Vad är en revisor!?

 "revisor, godkänd eller auktoriserad person vars uppgift är att granska ett företags eller annan organisations räkenskaper, redovisning och förvaltning, bl.a. aktiebolag ska ha en       auktoriserad revisor”. Så står det i Nationalencyklopedin.

"Landstings- eller regionfullmäktige styr och beslutar

Landstings- eller regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå och kan kallas för landstingens och regionernas riksdag. Fullmäktige träffas minst fyra gånger per år. Alla fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige:

·    fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i landstinget eller regionen ska betala

·    bestämmer hur mycket vården ska kosta

·    beslutar vilka nämnder som ska finnas

·    väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna

·    väljer revisorer som granskar landstingets eller regionens verksamhet " (Hämtat från SKL)

 

Inte undra på att man blir totalt förvirrad när det i VK framkommer att Landstinget har politiker som revisorer. I alla fall blev detta jättekonstigt för mig och fler därtill som inte själva är speciellt insatta i den offentliga sektorn. Men man lär mer och mer, och ju mer man lär ju mer förstår man vad lite man kanJ Lite intressant var någon kommentar jag fick på vk.se när jag visade min "okunskap" och bad någon förklara. En kommentar lät ungefär så här: ”Ta reda på fakta och skäm inte ut dig”! Kan det månntro vara skrivet av en politikerJ Inte omöjligt i alla fall!

Nu struntar jag blankt i om jag skämmer ut mig eller ej bara för att jag inte kan allting. Jag är lite nyfiken och vill veta. Men jag har grubblat lite på den där kommentaren och jag kan tänka mig att det är så många politiker bemöter oss väljare för att vi bara ska vara tysta och inte lägga oss i. Det kanske är därför som det i Sorsele är så väldigt tyst i dessa sociala media. Jfr Dorotea.

Hur som helst så trodde jag att jag till sist fattat hur upplägget i Landstinget är. Men är inte längre helt säker, så rätta mig om jag har fel.

De har en grupp politiker som ska granska verksamheten. En politiker från varje representerat parti där man har omvänd majoritetsordning. De hör till revisionskollegiet och kallas (i min värld helt felaktigt) för revisorer. Kan tänka mig att som ”revisor” har man högre arvode än t.ex. granskare.

När dessa ”revisorer” behöver hjälp kallar de in auktoriserade revisorer vilka är valda av Landstingsfullmäktige. Jag hittade ett exempel i följande länk: http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/Revision/SidorMedDokumentlista/Filer/e11d1b11-3202-45a3-95ec-18edfadbbc90.pdf

”Av granskningen framgår att det råder oklarheter kring riskexponeringen med anledning av de s.k. US-leasarna”.  Det tyckte jag var en intressant iakttagelse. Riskexponering har väl visat sig vara en väldigt svag sida hos Landstinget!

Jag inser också att det måste vara auktoriserade revisorer som utför årsredovisningen. Balans- och resultatrapport i alla fall.

I min förra frusterade blogg ställde jag en fråga om någon visste hur det är med revisionen i Region Västerbotten. Jag har kunnat luska ut att man har fem revisorer. Om det är en blandning av auktoriserade revisorer och lekmän (verksamhetsgranskare) framgår inte vad då jag kunnat se . Region Västerbotten bör väl ha samma upplägg som Landstinget eftersom det likaledes bör ligga under SKL? Dessutom är ju Landstinget majoritetsägare!

Tänk om man ändå hade allting solklart för sig:) Fast inget skulle ju förändras för det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer

  1. Bojas

    En helt annan sak, Har ingen reagerat över vårat kommunalråds blogg? Den på kommunens sida. 29 juni sista bloggen, betyder det att hon inget gjort sen dess?

  2. Carl-Axel Otterhall

    Svar till Bojas (2012-10-25 16:14)
    Hej Bojas. Jag har ingen aning. Antingen det eller så har hon fullt upp med att utveckla kommunen. Eller långsemester. Eller så har det hänt något. Vi får kanske anmäla henne som försvunnen så att det utgår en efterlysning:)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.