Svar från våra politiker

Så har då svar inkommit. Och ett JÄTTETACK till er som nu besvarat mina/våra frågor. Mp har inte svarat på grund av att den som fick frågan ”lämnade” partiet efter beslutet från Landstingsstyrelsen  – eller ligger lågt så länge – jag vet inte riktigt. I alla fall så har tydligen inte frågan gått fram till någon företrädare för Mp i dagsläget så därför har inga svar på frågorna ej heller inkommit.

Finns väl en del att kommentera nedan men det är mycket i helgen så jag får se vad jag hinner. Ni andra har kanske också någon kommentar. Skriv dem gärna i bloggens kommentarer. I slutet finns ett gemensamt uttalande av Kd vilket jag också fick mig tillsänt.

Till våra kommunalråd Caisa Abrahamsson (S) och Kjell Öjeryd (V) : 

Fråga 1:

Det är landstingets uppgift att tillhandahålla sjukvård över hela landet?

Varför ställer Sorsele kommun (S+V åtminstone) upp på deras sparkrav vilket innebär att även kommunala medel ska gå till deras verksamhet? Redogör i klartext hur ni tänker er samarbetet! Vem kommer att bli huvudman för dessa sex intermediära vårdplatser eller hur det nu blir? 

Svar S:

Vi vet att det är landstinget som ska bedriva akutsjukvård. Den 17 oktober hade landstinget presskonferens  ang, nedskärningar i Vården där bl.a 6 akutvårdsplatser skulle tas bort från Sorsele sjukstuga 2 palliativa platser skulle erbjudas till Sorsele istället Skulle vi säga ja det detta så försvinner joursjuksköterska kvällar, nätter helger 

Det vi fokuserade från start  var att sätta kommuninvånarna i centrum.

Det viktiga var att Sjuksköterks skulle finnas tillgänglig från kl.17.00 vard och även lörd/sönd. Och att minst två akutvårdsplatser för att bibehålla vår avd. plus jourverksamhet

Vi var t.o.m. beredda att tillskjuta medel för att behålla 2 platser. Detta diskuterades även i budgetarbetet.

Efter resan till  Örnsköldsvik blev det klart att intermediära platser inte var något för oss. Arbetet koncentrerades  till  dagsläget.  Lägga ihop verksamheterna (Rosengården och akutavd) och arbetena i ett gemensamt team bl.a. Flera olika  förslag diskuteras 

Vem som ska bli huvudman är inte heller klart

Inga extra pengar till sjukstugan utan allt som ska göras sker inom omsorgsnämndens budgetram det är prio ett.

Svar V:

Vi håller med dig om första påståendet att det är landstingets uppgift att tillhandahålla sjukvård över hela landet. 

Vi tycker inte att vi ställer upp på landstingets sparkrav. Det tycker vi att vänsterpartiets landstingsgrupp har visat genom att gå emot S och Mp:s förslag på nedskärningarna i  Sorsele, Dorotea, Malå, och Åsele. Efter det att beslutet var taget i landstinget så kom vi överens inom partiet att vi skulle göra så mycket som möjligt för kommuninnevånarna. Vi ansåg att sjuksköterska efter 17.00 vardagar även lördag och söndag och akutvårdsplatserna är ett måste för kommunens vidare utveckling .Därför tyckte vi att det var klokt att ta upp en förhandling med landstinget, som för övrigt alla partier var överens om. I dagsläget  är ju ej förhandlingen avslutad så om det kommer att kosta kommunen något  är ju ej klart. Men när förhandlingen är avklarad så förväntar vi oss en politisk debatt om eventuella framtida kostnader.

 


Fråga 2:

Vilken insikt har ni i landstingets budget (den är offentlig)? Har ni kollat att VLL lägger ungefär 90% av sin budget på primärvård i förhållande till allt annat de håller på med?  

Svar S: Landstinget lägger i sin buget 20% till primärvården.

Det har landstingsledamöter i fullmäktige beslutat.

Där har vi kommunpolitiker inget att säga till om

Svar V: Jag har inte så stor insikt i lanstingets budget. Men jag litar på att våra förtroendevalda       

Landstingspolitiker i vänsterpartiet har full koll på budgeten. Det tycker jag att dom har visat genom att rösta emot förslaget om neddragningen av akutvårdsplatserna i Sorsele och Dorotea samt ambulansen i Malå och Åsele.

 Fråga 3:

Har ni insikt i hur landstinget fördelar sjukvårdsbudgeten över länet? 

Svar S: Ja har i insikt i hur landstinget fördelar sin sjukvårdsbudget.

I denna vecka tar landstingsfullmäktige beslut om att 2011 årsredovisning

Där man kan läsa hur dom fördelar sina pengar

Det vi kan göra (invånare i Sorsele) är att påverka dessa politiker som sitter i landstinget om hur vi skulle vilja ha det.

