Hederskultur är största hotet mot svensk jämställdhet!

Av , , Bli först att kommentera 13

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor har varit lång. Därför är det mycket allvarligt att jämställdheten nu hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet. Detta måste motverkas såväl i Umeå, som i övriga delar av Sverige.

Vi måste försvara jämställdheten. Våra fri- och rättigheter ska gälla lika för alla. Men det största hotet mot jämställdheten i Sverige är hedersförtrycket. Enligt forskare kan så många som 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Man bedömer att var tredje elev (!!) med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer. Detta enligt docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på hedersproblematik. Baserat på enkäter i Sverige kan man se att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar har begränsningar i skolan, är förbjuden att ha pojkvän, måste vara oskuld när de gifter sig och får inte bestämma vem de gifter sig med.

Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det behövs regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Bli först att kommentera

Anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Med anledning av lokalmedias rapportering att anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till  Umeå, så har jag skrivit en interpellation till måndagens kommunfullmäktige. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå

I kommuner runt om i Sverige finns personer med kopplingar till olika terrororganisationer. Bland de mest aktuella i vår tid är islamistiska terrororganisationer som IS. Personerna kan vara födda i Sverige och kommit i kontakt med extrem islamism under livets gång, eller vara invandrade med extrema islamistiska åsikter. Ett aktuellt fenomen är att personer boendes i Sverige reser ut i världen för att ansluta sig till terrororganisationer och handla för dessa i krigszoner, för att sedan återvända hem till Sverige.

Sverige får snart en ny moderniserad terrorlagstiftning för att rättsväsendet enklare ska kunna döma personer som sympatiserar och bistår terrororganisationer. Översynen av befintlig lagskriftning bygger på en upptrappning av terrorrelaterat våld i omvärlden, men även kommunernas och statens behov av att kunna hantera personer med koppling till terrorverksamhet som av olika anledningar tar del av det svenska välfärdssamhället.

Det har nyligen i massmedia (bl.a. SR P4 och SVT Västerbotten) uppmärksammats att anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till Västerbotten, däribland till Umeå. Umeå kommun har också identifierat ett antal personer med kopplingar till terrororganisationen IS som befinner sig i kommunen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur många personer med koppling till islamistiska terrororganisationer – såsom IS – bedömer man att det finns i Umeå?
  2. Om det framkommer att det finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i Umeå, hur hanterar kommunen dessa individer då?
  3. Kan du beskriva vilka insatser som Umeå kommun vidtar i arbetet mot våldsbejakande islamism?

 

Umeå 2019-03-14

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Bli först att kommentera

Ett bättre företagsklimat

Av , , Bli först att kommentera 6

Bilden kan innehålla: 2 personer, inklusive Anders Ågren, personer som ler, personer som står och kostym

Jag och Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten, träffades igår på Rex för ett samtal om vikten av ett positivt företagsklimat. Här finns det onekligen mycket att göra för att förbättra förutsättningarna, såväl lokalt som nationellt. Det är viktigt att föra dialog och lyssna på synpunkter från företagen.

Vi måste skapa goda förutsättningar för såväl små, medelstora som stora företag. Vår välfärd är beroende av framgångsrika företag. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i högsta klass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kommun kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, sänk kommunalskatten, uppmuntra valfrihet, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Moderaterna och övriga borgerliga partier har politiken för att förbättra det lokala företagsklimatet!

Bli först att kommentera

Ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår blev jag vald till ny vice ordförande i SKL:s beredning för demokratifrågor åren 2019-2023. Ett stort tack till styrelsen för förtroendet!

Frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och insatser mot våldsbejakande extremism ligger högt på den politiska dagordningen! Såväl på den lokala, regionala, nationella som internationella nivån.

Bli först att kommentera

Anders Knape (M) vald till ny ordförande i SKL!

Av , , Bli först att kommentera 8

Moderaterna och övriga borgerliga partier tillbaka vid makten i SKL! Igår var 451 ombud samlade till Valkongress med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Efter höstens val 2018 stärkte de borgerliga partierna sina positioner i kommuner och regioner, och detta märks nu också konkret i styret för SKL. Moderaten Anders Knape blev igår vald av kongressen till ordförande i styrelsen, då även ett antal andra val förrättades. Själv blev jag vald till ordförande för valutskottet på kongressen – det var ett effektivt och smidigt arbete i utskottet från alla partiers representanter, och utskottets förslag var också enhälligt i alla dess delar.

