Ett nedslag i vilhelminapolitiken – bland gammstutar och fitter

Det har blossat upp en jämställdhetsdebatt i Vilhelmina. Det är valtider. Med luppen på fallosar. Ett intressant inslag i SVT Västerbottensnytt gör åter strålande reklam för Vilhelmina som framtidskommun och jämställhetsparadis.

Å ena sidan hävdar centerns Maria Kristoffersson att kvinnliga politiker behandlas illa, att sammanträden ägt rum i herrbastun med hon själv utestängd, att somliga dristat sig till att använda en penislikande tingest till ordförandeklubba. Å andra sidan dementerar KG Abramsson och flyttar fokus till den centerpartist som överlämnat ”gåvan” efter en utlandsvistelse. Vem ska man tro på?

Kan man aldrig vara överens om vem som gjort och sagt vad, så politiken kan diskutera sakfrågan? Nej, i Vilhelmina handlar det ofta om att formulera den rätta verkligheten och korrekta politiska historien. Om det är ett politik-kulturellt lokalt särdrag, är något som jag funderat över. En metod att förskjuta politisk sakdiskussion till frågan om störst trovärdighet. Så kan trätor och surdegar staplas på hög. Och vallgravens djup mellan blocken bibehållas. Det gagnar ingen.

Kommunalrådet Åke Nilsson (s) staplar sedan statistik i ett blogginlägg som bevis för jämställdheten i politiken, men ”varannan damernas” och statistiskt jämn representation säger inte mycket om hur kvinnor, eller män, eller politiker generellt, behandlas i politiken. Om en eller flera kvinnor upplever en bristande jämställdhet och kränkande/nedsättande behandling, så kan man inte ta detta från någon. En människas upplevelse av diskriminering eller kränkning går inte att avfärda med statistik.

Under ”VK-tyck till” i Vilhelmina skriver pseudonymen ”spyless” att kvinnor i Socialdemokraterna i Vilhelmina inte behandlas illa. ”spyless” vet. Vet vad alla kvinnor i partiet upplevt och känt. Jag tror man ska väldigt försiktig med att göra sig till uttolkare för alla s-kvinnor. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att göra sig till vad alla kvinnor i politiken i Vilhelmina har upplevt under alla år, eller vad män för den delen upplevt. Mycket av upplevda kränkningar och påhopp stannar säkert hemma vid köksbordet.

Vid ett tillfälle i kommunstyrelsen, för några år sedan, hanterades bygdemedelsansökningar. Ett ärende om ett industrihus i Storsele for fram och tillbaka i beredningsarbetet. Ansökan rörde sig i gränslandet då frågetecken restes om det var ett otillbörligt stöd som kunde gagna enskilda företagare i byn. Men vad som förvånande mig, var att en ledamot reste frågetecken kring personerna i föreningen och de som tänkte använda lokalerna. Jag har aldrig någonsin varit med om att en förening eller dess styrelse/medlemmar ifrågasätts på det här sättet. I kommunstyrelsen. Men frågan riktades, under pågående överläggningar, om vad det var för gammstutar? Gammstutar!? Kastrerade åldrade hanar av nötboskap. Färdiga för slaktbänken. I klartext, inget att satsa på. Det var ingen fråga utan ett ledande ifrågasättande påstående, så upplevde jag saken.

Hur många föreningar och företag i Vilhelmina har inte män och kvinnor som är 55+? För många föreningar är just erfarna och kunniga sextioåringar och nypensionerade de som driver och håller uppe och utvecklar föreningar. Hur skulle kvinnor ta det om de benämndes för sinkor eller gammkäringa? I ett politisk beslutsammanhang – i kommunstyrelsen?

Det som lade smolk i bägaren var att ingen bland socialdemokraterna markerade att epitetet vad direkt olämpligt. Ingen bad om ursäkt. Ingen sa ett ord. ”Gammstutar” stod där, oemotsagda. Den som uttalade orden var en socialdemokratisk kvinna. Det som lade ytterligare smolk i bägaren var den ansökande föreningen främst bestod av avhoppade socialdemokrater och yttermera visso politiker från fel sida vallgraven. Aldrig har jag i ett ärende sett så mycket tendenser till att leta fel och missförstå. Ett företagshus, en företagskuvös, skrevs om till en industrilokal som skulle gagna ett par företagare. Och som sagt, aldrig har jag varit med om att medborgare, tillika företagare, bakom en förening nagelfarits på ett sådant sätt. Hur talar man då inte bakom ryggen, bakom lyckta dörrar, det är den frågan jag ställer sig. När ”gammstutar” är hur företagare eller föreningsfolk benämns. Är detta att skapa ett bättre företags- och näringslivsklimat? Ingen näringslivspolicy i världen rätar upp politikers nedsättande språkbruk.

