Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kommunstyrelsen

Rallarsvingar i Medborgarhuset

Av , , Bli först att kommentera 6


Konstnärerna Nic Langendoen och Lisbeth Lindqvist-Forsberg berättar om renoveringen av hennes far C-M Lindqvists väggmålning ”Rallarsvit” i Medborgarhusets sessionssal. Det är återinvigning av konstverket idag.

I järnvägsknuten Vännäs.

20140519-121828-44308080.jpg

Med tåget till KS

Av , , 1 kommentar 3

I morgon har Umeåregionen sin årliga kommunstyrelsedag. Det har ofta varit nyttiga och inspirerande dagar för dem medborgare och partier valt att styra lokalsamhällena.

I år blir KS-dagen inte i Umeå, den ordnas i Örnsköldsvik. Staden har ju, lite oväntat, blivit en del av Umeåregionen. Även för en som har ett särskilt rum i hjärtat för Skellefteå känns det bra och naturligt med tätare band till staden som ligger närmast, landvägen. Regionen knyts ihop av en snabb järnvägsförbindelse och Övik och Umeå kompletterar varandra på många sätt och borde kunna ge ömsesidig inspiration. En utvidgad arbetsmarknadsregion gynnar alla och en del artiklar på slutet visar att det är en arbetsmarknadsregion i funktion. Det sker en hel del jobbpendling över länsgränsen. I morgon får ks-ledamöterna från Umeåregionen förhoppningsvis prova järnvägen, om man inte gjort det förr. Jag har det inte, trots många kopplingar till Övik.

Sen önskar jag förstås att utbytet och gemenskapen med Skellefteå ska bli större, inte mindre. Även här skulle det kunna ske mycket korsbefruktning. Ibland kan det låta som om traditionell och råvaruinriktad industri skulle höra gårdagen till, men då glömmer man exportintäkterna som betalar stora delar av vår välfärd, utbildning, forskning och infrastruktur. Helt enkelt samhället som vi känner det.

Norrlands städer och kommuner behöver varandra.

Demokrati i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 6

Idag hade vi ett fulldags-KS i Vännäs. Drygt 30 ärenden hanterades i sessionssalen som snart står färdigrenoverad. Statliga pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra den lämplig som krisledningsplats om det skulle behövas.

Jag ska inte gå igenom hela listan, men nämna vad KS beslutade eller rekommenderade KF att besluta i några ärenden.

KS tog förslaget till övergripande personalpolicy. Den kommer att innebära ett och annat som förbättrar arbetsmiljön, men också kostar mer pengar. Till exempel att chefer inte ska ha mer än 30 underställda. Från C kom ett tilläggsförslag om att delade turer bara skulle förekomma i undantagsfall. De flesta i övriga partier ansåg att tjänstgöring varannan helg och andra saker påverkar arbetsmiljön lika mycket och ville inte peka ut bara en sak i ett policydokument. Därför fick C inte stöd i den frågan, trots att ingen egentligen vill ha delade turer för vård- och omsorgspersonalen.

En mindre men uppmärksammad sak är att den viktbaserade taxan för hushållsavfall börjar gälla i januari 2014. Många har trott att den är igång sedan länge.

En stor sak är att budgetramarna enligt regeringens nya resultatregleringsregler justeras upp med hjälp av tidigare års överskott. Den nämnd som legat sämst till i år är barn- och utbildning. Med 6,4 miljoner extra kan ett antal hotade verksamheter räddas. Men med ständig tillväxt och nya behov kan man inte säga att det bara ser lätt ut framöver ändå. Det bantade kommunledningskontoret får 1,5 miljoner extra och 0,5 miljoner gör det möjligt för fler att via Komvux läsa in det som fattas för vidare utbildning. 0,4 miljoner går till enskilda vägar som tidigare hotades av indragna bidrag.

Det blev debatt kring antalet ledamöter i fullmäktige. Riksdagen väntas snart ta ett förslag som öppnar för mindre KF än idag. Minsta antal är idag 31, framöver kan det bli 21 ledamöter i de minsta kommunerna. Beslutet blev att Vännäs ska gå in för 25 ledamöter om reglerna ändras, annars blir det fortsatt 35.

Vännäsmoderaterna hade föreslagit 21, men anslöt sig till FP:s och S:s förslag på 25. Vi tror att även politiken bör spara, fast det inte är stora summor. Vi tänker även att KF kan bli vitaliserat och mer likt den livaktigare kommunstyrelsen om det sker en bantning. Som jämförelse kan påpekas att varje KF-ledamot i Stockholm representerar 8 700 invånare. Här blir vi som minst 25 ledamöter på 8 500.

