Etikett: olja

OPEC är maktlösa

Av , , Bli först att kommentera 0

Opec har inte längre någon kontroll över oljemarknaden. Nu skenar priserna, både på den norska Brent och amerikanska WTI, som är den oljan man brukar prata om då man pratar om oljepriset.

OPEC har gått från att ha sagt att $80 är lagom, och att man har kapacitet så det räcker och blir över, till att nu säga att dom inte kan göra något åt priser på över $120. Iran säger till och med att marknaden har större tillgång än man behöver, trots att priset skenar.

Nä oljepriset kommer fortsätta upp tills dess att det brister någonstans och vi får en ny period med mycket stora oroligheter, både ekonomiska och sociala, likt finanskrisen 2008. Klarar vi oss över sommaren så blir det i september/oktober är min gissning.

Dieseln 2,50 dyrare

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt en artikel i Svenska dagbladet så vill EU skatta drivmedel enligt energiinnehåll, vilket betyder en chockhöjning av skatten på diesel. Dom vill att den ska ligga på 17% högre än bensinskatten, istället för lägre än bensinen som den är idag. Detta skulle enligt en tysk uträkning göra dieseln ungefär 2,50 kr dyrare.

Ett sådant förslag är mycket bra sett ur ett hållbar-utvecklings-perspektiv. Priset är ju den främsta drivkraften för att få till en förändring av våra resvanor. Dessutom med tanke på hur oljepriset har skenat senaste tiden, så som norksa brent oljan som bara på ett par dagar nu gått upp 4%, så kommer vi behöva övergå till alternativa energikällor oavsett.

Så ju snarare destå bättre.

Förslaget är dock inte så bra ur energisäkerhetssynpunkt. Folk idag är mer eller mindre beroende av billig energi för att transportera sig. En för snabb höjning kan skapa stora svårigheter för de som inte kan ställa om till alternativen väldigt enkelt. Dessutom med en större del av inkomsterna i ett hushåll som går till drivmedel, destå mindre blir över till att köpa andra saker, och destå sämre mår ekonomin.

Dessutom, givet ett scenario med t.ex oroligheter i saudiarabien med ett oljepris på uppemot $200 per fat, och efterföljande finanskris, kommer trycket från allmänheten på staten att sänka skatten bli väldigt stort. Ungefär så som det var i frankrike 2008 med långtradarchaufförer och bönder som korkade upp motorvägarna i protest.

Då den närmsta tiden är väldigt svårbedömd och oförutsägbar gällande var oljepriset och ekonomin är på väg så föreslår jag att man inför en sådan ökning av skatten, men man gör det gradvis. Att man börjar med 1-2 procent detta år och sedan 7-8 procent över de kommande par åren, för att få möjligthet att pejla in var ekonomin är på väg.

 

Det hela blir alltså en balansgång mellan hållbar utveckling och energisäkerhet.

”Utan lånen faller bankerna”

Av , , Bli först att kommentera 0

De Irländska bankerna är fortsatt utsatta. Detta gäller även amerikanska banker som bilden nedan visar.

Detta hävdar jag är på grund av att hela vårt ekonomiska system är baserat på lån. Att låna är ju att använda framtida resurser idag, och när nu våra framtida resurser – i form av olja m.m. – minskar så slutar bankerna fungera utan stimulanspaket.

Nordsjöns olja

Av , , 2 kommentarer 0

I Nordsjön hittade man olja på 1970-talet. Detta innebar stora rikedommar för de två största länderna, Norge och Storbrittanien. Denna stora inkomst är dock på upprinningen. Norge producerade och exporterarde som mest olja ungefär kring år 2000, därefter har det bara gått utför.

 

 

 

Det har varit likadant för storbrittanien. Oljan medförde en kraftig ökning av den ekonomiska aktiviteten i landet, och järnladyn Tatcher kunde åter bringa välstånd i landet. Sedan ett par år sedan är dock storbrittanien beroende av oljeimport, då dom konsumerar mer än vad dom producerar. Dom är väldigt beroende av gas, både till uppvärmning och till sina kraftverk, och var nära vårvintern 2010 att tvingas ransonera.

 

 

Även om det finns oljeproduktion, är det inte säkert att det finns oljeexport. Detta är inte så bra för Sverige som inte har någon egen produktion. Mer om detta i kommande inlägg.

Peak oil är här

Av , , Bli först att kommentera 0

Det internationella energiorganet IEA publicerade 2010 sin World Energy Outlook som dom gör varje år. Detta år var dock prognosen mer dyster än tidigare. Som visas på bilden nedan kommer tillgången på olja stadigt att krympa från och med 2008. 

Jag hävdar att det är denna minskning som en av de största orsakerna till både finanskrisen och oroligheterna i mellanöstern. Detta då ökade olje och bensinpriser – på grund av minskande tillgång – varit en av orsakerna som spräckte bostadsbubblan i USA 2008, och det som gjort mat och energi dyrare, vilket har lett till protesterna i mellanöstern.

