Bra att samöva med våra vänner i NATO!

Av , , Bli först att kommentera 6

Ser att Vänstern kritiserar den pågående flygövningen som sker i Sverige tillsammans med NATO. Ingen är väl förvånad över det. Mönstren går igen. Tur att Vänstern, liksom dess kommunistiska företrädare, inte har något inflytande över säkerhetspolitiken i Sverige.

Arctic Challenge Exercise är en av världens största flygövningar som arrangeras. Den svenska delen av övningen leds från Norrbottens flygflottilj F21 på Kalax i Luleå. Övningen sker tillsammans med Finland, Norge, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Schweiz.

Det är viktigt att öva tillsammans med våra vänner i NATO, och det sänder också en viktig signal till Ryssland. Nästa steg för Sverige borde vara ett medlemskap i NATO.

Bli först att kommentera

M-förslaget om kriminalisering av organiserande av tiggeri ifrågasätts av FI i Umeå

Av , , 1 kommentar 14

Vid dagens kommunfullmäktige hade Feministiskt initiativ ställt en enkel fråga till mig, med anledning av Moderaternas förslag om kriminalisering av organiserande av tiggeri. Men kommunfullmäktige konstaterade att det var en fråga som inte rymdes inom den kommunala handläggningen utan är en fråga på statlig nivå. Därför blev det ingen debatt.

Men jag hade förberett ett svar utifall att KF hade gett klartecken för FI att ställa frågan, så jag lägger upp mitt svar här på bloggen istället:

 

Svar på enkel fråga om kriminalisering av organiserande av tiggeri

Jag har suttit i kommunfullmäktige både i Örnsköldsvik och i Umeå, totalt i 20 år, men som del av oppositionen är det ju aldrig någon som brukar ställa frågor eller interpellationer till oss. Men någon gång ska tydligen vara den första.

Och jag svarar mer än gärna på frågan!

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger runtom i Sverige. Utbredningen i landet tyder alltmer på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Det utbredda tiggeriet är naturligtvis uttryck för den fattigdom som finns i tiggarnas hemländer, men jag vill understryka att problemet måste lösas i hemländerna. Det kan inte vara en uppgift för Sverige eller något annat land. I första hand Rumänien måste ta sitt ansvar för sina egna medborgare.

De senaste åren har antalet misstänkta fall av trafficking – människohandel – kopplat till tiggeri ökat i Sverige. Nu är trenden att anmälningarna inom människohandel som rör tiggeri är större än antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål, det är ett trendbrott. Detta har rapporterats på nationella nyheterna, bl.a i TV4. Även programmet Kalla fakta har haft ett reportage om det.

Vi moderater tycker att detta är mycket allvarligt, och det måste på alla sätt motverkas och bekämpas. Däremot är det svårt att veta exakt hur utbrett det är – det vet varken polisen eller vi.

På den direkta frågan: På vilket sätt skulle en kriminalisering av det ”organiserade tiggeriet” bidra till att lösa situationen för de utsatta EU-medborgarna som just nu vistas i Sverige?

….så är svaret uppenbart. Vi har föreslagit kriminalisering av organiserande av tiggeri. Det skulle kunna innebära att vi kan lyckas stoppa de kriminella grupperingar som utnyttjar fattiga människor för att tigga. Vi skulle kunna få stopp för den form av trafficking som har att göra med tiggeri. Och av allt att döma så verkar det krävas förändrad lagstiftning för att komma åt det.

Jag noterar att socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson i fredags öppnade upp för ändrad lagstiftning på detta område, helt i linje med vad vi moderater har föreslagit. Även Miljöpartiets representant i justitieutskottet delade den uppfattningen. Jag välkomnar regeringens ändrade ståndpunkt i detta.

Helt klart är det ett problem. Vi moderater vill göra något åt det, och vi har också ett förkrossande stöd av det svenska folket. 71 procent av svenska folket gör tummen upp för Moderaternas förslag att kriminalisera organiserande av tiggeri. Det har stöd av en majoritet i alla partier, och i alla åldrar.

