Kanske något att åtminstone reflektera över – inte minst för våra politiker

Jag har fått mig tillsänt en del material som inte varit publicerat och har godkännande av avsändaren att använda dem fritt . De finns inte publicerade så det är inga problem varken med upphovsrätt eller granskningsnämnd. Nedan är ett av dem, en statsvetares åsikter. Har inte satt mig in i de andra ännu men det kan komma mera om jag känner att det finns substans att publicera nåt här. 

 

VINDKRAFT SAMRÅD MATTI

Samrådet måste innehålla känslor

 

”Vindkraft är en svår demokratisk fråga”, Simon Matti, statsvetare.

Bort från tekniken, sitt ner och diskutera gemensamt! är rådet för att få acceptans för vindkraftsetableringen i Sverige.

Årstiderna växlar. Från knastrande snödrivor till grönskande sommar. Fåglarna sjunger. Människor ler vänligt mot varandra. Känslan av samhörighet växer. Allt är som det alltid varit och inne i igenkännandets trygghet finns välbefinnande.

Men någonting är förändrat.

I landskapets bild finns sedan kort tid tillbaka en industri av vindflöjlar. Några upplever dem som sköna konstverk. Andra upplever dem störande, fula och kanske molar i bröstet också en känsla av sorg över förlusten av det som varit och inte längre är.

Vindkraftsetableringen skapar alla sorts känslor. Från misstro till starkt bifall med hopp och längtan.

Känslor som aldrig nämns på samrådsmöten.

Simon Matti, forskare på Luleå Tekniska Universitet har tittat på hur människor reagerar och hur samrådsprocessen ser ut och vad som kan förbättras.

Människorna måste vara med i processen. Samrådet måste också komma på ett mycket tidigare stadium än det gör idag. Det är skillnad mellan förhållningssätt om man ställs inför fullbordat faktum, än om man tror sig kunna påverka utgången, säger statsvetaren och forskaren Simon Matti.

Hans forskning har visat att samrådsmöten som hålls i kommunerna i dag innehåller väldigt få deltagande samtal.

Det är informationsmöten som helt och hållet handlar om tekniska detaljer som egentligen inte är viktigt för människor. Jag säger att de är dåligt organiserade envägskommunikationer. Utan djupgående dialog kommer man aldrig att kunna utforma kompensationssystem som gör folk nöjda.

Deliberation – ett ord vi behöver lära oss:

Det ska innehålla deliberation som betyder att man har deltagande samtal och där fokuserar på hur åsikter uppstått. Försöker få fram kärnan i vad som gör att vi har den åsikt vi har, och får respekt för det.

Den här typen av samtal måste föras innan beslut om etablering fattas.

Lätt eller svårt?

Det är svårt att få folk att prata om djupliggande värden. Man pratar hellre om teknik.

Handlar det om misstro mot beslutsfattare, att allt har hänt innan folk får en chans att reagera?

Nej, det gör det inte. Det är förankringsprocessen som måste bli bättre, säger Matti.

Löser pengar problemet med missnöje?

 Det abstrakta värdet går inte värdera i pengar, men det är enda kompensationsmedlet vi har. Vi måste ha ett system som gör att vi förstår vad som egentligen är problemet. säger Matti.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.