Kallelse till alla våra glesbygdspolitiker!

Av , , Bli först att kommentera 26

”Världens bästa tandvård 2020

(enligt hemsida VLL)

Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete. Vi arbetar efter landstingets gemensamma värdegrund, ”Ständigt bättre – patienten alltid först”, ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet.

Förbannade lögn!!!

 

Folktandvårdens uppdrag

(enligt hemsida VLL)

Landstinget har genom Folktandvården totalansvaret för att erbjuda alla barn och ungdomar i länet en regelbunden hälsoinriktad tandvård. Folktandvården ansvarar också för specialisttandvård och tandvård till patienter med särskilda behov. Folktandvården ska också se till att allmäntandvård finns i hela länet.” 

Förbannade lögn!!!

 

”Fakta om Folktandvården

1938 infördes Folktandvården, i första hand för barnen, för att sedan byggas ut i etapper och nya yrkesgrupper tillkom, framförallt tandhygienisterna på sextiotalet. I Sverige finns idag en övergripande folktandvårdsorganisation i varje landsting/region, totalt 21 stycken”. (http://www.folktandvarden.se/)

Västerbottens läns Landsting har nu varslat tre av fyra tandsköterskor i Sorsele. Tandläkaren jobbar två dagar i veckan. Övrig tid självvalt inom annan tjänst i Umeå. Detta medför att vi vuxna blir utan tandvård i Sorsele. Enbart barnen prioriteras. Detta medför att vi vuxna måste – enligt insiderkälla – åka till Umeå eller Skellefteå för att få tandvård. Ammarnäs – Umeå är cirka 35 mil enkel resa. 70 mil t.o.r. för tandvård!!! Förutom tandvårdsavgiften blir det en dags ledighet/semester samt resekostnad. Om man inte nyttjar kollektivtrafik. Då kan det bli två dagar. Hur många Umeåbor skulle acceptera det omvända? Fast miljömässigt vore det en vinst. Man kunde köra fulla busslaster till inlandet över dagen. Det borde i alla fall Miljöpartiet argumentera för!

Nu ställer jag INTE frågan till våra Landstingspolitiker hur de har tänkt, för TÄNKA är INTE deras starka sida. Bara de får ut sina höga löner och lyckas skapa så många tjänster som möjligt till sina partikamrater så har de nått sitt mål. Vad som händer med befolkningen utanför Umeå skiter de fullständigt i. Ingen har väl glömt Projekt Balans som ingen redovisat något ekonomiskt resultat för! Helt förståeligt!

Ledningens motivation är tydligen att det går inte att få tandläkare till Sorsele. Det är lögn – förbannad lögn! Som vanligt när man försöker dölja sin bristfällighet i att sköta verksamheter skär man ”på golvet”. Minus 11 miljoner utifrån budget vore väl ett bättre sätt att motivera varför man inte har råd med sin ålagda verksamhet. Klarar man inte sitt uppdrag är det väl bara att avgå Eller få sparken! Det är bara inom den offentliga sektorn som man så radikalt får missköta sin verksamhet år ut och år in och resultaten bara försämras. Hur kommer det sig?

Enligt initierade källor finns det två tandläkare som kan tänka sig bli placerade i Sorsele. Problemet är bara att VLL har ingen tjänst i Sorsele utannonserad. Hur vet man då att ingen vill dit!? Från ledningens håll har man redan bestämt att i Sorsele – till att börja med – ska man spara. Och då blir det så.

Nu gäller det för våra lokala politiker att mobilisera mod, kraft och styrka att gå emot dessa skattefinansierade Umeåpolitiker/tjänstemän och se till att framföra sina väljares åsikter – vilket är deras uppdrag! Mod får man om inser varför man lokalt blivit vald, kraft får man om man lokalt samarbetar över partigränser i enskilda frågor som denna och styrka får man om man samarbetar med andra glesbygdskommuner – Region 8 t.ex. För detta är bara början på nedskärningar av tandvård med mera i hela glesbygden.