Om det inte kommer något riksdagsbeslut om ändrade regler ville S av någon outgrundlig anledning ha kvar 35 istället för att gå till lovliga 31. De borgerliga partierna röstade på 31 vid oförändrade regler, men förlorade. Några partier fick nöjet att reservera sig två gånger mot mot S i samma fråga. Först för att man ville ha fler ledamöter än makthavarna, sen för att man ville ha färre. Ibland blir politiken lite rörig. 😉

 

 

 

 

Kommunstyrelsen i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 8


Måndagen går åt till kommunstyrelsen i Vännäs. Dagordningen är en diger lunta.

Det finns många viktiga ärenden, men de största sakerna från mitt perspektiv är kostorganisationen och budgeten. Jag hade hoppats hinna skriva lite om den, varför en kommunal budget måste ha plussiffror t.ex., men det får anstå till den närmaste framtiden. Sammanfattningsvis anser moderaterna att vi måste ta vårt ansvar här och nu. Inte leva över tillgångarna och vältra över kostnader på de unga i en okänd morgondag.

Det förslag till budget som kom ut med handlingarna har underrubriken ”Budgetberedningens förslag”. Jag har inte själv suttit i årets budgetberedning, det har Gösta Eklund gjort för Moderaterna. Jag vet i alla fall att siffrorna i det här förslaget inte är budgetberedningens, utan majoritetens eget. Förslaget innebär att Vännäs enligt nu gällande prognoser går back fyra år i rad, vilket inte är förenligt med kommunallagen. Det lär bli en del debatt om budgeten både i morgon och på kommunfullmäktige.

En annan intressantare sak är ärendet om den politiska organisationen. Ska verksamheterna spara kraftigt för att få budgeten i hållbar balans bör politiken vara med också. Här kan det finnas lite olika idéer.

Svängom för KS

Av , , Bli först att kommentera 7

Från mobilen

Idag var KS i nya huset på gamla festplatsen i Vännäsby. Anläggningen heter just festplatsen och vi rymdes bra i lokalen som är godkänd för 330 personer.

Uthyrningen går enligt de drivande bra. Om några dagar firar förresten en av KS-ledamöterna jämn dag i lokalerna. Kom inte ihåg om det var 30 eller något annat. ,’-)

Det är för sent på dagen, eller natten, för att skriva om ärendena, men intresserade kan snart läsa protokollet på hemsidan, www.vannas.se.

KS och pendeltåg

Av , , 2 kommentarer 5


”Läsårets” första KS i Vännäs är avklarat. Ärendelistan var kort, frågorna och perspektiven var fler.
Det mesta rörde sig kring ekonomin. Stora delar av resonemangen kommer att fortsätta fram till nästa KS. Återkommer om frågorna framöver.

Något som inte behandlades, men nämndes, var den nya pendeltågstationen i Vännäsby som snart står färdig. Första oktober stannar tågen första gången för att ta upp folk från den nya perrongen. Som det ser ut nu blir det 17 avgångar per dag, med olika sorters tåg. Det tycker jag är riktigt bra.

Du, på kommunstyrelsen

Av , , 12 kommentarer 9


Imorgon måndag är det kommunstyrelse i Vännäs. Jag kommer inte att vara med, min ersättare Gösta Eklund går in som han oftast gjort sedan början av hösten.

Däremot kan du vara med!

Det är få som vet om att man kan vara med som åhörare på KS i Vännäs. Det är också få av dem som vet som nyttjar möjligheten. Vore jag dagledig eller hade möjlighet att styra lite med tiden skulle jag nog göra ett och annat besök och ta temperaturen på demokratin.

Får jag leva och ha hälsan och går det som det mest troligt gör får jag också vara med f.r.o.m. någon gång i höst.

Diverse från dagen

Av , , 4 kommentarer 8


Har försökt sända blogginlägg med mobilen idag, men det vill sig inte alls.

Försökte först med en bild på eleverna från musikskolan som överraskande spelade för oss på kommunstyrelsedagarna på Missionskyrkan i Vännäs. Provade flera gånger, men det gick inte. Vet inte om det är mobilens eller VK:s fel. Tekniken är mestadels bra, allra bäst när den fungerar.

Har samtalat med elever och lärare i Skellefteå ikväll och haft kontakt med en tidigare elev på Mariaskolan. Ibland blir det nästan lite ”split vision” för Herr Nilsson.

Återkommer med reflektioner från KS-dagen, den var givande. Förvaltningschefernas kommentarer till verksamhet och ekonomi under 2010 var mycket värd. Återkommer kanske också till de funderingar som ledde fram till att jag lyfte fram en vänsterpartiet som riktigt gott exempel…