Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Örnsköldsvik

Gillar nya staden

Av , , Bli först att kommentera 6


Det känns varje gång lite märkligt att se symbolen för Umeås kulturhuvudstadsår vid infarten till Örnsköldsvik. Det är i alla fall mycket roligt att staden kommit ”lite närmare” Västerbotten och Umeåregionen.

Övik kompletterar Västerbottens städer bra, på flera sätt. Hamnen och havet i centrum gillar jag skarpt.

20140316-101454.jpg

Hållbar Umeåregion

Av , , Bli först att kommentera 5

Såg just om ett litet försök att få bilpendlare som jobbar i Umeå att cykla sista biten.

Det kan ju fungera för några, men det handlade inte om så många ”cykelgarage”. En annan idé dök upp i huvudet när jag läste artikeln. Tänk om det kunde finnas möjlighet att parkera och låsa en cykel under tak i närheten av busstationen, Umeå C och Ö. Antalet kollektivpendlare skulle kunna öka en hel del.

En lätt googling visade att tanken redan tänkts. Första träffen låg på Moderaternas hemsida, men för extra känsliga läsare länkar jag istället till Stockholms stad. Här invigs Sveriges första cykelparkeringshus. Så här avancerat behöver det inte bli i Umeå. Ett upplyst och kanske TV-bevakat område med tak och goda möjligheter att låsa cykeln, eller kanske Falcogarage som i VK-artikeln?

Räknar man både med dem som kan pendla med tåg och buss, men har för långt till jobbet för att gå inom Umeå, så skulle jag inte vara förvånad om man fick bort något hundratal bilar eller mer med en attraktiv satsning. Frågan är förstås var man hittar ytorna och hur man finansierar, men för stadsmiljön och cykelpendlarnas hälsa vore det mumma med en sån möjlighet. Mindre trångt i de kvarvarande parkeringshusen skulle det också bli.

Vad säger ni, Anders Ågren, Lennart Holmlund och Hans Lindberg? Det är bra med cykeltak för stadsborna, men många som arbetar i Umeå och lämnar både pengar och avgaser efter sig bor i andra kommuner och kommundelar.

Stämningsbild

Av , , Bli först att kommentera 5


Så lämnade vi Örnsköldsvik. Jag gjorde det med en positiv känsla, också för att kommunalrådet lovade oss att betrakta skärgården som vår.

Det gladde mig både som kustälskare och genetisk övikare. 😉

20131121-191001.jpg

Kan mer tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 4


Vi har just haft en frispråkig och färgstark föreläsare från Vasa som skakat om oss en del. Huvudbudskapet var att vi måste ha ”äkta utveckling”, se till att vi håller hög kvalitet i det vi gör, bevara industrin och se till att bilda ett sammanhållet kunskaps- och befolkningscentrum över nationsgränsen.

Nu blickar en kommunalrådspanel framåt. Anders Ågren lät mycket nöjd över att hans gamla hemkommun Övik äntligen kommit med i Umeåregionen. Han, och även Johan Söderling, sa också att det utökade samarbetet på inget sätt ska uppfattas som en stängd dörr norrut eller inåt i Västerbotten. Anders sa också något klokt om hur samarbetet ska utformas – ”Så enkelt som möjligt!” Elvy Söderström uttryckte något som verkligen stämmer i konstellationer som fungerar bra ihop – ”Vi kan mer tillsammans”.

Det är väl det Umeåregionen handlar om. Vi kan mer tillsammans.

Varför samarbeta?

Av , , Bli först att kommentera 5


Just nu rapporterar tjänstemän från Umeå och Övik om EU:s nya programperiod 2014-2020. Planeringen för att vara med och få ”sin” del av medlen för sammanhållningspolitiken skulle vara svår och dyr att ordna för enskilda kommuner. En knepighet som måste hanteras med nya Umeåregionen är att Övik hör till ett annat bidragsområde än vi andra.

Regionalfonden hanterar en tredjedel av EU:s budget och ger betydelsefulla pengar till glesa områden som våra. Det är oerhört viktigt med samarbetet här. Att spara in på det skulle kunna bli oerhört dyrt för våra kommuner. Vänder man på det finansierar samarbetet kring EU-bidragen förmodligen allt samarbete vi har. Och mer därtill.

Sociala fonden, jordbruksfonden och fiskefonden fördelar mindre pengar, men är också viktiga att ha samordning omkring.

Färgstarkt regionsamarbete

Av , , Bli först att kommentera 4


Det är öppenhjärtlig och färgstark atmosfär när företrädare för Umeåregionens historia och samarbete vädras på KS-seminariet i Övik. Mycket intressant för en som bara varit med i politiken ett par perioder.

Nyss påpekades att den som är stor måste vara snäll. Gäller för Umeåregionen att vi inte upplevs för dominanta i övriga Västerbotten.

20131121-110206.jpg

Hos generösa grannar

Av , , Bli först att kommentera 5


Den ”gamla” Umeåregionen kom snabbt och lyckligt fram till sin nyaste medlem via Botniabanan.

