Fler och fler åker buss i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Enligt en färsk sammanställning ökade bussåkandet i Umeå under 2016 med ca 15 procent. Fantastiskt. Det blev totalt omkring 8 100 000 resor. Det är All-time high!

Sedan år 2005 har utvecklingen varit fantastisk. Kollektivtrafikresandet har totalt ökat med ca 90 procent. Då upphandlades också kollektivtrafiken för första gången, efter att ha debatterats politiskt under många år. Den första privata aktören började trafikera i juni 2006. Under en lång rad av år har vi också satsat mer på kollektivtrafiken i Umeå, som ett led i en medveten strategi för att få fler umeåbor att välja att resa kollektivt. Mer resurser, fler bussar, samtidigt som vi renodlat linjedragningarna och satsat mer på ökad turtäthet där trycket är som störst. Detta har också gett ett tydligt och mycket positivt resultat. Fler och fler umeåbor åker buss. Att fler invånare väljer att åka buss är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll. Ett riktigt positivt betyg till alla som jobbar med frågan!

Att det fortfarande finns partier som vill återgå till det gamla, och återkommunalisera driften i likhet med ett förslag från Vänsterpartiet, är ju ganska tragiskt. På den tiden Ultra-trafiken drevs i kommunal regi, så var kundnöjdheten i stort sett sämst i landet. Vi såg en trend med färre som åkte kollektivt. Erfarenheterna av att upphandla trafiken har varit mycket goda och uppskattas av resenärerna. Från att ha varit i botten, så ligger numera kundnöjdheten på 3-4:e bäst i landet.

Politiskt borde det inte råda någon som helst tvekan om att upphandling av kollektivtrafiken var ett bra beslut. Att det sedan finns diverse praktiska problem som dyker upp, det händer ju såväl i kommunal drift som om man har upphandlat och ska självfallet följas upp.

Bli först att kommentera

En snabb och välkommen reträtt av Umeå kommun

Av , , 1 kommentar 15

Jag välkomnar att Umeå kommun så snabbt insåg att min kritik var berättigad, gällande den utbildningsdel för personalen som behandlade sociala medier.

Allt som jag kritiserade i mitt blogginlägg har nu tagits bort: sidan med de allmänna råden om hur man borde agera på sociala medier som kommunanställd (inte skriva om arbetstyngd, inte skriva om man ska på semester etc) liksom den sida med frågan som gällde hur man skulle hantera en kollega som kritiserade chefen på sociala medier. Allt borta.

Utmärkt!

Istället finns nu en sida med ”Råd om användning av sociala medier”, som hänvisar till Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer för närvaro i sociala medier. Ja, det är diplomatiskt uttryckt bättre så. Där framgår också med all önskvärd tydlighet att anställda som använder sociala medier i det privata får skriva om kommunens verksamhet. Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här. Och istället för någon fråga om kritik mot chefen, så finns nu ingen fråga överhuvudtaget, utan en länk om man vill läsa mer om sociala medier på Umeå kommuns intranät.

En tydlig reträtt. De kommunala pekpinnarna om de kommunanställdas användande av sociala medier på sin fritid är därmed snabbt borttagna från utbildningspaketet.

Ett problem är dock att pekpinnarna hamnade där från första början och att ingen verkar ha reagerat. Men jag hoppas att detta nu också är ett uttryck för att man insett det fullkomligt oacceptabla i att försöka påverka och förhindra de kommunanställdas yttrandefrihet på sociala medier.

Att ens behöva ge sig in och behöva debattera om detta är, om jag ska sammanfatta det hela med ett ord…..bisarrt. Och verkligen inte något jag hade trott att jag skulle behöva göra.

Men det landade rätt. Hur som helst så kommer ärendet upp till diskussion på kommunfullmäktige i slutet av januari.

 

 

 

1 kommentar

Inte acceptabelt att försöka lägga munkavle på Umeå kommuns anställda! Kommunen vill hindra anställda att öppet kritisera sina chefer, att berätta om sin arbetssituation, arbetsmängd m.m.

Av , , 7 kommentarer 33

Jag upphör aldrig att förvånas. Men tyvärr blir det oftare och oftare man numera får lägga pannan i djupa veck.

Umeå kommun låter just nu alla sina omkring 11 800 anställda genomgå en internetbaserad kurs om IT-säkerhet. Inget kontroversiellt i det och på många sätt välbehövligt. För Umeå kommun är det viktigt att alla anställda har god insikt i säkerhet på internet, och hur man undviker att lösenord blir kapade etc.

