Sluta att motarbeta Brännbollsyran!

Av , , Bli först att kommentera 14

Nog är det väl förbannat märkligt att Umeå kommun år efter år försöker sätta krokben för vår mest uppskattade årligen återkommande festival i Umeå – Brännbollsyran. Nu vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet m.fl. som en blixt från klar himmel neka festivalen serveringstillstånd!?!

I dagens Folkbladet kan vi läsa att Individ- och familjenämnden har tagit ställning för att Brännbollsyran ska nekas serveringstillstånd i samband med arrangemanget 1-3 juni. Endast Moderaternas Igor Jonsson röstade för att de skulle beviljas tillstånd. Trots att ärendet bara gällde ett utökat tillstånd dagtid, så beslutade nämnden att förorda att man inte ska få ha någon försäljning överhuvudtaget. Nu går ärendet vidare till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt beslut.

Brännbollsyran lyckas nå nya höjder varje år, med publikrekord år efter år. De har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter), sedan år 2014 (12000 biljetter), år 2015 (13000 biljetter) och 2016 nytt rekord med 15000 biljetter! Bra artister, rekordpublik och god stämning. För att få en uppfattning om antalet sålda biljetter kan man jämföra med andra evenemang som genomförts i Umeå, exempelvis Nordic Rock (6000 biljetter), UxU (4500).

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Ändå försöker Socialdemokrater och Vänsterpartister gång på gång sätta krokben för arrangemanget

Är Brännbollsyran helt enkelt för framgångsrika för Umeås ledande vänstergarnityr? Vänder sig Brännbollsyran till ”fel” målgrupper? Vad är problemet?

Självklart ska Brännbollsyran beviljas serveringstillstånd!

Bli först att kommentera

Företagsbesök idag: UDK, Ekström Invest, Anytec och Professionals Nord

Av , , Bli först att kommentera 5

Fler jobb och fler företag i Umeå har högsta prioritet för oss moderater. Idag har vi som är valda till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, från olika partier, varit ute på en rad intressanta företagsbesök i Umeå.

Bilden ovan från vårt första besök i dag på UDK (Umeå Datakonsulter AB ), där jag efteråt tackade VD Jörgen Bolin för en intressant och givande träff. Samma företag som förövrigt fick Umeå kommuns Företagspris 2011. Glädjande att det går fortsatt mycket bra. Utöver UDK besökte vi det familjeägda investementbolaget Ekström Invest, där bl.a. VD Sofia Ekström berättade om de olika företag och verksamhetsinriktningar som bolaget hade engagemang i. Vidare ett besök på Anytec, som bygger aluminiumbåtar där vi träffade VD David Stenlund och avslutningsvis ett besök hos Professionals Nord och dess VD Mattias Matsson.

Sedan några år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med företagare verksamma i Umeå. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

Bli först att kommentera

Bra att Scharinska villan säljs

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna försäljningen av Scharinska villan. Alla partier var överens förutom Vänsterpartiet, som nu har fått för sig att det ska överklaga (?!?) beslutet.

Sedan en längre tid tillbaka står det ju klart att Umeå kommun inte har något behov av Scharinska villan överhuvudtaget. Det är samtidigt ett faktum att Umeå kommun har en årlig kostnad på ca 22 miljoner kr för tomma lokaler, däribland Scharinska. Dessa pengar kan och måste användas till betydligt bättre saker. Samtidigt har Umeå kommun gått minus ekonomiskt både år 2014 och 2015.

Försäljningspriset blev efter anbudsgivning nu 32 miljoner kr för fastigheten.  Det är det bästa för Umeås skattebetalare!

Läser i lokalmedia att Vänsterpartiet har meddelat att de ska överklaga försäljningen. De har onekligen ett märkligt sätt att se på demokrati. De pratar mycket om ”demokrati” i kommunfullmäktiges talarstol, men de har väldigt svårt att acceptera demokratiskt fattade beslut. När Vänsterpartiet inte får som de vill, ja då ska de överklaga i rätten. Ett oseriöst agerande från ett oseriöst parti.

