Ansträngning ska löna sig

Av , , Bli först att kommentera 6

Nya Moderaternas foto.

Vi moderater vill sänka skatten, såväl på riksplanet som på kommunal nivå. Arbete är grunden för vårt välstånd. Därför måste det löna sig att arbeta. Det är också rättvist. Det ska löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och att ta ansvar. Det ska också ha lönat sig att ha arbetat.

Vi moderater vill sänka skatten på arbete, så att många som jobbar får behålla nära 500 kronor mer per månad. Vi vill att färre ska betala statlig skatt, så den som jobbar får behålla mer av en löneökning. Vi vill att det alltid ska löna sig att få från bidrag till arbete. Därför vill vi införa ett bidragstak. Även skatten för pensionärer ska sänkas.

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt. Självklart är det möjligt att även sänka den nästan unikt höga kommunalskatten i Umeå kommun.

Ansträngning ska löna sig.

Bli först att kommentera

Lika för alla

Av , , 2 kommentarer 9

2 kommentarer

2400 moderater samlade i Göteborg!

Av , , 1 kommentar 6

Idag har moderata Sverigemötet dragit igång på allvar i Göteborg, även om vi hade ett antal aktiviteter redan igår. Nu på förmiddagen så har vi lyssnat bl.a. till partisekreterare Gunnar Strömmer som talade lite om upplägget inför valrörelsen. Över 2400 moderater på kommun, region och riksnivå är samlade för att under dessa dagar diskutera och gå igenom de viktigaste områdena inför valet den 9 september.  

Strömmers tal fokuserade delvis på värderingar, ett vuxet samtal och hoppfullhet som viktiga komponenter vilka  Moderaterna vill lyfta som grundanslag inför höstens val. Han presenterade även temat för den moderata valkampanjen. Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla.

Anders Ågrens foto.

Jag har ju varit aktiv inom Moderaterna (via MUF och Studentförbund) sedan 1987, så dessa sammankomster är ju ett tillfälle då man också hinner träffa många vänner man lärt känna genom åren. En moderatpolitiker som ofta har besökt oss i Umeå och Västerbotten är EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt. Igår passade jag på att hälsa henne särskilt välkommen lite längre fram i maj – hon kommer nämligen upp till oss i Umeå 31/5 och det är något som många ser fram emot. Mycket trevligt!

Nu dags för lunch och sedan fortsätter seminarierna under eftermiddagen. Vi hörs!

1 kommentar

Valtemperaturen och tempot ökar i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Moderaterna Umeås foto.

Igår kväll var det fullsatt på Hundra när partierna i Umeå drabbade samman i en debatt som arrangerades av VK. Upplägget var så att det var fem politiska områden som debatterades, och varje partiföreträdare fick delta i två områden som VK på förhand hade fördelat mellan partierna. Jag deltog därför i debatterna kring Skola/förskola och Trygghet/social oro. 

Hur det gick i debatten överlåter jag till andra att bedöma, men jag är nöjd för egen del. Det är positivt att intresset ökar på bred front inför valdagen den 9 september.

Jag lyfte för Moderaternas räkning fram några punkter under kvällen:
– Bygg vidare på Umeå som tillväxtkommun. En tillväxt som måste komma både stad och landsbygd till del.
– Öka tryggheten och minska brottsligheten!
– Sänk kommunalskatten och gör det mer lönsamt att arbeta!
– Försvara valfriheten inom välfärden!
– Fördubbla bostadsbyggandet! 

En del av debatten går att se i efterhand på:
https://www.vk.se/2342455/folj-vks-stora-valdebatt

Nu blir det att snabbpacka väskan – ska resa till Göteborg och Moderaternas Sverigemöte där vi mobiliserar inför valet.

På återhörande!

Bli först att kommentera

Fler poliser i Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 7

I veckans nummer av Umeå Tidning skriver jag och riksdagsledamot Edward Riedl om behovet av fler poliser, som kan ta krafttag mot brottsligheten. Bifogas nedan.

 

Moderaterna föreslår fler och bättre betalda poliser

Sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister har det blivit färre poliser samtidigt som problemen med brottsligheten har ökat. En allt grövre gängrelaterad brottslighet sprider ut sig i Sverige och kommer att få fäste även i Västerbotten om vi inte gör allt vi kan för att stoppa det från att hända. Brottsutvecklingen går mycket snabbt åt fel håll och inte minst när det gäller sexualbrotten. Vi moderater föreslår nu historiskt stora satsningar på polisen för att stoppa brottsligheten.

Fler poliser än någonsin lämnar polisyrket innan pension samtidigt som alldeles för få kvalificerade söker polisutbildningen. Det handlar ytterst om missnöje med alltför låga löner i relation till det arbete man gör. Det finns inga genvägar runt det utan vi moderater föreslår kraftigt höjda polislöner. I ett första steg riktar vi pengar som räcker till att höja samtliga polisers löner med 3000 kronor i månaden utöver ordinarie löneavtal. Då kommer färre poliser lämna yrket, fler poliser kommer att söka sig tillbaka samtidigt som fler behöriga kommer att söka polisutbildningen. Det är dags att gå från ord till handling om vi vill ha fler poliser i Sverige.

På polisutbildningen i Umeå står idag mer än hälften av platserna tomma. Även på utbildningsorterna i södra Sverige är många utbildningsplatser tomma. Högre polislöner kommer att vara en del i att få fler att söka polisutbildningen. Vi moderater föreslår dessutom att CSN-lånen för poliser som nu söker skrivs av helt för de som efter utbildningen jobbar som polis under fem år. En betald polisutbildning kommer att få ännu fler att söka.

