Det behövs konkreta reformer mot narkotikan

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi påminns ofta om förekomsten av narkotika i vårt samhälle. Drogerna är mer lättillgängliga, och användandet kryper ner i åldrarna. I Umeå är cannabis vanligast, och det går också att märka en alltmer liberal hållning till användandet. Narkotikabrotten i Umeå har legat på en konstant hög nivå från 2013 och framåt. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda narkotikabrott i Umeå legat på omkring 1800 per år.

Moderaterna har idag på nationell nivå föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa narkotikabrottsligheten, vilket också skulle få effekter i Umeå. Det är välkomna förslag.

Dagens lagstiftning och nuvarande insatser mot narkotikabrottsligheten och missbruket räcker inte till. Vi behöver rikta nya tunga brottsbekämpande insatser mot de som organiserar och tjänar pengar på narkotikahandeln samtidigt som vi ser till att de som hamnat i missbruk får adekvat vård.

Moderaterna har idag på nationell nivå presenterat sju konkreta förslag på reformer:

  • Specialkompetens hos polisen: Särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet – som togs bort när Polisen omorganiserades den 1 januari 2015 – bör återinföras.
  • Tullen måste stärkas: Vi föreslår utökade resurser till Tullverket i syfte att skärpa gränskontrollen för att försvåra införsel av narkotika och vapen. Särskilda insatser måste också göras mot post- och kurirflödet.
  • Straffen för narkotikaförsäljning måste skärpas: Vi vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde före Högsta domstolens förändringar av rättspraxis 2011-2012.
  • ”Familjeklassificera” narkotikapreparat: Genom att göra små förändringar i sammansättningen av narkotiska preparat kan nya substanser skapas, som faller utanför narkotikalagstiftningen. Det gäller nu bl.a. Fentanyl och så kallade Fentanylanaloger som har skördat mer än 400 liv de senaste fyra åren.
  • Fler missbrukare ska kunna dömas till kontraktsvård även vid låga straffvärden.
  • Ett mer aktivt uppsökande arbete: Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän ska finnas tillgängliga på gator och torg även efter vanlig kontorstid. Det skapar bättre förutsättningar att fånga upp ungdomar som är på väg in i missbruk.
  • Fler unga missbrukare behöver få tvångsvård: Vi vill att möjligheten till tvångsvård ska användas oftare för personer som befinner sig i ett missbruk.
Bli först att kommentera

Positivt om förberedelserna av byggstart för Västra Länken

Av , , Bli först att kommentera 5

vägbygge

I dagens Folkbladet är det en större artikel om förberedelserna för byggstart av Västra Länken. Man räknar med att grävskoporna kan gå igång inom ett år. Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men kommer nu får hoppningsvis kunna vara färdig 2021. Enligt artikeln jobbas det på för fullt just nu med att förbereda allt så att tidtabellerna håller. Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Som jag skrivit tidigare. Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden. Skönt att lägga denna långbänk till handlingarna.

Bli först att kommentera

Grattis till Pasi Huikuri!

Av , , Bli först att kommentera 8

I  helgen har Moderata Studenter på riksplanet haft sitt årsmöte. Pasi Huikuri, vår politiske sekreterare som är anställd för den moderata kommunfullmäktigegruppen i Umeå sedan ett år tillbaka, invaldes som ny ledamot i riksstyrelsen. Han har en bakgrund och ett engagemang i såväl MUF som Moderata Studenter.

Ett stort grattis från Moderaterna i Umeå!

Bli först att kommentera

Kvalitet inom äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens VK har jag fått följande insändare publicerad. Läggs även upp här på bloggen.

Viktigt med hög kvalitet inom äldreomsorgen

Det avslöjande om vanvård som skett vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå är upprörande. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre.

På senaste fullmäktige frågade jag om vilka rutiner vi har för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden i kommunen, och hur vi ser till att dessa regler och rutiner efterlevs. Detta föranlett just av den vanvård som skett vid ett kommunalt boende, där en person inte hade fått duscha på flera månader. Hur har det här kunnat ske, trots att vi uppenbarligen har noggranna rutiner och regler för uppföljning?

Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas just av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Jag förstår att en enig Äldrenämnden tar detta på högsta allvar – vi får avvakta den utredning som pågår.

För ganska precis sex år sedan föreslog jag och övriga Alliansgruppledare i en motion till fullmäktige att vi borde inrätta en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå. Då – för sex år sedan – hade äldreomsorgen i Sverige såväl som här hemma i Umeå – varit utsatt för hård granskning. Det hade framkommit uppgifter som visat på bristande patientsäkerhet och rapporterats om fall där de äldre farit illa på ett sätt som vi aldrig kan acceptera.

Vi föreslog då en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Tanken var bl.a. att inspektionerna skulle ske såväl anmälda som oanmälda, och genomföras på både kommunala och privata enheter. Tyvärr ansåg Socialdemokraterna och vänsterpartiet att det inte behövdes en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, utan man var nöjd som det var.

Det kanske är så att vi måste göra just det, som vi föreslog redan år 2012. Att inrätta en central trygghets- och kvalitetsinspektion. Vi får avvakta rapporteringen, men vi kan alla vara överens om att det helt uppenbart har brustit å det grövsta i det här fallet. Vi måste vidta åtgärder så att det inte upprepas.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Bli först att kommentera

Morgonpasset på Rex

Av , , Bli först att kommentera 9

Anders Ågrens foto.

Inser att man inte längre är van vid kyla….. Termometern stod i morse på -23 och det är lite för kallt för min smak. Att döma av kommentarer tidigare på torsdagsmorgonen bland några av gästerna på Morgonpasset så var jag inte ensam om den uppfattningen.

Idag var det, som vanligt, ett intressant upplägg på Morgonpasset på Rex. Näringslivsföreträdare, politiker, tjänstemän, studenter, VK - alla var på plats för att lyssna på temat ”Umeå – idrottens innovationer”. Umeå är en av Sveriges främsta idrottsstäder. Idag var det presentation av idrottsnära entreprenörs- och innovatörsskap: Change the game, Rivia Sports och Sportup North.

Morgonpasset – en bra tradition!

Bli först att kommentera

Studiebesök på Språkskolan i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Anders Ågrens foto.

17 procent av Umeå kommuns barn och elever går i fristående förskola eller skola. Vi vet att valfriheten är mycket uppskattad.

Igår gjorde jag studiebesök på populära Språkskolan. Här tillsammans med Siv Stenlund, VD/Skolchef. Språkskolan verksamhet består numera av förskola (1-5 år) till och med grundskola (6-15 år). Ett mycket intressant besök!

Bli först att kommentera

Brännbollsyran frias om alkoglass. Bra! Det sunda förnuftet har segrat.

Av , , Bli först att kommentera 14

Läste just på vk.se att tingsrätten friar festivalarrangören Peter Arkhult (Brännbollsyran), för åtalet gällande försäljning av alkoglass under Brännbollsyran. Det går inte att bevisa att glassen såldes i berusningssyfte. Det borde rimligen säga sig själv, när man enligt uppgift skulle behöva sätta i sig 30 glassar för att uppnå berusning.

Som enda kommun i landet har Umeå kommun anmält en festival för att ha sålt alkoglass, drivit frågan till domstol och nu – som sagt – förlorat.

Brännbollsyran är Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige, med publikrekord år efter år. Nu senaste hela 16 000 sålda biljetter. Men Umeå kommun har av någon outgrundlig anledning att gång på gång försöka sätta käppar i hjulet för festivalen.

Umeå kommun polisanmälde Brännbollsyran för försäljning av alkoglass. Förundersökningen lades ned, men Umeå kommun fortsatte att driva frågan. Detta trots att alkoglass får säljas i bl.a. matbutiker som ICA, vilket också sker såväl i Umeå som i övriga delar av landet. Det behövs inget utskänkningstillstånd för detta. Folkhälsomyndigheten har också konstaterat att alkoglassen inte är ett folkhälsoproblem, och den ålderskontroll som har införts av handlare gör att försäljningen inte är ett problem. Likaså går det bra att sälja glassen på andra festivaler runt om i landet.

Men i Umeå – där gör alltså kommunen allt för att arrangörerna ska fällas i domstol.

