Rent svineri på järnvägsstationen Umeå C

Av , , Bli först att kommentera 11

Tget har stannat p Botniabanan intill Ume C

Igårkväll lade jag upp det här inlägget på min egen blogg: andersagren.com

Bra att VK efter det gjorde en nyhet av detta!

 

När vi hade styrelsemöte i tisdags förra veckan med bolaget Umeå C så fick vi mycket bekymmersamma rapporter från situationen på järnvägsstationen Umeå C. Det gäller Stationshuset och intilliggande perronger och p-platsområde. Hans Lindberg (S) var på annat möte, så jag fungerade som mötesordförande.

Ett litet antal individer har mer eller mindre ockuperat väntsalen på järnvägsstationen och använder det som sovplats. De skrämmer iväg vanliga resenärer som därmed inte kan/vågar utnyttja väntsalen som det är tänkt. De resenärer som försöker använda väntsalen blir enligt uppgift bryskt utkörda av dessa individer.

Likaså har personerna ”ockuperat” vindskydden utanför på perrongen. Det har också startats eldning på perrongen. Personerna uträttar stundom sina behov i papperskorgar (!) i väntsalen. Avföring smetas på väggarna i toaletten. Enligt rapporterna från städbolaget är det återkommande blod och avföring utsmetat på toaletten. Den rengöringsfirma som kommunen har avtal med har sagt upp avtalet. Personalen menar att det helt enkelt inte går att jobba under dessa förutsättningar.

Det var delar av den upprörande rapport vi fick på styrelsemötet i tisdags.

Nu tvingas vårt kommunala bolag tredubbla väktarbevakningen, och det kommer att öka kostnaderna för bevakning med en miljon kronor under vintermånaderna. En miljon kr!!

Händelserna har självklart polisanmälts. Men situationen fortgår, och den tragiska nyheten sprider sig uppenbarligen bland tågresenärerna att det är laglöst land på Umeås järnvägsstation i centrum.

Nog är det åt h-vete att detta får fortgå?

Men oerhört märkligt att inga lokalmedia har rapporterat om detta. Inte vad jag har sett i alla fall. För mig var det en nyhet, det som presenterades på sammanträdet. Polisanmälningar brukar ju snabbt uppmärksammas i media i andra sammanhang. För detta har hållit på hela sommaren.

Men det kaos som råder på järnvägsstationen är det inga journalister som rapporterar om.

Umeå kommun måste, tillsammans med polisen, ta krafttag mot detta. Det är i alla fall Moderaternas uppfattning i den här frågan!

Bli först att kommentera

Ja, visst behövs en borgerlig offensiv i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

umeåborgerligoffensiv

 

 

I dagens VK har jag fått denna debattartikel införd (i tidningsversionen dock något nedkortad av utrymmesskäl)

 

Visst behövs en borgerlig mobilisering i Umeå!

 

Anders Lidström, professor i statsvetenskap, har (3/9) startat en intressant diskussion om Allianspartiernas negativa spiral under de senaste 50 åren i Umeå. För egen del har jag varit aktiv i Umeåpolitiken ca 20 år. Jag tänkte ge dels lite reflektioner, dels peka på vägen framåt. För Umeå behöver en mer offensiv borgerlighet som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – och vänder en nedåtgående trend. Moderaterna är redo att axla ansvaret.

Umeå har förändrats mycket sedan 1950-talet och framåt. Från en liten borgerlig ämbetsmannastad som starkt präglades av två regementen, till något annat. En befolkning som har mer än fördubblats sedan 50-talet. Dessa förändringar har även påverkat partiernas utveckling. Men forskningen är nog bäst lämpad att gräva djupare i just det.

De rödgröna har vuxit sig starkare, medan traditionellt starka borgerliga partier som Centern och Folkpartiet i kommunen tappat. Moderaterna har vuxit och blivit det dominerande borgerliga partiet, men under rikssnittet. De senaste valen har M faktiskt gjort våra starkaste resultat i Umeå i modern tid!

Har då de borgerliga partiernas utveckling överhuvudtaget diskuterats? Svar ja! I Moderaterna har vi noggrant ventilerat frågan i de 20 år jag varit engagerad här. Vi har också dragit tydliga slutsatser. Resultaten har även diskuterats på otaliga träffar mellan de borgerliga partierna.

I förklaringen till varför (S) lyckats behålla makten delar jag en av mina företrädare Anders Sjölunds synpunkter. Starka realpolitiska S-ledare. En positiv och exempellös utveckling för Umeå under dessa 50 år. En politik där S och delar av Allianspartierna ofta gjort upp över blockgränsen.

