Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: vapen

Skotten träffar, bomberna bommar

Av , , 2 kommentarer 18


Snart nog dör någon, men visst är det märkligt att skotten på storstädernas gator är så målinriktade och träffsäkra och de många explosionerna oftast så märkvärdigt ut i det blå. Det smäller när ingen är ute och inga konkurrerande kriminella eller ”otrogna” ligger kvar.

Säkert har en del sprängningar ett syfte som är klarare för polisens underrättelsegrupp än för oss ovetande. Men jag tror G.W. har rätt. Vi har gängspräng, spänningsspräng och så en del skrämselspräng från helt annat håll än de flesta väntar.
Nu måste det till en ambitiös och framgångsrik kraftsamling som visar hur fördelningen egentligen är. Framför allt att skyldiga tas och hålls borta från gatorna. Länge.

Hoppas nu att polisen kan förbättra filmen som visar dem som tycks lämna bomben på Östermalm. Så pass att man kan spåra den som springer runt hörnet och den Audi A5 eller A7 man färdas i.

Kom ihåg Churchill som spred lugn i helt gräsliga avgrundstider när Hitlertyskland fällde tusentals ton spräng- och brandbomber över London. 29 december 1940 sägs 1500 bränder ha rasat i London. Sammanlagt dödades mer än 40 000 människor och över en miljon hus i London förstördes eller skadades under Blitzen. Tyvärr var Storbritannien inte bättre när de civila i t.ex. Hamburg och Dresden drabbades.
Jag försöker inte relativisera bort allvaret i det som sker nu, men tycker vi ska lära av Churchill. Han motarbetade terrorns syfte med stor synlighet i drabbade områden och ingjöt lugn och mod i en ofattbart prövosam tid.

Låt dagens ”skrämmare” av alla slag bli så besvikna som bara är möjligt.

Miljarder

Av , , Bli först att kommentera 6


Ser att jag nog tog fel om Brasiliens kostnad för fotbolls-VM. Skrev att det kostat det brasilianska folket 29 miljarder. 29 000 miljoner. Nu säger envetna uppgifter att det är motsvarande 100 miljarder kronor.

Ryssland säger enligt Aftonbladet att deras planerade VM 2018 kommer att kosta 144 miljarder skr. De flesta av de tolv arenorna kommer att vara nybyggda enligt tidningen.

Det är inte alla proportioner man förstår. Blir spelet och skådespelet mindre värt om det äger rum på enklare arenor?

Ur ett annat perspektiv blir Rysslands VM kanske inte så oerhört dyrt. Etthundrafyrtiofyra tusen miljoner är ändå bara knappt tre procent av vad man tänker satsa extra på krigsmakten på nästan samma tid, 5 000 miljarder till år 2020.

När man idag ser barn

Av , , 2 kommentarer 6

Idag har jag sett barn runt 6-7-årsåldern både på söndagskolavslutning och två olika andra festligheter. Vid två av tillfällena har ögonen blivit blanka vid tanken på hur någon med berått mod kan rikta ett vapen mot barn och även skjuta flera skott i dem.

Det är inte politiskt korrekt att misstänka att djävuls- och dödshyllande kulturyttringar och år av massivt dödande i spelvärlden för några kan öka benägenheten att göra något så totalt ont och omänskligt. Själv har jag svårt att kvitta mig från tanken.

Förutom vid självmordsbombningar och liknande religiöst färgade dåd tycks inte sådant här vara så vanligt i andra världsdelar. Varför är det så mycket i USA och i väst? Det borde väl finnas lika stor andel med olika funktionshinder även i andra vapenrika delar av världen?

Krigförande och diktaturer

Av , , Bli först att kommentera 10


I världs- och säkerhetspolitiken är det inte alltid lätt att vara kategorisk.

Hitler kom till makten genom något som kan kallas en demokratisk process.
Den andre diktatoriske massmördaren i Europa, Josef Stalin, slöt en ickeaggressionspakt med Hitlertyskland i augusti 1939, Molotov-Ribbentroppakten. Man delade också upp Östeuropa emellan sig.

I november samma år anföll Sovjet Finland med en fantastisk övermakt. Över 9 000 svenskar ställde sig till förfogande som stridande på finska sidan, dessutom ca 200 läkare och sjuksköterskor. 12 svenska jaktplan (en tredjedel av vårt svaga bestånd) och 4 bombplan sattes in under finska beteckningar. Totalt sände Sverige över drygt 130 000 gevär, 42 miljoner patroner, 132 kanoner (fler än vi har nu) och över 250 000 granater.

Mellan Umeå och Vasa gick Kvarkentrafiken på isen (i Finland kallad Vintergatan) med vapen och förnödenheter åt ena hållet och en del exportprodukter åt det andra.
Andra västmakter bidrog också till det Finland som slogs för livet.

