Sexualbrotten måste bekämpas med kraft!

Av , , Bli först att kommentera 5

våldtäkter

Sexualbrotten ökar kraftigt runt om i landet. Vi har sett en liknande utveckling i Umeå. Vi moderater tar detta på största allvar.

Vi vet sedan tidigare att otryggheten bland unga tjejer i Umeå är utbredd. 4 av 10 är otrygga när de går hem ensamma om kvällarna, och antalet anmälda sexualbrott har ökat dramatiskt i Umeå.

Under senare år har sexualbrotten ökat kraftigt i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden har nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Detta enligt den aktuella statistiken från Brå.

Det är en fruktansvärd utveckling! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Utvecklingen går sedan flera år åt helt fel håll.

På måndag kommer vi – förhoppningsvis – att diskutera denna allvarliga utveckling i Umeå, då jag sedan tidigare har lyft ärendet genom en interpellation till Hans Lindberg. Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

Otryggheten ökar i vårt samhälle. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik. 4 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13-18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en lokal undersökning. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Nyligen presenterades resultaten av Unga 18-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. En mycket stor andel tjejer i åldern 13-18 år uppger alltså att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 41 procent är bl.a. rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem.

Samtidigt ser vi en kraftig ökning i Umeå när det gäller sexualbrott under senare år, såväl antalet anmälda våldtäkter som antalet sexuella ofredanden.

Utvecklingen i Umeå går åt fel håll. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i, oavsett tid på dygnet.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
  2. Hur ser du på den kraftiga ökningen av våldtäkter och sexuella ofredanden i Umeå?
  3. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande frågor?
  4. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten och minska brottsligheten?

Umeå 2019-03-31

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Bli först att kommentera

Stort grattis till den nyvalda styrelsen för Moderatkvinnorna på nationell nivå!

Av , , Bli först att kommentera 8

moderatkvinnorna

I helgen hade Moderatkvinnorna på nationell nivå stämma på M-partihögkvarteret på Blasieholmen i Stockholm, med ombud från alla länsförbund i hela landet.

Moderata kvinnoförbundet bildades redan 1912. Numera går det under namnet Moderatkvinnorna – med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Ett stort antal politiska propositioner behandlades under stämman, och en ny styrelse valdes. Alla val skedde i enighet.

Ett stort grattis till den nyvalda styrelsen, och för egen del ger jag ett extra stort grattis till min fru som nu gör comeback i den nationella styrelsen. Åsa var invald i styrelsen åren 2005-2011, varav åren 2009-2011 som andra vice ordförande. Hon avböjde omval när hon flyttade ner hit till Västerbotten från Norrbotten år 2011. Men nu gör hon alltså comeback.

Här på bild den nyvalda styrelsen: Joanna Sjölander (Östergötland), Marie Oudin (Värmland), Åsa Ågren Wikström (Västerbotten), Josefin Malmqvist ordförande (Stockholm), Caroline Högström (Västmanland) och Annsofie Thuresson (Skåne). Anna-Lena Holberg (Västra Götaland) saknas på bilden.

Bli först att kommentera

Umeå universitets vårpromotion 2019

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår gick Umeå Universitets högtidliga doktorspromotion av stapeln i Aula Nordica. En lång rad doktorer tog emot sina insignier – doktorshatt/lagerkrans, guldring och diplom – från respektive fakultet, samtidigt som en rad priser också delades ut. Det var även promotion av jubeldoktorer (50 år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor). Jag och hustrun var på plats, och på bilden ses rektor Hans Adolfsson som höll inledningstalet.

Därefter var det efterföljande vårbankett, med tal och underhållning. En fest då jubeldoktorerna, doktorerna och pristagarna firas och hyllas. Vi har ju ett mycket gott samarbete mellan kommunen och universitetet, och undersökning efter undersökning visar att Umeå universitet ligger i toppklass. Något vi skall vara riktigt stolta över!

Bli först att kommentera

Var vaksam på de extrema islamistiska miljöerna i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 24

Foto från dagens expressen.se

Umeå måste vara vaksamma på de radikala islamistiska miljöerna. Bra att Säpo agerar.

