Jag upprepar mig nu – igen:)

Av , , 9 kommentarer 17

Jag följer vad som skrivs under Tyck till – Dorotea, för där tycker man verkligen mycket. Och ofta. Och det handlar mycket om ockupanterna, sjukvården och lokalpolitikerna.

Självklart har jag ingen egen uppfattning om deras lokalpolitiker och jag skapar mig inte heller någon utifrån vad anonyma personer skriver där. Men man reflekterar självklart över VAD som skrivs. Min mycket personliga uppfattning är att ockupanterna har gjort ett gigantiskt jobb för att lyfta upp sjukvårdsproblematiken. Man skapade till och med en folkomröstning i Västerbotten angående sjukvården

Men nu tror jag att ockupanterna tjänat ut i sin kamp för en fungerande sjukvård i Dorotea och hela länet. Nu bör ALLAS gemensamma fokus läggas på roten till det onda = LANDSTINGSPOLITIKERNA i ledande ställning!!! Nu har till och med ordföranden för fem av de nordligaste länens läkarföreningar offentligt gått ut med en debattartikel där man konkretiserar problemet med Landstingsledningen vad primärvården anbelangar. Hela artikeln finns HÄR. Mycket bra information för de som är engagerade i sjukvården och Landstinget som arbetsgivare.

Min undran är när Peter Olofsson och Robert Winroth ”kryper till korset” och erkänner att man klarar inte av sitt uppdrag och ställer sina platser till förfogande? Det bör ske mycket snart anser jag! Absolut ingenting pekar på att någonting inom primärvården kommer att bli bättre under deras ledning. Och det gäller inte bara glesbygden! Eller ska de först följa med Region Västerbottensdelegationen till Västerbottensveckan i februari på Grand i Stockholm och ha en underbar vecka på våra skattebetalares och sjukvårdens bekostnad? Utan att kunna redovisa vad deltagandet genererat mer än kvitton när man återvänder. Oavsett om de blir med eller inte så gäller väl det för samtliga som ”representerar” Västerbotten denna vecka på våra skattepengar. ”Från politiskt håll är många nöjda. Samtidigt har revisorerna vid upprepade tillfällen riktat kritik. – Vi kan inte avgöra om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, säger de.

– Målen är svåra att mäta, kontrar regionrådet Erik Bergkvist (S). KÄLLA

Och till sommaren är det Almedalsveckan och då ska vi skattebetalare och sjukvård sponsra i princip samma personers utsvävande. Och det är inte bara MÅLEN som är svåra att mäta – hur mäter man RESULTATEN?

Till sommaren tar jag i och för sig för givet att Olofsson och Winroth redan har sökt sig andra uppgifter om de nu kvalificerar sig in på den öppna arbetsmarknaden. Annars finns ju Region Västerbotten! Tills vidare i alla fall. Bevisligen ska de inte som folkvalda högavlönade ägna sig åt sjukvård! Nu när Läkarföreningen offentligt gått ut och ifrågasatt Landstingsledningen (S) som arbetsgivare i de fem nordligaste länen så om gemene man insåg hur illa det verkligen är så kanske det är dags för en ny folkomröstning. Men då ska inte Landstinget själva formulera frågan!

 

 

Finns det något samband mellan…

Av , , 7 kommentarer 9

…till exempel Region Västerbottens/Västerbottens Landsting ”glada dagar” på Grand Hotell i Stockholm och de nedskärningar som sker inom sjukvården i länet?

Min fundering är varför det alltid finns pengar till Region Västerbotten, vilket INTE är Landstingets prio ett, varför det finns pengar till den hysteriska administration och byråkrati som är uppbyggd runt Landstinget, att det finns pengar till Norrtågs minst sagt suspekta uppstart, pengar till Kulturumeå  (OBS! nu menar jag inte endast 2014) och så vidare. När det gäller Landstinget så verkar det finnas pengar till det mesta. Dock inte till sjukvård – vilket är Landstingets prio ett!!! Hur har det kunnat bli så här?

