Långbänkarnas långbänk fortsätter. Obegripligt.

Av , , Bli först att kommentera 10

Efter många motgångar med arbetet för Umeås ringled kom år 2008 det efterlängtade beskedet från Alliansregeringen: Umeåprojektet fanns med i närtidssatsningen, och hela trafiksystemet med ringled skulle vara färdigbyggt år 2013. Glädjen var total.

2/3 av systemet är numera färdigt, men den allra viktigaste delen – Västra Länken – återstår.

Problemet är att byggandet av Västra länken är rejält försenat, och väntades tills idag vara färdig först år 2019. Idag får vi – utan minsta tidigare antydan – besked att Trafikverket i Borlänge meddelat att man måste göra om delar i arbetet. Trots att de haft ärendet för handläggning i ett och ett halvt år (!!), och fått alla de kompletteringar de efterfrågat, så har de nu hittat nya anledningar till att inte ta beslut.

Varje månad som går utan att Västra Länken färdigställs, innebär förlorad tid för arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Varje månad som går utan en färdig ringled innebär också en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt och utveckling.

Långbänkarnas långbänk fortsätter. Det är inte OK!

 

 

Pressmeddelande som skickats ut under eftermiddagen.

​​Besked om Västra länken ”blixt från klar himmel”

Umeå kommun – 2014-12-16 16:35 CET

– Vi är otroligt överraskade över beskedet om Västra länken. Det är nu upp till Trafikverket att handlägga ärendet utan att tidsplanen för projektet påverkas.
Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i en kommentar till att arbetsplanen för den sista delen av Umeåprojektet måste handläggas ytterligare.

Trafikverket i Borlänge meddelade i dag att arbetsplanen för Västra länken har återförvisats till Trafikverket Region Nord på grund av formella brister. Det som efterfrågas är en samlad miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som beskriver och jämför de olika vägalternativ som undersökts. Dessutom efterlyses en samlad samrådsredogörelse.
Detta ska ses som en komplettering, och det är oklart hur lång tid detta kommer att ta.

– Vi utgår ifrån att Trafikverket nu avsätter tillräckliga resurser för att handlägga ärendet skyndsamt, så att vägen kan bli klar 2019 som planerat. För varje dag som Västra länken inte står klar, förlorar kommunen stora pengar i så kallade bristkostnader, säger Hans Lindberg.

Ytterst angeläget
Västra länken är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska trafikflödena i centrala Umeå (särskilt den tunga trafiken), vilket är nödvändigt för att Umeå kommun ska klara miljökvalitetsnormerna. Utan ett färdigställande av ringleden omöjliggörs också den hållbara stadsutveckling som kommunen eftersträvar, och planeringen av bostäder, företagsetableringar och transportlösningar försvåras.

– Trafikverkets besked kom som en blixt från klar himmel. Jag är oerhört besviken. Arbetsplanen har legat i Borlänge i ett och ett halvt år utan att man sagt ett ord om behovet av denna komplettering, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Umeå kommun.

Bli först att kommentera

Näringslivet en förutsättning för vår gemensamma välfärd!

Av , , Bli först att kommentera 14

Det är i företagen som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd.

Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Alla jobb behövs.

Umeås näringsliv är grunden för detta!

Varje dag fattas också nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att företagsklimatetet är i toppklass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kommun kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag.

Företagande och entreprenörskap är en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle. Det är i grunden också själva förutsättningen för att finansiera den gemensamma välfärden i formen av skola, sjukvård och äldreomsorg!

Bli först att kommentera

Umeå Airport passerar 1 milj-strecket!

Av , , 2 kommentarer 7

 

FullSizeRender

Idag firas att Umeå Airports passagerare nummer 1 000 000 för innevarande år landar vid lunchtid. Vi har ju fått se en kontinuerlig ökning av antalet resenärer till och från vår flygplats, och äntligen slås miljonstrecket. Ska bli intressant att se vad det blir för siffra på helåret. För egen del är jag nere i Stockholm och kan inte vara med vid uppmärksammandet av detta, men jag landar på flygplatsen några timmar senare.

Hur som helst ska vi vara mycket stolta över vår flygplats. Goda flygkommunikationer är viktiga, och Umeå kommun har nyligen bidragit till utbyggnaden av Umeå Airport. Förhoppningsvis kan Swedavia snart påbörja ytterligare en utbyggnad!

2 kommentarer

Alliansbudgeten bra för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skriver i dagens VK om effekterna för kommunsektorn av Alliansens budget för 2015.

 

Alliansbudgeten bra för Umeå!

