prioriteringar

Av , , 1 kommentar 4

Politiken handlar om att välja väg, att prioritera besluten så att det blir så rätt som möjligt.

Ibland måste man ta beslut som kan verka felaktiga men förutsättningarna kan vara så att det är bästa alternativet. Utgångspunkten är att göra rätt, göra det som är bäst för Åsele eller vars nu besluten tas och så agerar nog de flesta folkvalda, det finns naturligtvis en del som vänder kappan efter vinden och byter åsikt och ståndpunkt som det passar tillfället.

Att Åsele kommun har ett stålbad när det gäller ekonomi är känt, framförallt av de som finns i verksamheterna. Nästkommande år kommer inte att innebära någon lättnad utan vi måste fortsätta att granska hur vi prioriterar och använder disponibla medel, hur vi kan göra verksamheterna mer kostnadseffektiva. Vi har tagit ett beslut att se över och förändra tjänsteorganisationen så den matchar den nya politiska  organisationen som vi har idag. Det hela utmynnar i att vi måste tänka i nya banor hur och vad vi gör för Åsele. Vi pratar mycket om samverkan för att minska kostnader och sårbarhet. Vi har i beslutsprocessen ett samarbetsavtal med Landstinget som grundar sig på vår gemensamma strävan att lösa vissa saker gemensamt för att få bättre ekonomi, från landstinget säger man att den verksamhet man bedriver i Åsele med akutbilen ska vara 1,5 milj årsbesparing gentemot tidigare när den nu fungerar som det är tänkt och det gör att vi kan nyttja tjänster som minskar Åseles kostnader med 0,5-1 milj år när vi har det avtalet fullt utbyggt vilket gör att förutom en akutvårdsinsats av hög kvalite som inte kostar oss något så kan samverkan hjälpa oss att minska våra utgifter inom vård, omsorg och hemsjukvård framöver. 

politik i Åsele

Av , , 2 kommentarer 5

Att engagera sig politiskt på en sån liten ort som Åsele innebär att man hela tiden, i alla sammanhang får frågor och får prata praktisk politik. Allt som händer runt oss är ju politik i en eller annan form men jag får många frågor om varför det är på ett visst sätt eller varför det beslutas på ett annat sätt. Helgen som gick var inget undantag. Att på min svengelska försöka förklara varför vårt skattesystem  har det skattetryck på enskilda löntagare som det har och inte som i en del andra länder beskatta inkomstkällorna, råvarorna eller den industri som finns lokaliserad i region tydligare så att individerna kan konsumera och bidra til lokal tillväxt är både spännande och intressant och visar på ett intresse hur våra skattemedel används- ibland förnuftigt och för alla och ibland svårförstått och för bara ett fåtal. Många ställer frågor om varför det måste vara partipolitik, kan man inte bara göra det som är bäst för stunden och verkar vettigt. Grunderna för de värderingar som styr olika beslut mot olika riktningar ligger djupare än så. 

Om vi har behov av eller lagkrav att utföra vård och omsorg för några i vårt samhälle  och därför avsätter 2 000 000 av skattepengarna och anställer 4 personal med avtalsenlig lön och bra villkor för att utföra arbetet och betalar en hyra för lokal och köper in utrustning och förnödenheter och det blir 200 000 "över " när vi har utfört verksamheten -vad ska vi göra med pengarna?

Vill vi att skattepengar ska kunna gå som vinst från en verksamhet direkt till en företagare eller ett skattesmitarland, kallas visst skatteparadis av vissa.

Det här är en stor fråga och den kommer att diskuteras på kommande S-kongress.

Tycker vi att det är rätt att man kan få en skattesubvention ett sk rutavdrag om man hyr in en tjänst som hjälper till med läxläsning, ska de gemensamma insamlade skattemedlen användas till enskildas lyx- angelägenheter?

Dessa och en mängd andra frågeställningar och diskussioner har jag haft under den helg som varit med olika personer som jag träffat på ishallar, skoterochfriluftsmässa, på macken vi har naturligtvis pratat annat oxå men många frågor kommer direkt när man är boende på en liten ort.

