En konversation blir nu ett inlägg

Av , , 4 kommentarer 18

Hej Lilian. Jag har inga problem med det jag skriver här. Det är personligt och jag står för allt:)

Jag förstår inte ditt resonemang angående jantelagen. Jag tycks inte ha sett någon uttryckt något negativt att privatpersoner får ersättning för markintrång och så vidare. Men jag kan ju ha missat nåt. För mig är det inte det frågan handlar om!

Problemet är den jävsituation som uppstått, vilket inte på något sätt är någons fel, men gör att hela situationen blir oerhört komplex. För att inte säga ”infekterad”. Nu vet jag inte om det är Ks eller Kf som skall ta det slutgiltiga beslutet men har ni totalkoll på hur det ser ut med jävet där? Hur ser det ut med fastighetsaffärer i det påtänkta området? Släktskap, bekanta/kompisar och så vidare.

Jag redovisar en negativ inställning så länge ingen på sakliga grunder kan påvisa det positiva och man känner att det positiva blir det som överväger. Jag köper inte att ”det blir så många jobb”. Det bör absolut finnas en utvärdering gjord av kommunen utifrån Blaikenanläggningen! Men den kanske också är hemlig? Berätta mera om den där ”byakassan”. Hur är det tänkt där och hur administreras den och av vilka?

Jag tycker så här Lilian – kommunen har ju tagit ett generellt positivt beslut angående vindkraftsanläggningar. I och med det anser jag att kommunen skall förse oss väljare med relevant information. Det vore väl ganska naturligt, eller hur? Du påstår att kommunen har nåt hemligt avtal med Blaikenvind AB. Jasså!!! Bara det var då helt nytt för mig. Du kanske kan förklara för oss VARFÖR ert avtal är hemligt. Det kan vi väl kräva.

Som privatperson kan jag då inte ta ställning till om jag tycker det är bra eller inte. Ifall det handlar om att kommunen får rabatterad ström för några hundra tusen tycker jag inte det är bra. Är det en årlig utbetalning på kanske 5 miljoner per år då tycker jag det är intressant och skulle nog på grund av det se med helt andra ögon på dessa snurror. Till detta kommer ju också en del skatteintäkter – inte minst från markägare – vilket också är positivt.

Inse att frågan är oerhört komplex och ”infekterad” och engagerar oerhört många i kommunen. I södra delen i alla fall. Det finns de som är för, de som är emot och de som befinner sig någonstans mitt emellan. Gemensamt för alla är att det finns inget opartiskt underlag! Hur påverkar dessa snurror turism och inflyttning till exempel? Jag har sökt men hittar ingen relevant info. Är det sant att Arvidsjaur och Malå stoppar nya vindkraftsetableringar? Varför i så fall. Sådan info skulle ni kunna gå ut med så att det kom till allas kännedom.

Jag har tidigare skrivit att jag tagit ställning för en folkomröstning – just på grund av att komma runt det olyckliga jävförhållande som finns bland de beslutande. Kanske Vattenfall kan vara med och finansiera den? Oavsett om utgången blir ja eller nej så behöver inte folk titta snett på varandra! Förstår du min tanke? Och så länge ingen relevant info presenteras så kommer jag att vara negativt inställd. Oavsett folkomröstning eller ej.

Nedan finns kommentaren jag besvarat.

