Varför ska det vara så svårt?

Av , , Bli först att kommentera 16

Vattenfall, i egenskap av ett statligt monopol, höjer hela tiden nätpriserna för konsumenterna vilket nyligen återigen är gjort. De som får betala mest är vi i glesbygden för att avstånden är så stora. Samtidigt vill man komma åt vårt sista halmstrå – naturen – för att fördärva den med vindkraftsparker. Och det UTAN att betala för sig!

Visst, markägarna får ersättning och en ”bygdepeng” (muta) utlovas.Men vad genererar det kommunen? Ja vi får väl veta nu när politikerna äntligen förstått att de måste ut och informera väljarna inför folkomröstningen. Se till att DU är där och ställer frågor på de funderingar DU har. Sitt inte och vänta att någon annan ska ställa DINA frågor. Då är risken stor att du går därifrån lika litet vetandes som när du gick dit.

Min åsikt är följande:

1, Kommunen ska ha en rejäl ersättning – 300- 500 tkr/snurra och år. Sandselehöjderna skulle då generera 15 – 25 miljoner till Sorsele ifall att 50 snurror finns på kommunens sida (om jag nu räknat rätt). Tänk själv vad det skulle innebära i form av möjligheter att kunna köpa in kompetens till t.ex. skolan och omsorgen och vi skulle helt plötsligt bli en rik och attraktiv kommun.

2. markägarna ska självklart ha ersättning för upplåtande av sin mark

3. av de kommunala medlen skulle det kunna avsättas rejäla bygdemedel för utveckling för diverse föreningar och näringsliv.

4. de lokala jobb som dessa etableringar eventuellt skulle skapa vore bara en bonus på ett redan bra avtal för KOMMUNEN.

5. Sorsele kommun skulle ses som en rik kommun, med allt positivt det innebär utifrån ju fler snurror man kan visa upp!

 

Varför är det inte så? Varför har inte 8-kommungruppen gått ihop och satt upp gemensamma direktiv mot de vindkraftsföretag som vill etablera här?

Är det försent att avblåsa folkomröstningen och flytta fokus till HUR kommunens politiker skall förhålla sig till de som vill etablera vindkraft i kommunen?

”Det kommer inte Vattenfall att ha råd med” kommer säkert ja-sägarna att påstå och fortsätta att argumentera för de eventuella lokala jobb som kanske skapas och bara genererar en spottstyver till kommunen. Joo påstår jag! Har man råd med att slänga bort 87 miljarder (eller hur mycket det nu var) på Nuonaffären så är detta bara småpengar för dem.

 

 

 

 

 

Hur är folk funtade?

Av , , 9 kommentarer 16

Så mycket skit som jag får på Tyck till, Sorsele, för att jag vill ha information angående vindkraftsetableringen på Sandselehöjderna är rent tragiskt. Man vrider och vänder på mina ord och förvränger innehållet i det jag skriver. Till exempel trots att jag i klartext skriver att jag inte har något med Folkinitiativet att göra så kopplar man mig dit. Vilket är syftet kan man undra?

Det saknas mycket forskning angående vindkraft. Alternativt får den ”negativa forskningen” inte redovisas. Det finns dock diverse utredningar som belyser hur viktigt det är att populationen involveras i vindkraftsplaner. Och det i ett initialt skede för att göra etableringar accepterade. Detta verkar inte gälla för Sorsele – både vad politiker och vissa under Tyck till anser. Jag tycker det är skrämmande hur både politiker och anonyma tyckare ser på saken. Sorseles politiker är tysta och skickar fram Vattenfall – säljaren – för att ge info. Och de anonyma tyckarna (markägare/politiker eller vilka de nu är) gör allt för att tysta oss som ifrågasätter etableringen och vill ha information av våra kommunpolitiker/markägare. Ingen mera info behövs av Vattenfall.

En av mina många frågor går direkt till Kjell Öjeryd, kommunalråd, som själv driver jordbruk med kreaturlantbruk i anslutning till vindkraftsparken – ett par km ifrån. Hur påverkas kreaturen av ljudet från snurrorna? Hur kommer ni själva att uppleva det? Går det överhuvudtaget att driva verksamheten vidare och överhuvudtaget bo kvar? Kommer det att funka för Sandsjögården?

Läste Fredrik Grensmans blogg – han jobbar åt Blaikenvind med bl.a. fågelinventering. ”Jag har inte sett några örnar de senaste åren, det kan förhoppningsvis ha att göra med att myr och fjällskog är biotoper som i alla fall kungsörnar inte föredrar att jaga i, så från den synvinkeln är Blaikenvinds vindkraftverk rätt placerade. Så enkelt kan man förklara den stora förändringen i naturen utan att nämna den mänskliga påverkan som skett!

Vet ni att det fanns en person som anlitats att inventera Sandberget inför en eventuell vindkraftsetablering. Han fick sparken efter första dagen!!! Jag har hört hans version – mycket intressant – men det skulle vara intressant att även höra markägarens version. Jo jag vet vem markägaren är och hen känner säkert igen detta men jag vill inte sätta ut namn.

Hur är det med fastighetsaffärerna/tänkta fastighetsaffärer inom berört område? Jag har full förståelse att våra ledande politiker ”kryper under sängen” och skickar fram Vattenfall att informera!

Det här med folkomröstningen är ju helt vansinnigt! Lägga ner ett par hundra tusen av kommunala medel till ingen nytta där Folkinitiativet får bära hundhuvudet. Men det är ju en situation som våra tysta politiker själva skapat och som de själva helt och hållet råder över. Jag förstår ingenting! Hur ska man rösta? Ja eller nej till vindkraftsetablering i kommunen är frågan. Jaha!?!? Hur röstar man i denna fråga? Och utfallet har absolut ingen betydelse för det är ändå politikerna som avgör. Personligen hoppas jag på ett 100% deltagande och att 98% är NEJ. Inte för att det blir nej för kommande etableringar – det kan politikerna ändå styra över – utan en reaktion på hur illa våra politiker skött information angående etableringen av Sandselehöjderna!