Utveckling Kittelfjäll – var finns alliansen???

Kommunfullmäktige i Vilhelmina har utsett ett beredningsgrupp bestående av representanter från samtliga partier i fullmäktige som ska jobba med att ta fram en långsiktig plan för utvecklingen i Kittelfjäll. Till beredningen har en rad tjänstemän inom de olika sakområdena knutits.

Jag har förmånen att vara ordf. i beredningen. Vi ska ta fram och lägga förslag på hur vi ska arbeta med framtagandet av detaljplaner, vatten- och avloppsplan samt finansiering av detta. Vi ska ge förslag på etappindelning av hela projektet så att både kommunen och alla exploatörer kan planera sin verksamhet.

Vi har haft två konstruktiva möten före sommaren och ett nu i veckan som var.

Arbetet är viktigt ur flera aspekter men framförallt så handlar det om företagande och jobb. I torsdag när beredningen hade möte så var vi uppe i Kittelfjäll och tittade på alla markområden som är föremål för exploatering. På eftermiddagen träffade vi sju företagare som arbetar med att ta fram detaljplaner för att skapa flera tomter att sälja, stugbyar och husvagnscampingar. Det finns också planer på flera nedfarter och liftar i området.

Kommunens åtagande är att bygga ut avloppsreningsverk och dra fram ledningar för VA och bredband.  Kommunen ska också ta fram lämpliga detaljplaner tillsammans med företagen.

Vi upplevde att företagen uppskattade att vi tog oss tid att träffa de på plats och lyssna på deras synpunkter.

Det tråkiga i detta arbete är att borgarnas företrädare inte prioriterar detta viktiga och långsiktiga arbete. I torsdags var det bara en av fyra borgare med. Det har varit klent med närvaro även på mötena före sommaren. En representant från borgarna har aldrig varit på nåt möte ännu. Den personen står först på sitt partis lista.

Hur rimmar detta med att prata om företagande och jobb som den viktigaste valfrågan då man prioriterar annat.

Jag fick höra i går att två dem som valde bort beredningsgruppen i torsdags hade tid att valarbeta på våra äldreboende på fredag.

Frågan som blir rimlig att ställa sig är om borgarna är intresserade av Vilhelminas utveckling och företagande eller om det är bara tomma ord??

Etiketter: , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Oinsatt

  Min reflexion är om ”borgarna” brukar få gehör för sina åsikter? Om så inte är fallet, förstår man ointresset att lägga möda på uppdraget. Har man själv efterfrågat medverkan?

 2. Lillemor

  Hej. Utifrån de möten vi har haft så har det varit verkligen positivt. De företagarna som jag pratade med känner att vi är intresserade för utvecklingen i Kittelfjäll. Med vänlig hälsning Lillemor

 3. Åke Nilsson (inläggsförfattare)

  Förslaget om en beredningsgrupp kom från borgarna själva. De ställde upp med en person från varje parti i gruppen. Syftet är att få en beredning som sträcker sig över blockgränserna och över flera mandatperioder.
  Bra förslag får alltid gehör.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.