Landstinget har egen budget och egna politiker som väljs samtidigt med riksdag/kommunval

Idag har vi i vårt län mycket liten samverkan mellan varandra

Svar V: Som svaret på 2:a fråganFråga 4.

Enligt protokoll så togs det slutgiltiga beslutet i landstingsstyrelsen den 8 november om dessa nedskärningar. Utan bland annat konkreta förslag på HUR nedskärningarna skulle göras och utan konsekvensbeskrivningar. Kan du/ni förklara hur du/ni utan detta underlag den 9 november i VF kan säga enligt följande:

”Caisa Abrahansson (S), kommunalråd i Sorsele hoppas att åttakommun-gruppen ska kunna få till en dialog med landstinget om en annan lösning.

         Vi har ingen prestige att förlora och det är viktigt för oss att få behålla akutvårdsplatserna. I alla fall några, säger hon.
Abrahamsson undrar hur Sorsele kommun annars ska kunna jobba för tillväxt – om till exempel en barnfamilj inte ens kan få träffa en sjukskötersköterska efter klockan 17.00.
– Man kan inte bara dra undan mattan för oss. De som bor i Sorsele måste få känna sig trygga”.
  

Svar S: Underlaget förslag till beslut i landstingstyrelsen fick vi veta de 17 oktober.

Vi har ett samarbete mellan vi 8 kommunerna i  Västerbottens inland

Alla 8 kommuner gjorde en gemensam skrivelse där vi alla var överens om

Att ambulans och akutvårdplatser ska finnas i varje inlandskommun.

Vi anser att kan alla 8 ställa sig bakom är det bättre än att en och en gör samma sak.

Svar V: Denna fråga är ej så lätt för oss att svara på då du har citerat ett uttalande som Caisa A gjort i VF 9/11. Vi fick underrättelse om förslaget av vår landstingsgrupp ett par veckor före beslutet. I övrigt samtycker vi med Caisas uttalande. 

 

 

Fråga 5:

Vilken förhandsinformation hade ni i kommunen fått och hur hade ni diskuterat detta? I KF? I KS? Vid fikabordet? Inom partiet? Ingen diskussion alls? Tacksam för svar!  

Svar S: Sedan tidigt i höst var Peter Olofsson inbokad till en träff med LO facken och Kommunstyrelsen den 1 nov.

Alla ledamöter plus ersättare var kallade till detta möte där han redovisade landstingets ställningstagande.

Information har kontinuerligt redovisats i ks och kf

Vi har diskuterat akutvårsdsplatser i ksau och ks

Även inom partiet och som alla andra vid fikabordet.

Svar VI Ksau och Ks inom partiet samt vid fikabordet har diskussioner förts där utgångspunkten har varit att vi kommuninnevånare skall kunna få sjukvård efter 17.00 samt att få behålla akutplatser

 

Fråga 6:

Vad menar du/ni med att åttakommungruppen skulle kunna få till en dialog med landstinget??? Var det inte landstinget som ville söka dialog med er? 

Svar S: Visst är det en styrka att 8 kommuner går samman i gemensam sak 

Svar V: Jag anser att det är en styrka om 8 kommuner i samverkan kan göra ett gemensamt uttalande.

 

 

Fråga 7:

Du/ni har vid flera tillfällen upprepat att ni vill få detta "överstökat" snabbt. Varför?  

Svar S: Snabbt överstökat

När det blir neddragningar innebär det på ett eller annat sätt personalpåverkan.

Det är inte bra för personal att behöva gå och vänta i ovisshet hur det blir med ”min tjänst” vare sig man arbetar åt kommunen eller landstinget.

 

Svar V: Jag tycker det borde vara en fördel med ett snabbt förfarande både för personal och Kommunmedborgare.

 

 

Fråga 8:

Drygt en miljon plus (§36 KS 27/2) är väl samma pengar som i § 34 (KS 21/2) är +1,1 miljoner? Den 21/2 skrevs det att: ”möta eventuella kommande kostnader för bland annat akutvårdsplatserna”. Den 27/2 skrevs följande: ”Syftet med överskottet är att möta en del förväntade kostnader som idag inte är specificerade”.

Varför blev det helt plötsligt så luddigt uttryckt i protokollet den 27/2? 

”Detta överskott kommer till genom att budgetramarna minskas med 2,5 % för kommunkoncernen”. Hur har den besparingen fördelats mellan nämnderna? Eller har ni sparat på något annat sätt?

Svar S: Framtagna siffror till den 27/2 var helt gjorda utifrån den skatteprognos som presenterades i februari 2012.

Reduceringen av ramarna är lika stora för alla nämnder utifrån en procentuell fördelning med dagens ram som utgångspunkt förutom ON då de fått utökat åtagande för LSS och boenden.