Vid ett tillfälle, för en tid sedan, i kommunstyrelsen, kom en fråga upp på där en lokal politikers agerande diskuterades. Det var dock inte under ett ärende, men tillmälet uppfattades av flera personer i sammanträdesrummet. Kanske var det inte menat för andra än partikamrater. Men den ifrågasatta kvinnliga politikern omnämndes som en fitta. Det var en socialdmokratisk kvinna som uttalade orden. Förvisso inte under ett ärende, men hårda ordalag, ett nedsättande omdöme, mot en kvinnlig politiker.

De här två exemplen ligger bakom oss, men inte i förra eller förrförra mandatperioden, utan i innevarande. Jämställdhet är inget som garanteras av varken varannan damernas eller fler kvinnor än män återfinns i kommunstyrelsen. Det finns en karg politisk kultur under ytan, som inte verkar ifrågasättas, och en tradition att underblåsa avståndet och fördjupa vallgraven mellan blocken. För block är något man definitivt måste tryckas in i, var sig man vill det eller ej, för annars verkar tillvaron rämna och enkelheten i att skapa ett vi och dom. Ett samhälle är inget som har en mur genom sig utan något vi alla delar.

Visst är det jämställt i Vilhelmina. Några är mer jämlika än andra. Och för mig blir det bara en påminnelse om George Orwells ”Djurfarmen”. Läs den! Och måtte socialdemokraterna i Vilhelmina ta sig en tankeställare, om hur vi bemöter varandra, om hur vi ska kunna arbeta gemensamt med krafttag, för utan samarbete och samverkan, så har en utsatt inlandskommun som Vilhelmina betydligt mindre framgångsmöjligheter. I kampen för att överleva den demografiska sotdöden. Varenda en behövs!

6 kommentarer

 1. Magnus Johansson

  Hej Tommy!
  Förutom den senaste händelsen (som jag endast hört om på TV, och jag skriver som till Edor. Vad är hönan och vad är ägget?) är jag inte insatt i något av det du beskrivit och uttalar mig sålunda inte om det.
  Jag blir beklämd många gånger då jag ser på Vilhelmina och den brist på ett gott bemötande och respekt som uppvisas i div. sammanhang. I skolan jobbar vi stenhårt med denna bit och otaliga gånger har jag suttit i ”ringprat” och tagit upp bemötandefrågor med barnen när det varit tjafs. Men på något sätt tycker jag att det verkar som att det är de vuxna som måste sätta sig ned.
  Att saker flyger ur munnen i stridens hetta kan jag förstå, men i övrigt har jag mindre förståelse.
  Jag tycker nog att det finns fog till eftertanke både bland sossar och opposition, män och kvinnor över vad man tillskriver sina ”motståndare” och hur man bemöter dem.

  Mvh/Magnus

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Så länge ord står mot ord, kring händelser decennier tillbaka, så spekulerar jag inte i vem som inte gjort vad. Men det är trist att inte frågetecken rätas ut. För kvarstår gör bara anklagelser. Inte bra heller. Själva fallosfrågan förblir höljd i dunkel. Att kvinnor, i politiken, på 80- och 90-talet fick gammeldags gubbaktig behandling och bemötande, betvivlar jag dock inte.

   En gång för länge sen, i folkomröstningens kölvatten, inringades jag som haverist av KG Abramsson.
   I förra valdebatten diskuterade jag lägre nivåer på flyktingmottagningen (då drygt 300 asylsökande), då kallades jag främlingsfientlig eller rasist. Jag förtydligade i debatten att det inte handlade om upphörande av flyktingmottagning utan om rimliga nivåer, som vi kan ta fullt ansvar för, minns inte exakt jag nämnde nog 100-150 platser. Trots detta var det obehagligt för Maria Kristoffersson som senare skrev i sin blogg att hon fick kalla kårar av vad jag sagt. Jag var mer än främlingsfientlig, tolkade jag det som.
   Under denna mandatperiod har jag blivit utsparkad som styrelsesuppleant i flygplatsbolaget, utan ett ord, utan ett besked, utan någon förklaring. Fick kännedom genom beskedet från bolagsverket om enledigande. Man blir behandlad som skit. I andra sammanhang vore förfarandet helt oacceptabelt. Men i Vilhelmina helt normalt.
   Man får bära många stämplar som sprids vida kring.