 

”Så länge du angriper VLL, är du på topp. I den här frågan har du målat in dig i ett hörn som inte representerar dig.
Jag kan bara upprepa vad jag sagt tidigare. Fullmäktige i måndags. När politiken har sitt offentliga möte, där du kan tycka, ventilera och framföra åsikter, så är det tomt på besöksstolarna från din sida.
Jag kan tycka att det är enkelt att via blogg och insändarsidor föra fram åsikter. MEN ansvaret för det som uttrycks, är alltid avsändarens.
Med detta vill jag säga att, naturreservat i kommunen, mer vindkraft och framtidsperspektiv kan gå hand i hand om vi som medborgare kastar ut Jante. Är det fel att några markägare i södra delen av kommunen får en slant för att ställa sin mark till förfogande för energi? Belöningen går också in i en byakassa, där man tydligt sagt att hela kommunen blir delägare.Här påstår ni saker som ni inte vet något om. Kortsiktigt? Nej.
Tiĺl sist: var och varannan gång i inläggen kräver ni att få en redovisning av vår kommun på den ekonomiska vinsten. Kommunens vinst? Menar du kommun, eller olika företag? Nej, fattar jag rätt, så är det kommunkassan du menar. Och då får du här veta att kommunen har ett avtal beträffande Blaiken. Summan är hemlig, men den är fullgod ersättning. Förra kommunalrådet skrev under, men summan är under sekretess. Respektera, och ta bort 0 kr i debatten.
Hälsar Lilian”

Tänka kort- eller långsiktigt?

Av , , 4 kommentarer 4

Det är en intressant diskussion på Tyck till (vk.se/sorsele) nu. Synbarhetsanalysen som är gjord av Vattenkraft – i alla fall presenterar de den – är ju mycket intressant. Nu är det dock bara en faktor i hela denna process.

– vi i södra kommunen verkar ska ha drygt 200 snurror inom synhåll som det ser ut just i dag. Visst…det kan vi säkert överleva!

– markägarna och närliggande byar gör ekonomiska vinster – ja det är jättepositivt…för stunden!

Kommunpolitikerna tog inte möjligheten att i sin vindkraftsplan skriva in att ett kraftfullt bidrag direkt till kommunen krävs om någon vill etablera vindkraft i kommunen. Man nöjde sig med att ”vara positiv”! Att i efterhand förhandla fram direkt ersättning till kommunen tror jag inte på.

Alltså är det endast markägare och närliggande byar som får något positivt ut av dessa snurror. Ja i bästa fall under en väldigt kort period även någon åkare, anläggningsarbetare, elektriker eller annan som kan få viss inkomst vid själva anläggningen. Det var tyskar som byggde upp de två första faserna – nu är det kineser på Blaiken!

Frågan är i dag – hur påverkar dessa snurror ”utvecklingen” i kommunen på sikt? Kommer tyskar, schweizare, holländare, italienare och en och annan svensk som söker ”vildmark” att flytta hit. Jag tror att svaret är nej. ”Vildmarken” är egentligen det enda vi i dagsläget har att marknadsföra!

Ponera att ingen vill flytta hit på grund av att ”vildmarken” är förstörd. Vilka har då glädje av alla de buor eller vad det kan vara som finansierats av vindkraften när byarna har dött ut? Tänk bara 10-15 år framåt i tiden utan någon inflyttning!

Nu satsar man på utveckling med Vindelälven samtidigt som den satsningen motverkas av ett kortsiktigt vinstintresse för vissa tack vare dessa snurror. Att till exempel fiska vid Vindelälvens bästa laxfiskesträcka med drygt 200 vindsnurror i blickfånget tror jag förtar mycket av den upplevelse man är ute efter.

Om man ser det ur det perspektivet (mitt perspektiv) så har det ju egentligen ingen betydelse om kommunen skulle få några årliga miljoner för att man ”säljer ut sig” till profitsökande företag. Visst skulle man få mera pengar till vård, omsorg och skola bland annat men är inte kommunen attraktiv så att folk vill flytta hit så kommer ju underlaget att försvinna! Min rädsla är att fler vindsnurror än de vi har på Blaiken kommer att påskynda avvecklingen av kommunen! Och nu tänker jag inte bara på Sandberget utan rent generellt.