 

Det är bråttom nu alla kommunalråd/kommunpolitiker i glesbygden. Förhandlingar med facket sker visst i början av mars! Nu vill vi väljare se att ni offentligt och kraftfullt agerar mot ”storebror”. Ni MÅSTE agera NU! Inte minst inför kommande sammanslagning av Landsting och Region Västerbotten. Visar ni inte Regionen – oavsett partikamrater eller inte i makten (läs Umeå) – så kommer de att förinta glesbygden.

Lycka till.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

God Jul….

Av , , Bli först att kommentera 10

…till er alla:)

Jag skickar även en julhälsning från Världens barn galan i Sorsele kyrka 2017.12.16. Sköt om er, var rädda om varandra och njuuut.

 

Bli först att kommentera

100 000 kronor för en helg!

Av , , Bli först att kommentera 7

Så mycket kan en hyrläkare kosta! Vem betalar? Jo vi skattebetalare.

Jag gillar inte att vi har privata företag som för ut sina vinster ur landet för att undkomma skatt. Det gör inte vänstersidan i politiken heller.

Men än mer avskyr jag att våra skattemedel ska försörja totalt inkompetenta politiker (vänstersidan) som bara är verbala och totalt saknar kompetens för att till exempel driva sjukvård. Jag menar självklart Landstinget! Den meningslösa kostnad vi skattebetalare står för, för att ALLA dessa personer med ”rätt” politisk färg ska ha en försörjning – en månadslön som är avsevärt högre än vanligt folk – får mig att må illa. Mycket mer illa än att privata verksamheter med fungerande verksamhet går med vinst.

Verksamheter där arbetsgivare inte kan skapa bra förutsättningar för kvalificerad personal till bra trivsel och relativt bra lön så att man har en fast personal är dömda att gå under. Landstinget är ett lysande exempel på detta!!! Om det nu inte vore för att vi skattebetalare finansierar deras inkompetens!

Mer och mer blir det klart för mig att de verksamheter som politiker ska styra är för dem inte det väsentliga. Det väsentliga för dem är deras personliga löner och hur många av de sina – politiskt sett – som de kan få in i diverse konstigt benämnda tjänster och diverse utredningar. Till helt vansinnigt höga löner! Som vi skattebetalare ska stå för. När vi sedan behöver hjälp/vård finns det inte personal till detta! Även om det finns många nöjda kunder som fått hjälp så är exemplen jättemånga på de som inte får det inom rimlig tid.

Hur ser det ut med Lex Maria anmälningar Landsting/Regioner contra privata vårdföretag? Det skulle vara intressant att veta.

Att det är en bedrövlig politisk ledning i Västerbottens Läns Landsting tror jag alla väljare kan hålla med om. Om man nu inte hör till den kategorin som anser att allt privat är skit och att pengar ramlar ner från himlen när de behövs. Ungefär som Jonas Sjöstedt (V) tror att det är. Hör man till den kategorin har man mycket att lära!

Nu ska man sammanföra det mesta i länet under något som ska kallas Kommun Region!? Inklusive sjukvård. Vad blir kvar på Länsstyrelsen mer än samerna och Naturreservat?

Man för ihop Region Västerbotten och Landstinget för att………?

Allt kommer bara att bli mera Umeå fixerat (som jag ser det) och inte blir de några bättre arbetsgivare. Ej heller några ekonomiska besparingar. Det blir ju samma personer men med andra titlar och högre löner. Det är dit våra skattemedel far. Inte till någon utveckling av verksamheter!

Om någon tycker att jag har fel i mina påståenden så kom gärna med kommentar. Påvisa då på vilket sätt skattemedel har utvecklat verksamheterna i Region Skåne, Region Halland och så vidare. Jag lovar att jag ska kolla:)

Skoja bara. Det finns negativa aspekter också vilka måste ställas emot. Vilket ingen skulle lyfta..

