Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: arbetskraftsinvandring

Inkonsekvensens triumfer

Av , , 4 kommentarer 20


Ursäkta upprepningen, men har så svårt att smälta och lämna dessa orimligheter, särskilt ställda i relation till varandra:

1. Man åker ut ur Sverige om man har uppehållstillstånd och har tagit ut fem semesterdagar för lite.
2. Man får stanna om man saknar uppehållstillstånd och kastar brandbomber mot en synagoga.

Kan inte politiken och politikens tjänare sätta ett stopp för sådana upprörande vansinnigheter, hur ska vi då kunna bli tagna på allvar?

Den valda lagstiftande riksdag som nu ska samlas Måste ta tag i detta med att rotade och bidragande nysvenskar kan kastas ut för andras administrativa misstag. Det är fel på så många sätt och bryter ner gemene mans förtroende för rättssystemet.

Arbetskraftsbristen

Av , , Bli först att kommentera 7


Ibland har människor blivit irriterade när man nämnt arbetskraftsbristen, som om den inte riktigt passat i bilden. Men den är ett faktum.

I den här artikeln i VK tas den och dess betydelse upp. Arbetskraftsbristen begränsar Västerbottens näringsliv och samhällsekonomin bromsas. Ordrar kan inte tas, förtjänster, löner och skatter uteblir.

För flera år sedan talade jag med en västerbottning som drev utvecklings- och tillverkningsföretag i annat land. Han berättade varför. Det var enligt honom inte för lönekostnaderna. De skillnaderna blev inte så stora. ”Men där finns det utbildad arbetskraft”, sa han. Det gällde IT- och teknikområdet. Idag är bristen på utbildade påtaglig i många sektorer, inte minst inom vården.

Det företagen inte alltid förstått är att branscherna själva kommer att tvingas ta ett större ansvar för att hjälpa fram kompetent arbetskraft, som i flera av våra konkurrentländer. Det utbildas inga erfarna arbetare, har aldrig gjort. Återkommer om detta.

Läs artikeln i länken ovan. Vi måste av många anledningar hjälpas åt att vända utvecklingen och bl.a. uppgradera yrkesutbildningarna som har med sig jobb, samhällsutveckling och välfärd.

Mer arbetskraftsinvandring?

Av , , 4 kommentarer 4


Ja, det kan bli följden om vi inte kommer till rätta med en del obalanser i vår arbetsmarknad och vårt utbildningssystem.

Arbetsgivarna på flera ”bristområden” måste ta sitt ansvar och fundera över vad man kan göra för att marknadsföra sig och för att de arbeten man erbjuder ska bli attraktivare.

Staten måste se till att utbildningsanordnarna är så pass fria i sin utformning av utbildningarna att samhällsviktiga utbildningar också blir intressanta för dagens mer ”här- och nuinriktade” unga.

Utbildningsanordnarna måste erbjuda utbildningar som både svarar mot samhällsbehoven och möter och attraherar de unga – och leverera med daglig kvalitet som sporrar och håller uppe motivationen.

Det mesta är lättare sagt än gjort, men som det nu är sticker företagen i många branscher huvudet i sanden och konkurrerar vidare med varann om en krympande skara utbildade medarbetare. Staten har fläckvis gjort det svårare för gymnasierna att paketera attraktiva program och gymnasierna har för ofta utbildat för något annat än verkligheten.

Det finns obalanser som får trista följder om vi inte kommer till rätta med dem. Hela branscher kan begränsas och i sin tur begränsa andra om de inte har tillgång till utbildad arbetskraft i Sverige.

Lösningen med arbetskraftsinvandring i ett läge där alltför många unga är sysslolösa känns verkligen inte bra.

Brist på arbetskraft

Av , , 7 kommentarer 1

Håhåjaja, det är inte allt som är lätt att förstå. Banverket har svår personalbrist.

Svenskar har inte utbildat sig åt det här hållet, eller vill inte ha just de ingenjörsjobb som Banverket erbjuder. När Södertälje kommun började kolla upp utbildningsnivån på sina irakiska invånare visade det sig att 4 av 10 har högre utbildning. Klicka på länken och läs vidare i artikeln. Den är lite intressant för oss som är intresserade av att lösa problem.

En annan sak är att ändan alltid är bak. De som vill hata människor som ser annorlunda ut har två huvudkanaler. Antingen kan man hata dem för att de inte arbetar, eller också kan man hata dem för att det gör just det. Antingen fokusera på att de kostar pengar eller på att de tar jobben. Men just jobben det står om här vill svenskarna tydligen inte ha.