Javisst får man vissa riktade statliga skattemedel som skall gå till kultur, infrastruktur, utveckling och så vidare. Men hur redovisas detta? Hur vet vi länsbor och skattebetalare, både landstings- och kommunala skattebetalare numera efter de ”samarbeten” som upprättats, att våra pengar går till sjukvård och inte nyttjas till annan verksamhet inom Landstinget/Region Västerbotten? Har revisorerna koll på detta? Och hur redovisas vilka personer som nu skall delta under Västerbottensdagarna och deras respektive uppgifter. Och framför allt vad genererar deras representation oss Västerbottningar – inte bara Umeå. Om jag vore revisor skulle jag gräva djupt där:)

Hur uppfattar de som förlorat rehabiliteringen på NUS VLL:s satsningar på Västerbottensdagarna? Hur reagerar de som väntar på operationer att det hela tiden skjuts fram i tid på grund av personalbrist? Hur reagerar vi skattebetalare på att vi har sådan inkompetent ledning inom VLL att de inte lyckats få del av kömiljarden? För 2014 har 988 miljoner avsatts till de landsting/regioner som når de uppsatta målen. Dit hör inte VLL! Vår (i mina ögon inkompetenta) Landstingsledning misslyckades ÄVEN där!!!  Hur reagerar Doroteaborna som nu är utan sjuksköterskor och ockupanterna på VLL:s utsvävningar?

Angående Doroteaockupationen av sjukstugan så tror jag personligen att verkan av den tog slut efter folkomröstningen. Överheten – Landstinget – körde över oss alla eftersom de egenmäktigt formulerade en icke besvarbar fråga vilken vi skulle rösta om. Om man finge önska så skulle ockupationen efter folkomröstningen förflyttats till Landstingshuset i Umeå. Men det är inte för sent nu i och med att VLL efter närmare tre år förklarar ockupationen av sjukstugan i Dorotea som olaglig. Men jag förstår den praktiska omöjligheten i detta:) Det visar också hur snabbtänkta våra ledande Landstingspolitiker är!!! Någon annan än jag som inte förstår? Det är väl först nu det egentligen blir ockupation!? Oavsett utgång nu så tror jag att vi har mycket att tacka Doroteaupproret för.

 

 

 

 

 

 

Som ett brev på posten…

Av , , 2 kommentarer 22

kom DETTA🙂

Storregionen Skåne verkar styra över fler människor än vad som finns i hela Norrland. Jag kan tänka mig att de är en förebild för vårt eget Landsting och Region Västerbotten. Tydligen har dessa storregioner ännu mera ansvar (läs makt) än vad vanliga Landsting har.

Nu vill jag påstå att kompetensen ökar inte bland de styrande politikerna (arbetsgivarna) bara för att man får mera makt! 800 sjuksköterskor har lämnat Region Skåne de senaste fem åren!!! De har sagt upp sig frivilligt alltså. Hur länge har Projekt Balans initieraren Rastad varit där?

Hur ser det ut på NUS? Hur många avdelningar är nu stängda på grund av inkompetent arbetsgivare? Nu är Dorotea utan sjuksköterskor igen! Hur kommer det sig? Finns väl inget annat svar än inkompetent ledning. Man kan som inte skylla på någonting annat! Jag skulle kunna tänka mig att det är mera olagligt att VLL inte kan upprätthålla sjukvården i länet än att ockupanterna sitter på sjukstugan bakom skärmar. Det borde absolut prövas i Förvaltningsrätten. Om det inte redan är gjort. Men det har nog ingen betydelse hur utfallet skulle bli där. Det skulle på sin höjd bli en Lex Peter eller Lex Robert.

Hur många tror att Västerbottenveckan i Stockholm eller Almedalsveckan på Gotland ställs in för att man inte har råd? Det kommer aldrig att hända!!! Jag misstänker att delegationerna till dessa jippon inte krymper heller! Men att se till att vi har en fungerande sjukvård det klarar man INTE av! Jag tycker detta är skandal och rent utav bedrövligt!!!