 

 

Det ljusblå på bilden beror på framtida fynd av nya oljefält. Att denna olja skulle kunna hålla vår oljetillgång på samma nivå som idag om 30 år är orimligt, särskilt med tanke på att "peak discoveries", alltså den mängd olja man hittar har blivit allt mindre sen 1960-talet.

 

Att vi är illa ute är inte så svårt att inse, men konsekvenserna är destå svårare. Så svåra att våra makthavare inte ens vill veta av det.

Källa: ASPO-Sverige

Produktionsdistansindex

Av , , Bli först att kommentera 0

Tillgången på billig energi – framförallt olja – har möjliggjort den globaliserade världen vi lever i idag. Många av de produkter vi använder kommer idag från väldigt avlägnsa platser. Detta gäller det mesta, mat, hemelektronik, möbler osv osv.

Om man tar ett gäng prylar, och kollar på var dom är gjorda, och räknar ut någon sorts medelavstånd till dessa platser – ett produktionsdistansindex om du så vill – så är det inte svårt att tänka sig att detta har ökat under en längre tid.

Idag äter vi frukt och grönt från hela jorden, kött från sydamerika, vi har tv-apparater från asien, bilar från andra sidan jorden, våra ikea-varor är för det mesta tillverkade i Asien, exemplen är många.

På 1960-talet hade vi en större produktion av de vardagliga sakerna här i Sverige. Vi hade tv-apparater från Luxor, maten vi åt var inte fraktad lika långt som idag.

Detta produktionsdistansindex tror jag kommer minska i framtiden i takt med att oljan blir allt dyrare, och därmed även transporterna. Det kommer inte längre varken löna sig eller vara vettigt att frakta produkter runt halva jordklotet.

Detta innebär att avancerad utrustning som kräver väldigt dyra och precisa maskiner kommer bli mycket dyrare, om det ens kommer gå att producera, då det krävs viss tillverkningsvolym för att det ska överhuvudtaget vara lönsamt.

Kopplingen mellan energi och ekonomi

Av , , 3 kommentarer 0

Jag har i ett tidigare inlägg varit inne och nosat på sambandet mellan energi och ekonomi. Jag tänkte fortsätta utveckla detta, och mer precist utveckla hur sambandet mellan energi och ekonomi är 1:1.

Vi börjar med en historisk tillbakablick.

Under lång tid var människans enda energikälla biomassa. Man åt av det som jorden bjöd på, man hade hästar och andra djur, och man eldade trä. Tillgången på biomassa kan man säga är proportionerlig mot kontrollerad jordyta. Destå mer jordyta man kontrollerade destå mer energi hade man att tillgå, och destå mer makt. Att expandera västerut var länge en möjlighet för att ta mer land, men en dag så kom man hela varvet runt.

Sen nån gång på 1700-talet hittade man kol i marken. Med denna nya energikälla möjliggjordes en kraftig ökning i ekonomin, vilket också hände. Befolkningar och ekonomier kunde nu växa exponentiellt.

Senare, mot slutet av 1800-talet så hittade vi olja och sätt att använda den på som energikälla. Nu tog verkligen expansionen av ekonomin fart. 

Vi har egentligen allt sedan vi hittade kol haft långsiktig konstant uppgång i vår ekonomi.

Då vi haft denna konstanta uppgång i vår ekonomiska aktivitet och energitillgång så har vi byggt ett ekonomiskt system utefter detta. Att ta ett lån då ekonomin hela tiden växer är lätt. Ett lån är ju som vi vet att använda framtidens energi idag. Därför går det bra om man får mer energi imorgon än idag. Man har också börjat med "fractional reserve banking", vilket innebär att bankerna kan låna ut mer än de har, skapa pengar ut tomma intet, efterssom bara en bråkdel av lånen inte betalas igen. Dessutom har man börjat använda så kallade derivatinstrument, där man köper och säljer olika värdepapper vars värde är kopplade till olika händelser i framtiden. Exempel på sådana är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Läs mer på wikipedia.

Detta har gjort att den allra största delen av pengarna idag är bortkopplade från den fysiska verkligheten.

Bilden ovan visar hur våra pengar är fördelade. Att ha det såhär går bra så länge som man har en ökning i tillgänglig energi, då kan man "låna av framtiden" och skapa ekonomiska system som detta.

Men sen när vi nu går mot en värld med minskande energitillgång så kommer vi råka illa ut. I en värld med minskande energitillgång är det nämligen betydligt svårare att ta ett lån, låna av framtiden, då vi då kommer ha mindre resurser och energi.

I grunden hänger ekonomi och energi ihop i ett 1-till-1 förhållande, men de senaste århundradens energitillväxt har gjort att vi byggt ett system som helt missat denna grundläggande princip, och tar ekonomisk tillväxt och ökande energitillgång för givet.