Nu är det alltså en terrordömd IS-anhängare som arrangerar demonstration i Stockholm till stöd för de fem personer som Säpo slagit till mot. Varav alltså två har direkta kopplingar till Umeå.

Säpo har även ögonen på den muslimska förskolan Bilaal i Umeå och frågor kring dess ekonomi, kunde vi läsa i dagens VK. Bilaal driver förskolor med muslimsk inriktning på Ålidhem och Ersboda, men också i Gävle.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp intervjuas i dagens VK: ”När det gäller imamen i Umeå säger terrorforskaren Ranstorp att det är fråga om ett dussintal personer i Umeåområdet som är kopplade till honom, och som i sin tur anses vara extremister. – Dessa personer är våldsbejakande, men vi ser ingen risk om att det föreligger något hot inom ert område, i Umeå eller i närområdet, förklarar Ranstorp.”

Det här måste tas på största allvar, och väcker många frågor även för Umeå kommuns egen del. Återkommer om den delen.

Expressen idag: ”De senaste veckorna har Säkerhetspolisen slagit till mot fem framträdande personer inom radikalislamistiska miljöer i Sverige.
Säpo har begärt och fått Migrationsverket att ta följande personer i förvar: Gävleimamen Abo Raad och hans son, imamen Hussein Al-Jibury i Umeå och imamen Fekri Hamad från Västerås. I torsdags togs den muslimska friskolan Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser el Nadi, 54, också i förvar. Alla ingår i samma radikala islamistiska miljöer.”

Bli först att kommentera

Ny näringslivsstrategi för Umeå kommun måste kompletteras med viktiga delar!

Av , , Bli först att kommentera 8

fullmäktige2

På kommande KF är ett av ärendena antagande av en näringslivstrategi för Umeå kommun. Syftet är bl.a. att möjliggöra fler etableringar, skapa ett bättre företagsklimat och utveckla besöksnäringen. På det stora hela är det ett bra dokument och goda ambitioner, även om det intressanta kommer i nästa steg då man ska ta fram mätbara mål och konkreta insatser. Det gäller ju att gå från ord till handling.

En strategi i sig fyller ju inget egentligt syfte, om den inte leder till resultat.

Från Moderaterna hade vi ett antal tillägg- och ändringsyrkanden.

Bl.a. saknade vi en viktig del gällande landsbygdens betydelse för Umeås tillväxt. Vi moderater är en tydlig politisk kraft för fortsatt stark tillväxt i Umeå, som måste komma både stad och landsbygd till del. Inte minst borde den förra mandatperiodens debatt om landsbygdens villkor förplikta, när KF nu ska ta beslut om strategi för näringslivets villkor. Umeå måste kunna erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna även för boende och företagande på landsbygden. Det handlar om att skapa förutsättningar för bebyggelse, att kunna utveckla det lokala näringslivet, stärka befintlig infrastruktur och säkerställa service som skolor och annat. Inte minst jordbrukets betydelse för en växande region kan nämnas. En tillväxt för både stad och landsbygd således.

Likaså går det inte att ducka för problemet med den smått absurda höga kommunalskatten i Umeå. Detta är också skadligt för Umeås företagsklimat. Skatten i Umeå är ca två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar, betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt i Umeå, än de som bor i jämförbara kommuner. Viktigt för att vara en attraktiv kommun och region är att ha ett lägre skattetryck.

För Umeå och övriga delar av norra Sverige är goda flygförbindelser A och O. Vi vill därför tydligare markera detta och i näringslivstrategin understryka att vi i samarbete med Swedavia måste möjliggöra och stötta en fortsatt utveckling av Umeå Airport, i funktionen som regional flygplats.

En annan del är den märkliga självbild som ibland sprids från offentligt håll i Umeå. I dokumentet lyfts fram den öppna och progressiva anda som enligt dokumentet präglar Umeå, och att denna anda bidrar till att möjliggöra ett växande näringsliv. I så fall en sanning med modifikation.

Det finns mycket kvar att göra i Umeå när det gäller synen på företagare, entreprenörer och företagande. I återkommande undersökningar bland verksamma företagare placerar sig Umeå bland de allra sämsta kommunerna i landet, när det gäller sådant som allmänhetens attityd till företagande, skolans attityd till företagande, medias attityd till företagande, liksom politikers och tjänstemäns attityd till företagande.

