Jag behöver hjälp att förstå!

Finns det någon ”därute” som kan hjälpa mig att förstå vad det är som egentligen händer nu. Tänker självklart på Landstinget, Peter Olofsson, Jonas Rastad, Lennart Holmlund, våra egna politiker, ambulanstragedin/komedin i Åsele, akutvårdsplatser som ska bort och att Landstinget ska köpa palliativa platser av kommunerna. Vad kommer det att bli av allt det här? Och det här är bara början!!! 

Jag har seriöst försökt förstå att om det måste sparas pengar så måste ju någonting drabbas. Men måste det sparas på akutvård och ambulanser? Och hur ser Landstingets totala ekonomi ut? Man ska spara, men plöjer ner stora summor i olika bilar i Åsele som till sist nästan ska vara ambulanser men får ändå inte vara det? Det visar väl att det är inte ambulansen i sig som man vill ha bort utan det måste ju vara personalen. Och så är det väl genomgående med alla nedskärningar. Inklusive akutvårdsplatserna! Jag har inte förstått det där med akutbilen. Om man inte är jättesjuk (prio 1) så finns ju taxi eller så kör man själv. Man kanske ändå har för låg IQ eftersom man inte förstår. 

Eftersom det är en hel del protester i länet – dock inte här ifrån SorseleL – så borde man väl från Landstingets sida börja reagera. Varför kommer det ingen offentlig kungörelse från Peter Olofsson och Jonas Rastad där de förklarar varför de måste spara in på just primärvården i glesbygden? Om det vore ett bra förslag för Landstinget och för oss och man kunde redovisa vinsterna skulle de självklart ha informerat oss via media så att de verkligen fått ut sitt budskap. Kan det vara så att de håller på att genomföra något som de själva inte tror på? Och då blir det många följdfrågor! 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 14 FEBRUARI 2012

15 Motion nr 6-2011 av Kerstin Nilsson m fl (C). Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler

 VLL 551-2011

Kerstin Nilsson, Alexandra Wermelin och Daniel Öhgren, samtliga (C), har i en

motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstingsfullmäktige ska besluta att undersöka möjligheten till en heltäckande olycksfallsregistrering vid samtliga sjukhus och hälsocentraler i Västerbotten.

Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet redogör landstingsstyrelsen dels för pågående olycksfallsrapportering, dels för en tidigare rapportering vid Storumans sjukstuga, som dock inte utvärderats.

Med hänvisning till ännu inte genomförd utvärdering samt till de kostnadsdrivande effekter motionärernas förslag medför föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige avslår motionen.

Förslag

Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:

– Motionen avslås.

 

Handlingar i ärendet:

– Motion nr 6-2011

– Förslag till motionsyttrande

Handläggning i landstingsstyrelsen

Yrkande

Olle Edblom yrkade att landstingsstyrelsen skulle föreslå landstingsfullmäktige att

bifalla motionen.

Reservation

Reservation av Olle Edblom (C) till förmån för eget yrkande.

 

Som jag tolkar svaret till denna motion så fanns det inget sådant underlag när man bestämde sig för att skynda på avvecklingen av glesbygden. Ni Sorselepolitiker som söker förhandling med VLL, förstår ni vad som håller på att hända? I protokollet står det att ” I yttrandet redogör landstingsstyrelsen dels för pågående olycksfallsrapportering, dels för en tidigare rapportering vid Storumans sjukstuga, som dock inte utvärderats”.  OBSERVERA att detta var från den 14 februari 2012!!! Och än värre för Peter Olofsson! Sådan statistik måste väl självklart kontinuerligt bara finnas!!! Antingen så döljer han den eller så är han bevisligen totalt inkompetent för den post han sitter på!!! 

Caisa och Kjell, alltså S och V i Sorsele! Man kan bara inte förhandla under sådana här omständigheter!!! Eller har ni något annat underlag? Varför offentliggörs det i så fall inte? 

I meningen därefter står det så här: ” Med hänvisning till ännu inte genomförd utvärdering samt till de kostnadsdrivande effekter motionärernas förslag medför föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige avslår motionen.

Det är alltså Landstingsstyrelsen som föreslår att motionen avslås bland annat på grund av kostnader för detta. Men det finns pengar till vansinnesköp av bilar till Åsele!? 

Ordförande i Landstingsstyrelsen heter Peter Olofsson (S)!!! 1:e vice ordförande heter Nicklas Sandström (M). Vad kan han göra? Maria Grip (V) avgick ju i samband med att det här vansinnesbeslutet togs. 

Så går vi till mitt nästa bryderi: 

”Länsbiblioteket i Västerbotten

Den 1 juni 2010 beslutade landstingsfullmäktige att den verksamhet landstingets Nämnd för regional utveckling och Staben för Tillväxt och regional utveckling bedriver ska överföras till Region Västerbotten. Västerbottens läns landsting har ansvar för dessa regionala uppgifter och Region Västerbotten har från 1 januari 2011 fått i uppdrag av landstinget att genomföra och verka inom dessa områden”.   

Då bör väl den ”nämnden” och ”staben” rimligtvis vara nerlagd vid det här laget. Ja kanske någon är kvar som fortfarande har det så kallade ”ansvaret”.

Undrar vilka pengar Lennart Holmlund tycker att VLL ska sponsra kulturen i Umeå med? Ska han inte gå till Region Västerbotten nu? Men det är väl så att Landstinget (S) inte kan säga emot en sådan stark profil i Umeå (S), så man avsätter kanske fortfarande pengar till sådant. Det behövs ju pengar till 2014 och vad jag förstått så har staten sagt nej till pengar. Till mera pengar i alla fall. Hur mycket satsar Landstinget på kulturen i glesbygden? Någon som har insikt där?

Hur som helst så har nu Landstinget avsagt sig sitt ansvar för utveckling och tillväxt i länet. Nu arbetar man även för att avsäga sig ansvaret för sjuk/akutvård i glesbygden!!! Om du som läser detta inte håller med mig så kan du ju ställa dig frågan: varför har man börjat lägga ut ambulanstjänsterna i landet på entreprenad? Varför vill man lägga ut ansvaret för sjukvård på kommunerna? Fast ansvaret kommer de inte ifrån – det är bara kostnaderna de vill komma ifrån!

VILKA UPPGIFTER KLARAR LANDSTINGET AV? Jag tror att det är hög tid att skrota Landstingen nu och börja se hur andra länder löst sjuk- och tandvårdsfrågan!

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.