Galamiddag och vargar

Av , , 3 kommentarer 19

Igår hade jag förmånen att var inbjuden till sametingets galamiddag i samband med att Sametinget har plenum i Vilhelmina.

Det var en trevlig tillställning med intressanta samtal vid bordet och många talare.

I mitten sitter sametingets ordförande Stefan Mikaelsson

 

Ett samtal handlade om vargarna och renskötarnas situation och hur de upplever en varg mitt i renhjorden. Förutom den ekonomiska skada som den varg förorsaka så förmedlade mina bords grannar den frustration och oro som det medför.

Utifrån att rennäringen och renarna är deras levebröd kan jag förstå denna känsla.

En annan sak som också blev tydligt är att vargen härjar inom Vilhelmina södra samebys vinterbetesområde. Dessa renskötande samer är faktiskt Vilhelminabor som vistas kring Junsele på vintern.

 

Det är Vilhelminaföretagare som just nu utsätts för alla myndigheters och organisationers hantering och överklaganden av skyddsjakten av vargtiken.

Är det inte dags att lösa den uppkomna situationen lite snabbt och endera flytta vargen eller skjuta den? Skulle någon annan näring tolerera en sån här hantering?