Årsskiftet deadline för regionarbetet!!!

Av , , 4 kommentarer 17

Nu måste vi agera!!! Det går fort nu! Hur agerar våra lokala politiker i 8-kommungruppen t.e.x.? En skrivelse räcker inte! Utnyttja nu Region Västerbottens lokal på på Kungsgatan 60 i Stockholm. Ni har väl exakt samma rätt att nyttja den som Erik Bergqvist och diverse Umeåpolitiker! Kommunalrådet i Storuman, Mörtsell (C), verkar vara en driftig politiker. Han skulle väl kunna organisera så att ni åtta kommunalråd åker ner och träffar berörda ”utredare” i denna fråga och förklarar vansinnet med förslaget och på vilket sätt det kommer att fördyra sjukvården och allt annat. KRÄV FÖRSTATLIGANDE AV VÅRD, SKOLA OCH OMSORG!!!

Och när ni ändå är i Fjollträsk kan ni väl ha en lektion för Miljömupparna, som på något obegripligt sätt finns med i riksdan, hur den där straffskatten på bränsle kommer att fördyra ALLT som transporteras runt omkring i landet. Det är inte bara vi glesbygdsbor som drabbas – vilka de totalt struntar i. Vi existerar ändå inte i deras värld! Men hur kommer deras straffbeskattning på transporter att påverka exporten vilken förmodligen är den viktigaste inkomstkällan för Sverige. Var finns naturtillgångarna? Ta med en karta!!!

Tillbaka till Regionarbetet. Hur agerar vi som privatpersoner mot detta vansinne??? Ska vi bara vara tysta och acceptera? Eller ska vi låta alla dessa personer som vi finansierar ”leka ut sin lek” med sina privata makt/ekonomiska behov och vi visar vårt misstroende mot dem genom att INTE lämna in en enda röst till ”Storlandstinget” 2018? Eller ska vi organisera oss och gå till ”motattack”. Det senare tror jag inte är rimligt och det är nog en av anledningarna till att detta ska forceras fram! FOLKET SKA INTE HA EN CHANS ATT SÄGA SITT!!!

Hela Storregionstänket har inget med folkets bästa att göra trots att det är folkvalda som styr över detta. DET HANDLAR BARA OM ATT SKAPA MERA MAKT OCH PRIVATA INKOMSTER SOM VI SKATTEBETALARE SKA STÅ FÖR!

Jag är så förbaskat less på att höra alla röster – från vänstersidan naturligtvis – som ondgör sig över att privata företag gör vinster av välfärden. De GÖR i alla fall nåt! Jag tycker det är än värre med våra folkvalda som utnyttjar systemet – andra betalar deras lön – och har sin egen utkomst i fokus! Hur många miljarder av våra gemensamma skattepengar går förlorade till alla chefer, underchefer, kommunikatörer…ja vilka befattningar som helst som INTE tillför samhället något överhuvudtaget! De är bara kostnader!!! Nu syftar jag på tjänster nationellt, regionalt och kommunalt tillsatta av politikerna och deras underordnade.

Demokratifrågan är jätteintressant vad gäller Storregionen! Eller är Sverige inte längre en demokrati ”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma”. Läs mera hur Riksdagen definierar begreppet demokrati

Hur går vi vidare mot dessa maktlystna och penninghungriga politiker, som vi försörjer, vilka totalt struntar i demokratibegreppet! Accepterar vi diktatur?

Varför är det så tyst…

Av , , Bli först att kommentera 10

…angående bildandet av storregionen Norrland? Är det ingen som bryr sig? Allt verkar vara klart…eller? I morgon, tisdag  20 september, har styrgruppen sitt första möte i Luleå. Det handlar alltså om att slå ihop de fyra nordligaste länen till EN ”region” = halva Sverige! VARFÖR INFORMERAS VI MEDBORGARE INTE I SKRIFT OM DETTA? VARFÖR FÖRANKRAR INTE VÅRA POLITIKER DETTA HOS MEDBORGARNA?

