Upprustning av väg 363

Hurra känner man inombords när man läser rubriken. Äntligen har någon fattat att nu är det ett MÅSTE att rusta upp vissa delar av 363:an här ute i glesbygden. Det har ju varit på gång i många år nu! Trodde jag! Jo pyttsan. Det är precis som vanligt! Det är 363:an runt Umeå med omnejd som ska rustas upp.

Förbättringar på sträckan har efterfrågats under många år. Nu har Region Västerbottens styrelse beslutat om ett antal åtgärder som ska prioriteras.

Förbättringarna som man beslutat att prioritera är:

1. Mötesseparerad sträcka från Håkmark till Forslundagymnasiet

2. Cykelväg i Överrödå

3. Miljöprioriterad genomfart i Hissjö

4. Gångbana i Haddingen

5. Busshållplatser och korsningar på sträckan och säkrare sidoområden.

Prioriteringen har gjorts efter samråd med med Umeå kommun och Vindelns kommun och grundar sig på Trafikverkets studie över lämpliga åtgärder för funktion, hänsyn, miljö, säkerhet, kostnad och samhällsekonomisk nytta”. Källa vk.se

Det är alltså styrelsen i Region Västerbotten som tagit detta beslut i samråd med Umeå Kommun och Vindelns kommun. Varför skall vi inlandet vara med och finansiera detta Landstingets ”Umeå med omnejd projekt” som kallas för Region Västerbotten???

I förbundsstyrelsen (vilket jag antar åsyftas i detta fallet) finns 25 ledamöter varav 11 stycken representerar Landstinget och ordförande är en av dem – Erik Bergqvist (S). Han både representerar Landstinget och är Regionråd. Där sitter även Lennart Holmlund(S), Marie-Louise Rönnmark(S), Åsa Ögren(S), Peter Olofsson(S), Anders Ågren(M), Niklas Sandström(M) samt Olle Edblom(C). Med andra ord de ”tyngsta” politikerna från Umeå!!! Till detta kan läggas Ulla-May Andersson(S), Nordmaling, och Ewa-May Karlsson(C), Vindeln. I övrigt så är det några stycken från Skellefteåhållet och inlandet representeras av  Lycksele. Dorotea, Vilhelmina och Norsjö. Rent politiskt så är det 13 personer från S och 12 personer från övriga partier.VADÅ REGION VÄSTERBOTTEN!?

Så mycket har jag börjat förstå av den nationella glesbygdspolitiken och av Umeås Region Västerbotten att när det gäller infrastrukturen i inlandet så är den helt okej så länge det går att transportera råvara härifrån för att skapa delar av försörjning åt Umeå och övriga landet. Att vi kör sönder bilar och att turister kanske gör sin första och sista resa hit på grund av väldigt dåliga vägavsnitt – kanske speciellt de med husvagnar – bryr väl inte en Umeåpolitiker!

Edward Riedl sa på radio för några veckor sedan att det från regeringens håll blir en glesbygdssatsning på transporter. Då nämnde han Inlandsbanan för att transportera skog härifrån. Sedan berättade han om de satsningar som ska göras runt Umeå och då handlar det om vägar! länk

Hur kommer det rent praktiskt att fungera med transporter av massa och timmer på Inlandsbanan? Massafabriker och sågverk finns ju inte efter den. Vilhelminasågen är väl nerlagd och i Dorotea vet jag inte riktigt hur det är. Tror att det är en ny ägare nu. Min uppfattning är väl att råvaran härifrån till största delen ska till kusten beroende på vem köparen är och vilka sågverk alternativt massafabriker de äger/samarbetar med. En hel del omlastningar och olika transporter kommer att krävas för att nå de olika mål som finns i dag. Företagsmässigt väljer man det billigaste transportalternativet! Någon som vet hur aktiviteten på omlastningscentralen i Storuman ser ut i dag?

Jag har ett konkret förslag:alla utfartsvägar från glesbygden – hela Sverige.- skärs av och man skapar en minimal förbifart som bara bär cirka tre ton samt är så smal att endast personbilar kan ta sig fram på den. Undrar hur många år det skulle kunna vara så innan regering och våra landstings/regionpolitiker från Umeå med omnejd skulle börja reagera. En annan positiv aspekt med en sådan aktion är ju att inga transporter med vindkraftverk tar sig hit.

Nu ser jag fram emot en kommentar från Thomas Hartman (inte att han ska bjuda mig på fika) utan där han skall övertyga oss alla negativa glesbygdsbor tillika bidragsgivare vilken REGIONAL betydelse Region Västerbotten har för oss inlands/glesbygdsbor med alla dessa tunga Umeåpolitiker i förbundsstyrelsen! Alla som följer dessa sociala media vet ju Lennart Holmlunds ståndpunkt!!!

