Låt elever och föräldrar välja!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag kan vi läsa i båda lokaltidningarna att Socialdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, där Hans Lindberg (S) är ordförande, säger nej till alla ansökningar från friskolor att starta nya gymnasieprogram inför hösten. Detta med motivet att de i nämnden bl.a. inte anser att utbildningarna tillför något mervärde. Beslutet gäller NTI-gymnasiet, Umeå Waldorfskola, Yrkesgymnasiet Umeå samt Thoréngruppen AB. Nu går ärendet vidare till Skolinspektionen för slutgiltigt beslut.

Tyvärr är väl detta bara ännu ett tecken på att socialdmeokraterna i Umeå fortsätter sin resa åt vänster på den politiska skalan. Valfrihet är tydligen av ondo, och politikerna anses veta bäst.

Men det finns ett starkt stöd i Sverige för föräldrars rätt att välja skola till sina barn! En undersökning från Demoskop visade att tre av fyra svenskar anser att föräldrar bör ha rätt att välja skola till sina barn.

Vi moderater står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Det innebär emellertid också att vi ställer hårda krav på skolhuvudmännens långsiktighet i verksamheten och undervisningens kvalitet. Alla skolor måste hålla en hög kvalitet för att ge elever likvärdiga möjligheter. Tyvärr finns det exempel på såväl friskolor som kommunala skolor, där kvaliteten varit bristfällig. Här krävs en skärpning. Alla föräldrar och barn har rätt att själva få välja skola. Att få välja själv, särskilt när det gäller de saker som har stor betydelse för ens eget liv, är en grundläggande värdering för oss. Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst.

Detta är något som främst Vänsterpartiet ogillar – men numera även S i Umeå – men jag hoppas verkligen att landets föräldrar och elever kommer att få fortsätta välja skola även i framtiden.

En röst på moderaterna är en garant för att valfriheten kommer att bestå!

Ekonomiskt oansvarigt med försök med 6-timmarsarbetsdag

Av , , 3 kommentarer 7

Pressmeddelande 2014-04-23

Ågren (M): Ekonomiskt oansvarigt med försök med 6-timmarsarbetsdag inom Umeå kommun!

Socialdemokraterna i Umeå vill efter valet i september införa försök med arbetstidsförkortning, med bibehållen lön. Det ska enligt uppgift ske på en eller flera arbetsplatser inom Umeå kommun. Detta har fått moderaterna att reagera.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) har nu lämnat in en enkel fråga till Lennart Holmlund (S) kring förslaget. Frågan kommer att diskuteras på kommunfullmäktige måndag den 28 april.

-   Arbete och välfärd hänger ihop. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar. Att istället dela på befintliga jobb är ju ekonomiskt oansvarigt, säger Ågren i en kommentar.

-   Jag kan inte tänka mig att Holmlund tycker att det här är ett bra förslag. Det visar väl bara att socialdemokraterna som kommer efter Holmlund drar tydligt åt vänster.

  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Sextimmarsdag är inte vad välfärden behöver!

Det verkar vara en trend att kommuner som styrs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill införa försök med sex timmars arbetsdag. Så ska ske i Göteborg, och enligt uppgift så går Socialdemokraterna i Umeå till val på försök med införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom kommunen. På en eller flera arbetsplatser.

Det är i så fall oansvarigt. För att klara av att finansiera välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar i ekonomin.

 Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle ”leda till lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill alltså S i Umeå genomföra på försök i den kommunala verksamheten efter valet i september.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) är:

 

1.      Du har ju tidigare varit uttalad motståndare till sådana förslag. Vad tycker du numera om idén med att införa arbetstidsförkortning inom Umeå kommun, med bibehållen lön?

2.      Anser du att det är ekonomiskt försvarsbart att dela på befintliga jobb? Borde det inte vara bättre att fokusera på fler nya jobb, och fler arbetade timmar för att klara välfärden?