1 kommentar

Allvarligt? Finns det nån som tror att S och MP ”samregerar” i Umeå kommun?

Av , , 3 kommentarer 17

I Umeå styr Socialdemokraterna i minoritet efter valet i september 2014.

En valteknisk uppgörelse gjordes beträffande uppdragsfördelningen i styrelser och nämnder, men den faktiska konsekvensen att V hamnade ute i kylan, medan MP bytte plats med V och på så vis fick tyngre uppdrag. Däremot var det en uppenbar skillnad jmf med föregående mandatperiod. Då styrde S och V tillsammans, medan det efter valet 2014 bara sas att S och MP skulle ha dialog inför budgetbeslut. Men något regelrätt samarbete eller gemensamt styre var det aldrig frågan om.

Det verkar de flesta ha fattat vid det här laget. Men jag blev onekligen lite småroad när vi i gårdagens VK kunde läsa referatet från socialdemokraternas budgetpresentation för 2016. (S) presenterade sin budget (kommer att kommentera det mer i sak nästa vecka då vi lägger vårt Alliansförslag) och vad detta innebar.

För ingen kan väl på allvar tro att S och MP styr tillsammans????

Även om man trott det tills nu, så borde väl det faktum att S och MP lägger olika budgetförslag var ett ÖVERTYDLIGT kvitto på att det inte finns något ”samregerande” i Umeå kommun mellan S och MP.

Trots det kan vi i VK läsa följande:

”Socialdemokraterna samregerar Umeå kommun med Miljöpartiet med partierna presenterar var sin budget.”

 

Det har aldrig funnits något samregerande mellan S och MP i Umeå efter valet 2014, och det är ju ytterst pinsamt om det finns de som fortfarande tror det…….

Och om man nu från VK på allvar verkligen hade trott att S och MP styr tillsammans så borde ju gårdagens nyhet ha varit: ”STYRET I UMEÅ MELLAN S OCH MP HAR SPRUCKIT”.

Men inte ens det fick vi läsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kommentarer

Kriminalisera organiserande av tiggeri

Av , , 4 kommentarer 20

Allt fler börjar nu diskutera situationen med det utbredda tiggeriet och hur det skall hanteras. I dagens VK skriver jag på debattplats med Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé om M-förslaget att kriminalisera organiserande av tiggeri. Bifogas här på bloggen.

 

Kriminalisera organiserande av tiggeri

De senaste åren har det blivit allt vanligare med människor från EU-länder som tigger runtom i Sverige. Det ser vi också här i Västerbotten. Utbredningen i landet tyder på att det ofta handlar om en organiserad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men vi kan inte acceptera ett omfattande organiserat tiggeri i hela landet. Därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras.

I en nationell kartläggning från Länsstyrelsen i Stockholm uppges det att runt 300-500 personer kan ha utnyttjats för tiggeri under 2013. Det är viktigt med fler kartläggningar för att närmare utreda hur situationen ser ut. Samtidigt kan rådande läge där människor riskerar att utnyttjas inte fortgå.

Skälen till att många söker sig till Sverige är olika, men för de flesta beror det på utsatthet och fattigdom. Grundproblemen finns i hemländerna där diskriminering är vanligt förekommande. Lösningen är dock inte att stå likgiltiga inför ett ökat tiggeri i Sverige. Det riskerar att låsa fast människor i utanförskap.

Många av de som sökt sig till Sverige lever under ovärdiga förhållanden på gatan eller i läger med oacceptabla boendemiljöer med miljö- och hälsoproblem. Det är en ohållbar utveckling.

Utvecklingen innebär att kommunerna behöver ges bättre verktyg för att kunna hantera situationen.

Det finns regler för hur man får bo, både på kommunal och privat mark. Dessa lagar måste gälla för alla. I dag är det bara polisen som har befogenheten att upprätthålla ordningsföreskrifterna, vi vill göra det möjligt för kommunerna att anställa personal för detta ändamål. Det ökar förutsättningarna att få bukt med problematiken kring illegala boplatser.

