Tack för svaren Caisa

Här är svaren på de frågor jag skickade till Caisa för en vecka sedan. Jättetack Caisa!

Jag har lyft över mina frågor så de går att läsa före varje svar. Jag skulle vilja ha några förtydliganden av vissa svar men de skickar jag i så fall direkt till Caisa. Är det någon av er som läser detta som känner att ni skulle vilja ha förtydligande på någon fråga så skicka det i kommentarer så kanske jag tar med det också.

 

Hej, här kommer svar på dina frågor i mail 2013-06-04; 

A       Samverkan med landstinget (VLL)

Fråga: vem/vilka utredde frågan när Sorsele kommun skulle ingå samarbetet med VLL? 

1.             Kommunen har samverkat med VLL funnits i flera år, bland annat när det gäller sjuksköterskor nattetid, men gissningsvis menar du frågan om neddragning av akutvårdsplatserna? Informell information (inga beslut dokumenterade) i kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige har skett. Kommunstyrelsen gav mig senare i uppdrag att förhandla med landstinget utifrån angivna förutsättningar
(ks § 65/2012). I kommunens utredningsgrupp ingick kommunchefen, omsorgschefen och verksamhetsansvarig för hemtjänsten

Fråga: fanns det något alternativ att ta ställnining till? 

2.             Nej, det fanns inga alternativ att ta ställning till

 

Fråga: fanns det någon utförlig konsekvensanalys?

3.             Konsekvensanalys – landstinget har mig veterligt inte gjort någon konsekvens­analys. Kommunen har försökt göra det bästa av situationen

 

 Fråga: en sådan här stor fråga bör väl innan den går upp till KF för beslut först behandlas i KS? Gjordes det? 

4.             Efter beslutet i ks § 65/2012 har inga nya beslut fattats. Det finns anvisningar i kommunallagen om vilka beslut som ska föras upp till kommunfullmäktige. Vi gjorde bedömningen att kommunstyrelsen kunde besluta själv i frågan. I övrigt gäller att ärenden som ska upp till kommunfullmäktige ska passera kommunstyrelsen

 

Fråga: anser du att oppositionen var med i hela processen? 

5.             Ja, oppositionen har deltagit i processen på det sätt att information har lämnats i kommunstyrelsen och i fullmäktige samt att de deltog i beslutet i § 65/2012. Som alltid vid sammanträdet har ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor om de så önskar och även väcka ärenden

 

Fråga: anser du/ni att utfallet av samarbetet blivit som du/ni förväntade er? 

6.             Utfallet av samarbetet – Vi har två platser, men vi behöver ytterligare två. Den frågan driver vi tillsammans med personal på sjukstugan. Min egen kommentar – Vi lär inte får något svar från VLL på detta förrän efter folkomröstningen

 

B       Projekt Solhem

Fråga: vem/vilka har tagit fram projektförslaget?

1.             Hösten 2012 bjöd vi in SKL för genomgång av vår ekonomi. De underströk att vi överskrider vår budget med 14-15 mnkr där den största delen finns inom omsorgen. Det var det första startskottet till besparing. Under budgetprocessen, som pågått en lång tid och där informations- och beslutsmöten hållits med kommunstyrelsen (ordinarie och ersättare har blivit kallade till alla möten med budgetberedningen), redovisades det befarande underskott för 2012 och svårigheter att få en budget i balans för 2013 och framåt. I alla dessa diskussioner skapades tanken till Solhemsprojektet. Det är naturligtvis både politiker och tjänstemän som på ”var sina kammare” försöker hitta möjligheter att minska kommunens kostnader. Både politiker och tjänstemän har tidigt insett att det inte längre fungerar enbart med ”osthyvelmetoden”

 

 

 Fråga: har man i detta fallet försäkrat sig om att ombyggnationskostnaden inte helt plötsligt ökar med 3-400% vilket väl var fallet på Vindelälvsskolan?

2.      Som vid vilket annat investeringsprojekt som helst försöker man göra en budget så nära verkligheten som möjligt. I detta fall har man vägt in många olika aspekter och tagit ”höjd” för kostnader. Vissa intäkter, exempelvis investerings­stöd som ska sökas, är inte bortdraget från kostnaden. Din uppgift om kostnads­ökningen för Vindelälvsskolan känner jag inte igen. Etapp 1 blev 882.000 kronor dyrare än beräknade 7,5 mnkr………

 

 

  Fråga: finns/fanns det något alternativ att ta ställning till? 


3.      Nej, det finns inget annat alternativ som ger besparingar i den storlek vi nu pratar om

 

 

Fråga: är konsekvensanalysen densamma som ”Bedömda effekter” i din information i SorseleAktuellt?

 

4.      Konsekvensanalyser går som bilagor till det beslutsdokument som kommunstyrelsen har till sammanträdet den 11 juni. Min information om ”bedömda effekter” kvarstår dock, det är vad vi förväntar oss om investeringen kan genomföras

 

 

  Fråga: I vilket skick är ”Gamla lågstadiet”?


5.      Under utredningstiden i Solhemsprojektet ska det utredas om lokalen kan används som matsal och om det är möjligt kommer fastigheten att rustas upp. Den kostnaden är inräknad i hela projektet. Det finns dock redan idag ett äskande från skolan om pengar till översyn av fastighetens skick. Det ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen den 24 juni om inget oförutsett inträffar

 

 

Fråga: ”Alternativ användning av Solhem möjliggörs när kommunal verksamhet lämnar huset” skriver du också. Är någon hyresgäst klar och vilka intäkter budgeterar ni med? Hur är ett tomt Solhem i kommunens ägo budgeterat i er totala besparing?

 

6.      Nej, det finns ingen hyresgäst. Tillväxtenheten kommer att få i uppdrag att utreda alternativ användning av Solhem. Idag kostar fastigheten 1,7 mnkr/år, ett tomt Solhem kostar 700 tkr/år, alltså redan där en besparing

 

 

Fråga: Anser du att oppositionen varit delaktig i hela processen? 

7.      Oppositionen har deltagit och haft möjlighet att delta. Vid projektmöten osv har inte politiker deltagit (förutom ordförande i dåvarande omsorgsnämnden), däremot vid informationer i kommunstyrelsen. Som alltid vid sammanträdet har ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor om de så önskar och även väcka ärenden

 

 

Varför bjuder ni in allmänheten till informationsmöte innan, vad iaf jag förstår, det slutgiltiga politiska beslutet är fattat i KF? Vet ni redan utgången? 

8.      Informationsmötet – det har efterfrågats information om projektet och därför ville vi lägga in det mötet före semestern. Det är ett projekt av sådan dignitet som gör att invånarna säkerligen har frågor att ställa och att vilja få information om förslaget som tagits fram. Utgången av beslut vet jag inte i förväg! Oppositionen har deltagit vid varje budgetsammanträde, ordinarie och ersättare har varit välkomna, diskussioner har förts från båda håll och vi har varit eniga i alla delbeslut. Vad som händer i ks i den 11 juni kan jag inte sia om inte heller i fullmäktige 

Hör gärna av dig om du vill att jag ska komplettera svaret på något sätt. 

Vänliga hälsningar 

Caisa Abrahamsson

Direkt 0952-140 11

[email protected] 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.