 

 

 

Umeå 2014-04-23

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

En historia av marginalisering och diskriminering

Av , , 2 kommentarer 4

Så har Holmund (S) tydligen blivit riksnyhet igen. Denna gång genom att på morgonen ha bloggat om tiggarna i Umeå, och spekulera i bakgrunden huruvida det är organiserat m.m. Han har fått höra av annan källa på stan att de snattar oxfilé och körs runt i fina BMW och Mercedes. Själv hade jag inte läst hans blogg förrän hela twitterflödet fylldes av kommentarer på eftermiddagen.

Vad Holmlund fått höra och inte, det vet jag ingenting om. Inte heller vilka källor han har för dessa uppgifter. Men som offentlig person ska man vara försiktig med vad man skriver och för vidare, inte minst när det gäller utsatta och fattiga människor som bara riskerar att ytterligare marginaliseras. Av många uppfattas detta som ett lågt sätt att sprida fördomar, att bidra till ryktesspridning. Ett lästips med anledning av den här nyheten är därför dagens debattartikel i Aftonbladet av mina moderata partivänner Anna Maria Corazza Bildt och Anna König Jerlemyr, just om tiggarnas utsatthet och hur vi genom att samarbeta ska förbättra situationen. En särskild del förtjänar att citeras:

”Vi stödjer inte argument om att tiggare kommer hit bara för att utnyttja vårt sociala försäkringssystem. Lösningen på problemet med att fattiga människor kommer till Sverige och tigger är inte heller att stänga våra gränser. Vi vinner inget på detta. Sverige är som land beroende av att människor flyttar hit, och av de öppna gränserna inom EU. Den fria rörligheten är en tillgång för alla och en av EU:s viktigaste grundstenar.

Utmaningarna kom inte över en natt, och vi kommer inte att lösa dem över en natt. Vi måste skicka ett tydligt budskap mot diskriminering och intolerans, speciellt nu i kristider när sårbara grupper lätt blir till syndabockar för populistiska tongångar. ” 

 

Hela debattartikeln bifogas nedan.

 

Vi måste samarbeta för att hjälpa tiggarna

Vi är många som reagerar på att det sitter människor på våra gator och torg som tigger. I Sverige år 2014. De allra flesta är från Rumänien. Det handlar om människor som måste ut i Europa och tigga för att de inte kan försörja sig i sina hemländer.

Därför handlar det i grunden om att minska fattigdomen i länder som Rumänien, även om vi tar ansvar för tillfälligt socialt stöd när de är här.

Allas lika värde gäller för alla, oavsett deras ursprung.

 

Det vi upplever på våra gator är en historia av marginalisering och diskriminering som börjar redan i deras hemländer. Därför måste vi ta krafttag med en helhetsbild och samarbeta på både lokal och europeisk nivå, och också med frivilligorganisationer.

På EU-nivå jobbar vi för att varje land ska ta ansvar för sina medborgare och säkerställa att trygghets- och utbildningssystem fungerar och kommer alla till del.

 

Stockholms stad tar idag ett stort ansvar för att hjälpa dem som kommer till Sverige. Vi ger stöd till tillfälliga boenden, ger bidrag till dagverksamheter som erbjuder dusch, mat och kläder och vi ger stöd till Crossroads, som fungerar som en slags jobbförmedling.

Om en person är i behov av akut stöd ger vi hjälp med hemresa eller andra insatser.

 

Vi har gjort insatser på EU-nivå för att underlätta integreringen. Genom nya EU-ramverk för romernas integration, slår vi fast att alla EU-länder ska vidta konkreta åtgärder för att möjligheterna till arbete, utbildning, hälsovård och boende ska inkludera alla.

Vi moderater har varit drivande för det arbetet i Europaparlamentet.

De EU-medel som är viktiga för marginaliserade grupper i EU idag används inte fullt ut och det är samtidigt svårt att bedöma om pengarna gör nytta.

Därför har vi nu ställt en fråga till EU-kommissionen för att ta reda på varför bara en del används, och för att säkerställa att pengarna används på ett mer effektivt och transparent sätt i tiggarnas hemländer.

Det är också viktigt med utbyte kring fungerande, genomförda exempel och öka tiggarnas egen delaktighet i processen: att hjälpa familjerna att hjälpa sig själva för att bryta utanförskapet i deras hemländer.

