Lite Landsting och lite Sorsele

Av , , Bli först att kommentera 18

För den som är intresserad så finns här länken till Landstingets delårsrapport per juli 2012. Finns en del att fördjupa sig i för den som är intresserad.

http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/Politik/ProtokollOchHandlingar/SidorMedDokumentlista/Fullm%C3%A4ktige/Punkt%2018%20-%20Del%C3%A5rsrapport.pdf

För den som inte gillar att fördjupa sig i obegripliga siffror och sånt så är inledningen faktiskt intressant och relativt lättförstådd. Eller…!? ” Samtidigt som verksamheterna nu hanterar dessa omställningar finns också fortsatt krav på att förbättra vårdens tillgänglighet, kvalitet och jämlikhet”. Hur kan nedskärningar och avveckling förbättra vårdens tillgänglighet, kvalitet och jämlikhet??

Själva uttrycker VLL:s ledning att man är på rätt väg!? Vad de måste ha missat är verkligheten! Men den verkar vara helt ointressant för dem! Tänk vad skönt att "styra upp" verksamheten till ett kaos och sedan packa väskan och bara lämna allt för Skåne där man ökar sin lön från 120 tkr till 160 tkr. Själva motiverar de sin höga lön bland annat med det stora ANSVAR de har. För mig faller ett stort löjets skimmer över dessa kringresande pajaser! Nu har han lämnat stackars Peter Olofsson i sticket! Hur ska P. O. reda ut det här?

Införa akutbil i Åsele och akutbil och egendriven fullintegrerad ambulans i Malå”.

Vadå ”införa”? Låter ju jättebra. Ja inte för Åsele där man bytte ut ambulansen mot införandet av en totalt värdelös akutbil vilken efter massiva protester i det närmaste nu uppfyller ambulansens krav. Men den får inte brukas som ambulans. Beror det på att det inte får ha blåljus och att det inte står Falck på den? Men för Malås del handlade det om att kommunen skulle vara med och finansiera! Och det ställde man upp på! Så kan man också införa saker som redan funnits!

Avveckla vårdplatser i Sorsele och Dorotea och införa vårdplatser i respektive kommun”  (bil. 4) Här avvecklar man samma sak som man inför!? Jag hoppas innerligt att det är lite tydligare i avtalet mellan VLL och Sorsele kommun!? Förändringarna skulle ju ske den första september. Har det skett några förändringar?

Har själv en bekant som fått en stroke och efter vård i Lycksele så blev det Sorsele. Inte sjukstugan – utan Solhem. Är det ett led i Projekt Balans? Är det bra eller dåligt? Det har jag själv ingen aning om. Men det finns väl ingen läkare på Solhem utifall att…!? Jag kan tro att detta är en del i ”samarbetet” mellan VLL och kommunen där VLL vill fylla upp kommunens platser till 100%. Tänk om det helt plötsligt blir 120%! Det är väl inte otänkbart. Jag fattar i alla fall inte varför vi inte får någon information från kommunens eller sjukstugans sida vad som gäller i dag. Att vi inte får det från kommunen är väl i och för sig ganska förståeligt. Där har väl alla fått order om ”tystnadsplikt” i allt och den som ska föra kommunens offentliga talan har själv drabbats av skriv- och tunghäfta!

Kan inte någon initierad på sjukstugan till exempel, ge oss kommuninnevånare lite information om detta! Det är helt ok att vara anonym förstås. Från politikerhåll (läs Caisa) så får man bara höra att det blir ingen skillnad. Allt är som förr! Är det verkligen så?

Hur blev det med Caisas blogg? Hade sett fram emot att vi kommuninvånare skulle få lite information om hur våra demokratiskt folkvalda använder vårat förtroende och hur det kommunala arbetet fortskrider!!! Kanske inte i detalj men några visioner bör väl finnas som man jobbar för! Vilka frågor finns på den kommunala agendan nu? Hantverkarhuset har jag hört talas om. Och den affären är väl klar nu? Eller…?

Undrar hur flyktingverksamheten numera ser ut rent ekonomiskt? Positivt är att det genererar många arbetstillfällen och att det ger möjlighet för många utsatta personer från oroliga länder att få trygghet och att utbilda sig. Att det sedan kan finnas personer i ”gråzonen” även här är en annan diskussion tycker jag. Hur går det med ryssarna som skulle lära sig svenska på väldigt kort tid och gå in i vården bland annat? Är det inte aktuellt längre?

Hur går det med Arena Sorsele? Vilken är kommunens vision och roll i det arbetet som väl mest drivs av företagarna?

Ja det är mycket mera som Sorseles BÅDA kommunalråd skulle kunna informera om! Eller lägga upp som debattämne! Vore intressant att höra nåt från de övriga partierna också. Jag har full förståelse att man som mer eller mindre ideell politiker i små kommuner inte har så mycket tid till politiken. Men det skulle vara roligt med nåt ”livstecken” mellan valen.

Det är ju bara två år kvar till nästa val. Och då ser jag framför mig några valkurar vid ICA och Konsum och där står några företrädare för de olika partierna och menar att de återigen ska satsa på vård, omsorg och skola. Har inte det varit slogans de senaste 10 åren eller vad det kan vara. Kanske ännu längre tid. Men det är ju lagstadgade åtaganden för kommunerna så oavsett vilket parti/vilken majoritet som kommer att sitta vid makten så är det ju det som ska gå i första hand! Så lite andra visioner bör man nog börja tänka ut.