Jag har mina aningar om varför det är sådant hysch hysch angående detta. De politiker som vi redan nu göder och föder ser möjlighet att tillskapa sig ännu mera makt och pengar på oss skattebetalares bekostnad!!! OBS! Jag riktar mig inte mot de lokala politikerna i glesbygdskommunerna. Jag riktar mig till Landstingspolitikerna och ALLA partier i Umeå som ställer upp i denna styrgrupp!!! VAD BLIR BÄTTRE FÖR ”REGION NORRLAND” MED DE LANDSTINGSPOLITIKER SOM INTE ENS KLARAR AV VÅRDEN I VÄSTERBOTTEN!? SAMMA SAK GÄLLER JU FÖR DE ÖVRIGA TRE LÄNEN! ”En blind leder en blind” innebär inte att någon av dem börjar se! Fyra län där ingen (S) klarar av ekonomin för att få tillstånd en fungerande vård. Att slå ihop dessa fyra i förhoppning om att lösa sjukvårdskrisen man skapat känns väldigt långsökt! Men det skapar nya tjänster, nya befattningar och högre löner för vissa som vi redan övergöder med våra skattepengar!!! HUR KAN DETTA FÅ SKE??? Till saken hör att Länsstyrelserna verkar bli kvar och varje nuvarande läns organisationer kommer säkert att bli det också.

Vi lever i ett segregerat samhälle – VI och DOM! VI är de som kämpar för att försörja oss, som arbetar i olika former eller som företagare, DOM är de som ser det som en självklarhet att VI utan ifrågasättande ska försörja dem!!! DOM ska nu bilda en storregion för att VI ska försörja dem ännu mer! Varför reageras det inte???

Läste en blogg av Hans-Inge Smetana i dag. Bloggen talar för sig själv och vilka möjligheter han personligen ser med storregionen. Men jag reagerade mest på att han åker bil. Varför åker han inte kollektivt? Det är ju en av de saker man värnar om. Förutom att på något sätt rädda nuvarande Landstingspolitiker så finns även dessa fyra områden i fokus:

Kollektivtrafik.
Regional utveckling.
Kultur/Infrastruktur.
Primärkommunala frågor.

(Vad är primärkommunala frågor? Egen fundering)

Angående kollektivtrafiken så kan man ju läsa DETTA. Region Västerbottens ansvar!!! Inte ens det klarar de av! Men vi skattebetalare göder och föder dem! På Grand Hotell, Sthlm, och på Almedagadarna på Gotland lever de upp och får medial uppmärksamhet – lokalt i alla fall. Men att utveckla Västerbotten/Lappland verkar inte så intressant. Än mindre intressant kommer det att bli om man får ”herravälde” över halva Sverige!

MEN VAD HÄNDER NU! Jo nu står ett ”krig” mellan vilka städer som ska bli ”Residensstad” respektive ”Landstingsstad” om jag förstått saken rätt. Redan 2017 kan regionen vara bildad och en residensstad vara utsedd (vilket jag personligen tvivlar på). Hur kommer Umeåpolitikerna att reagera om inte Umeå blir det? Hoppar man av då? Sedan ska väljarna välja Landstingspolitikerna 2018 och efter det kommer (som jag förstått det) Landstingsstaden att utses.

Ponera att Umeå blir ”Residensstad”. Då blir det åka av. Peter Olofsson och han Winroth kommer att blogga och berätta hur duktiga dom är – precis som det var inför förra valet. Och allt var bara ljug inför nuvarande mandatperiod. Det tar vi väljare till oss inför försöken att bli hövdingar i storregionen.

Min största förhoppning angående storregionen är att styrgruppen inte kommer överens om residensstad. Alltså att Umeå INTE blir det!!! Då kan hela tanken med storregionen falla och våra Landstingspolitiker och det där för oss skattebetalare förbaskade dyra Region Västerbotten kanske kan börja fokusera på lilla regionen Västerbotten. Men det kanske inte är intressant. Fokus nu ligger ju på Norrbottniabanan, lägenheten i Stockholm och på Umeåregionen i stort!