Vi har också ökat samarbetet för att motverka människohandel, utnyttjande av barn, påtvingat tiggeri för flickor och pojkar. Det handlar mycket om att barnen ska få vara barn och gå i skolan. Att öka läs- och skrivkunnigheten hos de rumänska barnen kommer att vara viktigt för att förbättra integrationen för kommande generationer och på sikt minska fattigdomen.

 

Huvudansvaret ligger hos myndigheterna i människors hemländer. Vi jobbar långsiktigt för att minska de ekonomiska klyftorna och minimera behovet av att lämna sitt land och komma till Sverige av den anledningen.

Den kortsiktiga lösningen är inte att kommunerna anklagar EU för att inte arbeta för en lösning.

Vi i moderaterna samverkar i stället i Europaparlamentet med Stockholms stad och andra kommuner. De lokala myndigheterna kan göra en del för att öka tryggheten. Stockholm stad har till exempel gjort mycket för att åtgärda omedelbara behov där Stockholm har tagit ett större ansvar än någon annan stad i Europa när det rör utsatta EU-medborgare.

Vi stödjer inte argument om att tiggare kommer hit bara för att utnyttja vårt sociala försäkringssystem.

Lösningen på problemet med att fattiga människor kommer till Sverige och tigger är inte heller att stänga våra gränser. Vi vinner inget på detta. Sverige är som land beroende av att människor flyttar hit, och av de öppna gränserna inom EU. Den fria rörligheten är en tillgång för alla och en av EU:s viktigaste grundstenar.

Utmaningarna kom inte över en natt, och vi kommer inte att lösa dem över en natt.

Vi måste skicka ett tydligt budskap mot diskriminering och intolerans, speciellt nu i kristider när sårbara grupper lätt blir till syndabockar för populistiska tongångar.

Vi fortsätter vårt arbete i Europaparlamentet och Stockholm Stad för att allas rättigheter och värdighet respekteras och för att levnadsvillkor ska förbättras i Sverige och hela Europa.

Där samarbete på alla nivåer är nyckeln till en förbättrad situation för de fattiga EU-medborgare som idag tigger på våra gator.

Anna Maria Corazza Bildt

Anna König Jerlmyr

Ett välkommet valfokus

Av , , Bli först att kommentera 8

VK har denna vecka startat sin valbevakning på allvar och det är mycket välkommet.

I en artikelserie har de nu börjat belysa de ekonomiska utmaningar som Umeå kommun står inför. Vi gruppledare har blivit kontaktade för att kort ge svar på ett antal frågor, och det finns all anledning att komma tillbaka till detta löpande under månaderna fram till valet. Däremot kan nog de som vill ha detaljerade besked om budgeten för de olika nämnderna redan nu bli lite besvikna, då detta inte kan ges förrän vi är färdiga med budgetprocessen för 2015. Och den har som bekant just startat.

Jag noterar dock att det låter som vanligt från (S). På Umeåpolitikern Andreas Lundgrens blogg kan vi läsa att allt egentligen är regeringens fel, som sänkt skatterna och inte gett kommunerna tillräckligt med pengar:”Det stora fundamentala problemet, elefanten i rumemt så att säga, är att vi har en regering som totalt misslyckats med att få ned arbetslösheten. Det ger mindre skatteintäkter och skattesänkarpolitiken har sedan försämrat förutsättningarna att stötta kommunerna ekonomiskt. Stadsbidragen räknas helt enkelt inte upp i den takt som krävs och därför kan inte kommunerna parera lika lätt i lågkonjunktur. Det är ett praktfiasko helt enkelt och som skadat Sverige för lång tid framöver.”

Verkligheten är en annan. Under Alliansregeringens tid vid makten sedan 2006 så har resurserna från staten till kommuner och landsting ökat. Aldrig tidigare har välfärden fått så mycket pengar som idag. Det är sanningen.

