På plats i Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_4282

Jag är på plats i Almedalen, och igår deltog jag bl.a. i panelen för ett välbesökt seminarium om Norrlands framtid och städernas utveckling, arrangerat av Skanska. Bilderna ovan är från det tillfället.

Tillsammans med Luleås kommunalråd Nicklas Nordström (S) diskuterade vi städernas förutsättningar att växa mer, och hur vi ska nå dit. Ingen tvekan om att alla ser vikten av större städer även i norra Sverige, och Umeå har haft en god utveckling även om vi i sammanhanget växer för lite. Ett grundproblem är att det byggs för lite bostäder och för er som läser min blogg så är det ingen nyhet. Här måste vi få tillstånd ett fördubblat bostadsbyggande! Nordström konstatareade att Umeå låg kanske 10-15 år före i insikten om detta med tillväxt och urbanisering, men att även de nu slår in på samma spår.

Skanska presenterade också en rapport som bl.a. Lars Westin från Cerum hade varit med och ta fram, om Norrland 2070.  Städerna har en nyckelroll att spela i Norrlands utveckling. De har gjort en särskild studie av Umeå som största stad i norra Sverige och där de bl.a. är inne på att Umeå med en snabbare tillväxt skulle kunna nå 300.000 invånare år 2070. Jag rekommenderar läsning av rapporten som finns att ladda ner på http://www.norrland2070.se/

 

 

Bli först att kommentera

Underlätta avhysningar

Av , , 1 kommentar 11

I veckan kunde vi läsa bl.a. i Aftonbladet (26/6) hur Stockholms stad lyckades få ett illegalt läger med 49 rumänska medborgare avhyst via Kronofogden, till höga kostnader, men bara tre veckor senare är lägret med romer tillbaka. Det hela understryker bara att lagar och regler måste göras om, så att det blir lättare att avhysa illegala bosättningar. Det är fullständigt orimligt som det fungerar idag. Eftersom en bred majoritet av partierna verkar dela denna uppfattning på riksplanet är det hög tid att gå från ord till handling. Likaså måste myndigheterna se till att tremånadersregeln följs – om man vistas här som turist längre än tre månader, och inte studerar eller har ett jobb, så ska man utvisas. Men detta fungerar inte heller i praktiken.

I veckans nummer av Umeå Tidning hade jag inne den här insändaren, där jag skriver om Moderaternas uppfattning i delar av dessa frågor.

 

Gör det lättare att avhysa illegala bosättningar!

Umeå kommun har, via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot vårt beslut.

Dialog kring detta har pågått under lång tid - hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar.

Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till i första hand akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som turist vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar med gratis kost och logi för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade. Vänsterns agerande uppe på Nydalaområdet är under all kritik.

Vi moderater anser att det måste bli lättare att avhysa illegala bosättningar, att organiserande av tiggeri skall kriminaliseras samt att i första hand Rumänien och Bulgarien måste ta sitt ansvar för sina egna medborgare. Vårt förslag om att kriminalisera organiserande av tiggeri har också ett förkrossande starkt stöd bland den svenska befolkningen.

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

1 kommentar

Att varsebli faran i tid

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VK skriver jag på debattsidan om vikten av att fokusera på fler jobb och bostäder för Umeås fortsatta positiva utveckling. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme ger ökade skatteintäkter och ökade resurser till den gemensamma välfärden.

 

Tillväxt och positiv utveckling kommer inte av sig själv!

Fullmäktige i Umeå antog nyligen budget för 2016. Liksom övriga delar av Kommun-Sverige står Umeå inför betydande utmaningar under kommande år. Demografi och volymutveckling inom flera verksamhetsområden sätter press på de flesta kommunerna. Det är en sida av myntet, med prioriteringar av befintlig kommunal verksamhet. Men det är viktigt att inte glömma bort den andra sidan av myntet och den allra viktigaste frågan – hur jobben ska bli fler!

VK:s politiske redaktör Ola Nordebo varnade i en intressant ledarkrönika (13/6) för att många samtidstrender och framtidsspaningar faktiskt talar emot Umeå. Att det finns orosmoln som numera hotar Umeås utveckling och att det gäller att varsebli den faran i tid.

