Vad händer politiker???

Av , , 2 kommentarer 22

Den 4 maj ska ni behandla vindkraftsfrågan utifrån remissen den 25 april. Menar ni på allvar att ni hinner skapa ett relevant underlag i denna stora fråga på 9 (nio) dagar? Förhoppningsvis ska inget beslut tas.

Inger, Lilian, Görel, Kristina B, Kristina N, Urban, Ingemar, Robin, Nina, Kjellan, hur tänker ni angående dessa 220 meters höga vindsnurror som enligt er ska förgylla kommunen från Sorsele (Giltjaur) ner till Sandberget? Kan ni titta oss Sorselebor och era väljare i ögonen och förklara vad som blir positivt respektive negativt för kommunen? Nä jag trodde väl det!

– VET ni hur vindkraftsetableringar totalt sett påverkat liknande glesbygdskommuner?

– VET ni vilka effekter det har på turistnäringen

– VET ni vilka effekter det har på inflyttning/utflyttning

– VET ni hur det lågfrekventa ljudet kommer att påverka de intilliggande byarna (upp till ca 10-15 km avstånd)

– och så vidare

Att hoppas att det ger många nya jobb åt Sorselebor och att det blir inflyttning är vad ni TROR/HOPPAS på. Hur har det blivit i andra kommuner? Vattenfall håller fram Fredrika som ett gott exempel. En privatperson jag kontaktade menade att det var på sin höjd två inflyttade varav åtminstone den ene då var skriven på annan ort. Arbetarna såg man inte till mera än när de förflyttade sig mellan servicebyggnaden och arbetsplatsen. Mat tillagades i servicehuset och storköp gjordes utifrån. Nu är detta inget ”underlag” – vad en privatperson uttryckt. Era tjänstemän kan få fram ”riktiga” sådan underlag. Ge dem uppdraget!

Hur kan ni rösta ja till något som ni inte vet effekterna av?

Ni lutar er mot en helt inaktuell översiktsplan, vilken andra kommuner sett sig nödvändiga att revidera, och mot vissa partiledare som ”styr upp er”. Det här är skrämmande för demokratin!

Att ”ta ansvar” innebär också att man kan ta till sig av vad de som valt er tycker. Jag tänker självklart på resultatet av folkomröstningen. Att ”ta ansvar” utan något som helst underlag och köra över en majoritet i en folkolmröstning är oerhört ansvarslöst!!!

Utifrån den situation ni nu befinner er i, utan något som helst relevant underlag vilket kommer att vara likadant den 4 maj, borde ni ha kurage att rösta utifrån helt eget tyckande. Jag kan inte tänka mig att alla av er ovan uppräknade känner stolthet av att ta ett så stort och avgörande beslut för vår kommun UTAN ett ordentligt underlag.

Ni som ser det miljövänliga kan väl grubbla på hur miljövänligt det är att Vestassnurror som tillverkas i Danmark (jag antar det är sådana som ska hit) ska transporteras genom hela landet, etableras här för att sedan skicka energin till södra Sverige och utlandet! Det krävs en helhetssyn på det här med det miljövänliga!

Kära politiker i Valliansen, Sorsele. Den dagen ni kan försvara ert JA till vindkraft genom en väl genomarbetad konsekvensanalys som pekar på något positivt och en reviderad vindkratsplan tror jag att de flesta av oss kan acceptera det! ”He begrip je ju att he e bra” är inget underlag!!!

Något genomarbetat underlag har ni absolut inte fått fram till den 4 maj 2016. Och tjänstemännen ska ta fram den! Inte era politiska ledare i (V) och (C). Det som sker nu är fruktansvärt genomskinligt inte minst med tanke på hur vårt kommunalråd uttryckte sig: ”jag har misslyckats med min ja-kampanj”!

För kännedom så vet forskningen inget om det lågfrekventa ljudet i dag. En enda anledning till att rösta nej den 4 maj är DETTA oavsett vad era två partiledare anser! Men det finns så mycket mera som ni också kan ange som anledning till att rösta mot partiet/alliansen! Hur ser ni på DETTA?

 

 

 

Det bästa som kunde hända hände!