Vad jag har förstått så är det stafettläkarsystemet som gör att kostnaderna skjuter i höjden för Landstinget/Landstingen. Ja vem har orsakat detta fenomen. Jo precis samma inkompetenta politiker (arbetsgivare) som nu skyller på denna faktor som roten till det onda. ”Som man bäddar får man ligga”.

Jag misstänker att ett folkuppror inte är långt borta om inte sjukvården snarast återställs i länet och i landet. Helst av allt skulle jag vilja att hela rasket – Landstinget och Region Västerbotten – avyttrades och att sjuk- och tandvård blev en egen gren med kompetent styrning! Jag anser att det är helt fel att vi ska välja politiker som ska driva sjukvården. Sjukvård MÅSTE bara fungera  – oavsett partier! Ska det vara så svårt?

Nu verkar i alla fall Norrtåg börja fungera. HUR MYCKET PENGAR HAR DETTA KOSTAT? Det får vi aldrig veta!

Tre länsvägar i länet hör till de farligaste i landet. E4 från Gävle och norrut, E12 hela vägen samt E45 från Trollhättan till Övre Soppero. Nu vet jag inte hur ansvarsfördelningen ser ut mellan Trafikverket och Region Västerbotten här i länet. Men tydligen är Region Västerbotten ”vägbyggare” också. I sommar läste jag någonstans att Region Västerbotten satsar på några vägar bland annat runt Vindeln (tror jag det var). Det var i alla fall bara i Umeåregionen. Eftersom järnvägen nu är i fokus och en Norrbotniabana ”planeras” så är jag övertygad om att dessa farliga vägar inte kommer att åtgärdas inom överskådlig tid. Ja E4 förbättras väl kontinuerligt! Jag tänkte mera på E45 och E12.

Landstinget + Region Västerbotten = desamma!

Av , , 1 kommentar 16

Jag har i min tidigare blogg haft en jättebra konversation med Thomas Hartman – chefskommunikatör på Region Västerbotten. Och han ska ha en eloge för den tid och energi han lägger ner på att försöka övertyga mig hur bra det här med Region Västerbotten är. Dock ser vi nog mycket olika på hela Landstingets organisation med all den makt de har över länet.

Region Västerbotten skapades för att man i Västerb…sorry, jag menar i Umeå skulle vara klara för en sammanslagning av de fyra nordligaste länen. Och med ”näsan i vädret” så tog man för givet att Umeå skulle bli residensstad för denna storregion. Någonstans blev det fel och de övriga tre länen backade från storregionstänket. Man kan ju undra varför?

En intressant tanke är att om till exempel Luleå skulle föreslås som residensstad för de fyra nordligaste länen skulle då våra Umeåpolitiker vara lika förtjusta i idén? Knappast!

Men nu har våra politiker (S) i Landstinget och Region Västerbotten – Lilly Bäcklund, Peter Olofsson, Lorents Burman, Hans Lindberg och Erik Bergkvist – kommit med en debattartikel hur viktigt det skulle vara att skapa en storregion för att ” framtidens och även dagens sjukvård och regionala utveckling kräver större regioner med större förutsättningar för kompetensuppbyggnad och möjlighet till de resursmässiga kraftsamlingar som ett litet landsting inte klarar”.

Vad skulle bli bättre med en storregion där Region Västerbotten/Västerbottens Landsting är ”hövding”? Jo man skulle komma över många fler skattekronor vilka skulle kunna investeras i Umeåregionen. Jag antar att detta genomskådats av de tre övriga länen och därför är de inte lika positiva som (S)-makthavarna i Umeå är. Klarar man inte av den befintliga situationen inom länets sjukvård så talar väl inte något för att man blir kompetentare för att ha en större region. Problemet är inte storleken på regionen utan det måste bara vara brist på kompetens hos våra styrande Landstingspolitiker som skapar problemen inom sjukvården. Man har ju ett arbetsgivaransvar och det verkar bli svårare och svårare att dels behålla arbetskraft och dels få in ny. Stänga avdelningar för att ingen vill jobba där!!! Det är våra (S+Mp)-politikers fel och ansvar!!!