Som ja-sägare skulle jag direkt efterfråga källa till ett sådant tänk. Tyvärr kan jag inte redovisa någon sådan för det finns baske mig inte! Jag hittar i alla fall inget. Någon som är intresserad av den positiva vinklingen av vindkraftverken kan man bland annat läsa denna LÄNK. Håll koll på vad som står och vem som är uppgiftslämnare.

Måste bara kopiera in från en ”Tyck till” i Blattnicksele:

”226 verk?

Vad säger ni kommer man att (teoretiskt sett) kunna se 226 verk från Blattnicksele?
Herregud det här är annat Tjernobylolyckan! Någon ring flyttbilen direkt”!

Hur seriöst detta är menat vet ingen av oss. Men jag förstår andemeningen. Jag är själv helt öppen för att flytta den dag jag drabbas av vindkraftverk i min horisont. Då är det förstört det jag flyttade TILL och trodde på!

Vill avslutningsvis ge ett exempel från Tyck till på det jag anser vara ett väldigt kortsiktigt och kanske inte helt genomtänkt/alternativt partsinlägg:

”Ett dyrt misstroende!

Ja Jonas, Sorsele kommun har dålig ekonomi! Och du som initiativtagare till folkomröstningen har sett till att den blir ännu sämre!! Du har med näbbar och klor gjort allt i din makt för att få bort vindkraften för att du inte tål dom, sen är de många som inte tål att någon annan privat person får inkomst av dom, Din ide om folkomröstning kommer kosta kommunen hundra tusentalskronor! Vart tar vi dom pengarna från? Skulle de sedan bli ett nej kommer vi gå miste om betydligt större summor! Arbetstillfällen och boende inkomster för under många år! De skattepengar till kommunen på stora siffror”!!

Oj vad jag skulle vilja höra vilken framtidstro ovanstående – ”Ett dyrt misstroende” – har angående vår hitintills vackra kommun!

Som vanligt är det helt öppet och välkommet för er som ser annorlunda på situationen än vad jag gör att kommentera. Men jag betackar mig för kommentarer som att ”det kommer att generera en massa jobb till kommunen”. DET VET INGEN FÖRRÄN UPPHANDLINGAR ÄR GJORDA OM DET NU BLIR AKTUELLT!

Har fått tips om var man kan få tag på utvärderingen från Blaiken (det som är gjort hitintills) och det är ju en offentlig handling så den ska vi väl kunna få tillgång till.

 

 

 

 

Varför folkomröstning i just vindkraftsfrågan, Sandberget?

Av , , Bli först att kommentera 9

Många verkar tycka att det är onödigt och att det blir dyrt med en folkomröstning. ”Vi har folkvalda och då får de ta besluten” kan man tycka. Jo i normalfallen är det så. Men det här med vindkraft eller inte på Sandberget är inget normalfall just i Sorsele. Kan våra politiker överhuvudtaget ta något beslut där? Hur ser det egentligen ut med jävfrågan bland de beslutande om man läser SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) formulering angående normen för jäv? Ni hittar den HÄR. Skrolla ner till sidan 7.

Mitt personliga engagemang i frågan är på intet sätt emot att några personer skulle kunna få egen ekonomisk vinning av en etablering. Problemet som uppstår i denna stora och viktiga fråga – vilken på ett eller annat sätt kommer att beröra oerhört många av oss i minst halva kommunen –  är VEM ska ta beslutet? Ifall att många av våra beslutande politiker är jäv – ska de då ta beslutet? De kanske är så många att de enligt lag inte får ta ett beslut överhuvud taget. De måste självklart själva kolla upp detta!

Som jag ser det är en folkomröstning helt enkelt nödvändig i just denna fråga. Vi tänker nu demokrati och att våra politiker står upp för sina väljare.