Det är ju snarast en prioriterad utmaning att vända denna negativa syn på företagande och välfärdsskapande som präglar mycket av debatten och diskussionerna i Umeå.

Sedan finns det en rad andra saker som vi moderater ville komplettera strategin med i kommunstyrelsen, däribland sådant som att öppna upp kommunal verksamhet för konkurrens, uppmuntra till bildandet av intraprenader inom kommunal verksamhet, utreda och avveckla eventuell förekomst av osund konkurrens, uppmuntra till valfrihet inom välfärden. Det sistnämnda ger fler privata aktörer och fler arbetsgivare för personalen att välja mellan.

Det är viktigt att Umeå kommun har ett positivt företagsklimat.

Självklart är det mycket som fungerar bra i Umeå, men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Från Moderaterna hoppas vi nu att fler partier sluter upp bakom våra tillägg- och ändringsförslag beträffande näringslivsstrategi för Umeå kommun. Liberalerna har redan gjort det, vilket vi välkomnar.

Bli först att kommentera

Vi måste stå upp för demokratin i vårt land – bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism.

Av , , 1 kommentar 20

Jag har försökt få nedanstående insändare publicerad i Folkbladet och VK, men utan vidare framgång. Så därför lägger jag upp den på bloggen.

En uppföljning av kritiken mot Vänsterpartiets agerande i Umeå i samband med 1:a maj och deras samarbete med kommunistiska organisationer. Reaktionerna från hela landet  blev ju omfattande, och även partiledare Jonas Sjöstedt tog avstånd från sina partivänners agerande i Umeå. Men (V) i Umeå backade inte en millimeter.

 

Vänsterpartiets diktaturkramande skämmer ut Umeå!

Sverige har demokrati sedan 100 år tillbaka. Men i Umeå valde Vänsterpartiet – Sveriges gamla kommunistparti – att öppet samarbeta med Kommunistiska Partiet och marxistiska organisationen Revolution. År 2019. Organisationer som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige. Detta är en skandal av stora mått.

Händelsen har fått stor nationell uppmärksamhet, och blev nyhet på såväl Rapport som i våra stora dagstidningar. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har tagit avstånd från sina partivänners agerande, men fick direkt mothugg från V-politiker i Umeå.

Vänsterns gruppledare Ulrika Edman avfärdar hela diskussionen som en ”icke-fråga”. V i Umeå viker inte en millimeter, anser inte att de har gjort något fel och deras lokala företrädare menar att partiledaren själv måste ha känt till detta sedan tidigare. Att demonstrera tillsammans med kommunister gör man ju tydligen varje år (!) i Umeå. Ja, den informationen gjorde ju inte saken bättre.

Att demonstrera gemensamt med de grupper som vill störta vår demokrati och införa proletariatets diktatur – det är alltså inget konstigt bland Vänsterpartiets folkvalda här i Umeå. De har ju ”en gemensam analys till kritiken av dagens samhälle, men inte fullt ut hur vi löser det.”, för att citera en av V-fullmäktigeledamöterna som intervjuades i en av våra lokaltidningar.

I Umeå är det oroväckande många människor som av någon anledning inte verkar bry sig om kommunismens illdåd. Trots att kommunismen under 1900-talet mördat omkring fyra gånger fler än nazisterna, så verkar det fortfarande vara många i Umeå som sympatiserar med just kommunismen. Det är skamligt.

Är det därför så många som 16 procent av umeåborna röstade på Vänsterpartiet i kommunvalet 2018? Att man inte bryr sig om kommunismens massmord och terror? Nej, det tror jag självfallet inte. Jag tror helt enkelt att de flesta umeåborna inte har insett vilka tankar och idéer som finns representerade inom V lokalt i Umeå.

Kommunismens facit är tydligt: folkmord, diktatur, koncentrationsläger, förföljelser, terror. Omkring 110 miljoner människor har dödats i kommunismens namn under 1900-talet. Och det gamla svenska kommunistpartiet (som efter namnbyten genom åren numera heter Vänsterpartiet) styrdes under många år direkt från Sovjetunionen och av Stalin.