I min konversation med Thomas Hartman menade jag att Region Västerbotten och Västerbottens Landsting ”dubbelarbetar”. Alltså jobbar med samma saker. Nej säger han och JA säger jag. Varför går till exempel regionrådet i Region Västerbotten in i Landstingets Peter Olofssons roll för att ta diskussionen om avvisningen av sjukhusockupanterna i Dorotea? Fanns det ingen tillgänglig inom Landstinget?

Ja just ja…Erik Bergqvist är ju inte bara Regionråd…han sitter ju med i Landstinget också!

Jag är absolut för en fungerande sjukvård och i utveckling samt en generell utveckling för länet. Men jag tror inte på det under nuvarande styre, personer och organisation! Sjukvård är en sak och infrastruktur, kultur, turism och utveckling något helt annat. Varför skall samma politiker styra över allt det? Och trots sitt misslyckande inom länets sjukvård vill Landstinget bara ha större makt! Över tre län till! Hur är man funtad om man överhuvudtaget bara tänker tanken?

 

 

 

Det där förbaskade Landstinget igen!!! Del 2.

Av , , 6 kommentarer 10

Jag vet inte om detta fungerar men nu blev det en bra diskussion/information från Region Västerbottens chefskommunikatör Thomas Hartman. Jag hoppas att han hittar hit till mitt inlägg så får man kanske för en första gång svar på följdfrågorna:) Det rödmarkerade är hans svar på min föregående blogg. Det med svart text är min. Min förhoppning är att vi nu kan ta diskussionen ett steg längre och jag har utifrån mitt perspektiv delat upp hans svar i åtta punkter. Detta för att det förhoppningsvis blir lättare att följa diskussionen som jag hoppas på.

Fint. Carl Axel. Roligt att se ett mer konstruktivt resonemang.

Jag ska gärna berätta hur jag ser på detta.

1. Region Västerbottens uppgift i allt vi gör handlar om utveckling av Västerbottens framtid. Det är därför det kanske inte är så smart att skära i detta arbete. Även om vi också drabbas när alla andra drabbas.

Vi är en strimma av landstingets ekonomi men drabbas självfallet av exempelvis besparingar som projekt Balans. Men som sagt vi skulle snarare behöva mer pengar för att satsa på utveckling för framtiden.

Exempelvis kommer vi nu in i en period av nya strukturfondsprojekt från kommunerna. Då krävs medfinansiering för att EU ska vara med. Här är vi gemensamt för svaga. Vi behöver också bli starkare på att agera när verksamhet förändras och människor tappar jobbet som i Vilhelmina eller Robertsfors. Vi behöver också resurser för att bli starkare inom andra framtidsområden som dyker upp som exempelvis etablering av datahallar där Norrbotten visar att vi alla kan göra mer.

Jo alla vet att Region Västerbotten ska stå för utveckling av HELA länet. Och det gäller (vad jag förstår) i princip ALLTING som övergripande handlar om Västerbotten. Dock inte det som fortfarande ligger kvar på Länsstyrelsens ”bord” –  bland annat naturreservat, nationalparker, gruvnäringen och samerna. Men i övrigt ANSVARAR ni tydligen för ALL ”utveckling”. Även inom sjukvård!? Jag trodde att sjukvård och utveckling därtill hörde till Landstinget. Då blir ni två som vi skattebetalare skall finansiera som gör samma sak!? Eller…?

Vet du Thomas jag hade ett jättebra samtal med en representant från Skellefteå Kraft i samband med etableringen av vindkraft här i glesbygden. De BEHÖVDE ström till datahallarna i Luleå och då såg de glesbygden som ett bra alternativ att sätta upp vindkraftsparker hos oss i glesbygden – vi som är en turistattraktion för vår natur. Tänker du likadant eller ser du möjlighet att sätta upp en vindkraftspark på Bräntberget?

