Moderaterna – ett stabilt alternativ i Umeåpolitiken!

Av , , Bli först att kommentera 7

Just nu stormar det betänkligt i flera partier i Umeå. Det allra senaste är Socialdemokraternas samarbetspartner Miljöpartiet, där nu MP:s riksorganisation helt sonika har gått in och oväntat tagit över verksamheten. Ett unikt förfaringssätt. Jag har dock ingen insyn eller kunskap i vad som är rätt eller fel i det avseendet. Men nog höjer man på ögonbrynen över vad som händer. Vad som händer inom Socialdemokraterna i Umeå vet vi, kanske, på söndag kväll. Dramatik inom flera partier således.

Vi moderater fortsätter att jobba med sakpolitiken i Umeå. Vi är ett stabilt och enat lag. Vi är överens om tagen inför valet 2018, vi är överens om laguppställningen i partiet och har nytt rekord i antalet kandidater på vår valsedel. Att opinionssiffrorna nu har vänt uppåt ger naturligtvis lite extra energi inför de kommande tio månaderna.

Vi har 51 kandidater på vår moderata valsedel i Umeå. Det är vår gemensamma uppgift att visa väl­jarna att Moderaterna är ett parti att räkna med. Att Moderaterna är ett parti som står för sina värde­ringar, att Moderaterna är ett parti som man kan lita på. Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller vad vi lovar. Vi är pragmatiska, men gör allt för att få så stort genomslag som möjligt för vår moderata politik. Såklart.

Mycket av den offentliga debatten i Umeå präglas av högt tonläge och hårda anklagelser till höger och vänster. Inte minst såg vi detta i debatten om AB Bostaden nyligen. Anklagelser om ”odemokratiskt”, ”mygel” etc etc. Jag kan bara konstatera att vi moderater står rakryggade i den debatten liksom i övriga diskussioner i Umeå. Vi har gått till val på att avyttra delar av AB Bostadens bestånd, val efter val. Äntligen har vi lyckats få med oss socialdemokraterna på den linjen, även om de hade en annan uppfattning inför valet 2014. Men det är positivt att de kan vara så pragmatiska i detta fall att de lyssnade till sakargument.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. Det här var andra året i rad som vi gick vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att återkomma år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.

Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Jag är förhoppningsfull inför valet 2018 i Umeå! Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.

Bli först att kommentera

Positivt med ny multihall på Noliaområdet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nyss hemkommen efter tre dagar i Stockholm och möten med SKL. Tänkte bara kort kommentera dagens positiva nyhet om att Thoréngruppen och Umeå kommun äntligen kommit överens efter den långbänk som varit.

Resultatet är som ni kunnat läsa: Thoréngruppen bygger en ny multihall (fotboll och innebandy) på Noliaområdet, liksom huvudkontor för deras verksamhet. Därutöver upprättas ett fotbollstält vid gamla Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet. Sammantaget mycket positivt för såväl elit som breddverksamhet.

Bra att Allianspartierna och Socialdemokraterna kan vara överens om detta politiskt. Idag på presskonferensen deltog från Moderaterna vår viceordförande i fritidsnämnden, Lennart Johansson. Lennart har drivit denna fråga länge och är en känd förespråkare i Umeå för föreningslivet.

Denna satsning behövs och är efterlängtad. Mycket positivt också att kommunen kan ingå ännu ett samarbete med det privata näringslivet i Umeå!

Bli först att kommentera

Partisekreteraren Gunnar Strömmer besökte SKL

Av , , Bli först att kommentera 6

Är på plats i Stockholm sedan igår. Det är sammanträden och möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – är därefter tillbaka i Umeå på fredag eftermiddag.

Igår kväll hade vi M-gruppmöte med alla företrädare från styrelsen och de olika beredningarna. Trevligt nog gästades vi av Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, som jag känner sedan gymnasietiden. Vi var aktiva i MUF samtidigt i Örnsköldsvik och valdes faktiskt in samtidigt i Öviks fullmäktige år 1991. Åren går som bekant. Bilden ovan är från i maj tidigare i år, när vi var på möte med den arbetsgrupp i partiet som vi båda ingick i.

