Stärk polisen för ökad trygghet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Trygghetsfrågorna är viktiga för oss moderater. Denna debattartikel är publicerad i dagens VK. Läggs även ut här på bloggen.

 

Stärk polisen för ökad trygghet

Otryggheten växer i vårt samhälle samtidigt som kriminella kommer alltför lätt undan. Vi ser hur gängvåldet fortsätter och hur oskyldiga människor hamnar mittemellan gänguppgörelser. I många delar av vårt land, inte minst i norra Sverige, kan det dröja länge innan polisen hinner fram.

När polisens utredningsresultat är de lägsta på flera år och när polisen förra året avskrev hälften av alla anmälda brott direkt, skadar det människors förtroende för rättstaten. När rättstaten inte fungerar fullt ut är det kriminella som ser sin chans, en chans att utöka sitt inflytande i samhället och frångå de regler och lagar som vår gemensamma trygghet vilar på. Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Den skatt som människor betalar in för sin trygghet, säkerhet och frihet skall också ge resultat.

För att otryggheten ska minska i Sverige krävs flera åtgärder. Fram till 2025 bör Sverige ha minst 5000 fler poliser, och lika många fler civilanställda i tjänst. Lönerna måste höjas för att göra yrket mer attraktivt. Straffen bör skärpas för vapenbrott och brott mot knivlagen. Är man 18 år och kastar en sten mot en polisbil, misshandlar en annan individ eller på annat sätt sprider otrygghet är man också tillräckligt gammal för att ta sitt ansvar. Straffrabatten för gruppen 18-21 år bör tas bort. Den som fälls för flera brott i en och samma rättegång får idag en mängdrabatt på straffen. Dagens form av mängdrabatten bör tas bort. Kriminella skall inte få en generös rabatt på sitt straff.

Moderaterna anser att brott med ett straffvärde på sex till tolv månander ska kunna leda till utvisning. Idag är det praxis att en person måste dömas till mer än tolv månanders fängelse för att utvisning ska vara aktuellt. Samtidigt bör regelverket för återreseförbud skärpas. Begår en person ett så allvarligt brott som grov våldtäkt eller grovt rån och den personen inte har anknytning till Sverige är det rimligt att brottet leder till ett återreseförbud på livstid.

Slutligen bör ett vistelseförbud införas för att minska otryggheten i Sverige. Personer som har anknytningar till kriminella grupperingar och som har begått upprepad brottslighet bör kunna förbjudas från att vistas i ett specifikt geografiskt område efter avtjänat fängelsestraff. Detta bygger vidare på förslaget om ett zonförbud som göra att polisen ges möjlighet att förbjuda en person som har uppvisat ett otrygghetsskapande beteende från att vistas på en viss plats. Dessa reformer lägger en grund till att stärka arbetet mot otrygghet i Sverige och stärka rättstaten. Kriminella har fått ta upp en alltför stor plats i vårt samhälle och det ska få ett slut. Man ska som svensk känna trygghet i sin vardag oavsett om det är på kvällspromenaden, på pendlingen till jobbet eller hemma på soffan i sin egen bostad.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

 

Bli först att kommentera

En enig valberedning har föreslagit Ulf Kristersson till ny partiledare!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har en enig valberedning för Moderaterna föreslagit Ulf Kristersson till ny partiledare för Moderaterna. Det välkomnar jag och övriga moderater i Västerbotten! Vi var ett av de tre första moderata länsförbunden i landet som nominerade honom till partiledare, och det är mycket positivt att det nu finns en enighet kring hans kandidatur.

Jag nöjer mig med att åter lägga upp det pressmeddelande vi då skickade ut. Sedan skall det bli ett nöje att åka ned på stämman söndag den 1 oktober där valet sker.

Pressmeddelande 170828:

 

Moderaterna i Västerbotten föreslår Ulf Kristersson till ny partiledare

 

Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Västerbotten har under måndagskvällen hållit ett telefonsammanträde. Detta med anledning av att de moderata länsförbunden ska skicka in förslag på ny partiledare till valberedningen för Moderaterna.

En enig förbundsstyrelse i Västerbotten har beslutat att nominera Ulf Kristersson till ny partiledare.