Oavsett om det blir ja eller nej så är det utifrån en folkomröstning bara att acceptera resultatet oavsett hur man tänker. Då kan ingen i efterhand beskylla någon av våra folkvalda politiker för något! Vi har då helt enkelt kommit runt den här jävsituationen. Och blir det ett ja så kan Kjell, Roland och alla andra ”involverade” lugnt ta oss medborgare i hand och titta oss i ögonen. Blir det ett nej kan de göra exakt likadant. Även om de känner viss ”bitterhet” eller vad man skall kalla det. Det finns i alla fall ingen som tittar snett på dem.

Jag är rädd att situationen kommer att bli helt annorlunda ifall att våra folkvalda väljer att ta beslutet angående Sandberget själva.

 

Hur ska man tänka angående vindkraften?

Av , , 5 kommentarer 11

Jag har googlat och sökt för att hitta exempel på positiva och negativa effekter av etablerade vindkraftsparker i landsbygd/glesbygd. Har inte hittat något relevant = någon undersökning/utvärdering gjord av någon oberoende källa. Det enda jag hittar är en massa positivt och det är självklart från vindkraftsdrivande företag/organisationer eller andra vindkraftsälskande ”undersökningar”. Jo man nämner att det finns någon/några som varit negativa till etableringarna men djupare än så redovisas inte det negativa. Däremot läggs en massa krut på det positiva! Inget redovisas dock konkret utan bara på samma sätt som några gör under till exempel Tyck till Sorsele. Man hänvisar till de arbetstillfällen som uppstår i samband med anläggningen. Men sen då? Det handlar ju på sin höjd om ett par år. Inga siffror redovisas! Hur påverkar det turism, inflyttning, situationen för de boende och så vidare? Inget relevant hittar jag angående detta.

Behöver vi vindkraft överhuvudtaget vi som bör vara självförsörjande av vattenkraft? Jag läste för något år sedan en artikel (vilken jag tyvärr inte kan hänvisa till i dag) men där framgick det – uttalat av någon från Vattenfall – att varför man vill etablera vindkraftsparkerna i glesbygden är för att motståndet är minst!!!

Ska vi tänka kort- eller långsiktigt? Är det just nu som gäller och vi satsar allt på nuet eller tror vi på en framtid och försöker att bevara det som lockar fler och fler att söka sig hit – både som turister, inflyttare och hemvändare?

Du som läser detta – tänk efter hur det skulle se ut här om vi inte haft inflyttning. Jo det är faktiskt inflyttning! Varifrån kommer de och varför kommer de just hit? Skulle de valt någon annan plats att flytta till om de visste att deras ”vildmarksupplevelse” skulle utebli på grund av flaxande vindsnurror runt omkring sig?

Nu är kommunen positivt inställd till dessa snurror men jag tvivlar på att man gjort en grundlig utvärdering, för – emot. Blaiken har vi redan, Sandberget står på tur, Vilka områden blir nästa objekt? För kommunen kan inte säga stopp efter att Sandberget exploaterats – då är det fritt fram för alla som vill etablera sig i vår kommun. Ni inser säkert varför!

I klartext är det väldigt olyckligt att vi har ”kommunalpampar” som har privata stora ekonomiska intressen i Sandberget. Det är absolut inte deras fel – men situationen blir väldigt kontroversiell. Jag missunnar absolut inte Kjell, Roland med flera en bra affär, tvärtom, men det påverkar många – en del positivt och en del negativt. Och här uppstår problemet – vilket väger tyngst för kommunen och dess invånare? Glöm inte att politiker är invånarnas förlängda arm!

I dagens VK kan man läsa om Sorsele och att ”I Sorsele är det kvinnorna som dominerar jakten – ingen annan stans i Sverige är lika stor andel av jägarna kvinnor”. Det är ju väldigt positivt både vad gäller jämställdhet och vilken natur vi kan erbjuda. Kan man tro att jaktförutsättningarna förändras runt Sandberget om där sätts upp en vindkraftspark. När Sandberget är etablerat är det i stort sett fritt fram att sätta upp dem var som helst i vår kommun utanför Naturreservatet. Kommer det på något sätt att påverka jakt, fiske, rekreation, djur, vegetation, in/utflyttning, turism och så vidare?