 

 

 

 

2 kommentarer

 1. Thomas Hartman

  Ja storleken är avgörande för representationen i Region Västerbotten. Fler antal röstberättigade ger mer inflytande. Men alla kommuner har grundrepresentation.

  Kommunerna väljer 50 ledamöter och 50 ersättare. Landstinget väljer 25 ledamöter och 25 ersättare.

  Så här uttrycks det i stadgarna: ”Av de 50 ledamöter och ersättare som kommunerna ska välja ska varje kommun ha grundmandat i form av 2 ledamöter och 2 ersättare. Återstående 20 kommunmandat fördelas efter antalet röstberättigade i respektive kommun vid kommunala val det år allmänna val till kommunfullmäktige äger rum i landet.”

  För en tid sedan var jag på ett möte med Region8 i Åsele och Region Västerbotten (alla var med både kommunchefer, kommunalråd och oppositionsråd) där jag slogs av två saker. För det första hur befriande det var att det vid mötet aldrig uttalades några småaktigheter kring motsättningar i länet. Inte en enda gång talades om inland mot kust utan alla talade framtid och hur vi kunde hjälpas åt. Det andra jag slogs av var resonemanget om besöksmål som gick ungefär så här. Tänk om vi kunde hjälpas åt och göra en sak färdigt i taget och då hjälpas åt tillsammans. Säg att vi ordnar klart Storn ena året och nästa kraftsamlade för att göra klart templet i Åsele.

  Jag vet inte om det är så det kommer att bli men det kändes hoppfullt.

  Jag har sagt det förut till dig och säger det igen. Det är väldigt bra att du bloggar men väldigt tråkigt när du fastnar i klagande, elände och bedrövelse. Framtiden måste vi bygga tillsammans och det har inte särskilt mycket med representationen i regionfullmäktige att göra utan mest med hur vi behandlar varandra och att vi hjälps åt. Detta kan vi använda region Västerbotten till oavsett i vilka områden kommunerna i länet vill samarbete.

  Det finns mängder av områden där vi kan hjälpas åt där det både blir billigare för medborgarna och bättre. Se på IT och telefoni, avfallsfrågor, socialtjänst, skola, utbildning. Inget län i Sverige har vad jag vet kommit så långt som Västerbotten när det gäller samordnad gymnasieantagning exempelvis.

  Kanske är du förbannad över utvecklingen där människor flyttar från inlandet eller att vi får en åldrande befolkning. Detta är knappast något du kan lasta någon annan för. Däremot kan vi alla hjälpas åt att samarbeta och tänka nytt. Det är inte Holmlunds fel om det är för litet underlag för att bära skolan i Åsele. Däremot kan vi alla med nyteknik och genom att förändra lagstiftningen hitta nya sätt att skapa undervisning med digital teknik istället för att skeppa runt barnen med buss kan vi skicka runt lärarna digitalt och samarbeta på nya sätt.

  Nästa vecka är det ideverkstad i Storuman den 13 maj bland annat tillsammans med akademi norr och Örnsköldsviks kommun. Frågorna gäller idéer för glesbygd och inland, stad och land tillsammans och hur vi kan använda internet och nyteknik för utbildning och samhällsservice. De bästa idéerna går sedan vidare till fortsatt arbete under mötesplats Lycksele 3,4,5 juni. Där ska detta diskuteras och mycket mer.

  Vill du vara med i diskussionerna om framtidens Västerbotten och hur vi kan hjälpas åt tillsammans skicka mig ett mail. thomas.hartman@regionvasterbotten.se.

  För framtiden tror jag lösningar ligger i samarbete mellan akademi, politik, näringsliv och civila samhället. Det är en mer konstruktiv hållning än att klaga på den yta för samarbete som faktiskt finns; Region Västebotten som i allt vi gör försöker ta ansvar för utvecklingen i hela detta län som vi tror på och brinner för.

  Ha en skön helg

  Thomas

 2. Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

  Hej Thomas:)
  ”Klagande, elände och bedrövelse”:) Det handlar nog mera om någon form av uppgivenhet!!! Och bättre blev det inte när jag nu förstått att Region Västerbotten/Landstinget ÄVEN skall styra projekt, underhåll och upprustning av länets vägar. Då kan vi i glesbygden ställa in oss på att det blir inga förbättringar! Precis så känns det Thomas!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.