ljug – eller hot – om man så vill uttrycka det. Varför agerar våra politiker på detta viset?

Nu finns möjligheten att blåsa av allting och tillsammans med andra glesbygdskommuner sätta ett pris på ”våldtäkten” av vår natur. Ett pris som genererar kommunen en stor summa pengar för intrånget vilket skulle kunna göra drabbade kommuner, Sorsele t.ex., till rika och attraktiva kommuner. Då hamnar vi i ett helt annat läge än där vi nu är! VARFÖR SER INGEN AV VÅRA POLITIKER DENNA MÖJLIGHET? Alla – utom (S) – kan väl inte ha personlig ekonomisk vinning av etableringen!?

Jag ser det som att vi har en gemensam uppgift nu – väljare och politiker – att sätta ner foten. NU FÅR DET VARA NOG! Om vi tillsammans kunde ena oss att nu tar vi striden med överheten och vi accepterar inte Vattenfalls (statens) mutor i form av några hundra tusen till en ekonomisk tvivelaktigt sammansatt förening som skall fördela pengarna mellan diverse föreningar och näringsliv. Det blir absolut ingen bollhall av detta ”bidrag”. Det blir inte heller några välbehövliga kompletteringar av tjänster inom kommen – vård, omsorg och skola – pengarna får inte användas så. Tänk själv – 850 000 SEK/år är ju ingenting att fördela utifrån de behov som finns. Det räcker till några nya buor årligen i kommunen. Hur långt räcker sådana småpengar för näringslivet och nyetableringar? Det är ju bara löjligt om man ser det till en vinst för kommunen. Nu lär ju Vattenfall (hörsägen iofs – rätta mig om jag har fel) ha sponsrat ett evenemang i Blattnicksele – goodwill eller muta? Men kommer de att göra likadant om de får klartecken till etablering på Sandselehöjderna?

SKA VI SÄLJA OSS SÅ BILLIGT? Det är nu 2016 men vi befinner oss kvar på slutet av 1800-talet – vi tar vad vi får!!! Eftersom våra politiker fortfarande befinner sig där någonstans så anser jag att det måste bli folket som tar tag i detta. Det kan vi göra i samband med omröstningen den 20 mars. Blir det ja så anser jag att det kommer att påskynda avvecklingen av kommunen. Blir det nej och våra politiker accepterar det och tar möjligheten i akt att agera uppåt kan det bli ett jättelyft för kommunen. Och självklart kommer markägare att ändå få sin ersättning!!!

Om vi misslyckas? Ingen fara – tänk att vara en av få kommuner som kan erbjuda en någorlunda vindkraftsfri natur! Vi skulle bli unika och definitivt välbesökta.

Avslutningsvis vill jag bara påpeka en sak för er som inte har fattat nåt av den turism som finns i södra delen av kommunen och bara tror att den finns runt Ammarnäs. Många, eller samma person med olika pseudonymer, menar att turism och vindkraft ryms inom samma område. Kjell uttryckte sig också så under debatten. Upp till bevis! Vilket underlag har ni för detta påstående? Att Juktån fick många fisketurister i sommar finns det en naturlig förklaring till – vattenståndet i Vindelälven var så högt att fiskare hänvisades till Juktån.

Turismen är väl den mest växande näringen vi har i Sverige och Sorsele är inget undantag. Men vi kommer definitivt i det hänseendet att påverkas negativt av snurrorna. Varför har Arvidsjaur kommun satt stopp för vindkraftsetableringar för att de tror mera på turismen och vad den genererar? Enligt Kjell så ”krigar” kommuner om vindkraftsetableringar. Ungefär så uttryckte han sig i Tväråträsk. Värnar man sina privata intressen och till varje pris vill komma till skott snarast, och inte ser utvecklingsmöjligheter för kommunen, så blir det kanske så!?

UPPMANING TILL VALBERÄTTIGADE  I SORSELE KOMMUN: se till att rösta senast den 20 mars!!! DIN röst, utifrån KOMMUNENS bästa, kommer att påverka åt ena eller andra hållet.

Bra jobbat Jonas, Caisa och Ulrik

Av , , Bli först att kommentera 13

Även en eloge till Kjell som visar sig vara en bra debattör. Men vad sa Kjell egentligen? Känns som att det här med vindkraft, där vi står i dag, är det sista halmstrået kommunen har för överlevnad. Det känns bråttom för honom att komma till skott. Varför då? Jag känner att han mera representerade sig själv som markägare (ekonomisk vinnare av etableringen) än att vara folkvald politiker, tillika kommunalråd.

