Etikett: rasism

Förintelsens förhistoria

Av , , Bli först att kommentera 3

DEL 3. Rasism och rasförädling.

Förintelsen

Nazisterna inledde förföljelsen av judar 1933. Nu skulle det ske. Hitler pekade ut syndabockarna som orsakat den ekonomiska krisen, förlusten i första världskriget – och allt annat ont som skett på jorden de senaste 2000 åren. Det kostade 6 miljoner judar livet i de nazistiska utrotningslägren.

En bluff
Trots alla bevis och vittnesmål, så finns det än i dag de som förnekar att dessa massmorden begåtts. Förintelseförnekare talar ofta om en ”förintelseindustri”, att den uppdiktade och överdrivna Förintelsen är till för att främja judiska intressen. Det finns en historierevisionism som bygger på rad konspiratoriska idéer, bland annat att judarna styr skeendet på jorden genom en hemlig organisation (ZOG). Ofta vill förnekarna rentvå Nazisterna och istället misstänkliggöra judarna. Förintelsen har aldrig ägt rum, den är en bluff. Gaskamrarna ställdes dit efter kriget, liksom bergen av lik och brända skelettdelar. Dessa idéer lever kvar än i dag, vilket är skrämmande.

Fick skulden
Tidigt anklagade kyrkan judarna för att ha mördat Jesus. Ur detta hat växte det fram en långa rad myter. Redan på 1100-talet uppstod en legend (som levt kvar in i modern tid) att judarna kidnappar och dödar kristna barn för att använda deras blod i sitt osyrade bröd. Under 1300-talet spreds myten att judarna låg bakom Pesten genom att förgifta brunnarna. Tusentals judar slogs ihjäl av pöbeln. Under århundradena har bilden av juden vuxit fram som girig, snål och penningdyrkande typ. Martin Luthers skrift ”Om judarna och deras lögner” (1542) påstår han att judarna är besatta av Djävulen. Därför ansåg Luther att det var fritt fram att bränna judarnas skolor, synagogor och hus.

Sverige 1685: En förordning utfärdades att man skulle beordra judarna att inom 14 dagar lämna landet. Orsaken var att judarna bröt mot den ”sanna och rätta evangeliska religionen.” 1686 införs en kyrkolag i Sverige som tvingar bosatta judar att konvertera till kristendomen och låta sig döpas. Med Gustav III vid makten, införde han religionsfrihet. Nja, det väl ändå att ta i, tyckte många. 1782 införs därför ett reglemente som tvingade judarna att endast få bosätta sig i storstäderna och att de inte får bli riksdagsmän eller ämbetsmän. De fick heller inte gifta sig med icke-judar. Allt medan mytbildningen fortsätter och nya fördomar skapas. När staten vill lätta på restriktionerna, utbryter 1838 kravaller i huvudstaden och folkhopen krossar fönster i judiska hus och butiker, allt medan folk skanderar slagord mot judarna. Inte förrän 1850 fick judar i Sverige tillstånd att bosätta sig var de ville och 1863 försvann i det tidigare förbudet mot blandäktenskap mellan judar och kristna.

Skapar nidbilder

Nidbilder skapas
Rasbiologins och rashygienens storhetstid är perioden från sekelskiftet 1900 fram till mellankrigstiden. I ämnet rasbiologi (som gud ske lov inte är nån vetenskap) var vi svenskar synnerligen framstående. I början av 1900-talet fick våra författare och poeter nys på dessa sanningar. Erik Axel Karlfeldt liknade juden vid en flodhäst med sitt svullna tryne.  I tidningar och tidskrifter formades de nidbilder som lever kvar än idag. Juden har mörkt hår, en väldig krökt näsa, feta läppar, kloliknande händer och småfet. I bildtexterna är judarna snåla och giriga. De beskrivs som krigsprofitörer och bar naturligtvis skulden för prisökningar, bostadsbrist och naturligtvis var det judarnas fel att så många svenskar emigrerade till Amerika.

Läran om raserna
Idéerna om ”raser” och ”rasblandningar” blev ”sanningar” under 1930-talet – inte minst i nazistiska Tyskland. I Sverige fanns också vid denna tid ett utbrett rastänkande av klart antisemitisk natur.

1905 hade ”Sions Vises protokoll” publicerats, ett dokument som skrevs av tsarens hemliga polis, men utgav sig för att härröra från sionistkongressen i Basel 1897. Sions Vises protokoll beskriver hur ”judarna” tänker förinta kristenheten, bland annat genom att sprida epidemier. Efter den ryska revolutionen 1917 fick Sions Vises protokoll stor internationell spridning. Hitler hakade naturligtvis på denna konspirationsteori. Men protokollen är naturligtvis fejkade. Det en är en propagandistisk skrift skapad i slutet av 1800-talets Ryssland. Trots att protokollen gång på gång avslöjats som förfalskning så fortsätter man (än i dag) att översätta, trycka och publicera skriften över hela världen. Så går det till att förvandla lögner till sanningar.