Bli först att kommentera

Gör halt i planerna på att fjärrstyra Umeå Airport!

Av , , Bli först att kommentera 8

flygledare.jpg

Luftfartsverkets planer på att centralisera flygledartjänsterna vid Umeå Airport och andra flygplatser till Arlanda får allt hårdare kritik. Både ur säkerhetsaspekt och ekonomi.

Idag skickade Hans Lindberg (S) och jag in ett formellt brev för att understryka den kritik som vi tidigare framfört i olika sammanhang.

 

Bli först att kommentera

Finbesök från Finland och Vasa!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade jag förmånen att hälsa en stor delegation från Vasa välkommen till Umeå. Vasas stadsstyrelse tillsammans med ledande tjänstemän, totalt 24 personer, besökte nämligen Umeå. En fantastiskt god stämning under överläggningarna och viljan att intensifiera samarbetet mellan våra städer är ömsesidig. På bilden nedan tillsammans med riksdagsledamoten, stadsstyrelsens ordförande tillika en mycket god vän – Joakim Strand från Svenska Folkpartiet.

Vikten av samarbete över Kvarken mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten, är ingen ny fråga. Vi har en lång gemensam historia. På senare tid har samarbetet gått in i ett alltmer intensifierat samarbete, som kan ses inom olika sektorer. Ett gemensamt färjebolag och ett gemensamt hamnbolag mellan städerna Vasa och Umeå har fått en mycket bra start. Resenärerna på Wasaline blir fler och fler.

Nu fördjupar vi samarbetet på område efter område. Ett utvecklat samarbete för att tillsammans, på varsin sida om Kvarken och tillsammans, arbeta för ett bättre samarbete mellan svenska och finska sidan som utvecklar de offentliga banden men också stärker vår gemensamma region i viktiga frågor som infrastruktur och företagsklimat.

Det finns en stark potential i att binda samman Vasa och Umeå ytterligare. Det handlar inte enbart om kommunikationsfrågor, även om en långsiktigt fungerande färjeförbindelse med ny färja är högprioriterad. Det handlar om att fördjupa samarbetet mellan våra städer och län inom forskning, kompetensutveckling, samarbeten inom hälso- och sjukvård m.m. Det skulle stärka båda sidor av Kvarken och gynna vår region oerhört. För att detta skall fungera och bli framgångsrikt måste det politiska arbetet hålla ihop och jobba koordinerat i frågor av regional och nationell karaktär – inte minst när det gäller att påverka våra nationella regeringar – i både Sverige och Finland.

Umeå och Vasa har mycket att vinna på ett ännu mer intensifierat samarbete!

 

Bli först att kommentera

M sätter press om flygskatten

Av , , Bli först att kommentera 9

Följande pressmeddelande skickades ut tidigare under torsdagen.

 

Pressmeddelande 2017-03-16

M sätter press på S-kommunalråd om flygskatten

 

Moderaterna i Västerbotten sätter press på Umeås, Skellefteås och Lyckseles socialdemokratiska kommunalråd och kräver att de agerar mot den flygskatt som regeringen har föreslagit. Det är Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren (M), Skellefteås oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M) och Lyckseles oppositionsråd Christer Rönnlund (M) som har lämnat in var sin kommunfullmäktigefråga till Hans Lindberg (S), Lorents Burman (S) respektive Lilly Bäcklund (S).

I frågan så skriver Moderaterna om de negativa följder som en flygskatt kommer att få för norra Sverige och att de förväntar sig att Socialdemokraterna i länet nyttjar sina kontakter med den socialdemokratiskt ledda regeringen för att stoppa skatten.

