Fotbolls- och politikhuliganer

Av , , Bli först att kommentera 8

Det slår mig att det i dag finns stora likheter mellan fotboll och politik. Det finns huliganer och våldsbenägna extremister på båda ”planerna”. I det ena fallet tar man till våld för att man anser att människor håller på fel lag. I det andra fallet tar man till våld för att människor politiskt tycker annorlunda än en själv! Det här måste bara vara ett jättestort SAMHÄLLSPROBLEM!!!

Det finns ju vad jag förstått rätt goda kartläggningar av huliganer – både bland fotbollshuliganerna och inom politikens huliganer. Hur försörjer de sig? Hur ser deras sociala liv och miljö ut?

Jag lider något så oerhört med den fyrabarnsfamilj vars far blev mördad på väg till fotbollsmatchen i Helsingborg i dag. Spontant känner jag att Allsvenskan borde läggas ner. För i sommar i alla fall. Nu fattar jag att det inte skulle fungera rent ekonomiskt för klubbarna. Fast å andra sidan så om en vecka så är detta glömt för de flesta utom den drabbade familjen och huliganerna kan fortsättningsvis få hålla på med sina ”lekar”. Och politikerna (Edward Riedl) står bara och tittar på och hänvisar till att detta är i första hand idrottens problem att lösa!!!

”Det är nu hög tid att städa bort läktarvåldet.” skriver han. Jag blir så f-b när politiker – våra folkvalda – låter så arroganta! Om det vore så lätt att man bara ”städar” bort det så borde väl det var gjort för länge sedan!? Och varför har man inte ”städat” inom sitt eget politiska våld? Man kanske sitter och väntar på att dessa huliganer/extremister till höger och vänster snart ska mogna och ”starta eget”!? Vilket säkert många redan kanske gjort. Men jag är inte säker på att alla har F-skattsedel.

Tänk att det i dagens Sverige finns riksdagspolitiker som för att på offentlig plats ”diskutera” med någon som avviker från deras egen förebild beväpnar sig med järnrör. SJUKT!!! Och tänk att det överhuvudtaget finns personer som röstar på ett sådant parti! Ännu sjukare kan jag tycka!

Vart är vi på väg? Och risken känns överhängande att våldet både inom sport och politik kommer att eskalera. Vem har det övergripande ansvaret för att det är som det är?

 

 

 

 

 

 

Svar från Agneta Lindström-Berg (S)

Av , , 2 kommentarer 20

Agneta Lindström-Berg (S), Vilhelmina sitter i Landstingsfullmäktige och röstade liksom alla andra (S) och (Mp) i länet, inklusive glesbygdskommunerna, för nedskärningen av AKUT/SJUKVÅRD i glesbygden via Projekt Balans. Jag har ställt några frågor till henne och hennes svar finns nedan i fetstil och mina följdfunderingar i kursiv.

 

HEJ

Ska svara så korrekt det går med så okrångliga ord som möjligt, jag är ju bara en enkel fritidspolitiker, ingen arvoderad som har mer tid och insyn. 

Som regeringen har konstruerat lagen om vårdvalet med den fria etableringsrätten så får Hälsocentralerna/sjukstugorna ersättning per listad medborgare och nya vårdgivare ska kunna etablera sig genom att konkurrera om patienterna. Samma regler ska gälla Landstingets egna Hälsocentraler/sjukstugor och privata vårdgivare som vill etablera sig på marknaden. Varje listad patient genererar en peng till den Hälsocentral/sjukstuga man väljer. Detta betyder att vi i Landstinget INTE kan skjuta till extra medel till en eller några Hälsocentraler/sjukstugor vid behov DÃ… BRYTER VI MOT LAGEN.

Fråga CA: du OCH Peter Olofsson (han använder samma argument mot Ingrid Oskarsson) måste bara ha fel!!! Eller så tar ni till en nödlögn för att försvara ert gemensamma genomförande av Projekt Balans. Ingen hänsyn verkar ni heller ta till alla genomresande eller de som turistar i fjäll och skogsland! 