Tyskland 1933. Då inleddes en organiserad bojkott av judiska affärer och de som bröt mot bojkotten trakasserades. 1935 uteslöts alla icke-arier från statsförvaltningen. Samma år blev judarna fråntagna sitt medborgarskap genom de beryktade Nürnberglagarna. Nya äktenskap mellan judar och ”arier” förbjöds. Många judiska vetenskapspersoner förbjöds att arbeta på universitet vilket bland annat innebar att många framstående forskare, däribland Albert Einstein drevs i landsflykt. Det tog tyskarna och deras medbrottslingar fyra och ett halvt år att mörda 6 miljoner judar. De var mest effektiva från april till november 1942. Under 250 dagar hann de mördad 2,5 miljoner judar. Varför? Jag lydde bara order – och han som gav dessa order var död.

Kritik mot Israel
Vi lever i en tid då rasismen och antisemitismen ökar. Allt oftare upplever jag att ras ställs mot ras. Kan man då rikta kritik mot Israel, ett land som är omringat av länder som i det stora hela är antisemitiska? Kan man anklaga Israel för att bryta mot internationell lag i frågan om deras bosättningar på Västbanken – som EU, FN och Ryssland kritiserat, men som Trump ändrat uppfattning om. Alltså en komplex, politisk fråga.

Jo, det är klart att man kan. Israel är en demokratisk stat vars politik och agerande bör granskas och kritiseras på samma sätt som vi gör med andra stater. Däremot får vi inte blanda in fördomar och antijudiska motiv i den politiska debatten. Om kritiken mot staten Israel kokas samman med gamla myter, som att judarna ska känna skuld för att ha mördat Jesus, och om att judarna styr världen genom hemliga judiska organisationer – eller allra värst om vi förnekar Förintelsen så handlar det om antisemitism. Antisemitism måste fördömas var den än uppstår. I stort måste man i debatten om konflikten i Mellanöstern hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Ps! Glöm ej att skilja på dessa två begrepp: Antisionism är ett avståndstagande från staten Israel, medan antisemitism är fientlighet mot judar.

DEL 2. Vårt vidriga arv

Av , , 1 kommentar 2

Kannibaler äter dig

DEL 2. Rasism och rashygien.

1800-talet är de stora koloniala imperiernas tidevarv. Slaveriet i dess meningen att skeppad över miljontals svarta till Amerika, övergick till att utsuga de svartas länder på tillgångar, inte minst gummi. Eftersom ”negern icke är en menniska på samma sätt som vi.” De vita står för ljuset, de svarta för det bottenlösa mörkret. Nu skulle de okunniga svarta skolas till bättre människor. Afrika översvämmades av godhjärtade missionärer som skulle sprida Guds ord. De förtappade, primitiva själarna ska en gång för alla erövras. Missionärerna reser längs Kongofloden men de går i kolonisatörernas fotspår som bedriver rovdrift på naturtillgångarna. Men de ser sina skilda uppgifter på likartat sätt: Den vite måste vara hård mot negern. Annars kan de bokstafligen steka och äta upp dig!

Missionär 1882

I de svenska folkskolorna dyker det upp läromedel som är starkt präglade av det koloniala synsättet.  Barnen får lära sig att de svarta i Afrika är underlägsna varelser, de är vilda och bråksjuka . I läroboken från 1900 ”Skolgeografi i två kurser” av E. Carlsson beskrivs ”Negerrasen” med platta pannor, breda näsor, stora käkar Buschmännen beskrivs som de sannolikt osnyggaste bland alla menneskor. Boerna, de vita nybyggarna beskrivs däremot ett ”friskt och härdigt släkte”. 

I ”Lärobok i geografi för folkskolan” stod att läsa för vetgiriga svenska elever: ”Negern äro i mycket ett stort barn […] … ”Af naturen äro de opålitliga samt kan råka i vrede och blifva grymma och blodtörstiga.” 

I början av 1900-talet börjar afrikanen komma på modet och bli en attraktion att visa upp på den europeiska arenan. Under 1920-talet når detta sin pik. Primitivismen syns inom konsten, musiken och blir även en revolt mot krig och viktoriansk moral.

Nu börjar de svarta få andra epitet då ”forskare” fört i bevis att vi ärver egenskaper, särskilt de svarta, som att  ”negrerna har rytmen i blodet” och många författare och poeter som reser in i det mörkaste av Afrika och (kanske för att finna den Ädle vilden?) beskriver de svartas särskilda, ärvda egenskaper: De svarta arbetar inte med samma energi som de vita arbetarna, som av en annan författare beskrivs som hjulbenta och förtorkade … med hopplös avund i blicken.

 

 

 

Från några annonser/notiser i tidningarna:

  • 1900: Betalande publik i Gävle kan beskåda en livs levande människoätare från Queensland.
  • 1914: Gefleposten: ”På Barnens dag i Göteborg kan man se en lång, vitklädd neger steppa.”
  • 1930: Tatuerade negrer visas på Stockholmsutställningen.
  • 1931: … senegaleser i traditionella dräkter dansar och spelar.

När de amerikanska jazzmusikerna kom på besök, skrivs det minimalt om deras musik och skicklighet som musiker: ”En myckenhet av människor hade mött vid Centralstationen för att titta på svartingarna.” (Arbetet 1926). Det finns en underton om att folk går och ser på negrerna – ungefär som när man går till djurparken och tittar exotiska djur. Det uppstår även en starkt kritik mot jazzmusiken i sig. I stridsskriften ”Jazzen anfaller” (1946) skriven av en dåtida nazist som påstod att: ”Jazzen har skapats av berusade negrer i bordellmiljö!” Även frikyrkorna hakar på och påstår att många kvinnor hamnat på bordell efter att ha dansat till jazzmusiken. Andra menar att den moderna jazzen vill ”blotta djuret i människan”.

