Kallelse till alla våra glesbygdspolitiker!

”Världens bästa tandvård 2020

(enligt hemsida VLL)

Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete. Vi arbetar efter landstingets gemensamma värdegrund, ”Ständigt bättre – patienten alltid först”, ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet.

Förbannade lögn!!!

 

Folktandvårdens uppdrag

(enligt hemsida VLL)

Landstinget har genom Folktandvården totalansvaret för att erbjuda alla barn och ungdomar i länet en regelbunden hälsoinriktad tandvård. Folktandvården ansvarar också för specialisttandvård och tandvård till patienter med särskilda behov. Folktandvården ska också se till att allmäntandvård finns i hela länet.” 

Förbannade lögn!!!

 

”Fakta om Folktandvården

1938 infördes Folktandvården, i första hand för barnen, för att sedan byggas ut i etapper och nya yrkesgrupper tillkom, framförallt tandhygienisterna på sextiotalet. I Sverige finns idag en övergripande folktandvårdsorganisation i varje landsting/region, totalt 21 stycken”. (http://www.folktandvarden.se/)

Västerbottens läns Landsting har nu varslat tre av fyra tandsköterskor i Sorsele. Tandläkaren jobbar två dagar i veckan. Övrig tid självvalt inom annan tjänst i Umeå. Detta medför att vi vuxna blir utan tandvård i Sorsele. Enbart barnen prioriteras. Detta medför att vi vuxna måste – enligt insiderkälla – åka till Umeå eller Skellefteå för att få tandvård. Ammarnäs – Umeå är cirka 35 mil enkel resa. 70 mil t.o.r. för tandvård!!! Förutom tandvårdsavgiften blir det en dags ledighet/semester samt resekostnad. Om man inte nyttjar kollektivtrafik. Då kan det bli två dagar. Hur många Umeåbor skulle acceptera det omvända? Fast miljömässigt vore det en vinst. Man kunde köra fulla busslaster till inlandet över dagen. Det borde i alla fall Miljöpartiet argumentera för!

Nu ställer jag INTE frågan till våra Landstingspolitiker hur de har tänkt, för TÄNKA är INTE deras starka sida. Bara de får ut sina höga löner och lyckas skapa så många tjänster som möjligt till sina partikamrater så har de nått sitt mål. Vad som händer med befolkningen utanför Umeå skiter de fullständigt i. Ingen har väl glömt Projekt Balans som ingen redovisat något ekonomiskt resultat för! Helt förståeligt!

Ledningens motivation är tydligen att det går inte att få tandläkare till Sorsele. Det är lögn – förbannad lögn! Som vanligt när man försöker dölja sin bristfällighet i att sköta verksamheter skär man ”på golvet”. Minus 11 miljoner utifrån budget vore väl ett bättre sätt att motivera varför man inte har råd med sin ålagda verksamhet. Klarar man inte sitt uppdrag är det väl bara att avgå Eller få sparken! Det är bara inom den offentliga sektorn som man så radikalt får missköta sin verksamhet år ut och år in och resultaten bara försämras. Hur kommer det sig?

Enligt initierade källor finns det två tandläkare som kan tänka sig bli placerade i Sorsele. Problemet är bara att VLL har ingen tjänst i Sorsele utannonserad. Hur vet man då att ingen vill dit!? Från ledningens håll har man redan bestämt att i Sorsele – till att börja med – ska man spara. Och då blir det så.

Nu gäller det för våra lokala politiker att mobilisera mod, kraft och styrka att gå emot dessa skattefinansierade Umeåpolitiker/tjänstemän och se till att framföra sina väljares åsikter – vilket är deras uppdrag! Mod får man om inser varför man lokalt blivit vald, kraft får man om man lokalt samarbetar över partigränser i enskilda frågor som denna och styrka får man om man samarbetar med andra glesbygdskommuner – Region 8 t.ex. För detta är bara början på nedskärningar av tandvård med mera i hela glesbygden.

 

Det är bråttom nu alla kommunalråd/kommunpolitiker i glesbygden. Förhandlingar med facket sker visst i början av mars! Nu vill vi väljare se att ni offentligt och kraftfullt agerar mot ”storebror”. Ni MÅSTE agera NU! Inte minst inför kommande sammanslagning av Landsting och Region Västerbotten. Visar ni inte Regionen – oavsett partikamrater eller inte i makten (läs Umeå) – så kommer de att förinta glesbygden.

Lycka till.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.