Nu blir det mörkare

Av , , 2 kommentarer 10

Men så här fort behöver det väl ändå inte gå. I går firade vi kulmen på den ljusaste perioden hos oss under året. I dag har man behövt ha lyset på inomhus. Så fort ska det väl ändå inte gå?!

 

Hittade lite trevlig läsning som jag gärna delar med mig av http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/battre-och-battre-i-sorsele_189874.html

Ha en fortsatt bra midsommarhelg:)

 

Hoppas att detta funkar nu

Av , , Bli först att kommentera 10

Alltid spännande när man ska göra något i ny miljö. Såsom detta nya bloggverktyg som vi nu ska lära oss.

Jag har nu skickat några följdfrågor till vårt kommunalråd utifrån de svar hon gav på mina frågor. Jag hoppas på svar före semester.

Läste något om ”Vårdutbildning över gränserna” i VK som jag inte riktigt förstod. ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom en regional samverkan för vård- och omsorgsprogrammet. Västerbottens femton kommuner och Örnsköldsvik ingår i samverkan. Ungdomar kan göra förstahandsansökningar till vård- och omsorgsprogrammet där de vill inom detta område”.

”Ungdomar kan göra förstahandsansökningar till vård- och omsorgsprogrammet där de vill inom detta område”. Vad menas med det?

Hur som helst så vill jag önska er alla en underbar midsommarhelg. Både vad väder beträffar, sillen och mjölken (eller vad det nu blir) och att barnen får ännu en positiv upplevelse av denna ljusaste tid på året hos oss.

 

 

Till alla Sorselebor

Av , , 3 kommentarer 14

Kulturutvecklingsmöjligheter för barn/föräldrar, ungdomar och vuxna kommer nu! Även till Sorsele!

Nu är jag alldeles för tidigt ute i en process som just påbörjats men jag känner att det är bråttom att komma med något positivt till Sorseleborna:)

Jag har ju tidigare skrivit om vikten av att få till en musikskola som barn, ungdomar och vuxna i Sorsele ska ha tillgång till. Lösningen som jag ser det är att den är interaktiv. På internet alltså. Och att det för varje elev finns en handledare som sitter uppkopplad och direkt kan handleda eleven. Och eleven i sin tur direkt kan få svar på sina frågor.

Det här bygger inte på mailkonversation och upplagda videos! Det är en live-kommunikation handledare och elever emellan. Precis som om man skulle sitta i samma rum samtidigt!

Jag och två handledare från Umeå har haft undervisning under våren mot några barn/föräldrar och ungdomar i Sorsele. Och det fungerar över förväntan. Den respons jag fått från elevhåll har också varit jättepositiv!

Personligen ser jag stora fördelar att undervisa på det här sättet jämfört med att undervisa en motsvarande fysisk närvarande grupp. Och jag har en otrolig erfarenhet av den fysiska undervisningen. Vi började i våras med individuell undervisning via nätet men har nu även provat gruppundervisning och det fungerar fantastiskt bra. Går faktiskt bättre att individualisera delar av lektionen på detta sätt än om vi sitter i samma rum. Det här kommer att bli jättebra!

Kultur är ju inte bara musik utan så mycket annat. Och alla är ju inte intresserade av att själva utöva musik. Man är nöjd med att lyssna. Och bra är väl det:) Alltså att man har andra intressen.

Inom musiken finns det nu en stark organisation som vill genomföra detta med mig! Likaså har jag fått en jätterespektabel organisation inom bild, och framför allt inom film, jätteintresserade av att samarbeta i samma ”projekt”.

Vad innebär då detta för Sorsele? Jo att det blir helt nya möjligheter för boende i Sorsele att få instrumentalundervisning på många olika instrument, replokal med handledare SAMT utvecklingsmöjligheter inom foto, film, videoredigering, m.m. Att lära sig Ipads är det många som frågar efter. Det finns också med i nuvarande koncept.

När vi är där så får våra barn och ungdomar helt nya möjligheter att utveckla sina intressen. Och barnfamiljer som tänker flytta hit ska inte behöva välja någon annan ort för att det inte finns något för deras barn i Sorsele! Detta blir något som Tillväxtenheten i Sorsele måste ha med (när det finns på banan) när de marknadsför Sorsele!