   Vad som sägs och inte sägs, i nämnder och styrelsen, är en lika knivig fråga. Hur ska medborgare och övriga politiker få insyn och bilda sig en uppfattning. Om politiken och politikernas göranden och låtanden. Yttranden kommer bort, reservationer kommer bort. När protokollet är justerat är ”sanningen” cementerad. Ljudupptagning, åtm. som stöd för protokollskrivningen, vore en väg, till att vara överens över vad som yppats, yttrats och yrkats. Ett eller flera öppna styrelsemöten inför allmänheten vore verkligen på sin plats. Men de lyckta dörrarna är många rädda om.

   Konfliktskapande är dessvärre ett för enkelt sätt att skapa avstånd. Det är bekvämt att ensam regera. Men makt får aldrig bli ett egensyfte. Men säg var i de politika beslutnivåerna i detta land, i denna värld, finns inte driften att inneha majoriteten eller makten. Brister och svagheter kan sopas in under mattan, med förenklade dragningar (där inte tjänstemännen föredrar) med påföljande eftersträvad vaccinerande enighet i besluten. Den som opponerar sig i efterhand, förespeglas feg, okunnig eller inkompetent politiker. Många passar sig i denna kultur och tiger. Men det har skapat en slutenhet som förstärktes med borttagandet av oppositionsrådet, senare förvärrat genom frånvaron av en vice ordf i KS, från oppositionen. Även det magistrerat från socialdemokraterna.

   Valfullmäktige startade den negativa spiralen. Genom att nomineringen av Maria Kristoffersson, från alliansen, försvann genom en kuppartad självnominering från en folkpartist, understödd och inröstad av socialdemokraterna. Att Kd inte fick välja inte sin ersättare till KS var etter värre, för den nomineringen skötte socialdemokraterna själv och befäste i omröstning. Demokrati? Det här glömmer man inte under samma mandatperiod.

   En kommunstyrelse kan inte heller vara ett uppblossande minifullmäktige så fort inte enighet finns eller avvikande meningar eller förslag läggs. I en sådan kultur tystnar många till slut i oppositionen och upphör närmast lägga förslag eller ge uppbygglig konstruktiv kritik. Av konflikträdsla. En självuppfyllande dominans kan odlas. Det är den första spiken i kistan på en levande och skapande demokrati.

   Antingen ser man partier och politiker som kollegor eller som konkurrenter/hot. Det är ett val. Jag tror vi har långt kvar till att bli kollegor, folkets valda representanter i samfälligheten, vår kommun vi styr gemensamt. Men vi måste dit. Vi kan inte se varandra som ”motståndare” utan som människor som möts för att gemensamt styra och leda vad kommunmedborgarna har gett sitt utslag till. För vårt gemensamma bästa. Oavsett om vi inte alltid är överens.

   Vad beträffar klimatet i kommunstyrelsen, så var det ingen bra start denna mandatperioden. Med ett plötsligt miljonlån för hotellhandpenning till ett konkursmässigt bolag, inkastat mitt i ett detaljplansärende. Med ett ytterst dubiöst följande nyemissionsdeltagande i Cloudberry, som aldrig heller verkställdes även om besluten togs i KS och KF. Det var märkligt hur viktigt det var med enighet och hade man en annan syn på upplägg och utveckling så var man mot utveckling. Jag minns hur en alliansledamot sa sin mening, att man inte är emot utveckling i Kittelfjäll och till svar fick en rungande talkör DET ÄR NI VISST eller något i den stilen. Jag höll på att trilla baklänges av stolen av förvåning. Att det bara fanns en och endast en syn på ”rätt” utveckling. Så hur gick den rätta vägen? Käpprätt skulle jag våga påstå. Cloudberrymiljonen (som ingen sett röken av än, vad jag vet), nyemissionen och senare Regnbågenaffärens alla turer, ansvarsutkrävanden m.m., förmörkade och polariserade.

   Djupt i skuggorna finns samtidigt ett spöke från överledningsförstudien och folkomröstningen. I PA finns många avhoppade socialdemokrater som tyckte måttet var rågat under och efter förstudien. Det får vi också äta upp. Vi i PA påstås vara mot allt och säger nej till allt. Enligt vissa socialdemokrater i Vilhelmina, bl.a. kommunalrådet. Man jag ska återkoppla lite senare, till vad vi gjort och verkat för, vilket du efterfrågat i en blogg du skrev innan sommaren.

   Jag tror risken för smittoeffekt har varit och är stor. En del politiker färgas av språk och klimat vilket riskerar att normaliseras och sätta ribban. Ett förhärdat och laddat klimat där missnöje dör i tigande eller aggregeras för att brista ut i närmast överreaktioner, som egentligen bara är summan av delarna. Kulturen odlar förakt från bägge sidor. Fördjupar vallgraven. Vilhelminabloggen, den gamla nedlagda, visade att det skrivna anonyma ordet, utan moderation, kunde skjuta hela Vilhelmina i sank till ett veritabelt krigstillstånd. Det tog många år att reparera till dess internettrollen försvann.

