Fiasko för försöket med 6-timmarsarbetsdag i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

I Umeå kommun lyckades Vänsterpartiet övertyga Socialdemokraterna om att betala anställda för att vara lediga. Sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön för personalen på ett äldreboende inom Umeå kommun 2016, trots att försöket saknade finansiering. I sak ansåg Moderaterna att det var en felaktig prioritering.

 

Nu har vi facit. Det går att läsa i dagens VK. Sjukfrånvaron bland personalen ÖKADE. Trots att de fick betalt åtta timmar per dag, men bara behövde jobba sex timmar per dag. Sjukfrånvaron ökade på ett år från 8,0 procent till 9,3 procent. 5 miljoner kr av skattebetalarnas pengar nedspolade i toaletten!

 

Personalen jobba således sex timmar, men fick betalt för åtta. Det är ekonomiskt oansvarigt och det finns inte heller något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skulle finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige har avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Försöket saknade finansiering med ca 5 miljoner kronor.

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det hade inte Socialdemokraterna budgeterat för. Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.

Så vi verkar gå mot ett underskott för Umeå kommun för tredje året i rad!

Bli först att kommentera

Återupprätta lag och ordning!

Av , , 2 kommentarer 11

lagochordning160815

 

Den gångna sommaren har jag tämligen intensivt debatterat kampen mot gängkriminalitet och läget i de 53 utsatta områden som polisen har pekat ut i en rapport, liksom läget generellt när det gäller att motverka brottsligheten. En debatt som fortfarande pågår, såväl på sociala medier som i dagens nummer av Folkbladet.

Alla inlägg finns publicerade på

andersagren.com

 

 

 

2 kommentarer

M i Umeå: inför betyg från åk 4

Av , , 1 kommentar 5

 

image

 

Passar på att lägga upp dagens blogginlägg här, även om jag på mer kontinuerlig basis bloggar på andersagren.com

 

Från år 2017 finns det möjlighet för skolorna i Sverige att sätta betyg redan från åk 4. Detta efter en överenskommelse mellan S/MP-regeringen och de fyra Allianspartierna. Skolorna måste dock ansöka om att få delta i detta. Vi moderater anser att det är självklart att så många skolor som möjligt i Umeå ska ansöka om att få delta. Elmer Eriksson, moderat vice ordförande i För- och grundskolenämnden, har skrivit en motion om detta.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Ingen vinner på att eventuella problem sopas under mattan. Med betyg som sätts redan i årskurs 4 kan insatser sättas in tidigare för de elever som har svårigheter i vissa ämnen – likaså är det en värdefull morot för dem som vill anstränga sig ytterligare.

Fördelarna som lyfts i utredningen inför förslaget är att betyg tydligare skulle signalera hur det går i skolan för eleven och föräldrar. Betyg skulle också göra att målen tydliggörs mer, att läraren behöver förtydliga vad eleven behöver arbeta med, att eleverna blir mer benägna att anstränga sig och att skolan fokuserar mer på kunskapsresultaten.

Det finns någon som gjorde en liknelse mellan förekomsten av betyg och att hoppa höjdhopp. Att gå i skolan i fem år utan att få betyg, det skulle vara samma sak som att hoppa höjdhopp lika många år – utan ribba! Man skulle aldrig veta hur högt man hoppade, utan man skulle försöka gissa sig till hur bra man lyckades med sina hopp, kanske genom att jämföra sig med hur kompisen hoppade på banan bredvid. Samma sak är det med kunskaper och betyg.

Får man aldrig klara besked om hur man klarar sig, vad man har uppnått – då går det heller inte att förbättra sig. Ett införande av betyg i årskurs 4 skulle innebära att kravet på skriftliga omdömen i årskurs 4 och 5 försvinner. Betyg ska bara sättas en gång per år.

Självklart borde Umeå vara med här! På riksplanet står som sagt Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bakom detta förslag.

Likaså stöds förslaget av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som numera har en rödgrön majoritet. Även Svenskt Näringsliv gör tummen upp för tidigare betyg.

Men i Umeå verkar en helt annan politisk – betygsfientlig – vänsterlinje vinna stöd. Som ogillar tidigare betyg. Jag hoppas att partier som hittills varit negativ till tidigare betyg i Umeå ändrar sig fram till detta ska behandlas slutgiltigt i kommunfullmäktige.

1 kommentar

Nej, jag har inte slutat att blogga :)

Av , , 2 kommentarer 8

EdelPhoto-5812

Fick frågan i veckan om jag hade slutat att blogga. Nej, absolut inte. Jag bloggar på precis som vanligt, fast inte längre på vk.se och folkbladet.nu i någon större utsträckning.

Jag har ju numera en egen WordPressblogg på

andersagren.com 

 

Välkommen att följa mig där, om någon nu hade missat detta. Däremot lär takten på blogginläggen bli något lägre under sommarveckorna.

2 kommentarer

Sänkt skatt för umeåborna år 2017 med M-budget!

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_6828

Idag har jag för Moderaternas räkning presenterat vår alternativa budget för Umeå kommun år 2017. Med ett tydligt tillväxtfokus – däribland en sänkt kommunalskatt med 20 öre för år 2017. Ambitionen är att sänka den höga kommunalskatten ytterligare under kommande år.

Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

En sak tycker vi moderater numera är tydlig. Umeå saknar idag ett tydligt politiskt ledarskap. För tredje året i rad går Umeå kommun mot ett negativt resultat. Trots två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, så lyckas inte de styrande Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet få ekonomin att gå ihop. Vi behöver mer ordning och reda i den kommunala ekonomin. Därför prioriterar vi att återställa tidigare års negativa resultat under 2017. Likaså blir det ett starkare resultat med M-förslaget än med de styrande S/MP.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna föreslås vi 49 olika uppdrag i övrigt. Bland det som jag vill nämna särskilt är ifrågasättandet av EN förvaltning som Umeå kommun införde 1 januari år 2010, då 12 olika förvaltningar slogs ihop till en. Det har efter sex och ett halvt år visat sig vara ett misslyckande. Inga besparingar, sämre stöd och ”stuprören” som man ville få bort mellan verksamheterna har bara blivit starkare. Vi föreslår därför en snabbutredning för att få ett formellt underlag över vilka resultat som har uppnåtts med en förvaltning. Om inte de förväntade resultaten har uppnåtts, så ska förvaltningen snarast återgå till flera olika förvaltningar.

Om intresse finns, så går det att läsa lite mer på min ”egen” bloggsida: andersagren.com

En artikel från dagens presskonferens går även att läsa i en artikel på Nyheter i Västerbotten. Läs den gärna.

http://nyheterivasterbotten.se/m-foreslar-sankt-skatt-for-umeaborna-2017/

 

På återhörande!

Bli först att kommentera

Ny blogg!

Av , , 3 kommentarer 22

IMG_6990

Sedan många år tillbaka så bloggar ju som bekant både på Folkbladet och VK. Nio år hittills på vk.se.

Men nu är det hög tid för lite förnyelse!

Jag kommer successivt att utveckla min egen hemsida (det var onekligen några år sedan jag hade en egen hemsida) och samtidigt använda min blogg där som huvudinstrumentet för bloggandet. Bloggen här på VK liksom den på Folkbladet kommer att finnas kvar, och uppdateras med inlägg någon gång då och då. Men vill ni läsa det allra senaste i bloggform från mig, med utspel, kommentarer och annat så är det till den nya bloggen ni ska söka er.

Som vanligt kommer jag att blanda politik med personliga inslag.

www.andersagren.com

Välkommen dit!

3 kommentarer

För ett växande Umeå!

Av , , 2 kommentarer 13

painted blue wall

Varför ska Umeå kommun växa och bli större befolkningsmässigt? Räcker det inte med dagens befolkning? Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar, företagsetableringar och annat.

Det finns ett tydligt samband mellan storlek och tillväxt. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser, utbildning och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader. Människor söker sig till människor. Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Allt hänger ihop och påverkas positivt just av storleken på befolkningen.

Ambitionen är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Umeå har en omgivande landsbygd som erbjuder ett välkommet komplement till stad och tätorter. Fler invånare möjliggör också ett ännu bättre utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Umeå kommun växer idag för långsamt. Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fokusera än mer på ökat bostadsbyggande, möjliggöra fler företagsetableringar och fler jobb i vår region. Vi måste fortsätta att förnya och utveckla Umeå. Vi får aldrig stå still.

2 kommentarer

Fler svenskar positiva till NATO-medlemskap

Av , , 1 kommentar 16

Allt fler svenskar är positiva till NATO. Detta samtidigt som vi lever i en allt mer osäker tid. I vårt närområde möts vi av ett öppet aggressivt Ryssland, samtidigt som våldsbejakande islamistiska jihadister står redo att begå terrordåd runt om i världen. Hoten är numera gränslösa. I Mellanöstern härjar IS, och de förbrytelser som IS gör sig skyldiga till är fruktansvärda och väldokumenterade. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Det är nu hög tid att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Moderaterna i Västerbotten beslutade vid vår länsförbundsstämma i april 2015 att jobba aktivt för ett medlemskap i NATO. Det är därför glädjande att vi nu ser en stärkt opinion hos svenska folket för ett medlemskap i NATO. Det är fler svenskar som vill gå med i försvarssamarbetet, än de som säger nej. Bland partierna har det också skett en svängning, och nu är såväl Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern positiva till ett medlemskap.

Ett medlemskap i NATO stärker Sveriges säkerhet i en tid när osäkerheten i vårt närområde blir allt större. Som medlemmar blir vi en del i Natos kollektiva försvar och blir därmed solidariska med 28 andra Natoländer. Det är hög tid att Sverige tar steget!

1 kommentar

M är fortsatt största parti. Alliansen större än de rödgröna!

Av , , 1 kommentar 15

I dagens Expressen publiceras senaste Demoskop-undersökningen. Moderaterna fortsätter vara landets största parti, och Alliansen samlas tillsammans fler än de rödgröna. En opinionsundersökning är en opinionsundersökning, men helt uppenbart så lyckas inte regeringen något vidare.

Ha en fortsatt bra söndag!

1 kommentar