Jag behöver hjälp att förstå!

Av , , 2 kommentarer 21

Finns det någon ”därute” som kan hjälpa mig att förstå vad det är som egentligen händer nu. Tänker självklart på Landstinget, Peter Olofsson, Jonas Rastad, Lennart Holmlund, våra egna politiker, ambulanstragedin/komedin i Åsele, akutvårdsplatser som ska bort och att Landstinget ska köpa palliativa platser av kommunerna. Vad kommer det att bli av allt det här? Och det här är bara början!!! 

Jag har seriöst försökt förstå att om det måste sparas pengar så måste ju någonting drabbas. Men måste det sparas på akutvård och ambulanser? Och hur ser Landstingets totala ekonomi ut? Man ska spara, men plöjer ner stora summor i olika bilar i Åsele som till sist nästan ska vara ambulanser men får ändå inte vara det? Det visar väl att det är inte ambulansen i sig som man vill ha bort utan det måste ju vara personalen. Och så är det väl genomgående med alla nedskärningar. Inklusive akutvårdsplatserna! Jag har inte förstått det där med akutbilen. Om man inte är jättesjuk (prio 1) så finns ju taxi eller så kör man själv. Man kanske ändå har för låg IQ eftersom man inte förstår. 

Eftersom det är en hel del protester i länet – dock inte här ifrån SorseleL – så borde man väl från Landstingets sida börja reagera. Varför kommer det ingen offentlig kungörelse från Peter Olofsson och Jonas Rastad där de förklarar varför de måste spara in på just primärvården i glesbygden? Om det vore ett bra förslag för Landstinget och för oss och man kunde redovisa vinsterna skulle de självklart ha informerat oss via media så att de verkligen fått ut sitt budskap. Kan det vara så att de håller på att genomföra något som de själva inte tror på? Och då blir det många följdfrågor! 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 14 FEBRUARI 2012

15 Motion nr 6-2011 av Kerstin Nilsson m fl (C). Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler

 VLL 551-2011

Kerstin Nilsson, Alexandra Wermelin och Daniel Öhgren, samtliga (C), har i en

motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstingsfullmäktige ska besluta att undersöka möjligheten till en heltäckande olycksfallsregistrering vid samtliga sjukhus och hälsocentraler i Västerbotten.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet redogör landstingsstyrelsen dels för pågående olycksfallsrapportering, dels för en tidigare rapportering vid Storumans sjukstuga, som dock inte utvärderats.

Med hänvisning till ännu inte genomförd utvärdering samt till de kostnadsdrivande effekter motionärernas förslag medför föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige avslår motionen.

Förslag

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:

– Motionen avslås.

 

Handlingar i ärendet:

– Motion nr 6-2011

– Förslag till motionsyttrande

Handläggning i landstingsstyrelsen

Yrkande

Olle Edblom yrkade att landstingsstyrelsen skulle föreslå landstingsfullmäktige att

bifalla motionen.

Reservation

Reservation av Olle Edblom (C) till förmån för eget yrkande.

 

Som jag tolkar svaret till denna motion så fanns det inget sådant underlag när man bestämde sig för att skynda på avvecklingen av glesbygden. Ni Sorselepolitiker som söker förhandling med VLL, förstår ni vad som håller på att hända? I protokollet står det att ” I yttrandet redogör landstingsstyrelsen dels för pågående olycksfallsrapportering, dels för en tidigare rapportering vid Storumans sjukstuga, som dock inte utvärderats”.  OBSERVERA att detta var från den 14 februari 2012!!! Och än värre för Peter Olofsson! Sådan statistik måste väl självklart kontinuerligt bara finnas!!! Antingen så döljer han den eller så är han bevisligen totalt inkompetent för den post han sitter på!!! 

Caisa och Kjell, alltså S och V i Sorsele! Man kan bara inte förhandla under sådana här omständigheter!!! Eller har ni något annat underlag? Varför offentliggörs det i så fall inte? 

I meningen därefter står det så här: ” Med hänvisning till ännu inte genomförd utvärdering samt till de kostnadsdrivande effekter motionärernas förslag medför föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige avslår motionen.

Det är alltså Landstingsstyrelsen som föreslår att motionen avslås bland annat på grund av kostnader för detta. Men det finns pengar till vansinnesköp av bilar till Åsele!? 

Ordförande i Landstingsstyrelsen heter Peter Olofsson (S)!!! 1:e vice ordförande heter Nicklas Sandström (M). Vad kan han göra? Maria Grip (V) avgick ju i samband med att det här vansinnesbeslutet togs. 

Så går vi till mitt nästa bryderi: 

”Länsbiblioteket i Västerbotten

Den 1 juni 2010 beslutade landstingsfullmäktige att den verksamhet landstingets Nämnd för regional utveckling och Staben för Tillväxt och regional utveckling bedriver ska överföras till Region Västerbotten. Västerbottens läns landsting har ansvar för dessa regionala uppgifter och Region Västerbotten har från 1 januari 2011 fått i uppdrag av landstinget att genomföra och verka inom dessa områden”.   

Då bör väl den ”nämnden” och ”staben” rimligtvis vara nerlagd vid det här laget. Ja kanske någon är kvar som fortfarande har det så kallade ”ansvaret”.

Undrar vilka pengar Lennart Holmlund tycker att VLL ska sponsra kulturen i Umeå med? Ska han inte gå till Region Västerbotten nu? Men det är väl så att Landstinget (S) inte kan säga emot en sådan stark profil i Umeå (S), så man avsätter kanske fortfarande pengar till sådant. Det behövs ju pengar till 2014 och vad jag förstått så har staten sagt nej till pengar. Till mera pengar i alla fall. Hur mycket satsar Landstinget på kulturen i glesbygden? Någon som har insikt där?