Det är väl det vi skall ta ställning till nu tack vare omröstningen. Ska vi tänka kort- eller långsiktigt? Det är väl egentligen vad det handlar om. Eller har någon annan en annorlunda syn på saken? Den välkomnas:)

Jag har full förståelse för våra åkare och anläggningsarbetares entusiasm för anläggningar men ett alternativ för dem vore väl att kommunen kraftfullt agerade mot trafikverket och Region Västerbotten? att få rusta upp vägarna våra!

Efter många timmars grunnande välkomnar jag folkomröstningen som situationen nu är i Sorsele.

 

 

 

 

 

Nu har (S) visat sitt rätta jag igen – inte VLL denna gång

Av , , Bli först att kommentera 24

De som följer lokal media har förmodligen inte missat Studiefrämjandet i Umeå och hur de tillskapat sig flera miljoner genom medveten felaktig redovisning. Jättebra att detta fusk uppdagats anser jag. Nu har reaktioner kommit från Kulturnämnden i Umeå (S) – man ställer in betalningarna till ALLA studieförbund under tiden fallet med Studiefrämjandet undersöks!

Men så typiskt socialdemokrater! ”Gör ett studieförbund fel – gör alla studieförbund fel”! ”Kör en person BMW – ska alla göra det”! Eller ”om ett privatföretag inom vård/omsorg går med sådan vinst att man kan placera pengar utomlands – ja då gör alla privata företag det”. Varför drar sossar alla över en kam? Det har jag aldrig begripit! Varför vägrar man som socialdemokrat (och V) att se individen, det enskilda företaget, den enskilda organisationen eller vad det månde vara och fokusera på just det? Göran Persson (S) hade exakt samma syn på elever när han kommunaliserade och raserade skolan – ”alla elever är lika”!

Självklart skall man stoppa utbetalningarna till Studiefrämjandet efter vad som framkommit och SNABBT utreda vad som egentligen hänt. Det vet vi inte riktigt ännu. Men varför stoppar man utbetalningarna till de andra studieförbunden? HELSJUKT!!! Vad har de andra studieförbunden gjort för fel Tomas Wennström (S) ordförande i Kulturnämnden?

 

60% + 60%+ 40% = 100%

Av , , 7 kommentarer 39

Ja den matematiken fungerar bara inom Landstinget/Region Västerbotten. Inte konstigt att man inte får ekonomin för sjukvården att gå ihop. Man kan ju för fasiken inte räkna! Om Landstinget äger 60% av Norrlandsoperan och nu kommer Region Västerbotten och påstår att de äger 60% av densamma samtidigt som Umeå kommun äger 40%.

Det är DETTA jag reagerar på.

Min kommentar till artikeln kan ni läsa nedan.

 

Men så bra att ni förklarar för oss ovetande, och många av oss är dessutom vårdbehövande, hur viktig kulturen är och att den inte skall ställas MOT sjukvård. Det blir alla friskare av att få höra.

– mera pengar till Norrlandsoperan skulle kanske minska kötiderna till operationer
– mera pengar till Norrlandsoperan skulle kanske öppna några stängda avdelningar på NUS
– mera pengar till Norrlandsoperan kanske till och med kan bidra till en ambulans i Åsele i stället för akutbilen
– mera pengar till Norrlandsoperan kanske skulle lösa sjukvårdsproblemen i Dorotea
– mera pengar till Norrlandsoperan kanske skulle kunna bidra till att minska sjuksköterskeflykten från Landstinget.

– ja exemplen kan bli otaliga.

 

Men denna artikel klargör för mig (det finns nog fler som ser likadant på saken) det som kallas för politikerförakt ganska tydligt. Vi skattebetalare skall numera finansiera två organisationer vilka mer eller mindre har samma syfte!
För ett par dagar sedan framgick det i vk.se att Landstinget äger 60% och Umeå kommun 40% av Norrlandsoperan. Nu börjar sanningen äntligen komma fram!!!

