”Den som väntar på något gott…”

…kan nu sluta att vänta! Sjukvården kommer ALDRIG att bli bättre med nuvarande politiska ledning! Tvärtom får vi via media och kontakter var och varannan dag bara negativa bekräftelser! Hur ser det ut med vår sjukvård med nuvarande politiska styre om fyra år? Jag ryser inför tanken!!!

Peter Olofsson, blev han förresten kvar på Grand Hotell i Stockholm, eftersom man inte hör något från honom? Det senaste jag registrerat från honom är att det kaos som nu är inom sjukvården är ett ”samhällsproblem”! Han ropar nu på att staten och kommunerna ska lösa vad han och hans partikamrater ställt till med. Han har väl redan gått med sina problem till flera kommuner och lagt över både ansvar och ekonomi på dem!? Och kommunpolitikerna har bockat och accepterat!?

Jag tycker att ni som röstade på S i Landstingsvalet i höstas på något sätt skall stämma honom utifrån det där avtalet han for runt och tecknade med (S)-kommunernas politiker! Eller avsätta honom (S) (hur man nu gör det). Förutom avtalsbrottet gick han väl till val med rena lögner och tomma löften! Vänsterpartiet, med Jonas Sjöstedt i spetsen, kvalificerar sig också där! Vadå politikerförakt!!! Eller vad säger ni i Dorotea? Läs denna annons från Vänsterpartiet!

Nu har Olofsson backup från Region Västerbotten som försvarar honom – i alla fall via deras chefskommunikatör Thomas Hartman. Thomas och jag har haft en del diskussioner här på min blogg och vi är inte alls överens angående sjukvården. Jag menar att den är under förfall och han menar på att medellivslängden ökar samt att utvecklingen går framåt. Underförstått, som jag tolkar det, så struntar/blundar han för problemet att avdelningar stängs på grund av att man inte lyckas behålla personal. Och som jag förstått det så är det inte läkare utan framför allt sjuksköterskor som lämnar sitt jobb vilket resulterar i personalbrist och stängda avdelningar. Samtidigt skriver han att han inte kan kommentera sjukvårdsproblematiken. Jag kan i och för sig respektera det. Men då kan man fråga sig vad alla kommunikatörer inom VLL sysslar med? Jag har ännu inte sett att en enda kommunikatör från VLL överhuvudtaget varit aktiv i någon form av media. Har jag missat något? 

Jag har en liten fundering som jag själv inte har svaret på men som kanske någon annan observant har: sammanfaller inte sjukvårdsraseringen i länet ganska väl med att Landstinget skapade/åtog sig Region Västerbotten?

 

8 kommentarer

 1. Thomas Hartman

  Här har du rent objektivt sett fel Carl Axel.

  Eftersom landstingets ansvar för Region Västerbotten låg hos landstinget tidigare och att därtill länstyrelsen hade ansvar för vissa delar och vi dessutom hade kommunförbundet vilket kommunerna betalade för så har införandet av Region Västerbotten inneburit en rationalisering.

  Därmed nyttjas pengarna effektivare.

  Att det är politiker från länet och inte statens förlängda arm länsstyrelsen som har ansvaret för frågorna är mer demokratiskt.

  Så svaret är att sambandet du letar efter finns inte. Det du talar om som förfall inom sjukvården kan kopplas till besparingspaket. Det i sin tur hänger ihop med att ju mer sjukvård vi konsumerar desto dyrare blir det. Då får alla spara. Även Region Västerbotten. Vilket på ett sätt är synd med tanke på alla EU medel som vi kan komma åt till nytta för länet den vägen.

  • Oscar

   Hej Thomas !

   Din kommentar ovan kräver vissa klargöranden.

   1.
   Du skriver i första stycket, ” Eftersom landstingets ansvar för Region Västerbotten låg hos landstinget tidigare och därtill länsstyrelsen hade ansvar för vissa delar och vi dessutom hade kommunförbundet vilket kommunerna betalade för så har införandet av Region Västerbotten inneburit en rationalisering”.