Hur som helst så har nu Landstinget avsagt sig sitt ansvar för utveckling och tillväxt i länet. Nu arbetar man även för att avsäga sig ansvaret för sjuk/akutvård i glesbygden!!! Om du som läser detta inte håller med mig så kan du ju ställa dig frågan: varför har man börjat lägga ut ambulanstjänsterna i landet på entreprenad? Varför vill man lägga ut ansvaret för sjukvård på kommunerna? Fast ansvaret kommer de inte ifrån – det är bara kostnaderna de vill komma ifrån!

VILKA UPPGIFTER KLARAR LANDSTINGET AV? Jag tror att det är hög tid att skrota Landstingen nu och börja se hur andra länder löst sjuk- och tandvårdsfrågan!

Mina kommentarer till politikernas svar

Av , , 2 kommentarer 11

Jag känner mig jättenöjd med de svar jag fått av våra politiker. Ni som inte sett svaren hittar dem i min föregående blogg. Att jag sedan har vissa saker jag reagerar på är en helt annan sak. 

Om utgångsläget är följande: det är Landstingets ansvar att tillhandahålla sådan sjukhusvård som kräver läkare eller motsvarande. Det tror jag att vi alla kan läsa oss till. Att man sedan söker samarbeten med kommuner för att samnyttja resurser och göra det så kostnadseffektivt för BÅDA parter som möjligt är ju bara en ”god sak”.                  

Jag upplever att situationen i Västerbottens inland är en annan. Här får vissa kommuner ett ultimatum att ska ni ha kvar någon akutvård så får ni också vara med och betala för den. Det är där jag tycker felet uppstår. 

Varför får man en känsla av att det är Sorsele kommun som förhandlar med Landstinget? Borde det inte vara tvärtom?! 

Som Caisa beskriver det så lägger VLL ner sina sex akutvårdsplatser i Sorsele och erbjuder två palliativa platser (i människans slutskede) i stället. Här skulle jag som politiker reagerat kraftfullt!: 

  1. fortfarande finns det barn och unga i kommunen – inte bara gamlingar. Hur tänker VLL (inte kommunen) lösa akutvården för dem?
  2. ”alla klockor ringer”! Eftersom detta bara är början på ett större sparpaket så har man i första förhandlingen varit väldigt medgörlig i Sorsele så kanske det är lätt att fortsätta med fler besparingar där.
  3. kommer t.ex. Umeå också att få börja använda kommunala pengar till sin akutvård?
  4. Landstinget ska verka för utveckling och tillväxt!!! Det borde man kunna kräva i glesbygdskommuner också. 
  5. är inte palliativa vårdplatser kommunens åtagande?

Jag hade hoppats att våra politiker inte, inte i första skedet i alla fall, platt skulle falla för Landstingets krav. Är politikerna så säkra på att Landstinget bara kan lägga ner sin verksamhet – akutvården i det här fallet? Jag förutsätter dock att detta grundligt är kollat! Det framgår inte av någon av våra politiker att vi är ”helt ställda mot väggen”. 

Det blir nedskärningar lika med försämringar och uppsägningar samt Omsorgsnämnden får inte samma besparingskrav som andra nämnder. Men det ska inte kosta kommunen någonting? Hmm….. Och vad händer i nästa steg? 

Att gemensamt med 8-gruppen skicka en skrivelse till Landstinget verkar vara det enda sätt man från S opponerat sig på. Och hur överens är man i 8-gruppen då? Jag tycker att det verkar vara lite ”rörigt” i Dorotea och Åsele. Men de, i Dorotea i alla fall, har förstått vilka konsekvenser detta kommer att bli om man inte gör allt för att stoppa Landstingets strävan att använda våra kommunala medel till att reparera sin förmodligen misskötta ekonomi. 

På min fråga om man känner till hur medel fördelas inom länet svarar Caisa bland annat: Det vi kan göra (invånare i Sorsele) är att påverka dessa politiker som sitter i landstinget om hur vi skulle vilja ha det”. Hur då undrar jag? Trodde att det bland annat var sådant vi hade våra kommunala politiker till!? 

Enligt Caisa lägger VLL endast 20% på primärvård!? Vad händer med övriga 80%? Det borde våra politiker kolla upp! Någonting stämmer inte här tror jag.

Moderaterna är tydliga med att det finns fördelar med samarbete – om det handlar om ett vinna/vinna perspektiv. Självklart! Dock känns det inte som att denna fråga handlar om ett vinna/vinna perspektiv. Att med kommunala medel gå in och "ta över" landstingets uppgifter är fel” skrivs det också. Är det inte precis det som denna fråga handlar om? 

Från Centerpartiet: ”Kommunstyrelsen 27/2: Eftersom inget nämns i ärendebeskrivning i Ks § 36 om att kommunen vill "möta eventuella kommande kostnader för bl.a. akutvårdsplatserna" så fanns det ingen anledning till reservation från Centerns sida”.  I protokollet står det uttryckligen "möta eventuella kommande kostnader för bl.a. akutvårdsplatserna" så det måste ju ha diskuterats. Tror inte att det var felskrivet i protokollet. Det är dessutom justerat! Fast veckan efteråt uttryckte man sig annorlunda. Men ingen vill nämna något om det. Och det kanske fungerar så att man har bara åsikter om det som står tryckt i ärendebeskrivningen. Jag vet inte. 