Landstinget äger 60%, Region Västerbotten äger 60% och Umeå kommun äger 40% av Norrlandsoperan! Det finns alltså ett 160% ägande i Norrlandsoperan? Inte undra på att våra skattepengar inte räcker till sjukvården!!!

Det är exakt det här VK borde kolla upp – vad är Landstinget och vad är Region Västerbotten? Och hur fördelas vår Landstingsskatt. Ännu ett tips till VK – varför slutade det finnas pengar till en fungerande sjukvård i och med bildandet av Region Västerbotten!

P.s. jag är personligen FÖR kultur – men inte till vilket pris som helst!

VLL verkar ha god ekonomi…

Av , , Bli först att kommentera 25

…eller varifrån tar man bonuspengarna till barnmorskorna som man nu verkar dyrt ha köpt in för att rädda sommaren på BB i Umeå? FÖR VÅRA SKATTEMEDEL SÅKLART! Eller finns det andra pengar?

Peter Olofsson, Robert Winroth, LiseLotte Olsson och Karin Lundström: AVSTÅ ERA PERSONLIGA LÖNER, FINANSIERADE AV VÅRA SKATTEPENGAR, I NÅGRA MÅNADER FÖR ATT FINANSIERA DET ELÄNDE NI PERSONLIGEN STÄLLT TILL MED! Och det enbart för att rädda upp BB-avdelningen i Umeå i sommar. Så illa som ni sköter er uppgift så borde ni vara återbetalningsskyldiga oss alla skattebetalare era löner för hela den tid ni suttit och raserat sjukvården i länet!

Ni bevisar hela tiden att ni INTE är kapabla att leda sjukvården i länet – det börjar finnas allt för många exempel som helst på det nu!!! Har ni läst revisionsrapporterna och förstått dem? VARFÖR AVGÅR NI INTE OCH STÄLLER ERA PLATSER TILL FÖRFOGANDE?

Intressant hur det blir med BB-avd. i Lycksele i sommar

Av , , Bli först att kommentera 26

I morgon (måndag 18 maj) verkar VLL ta beslut hur det skall bli för de gravida kvinnorna i inlandet som i sommar ska ha barn. Det handlar tydligen om över 100 kvinnor (obekräftad källa). Det precisa antalet är inte det viktiga i sammanhanget utan hur ska de kvinnor/familjer som i inlandet/fjälltrakterna som väntar tillökning i sommar agera ifall att VLL stänger ner BB i Lycksele? Åka ner till Umeå i god tid för säkerhets skull? Med allt vad det innebär för mottagningen där!

Alternativt kommer Olofsson, Winroth, Olsson, Lundström och hela patrasket som nu kört sjukvården/primärvården totalt i botten, att skippa Almedalsveckan tillsammans med kompisarna i Region Västerbotten samt sina egna semestrar för att bemanna varsina fordon – akutbilar – och finnas utplacerade på strategiska platser i länet för att kunna transportera födande kvinnor från obygden till vad man anser vara hela Västerbottens hjärta – Umeå? Och det i ilfart!!! Som akutbil funkar den privata bilen ypperligt så de kan använda sina egna bilar så blir det ingen extra kostnad för VLL. Fast det här med ilfart – oavsett privat bil eller akutbil så gäller fartbegränsningarna!

Ja vi får väl återkomma till det i morgon utifrån vilket beslut man tar i landstinget.

Men visst är det förbaskat att dessa inkompetenta individer skall leda en så otroligt viktig samhällsfunktion som sjukvård! Efter över 30 år i makten (ja det är inte samma personer men samma parti i högsätet) bör de ha sett och framför allt förstått utvecklingen av sin personalfientliga inställning. Man ropar efter mera utbildning. Men utbildningen finns redan i Umeå! Man anstränger sig dock inte ens att bry sig att anställa nyutexaminerade barnmorskor som finns på hemmaplan. Dessa nyutbildade anställs av andra Landsting!