I VK (9/12) skriver Miljöpartiets gruppledare Nassler Mosleh om det faktum att Alliansens budget för 2015 har vunnit stöd i Sveriges riksdag. Men tvärtemot hans påståenden så innebär den budgeten en rad positiva satsningar som kommer träda i kraft nästa år. Mer pengar till skolan, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, en stark välfärd, bättre miljö och ett starkare försvar. Samtidigt innebär vår budget att de skadliga skattehöjningar på arbete och företagande som regeringen föreslagit nu uteblir.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller i skrivande stund på att ta fram mer konkret vad Alliansbudgeten betyder för kommunsektorn. Men vissa saker kan vi snabbt konstatera, som kommer påverka umeåborna i stort som smått.

Satsningar på mindre barngrupper i förskola och fritidshem. Dubbelt så mycket pengar till mindre klasser i grundskolan, jämfört med den rödgröna budgeten. Mer matematikundervisning, sommarskola och läxhjälp. Förstärkt karriärreform för lärarna. Äldreboendegaranti, en tillgänglighetsmiljard till sjukvården m.m. Inga höjda skatter på arbete.

Alliansbudgeten som nu gäller för 2015 innebär att den framgångsrika politik som skapat över 300.000 nya jobb, säkrat statsfinanserna och ökat resurserna till vår gemensamma välfärd, fortsätter. Stefan Löfvens kraftiga skattehöjningar på arbete och företagande hade bromsat utvecklingen på arbetsmarknaden och slagit mot Sveriges tillväxt.

Vi har sedan valet i september sett en historiskt svag regering med en historiskt svag statsminister. Alliansen styrde framgångsrikt i åtta år. Stefan Löfven (S) klarade av två månader innan allt slutade i kaos. Det extraval som kommer att hållas i mars blir en folkomröstning om jobben och ansvar för ekonomin. Ordning och reda med Alliansen, eller oförberett och kaotiskt med de rödgröna? Är man inte förberedd så är man oförberedd.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M), Umeå

Bli först att kommentera

Grattis till Anna Kinberg Batra!

Av , , 3 kommentarer 8

Idag har den moderata valberedningen meddelat att man enhälligt föreslår Anna Kinberg Batra till ny partiledare för Moderaterna. Ett stort grattis till Anna från oss i Umeå och övriga Västerbotten! Bilden ovan är från dagens pressträff.

Moderaternas länsförbund i Västerbotten, där jag själv är ordförande, var det första länsförbundet som beslutade att nominera Kinberg Batra till ny partiordförande. Det är glädjande att övriga landet snabbt följde efter med samma slutsats! Från norr till söder, från MUF, M-kvinnorna, Moderata Seniorer finns det ett starkt och tydligt stöd för Kinberg Batra som ny partiledare. Sverige behöver ett starkt och tydligt ledarskap. Kinberg Batra kommer att bli historisk som Moderaternas första kvinnliga partiledare och har även chansen att bli historisk genom att i mars bli Sveriges första kvinnliga statsminister! Vi ska göra vårt yttersta för att bidra i den kampen.

 

3 kommentarer

Välkommen, Elin!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har Elin Jonsson börjat arbeta som ny politisk sekreterare för den moderata kommunfullmäktigegruppen i Umeå. Hon har en bakgrund i Moderata Ungdomsförbundet och är därtill aktiv inom kommunpolitiken. Varmt och hjärtligt välkommen, säger vi till Elin!

Bli först att kommentera

Nu har vi chansen – Rädda Bromma den 22 mars!

Av , , Bli först att kommentera 8

Noterade att väldigt många, inte minst socialdemokratiska sympatisörer runt, anslöt sig till oss i Alliansen runt om i landet och ville Rädda Bromma flygplats från de rödgrönas planer på att stänga flygplatsen. En stängning får allvarliga konsekvenser för jobb, tillväxt och möjligheten till goda flygförbindelser i vårt land.

Så nu har alla chansen – rösta inte på rödgröna i riksdagsvalet den 22 mars så är Bromma flygplats räddad!

Ett av många goda skäl, i stort och smått, att rösta för en stabil Alliansregering.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Bli först att kommentera

Välj en tillväxtvänlig linje!

Av , , 5 kommentarer 10

Den som läser rubriken kanske tänker att det syftar på det kommande extravalet i mars :) Men faktum är att det är rubriken på det genmäle jag hade till Hans Lindberg (S) i dagens VK. Just apropå de vägval som S-partiet i Umeå står inför den kommande mandatperioden. Välj en tillväxtvänlig linje, för Umeås bästa!

 

Välj en tillväxtvänlig politisk linje för de kommande fyra åren!

Kommunstyrelsens nyvalde ordförande Hans Lindberg (S) svarar i ett inlägg (VK 27/11) på mina frågor apropå den nya mandatperioden och de vägval som väntar. Men vad är egentligen det nya S-styrets ambition med Umeå för de kommande åren?