Kommunerna får en ”påse” med pengar som de själva skall fördela mellan skola, omsorg och vård. Ni har samma möjligheter! Det är bullshit att era pengar är öronmärkta. Möjligtvis till en viss del. Men sittande regering styr inte upp hur man lokalt fördelar pengarna. Låter väldigt ologiskt. 

Vad det gäller de privata aktörerna så blir det självklart mera riktade pengar! De har ju oftast endast en typ av verksamhet de skall finansiera.  

Jag fick inte svar på ”källan”. I vilket riksdagsbeslut eller i vilken lagparagraf kan jag läsa att Landstingen måste fördela pengar efter befolkningsmängd?

 

I Västerbotten har vi utformat ersättningen så, att hänsyn tas till ålder, avstånd till sjukhus och socioekonomiska faktorer, s.k.Hälsoval Västerbotten.

Detta innebär t.ex att en äldre person som bor långt från sjukhus genererar mer pengar till sin Hälsocentral/sjukstuga än en yngre person som bor i närområdet till ett sjukhus.

PÃ… DETTA SÄTT KAN VI FÖRDELA MEDEL PÅ ETT MER JÃMLIKT SÃTT OCH ÄNDÅ FÖLJA LAGEN.

Fråga CA: här motsäger du väl dig själv. Nu nämner du hälsoval och att NI UTFORMAT ersättning…och följer lagen!? Hur kan ni göra det om det är så uppstyrt som du tidigare förklarade? Jag fattar inte det här men anser du att det är en bra lösning? Förklara i så fall gärna så att även jag förstår.

 

Distriktssköterskemottagningarna i Dikanäs och Saxnäs drivs i Landstingets regi. Landstinget driver och organiserar sin verksamhet på bästa sätt efter det behov som finns och de medel man fått via Hälsovalet.

Fråga CA: vem/vilka lade förslaget att slå ihop det till EN distriktsköterskemottagning? Vll lokalt/centralt, kommunens politiker, kommunens tjänstemän eller annan? Det bör du absolut ha insikt i.

 

Beställningen av vården som görs till Sjukstugorna är lika, detta enligt lagen. Det som skiljer är tilläggsuppdraget med vårdplatsernas antal. För att kunna få ut så mycket vård som möjligt med de resurser som finns så är samarbete med Kommunerna viktigt. Både Kommun och Landsting behöver dygnet runt personal och strukturer har skapats för att kunna öka detta samarbete som är ekonomiskt försvarbart BÅDE FÖR KOMMUN OCH LANDSTING.

Fråga CA: ”Beställningen av vården som görs till Sjukstugorna är lika, detta enligt lagen”. Det här är något som i alla fall jag, och förmodligen allmänheten i övrigt, inte riktigt fattar. Kan du utveckla och förtydliga den meningen på ett för oss begripligt sätt.

 

Malå är ett gott exempel på vad samarbete kan ge för framförallt patienterna.

Fråga CA:

  1. du måste nog ge några konkreta exempel här för att bli trovärdig! 
  1. Dessutom tolkar jag dig som att du anser det vara ett gott samarbete att man i Malå måste in med kommunala skattemedel för att behålla sin ambulans. Så har jag förstått det i alla fall. Är du positiv till det?

 

Varken Kommuner eller Landsting har någon sedelpress, utan förändringar, omprioriteringar, utvärderingar och inte minst utveckling av tekniska hjälpmedel, nya mediciner, bättre behandlingsmetoder, ombyggda o nya operationssalar mm mm måste gå hand i hand.

Slutfrågor CA: nu får du rätta mig om jag har jättefel men för mig känns dina svar som en bekräftelse att ni representanter för S i glesbygden, vilka verkligen stått upp för VLL:s Projekt Balans, inte förstått vad det handlar om. VLL är ute efter ”samarbete” (och det låter ju som trevligt och bra) men….har ni som bejakat detta ”samarbete” förstått att VLL kommer att lägga mindre och mindre pengar på SJUKVÅRD i glesbygden och vill glesbygdskommunerna ha kvar någon sjukvård alls så får de nog börja betala för det! Har inte VLL bland annat i Sorsele och Dorotea fört över fokus från akut/sjukvård till vård? Och så fort begreppet akut- eller sjukvård försvinner så försvinner även Landstingets ansvar. Alla former av ”vård” är väl kommunens ansvar. Har du någon kommentar där? 

