Alla har inte en positiv bild av vindkraften

I dag har jag kollat mera på det material jag fått mig tillsänt. Finns en hel del jag kan tänka mig förmedla. Är dock tveksam till att ”Sunt förnuft”, ”Sorselebo”, ”Vi som älskar vindkraft” förstår, eller om dessa anonyma (de som agerat på Tyck till, Sorsele) överhuvudtaget accepterar att någon inte tycker som de gör. Oavsett om det är statsvetare, universitetsfolk eller andra som har ”motstridiga” åsikter. En eloge till Marcus Öjeryd och Lilian Holloway som i alla fall vågar sätta ut sitt namn.  De verkar dock gemensamt ha som mål att fortast möjligt komma ”till skott”. Varför?

I morgon (kanske) kommer en publikation med en doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Men det är väl bara nonsens det också! Ni som är intresserade – håll till godo med nedanstående så länge.

 

VKR- Stora motståndaren

 

Föreningen som samlar motargument

 

Ingen lönsamhet, orsakar splittring och gynnar bara några få.

Jonny Fagerström är en av de aktiva i föreningen Svenskt Landskapsskydd. I en rad påståenden vill han påvisa att vindkraft är av ondo och inget annat.

 

Vem tjänar på vindkraft?

Ingen i produktionen. Vindindustrin går i förlust. De behöver cirka 65-70 öre per KWH för att gå runt. I dag får man bara ut max 55 öre. Markägare kan ha fast arrende. De tjänar. Och det gör de därför att LRF och Centern lyckats få igenom beslutet om förnyelsebar energi, läs vindkraft som ett jordbruksstöd. Det man gör i dag är en total misshushållning av elsystemet. Sverige har redan världens renaste energisystem.

Priserna gör tillfällig dipp just nu, säger en del. Vad säger du?

Tittar man på terminspriserna fram till 2020 ökar det inte nämnvärt. Så länge elpriset ligger lågt och certifikatpriset inte stiger är det förlust för vindkraftsindustrin. De har själva skrivit brev till regeringen och sagt att de går 1, 9 miljoner i förlust per verk och år.

Kravet från vindkraftsindustrin är att man ska lägga ner en kärnreaktor. Då får man elpriset att stiga. Nackdelen är att vi då slår ut vår egen industri, säger Johnny.

Bygdepengen ger han heller inte mycket för:

Man köper folks tystnad. I vissa fall kan det bli muta. Politiska beslutsfattare som tar emot bygdepeng i sin by och sitter i fullmäktige och säger ja till etablering. Där bör det betraktas som jäv och behandlas som muta.

Varför skulle man vilja köpa tystnad?

Man vill ha snabba beslut, komma igång kvickt. Dels av ekonomiska skäl, men också för att folk så sent som möjligt ska upptäcka vilket industribygge det egentligen handlar om. Folk fattar inte vad det innebär, och förståelsen kommer inte förrän det är för långt gånget.

Du menar att bolagen medvetet förskönar?

Ja, man visar bilder med blå himmel och idyll, pratar bagatelliserande om störningar och framhåller ersättningarna som goda villkor. Ja, man väljer att framställa det på sådant sätt att folk inte ska förstå att det blir problem. Negligerar folks oro. Sedan är det för sent.

Buller är det många som nämner. Vad säger du?

Den gamla industribullernormen gäller. Det finns för lite forskning som ger relevanta svar på hur störningen ser ut. De normer som finns i dag gäller andra förhållanden än som vindkraften ser ut idag. Man är steget efter. Vi vet att många blir störda.

Greenwashing?

Att vindkraften minskar utsläppen av växthusgaser är ren bluff. Vindkraften bidrar inte ett enda dugg till att minska koldioxidutsläppen. Tittar man på livscykeln, från metallen i gruvan till skrotning och jämför vattenkraftverk och kärnkraftverk, så är utsläppen 3-4 gånger högre från vindkraftverken.

Nedmonteringskostnaderna utgörs av deponi hos länsstyrelsen i dag. Räcker de pengarna?

Nej, det tror jag inte. Och om producenten är i obestånd, då kommer markägaren att få stå för resten.

Sänker vindkraften huspriserna?

En undersökning i Danmark finns som visar det. Mäklarna kan också beskriva detta. *

Hur är den allmänna inställningen till vindkraft i dag, som ni ser det?

Vi tror vi väckt en del opinion. Fler och fler börjar reagera. Frågan är på agendan på et nytt sätt nu. Man söker information.

Varför har det blivit behov av en opinion?

Kommunpolitikerna är dåligt insatta. Vet inte något om kostnaderna, bullret, miljöförstöringen. De har inte förstått problemet. Folk måste själva ta tag i frågan. Länsstyrelserna har också börjat vakna nu.

Om att sälja elen utomlands:

Vi har inte kapacitet till det idag. Det förutsätter stamledningar som kan ta emot. Och till detta krävs det pengar, och kontentan av det blir dyrare el.

Vilka råd vill du ge till folk?

Ett: När det gäller bygdepeng ska man se upp. I och med att utländska bolag tar över parkerna finns risk att utdelningen försvinner. Ha en skicklig jurist med i förhandlingarna och avtalsskrivandet. Två: Satsa inga pengar i vindkraft. Det finns inga vinster att hämta. Tre: Ställ kritiska frågor. Protokollför alla möten.

Slutligen, den mest kritiska synpunkten som gäller tillblivelsen av vindkraft och de politiska målen:

Vindkraften är inget elproduktionssystem, utan ett finansiellt system för att överföra pengar från elkunderna till LRF:s markägare och till vindindustrin, säger Jonny Fagerström.

 

FSL är en riksorganisation som vill bevara natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar.

2 kommentarer

  1. Björn ST Viklund

    ”Kravet från vindkraftsindustrin är att man ska lägga ner en kärnreaktor. Då får man elpriset att stiga. Nackdelen är att vi då slår ut vår egen industri, säger Johnny.”
    Men vaddå krav . . . har man enverksamhet som inte lönar sig borde man väl lägga ner omedelbart…..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.