Jag önskar att VK å det snaraste börjar förklara för oss väljare vad Kommun Regionen kommer att innebära, vad/vilka vi har att välja att rösta på och hur det har gått för övriga regioner.

I dagsläget vill jag INTE ha en Kommun Region och därför har jag redan bestämt att jag kommer att lämna blank röst. Min önskan är att minst 90% av väljarna gjorde likadant. Vad händer då?

 

 

 

Bli först att kommentera

Sådärja

Av , , Bli först att kommentera 12

Så har då Tekniska utskottet (politiker) bestämt att 16 max 19, av de 38 nersläckta gatljusen i Råstrand ska tändas. Det är väl en självklarhet! 12-15 till skall självklart tändas därefter!

Hur denna nersläckning i kommunen gått till är en gåta. Tekniska chefen hänvisar till uppdraget och att man utfört åtgärden utifrån Folkbokföringen. Vilken Folkbokföring kan man undra! Kör man i mörker omkring i byarna i södra delen av kommunen så förstår man ingenting av logiken hur man kan göra så här och hänvisa till någon Folkbokföring.

Att man dessutom initialt släcker ner utan någon som helst kommunikation med berörda byar vilka själva ekonomiskt bidragit till att gatljusen en gång på 1960/70-tal kom till måste bara vara ett grovt tjänstemannafel!!! Det har i alla fall inget med politisk demokrati och jämlikhet att göra. Det blir mera egenmäktigt förfarande! DO och JO borde få titta på hur detta gått till. Skrivelse är på gång.

Den stora besparingen ligger ju i att man går över till LED-lampor! Måste det släckas så många lampor i kommunen? Från Råstrand åberopar vi en solidarisk besparing utslaget per belyst område. Dessutom anser vi att av de 59 områden så bör väl de med ett fåtal lampor – 1 till 3 – få lysa även om det enbart gagnar tillfälliga boenden. Det kanske i slutändan blir 25- 40 områden som måste offra någon lampa. Lägg till alla områden inom Sorsele samhälle/närområde vilka verkar vara ”heliga”! Varför då? Varför skall hela Rankbäcksrundan lysa t.ex.? Sågavan? Badsjön? I fall skolbarn nyttjar vägen är det väl bara att programmera så att det lyser vid dessa tidpunkter.

Jag anser att det sätt som detta genomförts på strider mot all politisk etik och moral. Våra politiker måste ta tag i detta! Som detta har genomförts kommer det att bli en sur kostnad i efterhand.Och det är inte byarnas fel utan helt och hållet de beslutande tjänstemännens fel! Samma tjänstemän som på våra skattebetalares bekostnad får äta ett antal julluncher!!! Jag hoppas innerligt att de sänder oss en tacksam tanke att vi bekostar deras välmående samtidigt som de släcker ner i våra byar. Det handlar väl om samma besparingspengar, eller hur!

I fall de intar julborden på samma sätt som de agerat vid nersläckningen i byarna så antar jag att de börjar med kaffe och avecen sedan blir det varmrätt, förrätt och sist eventuell välkomstdrink. Sedan utvärderar man middagen för att komma fram till ……vadå?

Det är exakt så det gått till med nersläckningen i byarna. Man visar upp en inkompetens som definitivt borde få våra politiker att reagera. Först agerar man utan översiktsplan eller kommunikation med ”delägarna”/byarna. Sedan ska man börja återställa på grund av att det blev fel. Därefter ska man utvärdera – tidigast hösten 2018 – för att bilda sig en uppfattning hur det egentligen blev. OCH DÅ FÖRST FINNS EN ÖVERSIKTSKARTA!

Att i efterhand utvärdera ”t.ex. trygghet, service, trafiksäkerhet, m.m”  (https://www.sorsele.se/media/1330/171205tu.pdf) är bara ofattbart!!! En översiktsplan och konsekvensanalys är väl vad man utgår i från initialt. Inte i efterhand!? I min blogg kan jag bara svara för mig själv – inte för hela byns intresseförening – men är det så här våra tjänstemän får jobba? Det är en fråga till våra politiker. Besparingar? Kompetens?