Av , , Bli först att kommentera 22

Jag var på en fullsatt biosalong i kväll och lyssnade på KF. En intressant och givande kväll måste jag säga. Visst var vindkraftsfrågan den som tog mig dit men det är väldigt intressant att höra det övriga också. Det finns jobb i vår kommun men det saknas folk. Tänk om våra politiker lade fokus på det i stället för att dränka södra delen av kommunen med vindsnurror med argumentet att det skapar jobb. JOBB FINNS JU!!! Inom omsorgen har man problem. Likadant inom skolan. Hörde av Folktandvården att det var svårt med tandhygienister. Hur kan vi locka hit kompetens som trivs i vår miljö? Jag tvivlar på att vindkraften är lösningen. Jag vet ingen annan kommun som vänt eller bromsat utflyttningstrenden tack vare vindkraft.

Varför är det så stor utflyttning? Det är ju ett jätteproblem så klart men varför flyttar folk härifrån? Har man från kommunen koll på det? Hur är förhållandet ungdomar som flyttar för studier vs vuxna/barnfamiljer som söker sig något annat? Skulle vara intressant att se någon form av statistik på utflyttning och varför. Har våra politiker koll på det? Nu menar jag inte vad de tror utan att de har ett så tydligt underlag som möjligt för att kunna dra slutsatser. Utifrån det går det kanske att agera på något sätt.

Apropå underlag….då är vi framme vid vindkraftsfrågan som var den som fyllde biolokalen i kväll. Det näst mest positiva var alla dessa ungdomar/unga som fanns på plats. Oavsett om deras åsikt är ja eller nej så känns engagemanget härligt. Det är ju de som ska ta över förr eller senare.

Till det mest positiva i kväll – (S). Rent politiskt finns jag på andra sidan för den som inte förstått det men hela kvällen ”räddades” av (S) – igen. Att ta beslut i en sådan här stor och avgörande fråga för kommunens framtid UTAN något som helst relevant underlag måste väl anses som något av det största svek man visar sina väljare!!! Att man dessutom ignorerar folkomröstningsresultatet placerar ens trovärdighet UNDER NOLL!!! ”Valliansen” – hur tänker ni?

Det var rent bedrövligt att höra er stå och berätta att ni ”tar ansvar för kommunen”!!! På vilket sätt och utifrån vadå? Det framgick med tydlighet INTE!!! Jag förstår ingenting av era ställningstaganden!!! Jag hoppas att någon spelat in era tal så att ni själva får möjlighet att lyssna på dem och sätta dem i förhållande till att ni har INGET UNDERLAG! Ordbajseri kan man kanske kalla det och det imponerar inte!

Tack och lov valde (S) ett alternativ som inte blev avgörande utan bromsar upp nu – remiss. Det var det absolut bästa som kunde hända för den dåliga stämning som våra politiker lyckats skapa i kommunen. Du som läser detta och hellre anser att det är Folkinitiativet som skapat situationen har helt fel. Folkomröstningen är en effekt av våra politikers ovilja till förankring, delaktighet och framför allt brist på underlag/konsekvensanalys!

Nu hoppas jag innerligt att politikerna ÄNTLIGEN ger uppdraget till tjänstemännen. Vad jag förstått har de hitintills inte involverats.Man kan ju undra varför politikerna inte började där!? Ett professionellt underlag (vi har jättebra tjänstemän) som presenterar en ekonomisk- och konsekvensanalys till våra tjänstemän förändrar ju saken radikalt. Jag tror att både ja- och nejsägare skulle acceptera ett beslut, oavsett håll, om det bara kunde visas på ett relevant underlag som skapat beslutet.

 

 

 

 

 

 

Min röst är mer värd….

Av , , Bli först att kommentera 25

…om jag INTE röstar! Den slutsatsen drar jag utifrån resonemanget av vissa politiker angående folkomröstningen. Nu ”tar de ansvar” och går emot folket som engagerat sig i omröstningen där nej blev 5,1% större än ja av 62,5% röstdeltagande. Vad tar de ansvar för när de inte har en aning av effekterna (eller blundar för) hur detta kommer att påverka närliggande byar? Tar de ansvar för att dessa snurror försvinner om cirka 30 år? Det handlar alltså om kommunen från Sorsele (Giltjaur) och söderut. Tar de ansvar för den fantasibudget vänstern presenterade i SorseleAktuellt inför omröstningen?