Varför har man ALLA dessa kommunikatörer som vi skattebetalare försörjer och göder om de inte kan kommunicera ut vad som händer?!!! Beror det på att man vill försöka skapa storregionen i smyg i hopp om egen och kamraters vinning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack Sorsele kommun och våra politiker…

Av , , Bli först att kommentera 8

…för att vi medborgare får vara med i skapandet av Översiktsplanen. Och ett speciellt stort TACK till Elin Bergarp, Ann-Christin Vinka och Keith Sivenbring. Ni gjorde ett kanonjobb:)

Ifall att någon undrar vad jag syftar på så är det helgens workshop i Blattnicksele där kommunen bjöd in oss medborgare att under två dagar vara med från scratch när ny Översiktsplan ska skapas för Sorsele kommun. Ammarnäs och Gargnäs har gjort detta tidigare. I Sorsele blev det inställt p.g.a. för få anmälda men nytt tillfälle verkar ska ges. Och på något sätt vill man även ge möjligheten till Tväråträsk. Bra! Tyvärr är detta en tidpunkt när folk har fullt upp med älgjakt, bärplockning, fiske och allt annat höstbestyr som ligger på så det kan vara en förklaring till varför det kan vara svårt att få deltagare.

Hur som helst – till helgen i Blattnicksele. I lördags var vi sju personer – fyra från Blattnicksele, en från Sandsjön och två från Råstrand. En fantastisk härlig blandning av personer som ser möjligheten med att vara med och påverka Sorsele kommuns framtid. Som parentes kan sägas att här möttes personer med helt olika uppfattningar om vindkraftens vara eller icke vara och vi var (tycker jag) väldigt kreativa och hade jättetrevligt. Med det vill jag säga att oavsett åsikter om vindkraften – eller olika åsikter överhuvudtaget – så är det jätteviktigt att kunna umgås och samarbeta! VI MÅSTE SAMARBETA OCH SE FRAMÅT – oavsett olika åsikter! Självklart är det så att 220 – meters snurror kommer att påverka/förändra landskapsbilden samt ”upplevelse” för de närboende samt för besökare i södra kommundelen. Dessutom kan intresset för inflyttning svalna. Och intresse för utflyttning öka! Det måste absolut tas hänsyn till i Översiktsplanen eftersom inget sådant finns med i vindkraftsplanen! Eller överlämnar vi det till våra politiker som i sin vilja att få hit snurrorna säger att ”vi tar ansvar”!? Jag lämnar vindkraften där och återgår till vad vi gjorde i helgen.

”Beskriv Blattnicksele som en person”. Där började vi. Du som läser detta – försök att beskriva din egen hemort som en person. Det var en jätteintressant öppning:)  Och så rullade det på. Hur intressant som helst. Och vilka bra diskussioner utifrån olika infallsvinklar som blev av. Dag två (söndag) hade vi demokratiskt enats om TRE saker som vi kraftfullast ville få med i Översiktsplanen.

Hur går man vidare? Kanske det var den allra bästa frågan från kommunrepresentanterna! Om man inte ”går vidare” är det totalt meningslöst det vi gjort under denna helg. Vi kom gemensamt fram till att representerade Bya/Intresseföreningarna kommer att få en sammanställning av helgens arbete för att sedan ta det i respektive styrelser. Nästa steg lokalt blir information till byinvånarna. Är intresset stort från dem kan man tänka sig att vi går ihop några byar och bjuder ner kommunrepresentanterna. De är PÅ:)

Men hur som helst – alla bybor som har kopplingar till ”byaföreningarna” i Blattnicksele, Sandsjön och Råstrand kommer att kallas till ett möte där information om vad vi i Blattnicksele kom fram till. Ta tillfället i akt och ge dig själv möjlighet att vara med och påverka Sorsele kommuns framtid.