Jag ser fram emot lokala partiledardebatter på webben inför kommande val. Där vi sorselebor till exempel via SorseleAktuellt får information om tid och hur man loggar inJ Och så kan vi skicka sms- eller mailfrågor direkt till en moderators medhjälpare. Och det jag till exempel skulle vilja höra de olika partierna framföra är att:

         vi vill satsa på att utveckla HELA kommunen via en aktiv kommunikation med medborgarna. Vi tänker oss att…

         vi vill satsa på att få inflyttare – barnfamiljer helst – genom att skapa en attraktiv kommun med hjälp av bl.a. företagare, kulturarbetare och andra aktörer genom att…

         vi vill satsa på att skapa en rök- och snusfri kommun samt även minska övervikt och diabetes. Detta kan genomföras genom förbud!

         vi vill satsa på vindkraft för det tror vi kommer att generera många arbetstillfällen för lokalbefolkningen samt öka turistströmmen till ”Europas sista vildmark”.

      vi vill utveckla Sorsele samhälle så att det får ett centrum samt blir ett attraktivare samhälle.

         vi vill satsa på flyktingmottagning. Det ger ”klirr” i vår kommunala kassa.

         vi vill jobba för att bli en större region genom sammanslagning med någon/några andra kommuner

         vi kommer att jobba för en fjällväg som förbinder alla tre älvdalar här i västra delen av länet

         vi vill jobba för ett nytt län – Lappland.

         vi ser möjligheter med någon form av nationalpark inom naturreservatet

         vi vill satsa på kommunen som ett fiskeeldorado – öring i väst och laxen i öst. Och så gäddan som är jätteintressant för mellan- sydeuropeer.

         vi vill jobba för att bli världsledande inom miljöförbättring. Vårt förslag är att stoppa all flygning över kommunen, stoppa skogsavverkning med tillhörande transporter och likadant med gruvdrift. Turisttrafiken kan omdirigeras till Norge eller till kusten.

         vi vill bara administrera det som idag finns

         vi vill…

Ja det finns ju från min sida inget krav att man som parti måste plocka något av ovanstående som SIN politiska vision! Men kommer man inte på något eget så är det fritt att välja något av ovanstående. Viktigt är dock att man verkligen menar ALLVAR med det man går ut med! Det skulle ge oss väljare betydligt bättre vägledning vid röstningen. Fast jag inser ju också problemet som skulle uppstå med den homogena ”politikerfamiljen”. Men det skulle säkert bli svårare att lägga munkavle på sina kollegor/undersåtar ifall det fanns lite olika visioner och lite mera framåtanda i de olika partierna.

Så tråkigt som det nu är i Sorselepolitiken så räcker det med ett parti! Kvittar vilket! Det är i alla fall min uppfattningJ 

Region Västerbotten, utveckling och lite till

Av , , Bli först att kommentera 11

Så finns äntligen lite tid och ork att förmedla de två ”visioner” jag grubblat på en längre tid på. Och lite mera! Detta blir säkert kort och kärnfulltJ

Region Västerbotten – hädanefter RV – har ju nu ansvaret för de statliga kultur- och utvecklingspengar som Landstinget tidigare förfogat över. Eftersom samtliga kommuner har minst två ledamöter representerade i RV så tycker jag absolut att man från glesbygdskommunerna ska prata ihop sig och yrka på att få vara med och utnyttja de pengar som tidigare väl till minst 99% (ren gissning) gått till Umeåregionen. Skulle vara väldigt intressant att få en objektiv siffra på den fördelning som Landstinget gjort över länet!

"Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politisk styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet. Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice”.

Här finns alltså ”nyckeln” till att även skapa tillväxt i glesbygden! Följande utdrag är från ett svar jag fick av Thomas Hartman, kommunikationschef RV, via mail. ” När vi pratar om hur Västerbotten kan bli starkare så kan vi också använda begreppet regional attraktivitet. Naturligtvis är det många faktorer som samspelar för att människor ska känna att de vill leva och utvecklas i norra Sverige. Faktorer som samhällsservice, jobb, trygghet, kultur, transporter, tillgång till vänner och relationer, naturupplevelser kan vara några saker som spelar in om en region upplevs attraktiv och blir ett förstahandsalternativ för inflyttning och för att människor ska välja att stanna kvar”.

Han räknar upp många av de pusselbitar som behövs för att man som människa – kanske framför allt som barnfamilj – ska vilja bo kvar eller att man tar steget och flyttar till glesbygden. Tillgång till vänner, relationer och  naturupplevelser har vi – men det brister i allt det andra. Så här har RV mycket att leva upp till.

Jag vill peka på två saker – förutom det självklara som jobb och trygghet (bl.a. sjukvård och polis) – som jag tror är avgörande för en utveckling.

1. Kultur! Det MÅSTE finnas en musikskola i varje kommun! Det var i går en träff på Biblioteket i Sorsele där inbjudan var offentlig och närvarande var bland annat RV. Tyvärr kunde jag personligen inte närvara men följande förslag gav jag till BUN-chefen och till vårt kommunalråd: be RV sprida på kulturpengarna så att glesbygdskommunerna som har ett svagt underlag, har möjlighet att bedriva musikskolor. Sedan tror jag att det även är upp till kommunerna att samarbeta omkring lärarna så att man kan erbjuda bra tjänster för att få kompetenta lärare! Tyvärr kunde Caisa inte närvara och hon var även tveksam om Kjell kunde det. Lite bekymrad blir man faktiskt! Jag lider innerligt med alla de barn i Sorsele som är såååååååå sugna på att lära sig spela instrument eller sång men här finns ingenting! Så varför skulle någon barnfamilj vilja/våga flytta till Sorsele om man har möjlighet att välja mellan kommunerna?

2. Så kommer då fjällvägen! Västerbotten är ett av de två län i Sverige som sträcker sig från kust till fjäll. Norrbotten är det andra. Måste finnas otroliga möjligheter att skapa intressanta, spännande och upplevelserika resor genom länet! Från Norrlandsoperan, SAIK till samerna och nybyggarna! Men den västra delen måste i min värld bli tillgänglig.

I västra delen finns tre älvdalar med mellanliggande fjällområden. EUROPAS SISTA VILDMARK!!! Mitt i ligger en hyfsad flygplats! Gör nationalpark av alltihopa (i stället för naturreservat) med undantag för en fjällväg och för samernas verksamhet. Och kanske nåt mera som är turistiskt inriktat. 