Det var riktigt befriande att läsa svaren från KD. Synd att ni inte hörs och syns mera. Och tråkigt att ni inte fick in er insändare i VK. Men man kan använda nätet ocksåJ 

Jag gillar verkligen det sista ni skrev: ”Det är ett problem att Sorsele saknas oppositionsråd – insynen är inte den bästa alla gånger”. Utan att vara direkt insatt, men man får ju höra lite här och där, så tror jag att ni tar upp en väldigt viktig sak här! En eloge! Som jag har förstått det så är det inte speciellt ”högt i taket” om man vill tillhöra ”familjen”. Och det är synd! Man kan tycka olika, ha olika infallsvinklar och diskutera utifrån det och vara vänner ändåJ Det är väl så politik måste bedrivas? Och hur ska man annars utvecklas? Och hur ska de lite yngre politikerna överhuvudtaget vilja kliva in om man inte får vara ifrågasättande och ha avvikande åsikter? Så är de uppfostrade inte minst genom skolan sedan flera decennier tillbaka. 

Detta är något jag tycker att ni alla politiker borde ta till er av och att det gärna tas upp som en punkt i KF där ni tar en öppen diskussion om hur viktigt det är med öppenhet och att våga/få ha synpunkter. Även om åsikterna avviker från vad majoriteten tycker. Att det sedan finns en majoritet som tar beslut är en annan sak. Men det är jätteviktigt att kunna lyssna på avvikande åsikter! Där finns en av nycklarna till utveckling! 

Lycka tillJ

 

Svar från våra politiker

Av , , 6 kommentarer 9

Så har då svar inkommit. Och ett JÄTTETACK till er som nu besvarat mina/våra frågor. Mp har inte svarat på grund av att den som fick frågan ”lämnade” partiet efter beslutet från Landstingsstyrelsen  – eller ligger lågt så länge – jag vet inte riktigt. I alla fall så har tydligen inte frågan gått fram till någon företrädare för Mp i dagsläget så därför har inga svar på frågorna ej heller inkommit.

Finns väl en del att kommentera nedan men det är mycket i helgen så jag får se vad jag hinner. Ni andra har kanske också någon kommentar. Skriv dem gärna i bloggens kommentarer. I slutet finns ett gemensamt uttalande av Kd vilket jag också fick mig tillsänt.

Till våra kommunalråd Caisa Abrahamsson (S) och Kjell Öjeryd (V) : 

Fråga 1:

Det är landstingets uppgift att tillhandahålla sjukvård över hela landet?

Varför ställer Sorsele kommun (S+V åtminstone) upp på deras sparkrav vilket innebär att även kommunala medel ska gå till deras verksamhet? Redogör i klartext hur ni tänker er samarbetet! Vem kommer att bli huvudman för dessa sex intermediära vårdplatser eller hur det nu blir? 

Svar S:

Vi vet att det är landstinget som ska bedriva akutsjukvård. Den 17 oktober hade landstinget presskonferens  ang, nedskärningar i Vården där bl.a 6 akutvårdsplatser skulle tas bort från Sorsele sjukstuga 2 palliativa platser skulle erbjudas till Sorsele istället Skulle vi säga ja det detta så försvinner joursjuksköterska kvällar, nätter helger 

Det vi fokuserade från start  var att sätta kommuninvånarna i centrum.

Det viktiga var att Sjuksköterks skulle finnas tillgänglig från kl.17.00 vard och även lörd/sönd. Och att minst två akutvårdsplatser för att bibehålla vår avd. plus jourverksamhet

Vi var t.o.m. beredda att tillskjuta medel för att behålla 2 platser. Detta diskuterades även i budgetarbetet.

Efter resan till  Örnsköldsvik blev det klart att intermediära platser inte var något för oss. Arbetet koncentrerades  till  dagsläget.  Lägga ihop verksamheterna (Rosengården och akutavd) och arbetena i ett gemensamt team bl.a. Flera olika  förslag diskuteras 

Vem som ska bli huvudman är inte heller klart

Inga extra pengar till sjukstugan utan allt som ska göras sker inom omsorgsnämndens budgetram det är prio ett.

Svar V:

Vi håller med dig om första påståendet att det är landstingets uppgift att tillhandahålla sjukvård över hela landet. 

Vi tycker inte att vi ställer upp på landstingets sparkrav. Det tycker vi att vänsterpartiets landstingsgrupp har visat genom att gå emot S och Mp:s förslag på nedskärningarna i  Sorsele, Dorotea, Malå, och Åsele. Efter det att beslutet var taget i landstinget så kom vi överens inom partiet att vi skulle göra så mycket som möjligt för kommuninnevånarna. Vi ansåg att sjuksköterska efter 17.00 vardagar även lördag och söndag och akutvårdsplatserna är ett måste för kommunens vidare utveckling .Därför tyckte vi att det var klokt att ta upp en förhandling med landstinget, som för övrigt alla partier var överens om. I dagsläget  är ju ej förhandlingen avslutad så om det kommer att kosta kommunen något  är ju ej klart. Men när förhandlingen är avklarad så förväntar vi oss en politisk debatt om eventuella framtida kostnader.

 


Fråga 2:

Vilken insikt har ni i landstingets budget (den är offentlig)? Har ni kollat att VLL lägger ungefär 90% av sin budget på primärvård i förhållande till allt annat de håller på med?  

Svar S: Landstinget lägger i sin buget 20% till primärvården.

Det har landstingsledamöter i fullmäktige beslutat.

Där har vi kommunpolitiker inget att säga till om

Svar V: Jag har inte så stor insikt i lanstingets budget. Men jag litar på att våra förtroendevalda       

Landstingspolitiker i vänsterpartiet har full koll på budgeten. Det tycker jag att dom har visat genom att rösta emot förslaget om neddragningen av akutvårdsplatserna i Sorsele och Dorotea samt ambulansen i Malå och Åsele.

 Fråga 3:

Har ni insikt i hur landstinget fördelar sjukvårdsbudgeten över länet? 

