Alla måste få jobb!

Av , , 7 kommentarer 4
Umeå Kommun kan göra skillnad men då genom att låta alla som har försörjningsstöd få möjlighet till ett tillfälligt arbete inom kommunen.  Varför begränsa åtgärden till ungdomar under 25 år?
Dagens Nyheter skrev i början av veckan om den 36-åriga arbetslöse Blaise Kalonji som via Uppsala kommun fick en tillfällig anställnings som elevassistent. Blaises plan är nu att gå på komvux och bli rörmokare.
Från försörjningsstöd till rörmokare. Den karriären borde vara möjlig för fler arbetslösa.

Umeå kommun är den enskilt största arbetsgivaren i Umeå. Självklart finns det goda möjligheter att låta betydligt fler ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att först pröva sina vingar inom kommunens hägn.

Verkligheten går att förändra om viljan finns och besluten fattas.

Frukostmöte om ”Täckning för tillväxt? – IT-infrastruktur i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 1

LRF, Företagarna och Net1 har inbjudit till frukostmöte på Rex, Umeå idag. Hur fungerar det med bredbandstillgången i Västerbotten?

53% har tillgång till fiberuppkoppling (i tätorterna uppenbarligen). Samtidigt som basindustrin som onekligen ligger i glesbygd, saknar bra förbindelse.

Det finns en del att göra åt den så kallade matchningen.

Budskapet är att Sverige har ingen tid att förlora för att fortsätta kampen att alla ska ha tillgång till bredband. It är chansen och möjligheten att förkorta avstånden som LRF:s ordförande Arne Lindström just sa. En förutsättning för att utveckla Norrland.

Gärna gärdsgård för mig!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det sägs att kraven på ”järnstaket” runt stadens uteserveringar kommer sig av att det ska vara ”en snygg inramning” i centrum. Jag delar uppfattningen att staketen ska vara prydliga – och hela! Men även trästaket fyller uppgiften att vara snygga – förutsatt, som sagt, att de är prydliga och hela. Det kan också ”rabatter i låda” vara.

Så gärna en gärdsgård för mig – förutsatt att den är välgjord och hel! Hellre mångfald än enfald, som vanligt.
 

200 000 invånare har aldrig varit realistiskt

Av , , 4 kommentarer 12

Umeås mål eller snarare vision om 200 000 invånare 2050 är helt hugget ur luften. Det gamla uttrycket att sikta på månen för att träffa trädtopparna omsatt i modern tappning. 800 personer/ år är ett mer realistiskt mål de närmaste åren. Att göra om trolleritricket som uppstod när Umeå Universitet etablerades känns inte särskilt sannolikt.

Att det kommer att bli svårt att rekrytera till Umeå Universitet när studentåldersgrupperna minskar har varit väl känt under åtskilliga år. Den tänkta räddningen med utländska studenter utanför EU och Europa har också stängt när gratisplatserna försvann (det finns stipendium men inte alls i lika stor grad).

Nu gäller det för Umeå att matcha studenter och företag. Att visa att Umeå är orten där inget är omöjligt och att alla företagare tas emot med öppen famn och en kommun som verkligen gör allt för att hjälpa till.

Tyvärr finns inte den viljan hos styret idag. Misstänksamheten mot företag framförallt inom vårdbranschen tar sig ständigt nya uttryck och detta utan att det finns några missförhållanden att vara upprörd över. Med den inställningen ser Umeås framtid inte särskilt positiv ut.

Umeå Kommun måste helt enkelt sluta att leka affär där alla konkurrenter helt enkelt via politiska beslut ska förintas. Umeå Kommun kan göra skillnad genom att upphandla mer verksamhet än vad som sker idag. Här finns ett jättemotstånd.

Alkohol på krogen till 03.00

Av , , 2 kommentarer 6

Efter diskussion på Folkpartiets gruppmöte på måndagskvällen kvarstår Folkpartiets uppfattning att krogen ska kunna servera alkohol till klockan 03.00.

I eftermiddag när Kommunstyrelsen sammanträder kommer alltså Folkpartiet att rösta ja till Moderaternas motion om att utöka utskänkningstillståndet till kl. 03.00 under en försöksperiod av ett år.

Uppföljningen är givetvis väldigt viktig för att se om belackarna får rätt om att utökningen av uppehållstiden kommer att innebära mer fylla och slagsmål.

Helt uppenbart har tiderna förändrats och Umeå måste hänga med även när det gäller öppehållstiderna på krogen

Ungdomsarbetslösheten för hög hur den än räknas!

Av , , Bli först att kommentera 3

Ungdomslöshetsstatistiken är enligt SCB 25,5% just nu för åldersgruppen 15-24 år gamla. Alla vet vi att de flesta 15,16, och 17 åringar (och bra många av 18-åringarna också) går i skolan. En och annan söker helgjobb någon timma och betraktas därmed statistiskt som arbetslös.