Jo jag vet att det är Länsstyrelsen som ”äger frågan” men jag skulle vilja väcka idéen inom RV som förhoppningsvis också kan se möjligheter med en sådan lösning. Sedan är det upp till dem att gå till Lst för att gå vidare. Sorsele, Storuman och Vilhelmina borde definitivt vara intresserade. 

Personligen känner jag mera för ordet nationalpark än för naturreservat. Det känns mycket mera lockande att besöka. Frågan är bara vilka exklusiva/lockande besöksmål finns inom en eventuell nationalpark i någon del av västra Västerbotten? Jag tänker på Grand Canyon, Niagarafallen, Alaska och så vidare.

Lite offside – men jag har även andra funderingar: HÅLLER JORDKLOTET PÅ ATT KRYMPA!? Ja så upplever i alla fall jag det! Och det verkar som att denna negativa utveckling bara eskalerar från år till år. Detta är ingen vetenskaplig forskning utan bara en egen iakttagelse. Men det kan ju bli ett tips till någon forskare som börjar sakna forskningsämnen.

Vad grunnar jag då iakttagelsen på? Jo jag har de senaste åren märkt att när man ska gräva upp potatis för hand så blir det bara längre och längre ner till marken. Detta måste väl vara ett tecken på att jordskorpan krymper!? Har grubblat en hel del på just detta och om det har något samband med de miljöproblem som de senaste åren uppstått. Men jag tror att jag har en förklaring! Man tömmer jorden på olja och naturgas! Självklart måste väl hela klotet då ”sjunka ihop”J Jfr med om man har en fotboll och tömmer den på lite luft.

APROPÅ MILJÖPROBLEM!

När jag var på väg till jobbet tidigare i veckan så hamnade jag bakom en ”Transportledarbil”. Tror att det stod så i alla fall. Framför denne så var det ett jättelångt ekipage med EN vinge på väg till vindkraftsparken i Blaiken antar jag. Framför denna koloss körde TVÅ transportledarbilar! Fyra fordon för att transportera en vinge till Blaiken. Redan här bör ni miljö- och vindkraftsälskande personer börja reagera!!! På Blaiken planerar man väl ungefär 100 vindkraftverk! Om varje verk har tre vingar så blir det då 300 sådana transporter. Undrar vart de startar? Och till allt detta skall då läggas transporter av själva pelaren, tillverkningen av allt, skapande av vägar samt iordningställande av varje verks placering. Jag skulle också kunna bli miljöpartist om jag blundade för verklighetenJ Men jag tycker det känns bättre att vara realist och försöka se helheter!

Kort och kärnfullt…hmm…blev det inte den här gången hellerL

Måste hinna ikapp så nu blir det lite av varje

Av , , Bli först att kommentera 14

Hade tänkt ta upp två saker som ligger mig personligen varmt om hjärtat i samband med att ha fått lite mera insikt i Region Västerbotten och där jag tycker att de borde vara med och engagera sig. Men måste grubbla lite tillJ All eloge skall dock ges till Thomas Hartman, kommunikationschef för R Vbtn. Tänk om ALLA organisationer inom den offentliga sektorn förstod värdet av en ”alert” kommunikationschef som försöker ge svar på frågor! Och informera! Inte bara de enkla utan även de ”svåra”! Vem har vi i Sorsele kommun?

Kan även passa på att ge en eloge till Hans-Inge Smetana som tydligen motvilligt tog sig tid/lust att svara på mina frusterade funderingar utifrån den i mina ögon överdrivet kraftfulla marknadsföring han i egenskap av politiker – opinionsbildare – gjorde åt en privat vårdcentral. Han gillade inte ”tonen” jag hade i det jag framförde till honom. Det har jag full förståelse för att han inte gjorde. Därför är det väl av största vikt för honom att bemöta och kommunicera med någon som reagerar som t.ex. jag gjorde/gör. Det sämsta han kunnat göra är att bara inte bry sig. Nu finns en kommunikation oss två emellan via mail.

Det svar jag grubblar på till honom handlar om att jag inte alls är emot privatiseringar. Men passar sig privatiseringar överallt? Är nästa steg att privatisera Sjöfartsverket, Boverket, Ekobrottsmyndigheten, rättsväsendet och så vidare? Skulle säkert bli bättre bemötande av kunderna, mysigare miljöer, kortare handläggningstider och pengar över till aktieinnehavarna/investerarna!

Om man nu tänker inom den offentliga sektorn så är ju en stor del av skola, vård och omsorg privatiserad. Och visst finns det ekonomiska vinster och kompetens att hämta där! Men blir det så ekonomiskt nationalekonomiskt sett? Mig veterligen så krymper ingen offentlig organisation alls i förhållande till att deras verksamhet privatiseras. Eller att till exempel VLL lägger ut kultur och regionsutveckling till Region Västerbotten, ambulansansvaret till Falck, hela omsorgen till kommunerna och så vidare. BEHÖVS DÅ VERKLIGEN SAMMA ORGANISATION INOM VLL???  Om man från statens sida omdirigerade pengarna så att Landstinget inte behöver vara någon sorts mellanhand så skulle väl Landstingen krympa drastiskt! Eller i bästa fall försvinna helt!

När privatiseringen kommit så långt att man från statens sida tappar det nationella ansvaret – då är vi i glesbygden illa ute! Vi är snart där tyvärr! Och det är det jag är emot privatisering inom den offentliga sektorn. Hur kommer det att bli nu i glesbygden efter att man sålt ut apoteken?

Så till en sista sak. I dag ställde jag samma fråga till Olle Edblom (C) och Niclas Sandström (M) utifrån deras gemensamma bloggämne – listorna från Doroteaupproret. Båda menade på att deras respektive parti eller alliansen eller hur det där nu är, budgeterat för att klara av sjukvården i inlandet. Min fråga till båda två löd så här:

Hej. Finns det någon garanti att Alliansen kommer att återställa den nedskärning som S + Mp lyckats åstadkomma i glesbygden vad gäller akutvård och ambulanser?