Det sistnämnda har emellertid fått flera effekter. I sak har mycket varit positivt för Umeås utveckling. Det har bäddat för stabilitet i viktiga utvecklings- och planeringsfrågor. Men politiskt har det gjort att S, inte minst under Lennart Holmlund, legat åt höger i politiken. Det har gjort att profileringsmöjligheten för Moderaterna och övriga inom Alliansen minskat.

Samtidigt har det öppnat för missnöjesvänstern på den andra flanken. Vänsterpartiet har vuxit, liksom Miljöpartiet och nu senast även Fi. För att inte glömma Arbetarpartiet (tidigare Offensiv). Den s.k. Umeåandan, ofta representerad av S och M, har varit positiv för kommunen, men fått till följd att vänsterkrafterna har vuxit sig starkare då S ofta varit i mitten eller på den borgerliga kanten.

Kunde då de borgerliga ha handlat annorlunda? Självfallet är det så. Jag kan av naturliga skäl inte tala för de övriga partierna, men för Moderaternas är detta ändå i stora delar ett medvetet vägval.

Vi hade ju kunnat välja motsatt strategi. Att aldrig göra upp. Att gräva de blockpolitiska skyttegravarna. Att rösta mot våra egna M-förslag, när det visar sig att Holmlund har stöttat dem. Det hade blivit större skillnad. Kanske hade de gett oss moderater någon extra procent, vem vet?

Men vi har eftersträvat att åstadkomma konkreta resultat i lokalpolitiken. Det har vi också gjort, genom uppgörelser med S under Lennart Holmlund. Det skulle framstå som vansinnigt att i kommunpolitiken inte göra upp om man kan få igenom sin politik! Får vi igenom ca 70 procent av våra vallöften, så vore ju allt annat tokigt. Men att skapa konflikt för konfliktens skull hade bara fått vårt parti att framstå som korkade och opålitliga. Faktum är att Moderaterna under de senaste valen i Umeå gjort våra bästa val på omkring 80 år. För oss är detta verkligen inte dåligt, även om vi vill lyckas ännu bättre. Självklart är målet att återigen leda Umeåpolitiken!

Påståendet att Allianspartierna inte varit ense om saker och ting lokalt är fel. De sista åren har vi – på papperet – varit extremt överens. Gemensamma budgetförslag tio år i rad. Gemensamma arbetsgrupper. Gemensamma förslag på område efter område. Så vi har testat även den vägen. Problemet har väl varit hur partierna förvaltat det i nästa steg.

När jag läser några inlägg i artikelserien, så verkar det inte ens vara något som man är medvetna om så här i efterhand. Det belyser möjligen de tillfällen, då borgerliga företrädare har varit överens i mötesrummet och tagit i hand. Men i samma sekund som man lämnat rummet, så har uppgörelserna brutits. Handslaget var inget värt. Här får varje parti rannsaka sig själv. Men det inger inte något ”regeringsförtroende”. 2016 gick vi inom parentes fram med fyra olika borgerliga budgetförslag, så att varje parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Det fanns på sina håll en oro för att ”bli uppätna” av M. Det har vi moderater haft respekt för.

Hur går vi då vidare? Alla borgerliga partier har en hemläxa att göra.

- Vilka politiska frågor är viktiga för de borgerliga partierna i Umeå? Vad vill man? Tydliga politiska frågor från respektive parti och en målbild inför valet 2018. Från M har vi ett tydligt tillväxtfokus – insatser för fler företagsetableringar, fler jobb, fler bostäder, utbildning och sänkt kommunalskatt är prioriterade.

- Släpp det som har varit! Se till att de fyra partierna på alla nivåer i kommunpolitiken blir ”regeringsdugliga” för att styra Umeå. Alla måste lära sig att hålla politiska uppgörelser. Inget väcker så mycket förakt i politiken, som förtroendevalda som inte står fast vid ingångna uppgörelser. Sträva efter att öka det egna partiets väljarandel, men utan att samtidigt hoppas sänka andra borgerliga.

- När alla partier är trygga med sina egna politiska ståndpunkter – låt oss samlas i god tid innan valet. Vi har ju redan sedan tidigare uttalat att vi ska återkomma med gemensam borgerlig budget och ett gemensamt valmanifest 2018. Det finns alla möjligheter i världen att göra något bra av detta!

Jag har i detta inlägg försökt resonera om varför det politiska läget är som det är, men också peka ut vägen framåt. Som denna mandatperiod utvecklas, så har förutsättningarna nog aldrig varit bättre för borgerligheten. Vi ser en socialdemokrati som går åt vänster. Som trots att kommunen går mot ett tredje år med ekonomiskt underskott, röstar ned förslag om att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Som inte förstår vikten av ordning och reda i den kommunala ekonomin, eller för den delen vikten av en lägre skatt. Som på fullt allvar gör försök med sextimmarsarbetsdag. Listan kan göras lång.