Jag skulle absolut vilja ha ett konkret svar på hur Region Västerbottens budget såg ut för 2014 och hur den ser ut inför 2015. Och inget svammel – svara i kronor och ören!

2. Region Västerbotten har utvecklat sättet vi berättar vad vi gör. Vi skickar ut närmare 300 pressmeddelanden för att berätta om vår verksamhet. Vi webbsänder konferenser, vi är aktiva i sociala medier och samtalar med människor även den vägen. Orsaken är att vi vill vara transparenta och öppna.

Sen kan vi självfallet inte styra vad media tar in och inte.

Att media inte tar in all information från er köper jag. Men om ni konkret kunde visa vad Grand-dagarna, Gotlandsveckan på sommaren, Norrlandsoperan och vad er (VLL + Region Västerbotten) satsning i Umeå 2014 konkret har tillfört länet (Umeå) så tror jag definitivt media skulle publicera det. Men det kan ni inte!!! Varför? Andra inom offentliga sektorn med omöjliga mätbara mål tvingas redovisa. Men inte Region Västerbotten. Varför?

3. Vi arbetar tillsammans med kommunerna för bättre avfallshantering i länet, vi arbetar genom mediacenter för att utveckla pedagogiken och IT i skolan vilket ger bättre skolor för våra barn, vi jobbar för förändrade attityder när det gäller HBTQ frågor och för förändrade attityder till psykisk ohälsa. Vi kan tydligt se hur detta arbete ger resultat.

http://socialpsykiatri.se/index.php/2012-07-31-09-02-12/489-tydlig-attitydforbattring-till-psykisk-ohalsa-i-vasterbotten

Denna punkt tycker jag också styrker min avoga inställning till nuvarande Region Västerbotten:) Det är väl bra att ni jobbar för bättre avfallshantering ute i kommunerna (hur ni nu gör det) och att ni ”genom mediacenter för att utveckla pedagogiken och IT i skolan vilket ger bättre skolor för våra barn” låter ju väldigt bra. Men vad menar du där? Menar du att göra ”undervisningsmtrl” (filmer) tillgängliga för undervisande lärare eller syftar du på att via de kommunikationsmöjligheter som i dag finns kunna ge undervisning från annat håll där kompetens finns? Mig veterligen – om man tänker grundskolan i alla fall – är att endast den samiska språkundervisningen fått dispens för detta. Du vet kanske mera? Berätta gärna i så fall.

Men att Region Västerbotten jobbar för förändrade attityder när det gäller HBTQ frågor och för förändrade attityder till psykisk ohälsa”. Är inte det också samma sak som Landstinget jobbar med? Vore det inte bättre att i stället för att Landstinget lägger pengar på er för att ni skall ”dubbeljobba” lade pengar på BUP så att de i behov fick hjälp inom rimlig tid???

4. Genom AC-net har vi världens bästa bredband vilket är bra både för näringsliv, sjukvård och boende. Genom västerbottens turism jobbar vi tillsammans med länets destinationer för att få fler gästnätter och besökande till Västerbotten vilket ger intäkter.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/rekord-i-antal-gastnatter-for-vasterbotten

HURRA ropar alla i fjällvärlden!!!  Men många har inte märkt av det! Likaså skittaskig telefoni! Ja man behöver inte upp i fjällvärlden för att uppleva det. Väster om Vindeln blir det kommunikationsproblem i mobiltelefonin Nu vet jag att 8-kommungruppen själva jobbar mot PTS i detta problem. Varför gör inte Region Västerbotten det? Din kommentar till det?

5. Vi jobbar tillsammans med landstinget och kommunerna för att minska antalet fallskador i sjukvård och omsorg. Här finns massor med pengar att hämta som kan gå till sjukvården. 699 miljoner kan vi spara in denna väg genom att jobba annorlunda och genom att skriva ut mindre mängder medicin.

http://www.fallint.se/2014/09/10/699-miljoner-kronor-kostar-fallskador-vasterbotten-arligen/

Ja då uppstår frågan igen…varför jobbar Region Västerbotten med Landstingets åtaganden?