Nu är jag inte längre orolig för att det inte kommer att finnas ett stort utbud för våra barn och ungdomar i Sorsele. Ja även vuxna då. Tidpunkt för när allt är på plats kan jag inte säga ännu. Men redan i höst kommer musikdelen delvis vara igång.

På idrottssidan finns det redan en hel del bra verksamheter och när vi fullt ut fått till det här med undervisning inom olika kulturområden så kommer det att täcka mångas intressen.

Det stora orosmomentet jag ser framför mig för att barna/ungdomarna i Sorsele inte ska få tillgång till de möjligheter som kommer att ges, är föräldrarna! Och då tänker jag på de avgifter som självklart kommer att finnas. Vad jag förstått så är man i Sorsele inte van vid att sådan verksamhet ska kosta något. Rätta mig om jag har fel.

Själv har jag erfarenhet från Umeå. Och liknande erfarenheter har ju eventuella inflyttare från andra städer/orter. Prioriterar man barnen och sätter dem i diverse verksamheter så kostar det! Det är väl ganska självklart om man tänker efter. Men sedan är det ju en familjär prioritering vilket ingen kan ifrågasätta! Att man som förälder i Sorsele betalar för jägarexamen och förarbevis på snöskoter/fyrhjuling är en självklarhet. Men hur ställer sig föräldrar till att betala för att barnen ska få utvecklas inom det kulturella området? Det är som sagt var det jag är mest oroad över!

 

 

 

 

 

 

Tack för svaren Caisa

Av , , Bli först att kommentera 13

Här är svaren på de frågor jag skickade till Caisa för en vecka sedan. Jättetack Caisa!

Jag har lyft över mina frågor så de går att läsa före varje svar. Jag skulle vilja ha några förtydliganden av vissa svar men de skickar jag i så fall direkt till Caisa. Är det någon av er som läser detta som känner att ni skulle vilja ha förtydligande på någon fråga så skicka det i kommentarer så kanske jag tar med det också.

 

Hej, här kommer svar på dina frågor i mail 2013-06-04; 

A       Samverkan med landstinget (VLL)

Fråga: vem/vilka utredde frågan när Sorsele kommun skulle ingå samarbetet med VLL? 

1.             Kommunen har samverkat med VLL funnits i flera år, bland annat när det gäller sjuksköterskor nattetid, men gissningsvis menar du frågan om neddragning av akutvårdsplatserna? Informell information (inga beslut dokumenterade) i kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige har skett. Kommunstyrelsen gav mig senare i uppdrag att förhandla med landstinget utifrån angivna förutsättningar
(ks § 65/2012). I kommunens utredningsgrupp ingick kommunchefen, omsorgschefen och verksamhetsansvarig för hemtjänsten

Fråga: fanns det något alternativ att ta ställnining till? 

2.             Nej, det fanns inga alternativ att ta ställning till

 

Fråga: fanns det någon utförlig konsekvensanalys?

3.             Konsekvensanalys – landstinget har mig veterligt inte gjort någon konsekvens­analys. Kommunen har försökt göra det bästa av situationen

 

 Fråga: en sådan här stor fråga bör väl innan den går upp till KF för beslut först behandlas i KS? Gjordes det? 

4.             Efter beslutet i ks § 65/2012 har inga nya beslut fattats. Det finns anvisningar i kommunallagen om vilka beslut som ska föras upp till kommunfullmäktige. Vi gjorde bedömningen att kommunstyrelsen kunde besluta själv i frågan. I övrigt gäller att ärenden som ska upp till kommunfullmäktige ska passera kommunstyrelsen

 

Fråga: anser du att oppositionen var med i hela processen? 

5.             Ja, oppositionen har deltagit i processen på det sätt att information har lämnats i kommunstyrelsen och i fullmäktige samt att de deltog i beslutet i § 65/2012. Som alltid vid sammanträdet har ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor om de så önskar och även väcka ärenden

 

Fråga: anser du/ni att utfallet av samarbetet blivit som du/ni förväntade er? 

6.             Utfallet av samarbetet – Vi har två platser, men vi behöver ytterligare två. Den frågan driver vi tillsammans med personal på sjukstugan. Min egen kommentar – Vi lär inte får något svar från VLL på detta förrän efter folkomröstningen

 

B       Projekt Solhem

Fråga: vem/vilka har tagit fram projektförslaget?