Så nu är vi där igen, det rasistiska illa underbyggda tyckandet om de svarta människorna. Och så har det fortsatt. Fördomar som vuxit fram ur okunskap och rädsla. Genom att backa bandet finner vi detta fallet; Att intet nytt finns  under solen, är ett träffade uttryck för att beskriva hur illa de svarta behandlats genom tiderna och att inte tycks finna nån ände på stolligheterna. Då, i början av 1900-talet och framåt, så kokas fördomarna i rashygienens smutsiga vatten.

1925 menade svenska musiker att det fick vara slut  på denna onödiga ”Negerimport!” Saken var den att de färgade musikern var populärare än de svenska banden och även skickligare musiker. Kampanjen drevs under parollen: Sverige åt svenskarna!” Det morrades även hos de som utövade folkmusik och inom den klassiska musiken. I stort så kopplades de amerikanska jazzmusikerna ihop med Afrikas svarta djungler och djur: Jazzen kallades för djungelmuller. Andra fulord var ”Apkultur” och ”Apkonster”.

Louis Armstrong

När Louis Armstrong kom på Sverigebesök 1933 så drämde DN till med att jämföra Armstrong med en ”berusad gorilla”. I texten skrevs att Armstrong [ …] ”svettig och dreglande skuttade omkring och utstötte sina illaluktande vrål.” Jag vill inte tro att det är sant, men så skrevs det. Aftonbladet skrev: Det positiva med konserten var att ”den gjorde slut på den gamla tvisten huruvida aporna har ett språk.” Detta skrevs 1933 …

Under tidigt 1920-tal ropades det i Sverige efter en rashygienisk lagstiftning. Riksdagen såg till att Statens Institut För Rasbiologi (SIFR) inrättades 1922 i Uppsala.  Sverige hade en färdig rashygienisk apparat. Intressant, sa Hitler, som hade för avsikt att utrota alla som var ”annorlunda”. Det var vid den tid i vårt lands historia som Folkhemmet skulle byggas – men utan alla de som var eljest?! Mellan 1934 och 1941 antogs flera lagar i Sverige som tillät sterilisering av personer med oönskade arvsanlag och kroppsliga lyte och svåra sjukdomar. De flesta som steriliserades var kvinnor med låg utbildning ur arbetarklassen. Saknades en far eller om barnen var eljest på nåt sätt, nog fan dök de klåfingriga myndigheterna upp och visade skalpellen. Riktigt illa ut råkade samerna, zigenarna, tattarna som utsattes för en omfattande sterilisering.

Åter till skolböckerna, där fördomarna och rasismen fick fortsätta att frodas. Det verkade inte finnas nån inom den tidens skolväsen som reagerade över dumheterna som skrevs – förmodligen för att den tidens skolinspektörer själva höll med om det som skrevs.

1954. Geografi för gymnasiet: ”I begåvning, särskilt andlig förmåga, är den negroida rasen den vita och gula underlägsen. […] ”…den negroida rasgruppen hör till de lägst stående folken på jorden.” […] …”afrikanerna äro som barn hela livet.” 

Idag: En vit polis i USA kväver, inför en kamera en färgad man. En annan färgad, en obeväpnad man skjuts ett flertal gånger i ryggen – medan hans barn ser på. Upplopp, ilska mot den rasism som än idag är levande. Här i Sverige har vi en livlig Vit Makt-rörelse som tror att pågår ett raskrig. I deras skrifter finns kopplingar till 1800-talets synsätt på färgade.

Här hittar du DEL 1 Linné och monstren.

Texten bygger mina efterforskningar (2019-2020) jag gjorde i samband med skrivandet av min roman ”Älskade Ester”. Två av de tiotal böcker jag läst kan rekommendera:  ”Det ohyggliga arvet” av Christian Catmeris och ”Utrota varenda” av Sven Lindkvist. Jag har läst otaliga tidningsklipp, artiklar på nätet, gamla skolböcker, intervjuat historiker.

© Kent Lundholm, författare, frilansjournalist, debattör, föreläsare

 

 

 

Sanningens mörker

Av , , Bli först att kommentera 3

Alla dessa pratakusar, sanningssägare som tanklöst tompratar rakt ut i luften, som tror att just deras  sanningar är all världens mått, borde först ta en sväng sitt förnuft i pannloberna, räkna till tio, innan de låter grodorna hoppa ut ur deras munnar. Att vara impulsiv kan ha sina fördelar. De som har den egenskapen är ofta rysligt snabbkäftade och på en sekund kan de samla skrattarna på sin sida. Men det brukar inte hålla i längden. Prat som bara bygger på första bästa känsla som dyker upp, kommer en dag att avslöja sanningssägarens mörka djup.

Protester världen runt.