Men detta är inget tilltag av den svenska Alliansregeringen eller oppositionen i riksdagen. Tvärtom är förklaringen följande:
Begrepp och definitioner AKU
Oktober 2007 ändrades den officiella arbetslöshetsdefinitionen. I enlighet med EU:s förordningar ingår from. oktober även heltidsstuderande som sökt arbete i gruppen arbetslösa och därmed i arbetskraften. Tidigare ingick dessa i "ej i arbetskraften".
Kan vara bra att veta för den som möjligen har läst Bertholof Brännströms krönika i dagens (14 maj) VK. Umeås ungdomsarbetslöshet (anmält till arbetsförmedlingen) har helt andra siffror – 1 228 personer som även detta är alldeles för högt enligt min uppfattning.
Ingen ungdom ska behöva gå arbetslösa!

Företagsfientliga Umeå

Av , , 4 kommentarer 9

Umeå gör sig nationellt känt för att vara företagsfientliga – var ska detta sluta?

Utifrån detta skrev jag idag en interpellation:

 

Till
Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Holmlund
 
Företagsfientlig attityd i Umeå
 
Uppenbarligen ogillar Umeås Socialdemokrater att hemtjänstberättigade själva fritt kan välja hemtjänst bland de företag som är certifierade. Genomförande av LOV var Umeå tidiga med att applådera, möjligheten att själv kunna välja mellan utförare – både kommunala och privata – har varit en självklarhet.
 
Certifieringen innebär att verksamheten förbinder sig att uppfylla kvalitetskrav mm för att få vara med. Utifrån detta väljer brukaren vem de vill få tjänsterna utförda av.
 
Nu är det annat ljud i skällan. Nu vill kommunen ha insyn i företagens ekonomi och begär besked om eventuella vinstuttag ur företagen. Helt uppenbart finns inget som helst förtroende för företagen och samtalsklimatet gentemot företagen kan knappast kallas positivt.
 
Samma negativa syn på företagsamhet gjorde att det mycket populära äldreboendet ”Skräddaren”, trots höga kvalitetskrav mm, plötsligt ska överföras till kommunalt utförande i höst. Här är inte kvalitén avgörande om ett boende är bra eller inte, eller för allt i världen vad de boende tycker och anser. Här är det politiska dogmer som är viktiga. Privata företag ska motarbetas oavsett om de gör ett bra jobb eller ej.
 
Företaget Umeå Kommun längtar tillbaka till monopoltiden då det var ensam på marknaden och det enbart fanns ett val att göra. Eller snarare: då det inte fanns något val. Monopolet var betydligt dyrare för kommunen (oklart varför men det var så). Idag får inte kommunens verksamhet vara dyrare än de privata utförarna.
 
·         Hur motiverar Lennart Holmlund kommunens helomvändning när det gäller synen på företagsamhet inom äldreomsorgen. Finns det något att klaga på i Umeå när det gäller privata företagare inom omsorgssektorn (brukarna ger höga betyg).
·         Kommer samma företagsfientliga krav ställas till alla företag som kommunen upphandlar?

Lyssna på småkommunerna!

Av , , Bli först att kommentera 4

I VK den 3 maj skriver företrädare för den s k Akademi Norr om samverkan mellan små kommuner i de norra länen. De efterlyser ett reellt agerande från de större kommunerna för att bilda en region i norr.

Jag kan inte annat än hålla med dem. Det är bedrövligt att så många är så navelskådande och inte förstår att hur mycket vi än stirrar på oss själva blir vi inte så många fler – vår framtid och utveckling bygger på samverkan! Och samverkan i sig kräver kompromisser.
Bort med ”hugg grannen i ryggen” – in med mera ”tillsammans blir vi starkare”!

Lyssna på småkommunerna!

Av , , Bli först att kommentera 1

I VK den 3 maj skriver företrädare för den s k Akademi Norr om samverkan mellan små kommuner i de norra länen. De efterlyser ett reellt agerande från de större kommunerna för att bilda en region i norr.

Jag kan inte annat än hålla med dem. Det är bedrövligt att så många är så navelskådande och inte förstår att hur mycket vi än stirrar på oss själva blir vi inte så många fler – vår framtid och utveckling bygger på samverkan! Och samverkan i sig kräver kompromisser.
Bort med ”hugg grannen i ryggen” – in med mera ”tillsammans blir vi starkare”!

Med Fru Gårman mot jämställdhet?

Av , , 2 kommentarer 6

Umeå får sina första ”Fru Gårman”-skyltar i dagarna. Jag har absolut inget emot henne, men förundras över hur viktigt det är för somliga att se att man kan gå över en gata iklädd kjol. Frågan är om Fru Gårman främjar jämställdheten?

Personligen är jag mera imponerad av det barn som för ett antal år sedan och på Island undrade om presidenter verkligen kunde vara män. Detta när Vigdis Finbogadottir närmade sig slutet av sin andra mandatperiod – varje mandatperiod var 8 år – som president.
Personligen är jag också mera intresserad av reformer än av symboler.