Svar Niclas Sandström (M):

Från Alliansen hade vi med i vårt senaste förslag till alternativ budget innan sommaren en återställning av ambulans i Åsele och vårdplatserna i Dorotea”.

Svar Olle Edblom (C):

” självklart utifrån nuvarande förutsättningar kommer vi att återställa nedskärningarna i inlandet om vi får majoritet i landstinget valet 2014. Den budget vi har lagt som alternativ till s och mp finansierar vi akutplatserna i Dorotea och Sorsele samt ambulans i Åsele”

Den uppmärksamme upptäcker att de har olika åsikter om vad som skall återställas! Ja vad ska man tro?

 

 

 

 

Blev inte som jag tänkt:(

Av , , Bli först att kommentera 11

Hade ikväll tänkt sätta mig och formulera lite optimistiska tankar och möjligheter utifrån mitt perspektiv med Sorsele men det sprack grovt. Brukar kolla runt lite vad politikerna i länet skriver om. Finns ju tyvärr inget att läsa från Sorselepolitikerna så man får söka sig utanför kommunen. Jag tycker det är ganska intressant för man får en liten insikt i vart dessa politikers ”fokus” ligger. Blir mycket Umeå måste jag erkänna för där känner man ju till några sedan tidigare.

Självklart är det mest ”spännande” att läsa Lennart Holmlunds bloggJ Han måste vara desperat nu! I var och varannan blogg angriper han alliansen. Och hänvisar till vilka bättre lösningar S har!? Han verkar ha tappat det historiska perspektivet och drabbats av tunnelseendeJ Man ser ofta framför sig killen som sitter och kastar sten i eget glashus. Men nu har han fått konkurrens och det med råge! Jag läste Hans-Inge Smetanas (KD) blogg i kväll. Jag fick i det närmaste härdsmälta i skallen. Det här slår det mesta! Hur kan/vågar man som politiker ta sådan ställning för ett enskilt privatägt företag – i detta fall inom sjukvården – som han gör i denna blogg? Dessutom är den statistik han hänvisar till inte alls relevant. Den säger egentligen ingenting! Varför har politiker så lätt att ogranskat ta till sig statistik och forskning?

Han fick en kommentar från mig där jag menade att han nu gått över gränsen och undrade om han hade något eget intresse, direkt eller indirekt, i denna hälsocentral. Man får ju känslan av det när man läser hans text. Och så fick jag några frågor i huvudet som jag har krävt svar på.

Tyvärr så tänkte jag mig inte för innan jag tryckte på skicka-knappen. Skulle givetvis ha kopierat hela min kommentar. Men nu blev det inte så. Intressant att se om han vill publicera den. Bad dock om svar till min e-post så de ser jag fram emot.

Nedan har jag försökt återge de frågor jag skickade till honom. Och här har ni länken till hans blogginlägg http://blogg.vk.se/hans-inge-smetana-vannas/2012/09/09/huslakarna-951171

LÄS OCH FÖRUNDRAS!

Mina frågor löd ungefär så här:

Hur mycket kostar denna hälsocentral Landstinget?

Hur gjordes undersökningen som visar att denna hälsocentral är kunderna mest nöjda med? Anser du att det är en relevant undersökning?

Finns det någon statistik på att kunderna blir friskare av att gå till just denna vårdcentral i stället för någon annan?

Jag skulle själv gärna testa den. Men finns nästan 25 mil bort – i Sorsele! Har du något tips vart jag kan vända mig om jag vill ha ett privat alternativ?

Han skrev något om att en varit anställd i företaget i 30 år. Framgick inte vilket företag han menade så den frågan fick han också.

Jag ser verkligen fram emot hans svar:)

 

Reflektioner

Av , , Bli först att kommentera 15

 

I går morse (torsdag) när jag hade lektion i Blattnicksele passerade tre turistbussar utanför fönstret. När jag 45 minuter senare lämnade Blattnicksele mötte jag en till. Alla på väg söderut. Misstänker att de övernattat i Arvidsjaur. Då for ännu en gång genom mitt huvud att inte någon hittar en affärsidé för att få ett kort stopp på alla dessa turistbussar – ja om inte alla så några i alla fall – och läget skulle ju vara planen vid järnvägstationen. Då kunde man även nå Inlandsbaneresenärerna. Borde finnas något bra koncept att få dem att göra ett kortare stopp och lätta på börsen för något lite unikt och genuint. Kanske en vink till någon affärsintresserad sameJ 

En annan tanke som slagit mig är att ingen av dessa turistbussar går väl upp till Ammarnäs. Rätta mig om jag har fel, tack. Jag kommer att återkomma till det i nästa blogg:) 

Jag har tre ”spår” i mitt huvud. Ska man:

1. bara gnälla, tycka att allt är elände och undra varför andra inte gör någonting

2. bara vara likgiltig och leva efter ”he gå int”-principen

3. själv engagera sig och försöka se möjligheter 

Vet inte själv vilket jag ska välja men nummer två verkar rätt behaglig! Men fruktansvärt tråkig! Nä jag är nog ändå lite mera inne på nummer tre. Och jag tror att tiderna nu är sådana att vi inte bara kan sitta och vänta på att andra (läs kommunen/Lst/VLL/staten) ska ge lösningar och förutsättningar. Hur skulle kommunen se ut utan alla dessa företagare och andra entreprenörer som har idéer och genomför dem också. Förutom alla företagare tänker jag på personer som Allan Larsson! Vad har inte en sådan person betytt för Sorsele IF. Eller Carina Bergström för kulturen. Eller… ja det finns säkert många fler som bör nämnas men tyvärr har jag för lite insikt för att kunna nämna dem alla. Jo Kinna i Ammarnäs vill jag också nämnaJ Men som sagt ni är många fler men tyvärr känner jag inte till er. Tar gärna emot tips på personer som ni som läser detta tycker borde nämnas i sammanhanget. Skulle vara jätteintressant att se hur många de egentligen är.