Till detta behöver regelverket för bosättningar på privat mark och avhysning ses över. Att det är markägarens sak att själv hantera ett avlägsnande av de som olovligen bosatt sig på en fastighet gör att många känner oro och osäkerhet. Reglerna för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten bör därför förenklas.

Vi vill även att Ordningslagen ses över, bland annat vad gäller regler för penninginsamling och hur den ska tillämpas i kommunerna för att man lokalt ska kunna agera enligt regelverket.

På EU-nivå måste Sverige sätta press på andra medlemsstater. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra EU-länder. Ansvaret för detta ligger på de nationella myndigheterna, men såväl Sverige som andra EU-länder kommer att behöva bistå och ta ansvar i det arbetet framöver. Det är oacceptabelt att utsatta människor utnyttjas.

 

Tomas Tobé (M), Partisekreterare

Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå

4 kommentarer

Sveriges nationaldag

Av , , Bli först att kommentera 13

Ser att jag fick in min insändare om Umeå och Sveriges nationaldag i gårdagens nummer av Umeå Tidning. Härligt! Det är uppenbarligen inte helt enkelt att få in insändare och debattartiklar i diverse lokaltidningar numera, så därför är det extra trevligt när jag ser att insändare publiceras.

Den bifogas nedan.

 

Självklart ska försvaret vara välkommet den 6 juni!

För ett tag sedan briserade nyheten att Försvarsmakten hade blivit portade från deltagande i Nationaldagsfirandet på Gammlia i Umeå. Nyheten uppmärksammades över hela landet. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet – alla ifrågasatte hur tokigt man hade resonerat.

För egen del så reagerade jag omedelbart, och glädjande nog så ändrades beslutet efter en livlig debatt. Självklart ska den svenska försvarsmakten få vara med på det officiella nationaldagsfirandet. Försvaret är garanten för ett fritt, demokratiskt och självständigt Sverige!

Utan ett försvar, och utan den svenska försvarsmaktens företrädare, så skulle det inte finnas ett fritt Sverige att flytta till eller för den delen fly till. Agerandet har skämt ut Umeå kommun, och vi har nu ett arbete att återupprätta vår relation till de svenska män och kvinnor som är beredda att offra sina liv för att försvara Sverige.

Hans Lindberg (S) menade i den senaste fullmäktigedebatten att jag hade varit ”oansvarig” som hade bloggat om det och på så sätt uppmärksammat allmänheten och massmedia på frågan. Oansvarig? Jag ångrar inte en sekund att jag uppmärksammade frågan – för utan denna debatt hade inte den svenska försvarsmakten varit välkommen i Umeå den 6 juni!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Bli först att kommentera

Ja till kameraövervakning av s.k Sara Lidman-tunneln

Av , , 1 kommentar 18

I dagens VK är det en insändare som efterlyser kameraövervakning av Sara Lidman-tunneln, då den återigen har utsatts för vandalism och klotter. Ja, det är bara att instämma!

Vi moderater har tagit upp detta upprepade gånger. Senast i oktober 2014 blev vår motion nedröstad i kommunfullmäktige. Från moderaterna vill vi att Umeå kommun upprättar kameraövervakning i området, i linje med det tjänstemannaförslag som var aktuellt hösten 2011. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka vandalisering. Det blir i längden dyrt att sanera efter klotter och annan skadegörelse.

Det är hög tid att de styrande Socialdemokraterna tar sitt ansvar!

 

1 kommentar

Riksidrottsuniversitet!

Av , , Bli först att kommentera 15

För några veckor sedan bloggade jag om Umeå som framgångsrik idrottsstad, och nämnde då bl.a. Idrottshögskolan vid Umeå universitet. Jag hade även tidigare talat om det vid ett seminarium när jag presenterade idrottsstaden Umeå.