Strömmer pratade igår om Moderaternas nuvarande läge, arbetet framåt, och upplägget inför valet 2018. Det fanns gott om tid för diskussion och frågor. Vi kan konstatera att den nya partiledaren Ulf Kristersson har fått en riktigt lyckad start, men det återstår mycket arbete innan valdagen. Även om opinionssiffrorna pekar åt rätt håll kommer det inte av sig själv. Men politiken är nu fastlagd, partiet går i takt, energin är tillbaka och det är återigen god stämning partiet.

En god grund att arbeta ifrån!

Bli först att kommentera

Viktigt med både stad och landsbygd

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Den fördjupade översiktsplanen för dels Umeå, dels de centrala stadsdelarna antogs i bred politisk enighet hösten 2011. Mycket fokus – inte minst i den politiska och massmediala debatten – har varit på byggande i de centrala stadsdelarna, helt i linje med kommunens ambitioner att förtäta och ”bygga stad”.

Viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Från Moderaterna har vi t.ex. föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. Vårt förslag röstades tyvärr ned i fullmäktige den 19 juni.

Bli först att kommentera

Bevara valfriheten inom välfärden – en av flera viktiga frågor inför valet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Bevara valfriheten i välfärden! Det är en av många viktiga politiska skiljelinjer inför valet 2018. En röst på Moderaterna är en röst till försvar för fortsatt valfrihet.

I dagarna så ökar vi moderater takten runt om i landet. Även om opinionssiffrorna numera pekar starkt uppåt – efter den rejäla svacka vi befunnit oss i – så har vi en lång bit kvar. Det är vi medvetna om. Såväl nationellt som här i Umeå. Men vi kommer att jobba stenhårt för att på valdagen få se ett maktskifte såväl nationellt, regionalt som lokalt här hemma i Västerbotten och Umeå.

Här nedan är några av de områden och frågor som vi tagit beslut om på vår nationella arbetsstämma i Örebro nyligen, och som är viktiga delar i vår politik inför valet 2018. Det går att läsa mer i detalj kring de olika förslagen på vår hemsida.

Valet av teman präglas av våra prioriteringar. Därför handlar en stor del av kampanjen framåt om välfärdens kärna som måste fungera och vara stark, som vården, skolan, lag och ordning.

 

Förbättra integrationen

 • Inträdesjobb för fler i arbete.
 • Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.
 • Integrationsplikt för nyanlända vuxna.

Det måste löna sig att arbeta

 • Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.
 • Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.
 • Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar.
 • Bra villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån.

Den största satsningen på Polisen på över 20 år

 • Fler poliser och högre polislöner.
 • Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan.
 • Krafttag mot kriminella gäng.
 • Skärpta straff.

Förbättra tillgängligheten i vården

 • Kömiljard för kortare väntetider i vården.
 • Mer resurser för förlossningsvård i världsklass.
 • Bevarad valfrihet i välfärden.

Elever ska lära sig mer

 • Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag.
 • Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.
 • Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.
 • Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.
Bli först att kommentera

Vi lägger oss inte i andra partiers nomineringsprocesser

Av , , Bli först att kommentera 15

IMG_6828-500x500

Jag får ganska många frågor om vad som pågår inom Socialdemokraterna i Umeå inför öppen ridå just nu. Detta efter uppgifterna i lokalmedia om turbulens, splittring och kupper etc.

Men det är självfallet en fråga för socialdemokraterna själva.

Att det är turbulent är uppenbart, men det skulle inte falla mig in att offentligt börja recensera olika kandidater eller grupperingar under pågående processer. Däremot får ju olika beslut olika konsekvenser. Precis som det ska vara. Och det är ju naturligtvis sådant som kan diskuteras och funderas kring. Men det är i nästa steg när väl partierna själva har fastställt valsedlar.

Det finns en oskriven lag, en gyllene regel, en hederskodex mellan de politiska partierna om att inte lägga sig i andra partiers nomineringar. Man kan ha synpunkter på vad som händer i andra partier och man kan ha uppfattningar om andra partiers representanter. Om den ena eller den andra falangen.

MEN. Man lägger sig självfallet aldrig i andra partiers nomineringsprocesser eller för den delen fastställda nomineringar till offentliga förtroendeuppdrag. Det är en intern fråga för respektive parti. Det är den devis vi följer, oavsett vilket parti det råkar gälla.