De politiska möjligheterna för en mer offensiv borgerlighet inför valet 2018 är goda, om bara viljan finns!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

Bli först att kommentera

Larmklockorna borde ringa!

Av , , Bli först att kommentera 5

Läser Hans Lindbergs (S) blogg om falska rykten om Västra Länken. Likaså skriver tidigare kommunalrådet Holmlund om detta.

Bra så. Moderaterna är på samma sida som Socialdemokraterna lokalt i denna fråga.  Jag är den första att välkomna om uppgifterna från SVT och Folkbladet inte stämmer. Det har jag också sagt de två senaste två dagarna, även i intervjuer – jag hoppas verkligen att det blivit något missförstånd någonstans. Västra Länken måste byggas.

Men är det bara jag som ändå är bekymrad? Varför ger Trafikverket centralt helt andra signaler?

Både i intervju med Västerbottensnytt och Folkbladet bekräftar de ju de nya uppgifterna. De bekräftar att de fått i uppdrag att göra nya bedömningar av ett 20-tal infrastrukturprojekt i nationella planen, däribland den sista etappen i Umeåprojektet: Västra Länken. Men självklart kan de inte i detta läge uttala sig om slutsatserna – tidigast nån gång under år 2017 ska de lägga fram sina förslag om de olika projektens framtid. Först då vet de om det får någon effekt på Västra Länken……

Så här säger Trafikverkets presschef i Folkbladet:

”Finns det ändå en risk att Västra Länken slopas helt?

– Det är att alldeles för långtgående spekulationer i dagsläget. Det är för tidigt att säga att man stänger projekt bara rakt av. Däremot kan projekt mycket väl skjutas på framtiden, om de inte tillför tillräckligt bra för att nå miljö- och klimatmålen, säger Bengt Olsson.”

Hallå! Oavsett vilken regering som styr, så måste vi Umeåpolitiker alltid kämpa för Umeå och Umeås bästa. Det gäller i synnerhet infrastruktursatsningar. Jag är då inte lugnad av Trafikverkets uttalanden. De bekräftar att se ser över även byggandet av Västra Länken.

Larmklockorna borde ringa högt hos alla tillväxtvänliga partier i Umeå!

Bli först att kommentera

Vad f-n är detta? Överväger regeringen att helt stoppa bl.a. Västra Länken?!!

Av , , 6 kommentarer 6

Vad f-n är det för nyhet på SVT Västerbottensnytt ikväll torsdag? Bygget av Västra Länken kan vara i farozonen, dvs sista etappen för ringleden runt Umeå.

Regeringen har plötsligt gett Trafikverket i uppdrag att se över ett 20-tal objekt i den nationella planen som ännu inte börjat att byggas, däribland den Västra Länken i Umeå, ”utifrån de åtgärder som är nödvändiga för att minska koldioxidutsläppen från transportsystemet.” Märklig definition i sig, då Västra Länken är en etapp som ska byggas i ett i övrigt färdigt ringledssystem runt Umeå.

Nu ska Västra Länken granskas på nytt, utifrån nya aspekter. Det vore ju fullständigt SKANDALÖST om man efter alla förseningar i det här projektet, nu gör halt permanent! Trafikverkets representanter verkar vara förvånade över det nya påbudet.

Är det Miljöpartiet som lyckats tvinga Stefan Löfven (S) till dessa tokigheter? Eller tycker även regeringens socialdemokrater att det här är en god idé?

 

Efter många motgångar med arbetet för Umeås ringled kom som ni minns år 2008 det efterlängtade beskedet från Alliansregeringen: Umeåprojektet fanns med i närtidssatsningen, och hela trafiksystemet med ringled skulle vara färdigbyggt år 2013. Glädjen var total.

2/3 av systemet är numera färdigt, men den allra viktigaste delen – Västra Länken – återstår.

Problemet är sedan tidigare att byggandet av Västra länken är rejält försenat, och väntades tills idag vara färdig först år 2021.

Varje månad som går utan att Västra Länken färdigställs, innebär förlorad tid för arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Varje månad som går utan en färdig ringled innebär också en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt och utveckling.

Det här måste vi snarast få mer klara besked från regeringen. Hur tusan har de tänkt när de gav detta nya direktiv till Trafikverket?!?

6 kommentarer

Fiasko för försöket med 6-timmarsarbetsdag i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 14

I Umeå kommun lyckades Vänsterpartiet övertyga Socialdemokraterna om att betala anställda för att vara lediga. Sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön för personalen på ett äldreboende inom Umeå kommun 2016, trots att försöket saknade finansiering. I sak ansåg Moderaterna att det var en felaktig prioritering.