1.             Hösten 2012 bjöd vi in SKL för genomgång av vår ekonomi. De underströk att vi överskrider vår budget med 14-15 mnkr där den största delen finns inom omsorgen. Det var det första startskottet till besparing. Under budgetprocessen, som pågått en lång tid och där informations- och beslutsmöten hållits med kommunstyrelsen (ordinarie och ersättare har blivit kallade till alla möten med budgetberedningen), redovisades det befarande underskott för 2012 och svårigheter att få en budget i balans för 2013 och framåt. I alla dessa diskussioner skapades tanken till Solhemsprojektet. Det är naturligtvis både politiker och tjänstemän som på ”var sina kammare” försöker hitta möjligheter att minska kommunens kostnader. Både politiker och tjänstemän har tidigt insett att det inte längre fungerar enbart med ”osthyvelmetoden”

 

 

 Fråga: har man i detta fallet försäkrat sig om att ombyggnationskostnaden inte helt plötsligt ökar med 3-400% vilket väl var fallet på Vindelälvsskolan?

2.      Som vid vilket annat investeringsprojekt som helst försöker man göra en budget så nära verkligheten som möjligt. I detta fall har man vägt in många olika aspekter och tagit ”höjd” för kostnader. Vissa intäkter, exempelvis investerings­stöd som ska sökas, är inte bortdraget från kostnaden. Din uppgift om kostnads­ökningen för Vindelälvsskolan känner jag inte igen. Etapp 1 blev 882.000 kronor dyrare än beräknade 7,5 mnkr………

 

 

  Fråga: finns/fanns det något alternativ att ta ställning till? 


3.      Nej, det finns inget annat alternativ som ger besparingar i den storlek vi nu pratar om

 

 

Fråga: är konsekvensanalysen densamma som ”Bedömda effekter” i din information i SorseleAktuellt?

 

4.      Konsekvensanalyser går som bilagor till det beslutsdokument som kommunstyrelsen har till sammanträdet den 11 juni. Min information om ”bedömda effekter” kvarstår dock, det är vad vi förväntar oss om investeringen kan genomföras

 

 

  Fråga: I vilket skick är ”Gamla lågstadiet”?


5.      Under utredningstiden i Solhemsprojektet ska det utredas om lokalen kan används som matsal och om det är möjligt kommer fastigheten att rustas upp. Den kostnaden är inräknad i hela projektet. Det finns dock redan idag ett äskande från skolan om pengar till översyn av fastighetens skick. Det ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen den 24 juni om inget oförutsett inträffar

 

 

Fråga: ”Alternativ användning av Solhem möjliggörs när kommunal verksamhet lämnar huset” skriver du också. Är någon hyresgäst klar och vilka intäkter budgeterar ni med? Hur är ett tomt Solhem i kommunens ägo budgeterat i er totala besparing?

 

6.      Nej, det finns ingen hyresgäst. Tillväxtenheten kommer att få i uppdrag att utreda alternativ användning av Solhem. Idag kostar fastigheten 1,7 mnkr/år, ett tomt Solhem kostar 700 tkr/år, alltså redan där en besparing

 

 

Fråga: Anser du att oppositionen varit delaktig i hela processen? 

7.      Oppositionen har deltagit och haft möjlighet att delta. Vid projektmöten osv har inte politiker deltagit (förutom ordförande i dåvarande omsorgsnämnden), däremot vid informationer i kommunstyrelsen. Som alltid vid sammanträdet har ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor om de så önskar och även väcka ärenden

 

 

Varför bjuder ni in allmänheten till informationsmöte innan, vad iaf jag förstår, det slutgiltiga politiska beslutet är fattat i KF? Vet ni redan utgången? 

8.      Informationsmötet – det har efterfrågats information om projektet och därför ville vi lägga in det mötet före semestern. Det är ett projekt av sådan dignitet som gör att invånarna säkerligen har frågor att ställa och att vilja få information om förslaget som tagits fram. Utgången av beslut vet jag inte i förväg! Oppositionen har deltagit vid varje budgetsammanträde, ordinarie och ersättare har varit välkomna, diskussioner har förts från båda håll och vi har varit eniga i alla delbeslut. Vad som händer i ks i den 11 juni kan jag inte sia om inte heller i fullmäktige 

Hör gärna av dig om du vill att jag ska komplettera svaret på något sätt. 