 

 

 

 

”Tuff sommar har spräckt budgeten” (Landstinget naturligtvis)

Av , , Bli först att kommentera 9

Smaka på den rubriken!

Jag blir på riktigt kräksjuk när jag hör/ser Peter Olofsson beklaga sig! Vad duger den karln och hans parti till inom vården? Och hans gelikar inom VLL – Mp + V.

Rubriken är helt felaktig! Den borde i stället vara:

”Inkompetenta politiker som försörjs av väljarna spräcker Landstingets budget”!

 

Jo det är hårda ord men absolut berättigade. Vi kan bara inte vara tysta längre och låta dem dels leva gott på våra skattepengar samtidigt som de inte klarar av sitt uppdrag.

Det finns bara en enda lösning på krisen inom VLL! Och S, Mp och V har den med Peter Olofsson i spetsen: PACKA IHOP OCH STÄLL ERA PLATSER TILL FÖRFOGANDE!!! UTAN AVGÅNGSVEDERLAG!!! Eller det absolut bästa vore att förstatliga vården! Ja även skolan och omsorgen!

Tyvärr verkar regering och riksdag blunda för det haveri som våra regionala/lokala politiker skapat. NU FÅR DET VARA NOG!!! Personer ska inte kunna väljas av folket till samhällets viktigaste poster. Varför diskutera storregion? En sådan kommer inte att kunna rädda er! I förrgår hölls en stor nationell demonstration. Jag tror inte att våra Landstingspolitiker förstått innebörden i den. Och att det är de som är orsaken till den!

PETER OLOFSSON, ROBERT WINROTH OCH LISELOTT OLSSON:

ta nu era respektive partikamrater i VLL i hand och lämna stället omgående!!! Det ska väl inte behöva gå så långt att vi får en ny Ådalen -31 situation i Umeå. Detta är inget hot men det ”kokar” utanför Landstingshuset och i hela länet!

 

 

Väldigt trevlig och välbesökt bygdemarknad i Sandsele. Med mera…

Av , , 2 kommentarer 11

Jag var alltså där. Mycket trevligt och mycket folk. I ärlighetens namn ska sägas att jag är väldigt dålig på att besöka de evenemang som görs runt omkring. Har ofta dåligt samvete gentemot t.ex. Gargnäs, Blattnicksele och Tväråträsk. De har ju också jättebra arrangemang men det blir bara inte av för mig. Måste absolut försöka bättra mig där.

Hur som helst så kom jag mig i alla fall i väg till Sandsele. Härligt med all försäljning som erbjöds och folk verkade handla. Själv blev det att investera i en hamburgare och en Fanta. Jag tycks ju ha allt jag behöver så varför köpa nåt? Tur att vi människor är olika och att alla inte är lika ”tråkiga” som jag.

Oj så bra Mylta är! Och de passade verkligen in i arrangemanget. Roligt att man även satsar på den sortens kultur i en Bygdemarknad. Det var många som stod och lyssnade och njöt. Jag tror att ”Paltkomalåten” fick mest applåder. Vilken låt:) Men de radade upp låt på låt som mer eller mindre höll ”världsklass”.

Ett trevligt möte med vårt kommunalråd, Kjell Öjeryd, ska också inkluderas i min upplevelse. Jo vi har helt olika åsikter om vindkraft – vi är inte ens nära i den frågan – tvärtom! Men för mig är Kjell och övriga politiker som jag känner till – oavsett för eller emot vindkraft – väldigt hyvens personer. Och jag hoppas det är ömsesidigt:) Och vindkraftsfrågan förringar på intet sätt hur bra kommunen i dag sköts. Och där har ju Kjell och övriga politiker den viktigaste funktionen när man har en fungerande tjänstemannastab. Och det har vi som jag ser det! Fick möjlighet att ge Kjell en eloge för att det just nu verkar gå väldigt bra ekonomiskt för vår kommun. Men han signalerade för en del ”svarta moln” som hänger över oss beroende på vilka beslut våra riksdagspolitiker tar angående migrationspolitiken och statens utlokaliseringar. Jokkmokk är ju högaktuellt vilket kommer att visa huruvida det är seriöst eller inte det man från rikspolitiken försöker förmedla till oss i glesbygden.