 

Helgaktiviteter

Av , , Bli först att kommentera 2

Helgerna innehåller så många möjligheter till roliga aktiviteter att valet kan vara svårt. Som småbarnsförälder, ja förälder överhuvudtaget så blir det en stor press att ”välja rätt” i den stora flora av aktiviteter som erbjuds i först och främst närområdet. Jag är hockeyförälder så fredagskvällen och träningen för smågrabbarna är en aktivitet som är rolig att vara på där framtidens hockeyspelare lägger ner en massa energi och tränar med stor entusiasm. Jag hade sedan ett par timmar i garaget hemmavid med större ungdomar där vissa reparationer skulle färdigställas.
Lördagens härliga temperatur gav smak av utevistelse, Åslia och utförsåkning, en tur med skotern, skidor i naturen? Nä det var garaget som tog förmiddagen i anspråk, en kort tur med skotrar till vår Bygdegård i Gafsele där några kreativa föreningar hade ordnat en frilufts och skotermässa med utställare och likasinnat intresserade att språkas med under otvungna former i ett trevligt väder, och välbesökt trots krock i kalendern med Junseles burkarcup, storumans och Lyckseles friluftsaktiviteter mm. Söndagen bjöd på en hockeycup i Lycksele där en buss fylld med med föräldrar, syskon och framförallt energiska hockeyungdomar som fick spela en hel dag mot olika lag i Lycksele var huvudaktivitet. Träffade även de energiska cross och enduroåkarna som var i algovik och tränade skoteråkning inför kommande emtävling i Finland och de svenska mästerskapen, att avrunda helgen och varva ner med familjen innan veckan tar vid med vardagsbestyr känns också skönt.
Ha en trevlig vecka och förhoppning om en förväntan inför nästkommande helgs aktiviteter.

Kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 1

Några reflektioner på gårdagens kollektivtrafikdag. Efter ett år med nya kollektivtrafikmyndigheten så fick vi en rapport om hur det arbetet utvecklats och vilka roller Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken har för vår i länet samlade kollektivtrafik. Vad detta innebär för en liten inlandskommun, vi är likt enregndroppe inte så mycket att komma med enskilt där samverkar vi i region 8 för att belysa och förtydliga förhållandena som gäller för de geografiskt stora ytorna glest befolkade utspridda över våra kommuner.

i Åsele tar vi ett nytt greåå 2014 och provar att utöka möjligheterna till kollektivtrafik ute i vår periferi med ringbilar, taxi som ska kunna nå alla de fast boende vi har i kommunen för att någon gång under veckan kunna ta sej till serviceinrättningarna.

En sådan sammanslutning av politiker som dras ihop från hela länet ger ju möjlighet till andra diskussioner, vi har även bussbolag, de kommunala tjänstemännen som handhar vår kollektivtrafik med på dessa sammandrag.

Jag tog chanschen att prata utbildningsfrågor med flera av våra kommunrepresentanter, vars är man nu i sin planering, hur ser framtiden ut hur möter vi de bekymmer som vi ser i antågande. Pontus Gran för Erup presenterade ju i veckan dyster statistik ang barnafödandet och minskade elevkullar så vi pratade om hur man ska klara av det i vår glesa geografi med skolor utspridda i periferien.

mer kommer sedan…..

