Att försöka förstå

Av , , Bli först att kommentera 21

Det här dygnet har all energi gått åt till att försöka förstå! Försöka förstå det som hände i Malå i går kväll. Att försöka förstå hur både offren och föraren mår nu. Att försöka förstå hur nära och kära till dem mår. Att försöka förstå hur det är att mista ett 13-årigt barn. Att försöka förstå vad ”allvarligt skadad” i verkligheten betyder och kommer att betyda i framtiden. 

Det går bara inte att förstå! Det går i alla fall inte att sätta sig in i hur alla dessa drabbade känner det. Det är bara omöjligt! Det lilla man förstår är att det är stor sorg i Malå och man lider med alla som på något sätt är involverade i den tragiska händelsen.

Vi vet ännu inte orsaken till olyckan men enligt media så är föraren bland annat misstänkt för ”grovt vållande till annans död”. Oavsett hur man tolkar det så vet vi inte om det blivit något fel på bilen eller om det är den mänskliga faktorn som felat.

Utredningen får visa vad som gått snett men oavsett vilket så är fordon hårda och människor är mjuka. Att katastrofen hände i Malå är väl mer eller mindre bara en slump. Den skulle kunna hända vart som helst! Joo – till och med i Sorsele! Bil- och mopedkörning vid skolan under skoltid är skrämmande!!! ”Det har ju gått bra förut” kan man väl tänka. Joo – det har det väl i Malå också!!!

Vill bara avslutningsvis säga att man tänker ju på alla som på ett eller annat sätt är drabbade av den tragiska olyckan. ”Livet går vidare” – som man säger. Hoppas innerligt att ni/de också så snart som möjligt kan göra det.

 

 

 

 

Vad är en revisor!?

Av , , 2 kommentarer 11

 "revisor, godkänd eller auktoriserad person vars uppgift är att granska ett företags eller annan organisations räkenskaper, redovisning och förvaltning, bl.a. aktiebolag ska ha en       auktoriserad revisor”. Så står det i Nationalencyklopedin.

"Landstings- eller regionfullmäktige styr och beslutar

Landstings- eller regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå och kan kallas för landstingens och regionernas riksdag. Fullmäktige träffas minst fyra gånger per år. Alla fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige:

·    fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i landstinget eller regionen ska betala

·    bestämmer hur mycket vården ska kosta

·    beslutar vilka nämnder som ska finnas

·    väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna

·    väljer revisorer som granskar landstingets eller regionens verksamhet " (Hämtat från SKL)

 

Inte undra på att man blir totalt förvirrad när det i VK framkommer att Landstinget har politiker som revisorer. I alla fall blev detta jättekonstigt för mig och fler därtill som inte själva är speciellt insatta i den offentliga sektorn. Men man lär mer och mer, och ju mer man lär ju mer förstår man vad lite man kanJ Lite intressant var någon kommentar jag fick på vk.se när jag visade min "okunskap" och bad någon förklara. En kommentar lät ungefär så här: ”Ta reda på fakta och skäm inte ut dig”! Kan det månntro vara skrivet av en politikerJ Inte omöjligt i alla fall!

Nu struntar jag blankt i om jag skämmer ut mig eller ej bara för att jag inte kan allting. Jag är lite nyfiken och vill veta. Men jag har grubblat lite på den där kommentaren och jag kan tänka mig att det är så många politiker bemöter oss väljare för att vi bara ska vara tysta och inte lägga oss i. Det kanske är därför som det i Sorsele är så väldigt tyst i dessa sociala media. Jfr Dorotea.

Hur som helst så trodde jag att jag till sist fattat hur upplägget i Landstinget är. Men är inte längre helt säker, så rätta mig om jag har fel.

De har en grupp politiker som ska granska verksamheten. En politiker från varje representerat parti där man har omvänd majoritetsordning. De hör till revisionskollegiet och kallas (i min värld helt felaktigt) för revisorer. Kan tänka mig att som ”revisor” har man högre arvode än t.ex. granskare.