Vi hade ju förhoppningarna att idrottshögskolan skulle utnämnas till riksidrottsuniversitet och idag ser jag att nyheten har kommit: Umeå är ett av tre lärosäten i landet som får titulera sig riksidrottsuniversitet.

Det är mycket positivt och kommer att stärka Umeå som idrottsstad ytterligare. Så kul! Stort grattis till alla inblandade i det arbete som pågått sedan 2011 för att ro detta i land!

 

 

Nedan kan ni läsa igenom universitetets pressmeddelande.

 

Umeå universitet ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

[2015-05-11] Idrottshögskolan vid Umeå universitet byter från och med 11 maj namn till Riksidrottsuniversitet och blir därmed ett av Sveriges tre första lärosäten med den beteckningen.

Foto: Per Melander, UmU

Avtalet undertecknades torsdagen 7 maj av rektor Lena Gustafsson under överinseende av Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Riksidrottsuniversitet i Umeå. 

 

Arbetet med att bli ett riksidrottsuniversitet har pågått sedan 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier.

Förutom Umeå universitet får även Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers, möjlighet att leda denna utveckling med start 2015.

– Något som under åren har känts otroligt bra är det gensvar vi fått från elitidrottare, som studerat samtidigt med sin idrottsutövning och som vittnat om vad de individuella förutsättningar vi erbjuder har betytt. Men det är samtidigt en bred arsenal av komponenter som tillsammans nu lett oss till att bli Riksidrottsuniversitet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

På riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva. 

Bli först att kommentera

Anmäl dig till Cykelkampen!

Av , , Bli först att kommentera 15

Cykel

Den årliga tävlingen mellan Europas städer har dragit igång. Förutom att det är bra för miljön att välja cykel som färdmedel, så är det också bra för hälsan att röra på sig. Förhoppningsvis ska Umeå lyckas bra i den pågående tävlingen. Så anmäl dig du också!

Bifogar nedan information från Umeå kommuns hemsida om hur du går tillväga:

 

Anmäl dig till Cykelkampen 2015

Nu gäller det! Kan Umeå cykla längst av Europas städer? I fjol kom vi först i Sverige och på sjätte plats i Europa. Hjälp Umeå att vinna genom att registrera dina cykelresor 1–31 maj. Det är enkelt och kostnadsfritt.

Du kan anmäla dig till tävlingen under hela maj och efterregistrera dina cykelresor som du har genomfört 1-31 maj.

Alla vardagsresor med cykel räknas, till exempel till jobbet, skolan, kompisarna, och affären. Sportaktiviteter på cykel räknas inte. Nytt för i år är att arbetsplatser, skolor och föreningar kan bilda lag i Umeås lag.

Du som deltar har chans att vinna fina priser

Den tjej/kvinna respektive kille/man som cyklar längst vinner cykelutrustning för 1 000 kronor vardera på sportbutik. Det lag i Umeås lag som cyklar längst (i genomsnitt per person) vinner 1 500 kronor (efter vinstskatt) för ett restaurangbesök. Vinsten utbetalas till lagledaren, det vill säga den som har anmält laget. Alla som har registrerat cykelresor deltar i utlottningen av cykeltillbehör.

Ju fler vi är desto större chans har vi att vinna. Så rulla fram cykeln, spänn fast hjälmen och anmäl dig redan i dag!

Det är enkelt att delta

  1. Anmäl dig till Cykelkampen (Europeisk webbplats för tävlingen)
  2. Välj Umeå som lag, det är viktigt. Om din arbetsplats/skola/förening anmält ett lag kan du även välja att delta i det.
  3. Ladda hem appen Cycling365 och logga in med dina uppgifter om du har en smarttelefon. Registrera dina cykelresor i appen.
  4. Om du inte har en smarttelefon kan du också efterregistrera dina resor manuellt eller ladda upp en fil från Endomondos app i ditt konto på europeiska inloggningssidan. Läs mer under Registrera dina resor i vänstermenyn.
  5. Tipsa gärna vänner och sprid dina cyklade sträckor i sociala medier.