Vänliga hälsningar 

Caisa Abrahamsson

Direkt 0952-140 11

[email protected] 

Filmfestival i Ammarnäs:)

Av , , 2 kommentarer 6

Fantastiskt är väl det minsta man kan säga! Det är precis sådant här vi behöver! Då kanske folk tänker att en filmfestival gör väl inte att vi får in en massa skattepengar till kommunen. Inte flyttar det in en massa folk heller på grund av den. Och det är nog helt rätt tänkt.

Men…om man tänker ett steg längre. Vem ligger bakom denna filmfestival? Och enligt tidningsartikeln får man en känsla av att den är något han på sikt vill utveckla. Alltså bygga upp en ny typ av upplevelse i Ammarnäs.

Sådant här är ju jätteintressant! Johan Palmgren heter killen som planerar detta. Som barn var han i Ammarnäs med en kompis vars pappa var fågelforskare i området.

Vem är han då? Läs detta så sparar jag tid http://www.vk.se/890258/ny-filmfestival-startar-i-ammarnas

Det är precis det här jag är lite ute efter. AMBASSADÖRER för Sorsele kommun. Vi har redan flera stycken på plats men vore inte fel med ambassadörer utifrån som komplement. Jag kan tänka mig att det finns flera utflyttare med själ och hjärta kvar i Sorsele som i dag har stora kontaktnät. Allt ifrån forskare, entreprenörer och en massa annat.

Johan Palmgren är inte ens utflyttare utan en ”utböling” som i tidig ålder råkat få kontakt med Ammarnäs. Vilket utmynnat i att han i dag har en sommarstuga där.

Jag antar att när vårt kommunalråd läste denna artikel i VK så var hennes första tanke att ”honom måste jag bara få träffa och prata med”! Så hon har redan införskaffat hans mobilnummer och bokat plats och tid med honom:)

I hennes roll som kommunalråd så tar vi ju för givet att hon verkligen kämpar för en utveckling av kommunen! För denna utveckling så är hon otroligt nyfiken på dels hans filmfestival men framför allt nyfiken på vad HAN ser för utvecklingsmöjligheter för kommunen. Och naturligtvis då västra delen eftersom han fastnat för Ammarnäs.

Om vi alla samverkar och tänker efter vilket kontaktnät vi själva har, vilka personer känner jag till som har en stark känsla för vår kommun, vilka i sin tur har ett stort kontaktnät, så kanske vi gemensamt kunde hitta flera intressanta personer som vårt kommunalråd kunde stämma träff med. Och resonera kring frågor som: ”vilka möjligheter och mer eller mindre konkreta förslag har du för att Sorsele ska utvecklas? Ser du några företag, entreprenörer eller idéer som skulle ha möjlighet att verka och utvecklas i Sorsele kommun”? 

 

Nu har det gått en vecka…

Av , , Bli först att kommentera 20

 

…sedan kommunstyrelsernas ordföranden och kommuncheferna i 8-kommungruppen träffades för att försöka hitta samverkan inom olika utvecklingsområden.

Vadå samverkan inom vissa utvecklingsområden?

Någon som hört eller läst vad man kom fram till?

Det som tydligast märks vad gäller resultat av samarbetet är att vi tillsammans är en aktör som inbjuds till en mängd olika sammanhang för samtal och dialog om framtida utmaningar i samhället. Vi har tagit många steg i rätt riktning både vad gäller samarbete och utveckling, säger Greger Lindqvist på Dorotea kommun, som är nuvarande ordförande i Region 8 i ett pressmeddelande".

Vad menar han? Menar han att tack vare att de träffas utan att något redovisas så är man en ”aktör”! Och dessutom inbjuds till en mängd olika sammanhang? Vilka då?

Vilka steg i rätt riktning är tagna vad gäller samarbete och utveckling? Så kan väl vem som helst säga som gått en snabbkurs i retorik. Varför redovisas inte dessa fantastiskt positva saker konkret för oss medborgare/väljare? Vi som finansierar och har vissa krav på er!

