Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Brott i nära relationer

Av , , Bli först att kommentera 0

10 000-tals, kanske uppåt 100 000 personer, utsätts varje år för kränkningar, hot och våld i nära relationer, enligt Polisens uppgifter. Nu vill man att fler ska våga anmäla dessa brott och därför tar Polisen hjälp via internet för kampanjen Kom till oss.

Här visar sig nätet vara en öppning för många som ananrs inte vågar ta kontakt. På en månad har man haft över 8 600 besök på webbplatsen som vänder sig både till de som är utsatta för brott i nära relationer och till de som är vittnen.

Polisens kampanj Kom till oss

Frågorna som tas upp på sajten är konkreta och direkta. Har det hänt dig? Hur går en anmälan till? Känner du någon utsatt? Hur påverkas barn? Är det du som slår?

På sajten finns också en möjlighet att direkt sudda ut webbhistoriken så att det ska bli svårare för andra som anänvder datorn att kunna upptäcka att man varit inne på Polisens kampanjsajt.

Hela upplägget signalerar allvar och djup respekt för den som utsatts för brott. Ett bra sätt att använda nätets möjligheter till kontaktskapande.

 

Det rastlösa samhället

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi lever i det rastlösa samhället, hör jag Amanda Jensen säga. Det är ett bråttomsamhälle i vilket allt fler söker efter mediefasta. Att få komma undan de pockande mobilerna, sms:en och mejlen. Stänga ner. Koppla ur. Att inte behöva vara tillgänglig.

Amand Jensen är sångerskan som slog igenom i Idol 2007 och omedelbart markerade att hon vill gå sin egen väg. I tv-programmet Hype berättar hon om sin stenkakegrammofon och sina två kassar fyllda med stenkakor. Mitt i det rastlösa samhället är rötterna till en annan tids musik viktig för henne. I programmet säger hon att hon ”saknar den tid då musiken sågs på ett annat sätt, en tid då man tog sig tid att uppskatta musiken och inte bara gav den tio sekunders lysning på Spotify innan man klickade sig vidare”.

Författaren Maria Küchen understryker liksom Amanda Jensen vikten av att inte sköljas med. Hon skriver i Kyrkans tidning om längtan efter mediefasta och tycker sig se att allt fler vill ha ”internetfria dagar, tv-fria veckor eller avstår från konsumtion av medieprodukter under semestern”.

Sökes: Mediefasta

Leva utan mobil
För ett år sedan bad vi inom projektet UmeåLive vid Umeå universitet en grupp människor leva utan mobil för en vecka. Det innebär ett liv utan sms. Utan musik via mobilen. Utan att kunna ta bilder med mobilkameran. För många helt otänkbart. För oss ett spännande experiment för att testa hur vardagen förändras när den blir mobillös. Flera i gruppen berättade efteråt om hur de verkligen upplevde ett större lugn, att vardagen blev mindre stressig, när de inte hade mobilen med sig överallt.

Att få ha makten över tekniken och inte vara styrd av tekniken, blir allt mer viktigt för allt fler. Att söka mediefasta. Att koppla ner. Att logga ur.
 

P-vakter kan filma arga bilister

Av , , Bli först att kommentera 1

Parkeringsvakter kommer att börja använda sig av videokameror inmoterade i kepsen för att kunna dokumentera hotfulla situationer, skriver Västerbottens Kuriren. Se inslaget. Vilka fler yrkesgrupper ska göra det?

Frågan är nu om fler yrkesgrupper kommer att följa efter? Ordningsvakter på krogar? Lärare i stökiga skolor? Busschaufförer på utsatta busslinjer? 

Parkeringsvakt med videokameraDe små rörliga videokameror som säljs idag gör det lättare att föra in dem i vardagssituationer som vi annars inte haft möjlighet att dokumentera. Då är det viktigt att det också förs en debatt om var gränsen går för personlig intergritet och risken för att bli inspelad. 