- Ulf Kristersson är den enande kraft som Moderaterna behöver! Han har en djup och bred förankring inom partiet, med uppdrag på såväl kommunal som nationell nivå genom åren. MUF-ordförande, kommunalråd, riksdagsledamot, minister. Han är omvittnat politiskt kunnig och engagerad, välkänd för väljarna och en god debattör, säger förbundsordförande Anders Ågren.

- Med Kristersson som partiledare kan Moderaterna få den nystart som vi behöver. Då kommer också partiet kunna gå in i den kommande valrörelsen med tillförsikt, avslutar Ågren.

Bli först att kommentera

Oroväckande om Transcom i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser den oroväckande nyheten i lokalmedia att Transcom planerar lägga ned sin verksamhet i Umeå och flytta kontoret till Eskilstuna. 250 personer riskerar i så fall att förlora sina jobb.

Om planerna fullföljs är det ett mycket hårt besked för alla anställa och deras nära. På arbetsplatsen finns många ungdomar.

Det är också negativa nyheter för Umeå. Alla jobb är viktiga. Här talar vi om hela 250 jobb. Med personer som arbetar och betalar skatt, och därigenom bidrar till välfärden.

Men än så länge inget definitivt, utan planer.

Bli först att kommentera

Umeå kommun bör fortsätta med markanvisningsprocessen

Av , , Bli först att kommentera 7

För ett år sedan beslutade Umeå kommun att bjuda in byggherrar till att komma in med intresseanmälan och förslag på hur man skulle kunna utveckla och förtäta fastigheten Siv 1, där bl.a. gamla Vasaskolan står. Som numera innehåller bl.a. Guitars. Kommunens vision då var att det skulle bidra till att locka ytterligare investeringar, fler företag, fler bostäder etc i området. Sex byggherrar har gjort just detta. Men plötsligt är det inte intressant!

Förslaget var att avbryta arbetet med markanvisningsavtal rakt av. Motivet är att skolan och övriga delar av området kan behövas för ökade elevkullar. Observera ordet kan. Fanns inget underlag för detta att tillgå. Nu valde socialdemokraterna en något mjukare linje. Man vill innan beslut få fram prognoser på elevkullar, men signalen kändes tydlig.

Därmed har man ju fått potentiella investerare att gå in i ett projekt, för att bara ett år senare vända på kappan, rycka på axlarna och säga att det inte längre är intressant.

Umeå måste fortsätta jobba för att få investeringar. Både lokala och externa. Det här blir ett steg i fel riktning, och sänder märkliga signaler till näringslivet. Även fortsättningsvis behövs det nya jobb, företag och människor som betalar skatt – det finansierar välfärden!

Bli först att kommentera

6 av 10 vill förbjuda tiggeri i Sverige

Av , , 2 kommentarer 17

Det finns ett mycket starkt stöd för tiggeriförbud bland vår befolkning. I en opinionsmätning som publiceras i Aftonbladet idag, så ökar stödet för ett förbud. 57% vill se ett tiggeriförbud, medan endast 16% vill tillåta tiggeri fritt. Bland Alliansens väljare är det 64% som stödjer ett tiggeriförbud.

Vi lokalpolitiker måste göra vad vi kan för att motverka tiggeriet. Oavsett det gäller lokala tiggeriförbud, att säga nej till förslagen om kommunala campingar, gratis boende, uppställningsplatser, skolgång eller dylikt för utsatta EU-medborgare. I moderatstyrda Vellinge har kommunen nyligen beslutat om tiggeriförbud på fyra platser, genom att ändra i den lokala ordningsstadgan. Det är precis det som vi moderater har föreslagit i Umeå. Tyvärr fick vi inte majoritet i kommunfullmäktige för vårt förslag. Men vi fortsätter att driva frågan.

Tiggarnas problem löses inte i Sverige utan i deras hemländer. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare söker sig till andra länder för att tigga. Nu är det hög tid för de ansvarsfulla partierna att sluta prata och börja agera.

Ett tiggeriförbud bör snarast införas.

2 kommentarer

Framtidens välfärd

Av , , 1 kommentar 11

Debatt: Vad kommer att hända med välfärden i Västerbotten?

