För moderat valseger i Umeå och resten av Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 5

13620_10203986063045917_5798083333885569448_n

Moderaterna i Umeå jobbar vidare på bred front, såväl i valstugan på Rådhustorget, med dörrknackning i bostadsområden som materialutdelning utanför affärer. Här bild från fredagens kampanj utanför bl.a. COOP Forum på Ersboda.

Det är idag 16 dagar kvar till valet, och det är rekordmånga väljare som är osäkra och inte har bestämt sig. En stor andel av dessa är väljare som i förra valet röstade på moderaterna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att såväl mobilisera våra moderata sympatisörer som att vinna nya väljare.

Valet den 14 september är ett ödesval. Jag tror inte att människor har insett konsekvenserna om de rödgröna skulle vinna valet. Att byta ut Europas mest framgångsrika regering mot vänsterkaos. Och på lokalplanet – ytterligare vänstervridning och tillväxtfientlig politik.

Nej, det gäller för oss moderater att öka takten. För ordning och reda i ekonomin, för fler jobb, fler bostäder och stabilitet i en annars orolig omvärld.

 

 

Bli först att kommentera

Din röst spelar roll!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi moderater står upp för ett växande Umeå. Vi behöver möjliggöra fler jobb, fler bostäder och en miljö där människor kan förverkliga sina drömmar i ett öppet och tillåtande klimat!

Titta gärna på vår filmsnutt, om du inte redan har sett den!

Bli först att kommentera

Fortsatt kamp mot kriminalitet

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår presenterade Alliansen en rad förslag för ett ännu tryggare samhälle. Det handlar om att skärpa straffen och begränsa villkorlig frigivning, samt ytterligare åtgärder mot våld i nära relationer och sexualbrott.

Jag välkomnar att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, när det gäller kampen mot brottsligheten. Under S-regeringarnas tid var det ett annat ljud i skällan. Men i Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa sig för våld och hot. Man ska kunna lita på att den som begår brott också straffas för det. Sedan 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten ökat.

Alliansregeringen har sedan 2006 gjort rekordstora satsningar på rättsväsendet. Vi har betydligt fler poliser, åklagare och domare än 2006. I januari 2015 får Sverige en polismyndighet för hela landet, det ska innebära en effektivare polisverksamhet. Straffen har skärpts för allvarliga våldsbrott, såsom grov misshandel och grov kvinnofridskränkning. Insatserna mot ungdomsbrottslighet har förstärkts, detsamma gäller arbetet mot våld i nära relationer. Arbetet är dock långt ifrån färdigt.

Igår presenterades flera nya förslag: Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, minska straffrabatten vid flerfaldig brottslighet, begränsad villkorlig frigivning i kombination med förstärkt arbetslinje på anstalt, åtgärder mot våld i nära relationer samt skärpta straff för sexualbrott.

Allt detta riskeras vid en rödgrön valseger. Ska verkligen svängdörrarna öppnas på de svenska fängelserna igen? Ska halvtidsfrigivning återinföras? Nej, jag tror verkligen inte att svenska folket vill det.

Bli först att kommentera

Svårt se skillnad på V och S i Umeåpolitiken numera!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens VK skriver Alliansens gruppledare i Umeå på insändarplats. Bifogas nedan.

 

Svårt att se skillnad på V och S i Umeåpolitiken

Vi noterar med visst intresse att det verkar vara Holmlund som är ansiktet utåt för S-valrörelsen i Umeå, även om alla vet att han ska sluta som ledande företrädare i samband med valet. Han anklagar på insändarplats Alliansen för att vara ett hot mot Umeås tillväxt (VK 27/8).

Ja, det var ju onekligen ett lite oväntat angrepp. Socialdemokraterna i Umeå har den senaste perioden gått åt vänster. De senaste åren har vi ju också sett en lägre befolkningstillväxt i Umeå, ett lägre bostadsbyggande etc. Hotet mot Umeås tillväxt är snarast samstyret mellan S och V.

Det går snart inte att se skillnaden på Vänsterpartiet och den nya generationen av Socialdemokraterna i vår kommun. De ogillar företagande, de hindrar nyproduktion av bostäder i en stad med akut bostadsbrist, de vill minska arbetstiden för kommunanställda men med bibehållen lön! Istället för fler jobb, så vill deras partier dela på befintliga jobb.