Vänsterpartiets samarbete med revolutionära kommunister – och ovilja att göra avbön – är en skam för Umeå. Vi måste stå upp för demokratin i vårt land. Och bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism. Hur svårt kan det vara att ta ställning för svensk demokrati?

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

1 kommentar

Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 37

terrorister.jpg

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut. I Norge finns redan lagstiftning på plats, som kriminaliserar deltagande i en terrororganisation. Men inte i Sverige.

Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt – ca 150 st – och andra avser att återvända till Sverige. En av ca 40 kommuner som pekats ut, där det finns risk att IS-terrorister har återvänt eller riskerar att återvända, är Umeå.

Redan för två månader sedan lämnade jag in en interpellation om detta till Hans Lindberg (S), som ska behandlas i kommunfullmäktige. Tyvärr hann den inte diskuteras i mars eller april, men den ligger först i tur av interpellationerna på KF-sammanträdet i maj.

Det finns all anledning att noggrant följa, bevaka och bekämpa den militanta islamismen i Sverige.

En allvarlig och högaktuell fråga även i Umeå.

 

Interpellationen bifogas nedan.

 

Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå

I kommuner runt om i Sverige finns personer med kopplingar till olika terrororganisationer. Bland de mest aktuella i vår tid är islamistiska terrororganisationer som IS. Personerna kan vara födda i Sverige och kommit i kontakt med extrem islamism under livets gång, eller vara invandrade med extrema islamistiska åsikter. Ett aktuellt fenomen är att personer boendes i Sverige reser ut i världen för att ansluta sig till terrororganisationer och handla för dessa i krigszoner, för att sedan återvända hem till Sverige.

Sverige får snart en ny moderniserad terrorlagstiftning för att rättsväsendet enklare ska kunna döma personer som sympatiserar och bistår terrororganisationer. Översynen av befintlig lagskriftning bygger på en upptrappning av terrorrelaterat våld i omvärlden, men även kommunernas och statens behov av att kunna hantera personer med koppling till terrorverksamhet som av olika anledningar tar del av det svenska välfärdssamhället.

Det har nyligen i massmedia (bl.a. SR P4 och SVT Västerbotten) uppmärksammats att anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till Västerbotten, däribland till Umeå. Umeå kommun har också identifierat ett antal personer med kopplingar till terrororganisationen IS som befinner sig i kommunen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur många personer med koppling till islamistiska terrororganisationer – såsom IS – bedömer man att det finns i Umeå?
  2. Om det framkommer att det finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i Umeå, hur hanterar kommunen dessa individer då?
  3. Kan du beskriva vilka insatser som Umeå kommun vidtar i arbetet mot våldsbejakande islamism?

Umeå 2019-03-14

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Bli först att kommentera

Stå upp för det svenska jordbruket – stoppa militanta djurrättsaktivister!

Av , , Bli först att kommentera 16

Sätt stopp för de militanta djurrättsaktivisterna. Din lokala lantbrukare ska tryggt kunna förse dig med svenskt kött.

Moderaterna vill skärpa lagen om olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism. Dessutom vill partiet att det införs en särskild brottskod för djurrättsbrott. Förslagen presenterades i helgen.

Bli först att kommentera

Den som har fått avslag på sin asylansökan måste återvända till sitt hemland

Av , , 1 kommentar 21

I lokalmedia har vi kunnat läsa om asylsökande - däribland s.k. ensamkommande -  som fått avslag på sin ansökan i Sverige men som istället för att lämna landet väljer att gå under jorden och vistas olagligt här. Detta är ett kraftigt växande problem och det förekommer alltså även i Umeå, vilket inte är konstigt.

Sverige saknar idag kontroll över hur många som vistas illegalt i landet, men uppgifter pekar på att det kan handla om upp till 50 000 personer. Vi har ett växande skuggsamhälle i vårt land. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig enligt bedömningar om över 40 000 personer på fyra år.