Den besparing våra politiker ser nödvändig angående gatljus – vilket jag personligen kan acceptera även om det är småpengar i sammanhanget av att 13 miljoner ska sparas – havereras ju utav hur tjänstemännen utför sitt uppdrag. En översiktsplan, kommunikation med områdena som varit med och bekostat gatljusen samt ett solidariskt utfall inklusive Sorsele med närområden skulle inte ha skapat denna minst sagt tragiska situation.

Jag hoppas innerligt att politiker och tjänstemän i samband med sina jultraditioner på hotellet sänder oss skattebetalare en tacksam tanke för att vi finansierar deras välmående och att de har besparingar i åtanke varje gång de stoppar gaffeln i munnen eller höjer glaset. Många av oss som finansierar ert välmående har ni försatt i mörker!

TACK SKA NI HA!…..Not!!!

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Defensiv eller offensiv?

Av , , Bli först att kommentera 13

Läser att en enig kommunstyrelse i Sorsele har beslutat att den nedläggningshotade förskolan i Gargnäs blir kvar. Klokt och bra! Det skapar lite framtidstro i södra delen av kommunen.

Men varför släcker man ner EN by i södra delen av kommunen – 38/39 (lite olika uppgifter där) lampor av 66 är släckta? Det skapar INTE framtidstro! Inflyttning? Och det sparar bara småpengar!

Varför satsar inte våra politiker på offensiva handlingar såsom en väg mellan Tärnaby/Hemavan – Ammarnäs eller att få igång Inlandsbanan? Jag fattar det bara inte! Det är bara två exempel som skulle tillföra kommunen mycket och man skulle inte behöva sitta med defensiva nedskärningar som nu görs.

”Fjällvägen” har varit uppe i diskussion förut och från politiskt håll menade man på att ”he löns int”. Länsstyrelsen är emot. Men vadå? Har de så mycket egenintresse i att vistas i en ”orörd natur” med egen jakt och fiske som går före utveckling av en inlands/fjällkommun. Eller……? Att vissa Ammarnäsbor är emot kan jag tänka men vi Råstrandsbor och andra drabbade är också emot nersläckningen men det tas det ingen hänsyn till!!! Viktigt att inte göra folkskillnad!

Sorsele kommun är en av 19 kommundelägare i Inlandsbanan vilka tillsammans bildar Inlandsbanan AB.  Koncernen består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Varför är inte Inlandsbanan ett alternativ för varor- persontransporter året runt? Baseco, Sorseledörren, Sorselestugan och alla andra tillverkande företag i kommunen från livsmedel till trävaror skulle definitivt behöva den. Logistiken som den i dag ser ut är ett problem för dessa företag. Varför händer inget?

Region Västerbotten som nu stöps om till Kommunregion för att även officiellt involvera Landstinget (fler blir anställda och fler får högre lön av våra skattemedel) är Umeåbaserad. Det är inget man kan hänvisa till att man lyft frågan till. Det är totalt meningslöst. Vad har dessa uppblåsta fjollor för intresse av att förbättra situationen för inlands/fjällkommunerna? Nä de värnar sitt – Norrbottniabanan och Kvarkentrafiken. Fler kommer då enkelt till Avion och IKEA till exempel. Och så har de fullt upp med planering och partajande under Granddagarna och Gotlandsveckan. Jag hoppas våra inlandspolitiker röstade nej till bildningen av Kommunregionen!

Men tillbaka till Inlandsbanan och Fjällvägen. Här finns två konkreta förslag att på ett offensivt sätt utveckla kommunen utan att syssla med nedskärningar ute i marginalen. Finns det politiker i vår kommun som ser möjligheten? Det finns säkert flera andra offensiva förslag som andra kanske kan komma med.

