Jag har en plan…kanske…

Av , , 5 kommentarer 9

Via bloggar och kommentarer här på VK kan man ana att det finns ett ganska stort engagemang från kommunmedborgare och även utflyttare för frågor som rör vår kommun och våra möjligheter att eventuellt överleva. Dessutom verkar det finnas både insikt och kompetens hos många. Hur kan vi ta till vara på det? Och hur kan vi få med de som inte känner sig ”bekväma” i att skriva vad de tycker i kommentarer och bloggar? Jag har hört många som är engagerade och har åsikter/idéer men inte vågar uttrycka sig i sådana frågor som ofta kommer upp där. Varför kan man ju fråga sig? Deras åsikter och idéer är ju också jätteviktiga! Och det jag tänker mig är ett forum som inte går ut på att kritisera kors och tvärs utan det ska vara mera konstruktivt! 

Hur ska vi kunna få en dialog med våra yngre politiker som verkar ha det svårt att få sin röst hörd i kommunhuset och många är dessutom på annan ort. Ja även de som finns på plats – ung som äldre – och är intresserade av att vara med skulle ju också kunna delta. Men hur kan man göra det på ett konstruktivt sätt?! Jag tror på en öppen kommunikation via detta media. Att kommunen skulle sätta upp ett forum via deras hemsida kan vi nog glömma. 

Jag tänker även på EvaLinda och hennes fantastiska kamp mot Posten vilken hon gör för allas vår skull. Nu vet jag inte, men hon är nog ganska ensam. Kanske hon skulle få någon sorts stöttning av ett sådant forum. Jag vet inte?    

Till min ”plan”!

Skulle till exempel en FB-grupp vara en möjlig väg fram? Att konstruktivt diskutera, för och emot, vad man tror skulle kunna utveckla kommunen – fjällväg, nationalpark, vindsnurror, flyktingverksamheten, strandnära tomter och andra aktuella frågor. Jag tror att det även skulle komma fram nya bra förslag om hur vi kan utveckla vår kommun om vi bara hade ett seriöst forum där endast åsikter underskrivna med namn visas. Eller är det så viktigt?

Men jag vet inte om intresse finns, hur man rent praktiskt skulle göra eller om det överhuvudtaget är en bra idé. Vad tror ni? 

Kanske en Lex Sarah?

Av , , 17 kommentarer 27

Det måste ju vara den enklaste sak i världen att vara politiker. Man hörs och syns ett par veckor före valet när man lovar att satsa på olika saker – skolan och omsorgen är ju två populära verksamheter att nämna just då. Sedan blir det bara tyst till nästa val. Däremellan sitter man i sin familjära grupp och bara bestämmer att si och så gör vi. Utan att ha någon plan, konsekvensbeskrivning eller någon form av egen uppföljning s.k utvärdering! Så verkar det då i alla fall.

Jag funderar på om man ska vara tvungen att göra en Lex Sarah mot sig själv och därmed indirekt mot Sorsele kommun. Jag orkar nämligen inte längre delta i och se denna typ av ”barnmisshandel” som i många fall pågår inom skolan/omsorgen.

Jag har till skolan och förskolan väntat på besök från politiker nu efter valet. För att man i alla fall skulle visa lite intresse och sätta sig in i konsekvenserna av kommunens flyktingpolitik. Men icke! Så nu måste något drastiskt hända! Kanske Skolverket, FN:s barnkonvention med flera kan hjälpa till här. 

Som jag förstår det så gör mina chefer allt de kan utifrån direktiv från Skolverket samt utifrån de förutsättningar de får från kommunen. Men tyvärr så har nog vår ledning liksom vi INTE fått någon utbildning i vilka kulturer och religioner våra flyktingar kommer ifrån och vad de innebär. Det är oerhört viktigt att se våra flyktingbarn och ungdomar som individer och inte som grupp!!! Hur ska vi till exempel veta vilken bakgrund, vilka värderingar, vilken religion, vilken kultur och så vidare VARJE ny elev har som helt plötsligt bara finns i klassrummet? Hur ska jag bemöta dem? Hur ska jag undervisa dem? De allra flesta förstår ju inte vad jag säger – mitt språk alltså! Hur är de förberedda på att möta just mig och mitt ämne? Har eleven överhuvudtaget gått i skolan tidigare? Hur mycket och på vilket sätt ska de få påverka min övriga undervisning och det uppdrag jag har från skolverket att ALLA elever ska vara godkända? På vilket sätt kan jag skapa en relation till just den eleven? Eller vi kanske inte ska bry oss så mycket? Finns det nån politiker som kan svara på dessa frågor? Det finns många fler frågor vi bär på. 

Inom skolan jobbar vår ledning nu med tre saker i fokus: elevhälsa, åtgärdsprogram och integrering! Pedagogisk ledning och personalpolitik finns bara inte. Och jag förstår dem. Allt handlar ju om att ”säkra uppåt” – mot kommunen och mot Skolverket. Skulle förvåna mig om Sorsele inte kommer att ligga i topp i många hänseenden i Skolverkets och andras bedömningar. Synd att ingen mäter hur personalen mår!!!

Till mina kollegor vill jag bara säga – ni gör ett heroiskt jobb!