Svar S: Ja har i insikt i hur landstinget fördelar sin sjukvårdsbudget.

I denna vecka tar landstingsfullmäktige beslut om att 2011 årsredovisning

Där man kan läsa hur dom fördelar sina pengar

Det vi kan göra (invånare i Sorsele) är att påverka dessa politiker som sitter i landstinget om hur vi skulle vilja ha det.

Landstinget har egen budget och egna politiker som väljs samtidigt med riksdag/kommunval

Idag har vi i vårt län mycket liten samverkan mellan varandra

Svar V: Som svaret på 2:a fråganFråga 4.

Enligt protokoll så togs det slutgiltiga beslutet i landstingsstyrelsen den 8 november om dessa nedskärningar. Utan bland annat konkreta förslag på HUR nedskärningarna skulle göras och utan konsekvensbeskrivningar. Kan du/ni förklara hur du/ni utan detta underlag den 9 november i VF kan säga enligt följande:

”Caisa Abrahansson (S), kommunalråd i Sorsele hoppas att åttakommun-gruppen ska kunna få till en dialog med landstinget om en annan lösning.

         Vi har ingen prestige att förlora och det är viktigt för oss att få behålla akutvårdsplatserna. I alla fall några, säger hon.
Abrahamsson undrar hur Sorsele kommun annars ska kunna jobba för tillväxt – om till exempel en barnfamilj inte ens kan få träffa en sjukskötersköterska efter klockan 17.00.
– Man kan inte bara dra undan mattan för oss. De som bor i Sorsele måste få känna sig trygga”.
  

Svar S: Underlaget förslag till beslut i landstingstyrelsen fick vi veta de 17 oktober.

Vi har ett samarbete mellan vi 8 kommunerna i  Västerbottens inland

Alla 8 kommuner gjorde en gemensam skrivelse där vi alla var överens om

Att ambulans och akutvårdplatser ska finnas i varje inlandskommun.

Vi anser att kan alla 8 ställa sig bakom är det bättre än att en och en gör samma sak.

Svar V: Denna fråga är ej så lätt för oss att svara på då du har citerat ett uttalande som Caisa A gjort i VF 9/11. Vi fick underrättelse om förslaget av vår landstingsgrupp ett par veckor före beslutet. I övrigt samtycker vi med Caisas uttalande. 

 

 

Fråga 5:

Vilken förhandsinformation hade ni i kommunen fått och hur hade ni diskuterat detta? I KF? I KS? Vid fikabordet? Inom partiet? Ingen diskussion alls? Tacksam för svar!  

Svar S: Sedan tidigt i höst var Peter Olofsson inbokad till en träff med LO facken och Kommunstyrelsen den 1 nov.

Alla ledamöter plus ersättare var kallade till detta möte där han redovisade landstingets ställningstagande.

Information har kontinuerligt redovisats i ks och kf

Vi har diskuterat akutvårsdsplatser i ksau och ks

Även inom partiet och som alla andra vid fikabordet.

Svar VI Ksau och Ks inom partiet samt vid fikabordet har diskussioner förts där utgångspunkten har varit att vi kommuninnevånare skall kunna få sjukvård efter 17.00 samt att få behålla akutplatser

 

Fråga 6:

Vad menar du/ni med att åttakommungruppen skulle kunna få till en dialog med landstinget??? Var det inte landstinget som ville söka dialog med er? 

Svar S: Visst är det en styrka att 8 kommuner går samman i gemensam sak 

Svar V: Jag anser att det är en styrka om 8 kommuner i samverkan kan göra ett gemensamt uttalande.

 

 

Fråga 7:

Du/ni har vid flera tillfällen upprepat att ni vill få detta "överstökat" snabbt. Varför?  

Svar S: Snabbt överstökat

När det blir neddragningar innebär det på ett eller annat sätt personalpåverkan.

Det är inte bra för personal att behöva gå och vänta i ovisshet hur det blir med ”min tjänst” vare sig man arbetar åt kommunen eller landstinget.

 

Svar V: Jag tycker det borde vara en fördel med ett snabbt förfarande både för personal och Kommunmedborgare.

 

 

Fråga 8:

Drygt en miljon plus (§36 KS 27/2) är väl samma pengar som i § 34 (KS 21/2) är +1,1 miljoner? Den 21/2 skrevs det att: ”möta eventuella kommande kostnader för bland annat akutvårdsplatserna”. Den 27/2 skrevs följande: ”Syftet med överskottet är att möta en del förväntade kostnader som idag inte är specificerade”.

Varför blev det helt plötsligt så luddigt uttryckt i protokollet den 27/2? 

”Detta överskott kommer till genom att budgetramarna minskas med 2,5 % för kommunkoncernen”. Hur har den besparingen fördelats mellan nämnderna? Eller har ni sparat på något annat sätt?

Svar S: Framtagna siffror till den 27/2 var helt gjorda utifrån den skatteprognos som presenterades i februari 2012.

Reduceringen av ramarna är lika stora för alla nämnder utifrån en procentuell fördelning med dagens ram som utgångspunkt förutom ON då de fått utökat åtagande för LSS och boenden.

Syftet med överskottet var att kunna finansiera icke kända kostnader som ökade avskrivningar, ökade pensionkostnader, ökade räntekostnader,ökad semesterlöneskuld bl.a.

Svar V: Varför det blev så luddigt uttryckt i protokollet den 27/2 har jag inget svar på men jag kan inte dra mig till minnes att det var några större diskussioner om det.

Det som är beslutat om vad som gäller neddragningar i ramar är att nämnder och styrelser, dock inte omsorgsnämnden får en generell sänkning om minst 1,5 % av 2012 års budgetramar. Sänkningen ger en besparing på ca 1,6 miljoner.