 

Umeå Folkets Hus den 11 september kl 11.30-12.30

Våren 2018 lägger regeringen en proposition om vinstbegränsningar för välfärdsföretag med utgångspunkt i Ilmar Reepalus utredning. I Västerbotten får förslaget konsekvenser för över 4500 elever som valt friskolor, drygt 500 äldre som har sitt boende eller hemtjänst hos privata företag och 286 personer som får personlig assistans från privata alternativ. Nära 2300 personer i länet arbetar idag i privata välfärdsföretag. Vad kommer egentligen att hända med välfärden om många av dessa företag försvinner?

Frågorna är fler än svaren efter Reepalus förslag om vinstbegränsning. Almega bjuder därför in till öppen debatt om framtidens välfärd i kommunen och regionen.

Välfärdsföretag och ledande politiker kommer att diskutera konsekvenserna av Reepalus förslag. Finns det idag problem med privata välfärdsföretag och stiftelser i länet och kommunerna? Kan kommuner ta över verksamheter från den ena dagen till den andra? Vill alla anställda byta till kommunen eller landstinget som arbetsgivare och vill alla elever och brukare byta till kommunens skolor och landstingets vårdcentraler?

I debatten deltar:
LiseLotte Olsson (V), landstingsråd Västerbottens län
Björn Wiechel (S), riksdagsledamot Västerbottens län
Helena Lindahl (C), riksdagsledamot Västerbottens län
Anders Ågren (M), kommunalråd Umeå

Vi lyssnar även till en intervju av tre välfärdsföretagare:
Hans Jansson, grundare Minervaskolan
Aron Kristoffersson, grundare Aleva Sverige
Frida Nilsson, grundare Aleva Sverige

Moderator:
David Wästberg

Anmälan senast måndag den 4 september, därefter i mån av plats.

1 kommentar

Ett välkommet besked av Ulf Kristersson!

Av , , 2 kommentarer 12

IMG_0020 (002)

Ulf Kristersson har nu på förmiddagen officiellt meddelat att han står till förfogande för uppdraget att bli ny partiordförande för Moderaterna. Det är ett mycket välkommet besked! Moderaterna i Västerbotten beslutade i måndagskväll att nominera honom till posten. Jag noterar också att Elisabeth Svantesson ställer sig bakom hans kandidatur. Mycket goda nyheter!

Kristersson har förmågan att ena partiet och har ett starkt förtroende. Jag ser fram emot valrörelsen 2018 med honom som möjlig partiledare, och hoppas att även övriga länsförbund i landet slutar upp bakom honom. Han har en bred förankring i partiet, och har genom åren haft uppdrag som MUF-ordförande, kommunalråd, borgarråd och statsråd. På bilden ovan var han på besök i Umeå i september 2013 i samband med en budgetpresentation. Han träffade då aktiva lokala moderater på Rex. För egen del känner jag Kristersson sedan MUF-tiden i slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Med Ulf Kristersson som partiledare har vi möjlighet att få den nystart som partiet behöver! Ett år kvar till valet – på den tiden kan mycket hända!

2 kommentarer

Norrbotniabanan och dess finansiering

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår kom nyheten att Trafikverket föreslår att Norrbotniabanans första etapp Umeå-Skellefteå läggs in i den Nationella planen för åren 2018-2027. Det är naturligtvis mycket positivt. Nu väntar den politiska hanteringen av frågan.

Men min kommentar till massmedia igår, var att jag var lite fundersam över detta med pengarna. Banan måste ju finansieras också. I förslaget fanns bara finansiering för halva sträckan, om jag hade fått korrekt information.

Lite senare på dagen visade det sig också att informationen stämmer. Trafikverket har bara råd att bygga halva etappen. Så med detta förslag kan vi således räkna med att vi möjligen har järnväg upp till Robertsfors år 2029 och sedan tar det stopp.

Norrbotniabanan är av stor vikt, inte bara för norra Sverige utan för hela nationen Sverige. Alla måste hjälpas åt att ro detta projekt i land. Men det kräver också finansiering!

Bli först att kommentera

Välkommen!

Av , , 1 kommentar 9

blimedlemumeå

1 kommentar