Folkomröstningen och vinn-kraft

Om S och Mp inte vore så förbaskat envisa så skulle de självklart använda de kostnader som uppstår i samband med folkomröstningen till vård och ambulanser i Dorotea och Åsele! Det räcker till oss i Sorsele också!

Medborgare! Jag tror att det är jätteviktigt att ALLA röstberättigade, vilka liksom jag tappat förtroendet för Landstinget som det sköts i dag, röstar den 8 september!!! Hela länet är drabbat av Landstingsledningens inkompetens eller vad det nu kan vara för fel. Tänk att till Norrtåg finns hur mycket pengar som helst men att bedriva en länstäckande bra sjukvård och bra arbetsmiljö för personalen det klarar man inte av! Ni i Umeå behöver bara tänka på hur det är på NUS!

Kan tänka mig att många med mig inte kan rösta ja eller nej på den frågeställning som vi har att ta ställning till. Men det går ypperligt att rösta blankt och på det sättet visa att man är engagerad och missnöjd med Landstingsledningen! Året efteråt har vi möjlighet att få bort S och Mp från ledningspositionerna i samband med Landstingsvalet. Det blir det viktiga som jag ser det!

Det finns självklart inga garantier för att allt blir bättre med ny ledning men Doroteaupproret har fått folk engagerade! Och visat att man som medborgare inte accepterar vad som helst! Därför är det jätteviktigt att visa att man i samband med valet sympatiserar med väljarna och inte med "diktatoriska" politiker!

Ett stort och ödmjukt tack till Doroteaockuppanterna som gjort ett otroligt och beundransvärt jobb för att få tillstånd en folkomröstning.

Så till ”Vinn-kraften”!

Fick lära mig lite nytt på Vattenfalls information i Blattnicksele i kväll. Redan ordet ”vinn-kraft” vittnar om att man är snett ute:) Ja det var självklart inte personal från Vattenfall som uttryckte sig så utan en besökare.

Sandberget och Abmoberget tillsammans blir 40 snurror. Det generar 8 -10 årsarbeten för drift och underhåll. Detta enligt Vattenfall själva. Inga garantier att det blir Sorselebor! Det kan gå arbetslösa, utbildade vindkrafttekniker på andra orter som tar dessa jobb.

Sorsele kommun får ingen kompensation. Däremot får intilliggande (drabbade) byar 0,25% av den totala intäkten, även elcertifikat, att sinsemellan fördela på något överenskommet sätt.

Den lokale vinnaren är självklart markägaren och jag har nog lite förståelse om denne är positiv, för det kan nog generera en hel del pengar till dem. Nu är väl Svea Skog störste markinnehavaren och det innebär att skatteintäkter inte tillfaller kommunen i det fallet!

Kommunen har veto i sådana här fall. Så om politikerna satte sig in i konsekvenserna av denna ”våldtäkt” av vår fantastiska natur – ”Europas sista vildmark” – för väldigt många européer/besökare, så kan de stoppa alltihopa. Men det ligger ett positivt beslut sedan tidigare och man engagerar sig väl inte i frågan längre eftersom man redan tagit ett beslut!?

Fick intressant information i kväll av besökare. Jag besökte kommunhuset i samband med att man tagit ett positivt beslut för Blaikenprojektet. Dåvarande kommunalråd var väldigt positiv till det projektet och ”TRODDE” att det skulle vara positivt för kommunen. Kommunen som elkonsument kunde KANSKE få reducerat elpris. Jag gick därifrån väldigt fundersam över dessa svävande förhoppningar för kommunens räkning. I kväll fick jag veta att densamme äger mark på Sandberget. Det projektet var också aktuellt vid den tidpunkten. Då fick jag förståelse för hans positivism. Och det beslut som togs då ligger fortfarande kvar!

Som sagt var så har jag förståelse för att markägare ser ekonomiska vinster i att deras marker tas i bruk av ”vinn-kraften”. Kan tänka mig att det handlar om en hel del pengar. Men… Om man ser objektivt på detta, vilket våra politiker bara MÅSTE göra, så ska denna naturförstörelse ställas mot vad den genererar kommunen totalt! För det måste en konsekvensanalys till! Har Sorsele kommun upprättat någon sådan? Jag tänker på de relativt få arbetstillfällen som denna drift generar contra våra turistföretag och andra servicenäringar vilka också genererar årsarbeten! Och hur attraktiv blir kommunen allmänt om södra länsdelen (nedanför naturreservatet) mer eller mindre börjar likna ett tivoli? Se på Malå som ett skräckexempel!!!

Jag lider med Sandsjögården, turistföretag som brukar vistas och finns inom området samt fisket längs Juktån om våra politiker inte börjar reagera på vad som händer! Kan tänka mig att det framgent blir svårt att få större fisketävlingar till Juktån! Om nu inte ån redan är förstörd av Blaikengruvans avfall.

POLITIKER! Ni har nu bollen!!! Ni har veto!!! MEDBORGARE inom Sorsele kommun! Agera om ni vill bevara attraktionsvärdet av vår kommun med fortfarande fantastisk natur. TURISTFÖRETAGARE! Det märks inga protester från er sida? Är ni nöjda med "våldtäkten" av kommunen? 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.