Vattenfall är lite desperata i sitt uppdrag de har av staten – vindsnurror bland annat ska ersätta kärnkraften. Motståndet mot vindkraftsparker i söder, där behovet av elförsörjning är störst, är kompakt. Därför fokuserar man på glesbygden – oavsett avstånd till behovet. Miljövänligt – knappast! Dessutom erbjuder man en miljon extra till den ekonomiska föreningen bara politikerna ser till att det blir ett ja. Kallas inte sådant för muta? Har man sådana problem att få etablera vindkraftsparker även i glesbygd så tyder väl det om något på deras desperation. Vore vindkraft ett vinna/vinna för Vattenfall OCH kommuner så skulle vi aldrig hamnat i den situation vi befinner oss i nu. Glesbygdskommuner skulle stå på kö ifall att detta på sikt vore en vinst!

Skulle vara mycket intressant att se hur våra politiker ställde sig till folkomröstningen ifall att gruppledarna för (V) och (C) inte vore markägare. Nu är det tyvärr en utopisk tanke.

Jag gick inte till vallokalen i förra kommunvalet på grund av att det fanns ingenting för mig att ta ställning till. Blir det ja i KF kommer jag aldrig mera att gå till ett kommunval i Sorsele eftersom jag och alla andra ”nejröstare”, vilka var i tydlig majoritet, nu fått veta att de som inte röstade på något konstigt sätt är mera värda – tas större hänsyn till – än vi som röstade!

 

 

Replik Fredrik Grensman

Av , , 10 kommentarer 16

Man kan skapa opinion på många olika sätt. Men som Fredrik Grensman uttrycker sig i sin blogg gör mig lite bekymrad. ”Från hyggenas och planteringarnas vildmark” är rubriken. Redan där framställer han oss som ”losers” och för vår överlevnads skull så menar han att vi inte kan gå miste om detta fantastiska ”erbjudande” vi fått av Vattenfall. Han fokuserar liksom Vattenfall och våra politiker på ”investeringen” och alla dessa jobb som kommer att skapas. Men vad genererar det Sorsele kommun? Ska vi stå och hoppa jämfota av glädje för att hela södra delen av kommunen belamras av 220 meters höga vindsnurror så att folk – mest utifrån – får jobb? Även jag inser att det blir en hausse under anläggningsåren. Men sen då? Vill folk som söker sig till vår ”vildmark” flytta hit eller söker de sig någon annanstans?

Vi bor i en del av världen som av många uppskattas för vad det är i dag – ”vildmark”. Ska vi ta till vara på det eller ska vi ”industrialisera” vår genuina natur? Det såldes ett hus i Råstrand i helgen till ett par skåningar som älskar vår natur som den är i dag. Skulle de varit lika begeistrade med vindsnurrornas närvaro och bland annat skymmande solnedgången? Jag vet inte. De vet nog inte det heller. INGEN vet!!! Inte förrän de står på plats!

Vad dessa lågfrekventa ljud innebär och hur de påverkar vet ingen heller! Energimyndigheten har nu avsatt ett antal miljoner till forskning runt detta. Resultat kommer tidigast sommaren 2017. Personligen misstänker jag att de allra närmsta byarna till exempel Sappetavan, Rågoliden, Lillselebränna, Sandsjön och kanske flera kommer att påverkas negativt på många sätt. Ja även vi lite i ytterkanterna som åtminstone förlorar vildmarkskänslan till förmån till industriplats eller tivoli eller hur man nu upplever det.

Varför finns inte dessa funderingar hos Grensman, alla anonyma jasägare på Tyck till, Sorsele samt hos våra politiker?

Vore det så positivt för glesbygdskommuner med vindkraftsetableringar så borde vi alla ha kännedom om det! Jag har sökt och inte hittat något om det! Jo de som är positiva i utredningar är de som personligen haft vinning av etableringarna. Det är vad jag har hittat.

När man som Grensman börjar värdera in de icke röstande i valresultatet är man minst sagt desperat. Det blir så löjligt att försöka påverka våra politiker på detta sätt. De som inte har röstat är inte engagerade eller har ingen åsikt! PUNKT SLUT!!! 62,5% av befolkningen har röstat och resultatet är välkänt. Jag har aldrig hört denna diskussion när det handlat om val på annan nivå. Alltså att man ska börja ta hänsyn och ”räkna in” de icke röstande på något sätt. Hur tänkte du där Fredrik?

Även på Tyck till, Sorsele, finns det de som ”förringar” valresultatet på ungefär samma sätt som Fredrik Grensman gör i sin blogg. Man hänvisar till våra folkvalda. Men det är väl ett friskhetstecken från väljarna om de agerar när deras folkvalda INTE för väljarnas önskan till politik!?