Örnsköldsviks kommunalråd Elvy Söderström gick ut hårt och gav hela kommunens vidunderligt vackra skärgård till Umeåregionen efter att vi fått se den i en stämningsfull kortfilm. ”Den är er” sa hon. Generöst måste man säga.

Sen följde en annan vacker film om en tredjedel av kommunen, landsbygden. Så stor andel av befolkningen lever och verkar där. En nyttig påminnelse om helheten.

Att Skellefteåområdet och Vasa också är representerat på den här ”20-årsträffen” för Umeåregionen känns roligt. Även att Vännäs fd kommunchef Lennart Olofsson engagerats för att teckna regionsamarbetets historia. Intressant!

Regional utveckling, effektiviserad kommunal förvaltning och demokratiskt förankrad samverkan var de stolta grundbultarna.

Fortsättning följer.

Med tåget till KS

Av , , 1 kommentar 3

I morgon har Umeåregionen sin årliga kommunstyrelsedag. Det har ofta varit nyttiga och inspirerande dagar för dem medborgare och partier valt att styra lokalsamhällena.

I år blir KS-dagen inte i Umeå, den ordnas i Örnsköldsvik. Staden har ju, lite oväntat, blivit en del av Umeåregionen. Även för en som har ett särskilt rum i hjärtat för Skellefteå känns det bra och naturligt med tätare band till staden som ligger närmast, landvägen. Regionen knyts ihop av en snabb järnvägsförbindelse och Övik och Umeå kompletterar varandra på många sätt och borde kunna ge ömsesidig inspiration. En utvidgad arbetsmarknadsregion gynnar alla och en del artiklar på slutet visar att det är en arbetsmarknadsregion i funktion. Det sker en hel del jobbpendling över länsgränsen. I morgon får ks-ledamöterna från Umeåregionen förhoppningsvis prova järnvägen, om man inte gjort det förr. Jag har det inte, trots många kopplingar till Övik.

Sen önskar jag förstås att utbytet och gemenskapen med Skellefteå ska bli större, inte mindre. Även här skulle det kunna ske mycket korsbefruktning. Ibland kan det låta som om traditionell och råvaruinriktad industri skulle höra gårdagen till, men då glömmer man exportintäkterna som betalar stora delar av vår välfärd, utbildning, forskning och infrastruktur. Helt enkelt samhället som vi känner det.

Norrlands städer och kommuner behöver varandra.

Luffare

Av , , Bli först att kommentera 10


Sitter och vilar i solen denna vackra sommardag med 24 eftermiddagsgrader i skuggan.

Kom att tänka på något jag hörde på vägen hem från kyrkan. Mamma berättade för första gången om luffarrummet där hemma i bondgården i Billsta utanför Örnsköldsvik. Intill salen i huset som såg nio barn växa upp fanns ett rum som på 20-40-talet stod redo för dem man kallade luffare. De som kom gående trots lösdriverilagen från 1885.

Mamma berättade att man gärna ville hysa in dem i ett speciellt rum då de inte sällan hade löss. Men man tog emot dem, gav dem mat och lät dem sova i ett rum bredvid salen. Aldrig någonsin hörde hon talas om att något försvann. Rätt ofta var det väl samma personer som återkom.

Det är inte hur länge sedan som helst. Fem 15-åringar sen, ungefär.
Man kan ha olika reflektioner omkring behovet och företeelsen. Men jag gissar att få av oss som lever idag, barnfamiljer eller inte, hade velat inrätta ett luffarrum för lusiga vandrare.

Intressant om företag

Av , , Bli först att kommentera 6


Det kan vara både roligt och intressant att ha fel. Idag fick jag ha roligt på det sättet igen.

Min bild av Öviksområdet är att det kokar av företagsamhet. Inte bara stora industriföretag, utan även mängder med småföretag. Det finns många, men företagsamheten där ställd i relation till Umeås stämde inte med den bild jag alltid haft. Eller rättare sagt, jag har inte haft rätt bild av Umeås företagsamhet.

Under lördagsbrunchen, som avnjuts med mycket papperstidning, läste jag om Umeås och Örnsköldsviks ”kärlekshistoria”. I en tabell kunde man läsa att Övik med 55 008 invånare har 2522 företag medan Umeå med 117 294 har 12 000 sådana. Stämmer siffrorna går det ungefär 10 umebor per företag mot ca 22 övikare.

Siffran säger inget om hur många som är företagare, ett företag kan ha en eller många ägare. Annars kunde man ha jämfört med Bjurholm där nästan var fjärde är företagare. 😉 De säger inget om storlek och bärkraft heller.

Hatten av för Umeå i den entreprenöriella stadskampen. Positivt för framtiden. Det behövs nya små om det ska kunna bli nya stora.

Här den korta nätartikeln:

http://www.vk.se/865799/umea-och-o-vik-en-karlekshistoria