Nej, jag har inte slutat att blogga :)

Av , , Bli först att kommentera 6

EdelPhoto-5812

Fick frågan i veckan om jag hade slutat att blogga. Nej, absolut inte. Jag bloggar på precis som vanligt, fast inte längre på vk.se och folkbladet.nu i någon större utsträckning.

Jag har ju numera en egen WordPressblogg på

andersagren.com 

 

Välkommen att följa mig där, om någon nu hade missat detta. Däremot lär takten på blogginläggen bli något lägre under sommarveckorna.

Bli först att kommentera

Sänkt skatt för umeåborna år 2017 med M-budget!

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_6828

Idag har jag för Moderaternas räkning presenterat vår alternativa budget för Umeå kommun år 2017. Med ett tydligt tillväxtfokus – däribland en sänkt kommunalskatt med 20 öre för år 2017. Ambitionen är att sänka den höga kommunalskatten ytterligare under kommande år.

Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

En sak tycker vi moderater numera är tydlig. Umeå saknar idag ett tydligt politiskt ledarskap. För tredje året i rad går Umeå kommun mot ett negativt resultat. Trots två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, så lyckas inte de styrande Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet få ekonomin att gå ihop. Vi behöver mer ordning och reda i den kommunala ekonomin. Därför prioriterar vi att återställa tidigare års negativa resultat under 2017. Likaså blir det ett starkare resultat med M-förslaget än med de styrande S/MP.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna föreslås vi 49 olika uppdrag i övrigt. Bland det som jag vill nämna särskilt är ifrågasättandet av EN förvaltning som Umeå kommun införde 1 januari år 2010, då 12 olika förvaltningar slogs ihop till en. Det har efter sex och ett halvt år visat sig vara ett misslyckande. Inga besparingar, sämre stöd och ”stuprören” som man ville få bort mellan verksamheterna har bara blivit starkare. Vi föreslår därför en snabbutredning för att få ett formellt underlag över vilka resultat som har uppnåtts med en förvaltning. Om inte de förväntade resultaten har uppnåtts, så ska förvaltningen snarast återgå till flera olika förvaltningar.

Om intresse finns, så går det att läsa lite mer på min ”egen” bloggsida: andersagren.com

En artikel från dagens presskonferens går även att läsa i en artikel på Nyheter i Västerbotten. Läs den gärna.

http://nyheterivasterbotten.se/m-foreslar-sankt-skatt-for-umeaborna-2017/

 

På återhörande!

Bli först att kommentera

Ny blogg!

Av , , 3 kommentarer 21

IMG_6990

Sedan många år tillbaka så bloggar ju som bekant både på Folkbladet och VK. Nio år hittills på vk.se.

Men nu är det hög tid för lite förnyelse!

Jag kommer successivt att utveckla min egen hemsida (det var onekligen några år sedan jag hade en egen hemsida) och samtidigt använda min blogg där som huvudinstrumentet för bloggandet. Bloggen här på VK liksom den på Folkbladet kommer att finnas kvar, och uppdateras med inlägg någon gång då och då. Men vill ni läsa det allra senaste i bloggform från mig, med utspel, kommentarer och annat så är det till den nya bloggen ni ska söka er.

Som vanligt kommer jag att blanda politik med personliga inslag.

www.andersagren.com

Välkommen dit!

3 kommentarer

För ett växande Umeå!

Av , , 2 kommentarer 12

painted blue wall

Varför ska Umeå kommun växa och bli större befolkningsmässigt? Räcker det inte med dagens befolkning? Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar, företagsetableringar och annat.

Det finns ett tydligt samband mellan storlek och tillväxt. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser, utbildning och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader. Människor söker sig till människor. Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Allt hänger ihop och påverkas positivt just av storleken på befolkningen.

Ambitionen är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Umeå har en omgivande landsbygd som erbjuder ett välkommet komplement till stad och tätorter. Fler invånare möjliggör också ett ännu bättre utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Umeå kommun växer idag för långsamt. Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fokusera än mer på ökat bostadsbyggande, möjliggöra fler företagsetableringar och fler jobb i vår region. Vi måste fortsätta att förnya och utveckla Umeå. Vi får aldrig stå still.