Idag – på den nyvalda styrelsens första möte – kommer ytterligare ett antal val att genomföras, och där är jag som jag tidigare skrivit om föreslagen att bli ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning. Så jag får återkomma i den frågan inom kort.

På återhörande!

Bli först att kommentera

Viktigt att motverka osund konkurrens!

Av , , Bli först att kommentera 7

Skriver i dagens VK tillsammans med gruppledarna för de övriga borgerliga partierna i Umeå.

Bli först att kommentera

Personer från Umeå som anslutit sig till terrorsekten IS i Syrien har lyckats ta sig tillbaka hit.

Av , , 1 kommentar 9

P4 Västerbotten rapporterar. Personer från Umeå som anslutit sig till terrorsekten IS i Syrien har lyckats ta sig tillbaka hit. Mycket illa. Sverige står inför ett stort och allvarligt hot från våldsbejakande extremism, varav det största hotet kommer från islamister. Inte minst från “återvändare”. De finns alltså även i Umeå.

1 kommentar

Dags att påbörja viktigt rekryteringsarbete

Av , , Bli först att kommentera 5

Pressmeddelande 2019-03-12

Umeå kommun

Uppskattad koncern-vd drar sig tillbaka

Mikael Öhlund, vd och koncernchef vid Umeå Kommunföretag AB, UKF, slutar på egen begäran. Efter sex månaders uppsägningstid kommer han att ägna sig åt familjen och sina intressen, bland annat att resa.

Mikael Öhlund, som arbetat 10 år inom Umeå kommunkoncern, är vd för Umeå Kommunföretag och finanschef vid Umeå kommun och har också varit stadsdirektör under en period. Vid UKF:s styrelsemöte på måndagen meddelade han det beslut som vuxit fram under en tid.

– Mina uppdrag har inneburit långa arbetsdagar, och nu vill jag tillbringa mer tid med familjen. Bland annat planerar hustrun och jag en lång resa till hösten, säger Mikael Öhlund.

– Jag har haft en fantastisk tid i Umeå Kommunföretagskoncernen och är mycket stolt över allt som vi har åstadkommit tillsammans. Bolagskoncernen och moderbolaget har aldrig varit starkare än vad de är i dag, vare sig operativt eller finansiellt. Jag kommer absolut att sakna alla fantastiska arbetskamrater inom koncernen och det engagemang de har för sitt arbete.

”En stor tillgång”

Presidiet i styrelsen för Umeå Kommunföretag, Hans Lindberg och Anders Ågren, uttrycker hela styrelsens uppfattning om avgående koncernchefen.

– Mikael har en hög arbetskapacitet och har varit en stor tillgång. Vi ville verkligen att han skulle fortsätta ytterligare en tid. Koncernen har visat goda resultat och en fin utveckling under hans ledning, säger styrelseordförande Hans Lindberg (S).

– Jag var med och rekryterade Mikael en gång i tiden, och jag hade gärna sett att han varit kvar. Men var sak har sin tid, och nu börjar rekryteringsarbetet för att hitta en ersättare, säger vice styrelseordförande Anders Ågren (M).

Bli först att kommentera

Ett parti som förenar liberalism och konservatism!

Av , , Bli först att kommentera 5

Många har sedan årsskiftet gått med i Moderaterna. Vill du också visa ditt stöd för ett tydligt borgerligt parti, som går att lita på? Som förenar liberalism och konservatism.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se

Bli först att kommentera

Wasaline fortsätter att förbättra sitt resultat!

Av , , Bli först att kommentera 6

Tidigare i veckan hade vi två ambassadörer på besök: Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika och Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahnlid. Vi fick då möjlighet att berätta ganska ingående om vårt samarbete mellan Umeå och Vasa. Bl.a. gällande gemensamt färjebolag och gemensamt hamnbolag.

Några dagar senare släpptes nya fina siffror gällande färjebolaget och dess resultat för 2018!

År 2018 levererade rederiet för sjätte året i rad en ökad trafikvolym och förbättrade resultatet med 17,4%. År 2018 ökade Wasaline sina marknadsandelar på passagerartrafiken mellan Sverige och Finland och året var igen ett rekordår sedan trafikstarten. Passagerarvolymen ökade med 6,2%, passagerarfordon ökade med 6,3% och fraktenheterna ökade med 2,2%. Konferenspassagerare ökade med 31 %.

Mycket positivt att såväl antalet passagerare som gods fortsätter att öka år efter år. Tänk vilka goda förutsättningar det kommer att finnas, då vi i april 2021 kommer att få se den nya färjan i drift! Då kommer vi att ha en långsiktigt tryggad färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten!

Bli först att kommentera