Och hur skulle sjukvården börja se ut om vi inte hade Doroteaborna med flera! ALLA KAN VI ENGAGERA OSS MEN PÅ OLIKA SÄTT!

Har grubblat lite på det här med Region Västerbotten nu. Personligen är jag lite splittrad. Inte direkt till Region Västerbotten som idé, där samtliga kommuner har representanter och i alla fall teoretisk möjlighet att påverka. Det tycker jag är positivt och tror att det skulle kunna bli utvecklande för länet. Men det är åtminstone två saker som bekymrar mig:

1. Landstingets majoritetspost och överhuvudtaget närvaro i RV. Jo jag förstår att de fortfarande har ansvar för de kultur- kommunikations- och utvecklingspengar som tilldelas dem av staten och som de nu för över till RV vilket ger dem denna majoritet. Det handlar om 145 miljoner kronor. Kommunerna går tillsammans in med 19 miljoner. Jag har absolut inget belägg för det jag skriver nu men är det bara en tillfällighet att VLL har ett sparbeting inom sjukvården på 150 miljoner kronor innevarande år? Man funderar så klart! Kanske jag har missat någon information från VLL.

Varför kan inte staten ge dessa pengar direkt till RV så det blir en renodlat? Och Landstinget får eventuellt koncentrera sig på sitt primära uppdrag. Om de överhuvudtaget ska finnas kvar! Då blir det inte heller funderationer som nu hur pengar eventuellt omfördelas! Eftersom mitt och många andra människors förtroende för Landstingsledningens styre, insikt och kompetens är lika med noll – tänk folkomröstningen som man jobbar för – så kan i alla fall inte jag känna förtroende för RV med Landstinget som majoritetsägare.

Jag kan förstå hur man uppifrån ser ”vinster” med att samordna verksamheter som akutvård, palliativ vård, hemtjänst, hemvård och så vidare. Och ju mer samordning man gör ju mer faller på kommunernas lott vilket väl också innebär ökade kostnader för kommunerna lika med våra kommunala skattepengar. Det är där skon börjar klämma för mig som betalar både kommunal- och landstingsskatt. Vem som har ansvar och utför uppgifterna spelar för mig ingen större roll bara det fungerar och att mina skattepengar styrs rätt. Alltså att Landstingsskatten sänks till förmån för den kommunala allt eftersom kommunerna tar över Landstingets kostnader och ansvar! Men så sker inte!!! Utifrån det resonemang som finns idag så ifrågasätter jag starkt Landstingets befinnande. Mitt förslag är att Region Västerbotten tar över deras statliga medel och kommunerna är ju på god väg att ta över deras sjukvård! Varför ska då Landstinget finnas kvar? Lite generellt tänkt men jag hoppas att ni förstår hur jag menar.

2. Lennart Holmlund (S)! Han är ju ”livsfarlig” för att kunna skapa ett regionsamarbete inom länet. Hans synpunkter om oss som bor i inlandet/glesbygd skapar ju bara en ”vi- och dom” känsla. Det är inget bra utgångsläge för ett samarbete! Med facit i hand från Landstingets S och Mp hur man där på något sätt fick sina så kallade partikamrater att rösta för nedmontering av tryggheten i sin egen hembygd skrämmer en. Samma möjlighet har väl LH!? Vill passa på att ge en eloge till Sorseles ledande miljöpartister som kraftfullt ”tog avstånd” från sitt eget parti.

Sparar de positiva möjligheter jag ser med Region Västerbotten (helst utan VLL) till en annan dagJ 

 

 

Svar från Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har Thomas Hartman svarat på mina frågor. Dessutom har han inledningsvis gett en bra beskrivning på vad Region Västerbotten är tänkt att vara. Det blir tillsammans rätt långt så jag skriver inga egna funderingar nu utan det kommer kanske i morgon eller övermorgon. Men jag tycker absolut att ni som är intresserade ska läsa hans beskrivning av Region Västerbotten samt hans svar på mina frågor.

Spontant känner jag personligen att mycket kan förändras nu när Rastad "lämnar in" och det finns möjlighet för en omstart för Peter Olofsson och hela Landstinget. Mycket självklart beroende på om de utnyttjar den möjlighet som nu skapats och på vem som blir ny Landstingsdirektör.

Men läs i lugn och ro igenom nedanstående och kom gärna med åsikter – både positiva och negativa. Självklart kan jag inte svara för RV men bara bra om vi får synpunkter från olika håll. Efter ett telefonsamtal med honom från Bryssel i kväll (jag hade sökt honom tidigare) så framgick det att iaf han är väldigt öppen för synpunkter och dialog – för utveckling av Region Västerbotten och regionen Västerbotten. Personligen har jag lite funderingar och återkommer om det senare men läs nu ni som är intresserade:) Ifall någon undrar så har jag hans tillåtelse att publicera detta.

 

Hej Carl-Axel 

Och tack för ditt engagemang för länet och hur Västerbotten kan bli starkare. För ytterst är det detta denna diskussion handlar om som jag ser det. 

När vi pratar om hur Västerbotten kan bli starkare så kan vi också använda begreppet regional attraktivitet. Naturligtvis är det många faktorer som samspelar för att människor ska känna att de vill leva och utvecklas i norra Sverige. Faktorer som samhällsservice, jobb, trygghet, kultur, transporter, tillgång till vänner och relationer, naturupplevelser kan vara några saker som spelar in om en region upplevs attraktiv och blir ett förstahandsalternativ för inflyttning och för att människor ska välja att stanna kvar.