   Fråga : Om man bildar en helt ny organisation (RV) som tar över ansvar och arbetsuppgifter från Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet, men dessa organisationer fortsätter sitt arbete i samma omfattning som tidigare, med samma antal personal. Hur kan man kalla detta för en rationalisering ?
   En rationalisering, innebär normalt en effektivisering av arbetet, som kan resultera i en personalminskning och i slutändan en kostnadsbesparing i organisationsstrukturen.

   2.
   Du skriver att det är mer demokratiskt att politiker från länet har ansvaret, än statens förlängda arm via tjänstemän på länsstyrelsen.

   Åtminstone vad gäller beslut inom sjukvården, är jag övertygad, att man måste släppa fram proffisionen (läkarna, sjuksköterskorna) i processen, i stället för ett antal okunniga lokalpolitiker som i intention av demokrati, oftast fattar beslut under partipolitiska överväganden, som går i en annan riktning än vad som gagnar medborgarna i regionen.

   3.
   I sista stycket beklagar du alla EU medel som går oss förbi.

   Bygger vi organisationer, som baseras på tillförsel av EU-medel, förlorar vi med säkerhet drivkraften att effektivisera och rationalisera arbetet i byråkratin.

   Inom sjukvården är det viktigaste, att pengarna används, där dom gör mest nytta
   Det vill säga på lasaretten och sjukstugorna.

 2. Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

  Hej Thomas. ”Grundsvaret” jag söker är varför Landstingspolitikerna INTE klarar av att behålla personal och INTE kan behålla en fungerande sjukvård, vilket är deras huvuduppdrag! Intressant att du försvarar dem med att: ”Det du talar om som förfall inom sjukvården kan kopplas till besparingspaket”. För en utomstående är det omöjligt att förstå att Region Västerbotten ”sparar”. På vilket sätt sparar man inom RV? Vilka funktioner/poster inom RV anser du att ni saknar eller är underbemannade på?

  Besparingspaketet Projekt Balans känner vi alla till – dock inte hur mycket man har sparat. Vad har man för besparingspaket inom den administrativa- och byråkratiska organisationen för att frigöra pengar till sjukvården? Som du vet så anser jag att personalflykten från sjukvården beror till största delen på inkompetent ledning. Och ytterst ansvariga till sjukvårdens förfall är våra politiker S-Mp-V! Eller ska vi ta det en nivå till och skylla eländet på väljarna som inte förstod/hade ”lärt sin läxa” inför valet 2014?

 3. Martin

  ”Den som väntar på nån som gått får vänta länge”, så kan man också se det.
  Thomas försvarar RV och sitt eget jobb med den äran. Jag kan dock inte utläsa att organisationen har blivit EFFEKTIV, bara att man har sparat.
  Jag tycker det skulle vara intressant att veta om det inte skulle gå att utlokalisera några av de drygt hundra tjänsterna till andra kommuner som är i trängande behov av arbetstillfällen. Då kanske kritiken mot RV avtar något. Med dagens teknik är det högst möjligt. Alternativt att flytta hela org. till en plats mitt i den region man säger sig företräda.
  Jag har under en lägre tid följt en handlares försök att avyttra sin livsmedelsbutik i inlandet. Såvitt jag förstår så ställer varken bank eller ”koncern” upp för intresserade trots att det är en lönsam rörelse. Undrar om RV har någon möjlighet att agera och påverka där?

  • Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

   Hej Martin. Jättebra kommentar och jättebra idéer:) Exemplet med handlaren är ju ett av de stora problem som finns i glesbygden. Kanske Thomas Hartman kan ge ett svar där.

  • Thomas Hartman

   Hej

   Nej jag menar inte att RV är effektiv för att man sparat utan för att tre organisationers olika arbetsuppgifter förts ihop till en vilket har gett synergieffekter och nya möjligheter.