   De vuxna, politikerna, måste sätta sig gemensamt, i en större helhet. Gruppfullmäktige är ett fora. Men även där har jag känt, att jag idag hellre reser mig upp och går, för även här har det hettat till, blivit märkliga utspel och angrepp från somliga sida mot undertecknad. Jag har upplevt påhopp, men hur andra upplevt saken vet jag inte. Känslan av lugn och trygghet ska tydligen inte infinna sig någonstans. Politiken som ständigt potentiell krigszon leder dock ingenvart.

   Jag tror att våra förtroendevalda måste bli bättre på att respektera andra åsikter, alternativa förslag och ställningstaganden. Det har du helt rätt i Magnus. Ibland är hönan och ägget för långt tillbaka, och kanske kan den nya mandatperioden bli början på en ny politisk era. Oavsett oenigheter och ideologiska skillnader, med respekt och god ton. I god demokratisk pluralistisk anda.

   Hälsningar
   Tommy Streling

 2. Lennart Fjellman

  Kanske dags för en grundlig värdegrundsutbildning, en fastslagen värdegrundspolicy med inkluderande straffsats för brott mot värdegrundspolicy – om det behövs stöd så kan man kanske kontakta försvarsmakten som i åtskilliga år nu genomfört ett omfattande värdegrundsarbete.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Lennart!
   Gedigna värdegrunder har de flesta partier i sina partiprogram. I Vilhelmina har man i fullmäktige fastslagit en uppförandekod. Vi har i Sverige en grundlag och kommunallag som ger tydliga besked och värdegrunder. Vi har en europakonvention och en mängd andra konventioner undertecknade vilka vi förbundit oss att följa, om mänskliga rättigheter mm. Ändå så håller jag med dig, snart får man ta hjälp utifrån. Ambitioner och löften räcker ju inte. Men det blev ett herrans liv, eller inget liv alls, när alliansen inviterade Lilly Bäcklund till Vilhelmina för medling. Men tack för tipset. Kanske Sveriges kommuner och landsting, SKL, borde inrätta en politisk krishanteringsgrupp där yttersta åtgärden är tvångsförvaltning.

   Skämt åsido, vad jag tror är nyckeln till förändring, är att vi alla tillåter ett kritiskt förhållningssätt och samtidigt undviker göra sakfrågor och politik till något personligt. Gör vi fel och misstag, även i politiken och partier, så måste vi kunna erkänna det, utreda vad i stället ska göra, lägga nya förslag eller rätta till felaktigheter. Men rädslan för prestigeförlust (för det handlar om makt och behålla makt, och inte visa svagheter inför både sitt parti och gentemot väljarna) kan gå överstyr, både personligt och partimässigt, där man försvarar allt man gjort, och i varje ögonblick söker försvara sin politik och varje ställningstagande. Både ett prövande förhållningssätt och utveckling kan hämmas. Med stelhet och konservering i spåren. Och hög konfliktnivå.

   Det finns en slags oåterkallelighet, inte bara i Vilhelmina dock, där allt som beslutats och genomförts ska försvaras till sista droppen. Vi gör alla våra misstag och klantar till det, från och till. Erkänner vi inte fel och misstag, då lär vi oss inte, tar inte till oss erfarenhet – utveckling och samförstånd hämmas. Letar man fel, misstolkar och överdriver och skruvar argumenten, och samtidigt tillåter personangrepp/påhopp, då kan den negativa spiralen sjunka väldigt djupt. Jag tror och hoppas att Vilhelminapolitiken kan göra ett omtag, att på allvar börja om från början efter valet. Det är nödvändigt för kommunens långsiktiga överlevnad och utveckling.

   Till sist. Hur vi använder sociala medier, bloggar och facebook, måste man även ta sig en funderare på. Det är lätt och slänga iväg tankar och infall, på ett sätt som man inte gjorde förr. Då hann politiken mogna och fördes främst i beslutsfora. Ny teknik är på både gott och ont, allt beroende på handhavandet. Man bör tänka efter både en och två gånger innan man trycker på knappen.

 3. Annika A

  Tack för ett bra blogginlägg Tommy – jämställdhet är inte vad som står på ett papper. Action speak louder than Words!

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Annika!
   Tack för din kommentar.
   Vi vet bägge två att det krävs mer handling och mer respektfullt bemötande, än vad vi sett exempel på under otaliga tillfällen denna mandatperiod.
   Och det tror jag vi kan verka för, om vi får chansen att vara med en vända till. Väl mött i politiken!
   Hälsningar
   Tommy

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.