Ja, varsebli faran i tid. Och tro för allt i världen inte att tillväxt och positiv utveckling kommer av sig själv! I en allt hårdare konkurrens måste Umeå växa mer, med jobb och bostäder i fokus.

Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet. På så vis kan vi säkra utbyggnaden av bra skolor, vettiga arbetsvillkor för personalen, att bussarna går ofta och att sådant som renhållning och snöröjning fungerar.

Om vi vill ha många i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Tvärtom – alla jobb behövs. Därför finns det ett problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå. Därför var det beklagligt att en majoritet i kommunfullmäktige röstade nej till moderaternas motion om nästa statliga kasino till Umeå. Det hade kunnat innebära 200-300 nya jobb samt ökade skatteintäkter till det gemensamma. Men det är bara ett exempel på hur S-ledningen sitter med armarna i kors.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att bland annat säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner. Likaså att återställa tidigare års underskott.

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att klimatet för både företag och människor är av hög klass.

Politiker kan inte kommendera fram företag eller arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagare och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor i anslutning till Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även t.ex. Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag och därmed fler jobb i vår region.

I Umeå råder också bostadsbrist. De kommande åren måste vi fördubbla bostadsbyggandet för att komma ikapp. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra delar av beståndet för att möjliggöra ökad nyproduktion av hyresrätter. Lär av S-styrda Luleå eller för den delen Skellefteå i detta fall. Sitt inte med armarna i kors.

Nya Moderaterna kämpar för ett Umeå som fortsätter framåt med en stark och tydlig arbetslinje. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Alla jobb är värdefulla. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder, så är det fler jobb och bostäder som måste vara i fokus!

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

 

1 kommentar

Förslag i rätt riktning, apropå tiggeriet och regeringen

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag välkomnar inriktningen på dagens förslag från regeringen apropå hur Sverige ska kunna motverka tiggeriet.

Idag presenterade regeringen nämligen ett antal åtgärder för att komma tillrätta med tiggerisituationen. I stora delar går man på samma linje som den moderaterna föreslog tidigare i våras.

Det ska bli enklare att avhysa tiggarna från dess många illegala bosättningar, på såväl kommunal som privat mark. Enligt regeringen finns det så många som upp till 300 olagliga bosättningar idag. Det är verkligen på tiden att lagen ändras så att detta blir enklare och går snabbare att genomföra dessa avhysningar. Mycket positivt!

Likaså att de ska titta över möjligheten att kriminalisera organiserande av tiggeri, även om de använder andra ord när de föreslår det. Men i sak samma sak.

Avslutningsvis positivt att de återigen upprepar det självklara: ansvaret för de tiggande EU-medborgarna ligger på deras egna hemländer, i första hand Rumänien och Bulgarien!

 

Bli först att kommentera

En attraktiv och modern arbetsgivare!

Av , , 2 kommentarer 12

En återkommande debattfråga i Umeå kommun är hur vi ska bli bättre som arbetsgivare gentemot våra anställda. Från moderaterna och Allianspartierna i övrigt har vi bl.a. lyfta fram bildandet av intraprenader och personalkooperativ för att öka frihetsgraden för de anställda. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Vi har som bekant alltför hög sjukfrånvaro bland våra anställda. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron. Vi har också föreslagit att den tid som går åt till interna möten skall, som riktvärde, halveras. Möten och sammanträden blir inte bättre bara för att de är långa och utdragna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

SÅ visst finns det mycket i stort som smått att göra för att förbättra arbetsmiljön och bli en mer modern arbetsgivare. Tyvärr röstade Hans Lindberg (S) och övriga socialdemokrater nej till dessa förslag. Svagt.

2 kommentarer

Medlemstidningen för M i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 13

IMG_4197

Senaste numret av Nordsvenskan kom i brevlådan i torsdags. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år.  Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna, dels om aktiviteter som är på gång. Om kampanjer i tex Skellefteå, Umeå, MUF-aktiviteter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer, Moderata Studenter och Öppna Moderater, möten i Lycksele etc etc.

Om du har funderingar på att bli medlem är det bara att du hör av dig. Kolla gärna in på partiets nationella hemsida, där du också hittar hur du enkelt kan bli medlem.