– För Umeå och hela Västerbotten är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen centralt. När regeringen nu går vidare med förslaget om flygskatt så hotas flyglinjer i vår region. Det ett slag mot jobben, tillväxten och våra invånares möjligheter att resa, speciellt i vår del av landet, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

 

Oroas för neddragningar av flyglinjer

– Det är bedrövligt att regeringen går vidare med förslaget om flygskatt trots att 8 av 10 remissinstanser är starkt kritiska till förslaget. Nu är jag uppriktigt orolig för flygtrafiken till och från Skellefteå, som nyligen utökades med en ny aktör, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M). En försämrad tillgänglighet hotar jobben, framförallt hos de många exportföretag som finns i kommunen.

 

Skapar utmaningar för Västerbotten inland

– Det är oaktsamt av den socialdemokratiskt ledda regeringen att gå vidare med flygskatten. Det skapar ännu större utmaningar för flygtrafiken till Lycksele och Västerbottens inland, som redan idag är sårbar. Nu förväntar vi oss att länets Socialdemokratern agerar kraftfullt för att stoppa denna norrlandsfientliga skatt, säger oppositionsrådet Christer Rönnlund (M).

Bli först att kommentera

S/MP-regeringen går vidare med förslaget om flygskatt

Av , , 2 kommentarer 7

Idag har Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) presenterat ett nytt skatteförslag, som innebär att man inför en flygskatt i höstens budget.

S/MP-Regeringen går alltså vidare med förslaget. Mycket tråkigt och skadligt besked för hela Sverige. Ett slag mot jobben och tillväxten. I synnerhet negativt för oss i norra Sverige, som är beroende av goda flygkommunikationer med omvärlden.

Ännu ett skäl till varför Alliansen borde gå fram med en gemensam budget i höst, och fälla regeringen!

2 kommentarer

Vilket svek! S, MP och V röstade ja till ny flygskatt

Av , , 2 kommentarer 9

Socialdemokraterna sviker norra Sverige. Idag behandlade vi i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) remissförslaget om att införa en flygskatt i Sverige.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig positiva till förslaget om flygskatt, medan vi inom Alliansen ville avstyrka förslaget till flygskatt. Vi förlorade voteringen med 10-11. Även Sd röstade nej till förslaget.

S/MP-regeringen verkar alltså gå vidare med förslaget om införandet av en ny flygskatt. Det uttalade syftet är att få färre att flyga i Sverige. Infrastrukturministern presenterade tidigare i år regeringens nya flygstrategi och en del i detta är en flygskatt. Det ska helt enkelt bli dyrare att flyga.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen A och O.  Det finns kritik gällande de utsläpp som flyget medför. Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Men lösningen är inte att begränsa flygandet. Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Det pågår ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrins som flygforskningens. Flygplanen idag släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att till år 2020 kunna utveckla plan som kraftigt reducerar utsläpp och buller. Lösningen heter alltså forskning och teknikutveckling.

Flyget är en viktig pusselbit och förutsättning för Umeå – och nationellt även Sveriges – tillgänglighet och tillväxt. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Så riksdagen borde rösta nej till förslaget om flygskatt! Ett av obeskrivligt många goda skäl till varför det vore bättre med Allianspolitik i Sverige. Men oerhört upprörande att Socialdemokraterna så tydligt sviker norra Sverige.

2 kommentarer

Kriminalitet och våld oroar svenskarna mest

Av , , 1 kommentar 13

lagochordning160815

Kriminalitet och våld är det som svenskar upplever som mest oroande inför framtiden. Detta enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Ekot.

Det är inte förvånande. Enligt Eurostats statistik har vi fler överfall än jämförbara länder, uppklaringsprocenten är bara 14 procent av alla anmälda brott, sexualbrott mot kvinnor har fördubblats, vi har hälften så många poliser per capita som flertalet jämförbara länder, vi möts dagligen av rubriker om gängkriminalitet etc etc.