 

                                                                                                                  Till M, Kd och Mp ställer jag följande frågor: 

Fråga 1:

hur ser ni på att man med kommunala medel ska backa upp landstinget så att de någorlunda kan fullfölja sitt uppdrag?

Svar M: Sk tjänsteköp är inget fel i sig bara man når "en vinna-vinnasituation". Att med kommunala medel gå in och "ta över" landstingets uppgifter är fel. Däremot finns det bra och fungerande lösningar på sambruk osv

Svar Kd: Landstinget ska erbjuda vård i inlandet i norra Svergie, utan att vi ska behöva betala vården ”en gång till”.

 

Fråga 2:

eftersom ni, oavsett om ni är för eller emot, inte offentligt agerar på något sätt i denna fråga så är ni i alla fall för mig inte heller ett tänkbart valalternativ om 2,5 år. Med andra ord så hittar jag inget kommunalt parti att rösta på om 2.5 år! Kan tänka mig att det är fler än jag som känner så. För S och V är det kört kan jag tro. Ni andra har ju världens läge att agera! Varför märks ni offentligt inte mera än några sporadiska enstaka privata kommentarer?

Svar M: Det är lätt att blanda ihop äpplen och päron… KS ( alla ledamöter – även C ) har beslutat om att utreda olika möjligheter för en fortsatt god vård / akutplatser motsv. Att under utredningens gång kommentera lösryckta meningar etc ur arbetsunderlag är fel. Kommentarer med förslag till beslut kommer tids nog – dvs – när förslagen presenteras. Dessvärre har denna fråga fått en form av "polsk riksdag" dvs mycket tyckande och lite vetande…

Avsaknaden av markeringar i massmedia beror på att alla var eniga om utredning av vårdplatser. 

Svar Kd: Vi (Kd) i Sorsele har skickat in insändare till VK om det här men den blev inte publicerad. I övrigt har jag varit i kontakt med företrädare inom landstinget. Om lagda förslag får rulla vidare blir ju nästa besparing ännu hårdare – 290 miljoner om jag minns rätt, för Västerbotten. 

Tillsammans med övriga gruppledare för Kd arbetar jag med att lyfta inlandets viktiga frågor på bred front. Där har vi bl a skickat brev till media om vårdfrågan (bifogas). Det arbetet fortsätter givetvis! Men återigen, genomslaget i media är obefintligt. 

Det är ett problem att Sorsele saknas oppositionsråd – insynen är inte den bästa alla gånger.

 

Till C har jag följande fråga: 

Ks § 34, forts.

Årsresultatet beräknas här till +1,1 miljoner kronor.

Resultatet ska vara en buffert för att möta eventuella kommande kostnader för bland annat ”akutvårdsplatserna”. Förhandlingar med Västerbottens läns landsting pågår fortfarande. 

Ks § 36

Det finns nu drygt 160 miljoner kronor att fördela till nämnderna och resultatet skulle ge ett överskott på drygt en miljon kronor. Syftet med överskottet är att möta en del förväntade kostnader som idag inte är specificerade. 

Ni reserverade er i Omsorgsnämnden 22/2 men inte i KS 27/2 mot att kommunen tydligen tänker avsätta pengar till akutvården. Hur kommer det sig?

Svar :
Omsorgsnämnden 22/2:  Karin Israelsson (C) ville häva tidigare beslut § 10/2012 samt att förhandlingarna med landstinget avslutas.
Tidigare beslut innebar att omsorgsnämnden beslöt att fyra korttidsplatser avvecklas för att möjliggöra tillskapandet av intermediär avdelning på Sorsele sjukstuga samt att tidplan för avvecklingen kommer att redovisas på kommande nämnd.
Karin Israelssons förslag röstades ned med röstsiffrorna 3 mot 2. De som röstade emot var Kari Israelsson (C) och Carina Selbrand (C).
 

Kommunstyrelsen 27/2: Eftersom inget nämns i ärendebeskrivning i Ks § 36 om att kommunen vill "möta eventuella kommande kostnader för bl.a. akutvårdsplatserna" så fanns det ingen anledning till reservation från Centerns sida. 

 

 

UTTALANDE

av kristdemokraternas  ledare i inlandets kommunfullmäktige-grupper 

Vården i Västerbottens inland 

Allt måste göras för att öka förutsättningarna för överlevnad och tillväxt i Västerbottens inland. Om detta brukar det finnas stor politisk samsyn.

En viktig parameter, som också påtalats av Företagarna i länet är att medborgarna, inflyttare och entreprenörer känner att det finns en grundtrygghet på de tre vitala områdena vården, skolan och omsorgen. 

Nu hotas vården genom landstingets beslut om drastiska försämringar inom ambulansorganisationen och akutsjukvården. 

Kristdemokraterna i Västerbottens landsting har tillsammans med övriga allianspartier krävt

att besluten om indragning av ambulanser och nedläggning av akutvårdsplatser ska rivas upp. 

En kraftig folklig opinion uttrycker oro, upprördhet och förtvivlan, Det sker genom namninsamlingar, protestlistor och i Dorotea genom en ockupation av sjukstugan. 

Kristdemokraterna i Västerbottens åtta inlandskommuner stöder de mycket berättigade kraven från medborgarna i de kommuner där tryggheten hotas. Kravet är entydigt: RIV UPP BELUTEN OM INDRAGNING AV AMBULANSER OCH AKUTVÅRDSPLATSER:  

För Kristdemokraterna är det  ett självklart ställningstagande.

Men vad säger de socialdemokratiska politikerna i Västerbottens inland?