Jag ska inte enbart ge Kjell en ”klapp på axeln” för det arbete han gör i egenskap av politiker för vår kommun. Självklart skulle jag personligen vilja framföra min uppskattning till var och en av våra politiker för det specifika arbete och den uppoffring som krävs. Det handlar inte enbart om att sitta med på diverse möten. Det vet vi alla och jag tror att många håller med mig men det är svårt att framföra det. När man hörs är det oftast i några ”negativa” sammanhang! Men nu fick jag en hel del positivt sagt:) Och jag menar det! Ni jobbar bra våra politiker – ja förutom vindkraften då;) Som jag ser det alltså.

Mycket positivt är också den kommunala Översiktsiktplan som nu arbetas med. NU blir vi medborgare inbjudna att delta i processen. Det är helt underbart! Självklart ska det fungera så i en liten kommun. Vet inte hur mycket vi kommer att tillföra – men vi är med i processen, får information och blir delaktiga.

Nästa helg – den 10 och 11 september – är sista möjligheten att närvara. Det blir i Blattnicksele. Själv hade jag planerat vara i Gargnäs förra helgen men det missade jag. Men det blir jättebra med Blattnicksele. Jag ser fram emot det:)

Väl mött där även ni Sorselebor som inte anmälde er till helgens träff i Sorsele som blev inställd på grund av för få deltagare. Hur är engagemanget i Sorsele? Alltid fler närvarande ute i byarna när kommunen arrangerar nåt! VÄL MÖTT!

 

Hur tolkar Landstingsledningen detta?

Av , , Bli först att kommentera 8

Och hur tolkar befolkningen att man från UTLANDET erbjuder våra Landsting hjälp med cancervård? Självklart blir det dyrare för Landstingen vilket deras inkompetenta politiker fullständigt skiter i. De har ju fullt upp med Storregionen nu så att de ska få ännu mera makt och pengar där de kan fortsätta trots sin oduglighet! HUR LÄNGE SKA VI ACCEPTERA DETTA MAKTMISSBRUK!?

Sjukvården har kollapsat på grund av våra politiker – inte på grund av för lite pengar!!! Att man ”satsade” på stafettläkarsystemet begriper ju vem som helst att det skapar en fördyring. Det förstod inte ansvariga politiker!

Att man är så inkompetent som arbetsgivare att man inte kan behålla personal och måste betala dubbelt under sommarmånaderna bara för att det lite grann ska vara bemannat är ju ren katastrof! Och det finns ingen som bär ansvar för detta! En Lex Maria vid varje onödigt dödsfall till exempel räcker som ansvar. Annat är det om en arbetare bara skadar sig på en privat arbetsplats. Då blir det utredningar och någon söks som ansvarig.

Vore jag Peter Olofsson, Robert Winroth, m.fl. skulle jag för länge sedan ställt min plats till förfogande. Bara att de inte gjort det visar hur inkompetenta och insiktslösa de är! Och då tänker jag utifrån att de är folkvalda och vad deras uppdrag bygger på. Inte ens det förstår de!!! Det enda som betyder något för dessa personer är makt och pengar! Tänk er själva Olofsson och Winroth med i makten av storregionen Norrland. Vad kan vi förvänta oss? Jag vågar inte skriva det jag ser framför mig. Men en sak är säker med denna storregion – INGET BLIR BÄTTRE FÖR MEDBORGARNA – TVÄRTOM! De enda som kommer att vinna på en storregion är redan ”högt uppsatta” politiker, tjänstemän/administratörer och kommunikatörer.