6. Så att det inte går att se resultat av vårt arbete eller att det inte skulle vara viktigt är inte korrekt. Däremot är det så att det är svårt att veta exakt vilken insats som är avgörande för att det blir en norrbotniabana exempelvis eller för att fallskadan inte skedde.

Vi bedriver en viktigt och angelägen verksamhet för alla människor som vill utveckla västerbotten och göra länet till ett bättre ställe att bo och leva i.

Norrbotniabanan behövs INTE i förhållande till vad den kostar och i förhållande till vad övriga länet får försaka i form av infrastruktur för den. Det går ju bra med bussar!!! Och de ska ju ändå stå till hands ifall att tågen inte går!  Vad jag förstår tar sig folk till och från sina jobb i dag. En del åker kollektivt med befintliga transportmedel och en del transporterar sig själva med bil. Kan det bli bättre? Eller är en besparing från ort till ort på kanske 15 minuter värd alla dessa miljarder? Sedan tillkommer annan form av förflyttning inom Umeå på något sätt för att komma till jobbet. Ifall att ni Umeå vill skapa järnvägsförbindelse med Dåvamyran så blir ju det mera ett kommunalt ”problem”.

Innan du svarar så grubbla på alla de natura ingrepp som denna Norrbotniabana förorsakar = antimiljövänligt! Och vad får vi i glesbygden försaka infrastrukturmässigt för detta?

7. Men självfallet påverkas vi om landstinget har problem med sin ekonomi.

Konkret hur då?

8. Sen kan man inte generalisera och dra hela landstinget över en kam. Öppna jämförelser visar var sjukvården i västerbotten ligger bra till och i topp. Medan inom andra områden är det värre. Och det beror knappast alla gånger på pengar. Vilket alla som besökt sjukvården kan förstå.

Men liknelsen med sjukvård och landsting som ett företag är direkt felaktig. Snarare är det tvärtom. Ju sjukare människor är desto mer sjukvård måste till. Ny medicin och nya metoder gör att vi kan rädda fler och allt högre upp i åldrarna. Starr kan opereras på ett sätt som var omöjligt tidigare. Ny dyr medicin uppfinns löpande liksom nya dyra apparater som kan diagnosticera oss på nytt sätt. Allt detta gör att det blir dyrare samtidigt som det inte blir mer intäkter.

Så pratet om att landstinget är inkompetenta faller tillbaks på den som säger det och som kanske inte tänkt igenom under vilka villkor sjukvården jobbar och att även den måste utvecklas (Vilket vi också jobbar med).

Avslutningsvis Thomas så förstår jag inte varför du tar Landstinget i försvar!? Jo de ligger i topp där det finns personal och kompetens – och tydligen mycket kompetens dessutom. Men ohoj vad det saknas mycket personal inom Landstinget och vad mycket man till och med får lägga ner på grund av det. Du är väl kommunikatör för Region Västerbotten och inte för VLL! Det jag hela tiden – och i tidigare konversationer med dig – påtalat är att Landstinget ska fokuserar på sjukvård och Region Västerbotten är något helt annat. Funkar det bra med erat gemensamma Norrtåg nu?

Med  automatik blir det inkompetens av de övervägande Umeåbaserade politiker som ska ”styra” över hela länet inom de flesta områden. Det är mer eller mindre omänskligt att ha kunskap i allt! Förstatliga Landstingen och sätt även in läkarkompetens i chefsroller så att vi får en fungerande sjukvård och gör Region Västerbotten till ett separat utvecklingsnav för HELA länet!

Tack för ett konstruktivt inlägg. Hoppas jag kan bidra med något litet svar.

Ha en skön dag

 

Det där förbaskade Landstinget igen!!!

Av , , 4 kommentarer 11

Jag hänvisar till DENNA artikel i vk.se. Läs den för att förstå mitt inlägg.