Men i den senaste delen – om sociala medier och vad man ska akta sig för – som nyligen skickades ut till alla anställda liksom politikerna inom Umeå kommun, så anser jag att man har passerat anständighetens gräns och jag ifrågasätter starkt om det är lagligt. Jag betvivlar att någon av kommunens jurister har fått titta på den här utbildningen innan den drog igång.

Mycket är ju rent sunt förnuft och att man använder sitt goda omdöme. På sociala medier liksom i andra sammanhang. Så långt inget konstigt.

Men jag reagerade starkt på vissa delar i den senaste ”utbildningsdelen”. Offentligt anställda har ju som de flesta borde känna till en odiskutabel rätt till yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt lagen.

Vi har som myndighet ingen rätt att varken direkt eller indirekt försöka påverka de anställda att inte ge uttryck för detta. Inte heller i sociala medier. Vi kan reglera sådant som användandet av sociala medier under arbetstid, men utanför arbetstid är det faktiskt fritt fram att skriva om jobbet om man känner för det – undantaget sådant som är sekretess och ligger under tystnadsplikt. På samma sätt som man får skriva om det i en insändare, tala med massmedia etc. Men självfallet utgår vi ifrån att de anställda använder sitt goda omdöme i alla sammanhang kopplat till jobbet. De finns ju massor av situationer som inbegriper andra individer – elever, barn, arbetskamrater mfl  – som självfallet inte ska hängas ut på sociala medier av anställda. Det fattar ju de allra, allra flesta. Så resonerar i alla fall vi moderater.

Bland det jag reagerade på i råden från Umeå kommun var att de anställda inte bör skriva om deras arbetsmängd och dylikt på sociala medier. Så exempelvis en anställd inom äldreomsorgen ska inte kunna skriva att det är oerhört mycket på jobbet just nu. Varför ska hon/han inte få göra det??

Likaså vill inte Umeå kommun att de anställda på sociala medier ska skriva om och när de åker på semester (!?). Jag hade kunnat förstå om rådet kom ifrån försäkringsbolag eller polisen, kopplat till rädsla för inbrott etc. Men varför ska Umeå kommun som arbetsgivare lägga sig i om en anställd lägger ut att familjen är på semester? Vad blir i så fall nästa steg? Ska man inte längre som anställd kunna berätta på facebook att man ska gå och se hockey, fotboll, bio, opera….eller vad som helst? Men kanske den viktigaste frågan – vad har Umeå kommun med de anställdas privatliv att göra?

Avslutningsvis den fråga som ställdes på vad man bör göra om en anställd kollega kritiserar en chef på sociala medier. (Ha i bakhuvudet att en kommun inte får enligt lagstiftningen, direkt eller indirekt, försöka begränsa de anställdas yttrandefrihet i tal eller skrift).

Jag testade för skojs skull att svara att man ska trycka på ”gilla”. Då kommer svaret, att det är fel svar. Rätt svar är svar 3, nämligen att prata med kollegan om att det här inte är bästa stället att kommunicera den här typen av påståenden. Så lite kuriosa är att jag som kommunalråd inte får godkänt i denna del av internutbildningen. Det kan jag leva med.(Se bilden nedan)

Jag är ingen jurist, men efter att ha läst SKL:s juridiska PM om närvaro på sociala medier, så tycker jag att den här delen av utbildningen strider mot svensk lagstiftning. Vi får ju inte på något sätt försöka stoppa anställda för att ge uttryck för sin mening eller uppfattning kring jobbet. Frågan om lämpligheten i agerandet är däremot en helt annan sak.

Umeå kommuns ”öppenhet och transparens” har på senare tid ifrågasatts. Men den här sista utbildningsdelen – med pekpinnar som syftar till att stoppa anställda från att använda sig av sin lagstadgade yttrandefrihet – så har man verkligen gått över gränsen för vad som är lämpligt och ok.

Jag kommer att agera så att frågan kommer upp på nästa kommunfullmäktige i slutet av januari. Jag betvivlar som sagt starkt att kommunens jurister har gett ok för formuleringarna i denna del av utbildningen. Likaså undrar man ju om det är Umeå kommun själv som utformat utbildningen, eller om den är inköpt av något externt företag.

Hur som helst har det då passerat gränsen för vad som är acceptabelt.

7 kommentarer

Information på kommunens intranät om kommunrevisionens granskning

Av , , Bli först att kommentera 7

Med anledning av de olika buden om granskning av kommunrevisionen eller ej, så lägger jag ut den information som tidigare idag publicerades på Umeå kommuns intranät.