När dessa ”revisorer” behöver hjälp kallar de in auktoriserade revisorer vilka är valda av Landstingsfullmäktige. Jag hittade ett exempel i följande länk: http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/Revision/SidorMedDokumentlista/Filer/e11d1b11-3202-45a3-95ec-18edfadbbc90.pdf

”Av granskningen framgår att det råder oklarheter kring riskexponeringen med anledning av de s.k. US-leasarna”.  Det tyckte jag var en intressant iakttagelse. Riskexponering har väl visat sig vara en väldigt svag sida hos Landstinget!

Jag inser också att det måste vara auktoriserade revisorer som utför årsredovisningen. Balans- och resultatrapport i alla fall.

I min förra frusterade blogg ställde jag en fråga om någon visste hur det är med revisionen i Region Västerbotten. Jag har kunnat luska ut att man har fem revisorer. Om det är en blandning av auktoriserade revisorer och lekmän (verksamhetsgranskare) framgår inte vad då jag kunnat se . Region Västerbotten bör väl ha samma upplägg som Landstinget eftersom det likaledes bör ligga under SKL? Dessutom är ju Landstinget majoritetsägare!

Tänk om man ändå hade allting solklart för sig:) Fast inget skulle ju förändras för det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blev nog lite chockad!

Av , , 2 kommentarer 10

 

Läste om socialdemokraten Kjell Edlund som blivit polisanmäld för ”ekonomiska oegentligheter”. Han var informationschef för Coop Forum till för ett par veckor sedan när han tydligen var tvungen att lämna sitt uppdrag. Dessutom har han flera andra tunga förtroendeuppdrag. Bland annat revisor i Landstinget! Det verkar han ha lämnat med omedelbar verkan. Märk väl att vi har inga uppgifter på vilka ekonomiska oegentligheter Edlund anmälts för. 

Men jag hade fatiskt ingen aning om att revisorerna i Landstinget är politiker. 

”Landstingets revision

 

Revisorerna är fullmäktiges och därmed också medborgarnas redskap för att få insyn i landstingets verksamhet. 

Landstingets förtroendevalda revisorer är politiker och ska enligtkommunallagen årligen granska landstingets styrelse och nämnder, men också de bolag, stiftelser, föreningar och förbund m.m. som landstinget äger eller är delägare i”. 

Enligt ovanstående skrivning hämtad från VLL:s egen hemsida så står det INTE att kommunallagen kräver att revisorerna ska vara förtroendevalda politiker. Det står att årligen ska revisorer granska landstingets styrelse och nämnder…och så vidare. Jag hittar ingenstans i Kommunallagen att Landstingets revisorer ska vara förtroendevalda politiker. Men förmodligen är det nog så. Någon som är mera insatt än jag och hittar bättre i Lagboken? 

 

”De förtroendevalda revisorerna

 

Västerbottens läns landsting har sju förtroendevalda revisorer, vilka utses enligt principen om omvänd majoritet. Minoriteten i fullmäktige har fyra revisorer medan majoriteten har tre revisorer. Minoriteten utser också ordförande. Varje revisor har ett självständigt ansvar. Revisorerna har gemensamma överläggningar för att behandla den löpande granskningen”. 

Namn

  Parti

  Uppdrag

  Ort

  Mandatperiod

ERIKSSON ROB

   M

   ORDFÖRANDE

   SKELLEFTEÅ

   1/1/2011 – 12/31/2014

SÖDERMARK SVEN-OLOV

   S

   VICE ORDFÖRANDE

   SKELLEFTEÅ

   1/1/2011 – 12/31/2014

EDLUNDH KJELL

   S

   REVISOR

   UMEÅ

   1/1/2011 – 12/31/2014

COHEN PHILIP

   FP

   REVISOR

   SKELLEFTEÅ

   4/19/2012 – 12/31/2014

SEHLSTEDT MATTIAS

   V

   REVISOR

   UMEÅ

   1/1/2011 – 12/31/2014

ERIKSSON KURT-LENNART

   C

   REVISOR

   SKELLEFTEÅ

   1/1/2011 – 12/31/2014

NORDENSTAM THOMAS

   KD

   REVISOR

   LÖVÅNGER

   1/1/2011 – 12/31/2014

(markeringen över Södermark Sven-Olov betyder inget! Den bara finns där och går inte att ta bort).