Förövrigt så fortsätter det att gå bra för oss moderater. I dagens SIFO fortsätter Moderaterna den starka uppryckning som skett sedan Ulf Kristersson blev vald till ny partiledare. I denna mätning en ökning med 3,8 procent till 22,4 procent. De som hade räknat ut moderaterna, just för att vi är ett liberalkonservativt parti, får nog tänka till ett extra varv.

Moderaterna i Umeå ser fram emot de kommande tio månaderna och valrörelsen! Vi är ett enat parti som går till val. Tillsammans med våra vänner i övriga Allianspartier ska vi göra vårt yttersta för att få till ett maktskifte i Umeå.

 

Bli först att kommentera

Försvara valfriheten inom välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 10

Skriver i dagens VK, tillsammans med mina Allianskollegor om vikten av att försvara valfriheten inom välfärden. Bifogas.

Försvara valfriheten inom välfärden!

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Människor måste själva få välja. Men valfriheten är nu hotad av de rödgröna partierna. ”Inte till salu” var Vänsterpartiets stora mantra under föregående valrörelse där frågan om vinster i välfärd trummades ut och företagare målades ut som egoister med ingenting annat än pengar som mål. När Löfven bildade regering tillsammans med Miljöpartiet köpte Löfven Sjöstedts lojalitet genom att tillsätta en utredning om just vinster i välfärden som Ilmar Reepalu ansvarade för.

Nu är utredningen klar och nu börjar bilden visa sig av vad vi har att vänta om vänstern får som de vill och Reepalus utredning vinner gehör. Ett skrämmande förslag där inte ens statsministern inser vilka konsekvenser det kommer att få för människor som förlitar sig på dessa aktörer i sin vardag.

Om vi endast tar hänsyn till Västerbottens län vet vi att fler än 2000 personer kommer att påverkas av ett vinstförbud i välfärden. Det är människor som arbetar och värnar om rätten att välja vårdgivare eller skola för att det är inte självklart att ett alternativ passar alla. Fler än 4500 elever i Västerbotten har valt en friskola efter dess kvalitet och utbud. Vänstern ska inte tillåtas hota deras val av skola för att påbörja sitt vuxna liv och börja uppfylla sina livsdrömmar.

I Umeå är det allt fler som väljer privat hemtjänst för att de kan och framför allt för att de kan välja bort när de inte är nöjda. Detta stärker den enskilde. Inom sjukvården sker över en kvarts miljon läkar- och sjukvårdsbesök hos den privata vården i länet. De hälsocentraler som har flest nöjda patienter är just de privata. Dessa människor är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om vinster i välfärd.

Alliansen kommer aldrig backa när det kommer till valfrihet i välfärden. Alliansen genomförde valfrihetsreformer när vi senast satt i regering, de reformerna är värda att försvara och utveckla. För vi vet att det viktiga är kvalitet och valfrihet – inte ägaren eller vinsten. Sköter sig inte en utförare, oavsett privat eller offentlig sådan, ska åtgärder vidtas. Men att införa ett vinsttak som är så lågt att få statliga bolag skulle klara av det är fel väg att gå. Sverige behöver fler utförare inom välfärden, inte färre. Det får vi genom satsningar på kvalitet och samverkan.

Vi löser inte välfärdens utmaningar genom att stänga ute utförare som sköter sig och är uppskattade, vilket är resultatet om Ilmar Reepalus utredning blir till lag. Det är inte svårt att se vänsterns mål med ett vinstförbud i välfärden. Det är det första steget till att stänga ner hela den icke-offentligt drivna verksamheten i välfärden. Stoppa Reepalus utredning där den hör hemma, papperskorgen!

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Bli först att kommentera

Positivt beslut om AB Bostaden!

Av , , Bli först att kommentera 8

Skriver i dagens VK om kommunfullmäktiges beslut i måndags gällande avyttring av delar av fastighetsbeståndet i AB Bostaden. Ett mycket positivt beslut! Sannolikt den enskilt största politiska framgången för Allianspartierna i Umeå på de senaste 20 åren. Bifogas nedan.

 

Positivt beslut om AB Bostaden!

Vid fullmäktige i måndags hade vi återigen uppe ärendet om AB Bostaden, däribland att godkänna avyttring av delar av beståendet till Heimstaden Bostad Portalen AB. Ett mycket positivt beslut!

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett problem. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni – en avyttring av delar av beståndet kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör också ökad nyproduktion.

