Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: närproducerat

Totalförsvarsövning

Av , , Bli först att kommentera 9


För första gången på över trettio år körs nu övningar för totalförsvaret, det civila och militära försvar där vi alla har en del. Där alla mellan 16 och 70 har tjänsteplikt om det skulle krävas.
Idag övades det i Vännäs kommun.

Trots att också verkligt obehagliga tankar måste tänkas var det en mycket väl använd dag. Det är verkligen klokt att övningarna sätts igång igen. Kriser kan se väldigt olika ut och olika samhällsfunktioner bör vara rimligt samövade.

Mycket man kommer fram till har också med ett i sanning hållbart samhälle att göra. Hög grad av nära ”självförsörjning” präglade barndomen för många av oss äldre. Det producerades en del mat privat hemma och mer än idag yrkesmässigt i närområdet.
Skulle saker någon gång gå väldigt, väldigt fel vore det betydelsefullt om vi var närmare den situationen igen. Blir vi fortsatt bevarade från krig och större kriser vore det ändå en stor vinst på många plan om mer mat kunde odlas nära. Det är bra med handelsutbyte, men mat är en vara som i mycket avviker från alla andra. Man kan klara sig utan det mesta en period om man måste, men inte utan mat.

Från femtiotalet

Av , , Bli först att kommentera 6

Veterantraktordag 062 - Kopia

En BM 10, en av de svensktillverkade traktorerna som bidrog till att hålla hjulen igång och maten på Sveriges bord årtiondet efter kriget. På den tiden, och med dåtidens nära erfarenheter, hade det varit en otänkbar mardröm att landet bara fick fram knappt hälften av maten som behövdes.

Väldigt närproducerat

Av , , 2 kommentarer 10

Som ni ser är Glassbondens glass väldigt närproducerad. Den del av produktionen som inte går iväg till Norrmejerier och blir mjölk, ost och annat blir glass hemma hos fjällkorna i Selet. Vid Vindelälven.

Korna tycker det är lika varmt som glassätarna och häckar i vår närhet.

20130725-150510.jpg

Norum

Av , , Bli först att kommentera 8


Såg just att en rökugn exploderat vid fiskrökeriet i Norum. Inte helt förvånande stod det att viss rökutveckling uppstod. Rökutveckling är väl vad Norums hållit på med där sedan 1959, ett fint och betydelsefullt år för övrigt.

Det var väl att ingen blev skadad. Hoppas att man snabbt får ordning på sakerna. Deras rökta lax brukar hitta till vårt kylskåp med väldigt jämna mellanrum.

Miljösmart i Bjurholm, nu!

Av , , Bli först att kommentera 4


Eller mer exakt om en timme, klockan 1830.

Då börjar en träff i Folkets hus med Naturskyddsföreningen, lokala producenter, Folkhälsorådet och Eva Fröman från projektet ”Den goda skolmaten”, med mera och med flera. Lokal och miljösmart mat är temat.

Lämna TV:n och ta en promenad eller biltur, du som bor på lämpligt avstånd. Närodlat är mycket aktuellt och ofta så mycket godare. Föreläsningen rör inte bara den som har barn i skolan.

För mig är det även en hållbarhets- och säkerhetsfråga att det odlas och tillverkas mat i stort sett överallt där det finns människor. Det motsäger inte i alla lägen storskalig och effektiv matproduktion, även på matens område behövs en mångfald.

Tar Pengsjö priset?

Av , , 2 kommentarer 5

Vid förra kommunfullmäktige i Vännäs berättade bl.a. Susan Olofsson om det projekt för ekonära skolmat som bedrivs i Pengsjö.

Med enkla medel har man lyckats få upp andelen riktigt närproducerat till imponerande siffror. Samtidigt som man i snabbmatens tid gör barnen väldigt medvetna om råvaror och vad man äter.

Nu har projektet nominerats till "Årets landsbygdsprojekt" som utses av Landsbygdsnätverket som bl.a. har stöd av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden.

Lycka till, Pengsjö och Susan Olofsson!