Eftersom jag tagit för givet att revisorer anlitats från auktoriserade revisionsfirmor så blev detta något helt nytt för mig. Men jag hoppas innerligt att politikerna innehar kompetens för att vara revisorer! Utbildade och aktiva även inom den ekonomiska världen alltså! De ska ju ha sådan kompetens att de kan föreslå om styrelsens ansvarsfrihet! Hjälper som inte att det bland revisorerna är omvänd ordning i förhållande till landstingets sammansättning. Kan ju bli som en "familjär" situation inom politiken har jag fått för mig.

Dessutom ska dessa revisorer ha koll på "de bolag, stiftelser, föreningar och förbund m.m. som landstinget äger eller är delägare i”.  Det vilar verkligen ett stort och tungt ansvar på dessa revisorer!

Vilka är revisorer i Region Västerbotten? 

 

 

 

 

 

 

Visst är det bra med EU!?

Av , , 2 kommentarer 7

”513 miljoner kronor.

Det var summan snustillverkaren Swedish Match erbjöds betala i muta för att få EU att slopa snusförbudet.

Jag kan bekräfta att det är de nivåerna vi pratar om, säger Patrik Hildingsson, informationschef på Swedish Match”.

 Anledningen var att EU:s antikorruptionsorgan Olaf, efter att ha fått material av Swedish Match, konstaterat att maltesiske vice borgmästaren Silvio Zammit på ett möte erbjudit Swedish Match att "lösa snusfrågan" mot en summa pengar.

Zammit hade goda relationer till landsmannen John Dalli”. (AB 2012-10-19)

Den före detta hälsoansvarige i EU John Dalli förnekar själv men tvingades avgå i veckan.

Kan någon nämna tre positiva saker med EU vilka inte tas ut av negativa effekter!? Personligen kommer jag inte på en enda. Men vore bra om man fick hjälp att hitta någon 🙂 Tack på förhand!

 

 

Alltså helt seriöst nu

Av , , 4 kommentarer 18

Nu är jag ute och famlar i gungfly och har säkert många fel i det jag skriver. Jag är då tacksam om folk som vet och kan mera kommenterar och förklarar. 

Jag tycker att det här med partipolitik börjar kännas väldigt fel! Vi börjar ju ha några exempel där ”partiets” åsikt gäller för alla som tillhör just det partiet. Landstinget och Destination South Lapland är två bra exempel.

När man nu följt den politiska händelseutvecklingen i båda situationerna så anser jag att det här är rent förödande för demokratin! Individen i partiet har inget att tycka till om utan det blir bara att sitta och hålla med ledningen. Man SKA bara lägga sin röst på vad ledningen tycker. Oavsett om man själv är av en helt annan mening.

Om man tänker som jag nu gör, så styrs Västerbottens läns kommuner till stor del från Umeå! Och Västerbotten är (S)-styrt. Där finns väl även ledningen i alla andra partier? Där har vi Landstinget och där har vi Region Västerbotten. Och det som partierna i Umeå bestämmer är väl bara för inlandspolitikerna att sitta och rösta med? Vilken funktion fyller då dessa inlandspolitiker? Annat än att man bara är en ”bricka i spelet”! Och ju fler manipulerade ”brickor” – ju större parti man är – desto större möjlighet har man från ledningens sida att få igenom det man önskar! Utgången i alla frågor blir väl i förväg givna! Eller…?