 

Kristdemokraternas gruppledare 

Brage Sundberg                      Åsele

Jonny Kärkkäinen                      Vilhelmina

Roland Gustafsson                      Storuman

Kristina Nilson                      Sorsele

Lena Brännström                      Norsjö

P-O Green                           Malå

Kurt Forslund                      Lycksele

Knut Isaksson                      Dorotea

 

 

 

Nu börjar det dra ihop sig.

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag har lämnat in några frågor på kommunhuset (diarieförs) till alla partier och dessutom skickat mail till respektive parti. Frågorna handlar om Västerbottens Läns Landstings diskriminering av oss glesbygdsbor och hur partierna agerat i frågan. Skrev till dem att fredag den 20 april är senaste datum jag önskar få in svaren för jag tänker presentera dem här på min blogg lördag den 21 april. 

I denna sena kväll är det torsdag den 19 april och jag har fått svar från M och C. Undrar om frågorna blev för svåra för övriga partier eller om de vidhåller att man vill jobba ”i det tysta”!? Eller att ”vad vi politiker gör och tycker ska ni väljare inte bry er i”. 

Om så är fallet så är mitt förslag att fortsätt att jobba ”i det tysta” även när det börjar bli dags för valrörelse om drygt två år!

Men ni har ju en dag på erJ

Till alla partier i Sorsele kommun

Av , , Bli först att kommentera 15

I går (fredag) lämnade jag i kommunhuset in följande frågor i pappersformat till varje parti. Dessutom har jag skickat dem via epost. Tyvärr hittar jag ingen epostadress till talesman/kvinna för C och Mp. Någon som kan hjälpa mig där? Ni kan skicka info till [email protected].

Nedan kan ni läsa de frågor jag och någon fler haft:

"Jag, och många med mig, undrar lite hur politiken i Sorsele egentligen fungerar och detta har nu återigen aktualiserats i samband med att Landstinget börjar kräva att kommunerna i glesbygden skall satsa av sina kommunala medel (våra kommunala skattepengar) i deras verksamhet vilken vi redan betalat för. Detta är en ”ödesfråga” för kommunen och därför kommer här några frågor till er. Oppositionens offentliga tystnad i frågan är mycket märklig så ni får också frågor. Alla får ni de frågor jag ställer men ni skall endast besvara de som jag riktat till just er. 

OBS! Svar önskas senast den 20 april! Inkommer inget svar så anser jag att ni inte har någon uppfattning i era respektive frågor. Frågorna kommer även att skickas ut i brev för diarieföring. Skickar dem även som epost till flera av er inom samma parti så det kommer inte att gå att skylla på att ”jag var bortrest” eller ”jag har inte hunnit”. Om fallet är sådant så kan andra svara. Men jag önskar partiets svar och inte privata åsikter. 

Svaren kan ni skicka till [email protected] och jag kommer att på min blogg redovisa de svar jag fått av er på lördag den 21 april! 

Till våra kommunalråd Caisa Abrahamsson (S) och Kjell Öjeryd (V) : 

1. Det är landstingets uppgift att tillhandahålla sjukvård över hela landet?

Varför ställer Sorsele kommun (S+V åtminstone) upp på deras sparkrav vilket innebär att även kommunala medel ska gå till deras verksamhet? Redogör i klartext hur ni tänker er samarbetet! Vem kommer att bli huvudman för dessa sex intermediära vårdplatser eller hur det nu blir? 

2. Vilken insikt har ni i landstingets budget (den är offentlig)? Har ni kollat att VLL lägger ungefär 90% av sin budget på primärvård i förhållande till allt annat de håller på med? 

3. Har ni insikt i hur landstinget fördelar sjukvårdsbudgeten över länet? 

4. Enligt protokoll så togs det slutgiltiga beslutet i landstingsstyrelsen den 8 november om dessa nedskärningar. Utan bland annat konkreta förslag på HUR nedskärningarna skulle göras och utan konsekvensbeskrivningar. Kan du/ni förklara hur du/ni utan detta underlag den 9 november i VF kan säga enligt följande:

Caisa Abrahansson (S), kommunalråd i Sorsele hoppas att åttakommun-gruppen ska kunna få till en dialog med landstinget om en annan lösning.

        Vi har ingen prestige att förlora och det är viktigt för oss att få behålla akutvårdsplatserna. I alla fall några, säger hon.
Abrahamsson undrar hur Sorsele kommun annars ska kunna jobba för tillväxt – om till exempel en barnfamilj inte ens kan få träffa en sjukskötersköterska efter klockan 17.00.
– Man kan inte bara dra undan mattan för oss. De som bor i Sorsele måste få känna sig trygga”.
 

5. Vilken förhandsinformation hade ni i kommunen fått och hur hade ni diskuterat detta? I KF? I KS? Vid fikabordet? Inom partiet? Ingen diskussion alls? Tacksam för svar! 

6. Vad menar du/ni med att åttakommungruppen skulle kunna få till en dialog med landstinget??? Var det inte landstinget som ville söka dialog med er? 

7. Du/ni har vid flera tillfällen upprepat att ni vill få detta "överstökat" snabbt. Varför? 

8. Drygt en miljon plus (§36 KS 27/2) är väl samma pengar som i § 34 (KS 21/2) är +1,1 miljoner? Den 21/2 skrevs det att: ”möta eventuella kommande kostnader för bland annat akutvårdsplatserna”. Den 27/2 skrevs följande: ”Syftet med överskottet är att möta en del förväntade kostnader som idag inte är specificerade”.

Varför blev det helt plötsligt så luddigt uttryckt i protokollet den 27/2? 

”Detta överskott kommer till genom att budgetramarna minskas med 2,5 % för kommunkoncernen”. Hur har den besparingen fördelats mellan nämnderna? Eller har ni sparat på något annat sätt?