2 kommentarer

Fler svenskar positiva till NATO-medlemskap

Av , , 1 kommentar 15

Allt fler svenskar är positiva till NATO. Detta samtidigt som vi lever i en allt mer osäker tid. I vårt närområde möts vi av ett öppet aggressivt Ryssland, samtidigt som våldsbejakande islamistiska jihadister står redo att begå terrordåd runt om i världen. Hoten är numera gränslösa. I Mellanöstern härjar IS, och de förbrytelser som IS gör sig skyldiga till är fruktansvärda och väldokumenterade. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Det är nu hög tid att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Moderaterna i Västerbotten beslutade vid vår länsförbundsstämma i april 2015 att jobba aktivt för ett medlemskap i NATO. Det är därför glädjande att vi nu ser en stärkt opinion hos svenska folket för ett medlemskap i NATO. Det är fler svenskar som vill gå med i försvarssamarbetet, än de som säger nej. Bland partierna har det också skett en svängning, och nu är såväl Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern positiva till ett medlemskap.

Ett medlemskap i NATO stärker Sveriges säkerhet i en tid när osäkerheten i vårt närområde blir allt större. Som medlemmar blir vi en del i Natos kollektiva försvar och blir därmed solidariska med 28 andra Natoländer. Det är hög tid att Sverige tar steget!

1 kommentar

M är fortsatt största parti. Alliansen större än de rödgröna!

Av , , 1 kommentar 14

I dagens Expressen publiceras senaste Demoskop-undersökningen. Moderaterna fortsätter vara landets största parti, och Alliansen samlas tillsammans fler än de rödgröna. En opinionsundersökning är en opinionsundersökning, men helt uppenbart så lyckas inte regeringen något vidare.

Ha en fortsatt bra söndag!

1 kommentar

För tredje gången…..

Av , , 4 kommentarer 21

För tredje gången har nu VK på nyhetsplats lyckats ”avslöja” att jag är frimurare. Det i sig är ju en bedrift med tanke på att jag i 18 års tid varit helt öppen om mitt medlemskap i Svenska Frimurarorden. Men det här är alltså tredje gången man kan läsa om det i tidningen. Lite tröttsamt börjar det faktiskt bli. Och talet om ett ”hemligt” nätverk. Medlemsmatrikeln är offentlig och vem som helst kan ta del av den.

VK hade ju ett stort uppslag om frimurarna i Umeå så sent som år 2010. Två sidor, där de konstaterade fakta om frimurarna, samt faktiskt också hade gått igenom medlemsmatrikeln för att kolla vilka kända namn som fanns där. Även då nämndes jag, Edward Riedl och andra moderatpolitiker bland de personer som var medlemmar. Så VK har ju gjort detta hyfsat nyligen, men då i betydligt mer nyanserad ton.

Här nedan kan ni läsa det 2-sidorsuppslag som VK körde för sex år sedan:

FullSizeRender

 

4 kommentarer

Fler jobb med M-politik!

Av , , 1 kommentar 15

Igår presenterades Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2016. Sammantaget satsar vi moderater uppemot 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet genom att kraftigt förstärka Polisen.

1 kommentar

Bra att försvarsmakten får vara med denna gång på nationaldagsfirandet i Umeå utan tjafs

Av , , Bli först att kommentera 21

För ganska precis ett år sedan blev det stor nationell – negativ – uppmärksamhet kring beslutet att porta svenska försvaret från deltagande vid det officiella nationaldagsfirandet i Umeå på Gammlia. Beslutet ändrades dock glädjande efter politiskt ingripande. Därför hade jag inför senaste fullmäktige ställt en enkel fråga till Hans Lindberg (S) huruvida försvaret skulle vara välkommet denna gång. Vilket borde vara en självklarhet. Pga tidsbrist beslutade vi att skjuta upp frågan till sammanträdet i maj.

Hans Lindberg beslutade i förra veckan att offentliggöra sitt svar till mig i förtid på sin blogg, med hänvisning till att nationaldagen skulle ha passerat vid tiden för nästa KF-sammanträde (!). Nej…. Nationaldagen är den 6 juni – fullmäktige är den 30 maj. Men hur som helst – det är ett positivt svar: ”hemvärnet, skyddscenter och musikkåren kommer att deltaga i vanlig ordning”.

Vi ska vara stolta över den svenska försvarsmakten, som är garanten för att Sverige är ett fritt, demokratiskt och självständigt land.

 

 

 

Bli först att kommentera