Angående Fjällvägen skulle jag med ett väl underbyggt underlag gå till glesbygdsminister Bucht och mitt moderparti.

Angående Inlandsbanan skulle jag lägga fram ett någorlunda utarbetat förslag till alla ägare och sedan tillsammans utveckla det och tillsammans gå till Trafikverket och Regeringen. Det måste finnas massvis med företag längs sträckan som vore betjänta av en fungerande Inlandsbana. Logistiken är otroligt viktig att den fungerar för våra tillverkande företag och att de kan växa. Även för att nya företag ska etablera sig i glesbygden – även i Sorsele kommun. Att gå till Region Västerbotten/Kommunregionen anser jag vara meningslöst som ni nog förstår.

Min undran är om det finns politiker eller partier som är beredda och kapabla till en offensiv i stället för som det känns nu jobba defensivt? Det finns oerhört mycket kompetens i kommunen i egenskap av företagare/entreprenörer som förmodligen skulle vara behjälpliga.

Mycket intressant att se vad partierna lyfter som sina hjärtefrågor inför valet om 10 månader. Men jag misstänker man kör kopia från förra valet…och förra…och förra… vård, omsorg och skola. Om ett enda parti kommer med en trovärdig offensiv satsning är i alla fall jag beredd att rösta på dem:)

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Studio Galgat…

Av , , Bli först att kommentera 6

…i Tväråträsk i morrn, 20171103

Här är två videos ni kan komma i stämning till

Jag längtar

Dans breve Vinneln

Bli först att kommentera

Tre lokalproducerade videos

Av , , Bli först att kommentera 6

Goodbye little one  justerad och ommixad ifall någon sett den tidigare

Sing for me  Båda med sång av Martina Linder, Sorsele.

Old and wise framförs av en ung tjej från Mellanström, Emma Lundmark.

Bli först att kommentera

Gatljus

Av , , Bli först att kommentera 5

Ja så har vi då i Råstrand även befriats från våra blinkande gatljus. MEN…………vad händer!? Man släcker belysningen vid de obebodda husen (fritidshusen). Så erbarmerligt dumt!!! Minst sagt ett idiotiskt beslut från våra politikers sida. Vi har seriösa köpare bara man får loss husen. Hur attraktiva blir dessa hus om det inte finns gatljus i anslutning? Och att gå genom byn som nu till stora delar är lagd i mörker känns overkligt. Hur känns det för dem som bor lite längre ifrån varandra som på sin höjd har en lampa i anslutning till sitt hus men sedan är det mörkt åt alla håll. Vilka av våra politiker som röstat för denna modell skulle själva vilja ha det så här?!

Skall man vara konsekvent så bör väl gatljusen vid Lillåbron, Kyrkbron och Rankbäcksrundan med flera platser i Sorsele också släckas. Det finns inga fast boende där heller! Jag fattar inte hur våra politiker tänkt i frågan. Jag anser att man ska vara konsekvent och se till att alla som lyst ersätts med nya. Annars hamnar vi återigen (tänker på vindkraften) i en tråkig situation. Visst blir det en investeringskostnad men driftskostnaden bör bli väldigt låg med de nya ledlamporna i förhållande till de gamla.

Hur ser det ut i andra byar?

 

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå
Det dånar uti rättens krater
snart skall frihetens timma slå
Störtas skall det gamla snart i gruset
Slav, stig upp för att slå dig fri
Från mörkret stiga vi mot ljuset
från intet allt vi vilja bli

Upp till kamp emot kvalen
Siste striden det är
ty Internationalen
till alla lycka bär
Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är
ty Internationalen
åt alla lycka bär

Arbetare, i stad på landet
en dag skall jorden bliva vår
När fast vi knyta vänskapsbandet
lättingen inte råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar
en gräns emot dem alla sätta
skall solen stråla mera klar.