Alexander Bard föll i en egen grävd grop när han impulsivt avslöjade sina rasistiska tankar och twittrade att svarta personer borde ”skärpa sig, studera hårt, arbeta, tjäna egna pengar istället för att förlita sig på bidrag, sluta ljuga, ta sig ut från fängelse och bli hjältar istället för självutnämnda offer”. Han drar alla över en kam, varenda svart människa är en latoxe som tär på samhället. Är det därför som det är okej att poliserna i USA kväver svarta fortkörare. Han raljerar om Black lives matter-rörelsens protester mot rasismen i USA.

En normal hjärna brukar använda sig av förnuftet för att avgöra om exempelvis ett larm från amygdala är trovärdigt; om vi står under hot från en rytande tiger, mammut eller att nån är på väg att kasta ett spjut mot oss. Kroppen går på högvarv, blodtrycket ökar, hjärtat slår fort. Det är gamla, nedärva egenskaper med andra ord. Förnuftet säger: Nej, det är bara en liten parvel som räcker ut tungan. Du behöver inte fly eller slåss. Eller: Spring Kent, spring! Förnuftet hjälper oss att tyda världen och i viss mån att redigera våra tankar så att vi inte säger nåt jävligt dumt i affekt. Som Bard gjorde (igen …)

Han fortsätter tydligen, då han nu kallat Bianca Ingrosso för Hora. Återigen, misstänker jag, så red han på känslorna istället för att stanna till vid förnuftet, räkna till tio, och sedan sagt nåt mera klokt – eller inget alls. Detta borde väl vara sedelärande för alla pratakusar och skrävlare? Jo, för det går att lära om, att bemästra sin impulsivitet. Första steget är att bli medveten om hur ens hjärna fungerar.

Tyvärr mattas betydelsen av vad en sanningssägare kan vara. De som vågar stiga fram och beskriva missförhållanden inom vården, på arbetsplatserna, de som vågar vittna mot organiserad brottslighet. För att våga göra det  krävs mod. Det krävs att man visar sig sårbar och kan bli tvungna att ta emot ”knivhugg i ryggen”. Det är såna sanningssägare vi behöver – inte gaphalsarna.

Vi lever i pandemiernas tidevarv. En heter corona, en annan är den strukturella rasismen. Runt om i världen sorteras människor bort på grund av sin hudfärg. De ärver fattigdomen. De blir sjuka, dör i förtid. De representerar det annorlunda och det skrämmer skiten ur somliga – och skapar vrede. I fronten har vi ett gäng sanningssägare som struntar i sitt förnuft och svansen bakom dem som består av än fler känslostyrda personer. De hakar på eftersom de fått höra en ”sanning” som beskriver världen på ett trovärdigt sätt. Tror dom i varje fall.

Det har blivit okej att ”tycka till” om folk som är eljest, att fösa ihop hela högen i en och samma grupp. Trots att rasism inte är någon vetenskap, utan ett impulsivt tyckande i fördomarnas tecken och okunskap. Vi måste lägga bevisbördan i rasisternas knän. ”Vad bygger du det på? Var har du hört det? Kan du leda i bevis att exempelvis säga som Alexander Bard: att svarta personer borde ”skärpa sig, studera hårt, arbeta, tjäna egna pengar istället för att förlita sig på bidrag, sluta ljuga, ta sig ut från fängelse och bli hjältar istället för självutnämnda offer”.

För övrigt så åker jag idag till Skellefteå för att fira midsommar med Lena. Med mig har jag en pärm med 360 sidor text (i bokform dryga 500 sidor), som nån gång, i en snar framtid, ska bli romanen ”Älskade Ester”.

Farliga tysta åskådare

Av , , Bli först att kommentera 3

Annandag påsk. Jesus går igen och visar sig för lärjungarna. I det lilla livet lyser solen över Grisbacka. Tidigt denna morgonen kände även jag mig som ett spöke; jag var stel och styv och av led av värk från axlar och ena höften. Artroser. Sen var det ett mindre helvete att få fart på fötterna som ville fastna i golvet. Tog min parkinsonmedicin. Någon timme senare gick jag obehindrat.

Livet är en kamp innan vi alla ska falla.

https://www.youtube.com/watch?v=8iNeeEDfRCg

soldiers-311384__340

Så fungerar vi. Vi ser och lär. Därför kan andras val och beteenden påverka oss. Om du ser din vän mumsa på en stor kanelbulle, så är troligt att även du sträcker dig mot fatet med begärliga bullar. Det värsta är att detta beteende även kan gälla med våld. Det kan förklara varför män i grupp kan bli till en farlig mobb. I mångt och mycket handlar det om vår rädsla för bli uteslutna ur den sociala gemenskapen; att flocken vänder oss ryggen. Kanske är det just detta fenomen som gör det så lätt att säga: ”Jag lydde bara order!”  Men det är ju så att ondskan förutsätter de ”passiva” åskådarna; de som bara lyder order. Kanske är det så att betraktarna är farligare än monstren. Utan ”vanliga” människor hade Hitler bara varit en skrikande, maktlös liten man i brun uniform.

racism-2779943__340

Rasismens grundläggande tes är att dela upp människor i VI och Dom. Då lyfter man fram en tydlig fiende; ett farligt hot. De som tillhör VI har en högre status än DOM – något man inte minst kan se på hudfärgen. Vita är av ett bättre slag än de som är bruna och svarta. Med falska myter och sotsvarta fördomar avhumaniserar vi de som är annorlunda. Rena rama lögner blir till sanningar.