Men det finns tydligen resurser att betala jättestora pengar för att roffa åt sig kompetens från inlandet med påföljden att inlandets BB-avdelning i Lycksele stängs i sommar (kommer den att öppnas igen?). Det ser man som en möjlighet att klara av Umeås behov och självklart stå upp för sina väljare i just Umeå!

Ja vi får se vilket beslut som fattas i morgon.

 

 

Landstingets revisionsberättelser – ja det är två!

Av , , Bli först att kommentera 27

Den ena hittar ni HÄR

Den andra hittar ni HÄR

Nu är detta Landstingets egen/interna revision men varför revideras enbart det som har med sjukvård, Vindelns Folkhögskola och några kök att göra? Var är Region Västerbotten med kulturen, infrastrukturen, utveckling och så vidare. Jo jag förstår att det är inte greppbart att revidera alltihopa sammanhängande. Detta innebär att det finns ingen koll på hur Landstingsstyrelsen fördelar pengar – våra skattepengar, statliga pengar, EU-pengar och så vidare mellan alla sina verksamheter.

Skulle man skriva kommentarer och frågor till allt som tas upp negativt från revisionen skulle man nog få sträckskriva minst en vecka.

Men en sak fokuserar jag på:

”Landstingsstyrelsen har brustit i sin budgetberedning i flera år, vilket revisorerna har påpekat i granskningar under 2011, 2012, 2013 och 2014. Vi har nu att bedöma 2014,  bl.a. styrelsens hantering av landstingets största nämnd, Hälso- och Sjukvårdsnämnden som ensamt svarar för c:a 55% av landstingets totala budget. Styrelsen har inför 2014 inte inhämtat synpunkter eller äskanden från HSN (Hälso- och Sjukvårdsnämnden, min kommentar) vid beredningen av budgeten, en brist som rent formellt hänför sig till 2013. Konsekvensen av detta påverkar dock händelserna under 2014″.

Är det så att Landstingsstyrelsen egentligen inte har något med sjukvård att göra. Som jag tyder det som skrivs i revisionsrapporterna så ligger sjukvård (med allt vad det nu innebär i sammanhanget) under Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Och det är upp till HSN att äska pengar från Landstingsstyrelsen för sina verksamheter? Vilket de inte verka ha gjort? Snacka om att ”koka soppa på en spik”! Vilken KONKRET funktion har Landstingsfullmäktige i denna soppa?

Är det så att Landstingsstyrelsen hanterar ALLA pengar som kommer in från ALLA håll och fördelar dem? Nää…..så är det väl inte heller! Statliga kulturpengar och andra ”riktade” pengar – inte minst EU-pengar – går väl direkt till Region Västerbotten. Eller…?

Men om nu Landstingsstyrelsen under flera år ”brustit i sin budgetberedning” hur kan då revisorerna ge dem ansvarsfrihet? Jag ställer samma fråga som jag ställt tidigare – VILKEN FUNKTION HAR REVISORERNA?

Ju mera man sätter sig in i Landstingsorganisationen desto mindre fattar man och desto rörigare blir det!

Jag skulle vilja veta vart våra skattepengar riktade mot sjukvård tar vägen! Är det Landstingsstyrelsen som förfogar över dem och delar ut dem till ”höger och vänster” i sin enorma organisation? Jag får känslan av revisionsrapporterna att man från ”sjukvårdshåll” inte äskat de pengar man behöver utan man fått en pengapåse utifrån vad Landstingsstyrelsen ansett skäligt och resterande pengar har gått till………………………..nä jag vågar inte skriva namnet. Men det har med Almedalsveckan och Grand Hotell att göra. Där fick ni nåt att grubbla på:)