Nu tycker jag synd om vår kommunchef Jan Ask

Hur i hela friden ska han hinna få fram ett relevant underlag till vindkraftsförespråkarna i Valliansen till den 7 juni 2016. Det går ju bara inte!!!

Valliansen har haft hur lång tid som helst på sig att skaffa ett gediget underlag för att undvika en folkomröstning och övertyga kommuninvånarna om det positiva med vindkraftsetableringen i kommunen. Varför har de – kommunalrådets ”jakampanj” och Vattenfall – inte redovisat alla de positiva effekter som skapats i andra kommuner? Svaret är enkelt – DET FINNS INGA! Därför var man tvungen att skapa en ”hittepåbudget” som redovisades inför Folkomröstningen i SorseleAktuellt. Den genomskådades!!!

Bara det här med det lågfrekventa ljudet som ingen har en aning om men som det kommer klagomål om från drabbade vet man inget om i dag. Det är ju först nu man börjar forska i det och resultat kan redovisas tidigast nästa sommar. Hur kommer det att påverka närmast intilliggande byar? Hur ska Jan Ask i sin konsekvensanalys kunna redovisa en sån sak redan den 7 juni detta år?

Fokus verkar dock ligga på att redovisa en ekonomisk kalkyl som visar på hur etableringen kan påverka kommunen ekonomiskt samt påverkan av näringslivets olika delar. ”Entreprenörernas egna uppfattningar bör tillvaratas”. Jag har pratat med två av varandra oberoende åkare – olika företag inom kommunen – vilka jag trodde var entusiastiska. Så var definitivt inte fallet!!! De ser inte jobbpotentialen på samma sätt som Valliansen!

Om vi tar Blaiken – och alla andra etableringar som exempel – så håller gästarbetarna mest till vid sina husvagnar och baracker (servicehus).och vårt eget näringsliv får på sin höjd ta ströjobb. Och hur många lokala (kommunboende) jobb ger sådana här etableringar på sikt?

Jag hoppas innerligt inte att näringslivsfrågorna går till t.ex. någon sågägare som önskar utveckla sin verksamhet eller till någon bonde som vill starta slakteri med hjälp av det där årliga föreningsbidraget. Det måste finnas andra vägar fram för det. Näringslivsfrågorna måste ställas till olika entreprenörer till exempel handel, städare, boende, åkare och turism. Men detta skall också ställas mot hur utfallet varit i andra kommuner!

Jag avundas inte Jan Asks situation nu. Han kan visserligen få fram något sorts underlag till den 7 juni men hur genomarbetat kommer det att kunna vara? Hinner han få fram hur det påverkar inflyttning/avbefolkning? Hinner han få fram underlag hur 220 meters höga snurror påverkar de närboende? Hinner han redovisa hur miljövänligt det är att frakta snurrorna hit upp från Danmark för att sedan etablera plats för dem och skapa kraftledningsgator för att transportera avtagande energi utifrån avstånd tillbaka? Jag tycker synd om karln! Dessutom kan han INTE redovisa hur det påverkar de närboende 0 –  ca 15 km avstånd vad gäller lågfrekvent ljud.

Jag undrar vad vår Vallians förväntar sig av rapporten!? Den känns helt meningslös eftersom rapporten måste utgå ifrån 220 meter höga snurror. Hur många sådana exempel finns det i dag där man kan börja dra några slutsatser!?

För att få ett slut på detta borde Valliansen helt enkelt ha accepterat omröstningsresultatet och tagit beslut utifrån det! Oavsett den rapport Jan Ask kan presentera inför den 7 juni så kvarstår omröstningsresultatet!!! Hur positivt kommer Valliansen att tolka rapporten? Nu är det ett ypperligt läge för er politiker att börja tänka på personvalet 2018!

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.