Kjell anser att en revidering av översiktsplanen (sagt tidigare) inte är nödvändig trots allt vad som hänt inom branschen sedan 2010. Han vill inte heller TRO att det ska påverka turismen trots statistik och de undersökningar som gjorts. ”Vi har inte gjort någon analys och JAG är helt övertygad om att det inte kommer att bli någon påverkan” säger Kjell. Jag hoppas att Ulrik Turesson och Håkan Stenlund på även t.ex. Tyck till presenterar lite siffror angående turism/fisketurism innan omröstningen.

Caisa förklarade (S) ståndpunkt: etableringen ger inget till kommunen (till oss alla). Kjell svarade med att han TROR på lokala arbetstillfällen. Alla som följt sociala medier den senaste tiden har väl, liksom jag, upplevt en kommun som aldrig tidigare varit så ”troende” som nu. Tänk att vindkraft är det som skapar ”tro!!

Både Jonas och Caisa förde fram kanske den tyngsta ståndpunkten: VAD GENERERAR DETTA KOMMUNEN OCH ALLA DESS INVÅNARE? Det finns i dag inga riktlinjer från regeringshåll och man får inte muta kommunen med pengar. Därför den ekonomiska föreningen med futtiga 10 000 SEK/snurra och år. Men inte ett öre till kommunen! Kjell är nöjd med det. Jag fattar ingenting! Eller…jo det gör jag:)

Det är absolut våra politikers ansvar att tillsammans med andra glesbygdskommuner (jag har skrivit det förr) framföra till regeringen att det blir inga fler etableringar förrän ett ordentligt ekonomiskt utfall även utgår till kommunerna. När/om det blir så blir det här med vindkraftsetableringar något helt annat.

HUR SKA VI RÖSTA? Ja det allra viktigaste är väl att ALLA röstberättigade röstar. Nu kommer det självklart inte att bli så. Men jag hoppas iaf att det blir minst 50% deltagande.

VAD HÄNDER OM JAG RÖSTAR JA?

Ja då ansluter du till den troende skaran som TROR (liksom Kjell) att det blir massvis med lokala jobb och stora skatteintäkter till kommunen samt TROR (liksom Kjell) på inflyttning. Du TROR (liksom Kjell) även att de i svenska mått mätt underbetalda utländska gästarbetarna som ska sätta upp snurrorna ska leverera massvis med pengar till våra affärer. Du TROR (liksom Kjell) att det på intet sätt  kommer att påverka turismen i södra delen av kommunen. Du TROR (liksom Kjell) att detta är ett definitivt nej (därför röstar man ja) för framtida vindkraftsetableringar i kommunen vilket är helt fel. De vindförhållanden som finns på Sandselehöjderna finns väl kvar även om det blir ett nej nu!? Förundersökningarna är klara så det är ju bara att avvakta Regeringens beslut huruvida kommuner ska få ersättning eller inte för det sista de tar av oss. Såklart ska Länsstyrelsen också vara beslutande men där står vi i samma läge som i dag.

VAD HÄNDER OM JAG RÖSTAR NEJ?

Ingenting – eller rättare sagt blir det ändå ja från politikerna. Personligen anser jag att omröstningen handlar om misstroende till våra folkvalda på grund av hur dåligt de informerat oss och gett oss möjlighet att vara delaktiga i processen. Omröstningen är på intet sätt beslutande för framtiden utan den är bara en fingervisning vad väljarna tycker. Politikerna bestämmer ändå i slutändan – oavsett resultat.

Detta var/är min uppfattning. Om du själv missade debatten kan du se den HÄR och skapa en egen uppfattning. Kommentera gärna om du har åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack kommunpolitiker och tjänstemän

Av , , 3 kommentarer 10

Blev inspirerad av Kinnas blogg från Ammarnäs i går:) Det var Tväråträsk tur ikväll. Jättebra information från de olika tjänstemännen om deras arbetsområden. Jag är glad över att vi i lilla Sorsele har så kompetenta tjänstemän. Politiker är något helt annat och det är betydligt svårare att ”betygssätta” dem. Men jag tycker att de på ett mycket bra sätt försökte förklara för oss hur de tänker och hur de besvarade våra frågor. Därmed inte sagt att de övertygat mig vad vindkraften anbelangar. Tiden räckte bara inte till för alla de frågor och funderingar man (jag) har. Klockan blev 20.30 även i Tväråträsk. Kanske lite drygt till och med.

Men man känner hur viktig dialog/kommunikation – inte bara information – är mellan politiker och medborgare i sådana här stora ”frågor” som vindkraft är. Tyvärr kom detta för sent – två och en halv vecka före omröstningen och skadan våra politiker orsakat är redan ett faktum: folkomröstning och en delad population!