Men det är så det ser ut numera. I Umeå sitter S, V, MP och FI i samma båt. Fokus är på att dela på jobben, och inte lyfta ett finger för att säkra fortsatt tillväxt, och fler arbetade timmar. Men just det kan vi inte anklaga Holmlund för – vi vet ju att han tagit avstånd från förslaget med 6–timmars arbetsdag med bibehållen lön. Problemet är att den nya generationen socialdemokrater inte håller med Holmlund, och har valt en annan politisk linje. Vänsterut. Så vilka är det som är ett hot mot tillväxten? Beträffande utvecklingsanslaget inom kommunens budget, så delar vi uppfattningen att det är viktigt. Men samtidigt måste politiken prioritera och därför har vi föreslagit en viss minskning. Även S och V har minskat anslaget, men det vill Holmlund tydligen inte kännas vid.

Socialdemokraterna verkar vara desperata med några veckor kvar till valet. Istället för att debattera med den nye kandidaten Hans Lindberg (S) så får vi uppenbarligen fortsätta att debattera med avgående Holmlund. Märkligt, men på sitt sätt talande. Holmlund vill väl inte släppa fram den nya tillväxtfientliga grupperingen i partiet under själva valrörelsen.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, Gruppledare (FP)

Mattias Larsson, Gruppledare (C)

Veronica Kerr, Gruppledare(KD)

 

Bli först att kommentera

Främja ett positivt företagsklimat!

Av , , Bli först att kommentera 5

Från gårdagens Totalt Umeå. Moderaternas svar på enkätfrågorna.

 

1) Vad vill ni göra för att det ska skapas fler jobb?

Främja ett positivt företagsklimat! Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Inför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. Vi föreslår utökade handelsytor i anslutning till Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även offentliga arbetsgivare måste nyanställa. Gör kommunala jobb mer attraktiva!

 

2) Hur vill ni göra för att få in ungdomar på arbetsmarknaden?

Vi vill fortsätta sänka trösklarna för att anställa unga. Det ska fortsatt vara billigare att anställa ungdomar. Vi har genomfört reformer för att minska ungdomsarbetslösheten, tex förändringar av gymnasieskolan, införande av lärlingsutbildningen, halverade arbetsgivaravgifter för unga och trepartssamtal där vi stöttar yrkesintroduktionsavtal. Alla ungdomar som skrivs in på arbetsförmedlingen får förmedlingsstöd från första dagen och en individuell handlingsplan upprättas. Vi har skapat bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad genom satsningar inom skola och arbetsförmedling.

Bli först att kommentera

Sekab

Av , , 1 kommentar 5

Igår gick Uppdrag granskning på tv:n, med granskning av Sekabsatsningen. Jag har inte sett inslaget eftersom jag var på möte när inslaget gick,  men har kunnat bilda mig en uppfattning om innehållet genom att kolla olika nyhetsartiklar på nätet.

Ja, Sekab var ju inget annat än en jätteflopp. Jag och moderaterna i Umeå reagerade omedelbart – för sju år sedan – när det visade sig att Sekab, där det kommunala energibolaget Umeå Energi var en av delägarna, hade börjat ägna sig åt affärer utomlands, med markaffärer i bl.a Tanzania. Dagen efter, så lämnade jag in en enkel fråga till Umeå Energis ordförande vilken behandlades i fullmäktige. Det är verkligen ingen kommunal uppgift, och jag är glad att Umeå kommun stod sedan emot när övriga kommuner ville gå in med ytterligare pengar under processens gång. Fokus skulle vara att avveckla engagemanget utan ytterligare förluster. Men det var riktigt illa skött.

Nedan klipper jag in ett blogginlägg från mig, som publicerades här den 11 september 2007.

 

Ja, vad ska en kommun engagera sig i? Den frågan är högaktuell efter avslöjandet att Sekab, ett bolag som kommunala Umeå Energi är delägare i, har köpt mark i Mocambique och Tanzania. Varför? Jo, man ska på lpats bygga två storskaliga produktionsanläggningar för etanolframställning. BM Lövgren (fp) har också uppmärksammat detta på sin blogg.

Imorse skickade jag in en fråga till Umeå Energis ordförande Mikael Berglund (s). Den kommer upp på nästa fullmäktige och lyder enligt följande:

Är det en kommunal uppgift att bygga produktionsfabriker i Mocambique och Tanzania?