 

Till M, Kd och Mp ställer jag följande frågor: 

1. hur ser ni på att man med kommunala medel ska backa upp landstinget så att de någorlunda kan fullfölja sitt uppdrag?

2. eftersom ni, oavsett om ni är för eller emot, inte offentligt agerar på något sätt i denna fråga så är ni i alla fall för mig inte heller ett tänkbart valalternativ om 2,5 år. Med andra ord så hittar jag inget kommunalt parti att rösta på om 2.5 år! Kan tänka mig att det är fler än jag som känner så. För S och V är det kört kan jag tro. Ni andra har ju världens läge att agera! Varför märks ni offentligt inte mera än några sporadiska enstaka privata kommentarer?

 

Till C har jag följande fråga: 

Ks § 34, forts.

Årsresultatet beräknas här till +1,1 miljoner kronor.

Resultatet ska vara en buffert för att möta eventuella kommande kostnader för bland annat ”akutvårdsplatserna”. Förhandlingar med Västerbottens läns landsting pågår fortfarande. 

Ks § 36

Det finns nu drygt 160 miljoner kronor att fördela till nämnderna och resultatet skulle ge ett överskott på drygt en miljon kronor. Syftet med överskottet är att möta en del förväntade kostnader som idag inte är specificerade. 

Ni reserverade er i Omsorgsnämnden 22/2 men inte i KS 27/2 mot att kommunen tydligen tänker avsätta pengar till akutvården. Hur kommer det sig?

 

Med vänliga hälsningar 

från en mycket nyfiken 

Carl-Axel Otterhall

Valkampanjen till 2014 års kommun- och landstingsval är i full gång!

Av , , 6 kommentarer 13

Nu har jag några frågor till vårat kommunalråd och våra politiker i Sorsele angående landstingets ”fiske” efter kommunala pengar för att överhuvudtaget någorlunda kunna fullfölja sitt uppdrag och på så sätt uppåt dölja hur misskött deras ekonomi är. 

Till vårt kommunalråd Caisa Abrahamsson:

1. Det är landstingets uppgift att tillhandahålla sjukvård över hela landet?

Varför ställer Sorsele kommun (S+V åtminstone) upp på deras sparkrav vilket innebär att även kommunala medel ska gå till deras verksamhet?

2. Vilken insikt har ni i deras budget (den är offentlig)? Har ni kollat att VLL lägger ungefär 90% av sin budget på primärvård i förhållande till allt annat de håller på med?

3. Har ni insikt i hur landstinget fördelar sjukvårdsbudgeten över länet?

4. Enligt protokoll så togs det slutgiltiga beslutet i landstingsstyrelsen den 8 november om dessa nedskärningar. Utan bland annat konkreta förslag på HUR nedskärningarna skulle göras och utan konsekvensbeskrivningar. Kan du förklara hur du utan detta underlag den 9 november i VF kan säga enligt följande:

”Caisa Abrahansson (S), kommunalråd i Sorsele hoppas att åttakommun-gruppen ska kunna få till en dialog med landstinget om en annan lösning.

– Vi har ingen prestige att förlora och det är viktigt för oss att få behålla akutvårdsplatserna. I alla fall några, säger hon.
Abrahamsson undrar hur Sorsele kommun annars ska kunna jobba för tillväxt – om till exempel en barnfamilj inte ens kan få träffa en sjukskötersköterska efter klockan 17.00.
– Man kan inte bara dra undan mattan för oss. De som bor i Sorsele måste få känna sig trygga”.

5. Vilken förhandsinformation hade ni i kommunen fått och hur hade ni diskuterat detta? I KF? I KS? Vid fikabordet? Inom partiet? Ingen diskussion alls? Tacksam för svar!

6. Vad menar du med att åttakommungruppen skulle kunna få till en dialog med landstinget??? Var det inte landstinget som ville söka dialog med er?

7. Du har vid flera tillfällen upprepat att ni vill få detta "överstökat" snabbt. Varför?Till övriga partier, den så kallade oppositionen, tänker jag bara ställa två frågor:

1. hur ser ni på att man med kommunala medel ska backa upp landstinget så att de någorlunda kan fullfölja sitt uppdrag?

2. eftersom ni, oavsett om ni är för eller emot, inte offentligt agerar på något sätt i denna fråga så är ni i alla fall för mig inte heller ett tänkbart valalternativ om 2,5 år. Med andra ord så hittar jag inget kommunalt parti att rösta på om 2.5 år! Kan tänka mig att det är fler än jag som känner så. För S och V är det kört kan jag tro. Ni andra har ju världens läge att agera! Varför märks ni offentligt inte mera än några sporadiska enstaka kommentarer?

Om någon av er läsare har fler relevanta frågor till kommunalrådet eller till "oppositionen" så skicka dem till [email protected] så kanske jag får med dem också. Jag kommer självklart inte att uppge namn eller så utan skriver bara frågorna som att de är från migJ Deadline är torsdag kväll den 12 april. Kan dock inte lova att alla får med sin fråga/frågor. 

 

 

 

Vad händer nu?

Av , , Bli först att kommentera 13

 Den 8 november togs väl beslutet i Landstingsstyrelsen om landstingets nedskärningar. 

”PROTOKOLL 1 (13)

Sammanträdesdatum 

Landstingsstyrelsen  2011-11-08 

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande av Nicklas Sandström (M), Liv Granbom (M), Marianne Normark (FP), Margareta Carlbäck (FP), Olle Edblom (C) och Birgitta Nordvall (KD) enligt följande:

”Projekt balans som har ett 70-tal förslag har aldrig presenterats i sin helhet för styrelsen. Enbart muntlig presentation har tidigare presenterats.