Sex på nätet lockar

Av , , Bli först att kommentera 0

Sexsurfandet ökar. Sedan 2003 har det ökat med hela 540 %, visar en telefonundersökning från World Internet Institute. Men det kan vara ännu me reftersom mörkertalet är stort och vi inte alltid är ärliga med vårt förhållande till sex på nätet.
 
World Internet Institute visar att en på tre under 25 år sexsurfar (31 %) någon gång då och då. Men när Lunarstorm frågar sina medlemmar, ungefär i samma åldersgrupp, svarar långt fler, 82 % av pojkarna och 39 % av flickorna, att de ofta eller ibland tittar på porr. (frågorna är lite olika ställda)

Man vid dator
World Internet Institute har frågat drygt 2000 personer via telefon om sex och internet. På Lunarstorm har 10 710 av sajtens medlemmar svarat på en webbenkät om man tittar på porr. De som svarat i telefon verkar alltså inte vara lika aktiva kring sex på nätet som de som svarat via en anonym webbenkät. Men det kan vara så att man i telefon inte riktigt vill erkänna att man tar del av sex på nätet när en intervjuare ringer och frågar. Vilket innebär att det kan finnas ett stort mörkertal i undersökningen.
 
Sexsurfandet ökar
Trots det visar den undersökning som World Internet Institute gjort att sexsurfandet ökar kraftigt.
World Internet Institutes undersökningen visar att:
Sexsurfandet har ökat under 2000-talet (liksom all internetaktivitet).
Unga vuxna sexsurfar mest.
Män sexsurfar fyra gånger så ofta som kvinnor.
Kvinnors sexsurfande har ökat.
Mörkertalet är förmodligen stort.
 
En liten kommentar: Frågorna i de båda undersökningarna är ställda på olika sätt så därför kan man inte jämföra dem rakt av. World Internet Institute har en mycket större vetenskaplig tyngd bakom sin undersökning medan Lunarstorm har mer karaktär av tillfällig webbenkät, även om den också kan visa på tendenser.
 
 

Avbruten av mobil och sms

Av , , Bli först att kommentera 0

Med dator och mobil kan vi idag ha fokus inte bara på ett samtal åt gången utan kanske tre, fyra, fem, ja, ännu fler. Inte minst ungdomar lever med många olika kommunikationskanaler öppna samtidigt. Man kollar Facebook, skickar ett sms, tar emot en kommentar via MSN, spelar online-spel allt medan tv:n står på i bakgrunden.

Att ha fokus samtidigt som man hela tiden blir avbruten av annat är en normal vardagssituation idag för många. Mobiltelefonen ringer och vi ska svara. Ett sms kommer insurrande och man måste kolla. Det plingar till i datorn och någon pockar på uppmärksamhet via MSN.

”Eftersom signalen om nytt meddelande är påträngande avbryter man nästan alltid omedelbart den aktivitet som man för tillfället deltar i för att läsa meddelandet”, säger språkforskaren Therese Örnberg Berglund som varit verksam vid HUMlab på Umeå universitet.

Therese Örnberg BegrlundTherese Örnberg Berglunds forskning är viktig och visar hur HUMlab kan ge utrymme för nya möten inom forskningsområden.

Therese hör till institutionen för språkstudier och har deltagit aktivt i HUMlabs arbete kring humaniora och ny teknik. Hon  har studerat vilka strategier vi sätter upp för att kunna hantera alla dessa samtidiga kommunikationskanaler. Hon har följt hur mediekanalerna påverkar våra kommunikationsmönster och hur vi i informationsflödet kan behålla fokus på många konversationer samtidigt. I fredags försvarade hon sin avhandling Making Sense Digitally: Conversational Coherence in Online and Mixed-Mode Contexts  vid Umeå universitet.

Therese Örnberg Berglund har också tittat på hur man genom att utforma tekniken kan underlätta kommunikation.