Under de senaste åren, inte minst från talarstolen i Umeå fullmäktige, har vi fått höra att regeringen ”slaktar välfärden”. Men siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är ju ren lögn – tvärtom har våra kommuner och landsting aldrig fått så mycket pengar av staten som under dessa år. Statsbidragen har ökat. De har ökat så pass mycket att Umeå och övriga kommuner kunnat göra rekordöverskott under flera år.

Låt mig göra en liten tillbakablick över ekonomin. 2005 gjorde Koncernen Umeå kommun (förvaltningsdelen plus bolagen) ett plus på 160 miljoner kronor, som egentligen var ändå bättre (+110 mkr pensionsinlösen) så i själva verket var det plus 270 miljoner. För 2006 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 274,6 miljoner kronor. 2007 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 286,9 miljoner kronor. 2008 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 50 miljoner kronor (plus extraavsättning till pensioner med 123 mkr). För 2009 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 159 miljoner kronor (trots avsättningar till både pensioner och Kulturhuvudstad). 2010 var det alltime-high. 2010 gjorde Umeå kommun 213 mkr i plus, och räknar vi hela Koncernen Umeå kommun 298 miljoner kr i plus. Resultatet då var belastat med särskilda nedskrivningar på 118 mkr, så resultatet var egentligen för koncernen över 400 mkr plus! För 2011 gjorde Koncernen Umeå ett överskott på 64 miljoner kr, och på slutraden för själva förvaltningssidan stod det ett 0-resultat. Då ska man komma ihåg att vi gjort särskilda utrangeringar på över 70 miljoner i anläggningsregistret och avsättningar till bl.a. kollektivtrafik och pensioner. Så egentligen var även 2011 ett starkt ekonomiskt resultat på 221 miljoner kr för koncernen Umeå. Men sen har vi gjort en rad avsättningar, vilket påverkar resultatet så att det landar på 64 miljoner kr för hela koncernen. Så här har det fortsatt och även åren 2012 och 2013 har vi gjort överskott i Umeå kommun.

Samma sak kan vi se ur ett riksövergripande perspektiv. 2010 gjorde kommun- och landstingssektorn ett plus på 19 miljarder kr. Under den värsta krisen så har alltså våra kommuner gjort rekordresultat. Viktigt att säga detta. 2011 blev det ett överskott för sektorn på 6,3 miljarder. Även för 2012 blev det ett plus på 18 miljarder. 2013 blev det ett plus på 15,7 miljarder för hela sektorn.

Så att skylla på regeringen för sakernas tillstånd håller inte!

Umeå står de närmaste åren inför många utmaningar. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Vi ser ju också detta i de volymökningar som kommer i de olika nämndernas ansvarsområden.

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser har vi kunnat se. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som förklarar varför utgångsläget är som det är.

Samtidigt har Umeå betydligt bättre förutsättningar än andra kommuner. Vi är en kommun med tillväxt i befolkningen. Tillväxten hämmas dock av ett för lågt bostadsbyggande. Bostadsbrist och för få nya jobb gör att människor i större utsträckning än nödvändigt väljer bort Umeå till förmån för andra städer.

Här är två av de viktigaste faktorerna för fortsatt god utveckling, liksom att kunna klara ekonomin för de kommunala verksamheterna: fler människor i arbete ger ökade skatteintäkter till det offentliga. Bättre tillgång på bostäder ger fler människor möjligheten att kunna flytta till Umeå (alt. stanna kvar efter avslutade studier). För oss moderater är fortsatt ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt högprioriterad. Detta kommer också i hög grad att prägla den politik vi går till val på i september.

Det blev ett lite längre blogginlägg än vanligt, men jag hoppas att åtminstone några orkade läsa igenom det hela.

Uppför kameraövervakning av perrongförbindelsen och tunneln vid Umeå Centralstation

Av , , Bli först att kommentera 9

Pressmeddelande 2014-04-22

 

M föreslår kameraövervakning av perrongförbindelsen och järnvägstunneln vid Umeå Centralstation

I förra veckan utsattes den nya tunneln vid järnvägsstationen (den s.k. Sara Lidman-tunneln) för omfattande klotter. Frågan om kameraövervakning av området har varit aktuell vid flera tillfällen, och i tekniska nämnden har man voterat två gånger. Båda gångerna har S, V och MP röstat nej till förslaget. Men nu gör alltså Moderaterna ett nytt försök, genom att lämna in en motion till kommunfullmäktige. Kommunalrådet Anders Ågren (M) och tekniska nämndens vice ordförande, Stefan Nordström (M) föreslår i motionen att fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att upprätta kameraövervakning i området, i linje med det tjänstemannaförslag som var aktuellt hösten 2011.

- Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka vandalisering. Det blir i längden dyrt att sanera efter klotter och annan skadegörelse. Vi har noterat att även Lennart Holmlund (S) bloggat om att det kanske är dags för kameraövervakning, och då finns det en politisk majoritet för vårt förslag i fullmäktige, säger Anders Ågren i en kommentar.

- Moderaterna i tekniska nämnden har med stöd av Allianskollegor upprepade gånger försökt få stöd för kameraövervakning, men det har tyvärr inte gått hittills. Men jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna nu är beredda att ompröva sitt tidigare ställningstagande, säger Stefan Nordström.

Motionen i dess helhet bifogas nedan:

 

Motion om att uppföra kameraövervakning av perrongförbindelsen och tunneln vid Umeå Centralstation

Ändå sedan den nya tunneln vid järnvägsstationen i centrala Umeå byggdes, så har frågan om kameraövervakning i området diskuterats. Såväl utifrån en trygghetsaspekt som en förebyggande åtgärd mot vandalisering. Vid två tillfällen har tekniska nämnden har voterat i ärendet om kameraövervakning, men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har röstat nej.

I Umeå har vi goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört, vilket inneburit mindre kostnader för kommunen då vi slipper ödsla pengar på att reparera sådant som blivit förstört. Även om det är en initialkostnad för att sätta upp kameror och underhålla dem, så blir det ändå billigare i längden. Kameraövervakning i anslutning till järnvägsstationer runt om i landet är heller inte någon ovanlig åtgärd.

Efter den senaste omfattande nedklottringen av tunneln har många reagerat. Vi noterar att även kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) på sin blogg skriver att är dags för övervakning av kommunens konst, och att kameraövervakning kan vara ett alternativ. Det vore onekligen positivt om detta är ett tecken på att Socialdemokraterna är beredda att ompröva sitt tidigare ställningstagande.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att upprätta kameraövervakning av perrongförbindelsen, Sara Lidman-konstverket och den aktuella gång- och cykeltunneln, i linje med tjänstemannaförslaget från hösten 2011. Under förutsättning att de tillstånd som krävs i övrigt beviljas.

 

Umeå 2014-04-22

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Stefan Nordström, Vice ordförande tekniska nämnden (M)

Grattis Skellefteå!

Av , , 1 kommentar 8

Det är ju verkligen på sin plats att gratulera Skellefteå och suveräna Skellefteå AIK till kvällens seger i hockeyn mot Färjestad. SM-guld. För andra året i rad. Och total dominans dessutom.

Stort grattis till SAIK! Ryktet säger att firandet har dragit igång för fullt däruppe i norr :)

Vad blir notan för de rödgrönas politik?

Av , , 5 kommentarer 11

Jag har tidigare bloggt om det faktum att nyhetsbevakningen hittills har varit anmärkningsvärt vinklad. SIFO uppmärksammade detta, och belyste att de rödgröna får positiva vinklingar i nyhetsflödet av den svenska journalistkåren, medan Alliansen och i synnerhet moderaterna bara får en negativ vinkling på nyheterna. Kanke inte så förvånande med tanke på hur de politiska sympatierna ser ut bland journalistkåten, men ett stort problem i att få en neutral och i möjligaste mån onbjektiv nyhetsrapportering.

Så tills dess media tar sitt uppdrag på allvar, måste vi från de övriga partierna ställa de frågor som rimligen journalisterna borde ha inom sitt uppdrag att ställa. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sammantaget gjort över 100 nya utspel efter att deras budgetmotioner presenterades i oktober. 100 utspel om saker oppositionspartierna vill göra och där man saknar täckning i finansiering och genomförande. Hur ska detta genomförs och hur ska detta finansieras?