Personligen är jag så fruktansvärt less på detta ”ordbajseri” bland våra politiker. BERÄTTA VAD NI KONKRET KOMMIT FRAM TILL! VAD BESTÅR SAMARBETET I OCH VAD UTVECKLAR NI TILLSAMMANS???

"Greger Lindqvist menar att genom samverkan inom Region 8 har de kommit en bit på väg, förståelsen för betydelsen av att samarbeta har ökat och ger praktiska resultat som följd”.

Samverkan mellan våra småkommuner fattar ALLA att det är nödvändigt! Det behöver gemene man inte sitta i en 8-kommungrupp för att förstå! Men av er som nu har privilegiet att vara finansierade av våra skattemedel och har betalt för att sätta er tillsammans för att förstå detta kräver vi lite tillbaka! VAD KOMMER NI FRAM TILL?

Jag bor i ”Paradiset” – på kartan heter byn Råstrand, Sorsele kommun. Jag har en längre tid följt Tyck till här på VK. Varit inne och kollat lite på framför allt inlandskommunerna. Jag upplever ingen som helst utveckling av det som tas upp där. Tvärtom: Turistföretaget i Vilhelmina, Åsele och Dorotea, Turistbyrån i Dorotea, avvecklingen av Fredrika, nedskärningarna inom omsorgen i Sorsele, ja det var vad jag kom på just nu. Till detta ska läggas våra kommunpolitikers välvilja till samarbetet med VLL på VLL:s villkor. Ett samarbete som innebär försämringar för oss som lever här – ja även besökare – samt att som jag förstått det så uppstår det extra kostnader för kommunerna som är drabbade. Om man vill ha en någorlunda fungerande sjukvård alltså.

I 8 Regiongruppen är det väl endast Storuman VLL vill satsa på? Är det ett politiskt schackdrag månntro? Länets delegater inom S och Mp var ju väldigt ”lättköpta” av Peter Olofsson och co. Storuman styrs av alliansen!

I Sorsele är det knäpptyst från våra folkvalda politiker. Vi får läsa i VK emellanåt vad som kommer att hända inom kommunen. Och då är det som bara negativt. Det lustiga är att man går ut med sådant innan något beslut är fattat! Hur fungerar politiken och demokratin egentligen?

I Åsele till exempel har man gott nog ett kommunalråd som skriver blogg. Då får man ju som medborgare en insikt i hur kommunens ”starkaste” person ser på saker och ting. Dessutom har han möjlighet att förmedla vad som händer inom kommunhusets väggar. I alla fall sådant som kan anses vara officiellt.

Att ha en egen blogg kräver ju lite av den som skriver. Om man är kommunalråd och ska skriva om demokrati så är det kanske lite beklämmande att man inte har egna åsikter utan måste citera andra! I detta fallet verkar det vara SD som Åseles kommunalråd har kollat på och kopierat något där som han tyckte såg bra ut. Kanske inte så smart men kanske säger lite om kommunalrådet. Det är det positiva med bloggandet!

Det är inte bara politikerna som är denna 8-kommungrupp! Den gäller ju oss alla som ingår där. Vill på detta sätt försöka ”skapa” en 8-kommungrupp bland oss medborgare. Vi som väljer dem som ska styra och ”utveckla”.

Greger Lindqvist gick ut med ett pressmeddelande att Region 8, som de vill kallas, skall ha ett möte. Har jag missat hans pressmeddelande vad man efter det kommit fram till? Resultatet är väl mycket viktigare än att de ska mötas! VAD KOM NI FRAM TILL, GREGER?

Jag kan tänka mig att det finns många personer som har idéer till utveckling av regionen! Små som stora! Det finns bevisligen många på Tyck till som har åsikter men de är inte konstruktiva! Hur kan vi gemensamt lyfta fram utvecklingsmöjligheter för vår södra del av Lappland?

 

 

 

 

 

Fått svar av Caisa

Av , , Bli först att kommentera 19

Jag har fått ett klart och tydligt svar av Caisa. Och vad jag förstår stämmer det väl överens med vad som sägs i kommunallagen och skall vara ”kommunal praxis”. 

