Vilse i pannkakan!…Igen!

Ingen har väl missat alla dessa bedrövligheter med inställda tågturer nu förtiden. Vad beror det på? Och information vid inställda turer verkar inte vara de ansvarigas starkaste sida. Vem som nu egentligen är ansvarig!? 

Som jag förstått det så ligger det till så här: Landstinget i V-btn har ett ”dotterbolag” vid namn Region Västerbotten. De i sin tur ansvarar för mycket av det som tidigare varit ålagt Landstinget. Bland annat ansvarar de för Länstrafiken i länet vilka i sin tur tillsammans med de tre övriga nordligaste länens länstrafikbolag, vilka också ligger under respektive landsting, bildat Norrtåg AB.

Norrtågs uppdrag är att bedriva persontrafik. med tåg inom och i anslutning till region Norrland jämte därmed förenlig verksamhet. Norrtåg AB skall vara en viktig faktor för Norrlands regionala utveckling”.

Styrelsen för Norrtåg AB har tilldelat Botniatåg AB ansvaret för drift och underhåll av regional dagtågtrafik i Norrland inom ramen för Norrtågsförsöket. Uppdraget omfattar upp till 14 trafikområden under tiden augusti 2010 till augusti 2016.

Botniatåg är ett nybildat och samägt bolag mellan SJ AB och DB Regio Sverige AB, som tillhör koncernen Deutsche Bahn”.

Deutsche Bahn är Tysklands motsvarighet till vårat SJ. Min kommentar.

Botniatåg AB är SJs och Arriva ABs nybildade tågbolag som kör trafiken under produktnamnet Norrtåg i samarbete med Botniatåg. Botniatåg AB ägs till 60 procent av Arriva och 40 procent av SJ”.

Tänk att ett nybildat tågbolag lyckades ta hem upphandlingen mot kandidater som Tågkompaniet och Veolia. Men de var visst ungefär 50 miljoner billigare per år! Eller finns det annan koppling?

Det finns många frågetecken så här långt och lite undersökande journalistik vore oerhört intressant. Själv orkar jag bara inte mera just nu.

Nu har vi om vi inräknar regeringen som uppdragsgivare fem stycken nivåer. Nu fattas det bara en liten detalj…vem ska köpa in tågen? 

Där kommer Transito in. De verkar vara inhandlare av tåg!? Vad Transito AB egentligen är har jag ännu inte riktigt fått klart för mig. De verkar iaf vara mångsysslare. Men så här står det i Östersund ltz.se: 

Landstingen skatteplanerar för att kunna finansiera tågtrafiken som de ansvarar för via vagnbolaget Transito. För Norrlandstingen handlar det om åtta miljarder, varav Jämtlands del ligger på 780 miljoner”.

Tänk att våra skattepengar används på detta sätt!!!

Själv har jag i dag ingen partipolitisk bindning men jag anser att mycket blev helt på tok under Göran Perssons ledning. En socialdemokrat som på egen hand raserade det hans föregångare byggt upp! Via hans kommunaliseringar och privatiseringar har vi det som det är nu. Förmodligen skulle det kommit förr eller senare men alltför många verkar inte ha förstått att det var socialdemokraterna som lade grunden till det vi har nu.

Som tur är har vi ju lokala politiker både på Landstings- och Region Västerbottensnivå vilka verkligen har möjligheter att vara med och påverka sådant här. För de om några av oss har ju haft insikt hur vansinnig denna totala organisation är! 

Bara för att visa på att jag även tycker att det begås grova misstag av nuvarande alliansen så är ju a-kassa och sjukskrivningssystem rent katastrofala.

Innan jag somnar över datorn så vill jag bara ge en länk angående hur enkelt/svårt det är att privatisera vissa områden som t.ex. det här med infrastruktur: http://www.bussbranschen.se/Portals/0/PDF_publik/Remisser/Remissvar%202008-015%20okad%20konkurrens.pdf

Finns mycket att grubbla på utifrån detta! Men det får man fördjupa sig i senare.

GONATT:) 

 

 

5 kommentarer

 1. Thomas Hartman

  Hej

  Det är riktigt att Norrtåg inte har egen kompetens när det gäller att köpa tåg utan använder sig av den nationella expertfunktionen AB Transitio som arbetar åt de flesta offentliga tågbolag med just tågupphandling. Utöver detta jobbade Norrtåg med flera fristående nationella experter för att utvärdera tågen.

  När det sedan gäller tågen och dess standard så kan vi konstatera att de fortfarande inte har blivit tillräckligt bra men att leverantören med stora insatser försöker komma till rätta med de kvarstående problemen. Tåg som inte fungerar är ett problem över hela landet, det är inte unikt för Norra Sverige. Det som gör Norrtågs trafik speciell är tågen kör ca 1500 mil per dag, från snörika Åre i väst, via kustklimat ända upp till Kiruna i norr. Dessa klimatförändringar skapar stora påfrestningar för tågen.

  Den splittrade situation som råder där många huvudmän samsas och driver tågtrafik på sina delar i tågsystemet är en annan problematik som Mikael Nyberg beskrivit i sin bok ”Det stora tågrånet”.

  http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/mikael-nyberg-det-stora-tagranet

  Det finns alltså inte längre något samlad samordning över tågtrafiken i Sverige efter avregleringen. Nyberg beskriver vilka konsekvenser det får:

  ”Alla dessa bolag, även de statliga, är ute efter profit framför allt. Många av dem vet att de inte kommer att vinna nästa upphandling och ser därför till att skrapa ut så mycket de kan under ett år. Detta innebär att personalen pressas, att den tekniska utvecklingen haltar eftersom ingen vill investera pengar i detta och att helt fel saker prioriteras. Ett tåg fullt med passagerare kan till exempel stå stilla, blockerat av snö, för att SJ tjänar mer på att hyra ut plogen till någon annan.

  Visst är entreprenörerna tvungna att åtgärda fel. Detta kan betyda att skicka ut en ”felavhjälpare” som inte kan något och inte har några verktyg. Bara man kan skriva i rapporten att en felavhjälpare finns på plats, så har man uppfyllt sin del av kontraktet.”

 2. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Thomas Hartman (2012-12-28 02:24)
  Hej Thomas:) Ja bevisligen är det väl ”rörigt”. Och när det blir så många olika aktörer och olika regioner så vem bär ansvar för vad? Det Bussbranschen skriver talar väl sitt tydliga språk. Och all denna röra är till stor del åsamkade av den offentliga sektorn = våra skattepengar! Plus tyskarnas skattepengar. Hur kommer man tillrätta med detta?

 3. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Thomas Hartman (2012-12-28 02:24)
  ”Tågen är testade och ANSES klara vintern bra, all
  elektronik sitter uppe på taket på tågen vilket gör att tågets motorik blir mindre utsatt för snö”. Att göra så stora investeringar utifrån att tågen ANSES (man vet alltså inte) klara vintern bra känns inte speciellt professionellt eller förtroendeingivande!

 4. Thomas Hartman

  Hur detta organiseras framöver på nationell nivå är en fråga för politikerna att bena ut. Jag vill bara peka på att frågan är mer komplex och inte enbart handlar om norra Sverige.

  Nu har ju ett enigt trafikutskott beslutat bifalla ett förslag från oppositionen om att konkurrensutsättningen ska utvärderas. Det ska bli intressant att se vad den översynen leder till.

  http://www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/201213/Trafikutskottet-vill-att-regeringen-utreder-jarnvagssystemets-organisation/

  Ha en god fortsättning på julhelgen 🙂 kul att se att du bloggar vidare och hoppas du får ett fint 2013

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.