Nästa gång någon säger något i stil med "aktiemarknaden går alltid upp på lång sikt", fråga den personen eller dig själv "varför?" ett par gånger och se vad du kommer fram till.

För att avsluta med en ganska skrämmande bild.

Vi har redan börjat se blackouts i form av ransonering bland annat i  sydkorea och storbritanien.

Ny finanskris på G?

Av , , Bli först att kommentera 0

Oljepriset har skenat i veckan, upp 7% bara på 1 vecka. Som jag varit inne på tidigare angående kopplingen mellan energi och ekonomi, så kan man se oljeprishöjningar som en slags inflation. Tänk er en inflation på 7% per vecka, hopplöst jobbigt eller hur? Då våra kostnader inte bara är för olja så slår inte prisökningen genom lika mycket allmänt, men ändå.

Hursomhelst, som den kanadensiske ekonomen Jeff Rubin uttrycker det, "Only A Recession Stands in the Way of $200 Oil". Alltså får vi inte en ny finanskris/motsvarande så kommer oljepriset nå nivåerna vi hade sommaren 2008 eller högre inom kort. Min bedömning är att vi kommer se en utveckling liknande den 2008, då priset nådde sin högsta nivå nånsin på sommaren.

Jag tänkte beskriva några likheter med finanskrisen år 2008 med hur det ser ut idag.

Oljepriset
I början av 2008 låg oljepriset på ca 100$ per fat
Såhär i början av 2011 ligger oljepriset på ca 100$ per fat

Matpriset
En 10dubbling (!) av priset 2007-2008 på mineralfosfat hade drivit upp priserna på konstgödsel kraftigt, vilket ledde till en ökning av matpriserna.
Idag ser vi istället ökade matpriser p.g.a. missväxt och dåliga skördar i stora delar av världen.

 

Bensinpriset
Skillnaden nu mot 2008 är att vi har nästan samma bensinpris som när oljan då var vid 150$ per fat. Hur blir det nu om oljan stiger till den nivån igen? 15kr litern? Bådar inte bra för ekonomin om allt större andel av folks inkomster går åt till energi.

Så jag tror att i takt med att oljepriset ökar, ökar också pressen på ekonomin. Någon gång inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det att brista. Förra gången brast det i den amerikanska bostadsmarknaden, var briser det denna gång? Och får regeringarna rädda sina banker igen med skattebetalarnas medel?

Finns ingen ersättning för bensinen

Av , , 6 kommentarer 0

Maud Olofsson uttalade sig med anledning av de höga bensinpriset. Hon sade att det vi måste göra är att övergå till alternativa drivmedel.

Problemet är bara att det går inte.

Av hela transportsektorns energianvändning är ca 2% el (tågen) och 2% gas och etanol, sammanlagt 4% förnyelsebara bränslen (om vi antar att all gas är biogas och all el inte kommer från kolkraftverk i tyskland (inget av dessa antaganden är dock sant)). Resten är olja.

För att då ersätta ca 4% av oljan så måste de alternativa drivmedlen öka med 100%. Detta är inte rimligt!

Det enda rimliga alternativet för att använda mindre olja är att köra mindre!

Då detta gäller även för lastbilar/båtar/flyg så får det ju en stor påverkan på vår ekonomi. Saker blir dyrare att frakta, med prisökningar som följd. Får vi då en snabb ökning av oljepriset, så får vi snabbt ökade kostnader för transporter, vilket ger snabbt ökande kostnader för allt som kräver transporter – dvs allt! Detta är mycket påfrestande för vår ekonomi!

 

Källa:

ÅF – energifaktaboken.

 

Oljepriset allt högre

Av , , Bli först att kommentera 0

Oljepriset rusar efter oroligheterna i Libyen. WTI-oljan (west texas intermidiate) nuddade idag 100$ per fat medans norska Brent-oljan ligger på en bra bit över 110$/fatet.

I Sverige använder vi drygt 300 000 fat olja varje dag. Att oljan nu ökat med drygt 10% på bara ett par dagar, kommer dock inte slå igenom med lika mycket på bensinpriset. De ledande oljebolagen har dock ökat bensinpriset, och fortsätter oroligheterna tror jag det inte är länge kvar innan vi tangerar och passerar det gamla rekordet på 14kr och 9 öre per liter bensin från 2008.

Jag skulle tanka bilen, en ford focus flexifuel, sommaren 2008, men det var hopplöst att hitta etanol i hela Umeå. Alla hade tankat etanol pga. det höga bensinpriset, vilket visar på hur sårbart vårt "bränslesystem" är.

Skulle det vara så att oroligheterna når Saudiarabien, världens största oljeexportör, då bedömer jag det som sannolikt att vi får se mycket stora förändringar i oljepriset.

En till finanskris är kanske inte så långt bort. Jag hade hoppats på att det skulle hålla i sig åtminstone till min examen är klar sommaren 2013, men det verkar allt mindre sannolikt.

Hur klarar du ett bensinpris på över 14kr?