Region Västerbotten, utveckling och lite till

Så finns äntligen lite tid och ork att förmedla de två ”visioner” jag grubblat på en längre tid på. Och lite mera! Detta blir säkert kort och kärnfulltJ

Region Västerbotten – hädanefter RV – har ju nu ansvaret för de statliga kultur- och utvecklingspengar som Landstinget tidigare förfogat över. Eftersom samtliga kommuner har minst två ledamöter representerade i RV så tycker jag absolut att man från glesbygdskommunerna ska prata ihop sig och yrka på att få vara med och utnyttja de pengar som tidigare väl till minst 99% (ren gissning) gått till Umeåregionen. Skulle vara väldigt intressant att få en objektiv siffra på den fördelning som Landstinget gjort över länet!

"Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Skälet till att våra medlemmar, länets 15 kommuner och Västerbottens läns landsting, bildade Region Västerbotten den 1 januari 2008 är att i en politisk styrd organisation ta ett regionalt politiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet. Region Västerbotten har hela tiden länets tillväxt och utveckling i fokus. Vårt regionala utvecklingsarbete handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Vi arbetar för att öka vår attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice”.

Här finns alltså ”nyckeln” till att även skapa tillväxt i glesbygden! Följande utdrag är från ett svar jag fick av Thomas Hartman, kommunikationschef RV, via mail. ” När vi pratar om hur Västerbotten kan bli starkare så kan vi också använda begreppet regional attraktivitet. Naturligtvis är det många faktorer som samspelar för att människor ska känna att de vill leva och utvecklas i norra Sverige. Faktorer som samhällsservice, jobb, trygghet, kultur, transporter, tillgång till vänner och relationer, naturupplevelser kan vara några saker som spelar in om en region upplevs attraktiv och blir ett förstahandsalternativ för inflyttning och för att människor ska välja att stanna kvar”.

Han räknar upp många av de pusselbitar som behövs för att man som människa – kanske framför allt som barnfamilj – ska vilja bo kvar eller att man tar steget och flyttar till glesbygden. Tillgång till vänner, relationer och  naturupplevelser har vi – men det brister i allt det andra. Så här har RV mycket att leva upp till.

Jag vill peka på två saker – förutom det självklara som jobb och trygghet (bl.a. sjukvård och polis) – som jag tror är avgörande för en utveckling.

1. Kultur! Det MÅSTE finnas en musikskola i varje kommun! Det var i går en träff på Biblioteket i Sorsele där inbjudan var offentlig och närvarande var bland annat RV. Tyvärr kunde jag personligen inte närvara men följande förslag gav jag till BUN-chefen och till vårt kommunalråd: be RV sprida på kulturpengarna så att glesbygdskommunerna som har ett svagt underlag, har möjlighet att bedriva musikskolor. Sedan tror jag att det även är upp till kommunerna att samarbeta omkring lärarna så att man kan erbjuda bra tjänster för att få kompetenta lärare! Tyvärr kunde Caisa inte närvara och hon var även tveksam om Kjell kunde det. Lite bekymrad blir man faktiskt! Jag lider innerligt med alla de barn i Sorsele som är såååååååå sugna på att lära sig spela instrument eller sång men här finns ingenting! Så varför skulle någon barnfamilj vilja/våga flytta till Sorsele om man har möjlighet att välja mellan kommunerna?

2. Så kommer då fjällvägen! Västerbotten är ett av de två län i Sverige som sträcker sig från kust till fjäll. Norrbotten är det andra. Måste finnas otroliga möjligheter att skapa intressanta, spännande och upplevelserika resor genom länet! Från Norrlandsoperan, SAIK till samerna och nybyggarna! Men den västra delen måste i min värld bli tillgänglig.

I västra delen finns tre älvdalar med mellanliggande fjällområden. EUROPAS SISTA VILDMARK!!! Mitt i ligger en hyfsad flygplats! Gör nationalpark av alltihopa (i stället för naturreservat) med undantag för en fjällväg och för samernas verksamhet. Och kanske nåt mera som är turistiskt inriktat. 

Jo jag vet att det är Länsstyrelsen som ”äger frågan” men jag skulle vilja väcka idéen inom RV som förhoppningsvis också kan se möjligheter med en sådan lösning. Sedan är det upp till dem att gå till Lst för att gå vidare. Sorsele, Storuman och Vilhelmina borde definitivt vara intresserade. 

Personligen känner jag mera för ordet nationalpark än för naturreservat. Det känns mycket mera lockande att besöka. Frågan är bara vilka exklusiva/lockande besöksmål finns inom en eventuell nationalpark i någon del av västra Västerbotten? Jag tänker på Grand Canyon, Niagarafallen, Alaska och så vidare.

Lite offside – men jag har även andra funderingar: HÅLLER JORDKLOTET PÅ ATT KRYMPA!? Ja så upplever i alla fall jag det! Och det verkar som att denna negativa utveckling bara eskalerar från år till år. Detta är ingen vetenskaplig forskning utan bara en egen iakttagelse. Men det kan ju bli ett tips till någon forskare som börjar sakna forskningsämnen.

Vad grunnar jag då iakttagelsen på? Jo jag har de senaste åren märkt att när man ska gräva upp potatis för hand så blir det bara längre och längre ner till marken. Detta måste väl vara ett tecken på att jordskorpan krymper!? Har grubblat en hel del på just detta och om det har något samband med de miljöproblem som de senaste åren uppstått. Men jag tror att jag har en förklaring! Man tömmer jorden på olja och naturgas! Självklart måste väl hela klotet då ”sjunka ihop”J Jfr med om man har en fotboll och tömmer den på lite luft.

APROPÅ MILJÖPROBLEM!

När jag var på väg till jobbet tidigare i veckan så hamnade jag bakom en ”Transportledarbil”. Tror att det stod så i alla fall. Framför denne så var det ett jättelångt ekipage med EN vinge på väg till vindkraftsparken i Blaiken antar jag. Framför denna koloss körde TVÅ transportledarbilar! Fyra fordon för att transportera en vinge till Blaiken. Redan här bör ni miljö- och vindkraftsälskande personer börja reagera!!! På Blaiken planerar man väl ungefär 100 vindkraftverk! Om varje verk har tre vingar så blir det då 300 sådana transporter. Undrar vart de startar? Och till allt detta skall då läggas transporter av själva pelaren, tillverkningen av allt, skapande av vägar samt iordningställande av varje verks placering. Jag skulle också kunna bli miljöpartist om jag blundade för verklighetenJ Men jag tycker det känns bättre att vara realist och försöka se helheter!

Kort och kärnfullt…hmm…blev det inte den här gången hellerL

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.