Enligt uppgifter i massmedia har bolaget Sekab, där Umeå Energi är delägare, köpt markområden i Afrika, närmare bestämt Mocambique och Tanzania. Avsikten är att där till en kostnad av fyra miljarder kronor(!) bygga upp två storskaliga produktionsfabriker för etanol. Det som en gång påstods vara en satsning för att lyfta Norrland som region har uppenbarligen blivit något annat.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till Mikael Berglund (s): – Anser du att den utveckling som nu sker inom Sekab talar för att Umeå Energi AB ska fortsätta sitt engagemang inom bolaget?

Och min egen uppfattning är att så inte är fallet.

1 kommentar

Rädda Bromma flygplats! Stoppa MP :)

Av , , 1 kommentar 7

Umeå är beroende av goda flygförbindelser. Nu är Bromma flygplats hotad av tillväxtfientliga miljöpartister och vänsterpartister som vill stänga flygplatsen om de vinner valet. Det hotar även Umeås utveckling. Här en lite mer humorbetonad argumentation ;)

Stoppa Miljöpartiet – rädda jobben!

1 kommentar

Idag börjar förtidsröstningen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Jobbellerbildrag

Fr.o.m. idag är det möjligt att förtidsrösta inför valet den 14 september. Själv har jag för avsikt att gå och rösta under förmiddagen.

Du kan rösta i vilken förtidsröstninglokal som helst. Var lokalerna finns kan du hitta på valmyndighetens hemsida. Det står också på röstkortet som du har fått – eller kommer att få – hem i brevlådan. Väl på plats kommer våra valsedlar att finnas utlagda. Ta med röstkort och ID-handling.

Rösta på Nya Moderaterna i alla tre valen och för en fortsatt Alliansregering med Fredrik Reinfeldt som statsminister!

Bli först att kommentera

Mindre klasser och fler lärare!

Av , , Bli först att kommentera 6

Foto: #alliansen partiledare presenterade idag förslag för mer kunskap i svensk skola #jobbvalet http://www.alliansen.se/2014/08/mer-kunskap-bygger-sverige-starkt/

Idag har Alliansens partiledare presenterat ytterligare satsningar på svensk skola. Alliansregeringens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det kräver en stabil ekonomi och en god tillväxt. Det förutsätter också att vi satsar på skola och utbildning. Regeringens satsningar på skolan innebär att staten i år satsar cirka sju miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 – från förskola till vuxenutbildning. Det är tack vare vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi har kunnat satsa på skolan. Det har också lagt grund för att vi nu kan föreslå ytterligare reformer. Det är värt att komma ihåg när de lokala S-politikerna hävdar att kommunerna inte har fått mer pengar till skolan. Det snacket hörde vi så sent som vid gårdagens fullmäktigedebatt i Umeå!

Alliansen presenterade i dag flera skolsatsningar ur det kommande valmanifestet:
  • Högre lön för särskilt skickliga lärare.
  • Mindre klasser och fler lärare.
  • Tioårig grundskola.
  • Mer tid för eleverna.
Totalt innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor redan under 2015 och en permanent nivåhöjning på över sex miljarder kronor för utbildningsväsendet. Alliansen visar vägen!
Bli först att kommentera

Sätt tillbaka gästbryggan nästa sommar!

Av , , Bli först att kommentera 9

Gästbryggan för båtar nedanför Rådhusparken har denna sommar varit på annan plats, pga ombyggnationer i området. Det finns en utbredd oro för att den inte kommer flyttas tillbaka dit nästa sommar. I helgen, i samband med stugsistan och båtsistan, kommer den årliga båtparaden att genomföras utmed Umeälven. Det här året startar båtarna inte i city, som en manifestation just mot den dåliga tillgången på båtbryggor i centrala Umeå.

Från moderaterna så anser vi att bryggan ska sättas tillbaka. Självklart ska vi ha en gästbrygga på central plats i anslutning till den ombyggda Rådhusparken. Umeälven är en i många stycken outnyttjad resurs, och vi måste bli bättre på att ta emot turister som kommer med båt.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan idag finns. För moderaternas del vill vi gärna se fler båtbryggor centralt, och i ett nästa steg måste vi även komma vidare med planerna på en ny gästhamn i Umeå. Där pågår det arbete, men en stötesten har varit finansieringen.

Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få stannar till i Umeå pga bristen på gästbryggor och centralt belägen gästhamn.

Bli först att kommentera