Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: Aktuell skolpolitik

Vägledning

Av , , 1 kommentar 5


I Finland har man 100 timmar studie- och yrkesvägledning genom grundskolan. 100 timmar.

Om man låter en timme per år i 9 ämnen ha ett studie- och yrkesvägledande syfte, då kommer man upp i 90 timmar.

Kunde vi uppnå en tidigare och bättre vägledning skulle det kunna bidra till betydligt bättre underbygda val. Kanske även dra ner kostnaderna för ”extra år” på gymnasiet. Alla kan och ska inte passera på tre år, men kostnaden för ett och två extra gymnasieår uppgår nu till över 2 miljarder per år.

Men största vinnarna på bra information vore förstås eleverna.

Något att lära

Av , , Bli först att kommentera 6


Är på Aktuell Skolpolitik idag också. Nyss har det varit en mycket intressant paneldebatt där en tredjedel kom från Norrbotten, en från Österbotten och en tredjedel från Västerbotten. Man hör ju bara på orden att de här delarna hör ihop….

Riktigt allvarligt talat känns det som den här kontakten över nationsgränsen kan bidra till en betydelsefull korsbefruktning på skolområdet. Vi har unika möjligheter till det med det svenskspråkiga Österbotten en nära färdväg bort.

Enligt min förståelse kombinerar Finland starka bildningsideal och utbildningstraditioner med att aldrig ha släppt den praktiska, jordnära förståelsen om människonaturen. Man har behållit förmågan att inte överarbeta utan ofta i förvånande enkelhet göra väldigt mycket med små resurser.

Här har Sverige en läxa att lära.
Like it or not.

Debatt Tobé & Baylan

Av , , Bli först att kommentera 6


Dagen har varit full av information, intryck och kvardröjande reflektioner. Som synes på tidigare inlägg har inte minst de finlandssvenska bidragen engagerat. Därifrån har det kommit idéer för både politik och profession. Tänk om vi kunde lära oss mer av deras ofta enklare och billigare lösningar. Särskilt i de fall där de fungerar bättre än våra. Det gäller inte bara försvaret.

Om en liten stund blir det debatt mellan Alliansens och Moderaternas Tomas Tobé och socialdemokraternas Ibrahim Baylan. De ska drabba samman medan deltagarna på Aktuell Skolpolitik äter mat. Den varianten var ny.

Skillnad Sverige – Finland

Av , , Bli först att kommentera 6


Under lunchen satt jag med några av de finska gästerna på Aktuell skolpolitik. Jag frågade bl.a. hur det ser ut med sökningarna till yrkesutbildningar i Finland.

Det visade sig att Finland har ett högt söktryck till de praktiska och oftast rätt jobbsäkra utbildningarna. På sina håll så högt att det kan bli lite tunt på gymnasiesidan. (I Finland skiljer man fortfarande på yrkesskola och gymnasium)
I Sverige ser det som bekant helt motsatt ut.

Varför är skillnaderna i sökmönster så stora? Varför har yrkesprogrammen så få sökande här och så starka siffror i Finland? Det skulle jag vilja veta så här under Yrkes-SM-veckan.

Att lära av Finland

Av , , Bli först att kommentera 7


Just nu pågår en österbottnisk programpunkt på Aktuell Skolpolitik på Dragonskolan i Umeå. En grupp från RFV i Vasa berättar vad som just nu är på gång i Skolfinland. Ett gäng vi som var på jobbskuggning bland österbottniska skolchefer fick möta 2012.

I Finlands nya Elev- och studerandevårdslag finns en ”Vårdgaranti”. Elever har rätt till samtal med kurator eller psykolog inom sju arbetsdagar. I brådskande fall samma eller påföljande dag.
Något säger mig att man kommer att se till att det fungerar.

Överhuvud taget har vi att lära av Finland vad gäller tidiga och snabba insatser. De tycks ha mindre pengar till förfogande. Det borde inte handla om resurser att komma till skott snabbare.

Äntligen hemma

Av , , Bli först att kommentera 4


Kommit hem från två intensiva och huvudsakligen intressanta dagar på Aktuell Skolpolitik i Piteå.

Lars H Gustafsson och olika representanter för Skolverket, Skolinspektionen, SKL m.fl. har turats om att fylla skolpolitiker och förvaltningsfolk från Norr- och Västerbotten med intryck, frågor, farhågor och inspiration.

En del av det vi hört kommer att få vissa konsekvenser redan på Bjurholms Kultur- och utbildningsnämnds sammanträde på måndag. Kanske också på Vännäs Barn- och utbildningsnämnds sammanträde på torsdag.

Något som på olika sätt understrukits väldigt skarpt är att kommunfullmäktige självt är den yttersta garanten gentemot staten vad gäller skolans kvalitet, styrning och uppföljning. Det är nog inte så rasande välkänt hos alla ledamöter. Man kan diskutera det rimliga och möjliga i detta, men så ser det ut.

Idag har det varit två sammanträden i Skellefteåtrakten, ett ska avslutas på telefon om en stund. Hoppas det kommer lugnare helger framöver.

Elever som får lyckas

Av , , Bli först att kommentera 5


Sitter och gör en sammanfattning av ”skoldagen” på Medlefors.

Dagens bästa föreläsning tycker jag var den professor Monica Vinterek höll om elever som lyckas och konkreta pedagogiska insatser som kan ge framgång.

Hon har följt en lågstadieklass under tre år och håller på att sammanställa sina rön kring den. En klass i ett tufft område och med en sammansättning som indikerade svaga resultat, men där resultaten stack ut som förbluffande goda.

Jag gillar när alla rimliga förväntningar överträffas flera gånger om av elever med svaga förutsättningar. Har inte renskrivit anteckningarna än, men hade gärna tryckt in dem i en jätteblogg i morgon. Men så ska man kanske inte göra med opublicerat material.

Alla pedagoger hade kanske inte gillat det som sades, men inget passar alla.

Aktuell skolpolitik

Av , , Bli först att kommentera 5


I morgon bitti blir det avfärd till Skellefteå och Medlefors. Skolpolitiker och förvaltningschefer i Västerbottens kommuner är inbjudna till konferens kring aktuella frågor som rör skola och förskola.

Programmet är intressant och det föreläsande startfältet respektingivande. Det är mycket erfarenhet och kunskap man samlat ihop. Dessutom med bakgrund från olika delar av skolgeografin, det är ett plus. Flera av ämnena känns just väldigt aktuella.

Fick i afton höra att jag blir ensam resande från Bjurholm och att Vännäsbilen var full. Fick just en idé på hur det skulle kunna lösas på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Det är ju allmänna medel det handlar om…