”Med sin avhandling informerar hon interaktionsdesigners om hur kommunikation fungerar. Inom interaktionsdesign är man intresserad av att utveckla sådant som kan bidra till att förbättra kommunikation och Thereses bidrag är viktigt”, säger Mathias Broth, Linköpings universitet, som varit en av hennes handledare under forskningstiden.

Att språkforskning och interaktionsdesign kan mötas på detta sätt är spännande. Språkforskare behöver titta på våra nya sätt att kommunicera och de som designar produkter och tjänster måste få en ökad förståelse för våra kommunikationsmönster.

Det ska bli intressant att följa Therese Örnberg Berglunds fortsatta arbete. Hon flyttar nu till Linköpings universitet men framöver kommer mycket av det hon gör säkert innebära många samarbeten med HUMlab vid Umeå universitetet och mellan språkforskning och interaktionsdesign.

 

Utan kontanter i börsen

Av , , 2 kommentarer 0

Lever du kontantlöst? Betalar du alltid med kort? I så fall gillar handeln dig. Butiksrånen har under senaste året ökat dramatiskt med hela 25 procent. Nu vill organisationen Svensk Handel stoppa rånen och arbetar för att göra fler butiker kontantfria. 

Buss med reklam

Men ska vi betala med kort krävs nya tekniska lösningar för flera av våra vanliga vardagssituationer. Att hitta dessa lösningar skulle kunna vara en utmaning för forskare från datavetenskap, informatik och Handelshögskolan vid Umeå universitet tillsammans med IT-företag från regionen.

Idag onsdag 21 oktober samlas handelsanställda och butikschefer till Säkerhetsriksdagen för att debattera frågan om kontanthandel och de ökade butiksrånen.  Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, säger: ”Butiksrånen är inte handelns problem utan i allra högsta grad ett samhällsproblem…  vi försöker minska kontantanvändningen i handeln”.

Utan kort i butiken
Svensk Handel vill alltså att vi slutar betala med kontanter. Men ett sådant krav ställer oss inför flera utmaningar kring betalsystemen. 

Ny teknik krävs

Idag går det inte att betala med kort överallt. I torghandeln, vissa småbutiker, second hand-affärer, loppmarknader, insamlingar till välgörenhet, bidrag till gatumusikanter, barn som säljer bröd inför klasssresan eller 1 Maj-blommor – allt detta är platser och situationer där vi idag måste använda kontanter. Om vi går mot ett kontantlöst samhälle måste vi ta fram ny teknik för sådana små mikrobetalningar. Det kan bli en spännande utmaning för IT-företag i Umeå och andra IT-städer att ta fram ett system som kan ersätta Frälsningsarméns kollektbössa. 

De hemlösa och de som banken inte litar på
Alla har inte möjlighet till eget bankkonto och betalkort. På samhällets skuggsida lever ett stort antal människor med betalningsanmärkningar och havererad privatekonomi. De är hänvisade till kontanter. Deras situation måste få en lösning om vi går över till digitala betalsystem.

Barnen som inte har kort
Idag har barn inte möjlighet att få ut ett eget bankkort utan måste använda kontanter. Också för denna grupp måste vi hitta en lösning. Frågan om hur veckopengen ska betalas ut blir plötsligt aktuell. ”Tar du kort, lilla vän?”, frågar mamma.

Varje köp registreras
Betalar du med kort så registreras ditt köp. Men alla vill inte bli registrerade. Även om man har rent mjöl i påsen vill många kunna gå från kassan i affären utan att deras identitet ska loggas i register. Kan tekniska lösningar tas fram som garanterar anonymitet även när vi betalar med kort?

Svarta affärer stoppas
Om kontanterna försvinner ur samhället blir det svårare att betala snickaren som hjälper till att bygga ut verandan, barnvakten som tar hand om barnen en kväll eller ungdomarna som serverar på bröllopsfesten. Detta är arbetsinsatser som ofta betalas svart, men i ett kontantlöst samhälle blir det mer riskabelt med sådana betalningar eftersom risken för upptäckt blir större när alla transaktioner registreras. Innebär ett kontantfritt samhälle också ett samhälle utan svartjobb?