Att det inte finns sedelpressar i några som helst verksamheter – offentliga eller privata – känner vi alla till. Du nämner omprioriteringar och utvärderingar. Jag reagerar lite där. Kan man inom Landstinget göra omprioriteringar inom andra områden än just sjukvård? Sin egen administration, Region Västerbotten, kultur, Länstrafiken, Norrtåg och så vidare. Du sitter i Landstingsfullmäktige så du har full insikt i vilka möjligheter som finns. Hur ser du på de det? 

Ordet utvärdering tilltalar mig. Kan du kort beskriva vad ni kommit fram till när det gäller utvärderingarna om Projekt Balans? 

Näst sista frågan: hur motiverar du att VLL vill avveckla sin egen sjukstuga i Dorotea och i stället vill krypa in i något som Dorotea kommun bygger upp i anslutning till sina egna vårdplatser? 

Sista frågan: även om du ”bara” är fritidspolitiker men varit så aktiv FÖR dessa nedskärningar så kräver jag att du åtminstone redogör för de vinster VLL gjort i Åsele på att införa akutbil i stället för en ambulans. Det bör du av eget intresse vara väldigt införstådd i! Ifall att du mot förmodan inte själv vet svaret så kan du lätt ta reda på det!

 

Tacksam för snabbt svar

 

Hälsningar

Carl-Axel Otterhall

 

Bekymrad – dubbelt upp!

Av , , Bli först att kommentera 5

Tänk att så många politiker (ja inte från Sorsele naturligtvis:) från många olika partier lägger ner så mycket energi och tid att blogga om SD. Det är ju ett missnöjesparti som förutom extrema nationalister/nynazister drar till sig oerhört många ”svensson” som mest är missnöjd med Sveriges flyktingpolitik. Jag fattar inte varför inte ett enda annat parti kan göra en större valfråga av den! Vågar man verkligen inte? Ifall att alla partier tydligt klargjorde hur de anser att flyktingpolitiken i Sverige ska vara så tror jag att SD mest skulle ha kvar sina extrema nationalister/nynazister. Där partiet en gång startade! Och då skulle det bli ett betydligt mindre parti!

Sedan har vi väljarna. Blev riktigt bekymrad när jag läste en kommentar under vk.se/vilhelmina som ni kan läsa nedan

”lärare 45 timmar?

45 timmars arbetsvecka, jo man tackar! Ni jobbar 35 timmar varav hälften är planering.
Ni är lediga 12 veckor per år men klagar på för mycket att göra. En lösning vore att ta bort ett par veckors ledighet och istället jobba så skulle ni nog hinna med. Men ajaj vad arga ni blir om man säger det till er. NI behöver denna ledighet. Tänk att alla andra yrken i världen är såå mycket lättsammare än lärarnas så vi behöver endast 5 veckor… Ja min årsarbetstid (då jag faktiskt arbetar) är över 2000 timmar men jag har ju så lätt jobb jag. Jag blir bara trött på försvartalen man får varenda gång.

Pappsen”

Först tänkte jag att detta är bara en provokation för det har varit skrivet lite om ämnet tidigare. Och det har lagts fram fakta och länkar. Men tänk om det är på riktigt och det finns många ”pappsen” som ska gå till valurnorna i september. Hur röstar sådana personer som totalt blundar för verkligheten!? Och röstar utifrån vad?

Oavsett om ovanstående kommentar är seriös eller ej så har jag en känsla av att många – hur många har jag ingen aning om – men många kommer att rösta utan att egentligen veta vad man röstar på. Ekonomi, privatiseringar, skola, välfärdsfrågor och flyktingpolitik borde alla partier inför detta val tidigt göra till riktigt stora valfrågor. Tyvärr har alltför många politiker på olika nivåer gått samma retorikkurs vilken går ut på att smutskasta motståndaren i stället för att förklara vad man själv vill åstadkomma. Och framför allt HUR! Det tycker jag är beklagligt och förklarar kanske lite varför många ”Svensson” i sitt missnöje röstar på SD och att ”pappsen” inte har koll på mycket när de står i vallokalen!