INTE klarar S + Mp av sjukvården i länet och INTE klarar S + Mp av kollektivtrafiken i länet. Vad klarar S + Mp av i Landstinget? Ja nu har ju V tillkommit, men vilken vänsterpartist har förstått skillnaden mellan ”friska” pengar som kommer från det privata företagandet och kunder contra bidrag från staten? Om du som läser detta överhuvudtaget känner till någon sådan vänsterpartist kan vi väl bara konstatera att den personen befinner sig i fel parti:)

Jag tycker inte det är konstigt att det inte fungerar ekonomiskt när en sådan gigantisk verksamhet som Landstinget nu är skall drivas av sådana som inte förstår kombinationen av intäkter och utgifter! Exakt samma sak visade väl S och Mp upp på nationell nivå nu efter valet. Tack SD! Men tråkigt att Löfven inte förstått att samarbete med Mp (drömmarna utan ekonomiskt, nationellt eller geografiskt tänk/insikt) bevisligen drabbar S negativt. Jag förstår förbaske mig inte att S inte hittade någon lämpligare företrädare för partiet. Fast det kanske inte finns någon!

Men tillbaka till vårt eget Landsting. Det finns två saker de lyckas med och det är kultur och Region Västerbotten. Någon som hört talas om nedskärningar för Norrlandsoperan eller inför Västerbottensveckan på Grand i Sthlm eller närvaron under Almedalsveckan under högsommaren på Gotland? Inte jag i alla fall. Ett Region Västerbotten som kostar Landstinget mer än 200 miljoner per år utan att officiellt kunna redovisa vad man uträttar!!!

När blir opinionen från oss väljare mot Landstinget så starkt att en ockupation av Landstingshuset blir verklighet och att VI uppdragsgivare – VÄLJARE – kräver renodling av alla de verksamheter som Landstingets högsta politiker – S – Mp – V – nu gott livnär sig på. JAG VÄGRAR ATT DET SKA VARA SÅ HÄR!!!

Som hela Landstingsorganisationen i dag är uppbyggd så ser jag Region Västerbotten (vilket i och för sig är ett bra namn men i dagsläget inte mera) mera som en avstjälpningsplats för ”överblivna” S-politiker. Är det inte så i dag? Så om Peter Olofsson skulle förlora sin plats som Landstingsråd  (vilket förmodligen aldrig kommer att hända med de väljare vi har i dag) så skapas det ett nytt bra betalt jobb i Region Västerbotten åt honom.

Vad skulle hända med Robert Winroth då? Ja det finns inte plats för honom i Region Västerbotten för det är väl S-ockuperat? Men han är ju minsann en ”grön” entreprenör och kan väl satsa på ekologisk odling av potatis och grönsaker. Jag ser framför mig hur han har utvecklat ett utedass på hjul som under snötid kan alterneras med skidor vilket han kan förflytta över sina odlingar. Och det nyttjar hela familjen för att göda upp grödorna. Om det blir kallt på vintern? Näädå! Han har ju solceller!!! Och ett eget vindkraftverk på gården.Till alla grannars förtret! Men att grannar eller att andra får lida för den där miljöfanatismen bryr man sig som miljöpartist inte om!!!

Nu blev det en utsvävning igen. Sorry. Men vad gör vi väljare åt våra Landstingspolitiker i S, Mp och V? De har nu fyra nya år på sig att köra allt än mera i botten. Utom kulturen i Umeå och Region Västerbotten så klart!!! Vad kan vi som finansierar dessa, i mina ögon maktmissbrukare, göra för att få en förändring i vårt län vad gäller sjukvård, infrastruktur, kultur, turism och allt annat som Västerbottens Läns landsting har makten över?

 

17-årig svensk IS-krigare död!

Av , , Bli först att kommentera 8

Och???

Nu menar media att det handlar om några hundratal som lämnat Sverige för att ansluta till krigförande grupper som till exempel IS. Men man åker även till Ukraina. Säkert till fler grupper ute i världen som anser sig ha de rätta åsikterna vilka genom terror och krig vill förgöra sina ”motståndare”.