Välkommen!

Bli först att kommentera

Midsommarfirande i Gammelstad

Av , , Bli först att kommentera 14

Så har midsommar passerat. Jag och Åsa har tillbringat dagarna uppe i Gammelstad där hela familjen varit samlad. På midsommarafton blev det traditionell sillunch hos svärföräldrarna och därefter grillning. En behaglig tillvaro med underbart väder! Lite promenader blev det också samt tillfälle att få umgås med goda vänner. Solen sken hela tiden och det var en befrielse att äntligen få en fläkt av sommaren. Upptäckte den här vägen vid en av våra promenader :)

Men nu tillbaka i vackra Umeå!

Bli först att kommentera

Bromma är större än Stockholm!

Av , , 1 kommentar 15

FullSizeRender

 

Skriver i veckans nummer av Umeå Tidning, tillsammans med oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) från Stockholms stad.

 

Bromma är större än Stockholm

Den borgerliga oppositionen i Stockholms stad har gemensamt motionerat om att stoppa nedläggningsplanerna för Bromma flygplats och begärt att berörda kommuner ska ges möjlighet att komma in med synpunkter i ärendet. Frågan om Bromma flygplats är nämligen inte främst en Stockholmsfråga utan en fråga av betydelse för jobb, tillväxt och utveckling i hela landet, inte minst för Umeå. En nedläggning av flygplatsen skulle innebära 24 000 förlorade arbetstillfällen i hela Sverige.

I Alliansens motion om att stoppa nedläggningsplanerna för Bromma flygplats, ställs krav om ökat inflytande för berörda kommuner, däribland Umeås kommun.  Nu väljer dock vänstermajoriteten att sätta stopp för denna möjlighet till utlåtande. Tre av fem i de tolv orter som berörs är negativt inställda till en nedläggning av Bromma, enligt en undersökning från Demoskop i oktober 2014.  Även nio av tio kommunstyrelseordförande i landet ställer sig, oberoende av partitillhörighet, avvisande till en nedläggning av Bromma flygplats. I Umeå är 67 procent negativa till en nedläggning. Kan motsträvigheten att låta kommunen ge sitt yttrande vara ett tecken på vänstermajoritetens rädsla för avvikande åsikter?

Idag är mer än 90 procent av flygresorna till och från Bromma arbetsrelaterade, därmed är därför avgörande med korta restider och en citynära flygplats. För många affärsresenärer är också tidiga morgonflyg och sena eftermiddagsflyg en förutsättning för att kunna kombinera familj och arbetsliv. Vänstermajoriteten menar dock att flyglinjerna istället bör flyttas till Arlanda, men enligt trafikverket är det inte möjligt med en förflyttning och samtidigt tillgodose människors behov och önskemål gällande restider.

Bromma flygplats är avgörande för jobb och tillväxt i såväl, Umeå, Stockholm och hela Sverige. Vänstermajoriteten i Stockholm och regeringen borde respektera riksdagens majoritet och den breda opinionen om att bevara Bromma Flygplats. Deras agerande i frågan är tillväxtfientligt, bakåtsträvande och ett hot mot Sveriges framtida utveckling.

 

Anders Ågren (M) Kommunalråd Umeå kommun

Anna König Jerlmyr (M) Oppositionsborgarråd Stockholm stad

 

1 kommentar

Gör det lättare att avhysa illegala bosättningar!

Av , , 5 kommentarer 16

Skriver i dagens VK.

 

Gör det lättare att avhysa illegala bosättningar!

Umeå kommun har, via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot vårt beslut.

Dialog kring detta har pågått under lång tid - hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar.

Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till i första hand akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som turist vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar med gratis kost och logi för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade. Vänsterns agerande uppe på Nydalaområdet är under all kritik.

Vi moderater anser att det måste bli lättare att avhysa illegala bosättningar, att organiserande av tiggeri skall kriminaliseras samt att i första hand Rumänien och Bulgarien måste ta sitt ansvar för sina egna medborgare. Vårt förslag om att kriminalisera organiserande av tiggeri har också ett förkrossande starkt stöd bland den svenska befolkningen.

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

5 kommentarer