I veckans SorseleAktuellt hade (S), (V), den ekonomiska föreningen samt Vattenfall information inför omröstningen. Att (S) uppmanar oss att rösta nej i folkomröstningen förstår jag inget av! (V) tror och hoppas en massa och redovisar fantastiska siffror. Att det är ett jätteprojekt som omsätter multum av pengar tror jag alla förstår. Men hur mycket av dessa pengar rinner över till kommunen? Sådant vet ju ingen i förhand givetvis. Kjell gav svar på varför Blaiken inte kan användas som facit. – ”då var man från kommunen/företagare inte med” tolkade jag det som. Det menar han att man är nu. Djupare än så hann vi aldrig i diskussionen.

Den ekonomiska föreningen skriver så här i SorseleAktuellt: ”Sandselehöjderna vind ekonomisk förening har lyckats förhandla fram en extra utbetalning om 1 miljon kronor från Vattenfall under innevarande år. Anledningen är att vi ser ett behov av att stärka vårt lokala närings- och föreningsliv redan idag”. Hur tolkar man texten? Jag tolkade den som att det redan var klart med en miljon extra till ek. för. men det visade sig, när jag ställde frågan, att detta var under förutsättning att det blev ett ja från kommun och Lst till etablering. Det tycker jag inte framgår av texten. Därför är det så viktigt med personlig dialog/kommunikation!!!

Eftersom vi inte hann fördjupa oss i vindkraftsdiskussionen så kvarstår några frågor från mig. Till exempel:

– påverkas turism, inflyttning/avbefolkning? Visserligen TRODDE Kjell att både turism och vindkraftsparker skulle kunna samsas. Men han refererade inte till någon forskning inom området.

– jävfrågan är jätteintressant. Finns det ogiltiga beslut i KS och KF där man som jävig agerat felaktigt. Som jag bedömer det är svaret ja. I alla fall i KF. Och var står man i frågan då?

– markägarnas omritning av kartan under den höjdnivå Vattenfall angett vara lägsta gräns för placeringar av verken. Varför då?

– även om översiktsplanen nämndes så hanns inte frågorna med.

– buller (lågfrekventa ljud) där forskningen ännu inte har svar – bara Vattenfall vet och förmodligen våra politiker!?

– försent att göra ett omtag med översiktsplanen (börja om från början) och undvika en folkomröstning?

Som sagt var så var det en jättebra kväll i Tväråträsk men vindkraftsfrågorna hanns inte med på det sätt jag hoppats på. Så för mig personligen finns det många frågetecken fortfarande. Men jag håller absolut med politikerna – se till att ni går och röstar oavsett åsikt. Folkomröstningen (endast rådgivande) ska ju vara underlag för beslut av våra politiker. 58 markägare med respektive, barn, släkt och vänner bör göra minst 2-300 klara ja röster.

Jag gav i alla fall denna rapport till Elin Bergarp, chef Tillväxtenheten, i pappersformat och förhoppningsvis läser hon den så att hon muntligt kan överföra informationen till våra politiker. Det finns inga  siffror från de kommuner som man varit i kontakt med. Visst finns det generella positiva saker som lyfts fram utifrån vilka som representerat kommunerna men INGEN kommun (som jag förstått det) anser att det varit avgörande för kommunens utveckling. En av kommunerna. Krokom om jag inte minns fel, säger i klartext att det inte genererat kommunen något. Det är Laholms kommun som är beställare och man vill att vindkraft i rapporten skall framställas som något positivt för kommunen!

Även om omsättningen av Sandselehöjderna är av miljardstorlek och några vindkraftstekniker skrivna i Sorsele, boende och leverne under anläggningstiden gynnar kommunen, någon får snöskottning, någon städ, ett servicehus i Blattnicksele så vad gynnar det kommunen ekonomiskt under en 25-årsperiod contra finns det negativ påverkan på södra delen av kommunen.

Elcertifikaten upphör efter 15 år efter anläggning – då ska verken bära sig själva ekonomiskt – beroende på elpriser vilket ingen av oss kan förutspå. Vem står som ägare då och hur ser avtalen mot markägare och den ekonomiska föreningen ut då?

Bert Efraimsson pratade med mig efter träffen och undrade vad NI nej-sägare har att komma med i stället. Jag har aldrig påstått att jag varit nej-sägare till att börja med. Jo kanske en gång i affekt mot någon anonym fanatisk ja-sägare. Men Bert med flera, det finns goda idéer/visioner hos Tillväxtenheten att skapa marknadsföring av kommunen. Man är bara inte där ännu. Kan det genuina med Sorsele vara att man är vindkraftsbefriad och på det sättet kan locka folk att flytta hit? I Råstrand har vi ett gott exempel på hur man kan jobba på distans av inflyttare från Skåne. Familj med två barn. Skulle de, som sökt sig hit på grund av naturen och miljön, flyttat hit om det snurrat vingar med blixtljus i sydväst? Ingen vet. Och det är det som är problemet – INGEN VET!