Det händer igen.

För övrigt ökar våldet när orättvisorna och ojämlikheten ökar.

Den farliga orättvisan

Av , , Bli först att kommentera 3

Värmen håller i sig, tryckande och kvav och vistas man utomhus, utan hatt, dunstar det bort litervis från kroppen. Du drabbas av huvudvärk, blir yr, din hud blir mindre elastisk. När du sedan slutar att svettas – ja då är du uttorkad; detta i kombination med små, bruna urinmängder. Risken för att bli uttorkad ökar också om du har diabetes med högt blodsocker eller tar läkemedel som är vätskedrivande. Uttorkningen i sig gör blodet mer trögflytande vilket ökar risken för stroke.

val-2018-255x300

Snart dags för val – ett ödesval, igen. Stolleriet och kadern av gnällspipkar i glesbygden bottnar i de orättvisor de sett var eviga dag: sämre väghållning, stängda matvarubutiker, inga apotek, bussen har sedan länge slutat gå, man får åka 5-10 mil, enkel väg får att få träffa en stafettläkare som talar obegriplig och grötig danska. De styrande drar in ambulansen och ersatt den med en bårbil – varför inte ta steget fullt ut och ställa dit en likbil, Fonus har säkert nån gammal bil att hyra ut.

sujb1440

Orättvisor, påtagliga orättvisor, är det farligaste sätt att skapa missnöje och i förlängningen främlingsfientlighet och rasism. Man måste ju kunna skylla eländet på. Det tycks finnas en kraft hos vissa individer, som får dem att sparka neråt, på dem som redan ligger. I detta finns en allt ökande misstro mot centralmakten och i denna växer nationalismen och det talas öppet om göra Norrland till ett eget land, för här finns vattenkraften, mineralerna och guldet.

Orättvisor kan splittra ett land.

För övrigt så måste vi hålla ihop. Inte bara för att skrämma bort vargen, utan lika mycket det sällskap vi får. Vi får även möjlighet att träna på vår empati och skydda de som är svaga.

Knas inom psykiatrin

Av , , Bli först att kommentera 3

Uppe med tuppen efter att under natten ha varit riden av Maran. Somnade vid tre, vakande vid fem. Mådde pyton då en läkare räknat fel på intervalldatumet på två av mina mediciner, bland annat min sömnmedicin, den som sattes in för att jag skulle sova åtminstone sex timmar efter stroken. Men tror ni doktorn erkände sin miss?

stormtrooper-2296199_960_720

Måtte denne doktor som är mest intresserad av att räkna piller (och fel dessutom) byta inriktning efter sin ST-tjänstgöring på psyket och ägna sig åt sovande patienter, typ stå dagarna i ända och spika samman utslitna höftkulor. Inom psykiatrin krävs läkare med stort hjärta, fantasi, förmåga att lösa problemen som ständigt uppstår – för det händer ständigt saker i människors liv, särskilt hos oss sårbara som pendlar mellan att vara uppe i det blå eller vandra i dödsskuggans dal. Men det är dystert vad gäller psykiatrin i Umeå, då avdelningarna översvämmats stafettläkare, som kommer  och tjänar massor med pengar och sedan lämnar patienterna åt sitt öde. Det är kaos. Fattar inte att den Tredje Statsmakten börjar gräva i detta. Vi patienter ser förfallet.

Satt en stund i fiket på ICA kvantum efter ha varit på apoteket; satt och läste en bok om ”Döden” – upplyftande eller hur? Men innehållet ska kanske användas i min kommande roman, som bland annat handlar om en man som omöjligt kan dö. Då bröt några högljudda rösten genom bruset och slamret från ICA:s matavdelning. Först hördes en mening: ”Typiskt jävla feg Sverige!” När jag tittade upp såg jag ett femtiotal meter bort en något korpulent man med en jacka som inte gick att knäppa åt över buken och uppe på det runda huvudet satt en keps som gjorde reklam för ett bilmärke. Intill stod en slank, brunbränd, välkammad man och höll ett par välfyllda och tillsynes tunga plastkassar i varsin hand. Gubbar, tänkte jag och kom på att de bara var några äldre än vad jag är, några år över de sextio.”

boot-998966_960_720

”Typiskt att Sverige ska vara så satans flata mot muslimerna vi släppt in”, sa han som stod där å rite ut magan. ”Å media våga fan int skriva att det är svartingarna som ligg bakom alla skjutningar i Malmö, å alla våldtäkter för den delen.”
”Jo det är sant”, sa den brunbrände (som erkände att han skaffat solbrännan på altanen hemma vid villan).
”Nu jävlar måst dom göra nåt. Ut med dom bara, nu får det vara nog!”
”Ja, när du säger det så …”
”Varför ska vi bekosta skola åt deras ungar, när våra egna behöver mer skolmedel. Ja, å om tjugo år så är sjukvården, sjukhemmen överfulla av dementa kurder som ska ha vård. Var ska vi få plats? Vi riktiga svenskar.”
”Ja, du har rätt, säg det”, sa den brunbrände och hade fått allt längre armar. ”Nu måste jag gå, kul att träffas?
”Ja som sagt, det finns bara ett enda parti som tar folks oro på allvar. Det är en jävla tur att dom finns. I nästa val är dom störst. Då ska alla slätstrukna sossar, och fega Liberaler få se på fan!”

stop-1001080_960_720

Plötsligt var männen borta. Jag funderade en stund över mitt civilkurage. Borde Herr Lundholm ha rest sig och sagt att de borde förflytta sin rasistiska diskussion utomhus och att de fått det mesta om bakfoten – men jag är ju ingen sådan där ”räddare” som bryter in i diskussioner för att rätta till människors stolliga åsikter. Konstaterade bara att det tydligen är på det här viset folk i gemen analyserar tillståndet i det ”typiska Sverige”. Det är inte bättre än så här.