Personligen blir jag fruktansvärt ”äcklad” av vissa politiker i Umeå som via sina bloggar fungerar som lokala språkrör för sina nationella partier. De jag tänker på finns framför allt på allianssidan! Jag tycker det är beklagligt att man är sådana fanatiska ”partivänner” att man inte kan uttrycka sig på annat sätt än att ofta bara ”halleluja” och vidarebefodrar neråt vad den nationella partitoppen presenterar. Betänk att dessa också ”styr” mycket av vår regionala politik!

ÄR DETTA DEMOKRATI?

Likadant blir det ju på lokal nivå med partitillhörigheten. Det starkaste partiets ledning styr ju allt, eftersom man som individ inte verkar få ha avvikande åsikter i samband med röstning. Tror att det är många som kan vidimera det.

Än värre är det när man i vissa kommuner verkar kunna ta kommando över oppositionen så att de också ”tycker lika”!!! Dessutom verkar det som att man i den starka sits man befinner sig i även kan utfärda offentligt kommunikationsförbud till alla politiker. Behövs då alla partier och ledamöter???

ÄR DETTA DEMOKRATI!

I skolans värld, där jag befinner mig, är det så viktigt att barn och ungdomar ska ges möjlighet att lära sig DEMOKRATI! Alltså de ska ha rätt att påverka sin individuella situation och sin undervisning. Ja de har till och med rätt att anmäla oss personal för kränkning om de på något sätt själva känner sig kränkta = inte fått som de vill om man hårddrar det! Varför ska dom då lära sig det? Så fungerar det ju bevisligen inte i vuxenvärlden! Inte ens inom politiken där man bestämmer hur vi ska jobba med barnen/ungdomarna. Detta är absurt!

Mitt förslag är att vi i Sorsele vid nästa val går ut med enbart personval! Vi ges möjlighet att rösta på personer som är engagerade, har idéer och inte är låsta till något parti. Jag kan tänka mig att det finns flera politiker i dag som skulle ”blomma ut” om de kände möjligheten att personligen kunna bidra med sina idéer som de tror på utan att deras partiledning stoppat dem till exempel med orden ”he gå int”! Eller att ”vi har inte råd”!

Någon fler än jag som tror att vi skulle få ett mera kreativt politiskt klimat på det sättet än det ”dödläge” vi befinner oss i nu? Vilken paragraf i Lagboken hindrar oss från att göra så?

Ni är ganska många som läser min blogg och snälla, snälla, snälla…Använd kommentarmöjligheten för att tycka till! Som ni kanske förstått så saknar jag det offentliga politiska engagemanget i Sorsele! Det är en del prat runt fikabordet – men det kommer ju inte ut. Och jag ser framför allt fram emot kommentarer som tycker att jag har fel. Eller som kan förklara varför man inte skulle kunna göra så. Inte att jag skriver för långtJ För det vet jag redan. Men kan inte annatJ

Vad tycker ni politiker om idéen? Strunta i eventuella ”munkavlar”. Det finns INGEN som kan hindra er från att uttrycka er offentligt!!! Ni kan bara vinna på det som dagsläget är!!!

P.S. Jag skriver absolut inte för att själv få möjlighet att komma in i kommunhuset. Har alldeles för lite kunskap för sådant! Jag hoppas på att våra yngre politiker ska börja våga ta för sig. Och att fler ungdomar intresserar sig för politiken!

    

Vad hände???

Av , , Bli först att kommentera 18

4-0 i baken mot Tyskland en bit in i andra halvlek och sedan slutar matchen 4-4! Hur kunde det bli så? Jo Sverige började visa lite ”jävlar anamma”! Man började streta emot helt plötsligt – ta egna initiativ! Och det gav resultat!

Kanske något att tänka på för alla ni som sitter hemma i stugorna och tysta finner er i hur Landstinget kör över våra politiker och hur bleka våra kommunpolitiker är. Om Sveriges landslag i fotboll mot Tyskland agerat som våra politiker och som vi medborgare i Sorsele gör så hade det garanterat blivit minst tvåsiffrigt i baken! Men nu visade svenska landslaget att man ALDRIG ska ge upp. Man måste dock på något sätt agera för att förändra situationen! 