Situationen inom polisen är idag ansträngd. Utredningsresultaten försämras inom allvarliga brottskategorier och på grund av det ökade trycket på polisens utredningsresurser tvingas man prioritera bland anmälningar om grova brott. Enligt polisens egna beräkningar saknas med nuvarande finansiering hela 2,5 miljarder kronor 2021 för att nå 10 000 fler polisanställda till och med år 2024. Resultatet av regeringens fortsatta underfinansiering är att polisen idag har svårt att klara sitt uppdrag.

För Västerbotten innebär vår satsning 270 fler polisanställda till 2021. Med Moderaternas politik kommer antalet studenter vid polisutbildningen i Umeå mer än fördubblas jämfört med idag. Medan de rödgröna väljer att nedprioritera polisen och polisutbildningen i Umeå för satsningar i södra Sverige tillför Moderaterna de resurser länet behöver.

Människor måste kunna lita på att polisen finns där när man behöver den. Polisen måste ha resurserna för att faktiskt kunna komma när man ringer och utreda de brott som anmäls. Att då som regeringen underfinansiera polisen håller inte. Vi moderater gör därför den största satsningen på polisen på 20 år och satsar 5,6 miljarder kronor för att öka antalet poliser och stärka polisyrkets attraktivitet.

 

Edward Riedl, Riksdagsledamot (M)

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

1 kommentar

Ulf Kristersson vann debatten, enligt tittarna

Av , , 1 kommentar 12

Nya Moderaternas foto.

Igår var det efterlängtad partiledardebatt på SVT2. Tyvärr har ju statsminister Stefan Löfven haft problem att hitta tid under våren för debatt med Kristersson, men nu var det dags. För egen del är man ju möjligen partisk, men tittarna i flera undersökningar ansåg efter debatten att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson var bäst.

Mer om det går att läsa här:

Expressen 

Aftonbladet

1 kommentar

Bra att S svänger i migrationspolitiken. Om de menar allvar.

Av , , Bli först att kommentera 14

Nya Moderaternas foto.

Igår kom ett intressant besked från Socialdemokraterna. De svänger tydligt i migrationspolitiken, och vill se en stramare politik på många punkter. Bra! Om de verkligen menar det. De borde ju i så fall omgående stoppa lagförslaget om att ge 9000 unga män från Afghanistan, utan skyddsskäl, rätt att stanna i Sverige.

Äntligen har vi därmed ett läge i svensk politik där vi kan diskutera förutsättningarna för hur en långsiktig och stram migrationspolitik kan utformas. Det är bra för Sverige.  Vi moderater vill samtidigt se ytterligare steg mot en stram migrationspolitik. Ett nej är ett nej.

Historiskt har Moderaterna och Socialdemokraterna tagit ansvar för en ansvarsfull och stram flyktingpolitik, kopplad till vad som har varit möjligt för Sverige att mäkta med. Detta vore ett tillfälle att återupprätta förtroendet för svensk migrationspolitik. Om socialdemokraterna menar allvar.

Bli först att kommentera

Schweiz ambassadör på besök i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har jag hälsat Schweiz ambassadör i Sverige, Christian Schoenenberger, varmt och hjärtligt välkommen till Umeå! Han har varit ambassadör i Sverige sedan 2016, och har tidigare varit ambassadör bl.a. i Ukraina.

Det är ambassadörens första besök i Umeå och vi har på förmiddagen hunnit ge honom, hans fru och medarbetare information om vår kommun, i stort som smått här på stadshuset. Vi har diskuterat den politiska systemet, kommuner-landsting, befolkningsutvecklingen i Umeå, tillgång på bostäder, universitetens betydelse, demografi, flyktingsituationen och mycket annat. De har ett mycket intressant program och stannar tills på söndag. Alltid mycket positivt när vi får besök av utländska företrädare och inte minst olika ambassadörer – ett synnerligen bra tillfälle att få visa upp vad Umeå har att erbjuda!

Bli först att kommentera

Ett bättre företagsklimat i Umeå med Moderat politik!

Av , , Bli först att kommentera 12

Vår gemensamma välfärd är beroende av ett starkt och växande näringsliv. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och var investeringar ska genomföras. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Här finns mycket att göra. Umeå kan även förbättra villkoren för företagare och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens, genomföra mer konkurrensupphandling och sänka kommunalskatten.

Att Umeå fortsätter att hamna på mediokra – för att inte säga rent dåliga – placeringar i olika jämförelse är något som signalerar behovet av förändring. Förra året plats 144 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs kommunranking.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 – hamnar Umeå denna gång på plats 144 av 171 deltagande kommuner. Kommunens service och myndighetsutövning gentemot företagen måste hålla en betydligt högre nivå än så. Mycket kan bli bättre!

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med anledning av den senaste undersökningen från SKL har jag lyft följande interpellation till kommunfullmäktige. Den kommer att besvaras den 28 maj.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för sjunde året presenterat sin årliga undersökning om kommunernas företagsklimat – Offentliga jämförelser: Företagsklimat 2017 – där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar i SKL:s ranking på 144:e plats av de 171 kommuner som deltagit i undersökningen. I gruppen ”stora kommuner”, så hamnar Umeå på plats 55 av 62 kommuner.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Helt uppenbart så måste Umeå kommuns kontakter med näringslivet utvecklas så att vi kan erbjuda bättre service till företagen, en större förståelse i vår förvaltning för företagens behov samt skapa ett mer tillitsfullt samarbete mellan kommunen och vårt lokala näringsliv.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i SKL:s ranking beträffande kommunernas företagsklimat?
  2. Om svaret är nej – vad anser du behöver göras kommande år för att företagen ska få en bättre service i kontakterna med Umeå kommun?

 

Umeå 2018-05-02

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Bli först att kommentera