Jag fattar inte att det överhuvudtaget kan var så i världen i dag. Jo religioner ställer till med en hel del bekymmer. Men samtidigt används religioner tydligen för andra syften – makt på olika sätt!

Från svenskt håll verkar man ha någorlunda koll på vilka svenskar som deltar i de olika terror/krigsorganisationerna världen över. Det är bra tycker jag. Då kan man informera att om man är svensk medborgare eller bara tillfälligt finns i landet och väljer att delta i sådana sammanhang så kommer man ALDRIG in i Sverige igen. Det skulle inte bara drabba islamistiska fanatiker utan även tydligen många ”ursvenskar” inom till exempel extremhögern som vill ”ge sitt bidrag” i striderna.

Jag hoppas innerligt på en självsanering bland dem som lämnar Sverige för att bidra i alla oroligheter ute i världen. Därför har jag svårt att känna något som helst medlidande med sjuttonåringen som tydligen omkom i någon självvald strid.

Betydligt värre tycker jag det är med våra tonåringar som via sjukvården/BUP söker hjälp för att de inte mår bra. Vilket jag har full förståelse att man kan göra på grund av det samhälle som är i dag. Och det är lång kö till hjälp. Framför allt i Västerbotten tack vare vår urusla ledning inom Landstinget! Att unga släcker sitt eget liv på grund av inkompetenta personers försumlighet (eller vad man ska kalla det) i ledningsfunktioner i VLL tycker jag är oerhört tragiskt! Men Region Västerbotten med veckan på Grand i Stockholm (snart dags igen) samt veckan på Almedalen, Gotland, är nog viktigare för vårt nuvarande Landsting än att hjälpa både unga och gamla sjuka!!! Eller…?

 

 

Ökad sjukfrånvaro

Av , , 3 kommentarer 9

Det verkar vara stress som är den största bidragande orsaken till den ökning som skett inom sjukfrånvaron som ”skenat” sedan 2010. Och mest drabbade verkar kvinnor vara. Jag skulle vilja veta vem som är arbetsgivare. Kan det vara Landstingen och kommunerna? Vilka till övervägande del är S-styrda! Om vi ser till Västerbotten så ser det ut enligt nedan. Ökningen avser 2010 – 2014 om jag förstått saken rätt och visas i procent:

Bjurholm 30
Dorotea 125
Lycksele 79

Malå 113
Nordmaling 32
Norsjö 80

Robertsfors 87
Skellefteå 56
Sorsele 93

Storuman 20
Umeå 62
Vindeln 60

Vilhelmina 29
Vännäs 93
Åsele 22

Är det en slump att där VLL tvingat fram samarbete med kommunerna är ökningen störst? Varför Vännäs ligger på samma nivå som Sorsele har jag dock ingen aning om. Den kommun i länet som verkar ha de ”friskaste” arbetarna är Storuman – Alliansstyrd!

Nu ska ingen dra för stor växlar på detta för det är bara mina personliga funderingar. Men det vore oerhört intressant om till exempel SKL kollade upp hur det ser ut med kommuner och Landsting som arbetsgivare kontra sjukfrånvaro! Vår lokala media skulle mycket väl kunna kolla upp hur det ser ut i Västerbotten.

Jag är dock övertygad om att Landstinget har stor skuld i att sjukskrivningarna – antalet dagar – dramatiskt ökat i Västerbotten sedan 2010. Det är inte bara ”Projekt Balans” och att man är urusel som arbetsgivare utan sjukskrivna som väntar på operation får vänta längre nu än före 2010 som jag förstått det.

OM någon verkligen kollade upp detta och kom fram till att så är fallet finns väl bara ett för Olofsson och Winroth – att ”krypa till korset” och erkänna att man inte är kapabel att styra konglomeratorganisation Landstinget. Och naturligtvis ställa sina platser till förfogande till andra som får göra ett försök. Om det blir bättre vet vi inte men det kan knappast bli sämre!!!