Utanförskapet ökar

Nu börjar vi se facit av det borgerliga styret både på riksnivå och här hemma i Vilhelmina.

Försörjningsstödet har fördubblats med de borgerliga vid makten, från 1,5 milj. kr 2006 till knappt 3 miljoner 2009.

Ansvaret vältras över till kommunerna och individerna får sitta emellan.

Vi har inte råd med en klasspolitik som ökar klyftorna.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD Helår

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd

128

127

120

155

153

183

Utbetalt försörjningsstöd i tkronor             

1 741

1 781

1 592

2 048

2 584

2 966

12 kommentarer

 1. Jimmy Lindberg

  Det finns inget direkt samband mellan borgerligt styre och ökat försörjningsstöd, den variabel som påverkar är konjunkturen. Vart ökar klyftorna? De ökar mellan de som arbetar och de som står utanför arbetsmarknaden, det var ett vallöfte. Det vill säga; incitamenten för arbete skulle öka vilket de nu gör. Det är felaktigt att hävda att det är negativt. Är du inte för arbetslinjen?

 2. Åke Nilsson

  Jag är för arbetslinjen men jag vill också att folk ska ha möjlighet till en försäkring som gäller när man är sjuk eller arbetslös.
  Alliansen har försämrat de villkoren till den grad att folk måste gå till socialen.

  Det konstiga i det resonemanget är att alliansen tror att det blir fler jobb om man skapar otrygga system. Slutsatsen blir att alliansen utgår från att folk är lata.
  Det har inte med konjunkturen att göra.

 3. Lars Valler

  Vad är arbetslinjen ?

  Man minskar antal personer i tex FK, inom SRV etc som ska klara av större arbetsmängder. Man har ökat klyftorna som enligt vissa teorier ska öka viljan att investera i arbetstillfällen och viljan att jobba men med minskade sociala skyddnät får man mindre efterfrågan och därmed mindre dynamiska effekter, ty titta på förmögenhetsfördelningen så har den ökat och inte investerats i den takt som var tänkt ? men det tänkte de inte på eller ?
  Arbetslinjen har minskat skatt på kapital mer än skatt på arbete? arbetslinjen har ökat klyftor och minskat köpkraften!

 4. Jimmy Lindberg

  Absolut ska man kunna bli sjuk och leva ett drägligt liv. Åke: Men när man befinner sig i det läget ska man vilja tillbaka på arbetsmarknaden. Som det sett ut har systemet saknat incitament till att arbeta. Nu kommer Herr. Valler komma med något exempel om Göte som hamnade mellan stolarna… Men låt han göra det. Vi har olika syn på individen. Dad denne är kapabel till och hur den reagerar på olika ersättningssystem. Lars: Håll dig till ämnet så kan jag svara. Du lägger till teorier utan bakgrund och du hittar på sk. fakta utan att hänvisa till källorna.

 5. maria kristoffersson

  Åke bör titta över om befolkningsstrukturen förändrats de senaste åren för att dra de slutsatser som han drar. Har Vilhelminas befolkning förändrats på något sätt och är det i denna förändring större behov av försörjningsstöd? Är det inte så så ska vi ta din statistik på allvar.

 6. Åke Nilsson

  Maria
  Menar du att det hänt så drastiska förändringar i befolknings sammansättningen sedan ni tog över så att det motiverar en fördubbling av försörjningsstödet?
  Tror du en själv på den förklaringen?
  I så fall har det inträffat i väldigt många kommuner samtidigt i Sverige.
  Förklaringen är regeringens politik.
  Det är den som är den gemensamma nämnaren.

 7. Andreas Westin

  Hej Åke!
  Har Du missat hur många som gått FRÅN utanförskap till arbete? Dock så har Du en poäng att ”bidrag” bytt leverantör i viss mån, men är detta något fel? Är det inte så att det är positivt att de som är sjuka får sjukpenning och de som bedöms ej vara sjuka för övergå till försörjningsstöd och således klssificeras för de krav som ställs där? FORTSÄTTNING..

 8. Andreas Westin

  Er vänsterpolitik sänker medborgarnas löner till förmån för s.k ”solidiaritet” (läs: överfokusering på godtyckliga bidrag som låser fast människor i permanent utanförskap), men nu är det så att den moderna människan –speciellt ungdomar- genomskådat detta och vill ha politik som leder till att man kan ARBETA sig till sina drömmar och möjligheter, detta kunde vi se i den undersökning som gjordes bland ungdomar för en tid sedan. Detta ligger INTE i ett motsatsförhållande till en god välfärd..

 9. Lars Valler

  Jimmy Jag höll mig till ämnet med att säga att alliansens politik leder toll ökat utanförskap = ökade kostnader för kommunen. De teorier jag änvisar till torde vara allmänt kända men kanske din utbildningsgrund inte innefattar keynes, smith freidmans etc som bygger på fakta sen låt oss se på fakta jimmy. Staten sänker skatten på arbete med 2.8 % men 7% på kapital nationellt ( läs regeringens utfall 2009 )
  Vem är Göte ? hur har Göte hamnat mellan stolarna ? Nej det handlade om regeringens politik Jimmy inte esnkilda individer så försvara gärna teorin mer till rika ger mer jobb som vi inte ser

 10. Jimmy Lindberg

  Lars: Självklart har jag läst om dem men jag läste även kapitlet som kritiserade de teorierna. När du skriver något kan du ju hänvisa till specifik teori istället för ”enligt vissa teorier”. Då måste man nämligen gissa på vad du försöker komma fram till. Genom att sänka skatten på personer i arbete stimuleras folket att arbeta istället för att gå arbetslösa med generös ersättning. Genom att stimulera kapital ser kapitalister Sverige som ett bättre alternativ att placera pengar i, annars får vi kapitalflykt vilket i solowmodellen resulterar i en lägre totalproduktion ceteris paribus. Eller hur?

 11. Leffe

  Jimmy; Bland yngre är det få som är medlemmar i facket. Om så är fallet har de inte alltid jobbat upp särskild hög årsinkomst. Vad anser du vara generös a-kassa? Dagens stege går neråt med besked och efter ett drygt halvår börjar det bli rätt pissigt. A-kassa är ingen vinstlott (inte heller bidrag utan just en arbetslöshetsförsäkring).
  En bra A-kassa är bland det bästa smörjmedlet som finns – om flertalet är med. Nivåerna kan alltid diskuteras – och justeras. Infallsvinkeln skall vara olika under låg- och högkonjuktur. I lågkonjuktur ser vi varsel och få nyanställningar, så vad stimuleras?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.