Hade det här gått att göra om de mest restriktiva exportreglerna skulle gälla? Nej, men oj så rätt jag tycker det var att exportera och ställa upp mot aggressionsmakten.

Efter att Hitler brutit pakten genom att anfalla Sovjet kom en hel del hjälp från väst. Sovjet tillverkade det mesta av det som behövdes för kriget själva (och många miljoner offrade sina liv), men USA levererade t.ex. 375 000 lastbilar dit. I sammanhanget var det krigsmateriel och man levererade också stora mängder vapen.
Kunde det vara rätt? Ja, där och då var det enligt min mening alldeles rätt.

Ofta blir det så i världspolitiken att min fiendes fiende blir min vän. Vår verklighet hade kunnat se både förfärande brun och förtärande röd ut om ett antal händelser under förra århundradet hade avlöpt annorlunda.

Vapen kommer att finnas så länge människor finns på den här jorden, det är tyvärr min fasta övertygelse. Man kommer också att skaffa sig de vapen man behöver. Med bättre, sämre eller ännu sämre villkor.
Det är tragiskt att så stora delar av staters utgifter ska handla om vapen. Inte bara i extremfall som det kommunistiska Nordkorea där folket svälter ihjäl under rustningsvansinnet.

Jag tycker ändå att Sverige ska ha både ett försvar och en vapenindustri. Jag menar även att den ska få exportera. Till och med att man under kontrollerade former måste ha en frihet att under vissa omständigheter exportera till diktaturer. Sen gäller det att hitta de formerna. Full öppenhet fungerar inte alltid.

Man kan diskutera affärerna med Saudiarabien som inleddes under Olof Palme och sen har fortsatt under olika regeringar. Allt som skett är inte vackert. Vilka som varit de mest labila staterna i området har växlat, men väst har ansett Saudiarabien som en motvikt till en del av dem och andra hotfulla krafter. Trots frånvaron av demokrati och att man under många år varit en direkt och indirekt hot mot områdets enda demokrati har man stött landet. Både för oljans och vårt samhälles skull och för landets betydelse för maktbalansen mellan länderna i Mellanöstern.

Världs- och säkerhetspolitik är inte lätt och vacker, utom i drömmarna och sagorna.

Vapenretoriken igen

Av , , Bli först att kommentera 3


En läsare hörde av sig och menade att det jag skrev i inlägget "Vapenretorik" om M-16-skjutning som kampanjinslag riktat mot Gifford inte stämmer. Svaret krävde utrymme så det blev här.

Kommentaren löd: "Det handlade om en tillställning där man visar sin glädje för fria vapenlagar genom att få skjuta med en M16. Aldrig har det stått något om att det skulle ske mot en kongressledamot."

Men det var verkligen ett kampanjinslag, riktat mot Gifford. Så här stod det i annonsen där hennes konkurrent till kongressplatsen annonserade:

"Get on Target for Victory in November Help remove Gabrielle Giffords from office Shoot a fully automatic M16 with Jesse Kelly."

Det var just vapenretorikens olämplighet jag skrev om. Alla förstod naturligtvis att det var bildspråk när det här stod om att "rikta in sig på målet", men många i USA undrade om språkbruket var medvetet:

www.blogforarizona.com

Här kan man läsa "neutrala ord" om saken på svenska:

www.usaval.se

Mitt inlägg handlar inte om sakpolitiska ställningstaganden. Hat- och vapenretorik har bara ingen politisk plats i civiliserade länder. Det är som den republikanske talmannen Boehner sa, att ett angrepp på en politiker är ett angrepp på alla.

Den förvirrade grabb som sköt läste tydligen myslitteratur som både "Det kommunistiska manifestet" och "Mein kampf". Blir intressant att höra om förhören påvisar att hon valdes ut för att hon var judinna eller något annat.

DN Expressen

Vapenretorik

Av , , 17 kommentarer 11


När man läser att Sarah Palin och andra använt vapenmetaforer som kikarsiktesbilder på politiska motståndare blir man både arg och bedrövad. En annan politiker har talat om att "tömma en M-16" mot kongressledamoten som blev skjuten härom dagen. Att kläcka ur sig sådant borde till en början räcka för att inte bli vald till någonting som helst. Sen kan man fundera på juridiska konsekvenser.

Palin har plockat bort siktena från nätet, men de ligger ännu kvar på Facebook. Materialet skulle aldrig någonsin ha tänkts, gjorts eller visats.

Det är viktigt med orden. Även då det handlar om skämt eller bildspråk talar man inte i döds- och skadetermer om politiska motståndare och uppdragskollegor. Det finns alltid extremt "svartvita" människor med permanenta störningar i omdöme, empati och verklighetskontakt. Dessutom kan människor bli sjuka.

Till demokratin hör också att ha en aktning och respekt för själva uppgiften, det politiska förtroendeuppdraget, även om förtroendet för innehavaren är minimalt.