Svåra saker om invandring

Av , , 2 kommentarer 0


När jag kom till medborgarhuset i Vännäs för KS-sammanträde igår såg jag något som jag inte hört ett ljud om. Riksteaterns "Asylshopping" gick för gymnasiet och skulle även gå på kvällen. Man lockade bland annat med en bild på Migrationsminister Tobias Billström. Ämnet, ministern och nyfikenheten gjorde att jag gick på föreställningen trots att sammanträdet blev långt.

Jag har knappt varit på något som haft så få åskådare. Det beror förmodligen på att svag annonsering, man hade väl fokuserat på skolorna. ("Asylshopping" går även 2 gånger under tisdagen för skolorna i Vännäs. Dock inte ikväll som jag skrev först!)

Föreställningen handlar inte om lätta saker. Inte för dem som ska besluta om regler för invandring och flyktingmottagande. Inte för dem som sköter hantverket, för handläggare och poliser. Absolut, absolut inte för dem det främst gäller, dem som kommer med en bakgrundshistoria som bara de själva känner fullt ut.

En pjäs ska väl vara skruvad, mycket gjorde starkt intryck, men jag hade blivit illa berörd om jag arbetat på Migrationsverket. Att framställa det som om personalen gärna hjälper asylsökande begå självmord kändes billigt och orättvist. En annan sak är att man sett tidningsuppgifter om bekymmersamt uppträdande från några tjänstemän och att risken att man blir alltför härdad förmodligen är stor.

Jag bearbetar fortfarande tankar och intryck, men en sak vet jag. Jag vill inte byta med sådana som av olika orsaker tvingats lämna sitt hem och försöker komma in i vårt land – de invandrare som är flyktingar. Inte heller vill jag byta med dem som av andra orsaker väljer att komma till ett land där de varken har språk eller familj. Inte med dem som arbetar med migrationen heller.

De finns de som menar att invandringen i Sverige ska vara fullt fri. Att vårt samhälle skulle klara och må bra av att dörrarna ställdes vidöppna för alla oavsett skäl. Att Sverige självklart skulle fortsätta att vara välkomnande och bra för dem som kommer. Dit tror jag i stort sett alla politiska ungdomsförbund hör. Jag kan på ett sätt förstå teorin, men tror inte på praktiken.

På andra sidan finns de som tror att det skulle vara rätt och riktigt om man stängde gränserna och kastade ut alla som inte var födda här eller i våra grannländer. De är rätt få, lyckligtvis, men ändå för många. Följden av en sådan mörkerdriven konfrontation och alla dess följder skulle bli ett samhälle som inte är hanterbart och som jag inte skulle vilja bo i.

Det finns mycket att fundera över i spannet mellan dessa åsikter. Särskilt för dem som ska utarbeta rättssäkra riktlinjer som stämmer med internationella konventioner och har plats för barmhärtighet. Det behövs, även för oss svenska medborgare. Sverige, kanske särskilt Norrlands inland, kommer absolut inte att klara den stora pensionsvågen utan "nya svenskar" med de låga födelsetal vi haft de senaste årtiondena. (I Norrlands inland dessutom ungdomsutflyttningen) De "svenskar" som inte finns är ett hot mot välfärden, inte de som flyttar hit och slår rot. En del tror inte det när de ser ungdomsarbetslösheten, men det blir förmodligen obehagligt tydligt inom några få år.

Något som ofta kommer bort i debatten är andelen företagare bland invandrarna. Enligt Nutek är var nionde företagare invandrare,  bland svenskarna är det var tionde. 2002 var hade en femtedel av nyföretagarna utländsk härkomst medan de utgjorde en niondel av befolkningen. Nyföretagandet som helhet är skrämmande lågt i Sverige. Lägst i norden och på plats 38 av 40 i en hyfsat ny undersökning. Vad innebär det för vår framtida välfärd? Får vi sätta vårt hopp till nysvenskarna?

Samtidigt hamnar alltför många i passivitet, utanförskap och bidragsberoende, vi ljuger om vi förnekar det. Vi har, kanske  välmenande, jobbat oss neråt under årtionden och nu måste Sverige bli mångdubbelt bättre på integration. Invandrare som fått permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, med rättigheter och skyldigheter, måste släppas in i det samhälle där de lever. (Vilket inte betyder att etniska svenskar ska utplåna sin kultur och gömma bort resterna som kan finnas kvar av det kristna arvet) I en undersökning från EU-kommissionen som presenterades sommaren 2007 hörde Stockholm och Malmö till de storstäder i Europa där integrationen lyckats allra sämst.

Det finns en del att göra.