Jag kan bara konstatera att jag upprepade gånger under dagen fått beskedet, att kommunrevisionen formellt har beslutat om att en granskning kommer att ske. Det budskapet bekräftas också i denna text nedan som gått ut till alla anställda inom Umeå kommun via intranätet.

När nu kommunrevisionen ikväll verkar säga att detta är fel, så blir jag – diplomatiskt uttryckt – väldigt förvånad. Vad är det som gäller?

 

Från Umeå kommuns intranät:

Kommunrevisionen
granskar efter VK:s artikelserie

Kommunrevisionen har inlett en granskning med anledning av Västerbottens-Kurirens artikelserie om Umeå kommun de senaste veckorna. Dessutom kommer en rapport från Samhällsbyggnad att tas upp av SDL, tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.

Grunden för Umeå kommuns egen analys är en sammanställning av vilka beslut som fattats
samt vem som fattat besluten och på vilka grunder. Det arbetet leds av samhällsbyggnadsdirektör Margaretha Alfredsson.
– Detta är ingen ”utredning” av sig själv, som har påståtts. Det är helt nödvändigt att hon leder arbetet. Som högsta chef för området har Margaretha Alfredsson ett ansvar för att undersöka vad som har hänt, säger stadsdirektör Jonas Jonsson.

Flera instanser

En statsvetare har i VK använt ordet ”jäv” för att beskriva Margaretha Alfredssons
ledande roll i sammanhanget.
– Han gjorde också tillägget att man måste ”be någon annan titta på det också”.
Det är precis vad som kommer att ske. Rapporten från Samhällsbyggnad kommer inte
bara att behandlas i min ledningsgrupp, tekniska nämnden och ks au utan också av
revisorer, säger Jonas Jonsson.

Material till sakkunniga

Den externa och oberoende Kommunrevisionen har nämligen, efter förfrågan från
förvaltningen den 14 december, beslutat sig för att göra en granskning utifrån
VK:s artikelserie.
– Revisorerna har fått samma material som VK, plus lite till, och de har fått
möjlighet att ställa frågor. De har nu lämnat över materialet till sina
sakkunniga. Baserat på vad de kommer fram till, beslutar revisorerna om de ska
gå vidare med en djupare granskning, säger Jonas Jonsson.

Eventuella åtgärder

Målsättningen är att Kommunrevisionen kan överlämna ett yttrande till Umeå kommun den 18
januari. Ärendet ska sedan behandlas av tekniska nämnden den 26 januari och av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 januari.
– Då står det klart om vi kommer att ändra rutiner, skapa nya styrdokument eller
genomföra andra åtgärder, säger Jonas Jonsson.
Bli först att kommentera

Kommunrevisionen kommer att granska och utreda

Av , , 1 kommentar 11

Självklart måste den utredning som vi i kommunalrådsberedningen har begärt – med anledning av VK:s granskning – genomföras så att den inte kan ifrågasättas eller anklagas för jäv. Gärna att kommunrevisionen tittar på det. Däremot kan vi inte beordra revisionen att granska – det avgör kommunrevisionen själva i deras fristående roll.

Kommunrevisionen har nu beslutat att inleda en granskning efter en förfrågan från Umeå kommun som gjordes den 14/12, gällande de olika artiklar som varit i VK kopplat till Samhällsbyggnadskontoret.

Allt material från kommunens sida överlämnades enligt uppgift till revisionen igår, onsdag. Målsättningen är sedan att ett yttrande ska komma från kommunrevisionen den 18/1.

Mycket bra!

1 kommentar

Nej till ytterligare kommunalt stöd till Guitars – The Museum

Av , , 2 kommentarer 14

Återigen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutat att fortsätta stödja verksamheten i gitarrmuseet Guitars med kommunala medel.

För Moderaternas räkning yrkade jag vid dagens sammanträde avslag till förslaget.

Nu ska uppdraget gå till UKF och de kommunala bolagen att sätta in ytterligare två miljoner kr för att klara av att driva verksamheten första halvåret 2017.

Min huvudinvändning är att detta inte är en uppgift för kommunen. Att inledningsvis vara med och stötta är en sak, via utvecklingsanslaget. Där finns möjlighet att stötta nya idéer och utvecklingsprojekt. Men nu har kommunen – bara via utvecklingsanslaget – gått in med 11 miljoner kr från 2013 tills idag. Sedan tillkommer sponsringen från de kommunala bolagen.