Västerbotten och norra Sverige har genomgått en mycket snabb och kraftfull tillväxtprocess de senaste etthundrafemtio åren. Flera platser i norra Sverige erbjuder livsvillkor som många i ett globalt perspektiv skulle karaktärisera som mycket goda. Trots det befinner sig regionen i en besvärlig utvecklingsfas med svaga befolkningssiffror.

Vi kan se hur befolkningstillväxten i Västerbotten under en längre tid legat under utvecklingen i Sverige som helhet. Dessvärre har befolkningsutvecklingen i övriga tre norrlandslänen varit ännu svagare. Det är ytterst ett tecken på att norra Sverige förlorat attraktivitet om vi ser till konkurrerande regioner.

Samtidigt är det svårt att hävda att boende i Norrland tär på det globala eller de lokala ekosystemen i sådan omfattning att det finns starka ekologiska skäl för att minska befolkningen i regionen.

Studier visar att Västerbottens och Norrlands svaga utveckling är en konsekvens av att regionen inte är tillräckligt attraktiv och att de värden som skapas, inte i tillräckligt hög grad bygger tillgångar i regionen.

Det är tydligt att de stora kommunerna behöver länet som helhet för att skapa attraktivitet samtidigt som de små kommunerna behöver samverkan med de större kommunerna och de stadsmiljöer som de större kommunerna kan erbjuda för att skapa en starkare utveckling.

I Västerbotten, som i alla regionala förlopp, finns krafter som verkar för att stärka regionen, som strävar efter att föra regionen in i en hållbar utvecklingsbana.

En sådan institutionell förändring, kraftsamling, genomfördes i och med att Region Västerbotten bildades.

I samband med bildandet fick Region Västerbotten ta över en rad verksamheter från andra länsaktörer; kommunförbundet, landstinget och länsstyrelsen.

En stor skillnad är att frågor som tidigare hanterades av staten och länsstyrelsen med mycket begränsad lokalt och regionalt inflytande nu samlat styrs av länets politiker. På ett nytt sätt kan de förtroendevalda ta gemensamt politiskt ansvar för länets utveckling. Resultatet har blivit Sveriges starkaste regionala kommunala samverkansorgan.

Förutom att kommunförbundet lades ner, nämnden för regional utveckling avvecklades och viss verksamhet överfördes från länsstyrelsen så har också länets ägande i olika länsgemensamma bolag samlats hos Region Västerbotten.

Aktiebolag

Länstrafiken AB (100 %)

LäNet data och tele AB (76,9 %)

NorrlandsOperan AB (60 %)

Västerbottensteatern AB (60 %)

Skogsmuseet i Lycksele AB (49 %)

Västerbottens museum AB (40 %)

Skellefteå museum AB (40 %)

Norrbotniabanan AB (28,5 %)

ALMI Företagspartner Nord AB (24,5 %)

AB Transitio (5,3 %)

Dotterbolag till Länstrafiken

Umeå Busstation AB (51 %)

Norrtåg AB (25 %)

Samtrafiken i Sverige AB (2,1 %)

Dotterbolag till Norrlandsoperan

Botnia Musik AB (60 %)

Umeå universitet har tittat närmare på vad bildandet av Region Västerbotten har inneburit. Även om det är lite väl tidigt att få svaret på detta så är en konsekvens de redan kunnat se en förskjutning i hur bilden av Västerbotten kommuniceras. De menar att Västerbotten rört sig från att vara en beskattningsbar naturresurs för Sverige till att mer bli en resurs för Västerbottningen.

Möjligen är det så att vi inte längre på samma sätt som tidigare kan lita till statsmakterna för att generera pengar, tillväxt, trygghet etc utan att vi exempelvis själva behöver jobba med att öka mängden förädling som sker i vår egen region snarare än att skicka iväg råvarorna för förädling på annan ort.

Slutsatsen av detta är att uppgiften att göra något åt norra Sveriges utveckling därigenom är vår egen. Vi kan inte lita till att någon utifrån gör detta åt oss.

Det är därför vi jobbar för att stärka graden av samhandling mellan akademi, politik, civila samhället och näringslivet. Det är också därför det är viktigt att kommunerna och landstinget samverkar.

Så långt en utvikning om läget i stort som kanske delvis kan tjäna som någon form av bakgrund till dina frågor.

 

Fråga 1. Vad har landstinget i Region Västerbotten att göra? Och varför är de genomgående så starkt representerade?

Svar: Uppsikten över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund och som landstinget är medlem i regleras i kommunallagen (6 kap 1§). Landstingsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter. Uppsikten är viktig för att styrelsen skall ha tillsyn avseende ekonomi, ändamålsenlighet och i viss mån legitimitet i verksamhet men det är även ett viktigt instrument för att kunna leda den verksamhet man är ansvarig för. Grunden är att landstingets ansvar kvarstår för den verksamhet som bedrivs av annan huvudman på uppdrag av landstinget.

Men politiken har också sett det som en styrka att kommunerna och landstinget tillsammans skapar en arena där man gemensamt tar sig an regionens utmaningar som exempelvis tillväxt, demografi, näringslivsutveckling för att tillsammans utveckla vårt län.

Som vi alla vet finns många risker att enskilda individer hamnar i kläm i gråzonen mellan organisationer. Där är kommun och landsting inget undantag. Se exempelvis gränsdragningar när det gäller vård respektive omsorg. Detta kan vi tillsammans motarbeta bland annat genom att bli bättre på samverkan och utveckla och fördjupa konkreta samarbeten mellan kommun och landsting.

Bland annat jobbar kommun och landsting tillsammans fram länsöverenskommelser om samordnad vårdplanering, samordnad rehabilitering, samverkan inom missbruksområdet etc. Just nu pågår diskussioner kring genomförandet av kommunaliserad hemsjukvård.

Hur finansieras då denna samverkan i Region Västerbotten?

Ja, precis som du säger så betalar kommunerna och landstinget årligen en medlemsavgift. En styrande parameter är antalet folkbordförda medlemmar i kommunen respektive landstinget 1 november två år före verksamhetsåret.