De kriminellas behov av kontanter
Buset och de kriminella behöver ett samhälle där kontanter används. De har behov av stora summor som inte går att spåra via kortbetalningar eller banktransaktioner. När vi går mot ett kontantfritt samhälle kommer de att ha stort behov av nya tekniska lösningar som gör det möjligt för dem att dölja sin handel med vapen, knark, prostitution och häleri. Kriminalitet är big business så därför kommer vi säkert också att få se sådana lösningar.

Samarbete kring innovationer krävs
Kampanjer som Stoppa butiksrånen och Betala med kort tar oss steg för steg mot ett allt mer kontantlöst samhälle. Det innebär utmaningar för vårt vardagsliv och för samhällsekonomi. IT-företagen, handeln och bankerna måste samarbeta på ett innovativt sätt kring denna fråga när allt fler ställer om sin vardag till ett kontantlöst liv.
 

Förfesta med Facebook

Av , , Bli först att kommentera 0

Förfesta med Facebook? Japp, det blir nästa digitala trend. Det håller nämligen på att hända något med förberedelserna inför våra fester. För det är väl inte bara jag som sett att folk googlar och kollar på Facebook vad det är för folk som kommer till festen man ska gå på?

En magisk kväll väntar

Jag läser också om det i Sydsvenskan där det står att ”Facebook förändrar festen”. Det är medieanalytikern Anders Mildner som påpekar att Facebook numera används för att folk ska kunna hålla reda på sina gamla vänner och ex-partners. Mildner menar att Facebook på så sätt blir ytterligare en informationskälla om våra gamla bekanta på samma sätt som de traditionella fysiska klassträffarna redan är.

Mildner understryker att sådant som vi tidigare fick reda på genom klassåterträffarna nu berättas för oss via Facebook. Där får vi veta hur folk ser ut idag, var de bor, vilken familj de har och vad de gör.

Jag tror att Facebook och Google också kommer att förändra hur vi förbereder oss inför festerna vi går på. Samtidigt som vi väljer blus, skjorta, scarf och fluga surfar vi också in på nätet för att kolla upp folket vi kommer att träffa. ”Jaså, Lisa ska med? Ska bara kolla vad hon har för sig nu för tiden.”

Så när jag kommer till festen har jag redan öppningsrepliken färdig till Lisa: ”Såg att du fått ett nytt jobb!”
Festen är räddad : )

 

VKs nya ledarsida öppnar för granskning

Av , , Bli först att kommentera 2

VK bygger om sin opinionssida på nätet och öppnar upp för större kommunikation med läsekretsen. Det kommer att ge västerbottningarna en ny och utökad möjlighet att delta i samhällsdebatten. Men det kommer också att ge läsarna en större möjlighet att granska den opinionsbildning som VK för.

Nu blir det lättare att granska granskarna.

Västerbottens Kuriren

Granskar ledarskribenter
Inte minst kommer den nya opinionssida att göra det lättare för alla västerbottningar att följa vilka frågor som ledarskribenter och krönikörer tar upp. Så här i starten av VKs nya opinionssida på nätet kan jag följa vilka ledare som skrivits under oktober månad. Jag har under de tre veckor som gått av oktober redan läst ledarna i papperstidningen men det är först nu när jag får dem samlade på samma webbsida som jag får en tydlig bild av vilka ämnen som tagits upp.

Vilka frågor tas inte upp
På så sätt kommer också eventuella brister i VKs opinionsbildning att bli tydligare. Med ett utbyggt arkiv kommer vi framöver kunna följa om jämställdhetsfrågor tagits upp, om ungdomarnas situation nämnts, liksom äldrevård, samhällets digitala utveckling, olika regionala frågor och ändå iväg mot internationella ämnen. För läsaren blir det enklare att kunna sätta fingret på VKs bevakning och ställa frågan ”Men varför har ni inte skrivit om detta?”