Lindberg delar Moderaternas uppfattning om att jobben har högsta prioritet. Men dessvärre så duckar socialdemokraterna om detta i praktiken. Inte ett ord om att förbättra företagsklimatet. Inte någon ambition att förkorta handläggningstider, införa utmaningsrätt eller avveckla osund konkurrens verkar det som – däremot allmänna skrivningar om att utbildning är viktigt liksom fokus på trygghetssystem mellan olika jobb. Jojo. Men hur vill Lindberg möjliggöra bättre villkor för företagen? Hur möjliggöra framväxten av fler jobb i vår kommun? Vi kan inte enbart fokusera på fördelning av skattemedel – vi måste lägga betydligt mer fokus på hur jobben ska kunna bli fler.

Socialdemokraterna verkar hålla tummarna för att bostadsbyggandet ska öka, men jag uppfattar inget konkret i Lindbergs svar överhuvudtaget. Så pratet från (S) under valrörelsen om att det skulle bli fart på bostadsbyggandet lokalt verkar sakna konkreta ambitioner när valet är över.  Vi måste fördubbla bostadsbyggandet! Men Lindberg väljer att inte ens beröra möjligheten att låta det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter ytterligare, eller för den delen hur vi ska möjliggöra för fler privata aktörer att komma igång med bostadsprojekt.

När det gäller frågan om valfrihet för umeåborna så går Lindberg i hård polemik. Men i praktiken vet vi att socialdemokraterna lokalt har gjort en mycket välkommen omsvängning efter valet den 14 september. De har ju valt att tillsamman med Allianspartierna fortsätta med valfrihet inom hemtjänsten via LOV (Lagen om valfrihet). Här syns ett tydligt exempel på att Vänstern nu är bortkopplad från politiskt inflytande. Bravo!

I frågan om arbetsmiljö och sjukskrivningar är det lika tyst som vanligt. Umeå kommun har jämförelsevis hög sjukfrånvaro hos kommunanställda. Vad vill man då göra åt detta? En enda sak tydligen. Införa 6-timmars arbetsdag på en eller flera arbetsplatser. Det är helt fel väg att gå! Det är oerhört dyrt och framförallt så leder det inte till lägre sjukfrånvaro. Det finns ju mycket vi kan göra redan idag för att skapa bättre arbetsvillkor inom kommunens verksamheter.

Än så länge är det högst oklart vad den nya socialdemokratiska ledningen i kommunen egentligen vill åstadkomma. Men det finns mycket goda förutsättningar att åstadkomma goda resultat för Umeås bästa om de väljer en tillväxtvänlig och mittenorienterad politisk linje!

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Umeå

5 kommentarer

Mobilisering på alla nivåer

Av , , Bli först att kommentera 10

Efter gårdagens besked från Stefan Löfven om nyval den 22 mars så är det full fart på alla fronter. Igår var det bara att ta fram M-kampanjjackan igen – positivt att se på facebook att många andra moderater gjorde samma sak :) För det är tuffa månader med kampanjande som väntar för oss partiaktiva.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten har jag på förmiddagen kallat vår länsledning till ett extra sammanträde redan nu på måndag, för att gå igenom läget. Dessbättre har vi en effektiv och samkörd organisation, där vi snabbt kan få alla nivåer och delar av partiet på fötter. Moderata ungsdomsförbundet spelar som vanligt en viktig roll i vårt kampanjarbete och där är entusiasmen påtaglig.

Jag har nu på förmiddagen även hunnit bli intervjuad av såväl SVT som VK om våra förberedelser, och vad som sker nu rent konkret. Mer om detta längre fram. Politiskt kan vi konstatera att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte har visat sig regeringsdugliga. De har en politik som är skadlig för landets tillväxt, deras politik innebär färre nya jobb (vilket de själva medger i budgetpropositionen!) och de kan som sagt inte styra landet.

Två månader av kaos borde räcka för svenska folket.

 

Bli först att kommentera

Viktigt att vara förberedd för att kunna styra!

Av , , 2 kommentarer 11

Stefan Löfven och Socialdemokraterna lyckades sitta vid regeringsmakten i två månader innan de förlorade den viktiga omröstningen om statsbudgeten. Trots att Löfven försäkrade att han inte enbart kunde bilda regering utan även kunde få igenom sin budget i riksdagen.

Så här går det när man inte har brytt sig om att göra några förberedelser! Är man inte förberedd så är man oförberedd, och då kan man inte heller styra landet.

En historiskt svag regering, med en historiskt svag statsminister. Regeringskrisen är akut.

Alliansen har stått fast vid välkända ställningstaganden. Allianspartierna har gått till val på sina förslag, och nu fullföljt detta efter valet – exakt det man sagt hela tiden. Att sedan inte S och MP klarar av att styra Sverige och inte varit förberedda på något område – ja det kan aldrig vara Alliansens fel.

Alliansens budget är bra för Sverige. S/MP-regeringens budget hade varit negativ för jobb och tillväxt.

Jag har fått frågor från media om vad som händer nu. Tja, väldigt bra fråga. Det finns ju några alternativ för vägen framåt. Men låt oss avvakta statsminister Löfvens presskonferens den närmaste timmen.

2 kommentarer