För övrigt försöker dagens coachning oss att sätta självet i centrum, så till den milda grad att vi missar det som sker runt omkring oss. För att veta vilka vi är måste vi förstå var vi kommer ifrån och se livet som en helhet – en sträcka mellan födelse och den oundvikliga döden.

 

 

Hjälpen till inlandet

Av , , Bli först att kommentera 4

På plats i AIK-land. Dels ska årsredovisningen och bokslutet sjösättas, dels ska jag i morgon träffa Linda Marklund i Burträsk för  att dra upp riktlinjerna för nya berättarföreställning. Planen är att vi ska kunna köra igång till hösten, om vi lyckas få loss en del slantar till scenografi och ljud. Vad gäller bokslutet, så stannade det jobbet upp då mitt mobila bank-id slutade att fungera. Det gör visst det när man man byter telefon, så nu väntar en tur ner på stan och ett besök hos Swedbank för att kunna få ett nytt ID.

Snöovädret har dragit sig tillbaka. I går föll det en hel del snö och väglaget längs E4 var uselt. Bussturen tog 45 längre än normalt.

balett

Det fattas folk i inlandet. Inte bara boenden, utan även anställda inom hemtjänsten, åldringsvården, sjuksköterskor och läkare, tandläkare, brandmän, lärare på alla nivåer. För att få skolan, sjukvården att fungera tvingas kommunerna betala sanslösa arvoden till bland annat stafettläkarna. Allt för att få det viktigaste att rulla på – men patienter som besöker hälsocentralerna i inlandet får träffa en ny läkare vid varje tillfälle. Blir man dödssjuk och måste till exv. Lycksele lasarett har ambulansjäveln åkt till Skellefteå och då begär man att ambulanshelikoptern i Lycksele ska lyfta och skynda sig hit, men den har nyss lyft med strokedrabbad gubbe till Umeå. Återstår att ringa Fonus (om de finns på orten) och låna likbilen …

Inlandet har under en lång tid avfolkats och folk har flyttat till kuststäderna (i synnerhet Umeå) för att få bättre jobb. Den grupp som lämnat inlandet i större utsträckning är de unga kvinnorna, som med bättre skolbetyg än männen dragit till Umeå och universitet och skaffat sig bra utbildningar och senare bra jobb. Däremot har en stor grupp av männen blivit kvar, hankat sig fram på tillfälliga jobb, fördrivit tiden på jakt och fiske, och med tiden blivit missnöjda gammpojkar.

hand

Det är klart att de som lever sin liv i inlandet och ser hur allt mer av välfärden och den sociala servicen försämras, blir oroliga, förbannade, bortglömda och rysligt missnöjda. Butiker läggs ner, det bär sig inte ens att driva en kiosk, så för att inhandla några dosor snus och helgransonen av brännvin  får man ta den hoplappade gammbilen och köra fem mil – enkel väg. Lösningen blir att göra sitt eget snus och bränna sitt brännvin. Jag har förståelse att folk i inlandet blir rasande när bensinskatten ska höjas. Ett nöt i Stockholm tyckte att norrlänningarna borde åka mer tunnelbana och annan kollektivtrafik. Men folk är bosatta i virrvarret av illa underhållna grusvägar som vintertid antingen är glashala hockeybanor eller täckta av meterhög snö – och plogbilarna kör på ackord och hinner bara röja bort snön längs de lite större vägar. Min svåger Curt kör 8 mil varje dag för att ta sig till jobbet och har kört sönder flera av sina fordbilar i ”slukhål”, på stenar som skjuter upp ur vägbanan, på de långa partierna av ”tvättbräda” då väghyveln inte hunnit skrapa vägbanan på flera veckor.

Orättvisa samhällen skapar oro, ilska, utanförskap och missnöje. Rent av hat. Det hörs lite här och var, inte minst i debatten på sociala medier att Norrland borde göra någon slags revolution och bilda ett eget land. Det finns de som tycker att vi ska strypa elförsörjningen till ”Fjollträsk” (Stockholm).Denna debatt har inget att göra planerna om en norrländsk storregion – som dessutom sket sig, igen.

Nu är det inte särskilt lyckat att göra Norrland till ett ”eget land”, utan resonemanget har sina rötter i den nationalism som sveper över stora delar av Europa där EU ska skrotas och att de självbestämmande nationalstaterna ska skötta sitt och odla det som – i svenskt fall – är ursvenskt. Vad nu det är, när inte ens Tomten är ursvensk. Låt oss lämna den larviga romantiken.