Och inte nog med det. Eftersom det till varje ledare och debattartikel finns möjlighet att kommentera vad som skrivits kommer denna nya opinionssida att kunna öka människors möjligheter till att uttrycka sin egen mening och ta del i debatten.

Ett lyft för skolor
Vilken möjlighet för skolorna i länet att uppmuntra eleverna att studera samhällets opinionsbildning. SO-lektionerna kan komma att få ett lyft.

Och samtidigt blir det en utmaning att få med de som i länet står utanför IT-tåget. Hur gör vi med bredbandsutbyggnad och publika datorer på äldreboenden? Hur kan vi få invandrare att bli en tydligare röst i debatten? Genom VKs nya opinionssida kan det ges möjligheter att skynda på arbetet för att hjälpa fler icke-användare av nätet att bli aktiva e-medborgare och digitala användare.
 

Jag spelar på internet

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag var liten sprang jag med pappas tipskupong till kiosken på Östra Kyrkogatan. Jag har för mig att jag var tvungen att vara där före klockan två på torsdagar. Annars hann inte Posten ta kupongen till Tipstjänst innan lördagens matcher.

Numera springer jag inte på kiosken med några kuponger. För jag spelar på internet och har ett spelkonto via min dator.

Min vardag har förändrats sedan jag blev med dator. Men jag ser också hur hela samhället omkring mig förändras när jag och andra allt mer börjar använda nätet för sådant som vi förr sprang ut på stan för att göra.

Spelar på internet

Utifrån den nya vanan att spela på internet och ökat spelberoende kan jag få perspektiv på hur hela samhället förändras. Frågan är om jag ska vara orolig när jag tänker på följderna av det ökade internetspelandet? Här är några funderingar inför framtiden:

Kiosken slår igen
Hur många kiosker kommer att gå i konkurs för att de tappar oss som kunder när vi slutar gå dit med våra kuponger? Var ska kioskbiträdet jobba i framtiden? Kommer det alls att finnas några kioskbiträden i framtiden?

Travbanorna tappar publik
Hur ska Umåker och andra travarenor kunna överleva när vi stannar kvar hemma vid våra datorer?
Besökssiffrorna för travet har under 2000-talet varit i en hysterisk utförsbacke. Nästan var tredje besökare har försvunnit. Expressen berättar att år 2000 besökte drygt 2,3 miljoner personer travbanorna runt om i Sverige. 2008 var siffran 1,6 miljoner, en publikminskning med nära 700 000 åskådare. Samtidigt rapporterar Expressen att svenskarna spelar på hästar som aldrig förr. Men vi gör det inte på banorna. Vi gör det via våra datorer.

Internetspel tvingar fram nya lagar
Spelandet på internet har också inneburit att allt fler spelare söker sig till de utländska spelsajterna för att satsa sina pengar. Samtidigt står de utländska spelsajterna och knackar på dörren för att få komma in i landet för att etablera sig här. Men idag stoppar lagen dem från detta. Nu höjs allt fler röster för att bryta upp det svenska spelmonopolet.  Kommer lagstiftarna att vilja bevara det svenska spelmonopolet eller komer de att skriva om lagarna så att privata aktörer får etablera sig i Sverige med internetspel?

Riksdagspolitikerna Gunnar Axén och Betty Malmberg, båda (m), menar att det nu är dags att bryta det svenska spelmonopolet. De hävdar i motionen Spelmarknaden
att tiotals miljarder kronor försvinner till de utländska internetsajterna varje år. Detta leder i sin tur till att arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade till utlandet, resonerar de två riksdagspolitikerna. Bryt därför upp det svenska spelmonopolet och tillåt privata aktörer och företag att etablera sig i Sverige, lyder deras recept. Riksdagen kommer att ta ställning till deras motion senare vintern eller våren 2010.