 

 

Visioner och handlingskraft!!!

Av , , 2 kommentarer 11

Sista aug var vi 2 677 inv. vi har tappat 52 st från januari, 38 har dött,  14 har flyttat. Ingen rolig läsning men så är verkligheten.

Utifrån dessa siffror beräknas skatteunderlaget och vi kan börja planera inför 2014. Vad får våra verksamheter kosta?

Alla nämnder nagelfar sitt område.”

Så har vårat kommunalråd skrivit i senaste SorseleAktuellt. Och det är precis som hon skriver ingen rolig läsning. Att folk dör är ju naturligt och svårt även för politiker att motverka. Bara man inte ”sitter i knä” på Rastad och Olofsson i Landstinget. Men där är vi ju som tur är inte ännu. Vi lär ju ha kvar vår akutvård och övrig sjukvård som tidigare så det är ju lugnt. För visst är det sagt att inget har förändrats efter avtalet mellan Sorsele kommun och VLL som skulle träda i kraft i september? Utan att det kostar kommunen en enda extra krona!

Vad som känns värre är att folk flyttar! Personligen undrar jag vilka som har flyttat och varför! Hur många är det från flyktingverksamheten, studerande och hur många övriga? Fast det har ju politikerna full koll på och jag förutsätter också att varje person/familj som flyttar härifrån följs upp med ett telefonsamtal där man från kommunens håll är intresserad av att veta anledningen till flytten. Det kan ju ge en fingervisning om vad som måste göras i Sorsele för att folk ska bli kvar här! 

Jättepositivt är det ”unga Blattnicksele”. Minns att kommunen gick ut med någon drive om subventionerad hyra i sina lägenheter där. Jag tror att det var så. Är det något som bidragit till inflyttningen? I Nordmaling erbjöd man gratis tomter för de som vill flytta dit och bygga hus. http://www.nordmaling.se/default.aspx?id=7418 De fick visst god respons på detta!

Hur kan det ha blivit så här om man läser politikernas visioner i Sorselelyftet  http://www.sorsele.se/default.asp?oewcmd=10&file=1221%5C1283%5C1289%5Ctillvaxtprogramsorselelyftet_2010_2015.pdf

Jag undrar HUR man tänkt när man skrivit ner sina mål? Vilka visioner och ideér hade man för att nå upp till sina mål? Sorselelyftet revideras väl årligen. Sitter man bara och konstaterar att målen har inte uppnåts och så sänker man dem? Eller finns det någon form av strategi för kommunens ”utveckling”? Det ska ju till en Tillväxtchef nu. Kommer allt sådant ansvar att läggas över på denne? Och mycket mera därtill om jag förstått tjänsten rätt.

Att skapa positivism och framtidstro är "a och o"! Det borde ligga i alla politikers intresse att jobba utifrån det! Och försöka ta fram handlingsplaner för framtiden. Framtidsplaner som är realistiska – gärna med en hel del nytänk. Men framför allt att det finns en tanke!

MIN FRÅGA BLIR: vad har våra politiker personligen för visioner och planer för Sorseles framtid? Skippa partitänket!

Fast det är ju lönlöst att ställa en fråga i något av alla de sociala medier som i dag möjliggör en snabb och enkel kommunikation . Våra politiker vill inte – eller får inte – kommunicera med oss offentligt. TRÅKIGT!!!

 

 

 

 

 

 

 

  

Tack Carola

Av , , 2 kommentarer 19

Jag fick via Carolas blogg ett tips om hur man som kommunalråd absolut INTE bör uttrycka sig. Som vanligt med media så publicerar man gärna lösryckta meningar eller delar av dem vilka ska skapa publicitet och reaktioner. Men det är inga positiva formuleringar som kommer fram! Om Caisa själv tycker att man framställt hennes ord på ett felaktigt sätt så måste hon för oss kommuninvånares skull omgående OFFENTLIGT förklara sig! Och då menar jag inte att det ska finnas i något protokoll från KS eller KF! Hon har ju till exempel en egen blogg hon kan använda sig av. Och då kan hon ju också passa på att berätta hur man från politiskt håll jobbar för att motverka hennes nedanstående uttalanden. 