Det känns som en bra utgångspunkt för några följdfrågor jag skickat över till henne. Ni kan läsa mitt mail till henne här nedan. 

 

Hej igen Caisa. Du är nog väldigt less på mig sen länge tillbaka men jag tror att det jag tar upp med dig är jätteviktigt för oss väljare – medborgare. Ja även för er politiker. Och tjänstemän. 

Tack för ditt svar och det tror jag att du hade alla rätt på:) Men då kommer ju följdfrågorna. 

Jag tycker det vore olyckligt om vi i Sorsele skulle hamna lika snett i den kommunikation på bland annat ”Tyck till” på VK som pågår i t.ex. Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Den är inte konstruktiv och leder ingen vart. Bara en massa påhopp åt olika håll! Det måste vi i Sorsele undvika. 

Som jag ser det utifrån det man läser där, så skapas denna otrevliga ”debatt” tack vare att medborgarna inte får tillräckligt med information från politikerna. Vad det gäller information ut till väljarna så har det på grund av utvecklingen i sociala media (jag vägrar skriva medier för det är ju något helt annat även om det verkar vara vedertaget) förändrats mycket på den fronten från föregående mandatperiod till nuvarande. Jag är rädd att ni missat detta. 

Fördelen, med det som ni politiker kanske upplever som en nackdel, är att det politiska intresset verkar ha ökat avsevärt bland väljarna. Det är en mycket personlig slutsats men det pratas mycket mera i dag om de politiska frågorna än vad det gjordes bara under förra mandatperioden. Så upplever iaf jag det. 

De som ska gå till val i september 2014 har en mycket större insyn i politiken – trots er tystnad – och även större krav på politikerna än vad man hade 2010. Det måste ni vara fullt medvetna om!!! Och ni måste våga föra en demokratisk, ärlig och öppen politik! Det vinner alla på! Det förväntar vi oss väljare av er! 

I betyg får du ett A av mig på ditt svar. Men som sagt var så leder det till några följdfrågor.

 

A. Första frågan gäller Sorseles samarbete med VLL 

1.                        vem/vilka utredde frågan när Sorsele kommun skulle ingå samarbetet   med VLL? 

2.                        fanns det något alternativ att ta ställning till? 

3.                        fanns det någon utförlig konsekvensanalys? 

4.                        en sådan här stor fråga bör väl innan den går upp till KF för beslut först behandlas i KS? Gjordes det? 

5.                        anser du att oppositionen var med i hela processen? 

6.                        anser du/ni att utfallet av samarbetet blivit som du/ni förväntade er? 

 

B. Solhemsprojektet 

1.                        vem/vilka har tagit fram projektförslaget? 

2.                        har man i detta fallet försäkrat sig om att ombyggnationskostnaden inte helt plötsligt ökar med 3-400% vilket väl var fallet på Vindelälvsskolan? 

3.                        finns/fanns det något alternativ att ta ställning till? 

4.                        är konsekvensanalysen densamma som ”Bedömda effekter” i din information i SorseleAktuellt? 

5.                        I vilket skick är ”Gamla lågstadiet”? 

6.                        ”Alternativ användning av Solhem möjliggörs när kommunal verksamhet lämnar huset” skriver du också. Är någon hyresgäst klar och vilka intäkter budgeterar ni med? Hur är ett tomt Solhem i kommunens ägo budgeterat i er totala besparing? 

7.                        Anser du att oppositionen varit delaktig i hela processen? 

8.                        Varför bjuder ni in allmänheten till informationsmöte innan, vad iaf jag förstår, det slutgiltiga politiska beslutet är fattat i KF? Vet ni redan utgången? 

Ser fram emot tydliga och ärliga svar på ovanstående frågor inom en vecka.

 

Tack på förhand 

Carl-Axel Otterhall 

Lite konfunderad är man allt.

Av , , 2 kommentarer 17

Jag har nu skickat en enkel fråga till vårt kommunalråd Caisa. Frågan lyder som följer.

"Hej Caisa.

Jag har bara en kort och enkel fråga till dig: vilken funktion anser DU att Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige har?

Det är väl den enklaste fråga du fått av mig så jag förväntar mig svar inom ett par dagar.

Hälsningar

Carl-Axel Otterhall"