   Landstingets nämnd för regional utveckling lades ner, dess verksamhet fördes samman med delar av länsstyrelsen och dåvarande kommunförbundet avvecklades. Dessa delar fördes ihop i Region Västerbotten. Istället för att tre olika verksamheter jobbar parallellt så ligger nu detta samlat. Exempelvis har det inneburit ett betydligt smartare sätt att jobba med internationell bevakning. Det är sådant jag menar lett till effektivisering. Det finns säkert ännu mer att göra.

   När det gäller handel i glesbygd så jobbar vi på olika sätt med detta. Exempelvis har vi drivit projektet hållbara servicelösningar i glesbygd. http://regionvasterbotten.se/press/pressinbjudan-konferens-innovativ-service-for-tillvaxt/

 4. Martin

  Så svaret på frågan blir en länk med en 4 år gammal INBJUDAN. Imponerande!
  Resultatet då?
  Sa sig koncernen vara villig att stötta handeln i glesbygd? Ja, stötta förresten, det handlar ju om butiker som i många fall är lönsamma.

 5. Salutations du Canada !

  Den som väntar och väntar får aldrig gott, den som kämpar engagerat och målmedvetet får dock däremot kanske sin lott, se bara till att inte starta färden bakbunden, kättad och slagen i bojjor.
  Byråkraters ”frikostighet” är som bekant inget som är gratis, utan något du och dina barn och barnbarn kommer att få betala dyrt för under tidevarv !
  Kortsiktighet är tydligen en frekvent förekommande nutida melodi, även låten JAG,JAG och JAG är på topp 2.

  Dock skillnaden för kämpar nu och då, är dock att då var den byråkratiska djungeln inget hinder för en handlingskraftig med enbart vassa klor och ordentliga skor.
  Den byråkratiska djungeln nu, är inget landskap om någon någonsin klarar sig helskinnade igenom, än ifall att nästan obegränsade resurser är med i bagaget.

  Se bara Sorsele kommunhus hur det sväller, men inget konkret gällande ödesfrågor t.ex. den för framtiden enormt viktiga fjällvägen, år läggs på år.

  Däremot t.ex. ”förstudier” för att dra oss ännu djupare in i byråkratiskt gissel bubblar ständigt likt giftgas upp ur nybildade surhål, javisst, undrar man, var är hållhakarna, jordnära som helt plötsligt vänder kappan 180 grader, villkorade bidrag? rädsla?
  Inte är det längre en strävan efter öppenhet, tillgänglighet och frihet i alla fall.

  Vad kan man förvänta sig! Residensstaden Umeå och horder av byråkrater i en ända och övriga länet i den andra, diktomin är ytterst komplett och den nutida kolonialismen frodas, mångdubblade tjänstemannaplatser på ett ställe, byråkratins verkningar och djävulskap på det andra stället.
  Tyvärr är detta ingen isolerad händelse, så ser det ju tyvärr ut i hela landet!

  Resultat 2015:
  Krisberedskap 0%
  Samhällsresurser 0%
  Byråkratiskt svammel, stekare, smygknarkare och fiinkultur 20000%, minst.
  https://www.youtube.com/watch?v=uhEpMJ3n_wU

  Centraliseringsbyråkratin måste tvångsbantas med alla tillgängliga dieter, landet Sverige och tjänstesamhället med sina lånetorskar andas mer än ansträngt!
  Alla som har blicken lite lyft inser detta, det är inget kakel vi rusar emot tvärt om, massarbetslöshet, nödår etc. och tillhörande mörka statistik.

  http://www.di.se/artiklar/2015/2/3/kommunerna-dar-flest-ansoker-om-skuldsanering/?utm_source=apsis-anp-3
  Heja!
  Ha det nu så gott i Sveriges generösaste kommun!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.