Hjärtebarn….

 Februari är här och jag vill uppmana alla som vill att stödja Hjärt-och lungfondens "Hjärtepin" för Hjärtsjuka barn.

Detta är ett ämne som berör mig personligen.

Det är ett ändamål jag gärna gynnar. Tycker det var en strålande idé att låta Alla hjärtansdag bli Hjärtebarnensdag istället för det cirkusjippo det blivit 🙂

//a