Det har hänt tidigare i vår historia att det fattats folk, arbetskraft och det har man löst med invandring. Sverige är ett land där de äldre blir fler och lever längre, så är den framtida vården av dem en tickande bomb. Och detta håller redan på att hända i Norrlands inland. Sverige är och kommer framöver att vara beroende av invandring för att upprätthålla befolkningstillväxten. Sverige är ett av de länder som föder flest barn i EU per kvinna – men det räcker inte. Det är mångfalden som ska få fart på hela landet.

midsommarljus

Invandrare spelar redan idag en stor roll på den svenska arbetsmarknaden. Denna grupp som kom tidigare  till Sverige är överrepresenterade i många grupper som är centrala för välfärden: 17 procent av alla undersköterskor, 29 procent av landstingens lokalvårdare och 31 procent av läkarna och tandläkarna är utrikesfödda. Med en klok, smidig integrationspolitik för asylflyktingarna som kommit det senaste året, så kan en del av problemen i Sveriges avfolkningsbygder åtgärdas. Om nu inte främlingsfientligheten och rasismen hunnit slå rot. Läste en skrämmande undersökning där svenskar fick frågan: Kan du tänka dig att bo granne med en muslimsk familj? 40 procent svarade nej.

Just nu befinner sig över 60,2 miljoner människor på flykt till följd av pågående eller nya konflikter världen över. Det är det högsta antalet människor på flykt sedan andra världskriget.

För övrigt ska jag snart besöka banken. Kan säga: det är är inte bara i inlandet som det kan vara ekonomiskt kärvt.

Äta ägg med Trump

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag har haft en mycket märklig dröm. Jag bodde på något slags rekreationshem/hälsohem för att gå ner i vikt och vila upp mig. En av de andra gästerna var Donald Trump. Just det, Trump. Jag hamnade vid hans bord tillsammans med några andra gäster, och förbryllades över att ingen annan än jag kände igen USA:s president. I varje fall fyllde jag min tallrik med nyttiga grönsaker och slog mig ner bredvid en blek Trump som satt och petade i ett pocherat ägg.

Pocherat ägg

Jag undrade om han inte skulle äta något mer än det ägget? Han svarade vänligt, med svag röst, att han sedan barndomen varje morgon ätit ett pocherat ägg och inte kände till något annat. Du får ju inte i dig alla näringsämnen, sa jag med skarp röst. Du lider ju av näringsbrist. Han nickade stumt. Sedan blev jag tillfrågad om jag ville bli minister i hans nya regering. Han var på jakt efter folk som inte tyckte som han, som kunde föra fram lite kritiska röster – även om det var han som i slutänden bestämde allt. Som att i framtiden skulle alla i USA, ja i hela världen äta ett pocherat ägg till frukost. Han hade nämligen köpt upp alla höns och ägg i västvärlden och skulle på så sätt få monopol på frukostätandet och samtidigt tjäna en massa pengar. Då vaknade jag. Jag upplevde det inte som en mardröm, utan mer som en knäpp dröm som på något underligt sätt skulle ha varit sann.

Man räknar fortfarande röster i USA:s val och nu har Hillary Clinton en miljon fler röster än Trump, vilket får mig att undra en del över USA:s mycket märkliga valsystem. Man vinner alltså inte presidentvalet trots att man har en miljon fler röster än sin motståndare. Det kan väl inte spegla ett demokratiskt val? Eller? Istället utser medborgarna 538 representanter, så kallade elektorer, som finns i varje delstat och som i sin tur röstar på sin presidentkandidat. Det är med andra ord inte ett direktval, utan ett indirekt val. Ett valsystem som funnits i USA:s konstitution sedan 1787. Amerikanska medborgare över 18 år får rösta – utom de som varit straffade. Då blir man av med sin rösträtt och i dagsläget är det över sex miljoner. Kanske blir det som i min dröm, att i nästa val får bara de som äter ett pocherat ägg till frukost gå till valurnorna.

mäta

När vi människor förlitar oss på den värdegrund vi står på, får vi inte glömma att vi använder oss själva som måttstock. Därför är det nyttigt att då och då kliva åt sidan och naket studera sig själv och omvärlden för att få nya impulser till vår moraliska kompass.

”Vi är våra egna demoner, vi driver själva oss ut ur vårt paradis”, skrev Goethe för flera hundra år sedan. Känns fortfarande aktuellt. Dels har vi muslimska extremister som IS som föra oss tillbaka till medeltiden, dels har vi västvärldens högerkrafter som rotar runt i 1930-talets skumma och rasistiska idéer. Vi lever i en tid då det kan gå riktigt åt helvete.

För övrigt kan man dölja sanningen genom att ge orden en annan innebörd. Som att lögnen är en ändamålsenlig överdrift. 