Demokrati eller inte

Av , , 2 kommentarer 6

Demokrati på internet eller i den verkliga värden, som politiker så är uppgiften att peka ut riktningen, ge resurser och befogenheter att utföra de beslut som blivit följden av den utpekade riktningen. Man måste vara tydlig och även få en tydlig uppföljning av de beslut som ges. Att lita på de tjänstemän som finns i organisationen att de jobbar fram riktiga, faktabaserade och Sanna underlag för beslut är naturligt för mej annars måste vi politiker ge tydligare uppdrag men utan att begränsa omfattningen av utredningsarbetet. När frågor kommer till beslutande organ, vi har flera olika beroende på den delegationsordning som finns ska det finnas ett bra underlag som ska förstås av alla, så är det inte alltid och då tar man tillbaka frågan och bearbetar vidare. Om politiken däremot letar efter andra angreppspunkter av de frågor som man har berett så blir det naturligtvis en osäkerhet bland de församlade. Om det då är en politisk taktik eller om man tycker att frågans omfattning blivit bredare så tycker jag att den ska upp till diskussion för att nå konsensus om det är möjligt annars gäller majoritetsbeslut som en minoritet får acceptera som demokratins grunder. Att låta den breda massan få information har en begränsning före eller efter ett taget beslut. Före så är ingen information säkerställd, allt kan komma i ett beslut. Sedan ett beslut finns så kan verksamheterna påbörja arbetet med att se hur man ska lösa den nu uppkomna uppgiften och när man hittat hur man ska genomföra så kan man tydligt informera vad som gäller och när.

Samverkansavtal

Av , , 2 kommentarer 2

Jag har tidigare, igår lagt ut den skrivelse som är förslag till samverkansavtal mellan Landstinget och Åsele kommun. Varför då? Jo under gårdagens kommunstyrelsemöte var vi alla från olika partier överens om att detta var ett bra grundavtal, villkor som man från Åsele tidigare ställt upp var uppfyllda, och i vissa fall har man nått längre än ursprungstanken. Det som vi i Åsele har fått möjlighet till ytterligare är samverkan mellan den verksamhet som landstinget bedriver i sjukstugan och den verksamhet som vi som kommun är ålagda att utföra, hur det fungerar finns beskrivet i samverkansavtalet.
Landstinget har helt och fullt ansvar över akutsjukvård juridiskt och ekonomiskt och köper vissa tjänster av kommunen. Kommunen får med avtalet möjlighet att köpa vissa tjänster/kompetenser som vi har behov av nu och när vi övertar den omtalade hemsjukvården i höst.
Det här var vi kommunstyrelsen i stort sett eniga om -att avtalet var bra och heltäckande men vissa ledamöter hade en del detaljfrågor som man inte hade förstått eller ville förstå, detaljnivån i diskussionen blev på en tekniknivå som jag tycker hör till verksamhet. Men vi vill låta alla frågor ställas, alla synpunkter får komma upp för diskussion och vi offentliggör så långt det är möjligt den information vi har via annonser, offentliga möten och till viss del sociala medier innan vi i demokratisk ordning tar de beslut som erfordras för att bedriva verksamhet.

Transparens

Av , , 2 kommentarer 1

Att informera är lätt, att få någon att förstå är däremot jättesvårt. Den som får ett budskap presenterat ser det från sin vinkel och med sin kunskap i ämnet.

Att man har ett recept och rätt ingredienser betyder inte att resultatet smakar bra – inte för alla, smaken är olika.

Att ge information är viktigt men svårt, vad kan man förmedla som inte kan misstolkas, en del söker komman och punkter i texter av information-ibland helt oviktigt för budskapet men i vissa fall av avgörande betydelse. Man måste i alla situationer se en helhet som betraktare eller mottagare av information är man osäker och misstänksam så hittar man tvivelaktigheter i allt och frågan är då har man uppnått målet eller var budskapet i helhet det som var viktigt och man därefter får ställa frågor till informationsgivaren för klargörande.

Jag tycker det är viktigt att alla som vill kan ställa frågor om det som berör deras omgivning på ett eller annat sätt därför lyfts vissa frågor upp i en större församling och i en del fall även offentlig information eller frågestunder som med avsiktsförklaringen i höstas och samverkansavtalet med landstinget nu.

Och för att spä på ironin så har det varit tre sammanträden som krävt min närvaro denna dag och förhoppningsvis sett till att tjänsteorganisationen i kommunen tydligt vet vad som skall göras efter de beslut som tagits.

Trevlig kväll på er Jag hade fettisdagsmys på Åslia med smågrabbarna i skenet av facklor och till doften av färskbakade, goda semlor med rätt ingredienser!