Finansieringshålet i den socialdemokratiska budgeten och de många utgiftslöften som kommit därefter väcker frågor kring hur politiken är tänkt att hänga ihop. Vilka utgiftsförslag kan vara kvar efter att Socialdemokraterna genomfört sina kostsamma bidragshöjningar? Vilka ytterligare skattehöjningar är man beredd att göra? Eller tänker Socialdemokraterna avstå från att bygga upp skyddsvallar och göra det svårare för Sverige att stå emot nästa kris? Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är oeniga på en lång rad punkter. För att få stöd från MP och V, är Socialdemokraterna exempelvis beredda att acceptera:

- Miljöpartiets bensinskattehöjning (70 öre per liter bensin och 86 öre per liter diesel)?

- Miljöpartiets avveckling av två kärnkraftsreaktorer under nästa mandatperiod?

- Vänsterpartiets avskaffande av RUT och ROT?

- Vänsterpartiets återinförande av fastighetsskatten?

- Vänsterpartiets förslag om gruvskatt på 10 %?

- Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag om att minska arbetstiden till 35 respektive 30 timmar i veckan?

- Vad blir notan för de ökade utgifter och omfattande skattehöjningar som skulle bli resultatet av ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiets och Vänsterpartiet?

Socialdemokraterna föreslår ju en återgång till den politik som byggde upp ett rekordstort utanförskap. I sin budgetmotion föreslår de skattehöjningar och bidragshöjningar som väntas leda till över 80 000 färre jobb. Socialdemokraternas lösning på arbetsmarknadens utmaningar är ett arbetslöshetsmål. Det är dock inget nytt utan prövades senast Socialdemokraterna satt i regeringsställning, men eftersom man saknade åtgärder för fler jobb valde man i stället att justera statistiken. När politiken inte förmådde att lyfta in människor i arbete tvingades den i stället att pressa ut dem ur arbetskraften. Bara mellan 2002 och 2006 förtidspensionerades 300 000 personer.

Låt oss för allt i världen inte återgå till den sortens politik.

Bli medlem i ett vinnande lag!

Av , , 1 kommentar 7

I år är det valår, till såväl Europaparlamentet, riksdag, landsting som kommun.

Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad. Att bli medlem kostar 100 kronor under det första året.

Hur gör du då för att bli medlem rent konkret? Enklast är att gå in på vår hemsida, och följa denna länk: http://www.moderat.se/medlem

Välkommen att bli medlem! Och ha en fortsatt bra dag!

Jobben är valets viktigaste fråga!

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Valet närmar sig.

En enad Allians står mot tre splittrade rödgröna partier och Sverigedemokraterna.

Arbetslinjen står mot bidragslinjen.

Fler arbetade timmar står mot friår och minskad arbetstid.

För Nya Moderaterna är jobben valets viktigaste fråga!

Med fem månader kvar till valet har vi ett tydligt besked till väljarna: Det är jobben det handlar om. Fler ska komma in i arbetskraften, fler ska få ett jobb och jobben ska komma fler till del. Det är så vi bygger Sverige starkt. Jobben är valets viktigaste fråga. Alliansregeringen är det enda alternativet i svensk politik som har en tydlig, finansierad och gemensam politik för jobben.

EU-valet allt närmare

Av , , Bli först att kommentera 5

Foto: Nummer 1 på Moderaternas valsedel till Europaparlamentet är och hälsar på i Umeå! #vinnaval2014 #valkänsla2014

EU-valet närmar sig, även om den politiska debatten kanske inte har kommit igång på allvar. Däremot är våra EU-kandidater från moderaterna ute för fullt och kampanjar, vilket är glädjande. I torsdags hade vi moderaternas förstanamn – Gunnar Hökmark – på besök i Umeå och han deltog i möten med såväl moderaterna på Rex som MUF och Moderata studenter uppe på Umeå universitet.

Om du vill läsa mer om Nya Moderaternas Europapolitik, och intervjuer med våra fem främsta kandidater på valsedeln, så kan du klicka här.