Positivt och negativt

Av , , Bli först att kommentera 12

Det negativa först – Migrationsverket L! 

Var på en information som i vårvinter hölls av en kille från Migrationsverket och där tyckte jag att det framgick att när ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige så ska de inom 24 h placeras ut i någon kommun. På informationen sades det också att man skiljde på de som kom från södra Somalia och de som kom från norra genom dialekten. Om jag inte missförstod något så tar man i Sverige överhuvudtaget inte emot de som kommer från norra Somalia. Rätta mig om jag har fel. 

Vi tänker oss Fadwa – oavsett om hon kommer från norra eller södra Somalia, så har hon varit i Sverige i 18 månader, börjat lära sig språket och kulturen, fått kompisar och så vidare. Om det nu tog Migationsverket 18 månader att fastställa att hon kommer från norra Somalia efter ett nio minuters samtal (uppgift hämtad från vk.se) så tycker jag det är omänskligt att börja riva upp henne härifrån! Felet ligger ju hos Migrationsverket och då bör väl de rimligen stå för det också. 

Jättebra av Karin Israelsson att göra en skrivelse till Migrationsverket i Boden och jag tycker att Sorsele Kommun ska be att få in uppgifter om hur man kommit fram till detta efter 18 månader och inte tidigare. Om nu inte Karin representerade kommunen förstås. 

Detta är bara ett av många fall i Sverige men det berör självklart mycket mera nu när det handlar om en av de våra.

 

Till det positivaJ! 

En multiarena där man tittar på hur andra har gjort och så samarbete med Umeå inför 2014. Två mycket spännande och viktiga saker som skapar en positivism – i alla fall i mig. Att man från kommunens håll AGERAR och har visioner! Det är jättepositivt. Och oerhört viktigt. 

Om vi börjar med arenan så är det även positivt att man är öppen för idéer utifrån – hur andra har gjort. Det finns säkert några jättebra lösningar. Bara det finns någon substans i alltihop vad det gäller pengar. En möjlighet fram kan eventuellt vara att man planerar för en ”multiarena” men bygger den etappvis med det mest väsentliga först. Sedan tror jag personligen att placeringen av den är oerhört viktig. Sorsele samhälle saknar ett centrum. En sådan här arena skulle kunna placeras på ett sådant sätt att man skapar ett. Byter man ut nuvarande gympasal mot denna arena tror jag man förlorar många möjligheter genom att man ”gömmer” undan den. Eventuellt kan man tänka ”ett” centrum med Lillåbron emellan. Vägar går att flytta. Kanske nåt att grunna över. 

Att skapa förutsättningar för det samiska och turism måste vara ett av det största uppdrag våra politiker har. Personligen ser jag det samiska och turism som ett i detta sammanhang. Att samarbeta kommuner emellan är också väldigt positivt. Inte bara inför 2014. Det funkar inte att tänka kommungränser. Turisterna ser inte dessa!

Ja så är man där igenJ Tänk om det fanns en fjällväg kortast möjliga väg mellan Ammarnäs och Tärnaby/Hemavan. Det blir än mera intressant om man nu börjar arbeta för att utvidga landningsbanan i Hemavan. Risken 2014 är att en eventuell turistström och även digniteterna väljer att åka till Tärnaby/Hemavan. Och sedan tar man sig inte till Ammarnäs utan att det blir en lång omväg. 

Men fortsätt för guds skull att jobba utifrån de idéer ni verkar ha inför 2014. Hoppas att vi får höra mera om era planer i samband med att ni ska ut och träffa oss kommuninvånare någon gång före jul. Jag hoppas innerligt att den ambitionen finns kvar hos er. Lycka till!!

 

Rökare kostar 45 000 kr i arbetstid?

Av , , 8 kommentarer 5

Nya beräkningar som gjorts på beställning av Statens folkhälsoinstitut visar att rökningen orsakar betydande kostnader för arbetsgivaren.
Arbetskraftskostnaden för en "röktimme" ligger på i genomsnitt 282 kr baserat på en nationell medellön på 25 800 kr/mån. 
Två rökpauser per arbetsdag tar cirka 30 minuter. Kostnaden för "röktid" blir då 31 300 kr per rökare och år”.
(Källa: vk.se)

Jag avskyr generaliserande statistik. Och speciellt när den är utförd av någon som verkar vara helt inkompetent i ämnet. Eller kanske än värre – köpt! Den blir ju helt missvisande men den offentliggörs och har därmed accepterats av beställaren och vinner sin kraft. ”Två rökpauser tar cirka 30 minuter”??? Hur har undersökaren kommit fram till det? För mig och andra rökare jag känner till handlar det om max 5 minuter/rökpaus!

Detta påminner mig om en undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjorde förra året och som visar att attityderna till vindkraft är mest positiva i landets NORRA delar?! Är det fler än jag som inte riktigt tror på det? Vem var beställare? Energimyndigheten kanske? Sådana resultat ska ligga till grund för en massa beslut. SJUKT! Vi som läsare måste lära oss att tänka – beställare, syfte och mål!

Men tillbaka till rökningen. Jag är rökare vilket jag på intet sätt är stolt över. Tvärtom!

Men jag kostar min arbetsgivare – skolan (kommunen) – inte ett enda öre i förlorad arbetstid. Och vi är många rökare som har den typen av jobb. Men visst finns det andra typer av jobb där det märks mera om någon går ifrån och röker 5 minuter eller kanske längre tid beroende på hur långt bort man skickas, sitter och surfar, fyller i olika typer av tips- och travkuponger, pratar privat i telefon eller smsar eller bara samtalar om ”världsliga” ting med sina kollegor. Ja det blir mycket privat som blir gjort på arbetstid som arbetsgivarna får betala för. Men nu har man – Socialstyrelsen – bestämt sig för att vi äldre som rökt och tyvärr skaffat ett begär till vår kropp helt plötsligt ska straffas och förbjudas det!!! Förstår inte annat när man går ut med sådana felaktiga siffror vilka ska göra arbetsgivarna uppmärksammade på ett jätteförstorat problem som de i sin tur ska se som möjlighet att effektivisera sin verksamhet på.