”Caisa Abrahamsson är socialdemokratiskt kommunalråd i Sorsele i Västerbotten med omkring 2700 invånare.

– Vår volym i kommunen den håller på att bli för liten. Det finns vissa funktioner som vi måste upprätthålla som myndighet, vi är en för liten kommun som måste ha samma kostnader som en stor kommun”

Ovanstående finns att läsa på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5297179

Där finns också ett röstklipp från en intervju i radion där Caisa uttrycker sig enligt följande: ”Inom fem år så tror jag att vi kommer att ha svårt att erbjuda våra kommuninnevånare den lagstadgade vården, omsorgen som man har rätt till.

När jag läser och hör detta så tänker jag att det är ju självklart! Det är ju det som man inom kommunhusets väggar med S och V i spetsen jobbar FÖR!!!

Har man inga idéer, ambitioner, intresse av att besöka/kommunicera med de arbetsplatser man har huvudansvar för, kommunicera med och aktivera sig i kommuninvånarna eller överhuvudtaget inget intresse av att utveckla utan lägger allt krut på att förvalta, stå på knä för Landstinget och förmodligen lägga munkavle på övriga politiker och kanske fler därtill, så är hon rätt klarsynt!

Så här uttrycker Carola sig i sin blogg efter att lyssnat på Caisas uttalande: Jag blir uppriktigt rädd för min och mina barns framtid. Är jag ensam om det? Jag kanske överdriver och är negativ, men själv tycker jag att det är en berättigad oro. Och fem år är ingen lång tid……”

Nu har det snart gått två år sedan S och V tog över makten i vår kommun. Fortfarande har i alla fall jag inte hört eller sett något som tyder på att det finns något som helst intresse från deras sida att överhuvudtaget försöka hitta nya vägar fram till ”utveckling” och att skapa en POSITIV framtidstro. Men hur ska man som politiker kunna göra det när man till exempel inte ens intresserar sig för Vision Sorsele eller mötet om kultur i Sorsele som var den 20 september på biblioteket. Där fanns representanter från flera olika stora organisationer i Västerbotten. Vilken syn tror ni att dessa representanter har på den kulturella utvecklingspotentialen i Sorsele efter det mötet som helt saknade närvaro av politiker. Ja det var visst en där – men i en annan roll.

Jag är inte arg, inte besviken, inte frustrerad – det känns mycket värre!!!

Jag hoppas innerligt att medborgarbesöket före jul blir av. Då föreslår jag att inte all tid läggs ut på tjänstemännen som förklarar sin verksamhet (vilket iofs varit intressant) utan nu tror jag att om det ska ge något så kom ut till oss med alla partier representerade och så får vi prata framtid och höra era olika synpunkter på utveckling. Jag tror att det är jätteviktigt!

 

Inget är beständigt

Av , , 2 kommentarer 13

Jag har kommit på att gamla ordspråk eller talesätt inte stämmer längre! ”Det går som på räls” har väl en annan innebörd idag om man betänker hur dåligt det går på rälsarna nu för tiden.

Och så har vi ”Tala är silver, tiga är guld”. Det är väl bara vissa politiker som numera klamrar sig fast vid det ordspråket!? Ja nu tänker jag inte på politikerna i Umeå, Dorotea, Åsele, Vilhelmina med flera. Dem får man möjlighet att ”lära känna” lite och får en uppfattning vad de står för. Dessutom skapar de debatter och ett visst politiskt engagemang bland folket. Varför har vi ingen ”Lennart Holmlund” som kan röra om lite i Sorseles egen familjära politiska ”gryta”J

Ett uttryck som jag är ganska säker på fortfarande gäller är "att bita sig själv i svansen". Vi får kanske svaret vid valet om två år.