I nu föreliggande beslut om kostnadsbesparingar som berör styrelsens ansvarsområde på 65 miljoner finns inte heller något underlag som redovisar olika förslag och inte heller redovisas några konsekvensbeskrivningar kring de olika åtgärderna.

Förslagens konsekvenser går därför inte att överblicka i dess helhet.

Det enda förslag som nämns i beslutsförslaget är att antalet akutvårdsplatser ska reduceras.” 

Alltså inget konkret framlades hur besparingarna skulle genomföras. Ej heller någon konsekvensbeskrivning. Allt detta vet vi redan. Jag kan bara inte förstå de som röstade för ett sådant förslag utan något som helst underlag. Men det är klart…det funkade ju även på Stalins tid!!! 

Minst lika förvirrande är att dagen efter att beslutet fattats så kommenterar Caisa och Doroteas kommunalråd enligt följande: 

"Få känna sig trygga
Caisa Abrahansson (S), kommunalråd i Sorsele hoppas att åttakommun-gruppen ska kunna få till en dialog med landstinget om en annan lösning.
– Vi har ingen prestige att förlora och det är viktigt för oss att få behålla akutvårdsplatserna. I alla fall några, säger hon.
Abrahamsson undrar hur Sorsele kommun annars ska kunna jobba för tillväxt – om till exempel en barnfamilj inte ens kan få träffa en sjukskötersköterska efter klockan 17.00.
– Man kan inte bara dra undan mattan för oss. De som bor i Sorsele måste få känna sig trygga.


I Dorotea tycker kommunalrådet Greger Lindqvist (S) att beslutet är bedrövligt.
– Jag hoppades på något annat. Det här skapar otrygghet för befolkningen, säger han.
Lindqvist sätter hoppet till att inriktningsbeslutet går att resonera kring.
– Vi ska fortsätta kämpa för en bättre lösning. Det är vi tvungen till. Det här gäller ju alla som bor i Dorotea kommun".
 

Publicerad 2011/11/09 i VF 

Man kan väl undra vilken underhandsinformation som gått ut till kommunerna och vilka kommunala överläggningar som varit i Sorsele kommun då! 

I Dorotea var och är man fortfarande betydligt mera kritisk till beslutet. 

Hur ska man tolka detta? Jag har min egen uppfattning. Redovisar den dock inte här. Det är upp till var och en att grubbla på detta. Min uppfattning hänger nog lite ihop med att man försöker intuta i oss att detta kommer inte att kosta Sorsele kommun något. Man menar att om man plockar bort två platser från Solhem respektive Rosengård och flyttar över dem till landstingsdelens akutplatser så har man inte fått någon fördyring. Det som verkligen oroar mig är att man som politiker inte verkar förstå att de fyra platser man nu omfördelar från sin egen verksamhet på något sätt måste återupprättas. Och hur gör man det utan kostnader? Alla nämnder har fått nedskärningar i sina budgetar med 1,5% om jag inte missminner mig, förutom omsorgen!? Vilken slump! Landstinget har sparat in kostnader för fyra platser och då har man väl gjort en välgärning åt sina partikamrater. De återstående två akutplatserna verkar VLL anse att Sorsele kommun är för dyra på! Så vill vi ha kvar dem så är det nog bara att betala! Med våra kommunala skattepengar!!! Undrar vem som kommer att bli huvudman för denna soppa. Har vi tur så faller alltihopa men då måste kommunen börja kriga!!! Annars läggs nog alltihopa bara ner. 

Så har i alla fall jag uppfattat alltihopa nu. Och ni som har mera info och andra åsikter om hur det egentligen är – kommentera gärna så att vi får diskutera! Och kanske veta mera:)

Nu är det mycket fokus på S och V i Sorsele och deras inblandning i landstingets avveckling av sjukvården i glesbygden. I landstinget hoppade V av uppgörelsen så S hade bara Mp med sig. I Sorsele står dock V bakom förslaget??? Vart står Mp i Sorsele? Och alla andra partier? Opposition finns tydligen inte!!! Och då är det lika bra att lägga ner det här med politik och politiker!!! Att vara en stor ”familj” är väl det sämsta som kan hända inom politiken?! Man kan vara vänner ändå! Vart finns då dynamiken och utvecklingsmöjligheterna? Då räcker det med en kommunchef och de som administrerar kommunen. Har väl funkat tidigare? 

Till S och V vill jag bara säga att era ”visioner” om ett Arena Sorsele är bara trams i mina ögon. Om ni skulle lyckas genomföra det så är det bara för att ha nåt att visa upp inför nästa val. Det fattar alla att det finns inga pengar från kommunen för nåt sånt. Kallas för röstfiske – men dyrt sådant. Tror ändå inte att någon om två och ett halvt år glömt hur lätt ni lade er för landstinget!!! 

Personligen är jag överhuvudtaget väldigt tveksam till ett Arena Sorsele. På vilket sätt skulle en byggnad utveckla verksamheter som motiverar den kostnad som detta skulle bli? Observera att jag bara är tveksam, men har ännu inte hört något argument som jag tror skulle kunna utveckla Sorsele nämnvärt. Vad som i första hand behövs är kompetens så att barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att utvecklas inom olika områden. Personligen tänker jag självklart mycket på kultur. Vad som väl redan finns, i alla fall för de yngre, är viss idrott, jägarexamen, moped- och skoterlicens samt kyrkans verksamheter. Lokaler finns väl för det mesta man vill göra i Sorsele förutom en ishall och bowlinghall. När verksamheter och efterfrågan finns kan man börja grubbla på ett Arena Sorsele!  

Om man kan köpa in kompetens för att avveckla verksamheter borde det väl på samma sätt vara möjligt att köpa in kompetens för att utveckla!!!

GLAD PÅSK på er alla:)