Genom att medlemsavgiften är konstruerad så påverkar det även representationen av politiker från landsting respektive kommun i Region Västerbotten. (Samtidigt ska man komma ihåg att de politiker som är verksamma i landstinget självfallet är hemmahörande i någon av länets kommuner.)

Utöver medlemsavgiften kan medlemmarna exempelvis lämna olika uppdrag till Region Västerbotten. När så sker upprättas särskilda överenskommelser om vad som ska utföras. Men observera att det yttersta ansvaret ändå finns hos den som ger uppdraget.

I landstingets fall så har de alltså kvar ansvaret för kultur, transportinfrastruktur etc men överlåter det praktiska utförandet till Region Västerbotten. Vilket betyder att landstinget självfallet måste utöva politiskt inflytande i den organisation som jobbar med utförandet dvs Region Västerbotten. Något annat är inte möjligt och exempelvis landstingets revisorer skulle inte gå med på att verksamhet och pengar överfördes för vissa uppdrag utan att landstingspolitiken också hade inflytande.

Men genom att uppdrag ges till Region Västerbotten på detta sätt sker trots allt precis som du säger en mycket tydlig renodling av verksamheten i landstinget till att fokusera på Hälso- och sjukvård.

Fråga 2. Det är endast i Kollektivtrafikutskottet som Landstinget är nere på endast 14%. Men i stället har Umeå helt plötsligt 43%. Om mina uträkningar stämmer så undrar jag hur det kommer sig?

Svar: Representationen i kollektivtrafikutskottet precis som i andra delegationer, beredningar och utskott sker efter förslag/nomineringar av respektive parti enligt fördelning mellan partierna.

När det gäller kollektivtrafikutskottet så utses den av ledamöter inom styrelsen och landstingsstyrelsens ordförande är ordförande för utskottet. Det kan vara en förklaring till hur den fördelningen blivit.

I beredningar och delegationer däremot kan ledamöter även väljas utanför styrelsen.

Jag fick ett förtydligande i ett senare mail och det lyder enligt följande:

Hej igen Carl-Axel

Ett förtydligande. När det gäller kollektivtrafikutskottet så utses den av ledamöter inom styrelsen och landstingsstyrelsens ordförande är ordförande för utskottet. Det kan vara en förklaring till hur den fördelningen blivit.

I beredningar och delegationer däremot kan ledamöter även väljas utanför styrelsen.

När det gäller representationen i fullmäktige fungerar det så att kommunerna väljer 50 ledamöter och 50 ersättare. Landstinget väljer 25 ledamöter och 25 ersättare.

Av de 50 ledamöter och ersättare som kommunerna ska välja ska varje kommun ha grundmandat i form av två ledamöter och två ersättare.

Återstående 20 kommunmandat fördelas efter antalet röstberättigade i respektive kommun vid kommunala val Det är allmänna val äger rum i landet.

Fråga 3. Vem/vilka har bestämt just den här organisationen i RV

Svar: Det har skett i förhandlingar mellan partierna inför att Region Västerbotten bildades 1 jan 2008.

Fråga 4. hur kom man fram till att det skulle vara just den här sammansättningen – politiskt och tillhörighet – i fullmäktige och styrelse. Är det fullmäktige eller styrelse som satt samman utskotten?

Svar: Region Västerbottens fullmäktige förrättar valen till styrelse, delegationer, beredning. Fördelningen kommer av medlemsstorlek och vidare genom partistorlek. Men upplägget i stort är ett resultat av förhandlingar mellan partierna innan bildandet som jag skriver ovan. Inför varje val ses den politiska organisationen över för att möjliggöra justeringar inför kommande mandatperiod.

När det gäller representationen i fullmäktige fungerar det så att kommunerna väljer 50 ledamöter och 50 ersättare. Landstinget väljer 25 ledamöter och 25 ersättare. 

Av de 50 ledamöter och ersättare som kommunerna ska välja ska varje kommun ha grundmandat i form av två ledamöter och två ersättare.

Återstående 20 kommunmandat fördelas efter antalet röstberättigade i respektive kommun vid kommunala val Det år allmänna val äger rum i landet.

Fråga 5. Exakt hur mycket har Landstinget gått in med i sin medlemsavgift? I kronor och ören?

Medlemsavgifter kommuner enligt budget 2012 är 19 370,6 mkr

Medlemsavgifter landsting enligt budget 2012 är 145 080,2 mkr

Än en gång tack för dina frågor och jag hoppas att mina svar på något sätt kan bidra till det du behöver.

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

Vänligast 

Thomas 

 

Thomas Hartman

Kommunikationschef / Head of Communications

Region Västerbotten 

Kapten lämnar den sjunkande skutan i först!

Av , , Bli först att kommentera 14

Jonas Rastad bryter avtalet ett par år för tidigt med Landstinget. Det innebär väl att han ska böta ordentligt. Och så var det ju det där med kaptener som lämnar sjunkande skepp före alla andra. Det är väl rent straffbartJ

Om man läser vad politiker skriver och säger så verkar han ha varit en mycket omtyckt person i dessa kretsar. Det skrivs om hur bra och tydligt han skött sitt uppdrag. Och uppdraget var tydligen att montera ner sjukvården i Västerbotten eftersom VLL inte längre har råd med sådant tjafs. Undrar om Socialstyrelsen också står och applåderar allt som försämrats? Det är väl någon gång nu i september de skulle ha in en massa ”förtydliganden”. Undrar varför inte Lennart Holmlund skrivit något om avtalsbrottet? Han kanske är jätteledsen nu! Man vet vad man har men inte vad man får!

Det har varit en fantastisk tid i Västerbottens läns landsting, och jag upplever att både organisationen och jag själv utvecklats. Tiden tillsammans blev dock för kort och det är med saknad jag väljer att gå till ny utmaning  Vi är på rätt väg i förändringsarbetet och det är angeläget att hålla i och fortsätta på den inslagna vägen, säger landstingsdirektör Jonas Rastad”. VK 2012.09.05

Retoriken är det inget fel på!