Moderaterna i Umeå stod inte bakom kommuns beslut att polisanmäla Brännbollsyran, vilket media tidigare har rapporterat om. Våra representanter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden delade inte den uppfattning som ddomstol.

Detta agerande är rent ut sagt pinsamt, såväl som skamligt, för Umeå kommuns del.

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet! Brännbollsyran förtjänar att hyllas – inte polisanmälas!

Bli först att kommentera

Vanvård kan aldrig accepteras!

Av , , 1 kommentar 10

Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre.

Igår lyfte jag frågan om vilka rutiner vi har för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden i kommunen, och hur vi ser till att dessa regler och rutiner efterlevs. Detta föranlett av den vanvård som skett på ett av våra boenden, där en person inte hade fått duscha på flera månader. När man följt senaste veckans rapportering så blir man ju både upprörd och betänksam. Hur har det här kunnat ske, trots att vi uppenbarligen har noggranna rutiner och regler för uppföljning. Det ska ju rimligen inte kunna inträffa!

Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas just av god kvalitet och ett värdigt bemötande.

Jag förstår att en enig Äldrenämnden tar detta på högsta allvar och att man kommer att gå igenom och belysa hur det fungerar med rutinuppföljning och annat. Vi får avvakta den utredning som pågår.

För ganska precis sex år sedan föreslog jag och övriga Alliansgruppledare i en motion till fullmäktige att vi borde inrätta en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå. Då – för sex år sedan – hade äldreomsorgen i Sverige såväl som här hemma i Umeå – varit utsatt för hård granskning. Det hade framkommit uppgifter som visat på bristande patientsäkerhet och rapporterats om fall där de äldre farit illa på ett sätt som vi aldrig kan acceptera.

Vi föreslog då en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Tanken var bl.a. att inspektionerna skulle ske såväl anmälda som oanmälda, och genomföras på både kommunala och privata enheter. Tyvärr ansåg Socialdemokraterna och vänsterpartiet att det inte behövdes en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, utan man var nöjd som det var.

Det kanske är så att vi måste göra just det, som vi föreslog redan år 2012. Att inrätta en central trygghets- och kvalitetsinspektion. Vi får avvakta rapporteringen, men vi kan alla vara överens om att det helt uppenbart har brustit å det grövsta i det här fallet. Vi måste vidta åtgärder så att det inte upprepas.

1 kommentar

Viktigt med hög kvalitet och värdigt bemötande inom äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har vi månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Under förmiddagen fick vi en genomgång av kommunkoncernen och de kommunala bolagens utveckling under 2017. Nu fortsätter det främst med debatt kring interpellationer och frågor från ledamöterna.

Moderaterna har idag en interpellation, ställd av Igor Jonsson kring HVB-hemmen och den oroväckande tillgången till droger på HVB-hem, som gör att många ungdomar far illa. Lennart Johansson har ställt en fråga angående kommunens agerande gentemot Brännbollsyran och polisanmälan av försäljningen av alkoglass. Tina Myhrberg har en fråga angående tillgänglighetsanpassningar av kommunens lekplatser, så att även barn med funktionsnedsättning kan leka där.

Avslutningsvis en fråga från min sida, mot bakgrund av den vanvård som avslöjats vid ett kommunalt vård- och omsorgsboende. Bifogas nedan i dess helhet.

Fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

Rutiner och uppföljningen av dessa inom äldreomsorgen

VK har i några uppmärksammade artiklar rapporterat om ett fall med misstänkt vanvård vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. När en man kom in för undersökning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att personen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader.

Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras. Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala vård- och omsorgsboenden eller privata. I just detta fall var det ett kommunalt boende. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

Men händelsen väcker frågor av mer generell karaktär kopplat till vilka kvalitetskrav kommunen ställer, vilka rutiner som finns och hur dessa efterlevs.

Med anledning av detta har jag följande frågor till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

  • Anser du att Umeå kommun har tillräckligt goda rutiner för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden?
  • Anser du att efterlevnaden och uppföljningen av dessa rutiner fungerar?

Umeå 2018-02-21

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Bli först att kommentera