Syftet med överskottet var att kunna finansiera icke kända kostnader som ökade avskrivningar, ökade pensionkostnader, ökade räntekostnader,ökad semesterlöneskuld bl.a.

Svar V: Varför det blev så luddigt uttryckt i protokollet den 27/2 har jag inget svar på men jag kan inte dra mig till minnes att det var några större diskussioner om det.

Det som är beslutat om vad som gäller neddragningar i ramar är att nämnder och styrelser, dock inte omsorgsnämnden får en generell sänkning om minst 1,5 % av 2012 års budgetramar. Sänkningen ger en besparing på ca 1,6 miljoner.

 

                                                                                                                  Till M, Kd och Mp ställer jag följande frågor: 

Fråga 1:

hur ser ni på att man med kommunala medel ska backa upp landstinget så att de någorlunda kan fullfölja sitt uppdrag?

Svar M: Sk tjänsteköp är inget fel i sig bara man når "en vinna-vinnasituation". Att med kommunala medel gå in och "ta över" landstingets uppgifter är fel. Däremot finns det bra och fungerande lösningar på sambruk osv

Svar Kd: Landstinget ska erbjuda vård i inlandet i norra Svergie, utan att vi ska behöva betala vården ”en gång till”.

 

Fråga 2:

eftersom ni, oavsett om ni är för eller emot, inte offentligt agerar på något sätt i denna fråga så är ni i alla fall för mig inte heller ett tänkbart valalternativ om 2,5 år. Med andra ord så hittar jag inget kommunalt parti att rösta på om 2.5 år! Kan tänka mig att det är fler än jag som känner så. För S och V är det kört kan jag tro. Ni andra har ju världens läge att agera! Varför märks ni offentligt inte mera än några sporadiska enstaka privata kommentarer?

Svar M: Det är lätt att blanda ihop äpplen och päron… KS ( alla ledamöter – även C ) har beslutat om att utreda olika möjligheter för en fortsatt god vård / akutplatser motsv. Att under utredningens gång kommentera lösryckta meningar etc ur arbetsunderlag är fel. Kommentarer med förslag till beslut kommer tids nog – dvs – när förslagen presenteras. Dessvärre har denna fråga fått en form av "polsk riksdag" dvs mycket tyckande och lite vetande…

Avsaknaden av markeringar i massmedia beror på att alla var eniga om utredning av vårdplatser. 

Svar Kd: Vi (Kd) i Sorsele har skickat in insändare till VK om det här men den blev inte publicerad. I övrigt har jag varit i kontakt med företrädare inom landstinget. Om lagda förslag får rulla vidare blir ju nästa besparing ännu hårdare – 290 miljoner om jag minns rätt, för Västerbotten. 

Tillsammans med övriga gruppledare för Kd arbetar jag med att lyfta inlandets viktiga frågor på bred front. Där har vi bl a skickat brev till media om vårdfrågan (bifogas). Det arbetet fortsätter givetvis! Men återigen, genomslaget i media är obefintligt. 

Det är ett problem att Sorsele saknas oppositionsråd – insynen är inte den bästa alla gånger.

 

Till C har jag följande fråga: 

Ks § 34, forts.

Årsresultatet beräknas här till +1,1 miljoner kronor.

Resultatet ska vara en buffert för att möta eventuella kommande kostnader för bland annat ”akutvårdsplatserna”. Förhandlingar med Västerbottens läns landsting pågår fortfarande. 

Ks § 36

Det finns nu drygt 160 miljoner kronor att fördela till nämnderna och resultatet skulle ge ett överskott på drygt en miljon kronor. Syftet med överskottet är att möta en del förväntade kostnader som idag inte är specificerade. 

Ni reserverade er i Omsorgsnämnden 22/2 men inte i KS 27/2 mot att kommunen tydligen tänker avsätta pengar till akutvården. Hur kommer det sig?

Svar :
Omsorgsnämnden 22/2:  Karin Israelsson (C) ville häva tidigare beslut § 10/2012 samt att förhandlingarna med landstinget avslutas.
Tidigare beslut innebar att omsorgsnämnden beslöt att fyra korttidsplatser avvecklas för att möjliggöra tillskapandet av intermediär avdelning på Sorsele sjukstuga samt att tidplan för avvecklingen kommer att redovisas på kommande nämnd.
Karin Israelssons förslag röstades ned med röstsiffrorna 3 mot 2. De som röstade emot var Kari Israelsson (C) och Carina Selbrand (C).
 

Kommunstyrelsen 27/2: Eftersom inget nämns i ärendebeskrivning i Ks § 36 om att kommunen vill "möta eventuella kommande kostnader för bl.a. akutvårdsplatserna" så fanns det ingen anledning till reservation från Centerns sida. 