 

Bli först att kommentera

Positivt! Umeå nominerad till Årets Superkommuner 2015

Av , , Bli först att kommentera 19

Nom_superkommun

 

Tidningen Dagens Samhälle nominerar Umeå som en av finalisterna till Årets Superkommun 2015. Det offentliggjordes nu på morgonen. Mycket positivt!

Umeå är en av tre nominerade kandidater till pris för Årets Superkommun Norrland. På samma sätt har tre kandidater nominerats i Svealand och Götaland. Rankingen baseras bl.a. på statistiska variabler om vilka kommuner som har bäst framtidsförutsättningar gällande befolkningstillväxt, demografisk profil, sysselsättning, flyttnetto m.m.

Jag välkomnar detta. Umeå är en kommun i stark tillväxt sedan lång tid tillbaka. En bra kommun! I de breda tillväxt- och planeringsfrågorna har det genom åren också funnits en bred samsyn, inte minst mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Men det finns mycket att göra för att fortsätta utveckla Umeå – vi har en för hög kommunalskatt, vi måste få fart på bostadsbyggandet, möjliggöra fler jobb, en mer positiv syn på valfrihet, ett bättre företagsklimat m.m.

Vi moderater tror på Umeå. Vi tror på alla som lever, arbetar, studerar, bor och skapar i vår kommun. Därför ser vi som vårt uppdrag att vara en politisk kraft som står upp för ett växande Umeå och ett bra liv för alla som lever här. Vi vill göra vårt bästa för att Umeå ska utvecklas på ett positivt sätt under kommande år. Umeå ska vara Norrlands självklara tillväxtmotor. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Bara så kan Umeå växa – med människors behov som utgångspunkt.

Vi håller nu tummarna för att Umeå tar hem denna utmärkelse i Stockholm den 28 maj!

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Störst förtroende för Moderaterna om jobben och ekonomiska politiken

Av , , 1 kommentar 21

FullSizeRender

Nu börjar verkligheten hinna ikapp Socialdemokraterna. De hade det lite svettigt på 1:a maj :) . De lyckades ju ducka i valrörelsen, undvika att svara på hur de skulle lösa samhällsproblemen, jobben, ekonomin, arbetslösheten….. Men nu rasar deras förtroende på bred front. Bättre sent än aldrig. Och det är ju inte omöjligt att det blir nyval något av de närmaste åren, så då blir det ett sant nöje att ta debatten på gator och torg på nytt med alla socialdemokrater.

Intressant läsning var SVT:s undersökning över förtroendet gällande bl.a. vilket parti som har bästa politiken för jobben och ekonomin. Jämfört med i september 2014 rasar socialdemokraterna samtidigt som Moderaterna ökar. Avståndet, till moderaternas fördel, blir bara större och större.

”Inför riksdagsvalet i höstas lät vi Sifo fråga väljarna vilket parti som hade den bästa politiken vad gäller jobben, ekonomin och skolan. Vad gäller jobben ansåg då 33 procent av väljarna att Socialdemokraterna hade den bästa politiken, 32 procent tyckte att Moderaterna var bästa parti i denna fråga.

Denna vecka, då Sifo ställde samma fråga igen, så väljer bara 22 procent Socialdemokraterna. 38 procent väljer Moderaterna.

M ökar

Redan i höstas hade Moderaterna ett grepp om förtroendet för den ekonomiska politiken, med 41 procent av väljarna, mot 26 procent för Socialdemokraterna. Denna vecka har Moderaterna stöd av 44 procent av väljarna, medan Socialdemokraterna har fallit ner till 18 procent.

Men då, inför valet, hade i alla fall Socialdemokraterna ett ganska betryggande övertag inom skolpolitiken. 29 procent tyckte då att Socialdemokraterna hade den bästa skolpolitiken, medan Folkpartiet, som var nästa bästa parti i denna fråga, hade 22 procent.

Nu är det nästan dött lopp. 17 procent väljer Socialdemokraterna, 16 procent väljer Folkpartiet.”

 

1 kommentar