Om man i ett anställningsavtal skriver under på att man är rökfri, vilket arbetsgivaren kanske kräver, så är det en helt annan sak. När jag anställdes så krävde arbetsgivaren inte det och jag har därför inte heller skrivit under något sådant.

Men nu till något som för mig är ännu värre. Ungdomar/barn som röker! Jag blir så fruktansvärt besviken när barn/ungdomar säger att de har föräldrarnas tillåtelse. Hur kan någon förälder i dagens upplysta samhälle säga till sitt barn att ”jo du får röka”?! Har dessa föräldrar totalt missat den kunskap och den information som gått ut om rökning vilken inte fanns när jag som 15 åring fick tillåtelse av mina föräldrar. Och vad som kanske än värre är, är att det i Svea Rikes lag är förbjudet för personer under 18 år att köpa ut. Hur har de föräldrar som ger sin tillåtelse till sina underåriga barn tänkt att barnen ska få tillgång till röka? Själva får ju inte barnen/ungdomarna köpa ut så då måste det bli en brottslig handling involverad. Någon måste langa till dem. Gör föräldrarna det eller utsätter föräldrarna någon annan att ta den risken?

Tog en diskussion med en rökande 14-åring. Personen nämnde ”turkarna”. Men jag förstod inte om ”turkarna” köpte ut eller om eleven menade att de själva rökte som underåriga.

Jag hoppas innerligt att alla försäljare är jättenoga med leg vid försäljning av tobak och öl. Jag kan personligen tänka mig att våra flyktingungdomar utnyttjas i sådana här sammanhang. De kanske inte känner till konsekvenserna av förklarliga skäl.

Hade tänkt skriva kort men så blev det ju inte nu heller. Måste träna på detJ

Anonyma åsikter…eller…

Av , , 6 kommentarer 11

Har läst ”Tyck till om Sorsele” och avsaknaden av tolkar under föräldramötet. Jag var själv inte där och har varken avsikt eller insikt att skriva om just det. Det jag reagerade mot var att ALLA som hade åsikter på nätet var ANONYMA. 

För dem är deras åsikter jätteviktiga men tyvärr tappar de ”tyngd” just på grund av att de är anonyma. Åsikterna skulle blivit mycket kraftfullare om insändarna satt ut sina namn! Och de som känt sig ansvariga för bristen eller vad annat det kan vara, har haft personer som de kunnat besvara. Lena Olofsson gjorde ändå ett försök till ett svar ut i cyberspace. 

Det finns många som menar att man SKA få uttrycka sig och tycka till som anonym. Många i olika sammanhang har jag sett åberopar yttrandefrihet. Men är det inte så att yttrandefrihet innebär att du med namn ska känna dig trygg i att uttrycka det du tycker. Yttrandefrihet har väl inget med anonymitet att göra. Det känns ju mera som att det INTE är yttrandefrihet. 

Min personliga åsikt är att vill man vara med och påverka eller förändra så bör man sätta ut sitt namn. Speciellt om det är i lokala frågor. I större sammanhang kanske det har mindre betydelse. Det blir en helt annan ”tyngd” i det man skriver om man skriver under med sitt namn. Och det borde ju inte vara några problem om man står för det man skriver. 

Vi som kommuninvånare ska väl inte behöva vara rädda för att våra egna folkvalda politiker eller deras tillsatta tjänsteman ska bestraffa oss på nåt sätt bara för att vi tycker nåt är fel, har frågor eller utifrån vår synvinkel ser hur man kan förbättra saker och ting. Vågar vi inte offentligt säga vår mening med namnunderskrift då är något fel! Vi söker väl en dialog, svar på frågor eller nåt annat. Och politikerna eller tjänstemännen ska ju se det som nåt positivt – en möjlighet att förbättra och utveckla och inte ta det personligt. Eller så vill vi att de förklarar varför man agerat si eller så och då måste de ju tänka igenom saken några varv vilket också har stort värde. 

Jag ser det bara positivt med att sätta ut namn när vi vill påverka inom kommunen eller om vi vill få ett tydligt svar av våra politiker eller tjänstemän. Och är det någon som får personliga bekymmer efter en sån sak så är det ju bara att lägga ut det också under ”Tyck till”. Men välj att skriva under med namn i stället för något alias. Förklara också vad som hänt. 

Personligen har jag alltid skrivit under med namn och jag har fått svar på alla mina frågor och det har varit bra och seriöst från kommunens sida. Att jag sedan inte är överens med dem i alla frågor är en annan sak. Men jag uppskattar att de svarat. Det har i och för sig ”kostat” mig att jag har belagts med ”munkavle” och fått lite annan ”skit”. Men det är det absolut värtJ. Det är fler som drabbats på samma sätt, kanske värre, men vi har nog på vårt sätt bidragit till att vi i dag får bra information från flyktingmottagningen, fått information av Migrationsverket, m.m. och det är positivt.

Kontentan av allt det jag skrivit är att har du åsikter, tycker du nåt eller har du idéer så skriv!!! Men skriv vem du är. Vi på ”golvet” blir kraftigare då! Det är min personliga övertygelse.. Lyssnar gärna på andra, så skriv vad ni tycker. Men med namn tackJ