Förslag på samverkansavtal

Av , , 1 kommentar 6

Jag lägger ut det förslag till samarbetsavtal som vi nu haft uppe i kommunstyrelsen, där vi är överens om att jobba vidare men vissa förtydligandes ang verksamheten som vi ska samverka omkring gör att vi avskickar ärendet åter till allmänna utskottet för beslut….

Samarbetsavtal mellan Åsele kommun och Västerbottens läns landsting
Västerbottens läns landsting, org.nr. 232100-0222, och Åsele kommun, org.nr. 212000-2791 har träffat följande avtal avseende den lokala sjukvården, akutbilen och omsorgen i Åsele kommun.

1. Bakgrund
Åsele kommun (hädanefter kommunen) och Västerbottens läns landsting (hädanefter landstinget) har utformat en avsiktsförklaring gällande samarbetet kring den lokala sjukvården, akutbilen och omsorgen i Åsele kommun. Detta avtal är ett led i genomförandet av avsiktsförklaringen.

2. Handlingars inbördes ordning
Om avtalet skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller det sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet enligt punkten 3
2. Avtalet
3. Bilagor

3. Ändringar/Tillägg
Varje ändring, tillägg eller precisering av detta avtal skall vara skriftligt och undertecknat av båda parterna för att vara giltigt.

4. Åtaganden

4.1 Akutbilen
Under landstingets övergripande ansvar men i nära samarbete med kommunen drivs en akutbil. Akutbilen larmas via SOS Alarm. Akutbilen ska rycka ut på prio 1 och 2 larm. Vid prio 1 alarm ska utryckningen ske inom 5 minuter. Utryckning och transport av patient ska i regel endast ske inom kommunens gränser.

Landstinget svarar för fordon och därtill försäkring, service och underhåll av fordonet samt medicinsk utrustning, läkemedel och kontroll av material i akutbilen. Landstinget ska se till att akutbilen utrustas med varningsljus. Landstinget ska dygnet runt bemanna akutbilen med sjuksköterska utbildad inom akutsjukvård.

Kommunen svarar för garage och har det praktiska ansvaret för fordonet, vilket till exempel innebär att tvätta och städa akutbilen in- och utvändigt, byta däck, fylla på olja och dylikt. Kommunens räddningstjänst ska dygnet runt bemanna akutbilen med förare som har genomgått grundläggande utbildning inom akutsjukvård och introduktionsutbildning för ambulanspersonal.

Landstinget ansvarar för lärarkostnaderna i form av utbildning och examination för den grundläggande utbildning inom akutsjukvård som förarna ska genomgå.

Personalen ska primärt bedöma och behandla patienten på plats och kan, i avvaktan på eventuell ambulanstranssport, förkorta transporttiden till sjukhus genom att föra patienten till mötande ambulans alternativt till sjukstugan. Behandling av patient ska ske enligt behandlingsriktlinjer fastställda av akutsjukvården inom landstinget

Landstinget och kommunen ansvarar för nödvändiga försäkringar för respektive personalkategori. Landstinget ansvarar för eventuellt nödvändiga ansvarsförsäkringar för skada på tredje man.

4.2 IVPA
”I Väntan På Ambulans” IVPA ska införas inom Fredrika kommundel. Kommunen ansvarar för erforderlig personal och fordon för IVPA i Fredrika. Landstinget ansvarar för den lärarinsats som krävs för att ge berörd personal inom räddningstjänsten erforderlig utbildning. Se bilaga 1: Avtal om IVPA.

4.3 Samarbete kring sjuksköterskor
Efter kommunaliseringen av hemsjukvård, vilket sker 1 september 2013, köper kommunen av landstinget, sjuksköterskeinsatser för de oplanerade hemsjukvårdsbesöken som sker vardagar från 16:00 till 07:00, fredag från 16:00 till måndag 07:00 samt dagen innan en helgdagsafton eller röd dag från 16:00 till dagen efter röd dag 07:00.