Han lämnar oss i ett ”sjukligt kaos” för en tjänst som generaldirektör inom Region Skåne. Större organisation och högre lön lockar tydligen. Lönar sig inte att spekulera i om det kan finnas andra orsaker också. Det kanske kommer att framgå framledes. Tror ni att vi får veta om det kommer att utfalla nåt avgångsvederlag till honom? Eller om det är han som kommer att få ”böta”? Eller blir det bara till att bjuda på ”avskedstårta” och tacka för allt fantastiskt han gjort för…för… för…ja just ja, S och Mp förstås! Det är ju de som gett honom uppdraget att bland annat börja nedmontera sjukvården i inlandet och få bort personal från NUS! Ja de har säkert än mera att tacka honom för. Kanske Skellefteå och Lycksele kan fylla på med nåt:)

Om någon undrar om jag fått svar på mina frågor till Region Västerbotten så är svaret nej. Men jag har fått ett mail av Thomas Hartman där han skrev att han har mycket just nu med resor och möten men han ska svara så snart han kan. Jag uppskattade verkligen att han meddelade det! Dröjer det för länge så får man väl påminna honomJ  

Landstinget ggr två!

Av , , 4 kommentarer 15

Nu när man förstått Landstingets roll i Region Västerbotten och att de gått in med 58% av medlemsintäkterna för att ha kontroll i Region Västerbotten kan man väl bara konstatera att vi har nu TVÅ Landsting i länet! Ett av dem jobbar för att nedmontera sjukvården i hela länet och det andra för att utveckla länet i andra frågor! Undrar hur Landstingsvalsedlarna om två år kommer att se ut? Kanske så här: ” Hej. Jag heter Peter Olofsson och som ni vet så var jag inte så lyckad inom utvecklingen av sjukvården i länet. Men rösta på mig ändå i Landstingsvalet. Jag kanditerar inte till Landstinget utan Lennart tror att jag gör mig bättre i Region Västerbotten. Så se till att du kryssar i rätt ruta”!

Sorry Peter O och Lennart H. Kan bara inte låta bli att ge exemplet för att tydliggöra den problematik som kommer att uppstå. Detta kallas nog för politikerförakt men det har ni nog gjort er förtjänta av!

Alltså vi kommer förmodligen att fortfarande ha EN valblankett med personnamn att rösta på. Men vad röstar vi på? Sjukvård eller utveckling av länet? Jo jag vet att Landstinget förutom deras primära uppgift ombesörjt en massa statliga pengar bland annat för kultur och utveckling i olika former. Så tidigare röstade vi på alltihopa – men vilken insikt hade vi? Tror att de flesta av oss röstade på personer som man trodde fokuserade på sjukvården. Tänk vad fel man hade då! Men nu vet vi mera till nästa val. Jag tycker att vi kan kräva ett väldigt förtydligande från Landstinget vad det är vi röstar på inför nästa val!

Men de statliga pengar som egentligen inte borde ligga under Landstinget är nu för ett par år sedan överförda till Region Västerbotten. Sådana pengar som inte passade in i eller på något sätt inte överensstämde med Landstingets uppdrag. Det fanns i alla fall någon anledning till att dessa statliga pengar inte skulle ligga under Landstingets förvaltning! Så då styrdes de över till Region Västerbotten. Och så visar det sig att Region Västerbotten till största delen är just ………….Landstinget!!!!!?????

Av Region Västerbottens totala intäkter har Landstinget gått in med 58% i medlemsavgift. Vad det exakt är i kronor anar jag mig bara till men ligger lågt med det till dess att jag fått svar av Thomas Hartman som fått några frågor på mail. De från bloggen t.ex.

Som inkomsttagare betalar vi alla cirka 11% i Landstingsskatt! Någon fler än jag som börjar vara intresserad hur dessa pengar används? Hur stor del går till sjukvård? Hur mycket går till annat? Och till vad i så fall? Och på samma sätt börjar man ju undra hur våra kommunala skattepengar används. Vi vet ju att Landstinget nu lägger ner verksamheter allteftersom om man inte får hjälp av kommunala pengar! Det finns lite olika varianter på det. I Sorsele t.ex. så har man dragit in all akutvård, plockat bort ambulanspersonal som extraresurs på sjukstugan och betalar numera endast 2,65 miljoner per år för ett par redan befintliga palliativa platser! Men vår kommunledning anser att ingenting förändrats – allt är som förr – så det är väl bara att inse att man inte förstår den nya matematikenL Eller är det den nya logikenJ

Hur som helst så har då Landstinget lagt ner verksamheter eller överfört kostnader på kommunerna trots de 11% vi alla skattebetalare betalar in till VLL för det vi trodde var sjukvård! DESSUTOM tar de in av våra kommunala skattekronor i sitt nya projekt – Region Västerbotten! I form av medlemsavgifter från kommunerna! Kan det vara en slump att det i utvecklingsorganisationen Region Västerbotten finns en ”avdelning” som heter ”Vård och omsorg”? Men som jag förstår det så handlar det om kommunernas ansvar att ombesörja hemvård och annan typ av vård som redan finns under kommunernas ansvar. Fattar inte varför Landstinget ska sitta som huvudman även där.

Ju mera jag har kollat runt i Region Västerbotten och Landstinget ju fler frågetecken dyker upp. Jag skulle önska att VK eller någon annan tidning som har kompetenta journalister skulle börja kolla upp hur våra skattepengar egentligen används och fördelas – de pengar vi betalar till Landstinget respektive till våra kommuner. Och hur det kommer att se ut inför Landstingsvalet om två år! Kommer det att finnas en eller två listor? Hur har Landstinget tänkt här? Om de nu finns kvar dåJ