Nya företag etableras
Om lagstiftningen ändras och nya bolag tillåts sätta upp speltjänster i Sverige kommer då Umeå som IT-stad att kunna locka till sig dessa företag? Kommer vi att se dem sätta upp utvecklingskontor i kommunen och skapa arbetstillfällen kring internetspelandet?

Unga startar spelföretag
Kommer studenter från datavetenskap eller andra IT-utbildningar vid Umeå universitet att starta företag kring internetspel med möjlighet att växa till internationella storbolag?

Spelberoendet ökar
Kommer utvecklingen att leda till ett ökat spelberoende när vi blir allt fler som spelar via nätet? Kommer behandlingshemmen att få ökad efterfrågan på platser för spelberoende?

Vi lever idag med en förvandling av vårt samhälle som kanske aldrig någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Det ställer oss inför stora krav och därför är det oerhört viktigt att studera och förstå hur den digitala utvecklingen påverkar såväl oss själva som hela samhället i stort.
 

Därför lyckas VK på nätet

Av , , Bli först att kommentera 10

Västerbottens Kuriren slår nya rekord i besök på sin nättidning, skriver Christoffer Larsson, webbutvecklare på VK på Twitter. Förra veckan hade man 155 515 unika besök (sammanlagt gjordes 738 479 besök på sajten).

Varför är det som gör att vk.se lyckas så bra på nätet? För mig är det tre saker.

Brand på ÅlidhemSnabba uppdateringar
Det är oerhört viktigt att vk.se fortsätter vara snabb med att lägga upp nyheter om det som händer i länet. Det är en betydelsefull service till läsekretsen som vill veta vad som händer samtidigt som det händer. Själv kommer jag ihåg branden på Ålidhem förra julen. Mitt i julhelgen när ingen papperstidning kommer ut kunde vi följa brandens utveckling via nätet istället.

Den första notisen kom på julafton, kl 16.25 med rubriken Larm om brand på Ålidhem.

Sedan följde en ständig uppdatering hela julhelgen, jag tar en ur högen, publicerad på juldagen, 25 december, kl 12.40, då det står Branden fortsätter sprida sig.

Till saken hör att jag var i Jerusalem under den julhelgen men kunde via datorn följa allt som hände.

Varg i TannforsStor läsarmedverkan
Läsarmedverkan är en viktig grundsten för att bygga vk.se. Igår söndag var jag inne på sajten och får då se en läsarbild på en varg som gått mycket nära förbi ett bostadshus i Tannfors, strax utanför Lycksele. Jag ringer då direkt en av vargspårarna i länet för att tipsa honom men det visar sig att han redan hunnit se bilden och nyheten på vk.se. Jag frågar om någon annan redan tipsat honom, men han svarar att han brukar kolla vk.se för att följa vargrapporter. Eftersom folk som är ute i skogen och ser vargspår eller andra rovdjur ofta rapporterar till nättidningen kan han snabbt följa de observationer av rovdjur som görs i länet.

Och inte bara han följer rapportering. Så här dagen efter har det kommit in 37 kommentarer från övriga läsare när jag skriver detta. Kommentarspalten blir så till en viktig del av debatten om rovdjur och varg i länet.

Det här är enbart ett exempel på hur viktigt läsarmedverkan blivit på vk.se. Många fler exempel skulle kunna radas upp här. Nästa stora utmaning för läsarmedverkan på vk.se blir inför valkampanjen 2010. 

De lokala sajterna
Det var en hit av vk.se att satsa på att bygga ut sin bevakning av länet via de lokala sajterna. Därmed lyckas man bibehålla information och nyhetsflöde från alla länets kommuner. Framöver kanske vi får se också lokala närsajter för Tomtebo, Ersboda, Umedalen, Haga och andra områden i Umeå. På dessa platser bor ju ofta lika många personer som i de mindre kommunerna ute i länet vilket gör att nyhetsunderlaget borde kunna vara lika stort.