Senast detta ärende var upp röstade jag nej. Idag gjorde jag detsamma. Umeå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar. Kommunen har gått med underskott de senaste två åren. Att fortsätta ge stöd, förvisso denna gång via de kommunala bolagen som S/MP vill, är inte rimligt.

Vi moderater har hela tiden sett positivt på initiativet Guitars. Det är en viktig del för besöksnäringen. Men avsikten när detta sjösattes var ju inte att kommunen skulle dra på sig bestående krav på att vara med och finansiera verksamheten. Nu är ju utvecklingen snarare så att Umeå kommun tar på sig ett allt större ansvar.

Hur många muséer ska Umeå kommun ha egentligen? Det borde väl rimligen räcka med ägandet i Västerbottens Museum?

2 kommentarer

Självklart ska vi lägga ut Scharinska villan till öppen försäljning!

Av , , Bli först att kommentera 15

img_6340

Ser att Vänsterpartiet har skickat ut något pressmeddelande apropå Scharinska villan och ett ärende som kommer upp på tisdag i KSAU.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Umeå kommun inte har något behov av Scharinska villan överhuvudtaget. Sedan tidigare vet vi också att Umeå kommun har en årlig kostnad på ca 22 miljoner kr för tomma lokaler, däribland Scharinska. Dessa pengar kan och måste användas till betydligt bättre saker. Samtidigt har Umeå kommun gått minus två år i rad och verkar vara på väg mot ett minus för tredje året i rad.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet beslutade i våras att man ville sälja Scharinska till AB Bostaden.  Återigen valde man att inte gå ut på ett öppet anbudsförfarande. Det bästa för kommunen måste ju vara att öppet fråga vilka aktörer som vill lägga anbud. Det är det bästa för Umeås skattebetalare! Då får vi ett så högt pris som möjligt. Istället så beslutade man göra på samma sätt som med gamla biblioteksfastigheten och meddelade att AB Bostaden skulle få köpa det hela. Utan möjlighet för andra att kunna lägga anbud.

Vi moderater vill sälja Scharinska villan. Nu liksom i våras.  När affären med AB Bostaden inte synes gå i lås så är det ju SJÄLVKLART att Umeå kommun ska lägga ut fastigheten till öppen försäljning. Det är bäst för Umeås skattebetalare!

Synd bara att Socialdemokraterna inte lyssnade på oss redan i april.

Bli först att kommentera

Viktigt att värna och vårda skattebetalarnas pengar

Av , , 2 kommentarer 9

VK publicerade idag en granskning av IT-avdelningen på Umeå kommun, gällande avdelningens resor. Av allt att döma kommer det fler delar i denna granskning.

Bra så. En kommun måste vara öppen och tåla granskning av all dess verksamhet.

Vid morgonens första möte idag, kommunalrådsberedningen, så tog vi upp frågan och gav i uppdrag att ta fram underlag och all fakta på bordet. Vi har – på alla nivåer i kommunen – ett ansvar att se till att skattepengarna används på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Några nöjesresor – vilket använts i rubriksättning och annat – är självklart inte acceptabla, vilket jag förklarat för många som har hört av sig idag. Men som sagt – nu har vi gett i uppdrag att titta på vad som skett/inte skett.

Vi utgår från att alla följer de riktlinjer och regler som vi politiskt har tagit beslut om, oavsett det gäller resor eller annat. Det finns ju en anledning till att vi har regler och riktlinjer.

2 kommentarer

Öka andelen lokalproducerad mat i Umeå upphandlingar

Av , , 1 kommentar 7

En översyn av Umeå kommuns upphandlingspolicy har skett och ska snart upp till beslut i fullmäktige. Ambitionen från Moderaterna i Umeå har varit att upphandlingspolicyn ska utformas, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerad mat.

Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt om i Västerbottens kommuner. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. I Umeå har vi sedan tidigare haft en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Detta kommer gälla även fortsättningsvis.

Vid gårdagens sammanträde på kommunstyrelsens arbetsutskott lade jag för Moderaternas räkning ett tilläggsyrkande till förslaget till upphandlingspolicy, om att djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning skall ställas vid livsmedelsupphandlingar. Jag är mycket nöjd över att övriga partier gav sitt stöd till det tillägget. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.

I vårt län finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en mycket viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser dessvärre en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning, såväl på nationell nivå som regionalt i Västerbotten.

De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. En ökad produktion – oavsett om det är exempelvis mjölkproduktion eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb.

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer eller åtminstone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren. Sedan har vi anledning att som sagt se över hur det går med våra upphandlingar.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

1 kommentar