Fått svar av Caisa

Jag har fått ett klart och tydligt svar av Caisa. Och vad jag förstår stämmer det väl överens med vad som sägs i kommunallagen och skall vara ”kommunal praxis”. 

Det känns som en bra utgångspunkt för några följdfrågor jag skickat över till henne. Ni kan läsa mitt mail till henne här nedan. 

 

Hej igen Caisa. Du är nog väldigt less på mig sen länge tillbaka men jag tror att det jag tar upp med dig är jätteviktigt för oss väljare – medborgare. Ja även för er politiker. Och tjänstemän. 

Tack för ditt svar och det tror jag att du hade alla rätt på:) Men då kommer ju följdfrågorna. 

Jag tycker det vore olyckligt om vi i Sorsele skulle hamna lika snett i den kommunikation på bland annat ”Tyck till” på VK som pågår i t.ex. Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Den är inte konstruktiv och leder ingen vart. Bara en massa påhopp åt olika håll! Det måste vi i Sorsele undvika. 

Som jag ser det utifrån det man läser där, så skapas denna otrevliga ”debatt” tack vare att medborgarna inte får tillräckligt med information från politikerna. Vad det gäller information ut till väljarna så har det på grund av utvecklingen i sociala media (jag vägrar skriva medier för det är ju något helt annat även om det verkar vara vedertaget) förändrats mycket på den fronten från föregående mandatperiod till nuvarande. Jag är rädd att ni missat detta. 

Fördelen, med det som ni politiker kanske upplever som en nackdel, är att det politiska intresset verkar ha ökat avsevärt bland väljarna. Det är en mycket personlig slutsats men det pratas mycket mera i dag om de politiska frågorna än vad det gjordes bara under förra mandatperioden. Så upplever iaf jag det. 

De som ska gå till val i september 2014 har en mycket större insyn i politiken – trots er tystnad – och även större krav på politikerna än vad man hade 2010. Det måste ni vara fullt medvetna om!!! Och ni måste våga föra en demokratisk, ärlig och öppen politik! Det vinner alla på! Det förväntar vi oss väljare av er! 

I betyg får du ett A av mig på ditt svar. Men som sagt var så leder det till några följdfrågor.

 

A. Första frågan gäller Sorseles samarbete med VLL 

1.                        vem/vilka utredde frågan när Sorsele kommun skulle ingå samarbetet   med VLL? 

2.                        fanns det något alternativ att ta ställning till? 

3.                        fanns det någon utförlig konsekvensanalys? 

4.                        en sådan här stor fråga bör väl innan den går upp till KF för beslut först behandlas i KS? Gjordes det? 

5.                        anser du att oppositionen var med i hela processen? 

6.                        anser du/ni att utfallet av samarbetet blivit som du/ni förväntade er? 

 

B. Solhemsprojektet 

1.                        vem/vilka har tagit fram projektförslaget? 

2.                        har man i detta fallet försäkrat sig om att ombyggnationskostnaden inte helt plötsligt ökar med 3-400% vilket väl var fallet på Vindelälvsskolan? 

3.                        finns/fanns det något alternativ att ta ställning till? 

4.                        är konsekvensanalysen densamma som ”Bedömda effekter” i din information i SorseleAktuellt? 

5.                        I vilket skick är ”Gamla lågstadiet”? 

6.                        ”Alternativ användning av Solhem möjliggörs när kommunal verksamhet lämnar huset” skriver du också. Är någon hyresgäst klar och vilka intäkter budgeterar ni med? Hur är ett tomt Solhem i kommunens ägo budgeterat i er totala besparing? 

7.                        Anser du att oppositionen varit delaktig i hela processen? 

8.                        Varför bjuder ni in allmänheten till informationsmöte innan, vad iaf jag förstår, det slutgiltiga politiska beslutet är fattat i KF? Vet ni redan utgången? 

Ser fram emot tydliga och ärliga svar på ovanstående frågor inom en vecka.

 

Tack på förhand 

Carl-Axel Otterhall 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.