Upp till kamp emot kvalen
Siste striden det är
ty Internationalen
till alla lycka bär
Upp till kamp emot kvalen
Sista striden det är
ty Internationalen
åt alla lycka bär

Bli först att kommentera

Så förbaskad jag blir…

Av , , Bli först att kommentera 10

…när någon kör/backar in i bakskärmen på min lilla röda C3 (liten Citroen) som stod parkerad och bara struntar i det. Sticker – smiter därifrån! Hur är man funtad då? Inte lämnar en lapp med mobilnr eller ger sig till känna på annat sätt!?

Har väntat på att någon skulle höra av sig …. men inte. Någon som vet nåt får gärna höra av sig till mig – 0703227705. Det allra bästa vore att den som gjorde det hör av sig.

Ni som läser detta och är aktiva på Facebook får gärna förmedla detta i era kretsar. Den som gjort det kan finnas där. Tack på förhand:)

Bli först att kommentera

Kulturstipentiat

Av , , 1 kommentar 9

Jag trodde inte mina öron när jag fick vetskap om att det var jag. Det är väl nu först jag egentligen förstått det efter att många personer kommit fram och gratulerat. Motiveringen löd ”Musiklivet i Sorsele är stort och det finns många duktiga musiker och artister. Bakom dessa finns väldigt ofta Carl-Axel, som ljudtekniker, inspiratör m.m. Han finns ofta med som arrangör i andra olika musikaliska sammanhang. Han har verkligen bidragit till att kommunens unga utvecklats och vågat ta för sig musikaliskt. På Youtube hittar man inspelningar av vacker sång och musik med Sorseleartister och producerat av Carl-Axel Otterhall”. Att läsa detta är ren och skär musik i mitt huvud. TACK SORSELE KOMMUN!

Att Elin Janeheim fick ungdomsstipendiet är för mig en självklarhet. En 14-årig världsmästare från Sorsele. Det är stort……….mycket stort! Härligt att hon även fick en extra ekonomisk bonus av kommunen (företagarna). Kan tänka mig att resor, boende och uppehälle vid tävlande inte täcks av riksförbundet eller den lokala föreningen. Jag gläds innerligt med henne.

Om jag nu gläds över mitt eget och Elins stipendie så måste jag säga att jag personligen kanske är mest glad över det pris Annette Hedman och Urban Isaksson fick. Motivering: ”De har med stor entusiasm, uppfinningsrikedom, nytänk och engagemang utvecklat Sorsele SK:s barn- och ungdomsverksamhet och detta har lett till att det är väldigt många barn som under deras ledning upptäckt hur roligt det är att åka skidor”. UNDERBART:)

Det ska vara roligt, inspirerande och utvecklande att växa upp även i en glesbygdskommun. Det är mitt motto. Elin Janeheim är ett bevis på att man kan lyckas. Vi andra tre stipendiater försöker skapa förutsättningar för det. Kanske inte att man ska bli världsbäst utan att man får en meningsfull, innehållsrik och sund fritid under sin uppväxt i Sorsele. Det tror jag både Urban och Annette skriver under på.

Annette fick ju även stipendie av Lions ”för sin iver och sitt nytänkande”. Som jag förstått det så har det också med skidor att göra. JÄTTESKOJ!

Det Elin och jag gör märks ju på olika sätt lite mera offentligt än det som Annette och Urban gör. Elin syns i media och det jag gör hörs ju lokalt på ett eller annat sätt. Men vilka uppmärksammar det fantastiska jobb sådana som Urban och Annette gör i det tysta? Mer än föräldrar då. Jo Sorsele kommun och Lions. En eloge till kommunen och Lions. Till saken hör att det finns många fler än Annette, Urban samt undertecknad som lägger ner oändliga timmar ideellt på verksamheter som gör det ”roligt, inspirerande och utvecklande” att bo och leva eller växa upp i Sorsele. Jag hoppas det är er tur att få uppmärksamhet kommande år.

 

1 kommentar