Kommunen köper av landstinget, sjuksköterskeinsatser till kommunens särskilda boenden under vardagar från 20:00 till 07:00, fredag från 16:00 till måndag 07:00 samt dagen innan en helgdagsafton eller röd dag från 16:00 till dagen efter röd dag 07:00. Verksamheten på kommunens särskilda boenden ska bedrivas på sådant sätt att antalet sjuksköterskeinsatser som landstinget ska genomföra minimeras.

Ett skriftligt tillägg till detta avtal ska upprättas angående boendet i Fredrika.

4.4 Den gemensamma lokalen
Inom den gemensamma lokal, där landstinget driver närsjukvårdsplatser och kommunen har ett särskilt boende, ska kommunen under 2013 omprioritera fokus från demensboende mot sjukhemsboende och inrätta minst 4 stycken korttidsplatser.

4.5 Personalrekrytering
Vid framtida personalrekrytering ska parterna, när det är lämpligt, samverka.5. Kostnad
Kostnadsberäkning enligt detta avtal sker i skriftliga tillägg. För varje år ska kostnaden uppräknas enligt landstingsprisindex (LPIK, exklusive läkemedel) med det senast kända indexet i december varje år. Betalning ska ske 2 gånger per år: senast 31 mars och 30 september.

6. Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte till någon del överlåtas på annan juridisk eller fysisk person utan skriftligt godkännande av motpart.

7. Avtalstid och uppsägning av avtalet
Avtalet gäller från och med det är påskrivet till och med 2016-01-01 med en uppsägningstid på ett år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om det inte sägs upp minst sex månader innan avtalets utgång. Punkterna 4.1-4.5 blir giltiga var för sig så fort kostnadsberäkningen för respektive punkt är fastställd i skriftligt tillägg.

Var och en av parterna äger rätt att säga upp avtalet i förtid med 6 månaders uppsägningstid om:
den andra parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet
den andra parten åsidosätter skyldigheter utan att vidta rättelseåtgärder

8. Omförhandlingsklausul
Förhandling om avtalets omfattning och inriktning kan begäras av parterna vid väsentliga förändringar av de omständigheter som ligger till grund för detta avtal. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig.

9. Force majeur
Parterna är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller teleavbrott. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om parterna själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.

10. Utvärdering
Parterna ska minst 2 gånger per år sammanträda för att utvärdera samarbetet enligt detta avtal.

11. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall, ifall parterna inte kan göra upp i godo, slutligt avgöras av allmän svensk domstol enligt svensk rätt. Detta avtal har upprättats i två exemplar, och parterna har erhållit var sitt exemplar.

Västerbottens läns landsting / ​Åsele kommun

Måndag med nya möjligheter

Av , , 2 kommentarer 3

Efter en mycket trevlig helg med med hela familjen samlad till en högtidsdag så återvänder vardagens bestyr efter helgens äventyr där Hockeymatch med u9, backtävling på skoter, slalom på åslia, skidturer i skogen, pulkåkning med smågrabbarna, luftning av skotern med sladden, och ett motorbyte ii en av bilarna var några aktiviteter vi höll på med.
När vardagen och ett kommunstyrelsemöte närmar sig så är det skönt att bitar faller på plats.
Vi har nu ett avtal med landstinget, likt det som vi föredrog på Folkan när vi visade upp Akutbilen och pratade om hur förändringarna av vatten och avloppstaxorna skulle bli.
Vi har nu fått samverkan i flera steg som ger mervärden för vår organisation när det gäller sjukvårdsinsatser i äldrevården, det är på en teknisk nivå i vår organisation.
Medans vissa spekulerar och gissar och tycker så vet majoriteten i Åsele vad som gäller, om någon undrar så fråga så får ni svar.
Information ska vara saklig och får inte utlova eller förespegla annat än gällande fakta, ibland behövs olika beslut för att politiken ska kunna informera rätt saker och inte spekulationer eller tyckanden.
Många olika saker att dryfta och besluta på ks imorgon, och förhoppningsvis är materialet komplett, väl underbyggt och tydligt inför de beslut som skall tas.