 

Nu har vi facit. Det går att läsa i dagens VK. Sjukfrånvaron bland personalen ÖKADE. Trots att de fick betalt åtta timmar per dag, men bara behövde jobba sex timmar per dag. Sjukfrånvaron ökade på ett år från 8,0 procent till 9,3 procent. 5 miljoner kr av skattebetalarnas pengar nedspolade i toaletten!

 

Personalen jobba således sex timmar, men fick betalt för åtta. Det är ekonomiskt oansvarigt och det finns inte heller något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skulle finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige har avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Försöket saknade finansiering med ca 5 miljoner kronor.

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det hade inte Socialdemokraterna budgeterat för. Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.

Så vi verkar gå mot ett underskott för Umeå kommun för tredje året i rad!

Bli först att kommentera

Återupprätta lag och ordning!

Av , , 2 kommentarer 13

lagochordning160815

 

Den gångna sommaren har jag tämligen intensivt debatterat kampen mot gängkriminalitet och läget i de 53 utsatta områden som polisen har pekat ut i en rapport, liksom läget generellt när det gäller att motverka brottsligheten. En debatt som fortfarande pågår, såväl på sociala medier som i dagens nummer av Folkbladet.

Alla inlägg finns publicerade på

andersagren.com

 

 

 

2 kommentarer

M i Umeå: inför betyg från åk 4

Av , , 1 kommentar 7

 

image

 

Passar på att lägga upp dagens blogginlägg här, även om jag på mer kontinuerlig basis bloggar på andersagren.com

 

Från år 2017 finns det möjlighet för skolorna i Sverige att sätta betyg redan från åk 4. Detta efter en överenskommelse mellan S/MP-regeringen och de fyra Allianspartierna. Skolorna måste dock ansöka om att få delta i detta. Vi moderater anser att det är självklart att så många skolor som möjligt i Umeå ska ansöka om att få delta. Elmer Eriksson, moderat vice ordförande i För- och grundskolenämnden, har skrivit en motion om detta.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Ingen vinner på att eventuella problem sopas under mattan. Med betyg som sätts redan i årskurs 4 kan insatser sättas in tidigare för de elever som har svårigheter i vissa ämnen – likaså är det en värdefull morot för dem som vill anstränga sig ytterligare.

Fördelarna som lyfts i utredningen inför förslaget är att betyg tydligare skulle signalera hur det går i skolan för eleven och föräldrar. Betyg skulle också göra att målen tydliggörs mer, att läraren behöver förtydliga vad eleven behöver arbeta med, att eleverna blir mer benägna att anstränga sig och att skolan fokuserar mer på kunskapsresultaten.

Det finns någon som gjorde en liknelse mellan förekomsten av betyg och att hoppa höjdhopp. Att gå i skolan i fem år utan att få betyg, det skulle vara samma sak som att hoppa höjdhopp lika många år – utan ribba! Man skulle aldrig veta hur högt man hoppade, utan man skulle försöka gissa sig till hur bra man lyckades med sina hopp, kanske genom att jämföra sig med hur kompisen hoppade på banan bredvid. Samma sak är det med kunskaper och betyg.

Får man aldrig klara besked om hur man klarar sig, vad man har uppnått – då går det heller inte att förbättra sig. Ett införande av betyg i årskurs 4 skulle innebära att kravet på skriftliga omdömen i årskurs 4 och 5 försvinner. Betyg ska bara sättas en gång per år.

Självklart borde Umeå vara med här! På riksplanet står som sagt Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bakom detta förslag.

Likaså stöds förslaget av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som numera har en rödgrön majoritet. Även Svenskt Näringsliv gör tummen upp för tidigare betyg.

Men i Umeå verkar en helt annan politisk – betygsfientlig – vänsterlinje vinna stöd. Som ogillar tidigare betyg. Jag hoppas att partier som hittills varit negativ till tidigare betyg i Umeå ändrar sig fram till detta ska behandlas slutgiltigt i kommunfullmäktige.

1 kommentar

Nej, jag har inte slutat att blogga :)

Av , , 2 kommentarer 8

EdelPhoto-5812

Fick frågan i veckan om jag hade slutat att blogga. Nej, absolut inte. Jag bloggar på precis som vanligt, fast inte längre på vk.se och folkbladet.nu i någon större utsträckning.

Jag har ju numera en egen WordPressblogg på

andersagren.com 

 

Välkommen att följa mig där, om någon nu hade missat detta. Däremot lär takten på blogginläggen bli något lägre under sommarveckorna.

2 kommentarer