 

 

UTTALANDE

av kristdemokraternas  ledare i inlandets kommunfullmäktige-grupper 

Vården i Västerbottens inland 

Allt måste göras för att öka förutsättningarna för överlevnad och tillväxt i Västerbottens inland. Om detta brukar det finnas stor politisk samsyn.

En viktig parameter, som också påtalats av Företagarna i länet är att medborgarna, inflyttare och entreprenörer känner att det finns en grundtrygghet på de tre vitala områdena vården, skolan och omsorgen. 

Nu hotas vården genom landstingets beslut om drastiska försämringar inom ambulansorganisationen och akutsjukvården. 

Kristdemokraterna i Västerbottens landsting har tillsammans med övriga allianspartier krävt

att besluten om indragning av ambulanser och nedläggning av akutvårdsplatser ska rivas upp. 

En kraftig folklig opinion uttrycker oro, upprördhet och förtvivlan, Det sker genom namninsamlingar, protestlistor och i Dorotea genom en ockupation av sjukstugan. 

Kristdemokraterna i Västerbottens åtta inlandskommuner stöder de mycket berättigade kraven från medborgarna i de kommuner där tryggheten hotas. Kravet är entydigt: RIV UPP BELUTEN OM INDRAGNING AV AMBULANSER OCH AKUTVÅRDSPLATSER:  

För Kristdemokraterna är det  ett självklart ställningstagande.

Men vad säger de socialdemokratiska politikerna i Västerbottens inland?

 

Kristdemokraternas gruppledare 

Brage Sundberg                      Åsele

Jonny Kärkkäinen                      Vilhelmina

Roland Gustafsson                      Storuman

Kristina Nilson                      Sorsele

Lena Brännström                      Norsjö

P-O Green                           Malå

Kurt Forslund                      Lycksele

Knut Isaksson                      Dorotea

 

 

 

6 kommentarer

 1. Lilian Holloway

  Jag kan bara gratulera dig för ett gediget arbete. Svaren som gavs är upp till var och en att bedöma och ha åsikt om. Jag vill ge dig en eloge för din envishet – hoppas det finns fler i vår fina kommun som kanske orkar ta tag i andra frågor och funderingar på samma konstruktiva sätt. Det behövs fler som engagerar sig för kommunens väl och ve.

 2. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Lilian Holloway (2012-04-22 05:44)
  Tack Lilian. Jag önskar också att fler engagerar sig i vår lokala politik. Mera dialog, både från medborgares och politikers sida, skulle skapa mycket mera dynamik i politiken och den skulle bli mycket mera intressant. Tror jag:)

 3. Ela Mårtenzon Bellvik Dorotea

  Mycket bra jobbat Carl Axel Otterhall! Nu finns Sorseles politikers svar i svart på vitt – om det nu hjälper i detta fall. Du har lagt mycket arbete på det här vad jag ser och du har min beundran för det. Det känns som att majoriteten i Landstinget är helt utan empati. Om det gick att ändra på deras beslut skulle många, många bli överlyckliga. Jag är bittert besviken på dessa herrar som kör över oss i inlandet. Man kan bara hoppas att det ska svida i skínnet på dem, om de inte gör om och gör rätt. Om inte förr så i september 2014.
  Med vänliga hälsningar från Bellvik i Dorotea kommun

 4. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Ela Mårtenzon Bellvik Dorotea (2012-04-23 15:23)
  Hej Ela och tack. Jo visst är det väl lite jobb men inget mot vad ni gör i Dorotea. Jag är nöjd med att jag fick så relativt tydliga svar av politikerna. Hur är det med era politiker då? Har ni klart för er vart de står?

 5. Elsa Mårtenzon Bellvik, Dorotea

  Hej Carl Axel! Gå gärna in och läs Ingrid Oscarssons blogg i dag!
  Ang. din fråga till mig, om du också läser på VK- sidan från gårdagens fullmäktige i går, så förstår du nog hur jag känner det i dag och många flera med mig. Men än är väl inget avgjort vad jag kan förstå, men men…Den lilla människan mot makten…
  (Och så slarvade jag med mitt namn i går, jag heter Elsa och inget annat.)

 6. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Elsa Mårtenzon Bellvik, Dorotea (2012-04-24 12:51)
  Hej igen. Hade också för mig att du heter Elsa men blev lite osäker:) Jag har läst Ingrids blogg om vad ni nu kommer att förlora. Jättebra att det presenteras så konkret. Skulle vilja se samma uppställning här i Sorsele. Hoppas att någon insatt tar fram en sådan.

  Men hur ense/oense är era politiker egentligen. Nu är jag ju inte lika insatt som vad ni lokalt är men jag får den uppfattningen att man från politkens håll försöker att vara tillmötesgående både mot er (ockupanterna) och mot VLL. Du får gärna förtydliga hur det ser ut egentligen om du vill:)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.