Nyhetsrapporteringarna i Sverige duggar tätt om blåljuspersonal som råkar ut för bakhåll och stenkastningar i diverse bostadsområden. Polis, ambulanspersonal och räddningstjänst hotas och attackeras runt om i landet. Angreppen har under flera år ökat och förekommer nu i en rad områden. Jag menar att samhället måste markera betydligt hårdare mot angrepp på polis, ambulanspersonal och räddningstjänst. Det finns 53 bostadsområden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, där kriminella gäng riskerar att ta över kontrollen. Knarkhandel sker öppet, och boende i områdena vågar inte gå till polisen. Ibland finns det också inslag av religiös extremism – islamister som stärker sitt grepp över områdena.

Detta händer alltså i Sverige! De utsatta områdena måste säkras och återtas. Ge polisen de befogenheter och de resurser som krävs för att återställa ordningen på permanent basis. Samtidigt måste straffen för att angripa blåljuspersonal höjas kraftigt. Det är dels ett viktigt signalvärde för att dessa brott ska prioriteras upp av åklagare och polis, dels är det viktigt att de kriminella inte ska komma undan så lätt som idag. Så skärp straffen för dessa allvarliga brott.

Sätt åt de kriminella gäng som försöker ta över våra gator och torg. Moderaterna har många viktiga förslag på detta område. Återupprätta lag och ordning i Sverige.

1 kommentar

Glädjande med överskott i bokslutet för Umeå kommun!

Av , , 2 kommentarer 9

Idag har vi hanterat bokslutet för Umeå kommun 2016. Glädjande nog ett positivt resultat på 85 miljoner kr, med tanke på att prognosen i augusti pekade på ett underskott på -16 miljoner kr. Mycket är kopplat till externa faktorer och engångshändelser.

Men likväl ett efterlängtat plus, så att tidigare års underskott för Umeå kommun därmed kan återställas.

Jag ser att såväl Hans Lindberg (S) som Nasser Mosleh (MP) slår sig för bröstet, och är väldigt nöjda över att varningarna från oss i Alliansen på något sätt skulle ha varit felriktade. På Facebook kallar Lindberg oss i Alliansen för ”olyckskorpar”.

Vi har ju som bekant nu i mer än två års tid försökt förklara för Hans Lindberg och Nasser Mosleh vikten av att Umeå kommun håller budgeten.

Att man håller i pengarna, inte genomför ofinansierade försök med arbetstidsförkortning och faktiskt tar detta med budgetansvar på allvar. Bara under 2016 röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet – två gånger inom loppet av fyra månader – ned Alliansens förslag att vidta åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet för 2016. Vid två tillfällen! Vän av ordning kommer dessutom ihåg att Lindberg och övriga inom (S) vid kommunfullmäktige i april 2016 bröt mot de rekommendationer som RKR (rådet för kommunal redovisning) hade meddelat hösten 2015, beträffande hur en kommun ska hantera balanskravsresultatet. Detta trots påpekande från både tjänstemännen inom Umeå kommun och de förtroendevalda revisorerna.

Men efter två år av underskott blev det nu på målsnöret ett överskott för 2016. Missförstå mig inte. Jag är mycket glad över att det blev så, och att Umeå kommun därmed kan återställa tidigare års underskott. Mycket glad. Men det har ju inte direkt något med S/MP-politiken i Umeå att göra. Kolla bilden från bokslutet nedan, och förklaringen till varför det landade i ett överskott:

Statlig byggbonus + 35 miljoner kr

Bättre skatteprognos + 20 miljoner kr

Exploateringsförsäljningar, netto + 45 miljoner kr

Nämnder/styrelser + 22 miljoner kr

Och när det gäller arbetet i styrelser och nämnder har Allianspartierna i högsta grad varit delaktiga i ansträngningarna för att hålla budget och minska de befarade underskotten.

Tänkte att det kunde vara bra med ett klargörande på bloggen, efter att ha läst de underhållande inläggen idag från S och MP.

2 kommentarer