Personer som alltså har fått en individuell och rättssäker prövning, med möjligheten att överklaga beslutet upp till två instanser. Men dessa personer accepterar alltså inte utvisningsbeslutet, utan väljer istället att vistas illegalt i vårt land.

Från Moderaterna har vi uppmärksammat detta, och lagt en rad förslag på hur vi ska kunna förhindra att skuggsamhället fortsätter att växa. Dels måste vi ha en ökad kontroll och verkställighet, samt svagare drivkrafter att stanna och leva illegalt i Sverige.

Vi måste öka antalet utvisningar. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården ska ges i uppdrag att tydligt öka antalet verkställda beslut om utvisning. Inre utlänningskontroller är ett viktigt verktyg för att hitta de personer som vistas här illegalt. Antalet inre utlänningskontroller måste öka och vi avsätter särskilda resurser för detta. Preskriptionstiden för asylärenden bör förlängas från fyra år till tio, så att man inte kan gå under jorden i några år och sedan söka asyl på nytt.

För att svensk migrationspolitik inte ska haverera, så måste det råda ordning och reda. Besluten om asyl eller ej måste respekteras. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Det är också helt avgörande för att återupprätta förtroendet för en rättssäker och hållbar svensk migrationspolitik.

Det är också bl.a. av denna anledning som Umeå kommun har förklarat sig stå redo om staten väljer att etablera ett flyktingförvar i norra Sverige. Detta saknas idag i Norrland, men behövs. Det skulle behövas inte bara ett utan flera förvar. Sverige måste öka antalet s.k. förvarsplatser för personer som ska utvisas. Detta har uppmärksammats även av EU-kommissionen, som menar att Sverige annars riskerar att bryta mot våra åtaganden att verkställa utvisningar. Migrationsverkets nuvarande förvarsanläggningar har varit fullbelagda, och gränspolisen har uppgett att man tvingas släppa frihetsberövade personer pga att det varit fullt på förvaren. Det finns alltså ett uppenbart behov av ett nytt flyktingförvar, för att kunna fullfölja utvisningar även i norr.

Förra året fattade riksdagen dessutom ett mycket ogenomtänkt beslut om möjlighet till uppehållstillstånd för 9000 personer, en övervägande majoritet män, som inte har rätt att stanna i Sverige. Utgifterna kommer att öka med nära tre miljarder kronor under de kommande åren, som följd av förslaget. Uppehållstillstånd för personer som saknar skyddsskäl är ett steg i helt fel riktning.

Sveriges asylsystem måste bygga på en individuell prövning där varje människas behov av skydd avgör möjligheten att stanna i Sverige. Den som har skyddsskäl ska ges möjlighet till uppehållstillstånd.

Men asylsökande som saknar skyddsskäl och fått avslag, måste lämna landet. Ett nej är ett nej.

1 kommentar

M-valskyltarna har börjat sättas upp runt om i Umeå – men tråkigt att de omgående utsätts för sabotage!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår började vi sätta upp Moderaternas valskyltar inför EU-valet runt om i Västerbotten. Så också i Umeå. Valtemperaturen, diskussionerna och debatterna ökar. Det är positivt!

Men nog är det förbannat tröttsamt att skyltarna inte ens hinner sitta uppe 24 timmar, innan de saboteras och vandaliseras? Inte för att vi är förvånade. Man är ju ganska luttrad och samma sak brukar ju tyvärr inträffa varje valrörelse här i Umeå. Våra skyltar överlever på vissa platser sällan ett dygn, utan mycket tid måste ägnas åt att städa upp, laga och få dit nya skyltar.

Om 14 dagar är det val till Europaparlamentet. 14 dagar då vi förhoppningsvis kan få ägna tiden åt valrörelsen och sakfrågor – och mindre tid åt att hantera sabotage av våra valskyltar!

I EU vill Moderaterna prioritera sådant som:

- Bekämpa terrorismen. Det behövs kraftfulla insatser!

- Stoppa de kriminella stöldligorna som står för hälften av alla bostadsinbrott

- Satsa på kärnkraften – och EU-gemensam forskning

- Att EU får kontroll över den yttre gränsen och invandringen.

- Främja företagande och frihandel som skapar arbetstillfällen i Sverige

Bli först att kommentera