 

 

Ur orättvisor växer hatet

Av , , Bli först att kommentera 3

De som lever sina liv i Norrlands inland (där SD har många väljare) känner sig med rätta bortglömda, orättvist behandlade, där hälsocentraler läggs ner eller drivs av sjukligt välavlönade stafettläkare, en ny doktor för varje besök och tio mil till närmaste ambulans, där arbetsplats efter arbetsplats stängs och dess portar spikas igen med femtumsspik. Jävligt symboliskt. Folk häpnar när fullt fungerande byskolor stängs, och de lever i en geografi där ingen beslutsfattare i världen kan gissa vad det kostar att dagligen köra tio-femton mil till och från jobbet. Då höjs bensinskatten …

Jag som då och då besöker mina hemtrakter kring Lycksele hör ju hur urförbannade människorna är. Utan att de riktigt märker det så odlar de ett pyrande och sotsvart missnöje. Ett liknande missnöje, hat, finner vi i storstädernas betongförorter. Platser där man hamnat utanför sitt sammanhang; ställen där man är hopplöst förlorad vad gäller att få ett jobb och där man inte inte kan försörja sig utan tvingas leva på olika bidrag.

En grundförutsättning för grogrunden till missnöjet.

I de orättvisa samhällena gror missnöjets, och vi vet också att när ojämlikheten ökar så ökar även våldet. Att sakna jobb, leva på bidrag, att aldrig komma in i ett sammanhang föder skam och frustration – och ur känslan av att vara underlägsen föds en vrede i vilken revanschen bor. ”En dag ska de få se era jävlar!”

Våld är den maktlöses språk!

Nu börjar vi att söka syndabockar. Det brukar bli så. Man letar som vanligt i det annorlunda och vi får svårt att identifiera sig i någon som ser nalta eljest ut, en vars underliga seder inte verkar kloka. Herregud, de gör ju inte som vi gjort, som vi ALLTID gjort och ska göra. Rädslan slår till – och vet ni vad, den påverkar oss kroppsligen med ökad puls, höjt blodtryck plus att en massa stresshormoner börjar flöda, uråldriga principer tar fart ”fly eller slåss.”

Ur faktiska orättvisor, där medborgarna tappar förtroende för politikerna, då människorna (som inte är dumma om ni på Östermalm skulle tro det) ser resultatet av en politisk idé där man urholkat välfärden genom att sänka skatterna för de riktigt rika – som sedan gömmer pengarna i skatteparadisen för att slippa skatta och bidra till rättvisan, välfärden i inlandet; till de stora skogarna och väldiga myrarnas land.

Som på ett brev på posten så börjar missnöjet frodas och så som vi människor är funtade så börjar vi alltid att SPARKA NERÅT, allt som ofta på de som redan ligger på marken. När det dessutom dyker upp ett politisk parti (SD) som får stå i Sveriges Riksdag och öppet och uttrycka sin rasism och utan omsvep säger att roten till allt ont är flyktingar, invandrare, romer – så blir det legitimt att göra likadant bland vanligt folk.Sålunda är detta sanningen: Det är de annorlunda som står för allt ont: nedlagda hälsocentraler, höjda bensinpriser, tjälskotten i vägarna, sämre TV-program, ökad brottslighet, avskaffandet av julfirandet – ja, ta mig tusan allt ont som sker i vårt land.

Rädslan för det okända är orsak till så mycket ont. Tyvärr. Det är ta mej tusan dags att koppla på pannloben där förnuftet huserar. Annars är risken att vi backar i utvecklingen och blir grottmänniskor.

flickafrihet

Så hur har det kunnat bli så här? Ett folks som drivs av rädsla och hat. Inga enkla förklaringar. Men nedmonteringen av välfärden och en underskattning av denna vrede kan vara en bidragande orsak till att ett fascistiskt parti som SD får växa. Jag tror det.

Ska vi skratta eller gråta? Nej, vi ska stå för det goda, vi får inte backa, utan vi ska stå för den utsträckta handens strategi. Vi ska stå för det goda. Men vi har också hamnat i ett läge då vi faktiskt måste slåss för demokratin. Och ni vet motsatsen till demokrati.

Kent Lundholm författare

Godhet kan provocera

Av , , Bli först att kommentera 4

Fortsatt grått utanför mitt fönster. Var som vanligt uppe i ottan och har hunnit lämnat några blodprover, och fick sedan efter tolv timmars (plågsam) fasta äntligen tugga i mig ett par rostade frallor och dricka en balja lut; rykande, sotsvart kaffe. Fortsatt stel i nacken och går ännu omkring med känslan av att nån jävel ”bytt ut min skalle”. Om en meteorolog skulle ha försökt beskriva min situation: ”Ett lokalt åskoväder med intensivt störtregn. En kallfront drar åt nordost.” Väntar således på uppehållsväder.

hand

Det tycks vara så att vissa provoceras av godhet; av människor som ideellt arbetar för att hjälpa andra, som ställer upp i ur och skur utan att förvänta sig att få något tillbaka. Dessa människor misstänkliggörs, rent av hånas av somliga och anklagas för att göra gott av egoistiska skäl. Jo, det är stollarnas nya strategi. Att ge sig på det som är gott. Kanske är det så att alla goda människor får dem att känna sig underlägsna? För någonstans, även hos ”mörkermänniskorna”, finns ju vår gemensamma moraliska kompass, den som pekar ut riktningen och säger åt oss att det är vår förbannade plikt att hjälpa de som hamnat i nöd. Men vi har sett det förr. Stollarna tar allt mer plats – samtidigt som åskådarna på läktarplats låter stolleriet fortgå.

För övrigt kan civilisationens fernissa vara ytterst tunn.