Det som hade hänt sedan i juni, var ju bl.a. att Förvaltningsrätten bedömt att fullmäktiges beslut i juni inte tillkommit i laga ordning och skulle upphävas för att kungörelsen inte uppfyllde kommunallagens krav. Allt p.g.a. att förvaltningsrätten ansåg att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Därav upphävandet. Det föll alltså på rubriksättningen i kungörelsen och handlingarna till fullmäktige. Ett onödigt fel, som vi enkelt korrigerat. Nu blev det en tydligare rubrik. Rätt ska vara rätt. Och ett tydligt uppdrag till AB Bostaden att slutföra transaktionen innan årsskiftet 2017/2018. Det fanns inga fel i övrigt gällande beredning, handlingar och annat som har kritiserats i debatten.

Hur som helst hade vi ju politiskt i Umeå redan beslutat att ärendet skulle hanteras på nytt av fullmäktige, och att det gamla beslutet från i juni därmed skulle upphävas.

Moderaterna i Umeå är mycket nöjda med att det finns en bred politisk majoritet för att ta det här beslutet. Det är på så vis en historisk milstolpe i Umeås lokalpolitik. Vi välkomnar det. Vi välkomnar att Socialdemokraterna landat i samma slutsatser som oss från de fyra Allianspartierna. Vi har ju drivit den här frågan under många år. I många valrörelser.

Det här en naturlig strategi för att både kunna öka nyproduktionen, och samtidigt öka underhållsinsatserna. I resten av Sverige är det här inte någon ideologisk särskiljande fråga. Det är lika vanligt i S-styrda kommuner som i borgerligt styrda kommuner.

Detta är ett mycket positivt beslut för Umeå! Vi får in en ny bostadsfastighetsaktör till Umeå – Heimstaden – som investerar över en miljard kr i vår kommun. Det här öppnar också upp för att ytterligare investeringskapital ska komma till Umeå. Det är en långsiktigt viktig signal!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Bli först att kommentera

AB Bostaden på fullmäktige idag. Ett viktigt och positivt beslut!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi återigen uppe ärendet kring AB Bostaden, däribland att godkänna försäljning av delar av beståendet till Heimstaden Bostad Portalen AB.

Det som har hänt sedan sist i juni, är ju bl.a. att Förvaltningsrätten i fredags kom med sitt beslut kring de 15 olika överklaganden som inkommit. Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas för att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

I kungörelsen framgick att ett ärende om ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” skulle behandlas. Förvaltningsrätten ansåg att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Därav upphävandet.

Förvaltningsrätten fann att vad klagandena i övrigt anfört om beredningen, statsstöd, jäv m.m. inte utgör grund för att upphäva beslutet.

Nu hade vi ju politiskt i Umeå redan beslutat att ärendet skulle hanteras på nytt av fullmäktige idag på KF, och att det gamla beslutet från i juni därmed skulle upphävas.

Förvaltningsrätten menade alltså i sin bedömning att själva RUBRIKEN i ärendet var kryptisk och gav utrymme för flera olika tolkningar. Däremot var allt annat korrekt. Det fanns inga fel gällande beredning, handlingar och annat som har kritiserats i debatten.

Men det föll på rubriksättningen i kungörelsen och handlingarna till fullmäktige. Ett onödigt fel, som vi idag korrigerar. Idag är det således en tydligare rubrik. Rätt ska vara rätt. Och ett tydligt uppdrag till AB Bostaden att slutföra transaktionen innan årsskiftet 2017/2018.

Frågan om en eventuell avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd har debatterats mycket i Umeå kommunfullmäktige. Syftet är naturligtvis att avyttra delar av beståndet för att möjliggöra dels en ökad renoveringstakt av befintligt bestånd, dels möjliggöra en snabbare nyproduktion av hyresrätter.

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett problem, även om det numera byggs mer än under tidigare år. Även Umeå kommun måste via AB Bostaden försöka öka takten på byggandet av nya bostäder. Precis som vi konstaterade vid debatten i fullmäktige i juni – den här lösningen kommer att ge AB Bostaden möjlighet att fortsätta utveckla Umeå. Man kommer att kunna öka renoveringsinsatserna. Det möjliggör ökad nyproduktion.

Moderaterna i Umeå är mycket nöjda med att det finns en bred politisk majoritet för att ta det här beslutet.

Bli först att kommentera